NOORDWEST MAGAZINE

Page 1

Noordwest magazine Dit is een uitgave van Noordwest Ziekenhuisgroep Editie 2-2019

u

SEH-artsen

Anja Kroon en Anne Verbeek

over letsel bij e-bike gebruikers

Neem mee! NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 1

18-11-19 12:13


- ADVERTORIAL -

Starlet DC: het diagnostisch centrum voor Noord-Holland noord

Wij zijn altijd onderweg om ervoor te zorgen dat zorgverleners dezelfde dag informatie kunnen ontvangen over uw bloedwaardes. Met een routesysteem hebben we direct inzicht waar we moeten zijn en voor welke onderzoeken we bloed afnemen. Starlet werkt continu aan efficiëntere zorg

Starlet werkt mee aan duurzaamheid

Starlet DC zet smartphones en bedrijfsauto’s in voor planning en registratie van haar werkzaamheden. Om alle bezoeken aan huis bij patienten en op één van de priklocaties nog beter te organiseren, zijn alle buitendienstmedewerkers van Starlet DC uitgerust met een smartphone en (waar mogelijk) een bedrijfsauto. De app die op de telefoon gebruikt wordt, is niet alleen een huisbezoekplanner maar geeft ook aan welke bloedafnames gedaan moeten worden in opdracht van de zorgverlener. En als de werkzaamheden op een ochtend klaar zijn, legt het ook automatisch de registratie van de werktijden vast.

Het systeem heeft niet alleen inzicht waar de medewerker is. Ook voor de zorgverleners is het mogelijk om de aanvraag via de computer naar ons toe te zenden en de medewerker ontvangt dit in haar telefoon. Alle betrokken partijen worden zo volledig ondersteund door het gebruik van het innovatieve routeplansysteem op de smartphone. Als het bezoek is afgerond, vinkt de medewerker het bezoek af in het systeem. Zodra de smartphone in de carkit wordt geplaatst, wordt de medewerker naar het volgende adres begeleid. De duurzaamheid en tijdwinst die dit met zich meebrengt binnen Starlet DC en bij zorgverleners, komt uiteindelijk ten goede aan de patiënt.

Starlet werkt aan kwaliteit en brede inzetbaarheid

650 km2

Onze medewerkers zijn vertrouwd met bezoeken aan huis. Dit maakt het ook mogelijk dat er bijvoorbeeld naast een bloedafname ook medicijnen vanuit het ziekenhuis in de regio kunnen worden afgeleverd. De bedrijfsauto’s zijn zo ingericht dat het materiaal op de juiste temperatuur gehouden kan worden. Wist u dat afgenomen bloed altijd bewaard moet blijven tussen de 15 en 25 graden? Deze temperatuur wordt continu bewaakt in de koffers.

Starlet DC beschikt binnen de regio Noord-Holland noord over meer dan 50 locaties, in een gebied van 650 km2, voor het verrichten van bloedafnames. Daarnaast is Starlet actief op het gebied van onder meer diabetesonderzoek en hartritmediagnostiek. Dit betekent dat inwoners in deze regio dichtbij huis terecht kunnen voor de verschillende diensten. Voor patiënten die niet in staat zijn om naar één van de locaties te komen, maakt de zorgverlener - bijvoorbeeld de huisarts - een afspraak voor bijvoorbeeld een bloedafname aan huis.

Wilt u een keer meerijden met een Starlet medewerker? Of meer informatie over hoe Starlet de trombosezorg uitvoert? Stuur dan een email aan info@starlet-dc.nl. Wij informeren u graag. 06

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 2

18-11-19 12:13


INHOUD & VOORWOORD

IN DIT NUMMER

05 Noordwest in cijfers 06 Patiënt in beeld 08 Interview: Geboortezorg in de regio 10 Wie staat er aan mij bed: De AIOS 13 Mijn Noordwest: Meten & gelijk weten 14 Noordwest in beweging: De e-bike 17 Eet en beweeg je beter 18 Achter de Schermen: Radiotherapie 20 Nieuws over de nieuwbouw 22 Interview: Daarom werk ik bij Noordwest 25 Interview: Karin Grijm over Rookvrij Noordwest 27 Column: Verpleegkundige Melissa Oldersma 29 Kinderpagina: De operatiekamer 30 Passende zorg: Telemonitoring 32 Een bloemetje van Noordwest

Voorwoord COLOFON Dit magazine is een 2-jaarlijkse uitgave van Noordwest Ziekenhuisgroep. Editie 2-2019 Redactie Willeke Dijkstra, Rinske de Wit, Marieke de Vries, Rianne Groen (Scherpzinnig) Fotografie Mike Bink, Pierre Mettes, Angelike Valster Uitgeverij BC Uitgevers bv Postbus 416, 8600 AK Sneek T 0515 - 429 429 administratie@bcuitgevers.nl Vormgeving Hannique de Jong Bladmanagement Digna Schoonen T 06 442 099 10 Advertentieverkoop Digna Schoonen T 06 442 099 10 Barbara Verschoor T 06 455 766 70 Druk Scholma Druk, Bedum

Zorgen is mensenwerk. Dat is het nu en dat zal het in de toekomst ook blijven. We zien alleen dat het aantal mensen dat zorg nodig heeft toeneemt en dat we aan de mensen die deze zorg verlenen, met name verpleegkundigen, een tekort gaan hebben. Dat merken we nu al in Nederland en ook in Noordwest. Binnen ons ziekenhuis zetten we daarom in op vernieuwing van de wijze waarop we zorg verlenen. Dat ziet u straks terug in onze gebouwen en afdelingen in Alkmaar en Den Helder, waar de komende tijd gestart wordt met verbouwingen. Ook hebben we met het nieuwe elektronisch patiëntendossier de mogelijkheden om slimmer te werken en dubbele handelingen en registratie te voorkomen. In het patiëntenportaal ‘Mijn Noordwest’ kunt u vanuit huis steeds meer met het ziekenhuis regelen. Denk aan het invullen van vragenlijsten en het inzien van afspraakbevestigingen. Samenwerking tussen huisarts, ziekenhuis, verpleeghuizen en thuiszorg wordt steeds belangrijker. Een goed voorbeeld hiervan is de herstelafdeling die we begin dit jaar samen met Omring opende op onze locatie in Den Helder. Samen zorgen we dat u de beste zorg op juiste plek krijgt. Dit alles doen we om de zorg ook in de toekomst te kunnen geven, voor patiënten die ons nodig hebben en door mensen die met hart en ziel zorgen. En daar ben ik trots op! Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat u na het lezen weer een andere kant van Noordwest hebt leren kennen.

