Page 1

Nummer 2-2017

OPNAME INFORMATIE


Uw opname in ons ziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Of u nu langdurig of een korte tijd in het ziekenhuis verblijft, bij een ziekenhuisopname komt veel kijken. Dit magazine geeft u informatie over een aantal algemene zaken in het GHZ, zodat u zich kunt voorbereiden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers. Ook als u tijdens uw verblijf wensen heeft, horen wij dat

Wij graag. De medewerkers wensen van het GHZ zijn u een goed altijd bereid om verblijf in ons u te helpen. ziekenhuis en een voorspoedig herstel

Inhoudsopgave Voorbereiding thuis

Bibliotheek

14

Internet

14

8

Kapper en pedicure

14

8

Medisch maatschappelijk werk

14

Bezoekregels

8

Maaltijden

15

Overnachten bezoek

8

Parkeren

15

5

Maatregelen om infectie

Post

17

5

te voorkomen

9

Radio

17

Administratie

5

MRSA- en BRMO besmetting

9

Horecagelegenheden

17

Documenten over levenskwesties

5

Uw rechten als patiënt

9

Roomservice

17

Roken, alcohol en drugs

11

Televisie

17

Vrijwilligerswerk

17

Wasserette

17

Mobiele telefoon

17

Stichting Vrienden van het GHZ

17

Opslaan van beelden

Wat neemt u mee?

4

Vraag toestemming voor foto-

Sieraden, make-up e.d.

5

en filmopnames

Contactpersoon thuis

5

Bezoek

GHZ App

5

Medicijnen

5

Overgevoeligheid

Poliklinische apotheek

• •

Uw verblijf •

Ontvangst

6

Annuleren afspraak

6

De afdeling

Dagindeling

• •

Uw ervaring •

Compliment of klacht

6

Patiënt als Partner

7

Samen verbeteren we onze zorg

Lounge

7

Stiltecentrum

7

Verpleegkundige zorg

7

Medische zorg

7

Roomassistant

• •

Cliëntenraad

Voorzieningen

7

13 13 13

Weer naar huis •

Uw vertrek

Transfer van zorg na opname

19

Anderstaligen

14

in het ziekenhuis

7

Doof of slechthorend?

14

Mantelzorg

19 19

Elektronisch patiëntendossier

8

Geestelijke verzorging

14

Vervoer naar huis

19

Opslaan van beelden

8

GHZ App

14

Rekening  

19 3


Voorbereiding thuis Wat neemt u mee

Bevestigingsbrief opname

Geldig legitimatiebewijs

Patiëntenkaart en afsprakenmapje

Zorgpas

Actueel medicatieoverzicht van uw apotheek

Medicijnen (in de originele verpakking)

Dieetlijst

Extra kleding en goede schoenen

• • • • • • • •

4|  Het Groene Hart Ziekenhuis

Nachtkleding Badjas Pantoffels/slippers Ondergoed Toiletartikelen Boek, tijdschrift, spelletje Leesbril Eventuele loophulpmiddelen

Download ook onze GHZ App! Meer informatie vindt u op pagina 14


Voorbereiding thuis

Sieraden, make-up e.d.

De apotheek gaat er vanuit dat wanneer u wordt opgenomen

Wij adviseren u om zo min mogelijk sieraden en kostbaarheden

u uw eigen oogdruppels, pufjes, zalfjes en insuline gebruikt.

naar het ziekenhuis mee te nemen. Het GHZ is niet aansprakelijk

Neem deze dus mee van huis.

voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij raden u aan al uw sieraden thuis te laten. Op de dag dat u wordt geopereerd moeten al uw sieraden af zijn en piercings

Overgevoeligheid

Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen,

uit (ook een tongpiercing). U bent zelf verantwoordelijk voor

etenswaren of materialen, kan dit gevolgen hebben voor

sieraden die moeizaam uit of af gaan. Vraag eventueel advies

uw behandeling of verzorging. Meld dit alstublieft bij de

aan uw juwelier. Verder gebruikt u geen make-up en nagellak.

arts of verpleegkundige op uw afdeling.

Als u kunstnagels heeft, verwijdert u één nagel per hand (van de wijsvinger, middelvinger of de ringvinger).

