LLZ_FOLDER_GERIATRIE_2018

Page 1

Geriatrie

Informatie voor ouderen, hun partners, kinderen en mantelzorgers

Wat is klinische geriatrie? Een klinisch geriater is een arts die vanuit het ziekenhuis werkzaam is voor ouderen die last hebben van verschillende ongemakken tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale klachten. Het doel van de geriatrische zorgverlening is het behoud of herstel van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.


Hoe werken de geriaters van het LangeLand Ziekenhuis?

De geriaters van het LangeLand Ziekenhuis werken intensief samen met verpleegkundig specialisten, een verpleegkundige geriatrie, fysiotherapeuten, diëtisten en anderen. Zij kijken vanuit verschillende vakgebieden naar u en uw klachten. Juist omdat er vaak méér aan de hand is, is die samenwerking van verschillende vakgebieden praktisch en effectief. Wij werken volgens de Richtlijn Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), waarbij verschillende korte onderzoeken op hetzelfde dagdeel worden gepland, zodat u niet steeds hoeft terug te komen. De afspraak duurt ongeveer twee uur, zodat de onderzoeken in een rustig tempo kunnen verlopen. Vanzelfsprekend krijgt u niet meer onderzoeken dan strikt noodzakelijk. Na afloop is de uitslag snel bekend.

vragen

Met welke kunt u bij een geriater terecht? Lichamelijke problemen

• U loopt moeilijk en bent het

laatste jaar meer dan twee keer gevallen. Wat is de oorzaak? En wat kunnen we eraan doen? Zou een speciale training kunnen helpen? U hebt geen eetlust en valt af. Ook bent u vaak moe en kunt steeds minder dingen zelf. Het lijkt op een neerwaartse spiraal. Kunnen we die doorbreken zodat u weer aansterkt? U heeft last van uw nieren en de specialist adviseert een bepaalde behandeling. U en uw kinderen twijfelen over het nut hiervan. Wat is hier de beste aanpak?


Psychische problemen

• U heeft het afgelopen jaar uw

partner verloren en bent lusteloos. U of uw kinderen vragen zich af: hoort dit bij de rouwverwerking of is dit een depressie? U ‘heeft er geen zin meer in’. Is dit iets wat onvermijdelijk bij ouder worden hoort of kunnen hulp en ondersteuning u hier helpen? U bent na een operatie in de war. Wat kan er aan de hand zijn en welke aanpak of hulp kan helpen? U bent vergeetachtig en vaak geïrriteerd. Waarmee kan dit te maken hebben en wat kan uw leven plezieriger maken?

Sociale problemen

• U komt bijna de deur niet meer

uit, waardoor u minder contact hebt met anderen en tot minder activiteiten komt. Zijn er aanpassingen of hulp mogelijk om uw zelfredzaamheid en mobiliteit te vergroten? Bij het aanvragen van een indicatie wil het Centrum Indicatiestelling Zorg de diagnose van de huisarts (dementie) niet accepteren. Kan een geriater hier iets doen? U heeft geheugenproblemen en dat belast uzelf en uw partner. Er is duidelijk meer hulp nodig maar u wilt nog graag samen blijven wonen. Kan een geriater meedenken over een oplossing?

Geheugenpoli Met het ouder worden kan er vergeetachtigheid ontstaan. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien iets aan de hand. Maakt u zich zorgen over uw geheugen? Het is goed om dit te laten onderzoeken. Er is meer aan te doen dan u wellicht denkt. In het LangeLand Ziekenhuis bestaat sinds enkele jaren een geheugenpoli. Een team van gespecialiseerde medewerkers, waaronder geriaters, houdt zich bezig met allerlei problemen van het geheugen. Op de geheugenpoli krijgen we een goed inzicht in uw probleem en stellen we een diagnose door: een gesprek met u en met iemand die u goed kent lichamelijk onderzoek geheugentesten bloedonderzoek zo nodig aanvullend onderzoek (zoals CT scan, MRI scan, neuropsychologisch onderzoek)

• • • • •

Als de vermoedelijke oorzaak van uw klachten is gevonden, bespreken we een mogelijke behandeling met u. Deze kan gericht zijn op herstel of op het terugdringen van uw klachten. Met medicijnen streven we ernaar om uw conditie zo lang mogelijk te handhaven en besteden we veel aandacht aan uw directe persoonlijke omgeving.


Verwijzing via uw huisarts Voor een bezoek aan de geheugenpoli of de polikliniek Geriatrie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. U kunt uw huisarts hier naar vragen. Samen met u overlegt uw huisarts waar u het beste terecht kunt voor verder onderzoek.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze polikliniek Geriatrie, via (079) 346 23 35 of poliger@llz.nl.

Het LangeLand Ziekenhuis Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer Telefoon: (079) 346 26 26 www.langeland.nl