Jurgen Sernee Lid raad van bestuur

Meer weten over Noordwest? Kijk op www.nwz.nl Noordwest magazine 03

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 3

18-11-19 13:20


NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 4

18-11-19 12:16


ENKELE FEITEN OP EEN RIJ

Noordwest in cijfers 1257

611 Co-asstistenten en

Het aantal ritjes die de vrijwilligers van patiëntenvervoer per week maken op de locaties in Alkmaar en Den Helder

168

AIOS’sen werkten in 2018 bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Wetenschappelijk onderzoek

463

(over 2018)

Zoveel nieuwe Noordwesters mochten wij tussen 1 januari en 1 oktober 2019 verwelkomen

• 78 studies • 26 promovendi • 182 publicaties waar medewerkers van Noordwest bij betrokken zijn

91 Voorlichtingsbijeenkomsten per jaar In de agenda op onze website vind u het volledige overzicht

370 Zoveel vacatures heeft Noordwest per jaar. Benieuwd welke er nu openstaan? Ga naar www.nwz.nl/vacatures

75 jaar

Nieuwe heupen en 600 nieuwe knieën worden er jaarlijks geplaatst door de orthopeden van Noordwest

16

Å

Uit zoveel menu’s kunnen patiënten die opgenomen liggen in het ziekenhuis kiezen Plus: keuze uit 8 toetjes

Patiëntenportaal Mijn Noordwest • Per maand circa 8500 bezoekers • Sinds 22 juni 2018 hebben in totaal 38.294 patiënten ingelogd in Mijn Noordwest

oudste medewerker, de jongste is

48 jaar

k

Zolang werkte de medewerker die het langst bij ons in dienst was (en die nu nét met pensioen is) voor Noordwest

Noordwest Academie

k k k k k

k

18

k k k

k

48 k

k k k k k

k

k k

k

850

18

k

75

Dat is de leeftijd van onze

Aan het begin van het nieuwe schooljaar startte er bij Noordwest • 44 VIP stagiaires (mbo) • 50 HIP stagiaires (hbo) • 17 stagiaires ROC Kop van Noord-Holland (mbo) • 62 VIP leerling – verpleegkundigen • 18 HBO V duale studenten • 11 doktersassistenten • 35 overige stagiaires

Noordwest magazine 05

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 5

18-11-19 12:13


[ PATIËNT IN BEELD

Welkom in ons

ziekenhuis

Waarom bent u vandaag bij Noordwest. Dat vroegen we een aantal patiënten.

Robbert en Olaf Jongkind ‘Ik ben hier vandaag om onze zoon Olaf op te halen. Hij moest 2 nachtjes in het ziekenhuis blijven omdat hij erg benauwd was en ademhalingsproblemen had. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem en is hij uit het ziekenhuis ontslagen. We kunnen weer lekker naar huis.’ Robbert en Olaf sluiten het ziekenhuisbezoek af met een plakje cake en een ballon. ‘Ik had hem cake beloofd, dus daar moet ik mij natuurlijk aan houden.’

We treffen Ria terwijl zij wacht op haar man Johan. ‘We zijn al 57 jaar getrouwd en gelukkig hebben we nog niet veel ziekenhuisbezoekjes hoeven meemaken. Maar op dit moment heeft mijn man een ingreep bij de kaakchirurg. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar ik zit hier lekker rustig een boekje te lezen. We zien het wel. Als hij klaar is, haalt een vriendin ons op met de auto. Dat is erg fijn.’

Ria Neefjes-Rood

06

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 6

18-11-19 12:13


De grote vraag voor Jolanda is wanneer ze geopereerd kan worden. ‘Ik heb ‘trigger fingers’, dat zorgt ervoor dat ik mijn vingers in de ochtend slecht tot niet kan bewegen.’ Vandaag bespreekt ze met de behandelend arts wanneer de operatie zal plaatsvinden. ‘Ik zie er erg naar uit, want ik wil er graag vanaf. Ik heb er bijvoorbeeld ook last van tijdens mijn werk als ziekenverzorger. Heel fijn als het eenmaal verholpen is.’ Jolanda is regelmatig in het ziekenhuis te vinden en vult haar wachttijd meestal met het lezen van boeken op haar e-reader. ‘Zo gaat de tijd lekker snel’.

Jolanda Meijer

Op 25 september is het eerste kindje van Omid en Sara geboren. Ze zijn super trots op hun kleine Edwin. ‘De zwangerschap en de bevalling zijn prima verlopen en met Edwin gaat het erg goed.’ Vandaag zijn ze met vriendin Raz in het ziekenhuis vanwege Sara haar buikpijn. ‘Na de bevalling is het begonnen, maar de arts stelde ons gerust. Wij hoeven ons geen zorgen te maken omdat het een normaal verschijnsel is na een zwangerschap. Het is natuurlijk wel vervelend, maar gelukkig niets ernstigs.’

Sara Emadfar en Omid Karami met hun zoontje Edwin en vriendin Raz Noordwest magazine 07

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 7

18-11-19 12:13


INTERVIEW [ GEBOORTEZORG IN DE REGIO

Geboortezorg in Noordwest:

het allerbeste voor moeder en kind Een kindje op de wereld zetten blijft een van de meest unieke gebeurtenissen in een mensenleven. Als het nodig of gewenst is, kunnen aanstaande ouders daarbij rekenen op intensieve begeleiding en ondersteuning van Noordwest. ‘Wij bieden de best mogelijke zorg rondom zwangerschap en bevalling in Alkmaar, Den Helder, Schagen én op Texel’, zeggen gynaecologen Caroline Akkerman en Sanne van der Kooij. Als je zwangerschap voorspoedig verloopt, blijf je onder begeleiding van je eigen verloskundige en kan de bevalling in principe thuis plaatsvinden. Zijn er bijzonderheden, dan kun je onder controle komen van de gynaecologen van Noordwest en beval je in het ziekenhuis. ‘Maar ook zonder medische indicatie kun je in het ziekenhuis bevallen’, zegt Van der Kooij. ‘Meer dan tachtig procent van alle bevallingen in Nederland vinden tegenwoordig plaats in het ziekenhuis. Ook als het medisch gezien niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er een wens tot pijnstilling bestaat.’

Specialistische geboortezorg

Noordwest biedt specialistische geboortezorg. ‘Dat is het voordeel van een groot ziekenhuis: we kunnen het optimale bieden’, zegt Akkerman. ‘Wij werken volgens de nieuwste inzichten, mede doordat wij als opleidingsziekenhuis verpleegkundigen, artsassistenten en artsen opleiden en daarmee up to date blijven. Daarbij werken we op beide locaties intensief samen met Amsterdam UMC, onder andere op het gebied van prenatale diagnostiek en ernstig gecompliceerde zwangerschap.’ Noordwest participeert ook met verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in het regionale samenwerkingsverband Ovida (Alkmaar) en VSV Noordkop (Den Helder), wat eraan bijdraagt dat geboortezorg in de regio veiliger, efficiënter en nog meer patiëntgericht kan worden aangeboden. Van der Kooij: ‘Mooi voorbeeld van ‘patiëntgericht’ zijn bijvoorbeeld onze spreekuren op Texel, waardoor

de bewoners van het eiland niet steeds de overtocht naar Den Helder hoeven maken, én de spreekuren op onze locatie in Schagen voor inwoners van die regio.’

