Page 1

Reinier

Magazine van het Reinier de Graaf ziekenhuis - nr. 03 - december 2017

GRATIS MEE TE NEMEN

Hoe werkt de Spoedeisende Hulp (SEH)? p. 16 PatiĂŤntenzorg goed op elkaar afstemmen p. 24

RDG_MAG_2017_3.indd 1

11-12-17 13:55


2

RDG_MAG_2017_3.indd 2

11-12-17 13:55


Inhoud INNOVATIE 14 DOMOTICA VOOR VERBETERDE PATIËNTVEILIGHEID

07 AAN HET WOORD

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 28 VERSPREIDING VAN RESISTENTE BACTERIËN VOORKOMEN

20 WERKEN BIJ REINIER

COLOFON Reinier is een uitgave voor patiënten, bezoekers en relaties van Reinier de Graaf. Reinier is gemaakt door: Concept en vormgeving: Afdeling Communicatie Reinier de Graaf. Redactie: Merel Blaeke, Marieke Broersma, Carla Jongenengel en Erik Sloots.

Eindredactie: Wendy Eelsing. Fotografie: Frank van der Burg, Maarten Huisman en Ruud van de Voorde.

Advertentieverkoop: Digna Schoonen Tel. 06 442 099 10 Barbara Verschoor Tel. 06 455 766 70

Uitgeverij: BC Uitgevers bv Postbus 416, 8600 AK Sneek Tel. 0515 - 429 429

Opmaak: Hannique de Jong BC Uitgevers bv 06 194 760 24

Bladmanagement: Digna Schoonen, Tel. 06 442 099 10

Druk: Scholma Druk Bedum

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze uitgave geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Reinier de Graaf ziekenhuis. www.reinierdegraaf.nl

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 3

3

11-12-17 13:55


4

RDG_MAG_2017_3.indd 4

11-12-17 13:55


Beste lezer,

VOORWOORD

Met elkaar de best mogelijke zorg leveren aan patiënten, dat is waar we ons binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis elke dag voor inzetten. De best mogelijke zorg leveren betekent ook verbeteren waar dat kan. Ik ben dan ook blij en trots dat we onlangs de 18de plek hebben behaald in de AD Ziekenhuis Top 100, een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar.

Deze stijging laat zien dat we als ziekenhuis goed op weg zijn om de zorg aan patiënten nog beter en veiliger te maken. Ik denk dat het de kracht van Reinier de Graaf is dat alle medewerkers zich hiervoor verantwoordelijk voelen en zich bezighouden met continu leren en verbeteren. Wat dat betreft hebben we het afgelopen jaar veel mooie dingen gedaan om de zorg aan onze patiënten naar een hoger plan te tillen. Zo zijn we al hard op weg om invulling te geven aan onze nieuwe strategie, waarin we extra inzetten op de zorg aan kwetsbare ouderen, oncologiepatiënten en moeder en kind. Ons ziekenhuis heeft bijvoorbeeld extra aandacht voor ouderen die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp, zodat zij zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En er is een team van geriaters beschikbaar voor een goede afstemming met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Een ander voorbeeld van het verbeteren van zorg is het bieden van een snellere uitslag voor laagrisicopatiënten uit het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door direct aanvullend onderzoek te doen op de afdeling Radiologie kunnen wij vrouwen met een vermoeden van borstkanker sneller uitslag geven. Dit neemt een deel van de onzekerheid en zorgen van patiënten weg. Verder hebben we voor onze jongere patiënten een digitaal luisterboek uitgegeven, bedoeld als afleiding en ontspanning tijdens hun behandeling in het ziekenhuis. In dit magazine leest u daarnaast nog veel meer over hoe wij als ziekenhuis bezig zijn om ons verder te ontwikkelen. Bij dit alles is het belangrijk om te bedenken dat de AD Ziekenhuis Top 100 een lijst is, net als er zoveel ranglijsten zijn. Deze zijn belangrijk om mensen te motiveren en om onszelf een spiegel voor te houden, maar zijn niet zaligmakend. Ik waak er dan ook voor om de lijst van het AD te zien als een ‘wedstrijd’ waarmee bepaald wordt wat het beste ziekenhuis van Nederland is. Het is bovenal belangrijk om zelf de regie te houden en te doen waar je goed in bent, om zo de best mogelijke zorg aan patiënten te bieden. Veel leesplezier!

Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf ziekenhuis DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 5

5

11-12-17 13:55


6

RDG_MAG_2017_3.indd 6

11-12-17 13:56


AAN HET WOORD

Hoe ziet de toekomst van onze verpleegkundige zorg eruit? De positie en inhoud van het verpleegkundige vak is ink aan het veranderen. Als gevolg van landelijke richtlijnen zal er vanaf 2020 een wettelijk onderscheid gemaakt worden tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Hoe speelt Reinier de Graaf hier op in? En hoe gaan we het verpleegkundige vak zo vormgeven dat we patiÍnten ook in de toekomst de beste zorg blijven bieden? We gaan hierover in gesprek met Yvonne Meijndert, manager Bureau Verpleegkundige Zaken en Melanie de Cock, voorzitter van de Verpleegkundige Raad van Reinier de Graaf.

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 7

7

11-12-17 13:56


WAT VERANDERT ER ALLEMAAL DE KOMENDE JAREN? YVONNE: “Behalve de wetgeving die verschil gaat maken tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen, gebeurt er nog veel meer. De patiëntenzorg wordt steeds complexer. Patiënten kampen tegenwoordig vaak met meerdere aandoeningen. Met name oudere patiënten die in het ziekenhuis liggen met bijvoorbeeld hartklachten hebben tegelijkertijd een chronische ziekte, zoals diabetes, dementie of reuma. Dit vraagt een brede expertise van onze verpleegkundigen. Bovendien zijn patiënten een stuk assertiever dan jaren terug het geval was. Dit vergt veel van de communicatieve vaardigheden van onze verpleegkundigen. Wat ook speelt is de groter wordende rol van innovatie in de zorg. Nieuwe technologische ontwikkelingen vragen ook wat van de kennis van verpleegkundigen.”

hele proces en brengen adviezen uit aan het management en de directie. Ik vind het vooral belangrijk te benadrukken dat we iedereen nodig hebben, of het nu mbo-, hbo- of gespecialiseerd verpleegkundigen zijn. Al onze verpleegkundigen krijgen structurele scholing en training. Daarnaast bieden wij onze mbo-verpleegkundigen de verkorte hbo-v in-company opleiding van de hogeschool Avans+ aan.”

YVONNE: “PATIËNTEN KAMPEN TEGENWOORDIG VAAK MET MEERDERE AANDOENINGEN. MET NAME OUDERE PATIËNTEN. DIT VRAAGT EEN BREDE EXPERTISE VAN ONZE VERPLEEGKUNDIGEN.”

WAT IS DE ROL VAN HET BUREAU VERPLEEGKUNDIGE ZAKEN? YVONNE: “We

zijn er om in kaart te brengen wat er gaat veranderen en adviseren de directie en het management hoe we hier tijdig op kunnen inspelen. Als bureau ondersteunen en faciliteren we verpleegkundigen om zich verder te professionaliseren en de regie te nemen. Dit doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een traineeprogramma voor net gediplomeerde verpleegkundigen en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen. Deze projecten vallen binnen ons Programma Verpleegkundig Leiderschap Zorgteam 2020. We zijn hiermee voorloper als je kijkt naar andere ziekenhuizen. Ook stemmen we alle projecten en ontwikkelingen goed af met de Verpleegkundige Raad. Als adviesorgaan spelen zij immers een belangrijke rol voor verpleegkundigen.”