Poliklinische apotheek

Contactpersoon thuis

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u de poliklinische

In verband met uw privacy geven wij inlichtingen over uw ziekte

apotheek Midden Holland (route 10). Hier kunt u na een

en behandeling aan één contactpersoon door. Graag horen

opname of polikliniekbezoek met een recept direct uw

wij wie uw contactpersoon is voor het ziekenhuis. U kunt zijn/haar

genees middelen halen. Neemt u ook dan uw laatste actuele

contactgegevens aan de verpleegafdeling doorgeven. Vraag

medicatieoverzicht (AMO) mee, dan is de apotheek zo goed

uw familie en kennissen om bij deze contactpersoon naar uw

mogelijk in staat om uw medicijngebruik te bewaken.

situatie te informeren. De poliklinische apotheek is geopend op werkdagen van

GHZ App

08.00 tot 17.30 uur. Bent u niet in staat uw medicatie zelf op te

Om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken biedt het

halen, dan kan de poliklinische apotheek deze ook bij u thuis

GHZ een aantal services die u via de GHZ App kunt gebruiken,

bezorgen. Dit moet u wel aangeven bij uw specialist zodat

zoals het bestellen van een kopje koffie of het lezen van alle

deze het op het recept kan vermelden

afdelinginformatie. Deze app is gratis. U downloadt de app eenvoudig vooraf aan uw opname op uw tablet of smartphone. Op pagina 14 leest u meer over de mogelijkheden van de GHZ App.

Administratie

Voordat u wordt opgenomen, wil de medewerker van de polikliniek weten waar, hoe en onder welk inschrijf- of polisnummer u bent verzekerd. Deze gegevens zijn nodig

Medicijnen

voor de financiële afwikkeling van uw opname. Bent u niet

Voor een goede behandeling is een actueel medicatie-

verzekerd, dan vragen wij u een verklaring te ondertekenen

overzicht noodzakelijk. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw

waarin u akkoord gaat dat de nota rechtstreeks naar uw

apotheek. Neem dit overzicht altijd mee bij elk ziekenhuis-

huisadres wordt verstuurd.

bezoek. Neem ook eventuele medicijnen in de originele verpakking mee met het etiket waarop het gebruik staat vermeld. Zo kan de arts precies zien welke medicijnen u thuis

Documenten over levenskwesties

Wanneer u beschikt over bijvoorbeeld een schriftelijke

gebruikt. Tijdens uw opname wordt de medicatie door het

wilsverklaring (levenstestament) of geregistreerd staat in het

ziekenhuis geregeld. Dat betekent dat u soms een medicijn

Donorregister, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend

krijgt dat er anders uit ziet dan u gewend bent, maar de

specialist en/of verpleegkundige tijdens het opnamegesprek.

werking is hetzelfde. Tijdens uw ziekenhuisopname kunt u de

Wilt u ook uw contactpersoon hierover inlichten?

verpleging om een bijsluiter van uw medicatie vragen. Heeft u overige vragen over uw medicatie dan kunt u die via de verpleging aan de ziekenhuisapotheek voorleggen. Bij ontslag wordt uw medicatieoverzicht overgedragen aan uw eigen apotheek. Daarbij worden ook medische gegevens overgedragen die de apotheker nodig heeft om de doseringen van de medicatie te controleren. Het gaat dan om gegevens zoals nierfunctie, natrium, kalium en stollingstijd. Het overdragen van medicatiegegevens van uw eigen apotheek naar het ziekenhuis en andersom is verplicht en noodzakelijk om fouten te voorkomen. Als u hier toch bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat bij uw eigen apotheek of bij uw behandelend arts

Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee bij elk ziekenhuisbezoek

kenbaar maken. 5


Uw verblijf

De afdeling

Enkele dagen voor uw opname krijgt u bericht wanneer u in het

garderobekast. De indeling van de kamers is afhankelijk van de

ziekenhuis wordt verwacht.

zorg die een patiënt nodig heeft. Op de meeste afdelingen

Een verpleegafdeling heeft vaak meerdere één, twee-, drie-, vier- en zespersoonskamers met voor iedere patiënt een eigen

liggen mannen en vrouwen bij elkaar op de kamer. Als u op

Ontvangst

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de centrale

een aparte mannen- of vrouwenkamer wilt liggen, kunt u dit voorafgaand aan uw opname bij de medewerker van de polikliniek aangeven.

receptie bij de hoofdingang. Een gastheer of gastvrouw van het ziekenhuis begeleidt u naar de afdeling. Hier wordt u