Moeder en kind samen

De meeste moeders kunnen binnen een paar uur na de bevalling in het ziekenhuis met hun kind naar huis. Als het beter is om wat langer te blijven, wordt dat verblijf steeds meer veraangenaamd door de vernieuwingen die eraan komen in zowel Den Helder als Alkmaar. Zo staat er in Den Helder een verbouwing op stapel: de kraamkamers - met prachtig uitzicht op zee! - worden ruimer van opzet en uitgerust met eigen douche en toilet.

Nieuwbouw = nieuwe mogelijkheden

Voor de nieuwbouw in zowel Alkmaar als Den Helder bestaat de wens om bevallen in bad te faciliteren, maar er gebeurt meer. ‘We zijn op beide locaties op weg naar volledige integratie van de kraamafdeling met neonatologie’, zegt Akkerman. ‘Als hoog specialistische zorg van een kinderarts nodig is, verblijven ouders en baby’s straks bij elkaar, zodat de ouders 24/7 bij hun kind kunnen zijn. Daar zijn we nu al een eind mee op weg: we kunnen moeders nu al ‘inroomen’ op neonatologie en straks ook omgekeerd, kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen bij de moeder verblijven. Dat is een mooie ontwikkeling. Zowel patiënten als medewerkers ervaren het als positief.’

08

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 8

18-11-19 12:13


Gynaecoloog Caroline Akkerman

Mooi voorbeeld van ‘patiëntgericht’ zijn bijvoorbeeld onze spreekuren op Texel én op onze locatie in Schagen voor inwoners van die regio.

Gynaecoloog Sanne van der Kooij

De verloskamers blijven in de nieuwbouw op een eigen afdeling, met fijne kamers zoals die er nu ook al zijn. ‘Daar kun je verblijven gedurende het proces van bevallen en eventueel 24 uur daarna met je partner en kind. Het streven is in de nieuwbouw aparte suites in te richten waar ouders en kinderen verblijven die extra zorg nodig hebben.’ Binnen Noordwest is alles er dus op gericht de periode rond een geboorte zo aangenaam mogelijk te maken. ‘Het gaat om mensen die een belangrijk moment in hun leven meemaken, daar willen we het allerbeste voor’, besluit Van der Kooij. Noordwest magazine 09

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 9

18-11-19 12:13


WIE STAAT ER AAN UW BED?

De AIOS Als patiĂŤnt in het ziekenhuis komt u veel mensen met verschillende beroepen tegen. Iedereen heeft een eigen taak in het zorgproces. In deze rubriek stellen we ze aan u voor. Deze keer: de AIOS.

10

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 10

18-11-19 12:13


Als orthopeed kun je mensen in beweging houden. Dat is zó belangrijk voor de kwaliteit van leven. ‘Als mensen hun mobiliteit en bewegelijkheid verliezen is dat een enorme beperking’, vertelt Arthur Kievit. Hij is AIOS op de afdeling orthopedie. AIOS staat voor arts in opleiding tot specialist. Als AIOS

doorloop je in 6 jaar tijd een traject waarbij je uiteindelijk zelfstandig als medisch specialist aan de slag kan. De AIOS voert zelf gesprekken op de polikliniek en opereert samen met een ervaren orthopeed. Arthur zit in het laatste jaar van het AIOS-traject. Hij werd al vroeg gegrepen door het vakgebied. ‘Toen ik een jaar of 12 was zag ik op televisie hoe een heupprothese werd geplaats bij een patiënt. Ik vond het prachtig om te zien hoe je met zo’n glanzend metaal ding een deel van het menselijk lichaam kon vervangen. Dat wilde ik ook kunnen.’

Mensen in beweging houden

‘Dat mobiel blijven zo bepalend is voor iemands leven viel me op toen ik tijdens mijn studie als verzorgende in de thuiszorg werkte. Op de afdeling orthopedie behandelen we een heel diverse groep patiënten. Van kinderen met heupdysplasie en jongeren met sportletsels tot mensen van middelbare leeftijd die ermee worstelen dat ze in hun vrije tijd niet zoveel kunnen bewegen en merken dat het langzaam een beetje achteruitgaat. Maar ook mensen van tegen de 100 die hun heup breken en in sommige gevallen daarna ook gewoon weer kunnen lopen. Als orthopeed kun je mensen in beweging houden. Dat is zó belangrijk voor de kwaliteit van leven.’

Drempel

‘Soms geven patiënten na een operatie aan dat ze zich in jaren niet zo goed hebben gevoeld. Je ziet dan echt dat ze opgelucht zijn dat ze de keuze hebben gemaakt. Een operatie is toch vaak een drempel en ook niet altijd de beste behandeling. Het belangrijkste is dat de patiënt goed geïnformeerd wordt over de voor- en nadelen van een ingreep. Neem bijvoorbeeld een patiënt die bijna met pensioen gaat, soms is het dan handiger om de operatie nog een paar jaar uit te stellen. Maar een ander heeft er juist veel baat bij dat het snel gebeurt om zo de laatste jaren van hun carrière pijnvrij te zijn. Ik kijk niet alleen naar de technische ingreep maar ook naar de situatie van de patiënt.’

Noordwest magazine 11

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 11

18-11-19 12:13


WISSELPAGINA

Elke eerste zaterdag van de maand zijn wij open van 10.00 uur tot 13.00 uur. U bent welkom zonder afspraak.

Borstprotheses Protheselingerie Prothesebadkleding Wij nodigen u graag uit in onze prachtige praktijkruimte, waar wij u de grootste collectie protheselingerie, badkleding en topjes van Noord-Holland bieden. Wij helpen u graag, Esther Teensma en Kirsten Roos Mammacare-adviseurs Om het u makkelijk te maken zijn wij 1 keer per maand in Schagen en Hoorn. Belt u voor een afspraak. Nelly Teensma Bodycare Benedenweg 99, St Pancras 072-5623595 www.bodycarenellyteensma.nl info@bodycarenellyteensma.nl

Revalidatie Alkmaar is onderdeel van Magentazorg

Revalidatie Alkmaar gooit hoge ogen op Zorgkaart Nederland Revalideren bij Revalidatie Alkmaar is gericht op snelle en effectieve revalidatie om onze cliënt zoveel mogelijk te laten herstellen voor terugkeer naar de oude woonsituatie. We maken binnen enkele dagen een revalidatieplan voor de mensen die bij ons komen revalideren, waarbij zelfstandigheid en regie over het eigen leven het vertrekpunt vormen. Daarvoor overleggen we met artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, eventueel aangevuld met andere gespecialiseerde zorgverleners. Hoe lang iemand bij ons verblijft hangt af van de persoonlijke doelen. Meestal gaat het om een periode van drie tot zes weken. Bij Revalidatie Alkmaar bieden we hoogwaardige zorg en voldoen we aan de eisen van de zorgverzekeraars.

Onze faciliteiten voor actief revalideren zijn up-to-date. Daarbij werken we altijd aan verdere verbetering van kennis en kunde. Naast een intensief revalidatieprogramma zorgen we ervoor dat mensen zich thuis voelen in de korte tijd dat ze bij ons verblijven. Daarom besteden we aandacht aan sociaal contact en zijn er diverse ruimten voor gemeenschappelijk gebruik. Ook bieden we specialistische voeding aan om herstel en welzijn van de revalidanten te verhogen.