HOE ZORGT DE VERPLEEGKUNDIGE RAAD ERVOOR DAT VERPLEEGKUNDIGEN GOED WORDEN BEGELEID IN DIT HELE PROCES? MELANIE: “Als Verpleegkundige Raad zijn we er juist om de belangen van de verpleegkundigen te behartigen. Wij volgen het

Yvonne Meijndert, manager Bureau Verpleegkundige Zaken.

8

RDG_MAG_2017_3.indd 8

11-12-17 13:56


WELKE PROJECTEN VALLEN NOG MEER ONDER HET PROGRAMMA VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP 2020? YVONNE: “In

oktober 2016 zijn we gestart met een proeftuin om de functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen op de werkvloer verder vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is uiteraard kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg. Vanaf 2024 krijgen hbo-verpleegkundigen de titel en het bij behorende functieprofiel van regieverpleegkundige. In die functie zullen zij meer regie nemen over het totale zorgproces. Ook staat in deze nieuwe functie de kwaliteit van zorg nog meer centraal, waarbij wetenschappelijk onderzoek en/of evidence based practice leidend is. Onlangs is ook het project Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants opgestart. De verwachting is dat er de komende jaren meer vraag komt naar Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants, die onder meer een aantal taken van de arts overnemen. Binnen dit project worden hun positie en de bijbehorende randvoorwaarden op basis van de geldende wet- en regelgeving vastgesteld.”

MELANIE: “WIJ WAARDEREN EEN PROACTIEVE HOUDING VAN ONZE VERPLEEGKUNDIGEN. ZIJ KRIJGEN BIJ ONS ZEKER DE KANS OM VANUIT HUN VAKGEBIED EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE PATIËNTENZORG.”

Melanie de Cock, voorzitter van de Verpleegkundige Raad van Reinier de Graaf.

HOE VERANDERT DE ZORG BINNEN REINIER DE GRAAF?

HOE ZORGEN WE DAT ER GEEN TEKORT AAN VERPLEEGKUNDIGEN ONTSTAAT?

“We merken dat patiënten zelf steeds meer betrokken willen worden bij de zorg die zij krijgen. Dit vergt een goede begeleiding door de verpleegkundige. Doordat mensen steeds ouder worden, verandert ook de definitie van gezondheid. Chronische ziekten komen meer voor en dit betekent dat de verpleegkundige ook een meer coachende rol krijgt. Bovendien zorgt de toename van het aantal oudere patiënten dat multidisciplinaire zorg nodig heeft voor verschuivingen in de zorg. Verpleegkundigen moeten zich volledig kunnen focussen op hun deskundigheid en vakgebied. We kijken dus kritisch welke niet-verpleegkundige taken aan ander, ondersteunend personeel kunnen overdragen. Binnen ons ziekenhuis streven we ernaar dat binnen een paar jaar minimaal 30% van onze verpleegkundigen hbo-verpleegkundige is. Dit heeft sowieso gevolgen voor de inrichting van de dagelijkse werkzaamheden op verpleegafdelingen.”

MELANIE: “In

MELANIE:

Reinier de Graaf bieden we verpleegkundigen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, zowel door opleiding en doorgroeimogelijkheden als op persoonlijk vlak. Wij waarderen een proactieve houding van onze verpleegkundigen. Zij krijgen bij ons zeker de kans om vanuit hun vakgebied een belangrijke bijdrage te leveren aan de patiëntenzorg. De hiërarchie tussen en de rol van verpleegkundige en specialist verschuiven. Deze verschuivingen maken het vak van verpleegkundige nog veelzijdiger.”

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 9

9

11-12-17 13:56


10

RDG_MAG_2017_3.indd 10

11-12-17 13:56


“HET IS MIJN WERK OM MENSEN GOED TE HELPEN EN OP HUN GEMAK TE STELLEN. DIT LUKT MIJ DOOR ME 100% IN DIENST TE STELLEN VAN DE ANDER.”

PATIËNT CENTRAAL In mijn werk als receptionist zie ik veel verschillende mensen. Ik help vooral patiënten, maar ook familieleden en andere bezoekers. In mijn baan maak ik mensen mee op momenten in het leven waar we allemaal mee te maken krijgen, zoals verlies, ziekte en afscheid. Er komen patiënten met allerlei emoties aan mijn balie. Het is mijn werk om mensen goed te helpen en op hun gemak te stellen. Dit doe ik door goed te luisteren en ze oprechte aandacht te geven. Dit lukt mij door me 100% in dienst te stellen van de ander. Zelf heb ik inmiddels ook de nodige levenservaring, dat helpt zeker. Zo kan ik goed aanvoelen wat patiënten nodig hebben. Soms is een luchtig praatje op zijn plaats, in andere gevallen maak ik een grap om het ijs te breken. Maar ik moet ook wel eens hard optreden als een patiënt of familielid agressief reageert of onredelijk is. Ik heb in het oude gebouw te maken gehad met een vader die briesend van onmacht en verdriet kwam aanstormen na het verlies van zijn kind. Ik heb toen gelijk op de knop van de buitendeur gedrukt zodat hij buiten op adem kon komen. Soms maak ik ook hartverwarmende dingen mee. Jaren terug leerde ik een oudere dame kennen die regelmatig in ons ziekenhuis kwam voor behandeling. Je bouwt dan echt een band met elkaar op. Ik heb haar in mijn vrije tijd nog bezocht in het verpleegtehuis. Toen ze overleed, kwam haar man mij dat persoonlijk vertellen. Ik ben blij dat ik haar mijn warmte heb kunnen geven. Maar ik geniet soms ook van beschuit met muisjes, nadat ik aanstaande ouders geholpen heb die nerveus aankwamen. Dit is zulk dankbaar werk. Het is voor mij het belangrijkste dat ik patiënten het gevoel kan geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze in goede handen zijn.

Stan Verhaak, receptionist DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 11

11

11-12-17 13:56


12

RDG_MAG_2017_3.indd 12

11-12-17 13:56


REINIER IN HET KORT

18DE PLAATS IN

In de AD Ziekenhuis Top 100 is ons ziekenhuis gestegen van plaats 40 naar plaats 18. Reinier de Graaf scoort op veel van de 38 beoordeelde onderdelen beter dan vorig jaar. Zo is er extra aandacht voor kwetsbare, oudere patiënten en wordt het medicijngebruik beter geregistreerd. Binnen de Reinier Haga groep wordt steeds intensiever samengewerkt tussen specialisten uit de verschillende ziekenhuizen.

MARTIN VAN RIJN NIEUWE VOORZITTER REINIER HAGA GROEP Martin van Rijn is sinds 15 november de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Hij volgt Chiel Huffmeijer op, die met pensioen is gegaan. Martin van Rijn was als staatssecretaris van Volkgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte-Asscher verantwoordelijk voor de hervorming van de langdurige zorg.

PATIËNTEN REVALIDEREN IN DE ‘ZWITSERSE ALPEN’ Fietsen door de Zwitserse Alpen, roeien in Giethoorn of wandelen door de bossen van Canada, zo kunnen patiënten van Reinier de Graaf herstellen na een operatie, bij ziekte of tijdens het dialyseren. Met het nieuwe, interactieve programma Silverfit zijn beelden van deze locaties te zien op een groot beeldscherm dat gekoppeld is aan een hometrainer, ligfiets of loopband. De snelheid van de film wordt bepaald door de snelheid waarmee de patiënt beweegt. Dit gebeurt onder begeleiding van een fysiotherapeut. Veel patiënten reageren positief. Het stimuleert hen om meer en vaker te oefenen en daardoor herstellen zij doorgaans sneller.