De verpleegafdeling is het centrale punt van uw ziekenhuis-

ontvangen door een verpleegkundige. Deze stelt u een aantal

verblijf. Van hieruit gaat u voor bijvoorbeeld extra onderzoek

vragen, bijvoorbeeld of u medicijnen gebruikt en of u eerder

naar andere afdelingen. U wordt hierbij begeleid door een

bent opgenomen. Soms heeft u dit gesprek al tijdens het

verpleegkundige van uw afdeling of door een medewerker

preoperatief spreekuur gehad.

patiëntenvervoer . Wilt u aan de verpleging van de afdeling doorgeven als u de afdeling afgaat voor bijvoorbeeld een

Bij uw opname krijgt u een identificatiebandje (polsbandje). Hierop staan uw persoonlijke gegevens vermeld. Op deze manier weet iedere ziekenhuismedewerker (onder alle omstandigheden) wie u bent. Ook ontvangt u de afdelingsfolder met specifieke informatie over de afdeling waar u wordt opgenomen. Een enkele keer kan een geplande opname worden afgezegd of gaat een behandeling of operatie niet door. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanwege een spoedopname. Wij doen ons uiterste best deze situatie te vermijden. Mocht dit toch voorkomen, dan vragen wij hiervoor uw begrip.

Annuleren afspraak

Houd er rekening mee dat wanneer u uw afspraak niet ten minste 24 uur van te voren heeft afgezegd, er kosten bij u in rekening kunnen worden gebracht.

6|  Het Groene Hart Ziekenhuis

wandeling?


Uw verblijf

Dagindeling

U kunt vanaf 07.30 uur ontbijten en rond 08.30 uur start de ochtendzorg. Tussen 11.00 en 19.00 uur kunt u lunch en diner bestellen. Vanaf 20.00 uur begint de avondzorg, de nachtrust start rond 22.30 uur. Meerdere keren per dag serveert de roomassistant u koffie, thee en frisdrank. Tijden van de lunch en het diner verschillen per afdeling. Het kan voorkomen dat uw dagindeling aangepast wordt om u de best mogelijke zorg te bieden.

Lounge

Patiënten en bezoekers zijn elke dag van 07.00 tot 21.00 uur van harte welkom in de lounge op de eerste verdieping. Hier staat een leestafel met ruimte voor bijvoorbeeld een laptop. Ook kunt u hier een kopje koffie of thee drinken. Op zondagochtend vindt de kerkdienst plaats in de lounge.

Stiltecentrum

Wie even tot zichzelf wil komen of zich wil wenden tot zijn/haar geloof, kan terecht in het stiltecentrum. Het stiltecentrum is niet gebonden aan een geloof en is opgebouwd uit verschillende ruimtes voor voldoende rust en privacy. Het stiltecentrum is geopend van 07.00 tot 21.00 uur. Op verzoek kan het stiltecentrum geopend worden buiten openingstijden. Vraag hiernaar bij uw verpleegkundige.

Verpleegkundige zorg

Op iedere verpleegafdeling werkt een team verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Met vragen of problemen kunt u altijd bij hen terecht. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. In ons ziekenhuis zijn ook verpleegkundigen werkzaam die specifieke zorg verlenen, bijvoorbeeld de diabetes- en longverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen worden ingeschakeld door de verpleegkundigen op de afdeling, uw behandelend arts en uiteraard op uw eigen verzoek. Ook na uw ontslag uit ons ziekenhuis kunt u de gespecialiseerde verpleegkundigen op de polikliniek bezoeken.

Medische zorg

Het GHZ is een opleidingsziekenhuis, daarom kunt u ook

De medisch specialist (arts) is verantwoordelijk voor uw medische

arts-assistenten ontmoeten. Dit zijn afgestudeerde artsen

behandeling. Soms heeft hij of zij een ondersteunend onderzoek

die een opleiding volgen tot specialist en werken onder de

van een collega nodig. In dat geval krijgt u ook met een andere

verantwoordelijkheid van een specialist. Ook kunt u

specialist te maken.

co-assistenten tegenkomen. Dit zijn aankomende artsen die

Bij een spoedopname is de dienstdoende specialist uw

bezig zijn met het laatste deel van hun studie. Zij vallen ook

behandelend arts. Dan is het wel mogelijk dat dit een voor u

onder de verantwoordelijkheid van de specialist. Heeft u

onbekende specialist is.