Revalidatie nodig na een zware operatie? Kom eens kijken bij Revalidatie Alkmaar.

Jupiterstraat 10 I 1829 CA Alkmaar Meer informatie vindt u op www.magentazorg.nl. Bellen kan natuurlijk ook (072) 575 31 30.

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 12

18-11-19 13:20


ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER

Mijn Noordwest:

‘meten en gelijk weten’ Als patiënt van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft u met ‘Mijn Noordwest’ direct toegang tot uw medisch dossier. Het is een beveiligd portaal, waarin u uw afspraken kunt raadplegen en onderdelen van uw medisch dossier kunt inzien. Denk hierbij aan uitslagen van een onderzoek en het medisch verslag van uw arts na uw bezoek. Medewerker Inge Dijkstra en patiënt mevrouw M.L. Boots-Kemp vertellen over hun ervaringen met ‘Mijn Noordwest’.

Inge Dijkstra, casemanager uro-oncologie

‘Toen ik hoorde over Mijn Noordwest, ben ik gelijk ingelogd om te kijken hoe het werkt en wat een patiënt hier precies in kan vinden. Ik vind het belangrijk dat ik weet waar ik over praat als ik patiënten hierover informeer. Als casemanager is het namelijk mijn taak om patiënten te begeleiden in hun beslissing over de behandeling. Hier draagt Mijn Noordwest positief aan bij. Doordat de patiënt in alle rust thuis zijn of haar medische gegevens kan teruglezen, is hij of zij beter op de hoogte en dus beter in staat om zelf de regie te nemen in zijn of haar behandeling.’ Ook benieuwd geworden? U vindt Mijn Noordwest op onze website. U gebruikt uw DigiD en SMSverificatie of de DigiD app voor de toegang tot het portaal. Meer informatie leest u op www.nwz.nl/ mijnnoordwest.

Zelf de keuze

‘Ik probeer de patiënt steeds vaker te attenderen op de mogelijkheden binnen Mijn Noordwest. Ik benoem de voordelen, maar in sommige gevallen ook de potentiële nadelen hiervan, zodat de patiënt bewust kan beslissen zijn of haar gegevens te willen inzien en weet welke consequenties dat kan hebben. Als je als patiënt hebt gelezen dat een uitslag van een onderzoek niet goed is of je snapt niet precies wat er staat, roept dit allerlei vragen op en wil je natuurlijk zo snel mogelijk met een arts praten. Dan is het heel vervelend om nog een aantal dagen te moeten wachten tot de poliafspraak bij de arts. Gelukkig gebeurt dit niet vaak. Ik vraag wel eens na een slechtnieuwsgesprek of patiënten de uitslag van tevoren hebben ingezien, maar vaak zeggen ze dat ze dit bewust niet hebben gedaan.’

Patiënt mevrouw M.L. Boots-Kemp

‘Ik heb al regelmatig gekeken in Mijn Noordwest. Zo heb ik een aantal keer de agenda bezocht om na te gaan of de nieuwe afspraken met de specialist en de behandeling waren gepland. Ook heb ik samen met mijn dochter de informatie in mijn dossier gelezen en uitgezocht wat het betekent. Zo stond er een uitslag van een onderzoek in, met hierin diverse afkortingen. Het was niet te begrijpen. Via googelen op internet werd het een en ander een klein beetje duidelijk. Het zou fijn zijn als de informatie in het dossier voor een leek begrijpelijk is.’

Voordeel

‘Een voordeel van Mijn Noordwest is dat ik nu al op de hoogte ben van een afspraak voordat de brief van het ziekenhuis thuis op de mat ligt. Dat is fijn, want je zit er echt op te wachten. Maar ook dat ik nu weet wat er in mijn medisch dossier staat. Dat wist je vroeger niet. Zelf wijs ik nu ook familie en kennissen op de mogelijkheid om de informatie in je dossier in te zien.’

Noordwest magazine 13

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 13

18-11-19 12:13


NOORDWEST IN BEWEGING: DE E-BIKE

Elektrisch fietsen: houd je hoofd erbij

Ze zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken, elektrische fietsen of e-bikes. Dankzij de extra ondersteuning trap je makkelijker kilometers weg, maar ga je soms sneller dan in sommige verkeerssituaties handig is. De kans op valpartijen en ernstig hoofdletsel is daardoor groter dan op een gewone fiets. Of toch niet?

Spoedeisende hulpartsen Anja Kroon en Anne Verbeek zagen steeds meer mensen op de spoedeisende hulp (SEH) na een val met de (elektrische) fiets. Ze besloten, als een van de eersten, medischwetenschappelijk onderzoek te doen naar het verschil in letsel bij een val van elektrische en gewone fietsen. Daarbij keken ze vooral naar hoofdletsel. ‘We gingen ervanuit dat je harder rijdt op een elektrische fiets, waardoor het lastiger sturen is, je sneller valt en ernstiger letsel oploopt dan met een gewone fiets. Zeker ouderen die op hun hoofd vallen, hebben een grotere kans op een bloeding in het hoofd. Helemaal als ze bloedverdunners gebruiken’, zegt Anja.

Snelheid

Het onderzoek liep van medio 2016 tot medio 2017, waardoor alle weertypen erin zijn betrokken. In die periode kwamen 1100 mensen van zestien jaar en ouder na een fietsongeval op de SEH in Alkmaar en Den Helder terecht. 834 daarvan deden mee aan het onderzoek. ‘Niet iedereen kon of wilde meedoen en ongevallen met mountainbikes, racefietsen of speed pedelecs zijn uitgesloten’, zegt Anne. De onderzoekers verwachtten enorme verschillen te vinden, omdat ze dachten dat de e-bike veel gevaarlijker zou zijn dan de normale fiets. ‘Maar dat bleek mee te vallen’, vervolgt Anne. ‘Het type fiets was niet bepalend voor het oplopen van hoofdletsel na een val, wel de snelheid waarmee men reed. Hoe harder men viel, hoe meer letsel.’

Helm

Het meeste letsel betrof armen en benen, ongeveer een op de drie mensen viel op het hoofd. Opvallend

is dat maar zeven mensen in de hele studie een helm droegen, waaronder een paar toeristen.

Het is zeker het overwegen waard om een helm te dragen als je weet dat je hard fietst, zeker als je bloedverdunners gebruikt. ‘Het is eigenlijk bizar dat wij in Nederland geen helm dragen op de fiets’, zegt Anja. ‘Dat komt waarschijnlijk doordat Nederland echt een fietscultuur heeft: we hebben de beste fietspaden en mensen zijn gewend aan fietsers in het verkeer. Het is zeker het overwegen waard om een helm te dragen als je weet dat je hard fietst, zeker als je bloedverdunners gebruikt. Er zou meer ruchtbaarheid aan moeten worden gegeven; met skiën zie je ook niemand meer zonder helm.’