KEURMERK SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS Ons ziekenhuis is seniorvriendelijk. Dat zegt het KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie heeft Reinier de Graaf daarom wederom het tweejaarlijkse keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gegeven.

DIALYSEVERPLEEGKUNDIGEN HELPEN PATIËNTEN UIT SINT-MAARTEN OP BONAIRE In september trok orkaan Irma een verwoestend spoor over Sint-Maarten en veroorzaakte onder meer veel schade aan de ziekenhuizen op het eiland. Hierdoor konden dialysepatiënten van zowel Sint-Maarten als Saba en Sint-Eustatius niet meer daar terecht voor hun dialyse en werden doorverwezen naar Bonaire. Omdat de verpleegkundigen hier deze plotselinge instroom niet goed genoeg konden opvangen, boden dialyseverpleegkundigen Heleen Bakker en Antoinette Saarloos van Reinier de Graaf een helpende hand.

LAAT HET ONS WETEN Mist u iets in het magazine of heeft u ideeën of suggesties waarover wij kunnen schrijven? Laat het ons weten via communicatie@rdgg.nl. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken en leren graag van u.

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 13

13

11-12-17 13:56


INNOVATIE

Domotica voor verbeterde patiĂŤntveiligheid Steeds meer huishoudens in Nederland zijn uitgerust met technologie om het leven makkelijker, aangenamer of veiliger te maken. Denk aan een slimme thermostaat of een rookmelder die waarschuwingen naar een mobiele telefoon kan sturen. De toepassing van dit soort systemen wordt domotica genoemd. Ook in een ziekenhuis kunnen dergelijke slimme systemen gebruikt worden om bijvoorbeeld de patiĂŤntveiligheid te verbeteren en nieuwe behandelmethoden toe te passen. De myco, een soort smartphone die verpleegkundigen overal mee naar toe kunnen nemen.

14

RDG_MAG_2017_3.indd 14

11-12-17 13:56


De optiseat is een kussen dat op een stoel wordt gelegd.

Op de afdelingen 2J (Neurologie) en 4H (Trauma) is begin dit jaar gestart met een pilot voor de toepassing van domotica. De slimme technologie bestaat in dit geval uit de zogenoemde bedscan en optiseat. De bedscan is een apparaat dat op het einde van een patiëntenbed wordt geplaatst. Een sensor in de bedscan registreert de bewegingen van een patiënt. De optiseat doet hetzelfde, maar is een kussen dat op een stoel wordt gelegd. Beide apparaten zijn gekoppeld aan de myco, een soort smartphone die verpleegkundigen overal mee naar toe kunnen nemen. Zodra een patiënt in beweging komt, geeft de bedscan of de optiseat een alarm af op de myco. Een verpleegkundige kan vervolgens snel in actie komen om de patiënt te controleren.

BETER IN BEELD “Tijdens de pilot hebben we de bedscan en de optiseat in enkele patiëntenkamers in gebruik genomen”, zo vertelt Joke de Kok, teamleider op de afdeling 4H. “Wij hebben gedurende de pilot gemerkt dat door de inzet van domotica de kans op vallen vermindert, omdat verpleegkundigen sneller bij de patiënt zijn als hij of zij opstaat of uit bed gaat. Dat heb je nu beter in beeld door het alarm dat afgaat.” De myco geeft niet alleen een alarm af zodra een patiënt in beweging komt, maar is ook gekoppeld aan een camera die op de patiëntenkamer hangt. De verpleegkundige kan bij een alarm dan direct kijken of er ingegrepen moet worden. Niet elke beweging betekent immers dat een patiënt uit bed dreigt te vallen. Via het beeld is dan te zien dat een patiënt bijvoorbeeld alleen een glaasje water van het nachtkastje pakt en de verpleegkundige dus niet langs hoeft te komen.

CAMERA EN PRIVACY “Voor de inzet van deze camera zijn duidelijke afspraken gemaakt om de privacy van patiënten te waarborgen”, aldus Marielle van der Wilk, teamleider op de afdeling 2J. “Zo wordt er altijd toestemming gevraagd aan de patiënt of zijn of haar familie voor het gebruik van de camera. Daarnaast worden de beelden niet opgenomen en heeft een beperkt aantal verpleegkundigen inzicht in de beelden.” “Tijdens de pilot werd duidelijk dat de inzet van domotica in de vorm van de bedscan en de optiseat niet leidt tot minder werkdruk”, zo vertelt Joke. “Deze apparaten vervangen namelijk niet de controles die onze verpleegkundigen uitvoeren. Het is echt bedoeld als extra middel om de patiëntveiligheid te vergroten. Daarnaast hoeven we dankzij de inzet van de bedscan en de optiseat minder snel patiënten te fixeren om te voorkomen dat ze uit een bed of stoel vallen. Fixatie is een behoorlijk heftig middel en je wilt hier eigenlijk zo min mogelijk gebruik van maken.”

POSITIEF “Reinier de Graaf is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die op deze manier domotica inzet”, aldus Marielle. “We zijn al benaderd door andere ziekenhuizen die hier ook interesse in hebben, want ook zij willen de patiëntveiligheid vergroten en minder vaak gebruikmaken van fixatie. Het fijne is dat zowel onze verpleegkundigen als patiënten en hun familieleden positief gereageerd hebben op de inzet van de bedscan en de optiseat.” De pilot is dan ook met succes afgerond. “Met dank aan de inzet van de verpleegkundigen en het projectteam op onze afdelingen”, aldus Joke. Momenteel wordt gekeken of de systemen breder worden ingezet binnen het ziekenhuis. Marielle: “Ik hoop dat dit gaat gebeuren, techniek is vaak een ontzettend goed hulpmiddel om de zorg te verbeteren.” DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 15

15

11-12-17 13:56


Hoe werkt de Spoedeisende Hulp (SEH)? Bij alle patiënten die zich op de SEH op onze locatie in Delft melden, vindt triage plaats. Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, wat wil zeggen dat bepaald wordt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden. Hiervoor gelden landelijke standaarden en regels. Alle patiënten krijgen door middel van triage een urgentiecode en een kleur, namelijk de volgende:

De verdeling van de urgentie op de SEH van Reinier de Graaf is:

80%

Urgent care

10%

High care

10%

Low care

U0

U3 U4 U5

UITVAL VAN VITALE FUNCTIES de patiënt moet direct gereanimeerd worden.

30.000 patiënten, 80 per dag. oftewel

In de weekenden is het vaak wat drukker dan doordeweeks. Dagelijks worden er ongeveer

U1 U2

Jaarlijks zien wij op onze SEH ongeveer

Een patiënt ligt gemiddeld 2,5 uur op de SEH in afwachting van verdere behandeling. Deze wachttijd is afhankelijk van de drukte, de beschikbaarheid van de juiste arts en de ernst van de aandoening. Als er een patiënt binnenkomt met de triagekleur rood of oranje gaat deze namelijk voor op patiënten met een lagere triagekleur. Het kan dus ook zijn dat er verschillende mensen eerder uit de wachtkamer worden gehaald, terwijl zij later binnenkwamen.

30 patiënten

via de SEH opgenomen in het ziekenhuis. Per dag worden er ongeveer

23 patiënten

met de ambulance binnengebracht op de SEH.

LEVENSBEDREIGEND een arts moet meteen naar de patiënt toe. SPOED een arts moet de patiënt binnen een uur zien. DRINGEND een arts moet de patiënt binnen enkele uren zien.