Training

Het viel de onderzoekers op dat veel valpartijen met de e-bike plaatsvonden bij het op- en afstappen. ‘Waarschijnlijk doordat deze fietsen zwaarder zijn

14

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 14

18-11-19 12:13


Het onderzoek van Anne (links) en Anja, ‘De elektrische fiets, levensgevaarlijk?’, maakt kans op publicatie in een toonaangevend internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

vanwege de accu, waardoor het meer moeite kost om te corrigeren, maar het kan ook komen doordat je bij het opstappen meteen in de hoogste versnelling wegschiet’, zegt Anne. ‘Een training in het omgaan met de e-bike is wat ons betreft een goed idee, vooral voor oudere mensen die wat minder stevig op hun benen staan.’ Het spreekt voor zich dat hard rijden - ongeacht op wat voor type fiets - plus het gebruik van alcohol een hoog risico op hoofdletsel met zich meebrengt, stellen Anja en Anne. ‘Het reactievermogen is dan veel lager, waardoor mensen zich niet goed kunnen opvangen.’

Lekker blijven fietsen

Wat adviseren de onderzoekers? ‘Lekker blijven fietsen, mét helm’, zegt Anja. ‘Je bent in beweging,

in de buitenlucht, en je komt weer eens ergens. Het is goed voor de sociale contacten en voor het milieu. Volg een training voordat je de eerste keer elektrisch gaat fietsen en pas je snelheid aan aan de verkeerssituatie, op welke fiets dan ook. Rijd je te hard, dan heb je niet alleen zelf tekort tijd om complexe verkeerssituaties te overzien, ook andere weggebruikers kunnen de situatie verkeerd inschatten en nog net voorlangs schieten.’

VeiligheidNL, het expertisecentrum dat zich dat zich in zet om veilig gedrag in een veilige omgeving te stimuleren, geeft goede tips over veilig fietsen op www.doortrappen.nl

Noordwest magazine 15

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 15

18-11-19 12:13


NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 16

18-11-19 13:20


RECEPT MADELEIN EN MARLOU

BananenRicotta

Fysiotherapeut Marlou Staal en Diëtist Madelein Huijboom

pannenkoekjes

Genoeg bewegen en voldoende eten is belangrijk voor iedereen. Ook als u in het ziekenhuis verblijft. Uw conditie blijft hierdoor beter op niveau, het heeft een positief effect op uw herstel en het kan de kans op complicaties verkleinen. Noordwest vindt het heel belangrijk om patiënten hierin te ondersteunen en heeft daarom het project ‘Beweeg (en eet) je beter’ opgezet, waar onder andere diëtist Madelein Huijboom en fysiotherapeut Marlou Staal bij betrokken zijn. Madelein: ‘Blijven eten tijdens een ziekenhuisopname is belangrijk. Eet dan voornamelijk eiwitrijke producten, zoals zuivel, kaas, vlees(waren), vis, kip, ei, peulvruchten en noten.’ Eiwitrijke tussendoortjes kunnen altijd, ook als u gewoon thuis bent.

Eet een half uur voor of na het bewegen een product waar 20 gram eiwit in zit. Wist u dat dit een positief effect heeft op uw spierbehoud en herstel en het vergroten van uw spiermassa?

Tip!

Voedingswaarde p.p.

• 529 Kcal • 39 gram Koolhydraten • 25 gram eiwitten • 31 gram vetten • 4 gram vezels

Ingrediënten (1 persoon): • • • •

1 rijpe banaan 1 eetlepel kaneel 1 eetlepel olijfolie 1 eetlepel ricotta

• 3 eieren • 1 eetlepel speculaaskruiden • 1 handje blauwe bessen

Allergenen: ei, melk, lactose

Stap voor stap

Prak de banaan en kluts de eieren en roer de eieren en banaan door elkaar heen. Voeg de kruiden toe. Verhit olijfolie in een koekenpan en bak de pannenkoekjes tot al het beslag op is. Stapel de pannenkoekjes op elkaar en voeg als topping de ricotta en blauwe bessen toe.

Eet elijk! smak

Meer weten? www.nwz.nl/beweegjebeter Dit recept komt uit: ‘Eet als een atleet’, uitgegeven door evidence based food collectief I’m a Foodie publishing. Noordwest magazine 17

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 17

18-11-19 12:13


ACHTER DE SCHERMEN

Radiotherapie

18

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 18

18-11-19 12:13


Op de afdeling radiotherapie behandelen we patiĂŤnten met kanker door middel van straling. Het doel van de behandeling is om kankercellen te doden terwijl gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. De straling beschadigt het erfelijk materiaal (DNA). De kankercel verliest daardoor het vermogen om te delen en gaat dood. Zo krijgt het gezonde weefsel tussendoor kans om zich te herstellen. Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen Liane en Pien geven uitleg aan een patiĂŤnt over de behandeling. Achter de schermen is te zien hoe groot het apparaat is dat de daadwekelijke straling geeft.

Noordwest magazine 19

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 19

18-11-19 12:13


NIEUWBOUW LOCATIE ALKMAAR

Definitief ontwerp eerste fase nieuwbouw locatie Alkmaar Het definitieve ontwerp voor de eerste fase van de nieuwbouw van Noordwest locatie Alkmaar is gereed. Naar verwachting start de bouw in het najaar van 2020. Het ziekenhuis draait tijdens de bouw gewoon door. Gefaseerd bouwen

In deze eerste fase bouwen we de ‘acute as’. Hierin komen operatiekamers en verpleegafdelingen voor complexe zorg, het spoedplein met onder andere de spoedeisende hulp en de intensive care. Vooruitlopend op deze fase wordt ook de ondergrondse parkeergarage (direct onder de nieuwbouw) aangelegd en Huize Westerlicht gerenoveerd. In het voormalige verzorgingshuis komen kantoorfuncties en de Noordwest Academie. De bouw van de eerste fase neemt enkele jaren in beslag. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gehele ziekenhuis in 3 fases wordt vernieuwd.

Ontwerp met gevelschermen

In de ‘tanden van de kam’ (zie afbeelding) komen de verpleegafdelingen voor complexe zorg. De patiëntenkamers kijken uit op het groen van de Alkmaarderhout. Opvallend aan de buitengevel van de nieuwbouw zijn de speciaal ontworpen gevelschermen. Deze zorgen voor privacy en een mooie lichtinval. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande bouw. Patiënten in bed rijden straks zonder belemmering van het ene naar het andere bouwdeel. In het midden van het gebouw komt een serre, waardoor daglicht rijkelijk het gebouw binnen stroomt.

Vergroening

Omdat auto’s straks onder de grond parkeren, kunnen we meer ruimte voor groen creëeren op het ziekenhuisterrein. Een ‘groene corridor’

20

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 20

18-11-19 13:20


verbindt Huize Westerlicht en de nieuwbouw én de Voorhout en Alkmaarderhout. Het terrein is 24/7 openbaar toegankelijk.