ROUTINE er is geen tijdsdruk, maar contact met een arts is noodzakelijk. Eventueel wordt de patiënt verwezen naar de huisarts. ADVIES de arts of verpleegkundige die de triage uitvoert kan zelf voorlichting en advies geven.

Wist u dat: • De coördinerend SEH-arts per dag gemiddeld 94 telefoontjes krijgt. • De baliemedewerker 150 keer per dag wordt gebeld.

• De verpleegkundig floormanager meer dan 175 telefoontjes per dag krijgt.

16

RDG_MAG_2017_3.indd 16

11-12-17 13:56


De patiënten op de SEH zijn als volgt onderverdeeld in leeftijd:

Wist u dat: • De SEH-artsen en -verpleegkundigen soms tot wel 6 patiënten tegelijkertijd behandelen. Soms zijn er tot wel 25 of meer patiënten tegelijkertijd op de afdeling aanwezig.

SEH

• Het 1-1,5 uur duurt voordat uitslagen van het laboratorium (o.a. bloedonderzoek) binnen zijn. Een foto op Radiologie is binnen een uur klaar, afhankelijk van de drukte. • De wachttijden verder op kunnen lopen doordat er nader onderzoek moet worden gedaan zoals een CT-scan, echo of MRI.

20%

Kinderen (0-18)

48%

Volwassenen (19-65)

KUNT U NIET WACHTEN OP EEN GEWONE AFSPRAAK EN U HEBT DIRECT MEDISCHE HULP NODIG? In levensbedreigende situaties belt u met 112, bijvoorbeeld als er met spoed een ambulance nodig is omdat er een zwaargewonde is, iemand acute pijn op de borst heeft of ernstig benauwd is. Is de situatie niet levensbedreigend, maar heeft u wel zo snel mogelijk medische hulp nodig? Dan kunt u gebruikmaken van spoedzorg of acute zorg. Voor spoedzorg belt u binnen kantoortijden uw eigen huisarts. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedpost van het Gasthuis in Delft. De huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp vormen samen de Spoedpost, zodat u altijd de meest passende zorg krijgt. Ziekenhuiszorg is namelijk niet altijd nodig, is duurder en valt onder uw eigen risico. Huisartsenzorg is in veel gevallen de meest aangewezen zorg, is minder duur en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

13%

Bejaarden (66-75)

19%

Hoogbejaarden (76+)

• Op piekmomenten er tot wel 8 ambulances per uur binnenkomen.

Op de SEH werken:

6

arts-assistenten in opleiding tot SEH-arts

10

33

SEH-verpleegkundigen

verpleegkundigen in opleiding tot SEH-verpleegkundige

±6

15

10

vrijwilligers

huisartsen in opleiding en verpleegkundig specialisten in opleiding

baliemedewerkers/ secretaresses

9

SEH-artsen

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 17

17

11-12-17 13:56


PASSIE VOOR MIJN WERK

Foto’s als (objectieve) houvast Bij Reinier de Graaf werken ruim 3.000 medewerkers die zich elke dag weer inzetten om de best mogelijke zorg aan onze patiënten te leveren. Dit varieert van artsen en verpleegkundigen tot vrijwilligers en receptiemedewerkers. In deze rubriek willen we de grote diversiteit aan medewerkers laten zien. In deze bijdrage een gesprek met Anouk André de la Porte, medisch fotograaf. HOE LANG WERK JE AL VOOR HET ZIEKENHUIS EN HOE BEN JE HIER TERECHT GEKOMEN?

“Ik kom op veel plekken in het ziekenhuis en heb met veel collega’s en patiënten contact.”

“Ik ben in 2005 als kinderverpleegkundige begonnen in Reinier de Graaf. Op een gegeven moment zag ik dat er een vacature was voor een medisch fotograaf. Omdat ik al vanaf mijn 16de fotografie als hobby heb, heb ik hierop gesolliciteerd. Ik werd aangenomen en werk nu al bijna tien jaar als medisch fotograaf. In deze functie komen werk en hobby voor mij samen.”

WAT IS JE ROL BINNEN HET ZIEKENHUIS? “Ik werk binnen Reinier de Graaf samen met twee andere medisch fotografen. Wij fotograferen patiënten om zo objectief mogelijk hun buitenkant vast te leggen. Dit kan op verschillende manieren belangrijk zijn. Zo zetten wij vrouwen op de foto van wie een of twee borsten moeten worden geamputeerd. Deze foto’s dienen vervolgens als referentiepunt tijdens de reconstructie of worden gebruikt voor het overleg tussen verschillende specialisten. Ook fotograferen wij moedervlekken, zodat een arts na een bepaalde

18

RDG_MAG_2017_3.indd 18

11-12-17 13:56


periode kan controleren of deze van vorm zijn veranderd of dat het er meer zijn geworden. En we maken bijvoorbeeld foto’s van kinderen met een syndroom, zodat deze gebruikt kunnen worden voor nabesprekingen. We werken volgens protocollen om een zo objectief mogelijk beeld te bieden. Dit doen we in onze eigen polikliniek binnen de afdeling Radiologie.” “Naast deze medische fotografie doen we ook veel andere soorten, vaak bijzondere, fotografie. Zo maken we foto’s van ouders met hun doodgeboren kindje, zodat zij een belangrijke herinnering hebben. In dit geval proberen we de foto’s zo waardevol mogelijk te maken en laten we dus het objectieve los. Ook helpen we de afdeling Communicatie met het maken van foto’s om bij nieuwsberichten en op de website te plaatsen. Verder hebben we vlak voor de verhuizing naar de nieuwbouw nieuwe foto’s van medewerkers gemaakt voor op de personeelspasjes en maken we profielfoto’s om te gebruiken op intranet en in Outlook.”

“HET IS GOED DAT IK ALS MEDISCH FOTOGRAAF EEN OBJECTIEVE BLIK KAN BIEDEN. OP DEZE MANIER KAN IK ZOWEL PATIËNTEN ALS MEDICI EEN BELANGRIJKE DIENST VERLENEN.” WAT DOE JE ZOAL OP EEN DAG? “Het wisselt per dag hoe druk ik het heb. Zo verschilt het per patiënt hoeveel foto’s ik van hem of haar moet maken. Als ik bijvoorbeeld alle moedervlekken van een patiënt in beeld breng, kom ik al snel op vijftig foto’s uit, terwijl voor het in beeld brengen van een neus ongeveer vijftien foto’s nodig zijn. Na het fotograferen ben ik vaak druk bezig met het verwerken van de foto’s en met het beschikbaar stellen van de afbeeldingen aan de medisch specialisten.”

WAAROM IS JUIST JOUW WERK BELANGRIJK BINNEN HET ZIEKENHUIS? “Het is goed dat ik als medisch fotograaf een objectieve blik kan bieden. Op deze manier kan ik zowel patiënten als medici een belangrijke dienst verlenen. Zo zijn de foto’s een houvast, mocht er tijdens de behandeling van de patiënt een complicatie of een wijziging in het behandelplan optreden.”

EN WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK IN JE WERK? “Voor mij is de afwisseling in mijn werk heel belangrijk. Ik kom op veel plekken in het ziekenhuis en heb met veel collega’s en patiënten contact. Daarnaast vind ik het fijn dat mijn werk voor patiënten in principe niet belastend is. Sterker nog, bij mij kunnen ze even tot rust komen. Ik kan mensen daardoor geruststellen en met ze praten. Ik probeer daar zoveel mogelijk de tijd voor te nemen.”