Duurzaam ziekenhuis

Vanaf dit najaar krijgen diverse Noordwest-locaties in Alkmaar een aansluiting op het warmtenet van HVC. Ook de nieuwbouw wordt aangesloten en is daarmee aardgasvrij. Samen met de energiezuinige installaties van de nieuwe acute afdeling en de

‘groene stroom’ van het eigen zonnepark van Noordwest in Den Helder, behoort Noordwest qua energievoorziening tot een van de duurzaamste ziekenhuizen van Nederland.

Lees online verder

Komende jaren verbouwen we ook locatie Den Helder. Zie voor meer informatie over de complete vernieuwbouw van Noordwest: www.noordwestbouwt.nl

Noordwest magazine 21

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 21

18-11-19 13:20


INTERVIEW [ DAAROM WERK IK BIJ NOORDWEST

‘De mooiste baan van mijn leven’

Ik wil graag betrokken zijn en invloed uitoefenen op nieuwe dingen.

Werken bij Noordwest is werken bij een organisatie die je ruimte geeft jezelf te ontwikkelen. Cursussen, opleidingen, doorgroeien in je functie of juist switchen van baan: er is heel veel mogelijk. Tarno Kramer en Liesbeth de Vries weten er alles van.

Carrières die een verrassende wending nemen. Tarno kan erover meepraten. Toen hij als ziekenverzorgende overstapte naar de luchtmobiele brigade, kwam zijn hang naar verpleegkunde boven: als militair op uitzending voelde hij sterk de behoefte mensen te

Tarno Kramer

helpen in acute situaties. Tegenwoordig is hij verpleegkundige op de spoedeisende hulp. ‘De mooiste baan van mijn leven. Dit is echt mijn ding’, vindt hij.

Heksenketel

Tarno deed de inservice opleiding tot A-verpleegkundige, begon als gediplomeerd verpleegkundige op de afdeling neurologie in Den Helder en maakte daarna de overstap naar de spoedeisende hulp (SEH). ‘Dat ambieerde ik al vanaf het moment dat ik als leerling-verpleegkundige binnenkwam in het ziekenhuis’, zegt hij. ‘Het snelle contact met patiënten, familie en omstanders spreekt me aan, net als de verschillende patiëntencategorieën waarmee we te maken hebben en de aanleidingen waardoor mensen er terechtkomen. Het is enorm breed. En elke dag weer is het een verrassing hoe de dag zal verlopen. Als er drie ambulances tegelijk voor de deur staan, kan het zomaar opeens een heksenketel zijn.’

Teamspeler

Als teamspeler gedijt Tarno het best tussen diverse collega’s en disciplines. ‘Het is het brede spectrum van mensen dat mijn werk zo leuk maakt: van artsen en arts-assistenten tot de ambulancedienst, soms politie, mensen uit de psychiatrie en natuurlijk mijn directe collega’s. Ook krijg ik de kans me met van alles te ‘bemoeien’. Ik wil graag betrokken zijn, als verpleegkundige invloed uitoefenen op nieuwe dingen, erover nadenken en erover discussiëren. Dat vind ik leuk. Zo ben ik intensief betrokken bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) en bij Zirop, het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan.’ Tarno is ook actief als leerlingbegeleider, blijft intussen zelf leren via bij- en nascholing en verplichte e-learnings en hij geeft les bij defensie, onder andere 22

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 22

18-11-19 13:16


voorwaarde dat diegene een cursus zou doen’, vertelt Liesbeth. ‘De functie sprak me aan, alleen: wilde ik dat nog wel, op mijn leeftijd de studieboeken in? Maar het leek me leuk iets anders te doen en mijn horizon te verbreden, dus ik deed het.’

Dynamisch

aan militaire verpleegkundigen en militairen die op uitzending gaan. ‘Mijn werelden komen heel mooi samen in deze combinatie’, besluit hij.

Trialbureau

Liesbeth ontving als polikliniekassistent jarenlang patiënten aan de balie van de polikliniek interne geneeskunde van Noordwest, locatie Alkmaar. Ook had ze veel telefonisch contact met hen, onder andere om afspraken te maken voor spreekuren. Tot zo’n drie jaar geleden, toen binnen interne geneeskunde een nieuwe wetenschappelijke studie werd geopend rond behandelingen van mensen met kanker: patiënten in die studie krijgen behandelingen die niet standaard worden gegeven, maar waarvan wordt gedacht dat ze beter zijn. ‘Het onderzoeksbureau, het zogeheten trialbureau, had versterking nodig en daarvoor wilde men één dag in de week iemand van de polikliniek inzetten, op

Liesbeth volgde de cursus en daarna opleidingen tot research medewerker en researchcoördinator. ‘Ik raakte heel enthousiast over wetenschappelijk onderzoek. Het is een hele dynamische kant van de oncologie’, zegt ze. ‘Mensen denken vaak dat het saai is wat wij doen, omdat we veel achter de computer zitten, maar stagiairs die een dagje meelopen, denken er daarna heel anders over. Wij ondersteunen artsen bij hun wetenschappelijk onderzoek, we zijn bezig met de toekomst. Met wat nog bewezen moet worden, maar wat straks standaardbehandelingen kunnen worden. Daarbij kom ik op veel verschillende afdelingen in het ziekenhuis en heb ik nog steeds veel contact met patiënten, maar ook met onderzoekers en de farmacie.’

Nieuwe wereld

Intussen werkt Liesbeth volledig voor het onderzoeksbureau. ‘Eigenlijk had ik niet gedacht dat ik in het ziekenhuis nog iets anders zou kunnen doen. Ik was tevreden met mijn werk als polikliniekassistent, maar er is nu een nieuwe wereld opengegaan. Mijn studies waren soms lastig in te passen in mijn gezinsleven en ik heb er hobby’s voor moeten opgeven, maar het was het waard. Ik kan het iedereen aanraden.’

Ik raakte heel enthousiast over wetenschappelijk onderzoek. Het is een hele dynamische kant van de oncologie. Liesbeth de Vries

Noordwest magazine 23

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 23

18-11-19 12:13


[ INTERVIEW SCHOLTZ

U kunt bij ons terecht voor: • algemene fysiotherapie • manuele therapie • Mckenzie therapie • sportfysiotherapie • oedeemtherapie • handtherapie • medische fitness • psychosomatische fysiotherapie • claudicatioklachten • echografie • oncologische fysiotherapie • slaapstoornissen • COPD re-activatie

Meer informatie vindt u op onze website

Johanna Naberstraat 45, 1827 LB Alkmaar telefoon 072-562 14 77 praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl www.fysiotherapiedaalmeer.nl

24

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 24

18-11-19 13:20


5 VRAGEN AAN

Noordwest is rookvrij 5 vragen

HOE

WELKE

aan longarts

Karin Grijm WAAROM

Is het u al opgevallen op het terrein van het ziekenhuis? Alle locaties van Noordwest zijn sinds 1 oktober 2019 rookvrij. Binnen was dat al een hele tijd zo, maar nu mag ook op terrein niet meer gerookt worden. Longarts Karin Grijm vertelt waarom zij achter dit besluit staat.