WAT IS HET MEEST OPMERKELIJKE DAT JE IN JE LOOPBAAN BIJ HET ZIEKENHUIS HEBT MEEGEMAAKT? “Ik heb ooit een brief gekregen van een moeder die ik samen met haar doodgeboren baby op de foto heb gezet. In de brief bedankte ze me dat ik dit voor haar had gedaan. Voordat de foto’s gemaakt werden, was ze vooral boos op wat haar was overkomen en twijfelde ze of ze wel op de foto wilde. Gedurende de fotosessie veranderde dit en merkte je dat ze contact met haar kindje begon te maken. Zo trok ze hem kleertjes aan en begon tegen hem te praten. Ze schreef dat ik haar met deze fotosessie, en de foto’s als herinnering, een kind gegeven had.”

ALS JE HET ZIEKENHUIS IN ÉÉN ZIN MOCHT SAMENVATTEN WAT IS DAT DAN? “Binnen Reinier de Graaf is het contact tussen collega’s laagdrempelig, het is gemakkelijk om elkaar te benaderen en om samen te werken.” DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 19

19

11-12-17 13:56


WERKEN BIJ REINIER Hoe is het om in het Reinier de Graaf ziekenhuis te werken? En wat maakt dit werk leuk, interessant en uitdagend? In deze rubriek geven onze medewerkers zelf antwoord op deze vragen. Ze zijn op bijna alle afdelingen van ons ziekenhuis te vinden, maar vaak is niet duidelijk wat het werk van onze drie psychiaters behelst. Zij worden ingeschakeld om patiënten te helpen die kampen met psychische problemen, vaak in combinatie met een lichamelijke aandoening. Zo behandelen zij suïcidale patiënten die bij de Spoedeisende Hulp binnenkomen en bieden ze ondersteuning aan alcoholen drugsverslaafde zwangere vrouwen. Op jaarbasis hebben zij ruim 500 nieuwe consulten, waarvan de tijdsduur per consult uiteenloopt van 20 minuten tot een halve dag. Ab Aaldriks is sinds 2016 werkzaam bij Reinier de Graaf als psychiater en is daarnaast opleider. Hij licht toe wat zijn werk zo interessant maakt.

AFWISSELING “We bieden hier gegeneraliseerde zorg en dus behandelen we alle voorkomende psychiatrische problematiek. Dat maakt ons werk allereerst heel afwisselend. Afhankelijk van de situatie stemmen we af met medisch specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, de GGZ, politie, rechters en de burgemeester. Bij suïcidale patiënten maken we bijvoorbeeld eerst een risico-inschatting. Als we tot de conclusie komen dat een patiënt niet naar huis gestuurd kan worden, inventariseren we de mogelijkheden van een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling. Achter de schermen gebeurt dus veel en elke seconde is het waard, want het resultaat is vaak zo zichtbaar en voor onze patiënten en hun omgeving zo impactvol. Omdat we een relatief platte organisatiestructuur hebben, kunnen we bovendien snel schakelen.”

“IK VIND HET CRUCIAAL OM IN EEN ZO VROEG MOGELIJK STADIUM IN TE GRIJPEN.“ OPLEIDING IN HUIS

AB AALDRIKS, PSYCHIATER BIJ REINIER DE GRAAF.

“Sinds september 2017 bieden wij de opleiding Consultatieve Psychiatrie aan voor artsen in opleiding tot specialist, zowel binnen als buiten ons ziekenhuis. Natuurlijk hebben we te maken met wet- en regelgeving ten aanzien van de opleiding, maar we kunnen er zelf vorm aan geven. Omdat ik zelf opleider ben, kan ik er veel van mijn zienswijze in kwijt. Zo vind ik het altijd cruciaal om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen. Hoe eerder ik bijvoorbeeld een twintiger kan behandelen die aan schizofrenie lijdt, hoe groter de kans is dat zo iemand op de lange termijn goed blijft functioneren. Dat geeft voldoening, zeker als je bedenkt dat bijna één op de honderd mensen lijdt aan schizofrenie. Tijdens mijn scholing maak ik graag gebruik van dit soort praktijkvoorbeelden, zodat ik deze manier van denken en werken kan overbrengen.”

20

RDG_MAG_2017_3.indd 20

11-12-17 13:56


De psychologen van Reinier de Graaf bieden psychologische, specialistische zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen. Ze helpen patiënten die kampen met zowel een fysieke als een geestelijke aandoening. Het gaat daarbij om patiënten die al last hebben van (neuro)psychologische problemen vóór hun behandeling in het ziekenhuis en/of om patiënten die als gevolg van hun ziektebeeld psychische problemen krijgen. De psychologen krijgen verwijzingen van zo goed als alle specialismen van het ziekenhuis en werken vooral poliklinisch. Ze behandelen vaak mensen die het leven psychisch gezien (net) aankonden, maar die door hun lichamelijke aandoening uit evenwicht zijn geraakt. Het verschil met de psychiaters is dat de psychologen geen artsen zijn en geen medicatie voorschrijven. Klinisch psycholoog Sonsoles Boter-Balaguer vertelt meer over haar werkzaamheden.

PUUR CONTACT “Wat ik vooral zo leuk vind aan mijn werk is het contact dat ik maak met mensen. Als psycholoog voer ik veel intensieve gesprekken met patiënten om te achterhalen waar zij last van hebben en ook om erachter te komen wat hen drijft in hun leven. Daarvoor is het nodig dat de patiënt onomwonden vertelt waar hij of zij last van heeft en dat je als psycholoog goed weet hoe je dit kunt bevorderen. Dit levert een manier van contact op die heel intens en puur is. Het is alsof je in de belevingswereld van de patiënt kruipt. Hij of zij voelt zich hierdoor echt begrepen en dit is dan vaak de ingang voor een succesvolle behandeling.”

HOLISTISCHE BENADERING “Als psychologen zoeken we steeds meer de samenwerking met collega’s binnen het ziekenhuis die werkzaam zijn op andere afdelingen. Daardoor komen we overal en zien we patiënten met veel verschillende soorten ziektebeelden. Maar het mooiste is dat we door deze samenwerking patiënten holistisch kunnen benaderen, wat inhoudt dat we zowel lichaam als geest tegelijk behandelen. Daarnaast, bijvoorbeeld in multidisciplinaire overleggen, is een van onze taken mee te denken over de psychologische voorwaarden voor spoedig lichamelijk herstel. Goede samenwerking levert de best mogelijke resultaten op.”

SONSOLES BOTERBALAGUER, KLINISCH PSYCHOLOOG BIJ REINIER DE GRAAF.

“WAT IK VOORAL ZO LEUK VIND AAN MIJN WERK IS HET CONTACT DAT IK MAAK MET MENSEN.”

TOLKEN “Soms verloopt de communicatie tussen een arts of verpleegkundige en een patiënt niet naar wens. Dit kan te maken hebben met een psychische stoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Denk aan een autistische patiënt die moeite heeft met woorden als ‘straks’ en ‘goed’, omdat dit voor hem of haar te abstracte en open begrippen

zijn. Als psychologen kunnen wij in dit soort gevallen optreden als een soort tolken en collega’s adviseren hoe zij een specifieke patiënt het beste kunnen benaderen. Het is fijn om op deze manier voor verbinding te zorgen.”

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 21

21

11-12-17 13:56


22

RDG_MAG_2017_3.indd 22

11-12-17 13:56


GEBAKKEN SCHOLFILET MET EEN PUREE VAN BOSPEEN, BEURRE BLANC EN KROEPOEK VAN SEPIA

KRUISWOORDPUZZEL 1

Lekker Onderstaand gerecht is en gezond! geserveerd tijdens ons jaarlijkse vrijwilligersdiner. In Reinier werken 270 vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor onze patiënten en bezoekers. Met dit diner willen we hen in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet. INGREDIËNTEN (4 PERSONEN) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 stuks gefileerde scholfilet 800 gram waspeen (geschrapt, in stukjes) 100 gram sjalotten (gehakt) 100 milliliter droge witte wijn 75 milliliter slagroom (ongeklopt) 300 gram roomboter, maïsolie en bloem sap van een halve citroen 2 eetlepels peterselie, dragon, bieslook (gelijke delen, gehakt) zout en peper kroepoek van sepia (inktvisinkt, verkrijgbaar bij groothandel)

BEREIDING Gebakken scholfilet: Kruid de schol aan beide kanten met zout en peper. Verwarm de maïsolie in een pan en bak hierin de scholfilet goudbruin. Voeg dan ongeveer 30 gram roomboter toe, zet het vuur zacht en laat de filets langzaam gaar worden. Puree van bospeen: Zet de waspeen op met water en een beetje zout. Kook de peen totdat deze net gaar is. Giet af en pureer de peen met een deel van het kookvocht en ongeveer 20 gram roomboter tot een gladde substantie. Beurre blanc: Verwarm de sjalotten in de wijn en kook in tot de helft van de hoeveelheid (hierdoor vervliegt de alcohol). Zeef de sjalotten eruit en voeg de slagroom toe. Verwarm dit mengsel en voeg 250 gram roomboter (in blokjes) al roerende toe. Haal van het vuur en meng de gehakte kruiden en het citroensap erdoor. Maak de beurre blanc vlak voor het serveren van de scholfilet en bospeen. Serveertip: Zet een lange streep wortelpuree op een bord. Leg hierop de gebakken scholfilets. Dresseer hier omheen de beurre blanc en de gebakken kroepoek. Serveer direct.

6

2

7

3

4

8

9

11 14

15

16

19

18 21

10

12

13

17 20

23

22 25

24

26

5

27

28

29

30

31

33

32 35

34 38

36

37

40

39

41

42

43

44

45

46

47

48

HORIZONTAAL 1 ladekast 6 pasvorm 8 vakbond (afk.) 9 pl. in Noord-Brabant 11 sporenplant 12 gesloten 13 kledingstuk 14 geluidje 16 riv. in Oostenrijk 18 ondernemingsraad 19 kleur 20 assistent-econoom (afk.) 21 vogel 23 pl. in Frankrijk 24 carnavalsgroet 25 kort moment 26 terdege 29 troep 32 Spaanse uitroep 33 deel v.e. naald 34 voor de vuist 35 warmtebron 37 pers. vnw. 38 huisdier 40 zogenaamd 41 nageslacht 42 beursterm 43 metalen staafje 44 Ierse verzetsgroep 45 weke massa 47 vruchtennat 48 suikersiroop

zzel

Pu VERTICAAL 1 spoel 2 before christ 3 land in Azië ezellig g 4 bedrijfsvorm 5 opschik 7 smergel 10 bestuursmee! college 13 donkere kamer 14 kleverig 15 opstaand haar 17 deel v.h. gezicht 22 autopech 23 muziekinstrument 26 schilderij 27 offertafel 28 pl. in Oostenrijk 29 Europese hoofdstad 30 predikante 31 riv. in Duitsland 36 marktplein 39 sportploeg 41 riv. in Frankrijk 45 bladzijde 46 lekkernij 23

10

46

8

35

44

47

8

35

34

7

24

4

13

9

31

17

3

4

28

De oplossing van het septembernummer: kwaliteitseisen

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 23

23

11-12-17 13:56


SAMENWERKING

Lisette Klapwijk (fysiotherapeut), Anja van der Eijk (hoofd Transferpunt, beiden van Reinier de Graaf) en Raymond Bours (manager Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest).

Met de komst van het nieuwe ziekenhuis eind 2015 is de speciale revalidatieafdeling van Pieter van Foreest in het Reinier de Graaf Gasthuis uitgebreid. Op deze afdeling, die inmiddels 10 jaar bestaat, kunnen patiënten na hun ziekenhuisverblijf in hetzelfde gebouw revalideren. Hoe werken Reinier de Graaf en Pieter van Foreest samen om ervoor te zorgen dat de zorg en behandeling van deze patiënten optimaal op elkaar aansluiten?

Patiëntenzorg goed op elkaar afstemmen Raymond Bours, manager Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest: “De onderlinge lijnen zijn altijd al kort geweest. Onze specialisten ouderengeneeskunde en de zorgverleners van Reinier de Graaf hebben al goed contact, maar het is fijn dat ze bij elkaar kunnen langslopen als ze willen overleggen over een patiënt.” De revalidatieafdeling is bedoeld voor met name oudere patiënten die binnen een periode van maximaal tien weken kunnen revalideren. Gemiddeld liggen er tussen de 16 en

20 patiënten op deze afdeling. “We werken vooral naar een snel herstel toe. Dit betekent dat we patiënten continu stimuleren om te bewegen en zoveel mogelijk zelf te doen. Van het zichzelf aankleden en ontbijt klaarmaken tot een rondje over de gang maken”, aldus Raymond. Behalve de specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en verpleegkundigen zijn er ook een ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog beschikbaar voor de patiënten.

Anja van der Eijk, hoofd Transferpunt Reinier de Graaf, geeft aan dat niet iedere patiënt die in het Gasthuis ligt naar deze revalidatieafdeling kan. “Dit is afhankelijk van de indicatie die de patiënt krijgt. Zodra het ontslag van de patiënt in beeld komt, geeft de betrokken fysiotherapeut een advies over de mobiliteit aan de transferverpleegkundige. Die besluit vervolgens welke zorgindicatie de patiënt krijgt. Als dit een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg is, wordt tijdens een gesprek met de

24

RDG_MAG_2017_3.indd 24

11-12-17 13:56


patiënt bekeken of de revalidatie op de revalidatieafdeling in het ziekenhuis of op een van de andere locaties van Pieter van Foreest zal plaatsvinden.”

GOEDE OVERDRACHT Fysiotherapeut Lisette Klapwijk van Reinier de Graaf: “Wij zien veel verschillende patiënten in het ziekenhuis. Mobiliteit is namelijk belangrijk. Een patiënt van 65 jaar die vijf dagen achtereen in bed ligt, verliest tot 150 gram aan spiermassa en 10% aan kracht. Daarom gaan wij aan de slag met veel patiënten op de verpleegafdelingen. Soms betekent dat zittend op bed wat oefeningen doen en in andere gevallen kunnen patiënten al een flink stuk lopen.” “Zodra bekend is dat een patiënt gaat revalideren, zorgen wij voor een goede overdracht aan de fysiotherapeuten van

Pieter van Foreest. Hierin beschrijven we wat de patiënt wel en niet kan en soms bellen we ook even om toelichting te geven. Die korte lijnen werken fijn. Voor de patiënt zelf is het vaak prettig om in hetzelfde gebouw te blijven voor revalidatie. De omgeving is vertrouwd en tijdens hun verblijf kunnen ze bijvoorbeeld naar hun polikliniekafspraak in het ziekenhuis.” Lisette komt in het gebouw af en toe patiënten tegen die ze eerder heeft begeleid. “Vaak zie je dan ook hoe goed ze zijn vooruitgegaan.”