1

Waarom is het belangrijk dat Noordwest een rookvrij terrein heeft?

‘Wij behandelen zoveel patiënten met klachten die rookgerelateerd zijn, dat het heel vreemd zou zijn als we het niet zouden proberen te ontmoedigen. Dan blijven we de klachten behandelen zonder aandacht te besteden aan de oorzaak. Preventie is zoveel beter dan alleen de scherven oprapen.’

Hoe werkt een nicotineverslaving?

‘Nicotine gaat zitten op cellen in je hersenen. Je hersenen maken dan ‘feel good-eiwitten’ aan. Die geven een goed gevoel, maar de nicotine is maar heel kort in je hersenen aanwezig. Als het stofje weg is heb je weer een nieuwe sigaret nodig om datzelfde gevoel te krijgen. Je hersenen raken daaraan gewend. De enige onrust die het roken oplost is dus de onrust die ontstaat door het roken zelf.’

3

2

Welke gevolgen van roken zie je in de praktijk?

‘Patiënten met COPD, longemfyseem, longkanker, maar ook terugkerende luchtweginfecties of longontstekingen als gevolg van roken. Als longarts kom ik er natuurlijk dagelijks mee in aanraking. En ook bij hart- en vaatziekten is er vaak een relatie met roken. Bij mensen die nog roken tijdens hun behandeling komt daar nog bij dat wondgenezing langzamer gaat en dat het risico op infecties groter wordt. Daarom geven we als longarts ook altijd het advies om te stoppen met roken. Dat zijn we zelfs verplicht.’

Hoe snel is het effect van stoppen met roken zichtbaar?

‘Als patiënten met hart- en vaatklachten stoppen met roken is er vaak heel snel verbetering zichtbaar. Het risico op een hartinfarct wordt dan heel snel kleiner. Bij longkanker duurt het langer, maar ieder jaar dat een patiënt is gestopt met roken neemt de kans om longkanker te krijgen af.’ Heeft u meer vragen over ons rookbeleid? Kijk op: www.nwz.nl/ rookvrij

5

4

Waarom sluit Noordwest zich aan bij de Rookvrij Generatie?

‘Als kinderen eenmaal beginnen met roken is het ontzettend moeilijk om te stoppen. En omdat kinderen een voorbeeld volgen moeten we zorgen dat roken nergens meer normaal is. Als ziekenhuis hebben we een voorbeeldfunctie. Samen met andere zorginstellingen, scholen en sportverenigingen moeten we hier echt onze schouders onder zetten. Het is fantastisch dat er steeds meer besef komt dat een rookvrije generatie haalbaar zou kunnen zijn.’ Noordwest magazine 25

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 25

18-11-19 12:13


[ INTERVIEW SCHOLTZ

“De toewijding die ik nu voel, wil ik later zelf ook ervaren!” ‘Mijn droombaan? Die van Verzorgende IG bij Actiezorg, precies wat ik nu ben!’, antwoordt Amber Groot vol overtuiging en met een warme glimlach op haar gezicht. ‘Ik wil nooit meer ergens anders werken. De band die je opbouwt met mensen, het vertrouwen dat je krijgt, de genegenheid die je voelt; werken in de zorg is ons op het lijf geschreven!’

Actiezorg is onderdeel van Magentazorg

‘Onze thuisteams staan elke dag voor iedereen klaar’ Datzelfde geldt voor alle medewerkers van Actiezorg (onderdeel van Magentazorg). ‘Samen met ons team zorgen we ervoor dat de mensen waar wij komen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving’, vertelt Amber. ‘Extra handjes in de huishouding, hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging

of wondzorg; onze thuisteams staan 7 dagen per week voor iedereen klaar!’ ‘Tijd voor contact en interactie’ ‘Natuurlijk is het leveren van professionele zorg belangrijk, maar bij Actiezorg hoef je jezelf niet opzij te zetten.’ Amber denkt even na en vervolgt lachend: ‘En gelukkig maar, want dat zou me ook op geen enkele manier lukken. En terecht! We zijn allemaal mensen en mensen hebben gewoon behoefte aan contact en interactie. Daarom hebben we daar bij Actiezorg tijd en aandacht voor. De toewijding die ik voor mijn cliënten voel, wil ik zelf ook ervaren als ík later hulp nodig heb!’

Magentazorg; wij geven kleur aan professionele zorg met persoonlijke aandacht!

Titanialaan 15 I 1702 AZ Heerhugowaard Meer informatie vindt u op www.magentazorg.nl. Bellen kan natuurlijk ook (072) 575 31 30.

06

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 26

18-11-19 13:21


Column

Melissa

HET VERHAAL VAN MELISSA, VERPLEEGKUNDIGE

Melissa Oldersma Verpleegkundige Een dag voor de operatie meldt hij zich op de afdeling. Een heftige ingreep staat hem te wachten. Omdat hij de avond van tevoren nog helemaal geen hulp nodig heeft, maak ik een tijd lang een praatje met hem. Hij vertelt me over zijn leven, dat de afgelopen jaren heftig is geweest. Hij vertelt me over de ‘toevalsbevinding’, een aneurysma van 8 cm groot. Dat hij nu geopereerd gaat worden aan iets waar hij geen last van heeft, waar hij niets van voelt. Dat dat eigenlijk best gek is, en ook wel erg spannend.

Zijn verhaal raakt me.

Hij voelt zich een beetje bezwaard, omdat hij mijn tijd in beslag neemt. ‘Maar ook daar ben ik voor. Niet alleen voor de buitenkant.’ verzeker ik hem. Als ik naar huis ga, wens ik hem succes. Ik zou hem de volgende dag niet zien, hij zou eerst een nachtje op de IC verblijven. Hij bedankt me voor mijn belangstelling. De volgende dag denk ik nog even aan hem. Ik ben benieuwd hoe het hem zal vergaan. Tijdens mijn

avonddienst krijg ik hem toch terug op de afdeling hij hoeft niet naar de IC. De operatie ging boven verwachting goed en kon op een andere manier uitgevoerd worden, die minder intensief zou zijn. ‘U bent er weer’, glimlach ik. Hij herkent me nog, merk ik. Nog een beetje beduusd van hoe de operatie is verlopen. De specialist heeft hem uitgebreid op de hoogte gebracht. Hij vraagt mij om het allemaal nog eens, stap voor stap, uit te leggen. Ondertussen geef ik hem het kopje koffie waar hij zo’n trek in had. Zijn verhaal raakt me. Ik ben opgelucht voor hem. We maken wat grapjes met elkaar. Voordat ik naar huis ga en een paar dagen vrij heb, zeg ik: ‘Ik geef u alvast een hand, want het kan zomaar zijn dat u nét naar huis bent gegaan als ik terug kom.’ Hij pakt mijn hand en knijpt er in. ‘Dan blijf ik toch nog gewoon eventjes wat langer?’ Noordwest magazine 27

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 27

18-11-19 12:13


Is een dierbare opgenomen in Noordwest en wilt u in de buurt zijn? Verblijf dan in Familiehuis Noordwest!