VERDERE SAMENWERKING Raymond ziet nog wel kansen voor de toekomst: “Het is belangrijk meer in ketens te denken, zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg. Er bestaat bijvoorbeeld al een zorgpad voor darmkankerpatiënten. Deze vaak oudere

patiënten kunnen bij ons voor revalidatie voorafgaand aan hun ingreep terecht, zodat ze in een zo goed mogelijke conditie de operatie ingaan. Tijdens hun ziekenhuisverblijf krijgen ze fysiotherapie en daarna stromen ze door naar een van onze locaties. Eenmaal thuis is er therapie aan huis mogelijk, vanuit onze eerste lijn. Dit soort trajecten zouden we ook voor andere aandoeningen kunnen inrichten.” Anja deelt zijn mening: “Ik denk ook dat we meer met zorgpaden moeten gaan werken, zodat het zorgtraject van te voren al is geregeld voor de patiënt. We werken al jaren goed samen met Pieter van Foreest, maar we moeten scherp blijven op actuele ontwikkelingen en ook op zaken als het overdragen van gegevens. Zo zorgen we ervoor dat we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment blijven geven.” DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 25

25

11-12-17 13:56


VRIENDEN VAN REINIER

Belangrijke extra’s dankzij Stichting Vrienden van Reinier de Graaf Ook de afgelopen maanden kon Reinier de Graaf weer mooie projecten voor patiënten en belangrijke medisch wetenschappelijke onderzoeken opstarten. Dit dankzij de giften en donaties aan de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf.

TEAM WESTLAND REIKT CHEQUES VOOR ONCOLOGISCH ONDERZOEK UIT In oktober ontving Reinier de Graaf diverse cheques voor oncologisch onderzoek en geavanceerde apparatuur van Team Westland. Deze stichting zet zich in voor oncologische (na)zorg en onderzoek in de regio. Het ziekenhuis ontving een fors bedrag voor verder onderzoek naar alvleesklierkanker en de aanschaf van een echo-MRI systeem. “Met dit nieuwe systeem kunnen we de diagnose prostaatkanker op een snellere en zeer doeltreffende wijze stellen. We hoeven hierbij minder weefsel af te nemen, wat minder belastend is voor de patiënt”, aldus uroloog John van der Hoeven. Ook kregen we een bijdrage voor ‘Pluk de Dag’, een verwenevenement voor (ex)oncologiepatiënten, en het zogenoemde PROMS-onderzoek, dat zorgt voor meer kwaliteit van leven voor oncologiepatiënten tijdens en na de behandeling. 26

RDG_MAG_2017_3.indd 26

11-12-17 13:56


VERPLEEGAFDELING NEUROLOGIE OPENT HUISKAMER OFFICIEEL Op 10 oktober werd de huiskamer op de verpleegafdeling Neurologie officieel geopend. Deze huiskamer geeft afleiding aan wat oudere, soms eenzame patiënten die op deze afdeling liggen. Samen met onze vrijwilligers kunnen ze daar bijvoorbeeld hun post bekijken. Ook de nieuwe ‘Beleef TV’ in de huiskamer is heel waardevol. Op deze speciale tv kunnen patiënten spelletjes doen en naar hun favoriete muziek luisteren.

DIGITAAL LUISTERBOEK VOOR PATIËNTJES Tijdens de Nationale Kinderboekenweek lanceerde Reinier de Graaf een digitaal luisterboek voor de patiëntjes op de Kinder- en jeugdafdeling. Dit is bedoeld als afleiding en ontspanning voor de kinderen die op deze afdeling onder behandeling zijn. De verhalen zijn gebaseerd op het project ‘de Maakbare Wereld’. Dit is een fantasieconcept waarmee zieke kinderen op allerlei manieren worden aangespoord om zich te ontwikkelen en ontspannen. “Wij zijn erg blij met dit luisterboek”, aldus Bep Wiessenhaan, hoofd Kinder- en jeugdafdeling. “De verhalen prikkelen de fantasie van de kinderen. Zo worden ze afgeleid en hoeven ze even niet bezig te zijn met ziek zijn. En dat levert een positieve bijdrage aan hun herstel.”

De digitale luisterboeken geven afleiding voor de patiëntjes.

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 27

27

11-12-17 13:56


VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Verspreiding van resistente bacteriën voorkomen Veel ziektes worden veroorzaakt door bacteriën. Een veelgebruikt middel tegen deze bacteriën is antibiotica. Al decennia lang worden verschillende soorten antibiotica gebruikt om deze ziekteverwekkers te bestrijden. Steeds meer bacteriën worden echter ongevoelig (resistent, zie kader), wat betekent dat antibiotica niet meer effectief zijn in de bestrijding van deze bacteriën. Nationaal en internationaal worden maatregelen genomen om de verspreiding van bijzonder resistente bacteriën te voorkomen, ook in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

28

RDG_MAG_2017_3.indd 28

11-12-17 13:56


RESISTENTIE Bij het resistent worden van bacteriën ‘wennen’ de bacteriën aan de antibiotica en heeft het geen effect meer. Alleen de bacteriën die gewend zijn aan de antibiotica overleven, waardoor juist die bacteriën zich kunnen vermeerderen. Met name bij het herhaaldelijk of langdurig gebruik van een bepaald soort antibioticum treedt dit effect op.

“Bijzonder resistente micro-organismen, ook wel BRMO’s genoemd, zijn een groot probleem voor ziekenhuizen in binnenen buitenland”, zo vertelt Frans de Vos, deskundige infectiepreventie bij Reinier de Graaf. “Omdat ze verminderd gevoelig zijn voor antibiotica kunnen infecties moeilijker worden behandeld. Van oudsher kennen we de resistente MRSA-bacterie, maar steeds meer andere soorten bacteriën zijn niet langer gevoelig voor bepaalde antibiotica.”

TE VAAK GEBRUIKT “Het probleem is dat vroeger en ook nu nog antibiotica te vaak wordt voorgeschreven”, aldus collega-deskundige infectiepreventie Lindsay Kroon-de Keizer. “Buiten Nederland is bijvoorbeeld antibiotica vrij verkrijgbaar bij de apotheek, zodat mensen al bij een simpele verkoudheid of griepvirus aan een kuur beginnen. En dan te weten dat antibiotica niet eens werken tegen virussen. Antibiotica wordt zowel in binnen- als buitenland nog te vaak gezien als een wondermiddel om allerlei aandoeningen te bestrijden, terwijl dit vaak niet nodig of niet efficiënt is. Daar komt bij dat in de veehouderij ook antibiotica wordt gebruikt om dieren gezond te houden. Het ontstaan van resistentie in deze sector heeft ook effect op de mens. Door maatregelen vanuit de overheid is het gebruik de afgelopen zeven jaar in de veehouderij met zo’n 60 procent afgenomen. In Nederland is ongeveer 5 tot 9 procent van de mensen drager van een resistente bacterie. Dit blijft vaak onopgemerkt, omdat je hier niet ziek van hoeft te worden. De bacteriën kunnen een probleem worden binnen een ziekenhuis, omdat hier veel verzwakte patiënten liggen die wél heel ziek kunnen worden van bacteriën die infecties veroorzaken.”