• Op loopafstand van het ziekenhuis in Alkmaar • Eigen slaapkamer, eigen sanitair • Gebruik van woonkamer en keuken

Familiehuis Noordwest = altijd dichtbij Akerslaan 25, Alkmaar www.familiehuisnw.nl tel. (072) 503 73 10

Jouw voeten, ons aandachtsveld.

U kunt bij ons terecht voor: Orthopedische schoenen Semi-orthopedische schoenen Steunzolen en sportinlays Verbandschoenen Voorlopige orthopedische schoenen Nieuwe Steen 32D 1625 HV Hoorn T 0229 236 357

Keesomstraat 8C 1821 BS Alkmaar T 072 303 4500

Confectieschoenen Loopanalyses Podotherapie Instrumentmakerij

veldschoenen.nl info@veldschoenen.nl facebook.com/veldschoenen

06

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 28

18-11-19 12:13


KINDERPAGINA: DE OPERATIEKAMER

Operatiekamer

Wat zie je allemaal in de operatiekamer? Kraak de code en je komt erachter! E FP

T OZ

1 2 3

L R E D 4 L R E D L R E L R E D L R E

1

5 6

E FP

T OZ

Bron: BeterBoek

1 2 3

L R E D 4 L R E D L R E L R E D L R E

5 6

Deze zitten op je borst, zodat de dokter alles goed in de gaten kan houden.

E FP

T OZ

1 2 3

L R E D 4 L R E D L R E L R E D L R E

5 6

2 De dokter meet hiermee hoeveel zuurstof in je bloed zit.

3 Dit is een zakje met vloeistof. Via een buisje gaat het naar je arm.

4 Hierdoor kan de chirurg alles goed zien in de operatiekamer.

5

6

De dokter kan op dit apparaat je hartslag en je bloeddruk zien.

Hierop lig je als je geopereerd wordt.

Dit is de operatiekamer

4

3

5 1

2 6

a= b= c= d= e= f= g= h= i= j= k= l= m= n= o= p=

E FP

T OZ

1 2 3

L R E D 4 L R E D L R E L R E D L R E

5 6

q= r= s= t= u= v= w= x= y= z=

Noordwest magazine 29

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 29

18-11-19 12:13


PASSENDE ZORG

Telemonitoring:

videobellen met de verpleegkundig specialist Contact met een verpleegkundig specialist, maar dan gewoon terwijl je thuis aan de keukentafel zit. Dat is telemonitoring. Harry Hesp doet mee aan een proef van zes maanden en vertelt over zijn ervaringen. ‘Als ik een slechte dag heb, kan ik direct contact opnemen’.

Harry Hesp (80) uit Heiloo is COPD-patiënt. Sinds juni dit jaar neemt hij deel aan de pilot telemonitoring, waarbij contact met de zorgverlener plaatsvindt door middel van videobellen. Hij vult wekelijks een standaard vragenlijst in. ‘Zondagmorgen maak ik altijd mijn pillendoosje voor de hele week klaar en daarna vul ik op de iPad die ik van het ziekenhuis heb gekregen de vragenlijst in. Die verstuur ik dan met een druk op de knop, en dan is alles weer voor elkaar.’ De antwoorden op de vragenlijst worden door de verpleegkundig specialist bekeken. Als er in vergelijking met eerder ingeleverde lijsten iets afwijkends wordt geconstateerd, volgt er een video-

consult. ‘Maar ik kan ook zelf om een gesprek vragen wanneer ik me niet goed voel. Bijvoorbeeld als ik een hele slechte nacht heb gehad met veel hoesten. Dan vraag ik: “Wat gaan we hieraan doen?”.’

Meer contactmomenten

Harry kwam voorheen 1 of 2 keer per jaar voor een afspraak naar het ziekenhuis. Als er acuut iets veranderde in zijn situatie werd dat daarom niet altijd snel opgemerkt. ‘Dan kun je op de spoedeisende hulp terecht komen, terwijl dat misschien wel voorkomen had kunnen worden. Als ik nu een slechte dag heb, of dagen, kan ik telefonisch of per e-mail contact opnemen en krijg ik ook meteen een antwoord. Daar hoef ik niet eerst een afspraak in het ziekenhuis voor te maken’. Het systeem bevalt hem prima. ‘Ik hecht ook nog veel waarde aan de jaarlijkse afspraak met mijn longarts, dokter Burgersdijk. Telemonitoring maakt deze afspraak niet overbodig. Ik zie het als een mooie aanvulling. Ik denk dat veel patiënten er baat bij zullen hebben. Je moet alleen wel weten waar je mee bezig bent, goed de vragen kunnen beantwoorden en kunnen omgaan met de iPad.’

Ik hecht ook nog veel waarde aan de jaarlijkse afspraak met mijn longarts. Telemonitoring maakt deze afspraak niet overbodig. 30

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 30

18-11-19 12:13


WISSEL PAGINA

NRDWST_ZKN_2019_2_ALKMAAR.indd 31

18-11-19 13:21


EEN BLOEMETJE Z VAN NOORDWEST

Een bloemetje

voor Ank

Soms wil je iemand heel graag in het zonnetje zetten. Bijvoorbeeld als je (oud-) patiënt bent en je voelt je enorm gesteund door een zorgverlener. Of je werkt in Noordwest en hebt bewondering voor een patiënt die ondanks tegenslagen altijd positief in het leven staat. Deze keer: Jopie van den Burg bedankt Ank Voormanns, verpleegkundig specialist neurologie.

Ank & Jopie

Jopie: Ank was een hele stabiele factor voor ons, met wie ik alles kon bespreken.

Jopie: ‘13 jaar is mijn man Erwin zeer regelmatig opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij, maar ook ik, kon altijd bij Ank terecht. Ze is zo toegankelijk, wat heel fijn is in een heftige tijd. In het begin was ze als verpleegkundige betrokken bij de zorg van Erwin, maar ook na haar studie als verpleegkundig specialist was ze er altijd. Als ik op de afdeling kwam en ik zag dat zij er was dan gaf dat rust. Dan hoefde ik niet alles opnieuw uit te leggen. Zelfs toen Erwin opgenomen lag in Amsterdam hield ze contact om mij bij te staan. En toen hij uitbehandeld was regelde zij alles voor ons. Ze was een hele stabiele factor voor ons, met wie ik alles kon

NRDWST_ZKN_2019_2_DEN_HELDER.indd 32

bespreken. Geen twijfel voor mij dat de bloemen voor Ank zijn.’ Ank: ‘Wat leuk en ook erg lief dat Jopie mij genomineerd heeft. Sommige patiënten en hun naasten maken een onuitwisbare indruk op je. Ik weet nog precies waar hij lag, de eerste keer dat hij opgenomen werd. Als je 13 jaar lang voor iemand zorgt weet je ook alles van hem. Je ziet ook welke impact een ziekte op de patiënt, maar ook op zijn familie heeft. Ook hun hele leven staat op z’n kop. We zijn heel betrokken geweest bij elkaar en dat schept een band.’

18-11-19 12:13