MAATREGELEN “In ons ziekenhuis nemen we verschillende maatregelen om de verspreiding van

resistente bacteriën te beperken”, aldus Frans en Lindsay. “Zo doen we aan ‘screening aan de poort’ door middel van een vragenlijst (zie kader – red.).” “Bij patiënten met een verhoogd risico op dragerschap nemen we kweken af. Als hieruit blijkt dat hij of zij inderdaad een resistente bacterie bij zich draagt, dan wordt de patiënt op een eenpersoonskamer opgenomen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. De ziekenhuismedewerkers die voor de patiënt zorgen, dragen bij contact een schort en handschoenen en in sommige gevallen een mondneusmasker of een muts.”

dat bacteriën resistent worden. Ook is het belangrijk dat medewerkers van het ziekenhuis zich houden aan de basismaatregelen om infecties te voorkomen, zoals het goed wassen of desinfecteren van de handen, het dragen van een schoon uniform en het niet dragen van sieraden.” “Op elke afdeling binnen het ziekenhuis zijn zogenoemde aandachtsvelders infectiepreventie actief, die op de eigen afdeling een actieve bijdrage leveren aan het infectiepreventiebeleid. Zij worden opgeleid door de afdeling Infectiepreventie. Deze aandachtsvelders fungeren vervolgens als vraagbaak voor collega’s, maken hen bewuster van de hygiënevoorschriften en signaleren risico’s. We zien dat hierdoor de bewustwording toeneemt. Gelukkig neemt de aandacht voor dit onderwerp ook vanuit de overheid toe, omdat we de verspreiding van resistente bacteriën niet als ziekenhuis alleen kunnen voorkomen.”

“Daarnaast is er binnen het ziekenhuis het zogenoemde antibioticateam actief. Deze bestaat uit artsen-microbioloog, een infectioloog en een apotheker. Zij zorgen ervoor dat opgenomen patiënten de juiste soort en dosering antibiotica krijgen om zoveel mogelijk te voorkomen

SCREENING Om zoveel mogelijk te voorkomen dat patiënten resistente bacteriën verspreiden in het ziekenhuis, stellen we aan iedereen voorafgaand aan een opname of invasieve ingreep een aantal screeningsvragen. Dit heet de BRMO- en MRSA-screening en is onderdeel van het landelijk beleid dat wordt toegepast door alle ziekenhuizen. Deze vragen zijn bedoeld om risicogevallen en -situaties in kaart te brengen. Een voorbeeld van een vraag is: Heeft u contact met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens of woont u op een dergelijk bedrijf? Deze vraag staat erin omdat resistente bacteriën vaak voorkomen bij deze vorm van veehouderij. Een andere vraag is: Woont u of bent u het afgelopen jaar woonachtig geweest in een asielzoekerscentrum (AZC)? Wij stellen deze vraag omdat in asielzoekerscentra gemiddeld meer mensen wonen die resistente bacteriën bij zich dragen. Dit komt omdat resistente bacteriën in het buitenland vaker voorkomen dan in Nederland. Patiënten die deze vragen moeten beantwoorden, hoeven zich niet ziek te voelen. Iedereen kan namelijk resistente bacteriën met zich meedragen, maar niet iedereen wordt hier ziek van.

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 29

29

11-12-17 13:56


GOED OM TE WETEN Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij ons ziekenhuis. Wij doen er alles aan om een verblijf of bezoek van patiënten, familieleden en andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken en bieden daarom onder meer de volgende voorzieningen aan. PARKEREN Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft beschikt over een parkeergarage met 450 parkeerplaatsen, inclusief plekken voor mindervaliden en plaatsen met een oplaadpunt voor elektrische auto’s. De garage staat vlakbij de ingang van de spoedpost en de hoofdingang, om patiënten en bezoekers zo snel mogelijk toegang tot het ziekenhuis te bieden. In de parkeergarage zijn rolstoelen en een lift te vinden. Kijk voor de actuele parkeertarieven op onze website: www.reinierdegraaf.nl.

PATIËNTENPAS Patiënten gebruiken voor een afspraak bij een polikliniek een patiëntenpas. Dit is een persoonlijk pasje met een pasfoto, dat gemakkelijk in de portemonnee past. Bij één van de twee registratiezuilen in de

centrale hal van het Gasthuis in Delft en het Diaconessenhuis in Voorburg kan een patiëntenpas worden gemaakt. Neem voor het maken van een patiëntenpas een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee. Met de patiëntenpas kan

BEGELEIDING DOOR GASTVROUWEN EN GASTHEREN Onze gastvrouwen en gastheren in het Gasthuis staan klaar om patiënten en bezoekers te verwelkomen. Zij helpen met het aanmelden bij een registratiezuil, het vinden van de juiste afdeling of iets anders. Ook kunnen de gastvrouwen en gastheren patiënten begeleiden die alleen komen. Deze begeleiding kan voorafgaand aan of bij aankomst in het ziekenhuis in Delft worden gereserveerd. Neem hiervoor contact op via 015 - 260 5900 of stuur een e-mail naar receptiedelft@rdgg.nl. 30

RDG_MAG_2017_3.indd 30

11-12-17 13:56


de patiënt zich melden bij de aanmeldzuil van de betreffende polikliniek, waardoor het niet meer nodig is om in de rij voor de balie te staan. De pas biedt bij de aanmeldzuil direct inzicht in de afspraken van die dag en geeft aan wanneer de gegevens geactualiseerd moeten worden.

Met de kan de patiëntenpas elden bij patiënt zich m l, waardoor de aanmeldzui nodig is het niet meer or de vo om in de rij n. aa st balie te

ESPRESSOBAR, WINKEL EN BRASSERIE Zin in een kopje koffie of thee of iets te eten? In de centrale hal van het Gasthuis in Delft bevinden zich een espressobar, een winkel en een brasserie met wisselende menukaart en bediening aan tafel. De espressobar en winkel zijn op werkdagen van 7.30 tot 20.00 uur open en in het weekend van 10.00 tot 20.00 uur. De brasserie is op werkdagen van 10.00 tot 20.00 uur open en in het weekend van 12.00 tot 20.00 uur.

NIEUW VOORPLEIN Het nieuwe voorplein van het Reinier de Graaf Gasthuis is open en daarmee is het laatste onderdeel van de bouw van het nieuwe ziekenhuis afgerond. Sinds de oplevering van het nieuwe ziekenhuis is er hard gewerkt aan de herinrichting van dit deel van het buitenterrein voor de hoofdingang en de Spoedpost, waar tot voor kort onder meer het Bethel ziekenhuis stond. Er worden nog wat laatste, kleine werkzaamheden verricht, maar patiënten en bezoekers kunnen nu al gebruikmaken van het voorplein en de bijkomende faciliteiten.

Het nieuwe voorplein is zo ingericht dat het als verlengde van de centrale hal fungeert. Net als in de centrale hal willen we patiënten en bezoekers op het voorplein een plek geven om even tot rust te komen. Daarom zijn er een groot aantal banken en veel bomen geplaatst. Het plein is verder zo ontworpen dat auto’s te gast zijn. Een nieuwe inrit aan de zijkant van het nieuwe

voorplein leidt patiënten en bezoekers op een logische en veilige wijze van de Reinier de Graafweg naar de parkeergarage. Op het plein is onder meer de vernieuwde fietsenstalling te vinden. Deze stalling beschikt over beugels om fietsen aan vast te zetten. Direct naast de fietsenstalling is ruimte om scooters, bromfietsen en motoren neer te zetten, inclusief grondbeugels om deze vast te maken. Het voorplein biedt daarnaast ruimte aan tijdelijk te gebruiken Kiss & Ride-, spoeden taxiplekken voor auto’s en busjes. Het nieuwe voorplein is 4400 vierkante meter (55 bij 80 meter) groot en biedt onder meer ruimte aan: • 240 fietsplekken • 8 grondbeugels voor scooters en motoren • 9 Kiss & Ride-plekken voor auto’s • 7 spoedplekken voor auto’s • 5 taxiplekken • 14 bomen

DECEMBER 2017

RDG_MAG_2017_3.indd 31

31

11-12-17 13:56


32

RDG_MAG_2017_3.indd 32

11-12-17 13:56

Rdg mag 2017 3 pso uncoated high  
Rdg mag 2017 3 pso uncoated high  
Advertisement