vragen over uw medische behandeling, stelt u deze dan gerust

Iedere dag komt een arts bij u langs, dit wordt ‘visite lopen’

aan de arts.

genoemd. De arts is een medisch specialist en/of een afdelingsarts. Deze arts is niet altijd de specialist die u op de polikliniek heeft gezien. Vanzelfsprekend is hij of zij wel volledig

Roomassistant

Wij maken uw verblijf zo comfortabel mogelijk en daarom werkt

van uw situatie op de hoogte. Als u dit wenst, is het mogelijk

er op iedere verpleegafdeling een roomassistant. De room-

uw ‘eigen’ specialist te spreken. U kunt dit aanvragen bij de

assistant is verantwoordelijk voor de niet-medische zorg tijdens

verpleegkundigen van uw afdeling.

uw verblijf. Gedurende de dag ziet u hem/haar meerdere keren 7


voor het serveren van maaltijden of het inschenken van drinken.

Bezoek

Ook voor andere wensen zoals een extra kussen of het regelen van een maaltijd voor uw partner kunt u bij hen terecht. Heeft

Kijkt u op www.ghz.nl/bezoek voor de tijden waarop u

u een niet-medische vraag? Deze kunt u ook aan uw room-

bezoek kunt ontvangen.

assistant stellen.

Bezoekregels

De bezoektijd is een belangrijk moment van de dag. Toch kan bezoek een extra belasting voor u en/of uw medepatiënten betekenen. Daarom hebben wij een aantal bezoekregels opgesteld. U kunt maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Meer

bezoek kan weliswaar gezellig zijn, maar is vaak te druk voor u of uw medepatiënten. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat u onder

bezoektijd een onderzoek heeft, dit kan echter niet altijd worden voorkomen. Als u niet in bed of op de afdeling hoeft te blijven, mag u met

uw bezoek naar het dagverblijf op de verpleegafdeling of naar één van de cafés van het ziekenhuis (zie pagina 17). U kunt u met uw bezoek gebruik maken van onze room-

service.

Elektronisch patiëntendossier

Overnachten bezoek

patiëntendossier (EPD). Met dit EPD kunnen zorgverleners

het ziekenhuis blijven slapen in een familiekamer. Ook als ouder

medische gegevens uitwisselen. Het is belangrijk dat zorg-

kunt u blijven slapen bij uw kind in dezelfde kamer. Dit gebeurt

verleners binnen het GHZ veilig en betrouwbaar relevante

in overleg met de verpleegkundige op uw afdeling.

Uw medische gegevens worden opgeslagen in het elektronisch

medische gegevens met elkaar kunnen delen. Artsen kunnen zo beter samenwerken. Het EPD is voor de zorgverlener makkelijker en sneller toegankelijk dan een papieren versie van uw patiëntendossier. Zorgverleners mogen uw medische gegevens alleen inzien als er een behandelrelatie is én het nodig is voor uw behandeling. Voordelen van het EPD voor u: De kans op medische fouten vermindert

Uw specialist weet welke medicijnen u gebruikt of voor welke

medicijnen u allergisch bent U hoeft niet steeds opnieuw te vertellen wat er in uw medisch

dossier staat Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘EPD’; zie www.ghz.nl/epd.

Opslaan van beelden

De beelden die worden gemaakt, worden digitaal opgeslagen en aan het elektronisch patiëntendossier gekoppeld. Onze medewerkers raadplegen alleen uw dossier als zij rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Als de foto’s of videoopnamen gebruikt worden voor presentaties of ter illustratie van vakliteratuur, dan wordt vooraf toestemming aan u gevraagd.

Vraag toestemming voor foto- en filmopnames

Wij verzoeken u om niet ongevraagd foto’s en filmopnames van medewerkers, patiënten en bezoekers te maken. Vraag hen vooraf om toestemming.

8|  Het Groene Hart Ziekenhuis

Als u ernstig ziek bent, is het mogelijk dat uw partner of ouders in


Uw verblijf

Maatregelen om infectie te voorkomen

Om infecties tegen te gaan, wordt in het ziekenhuis schoongemaakt volgens de microvezel methode. Deze kunstmatige

MRSA- en BRMO besmetting

Als u één of meer van de onderstaande vragen met ‘ja’

vezeldoek wordt klam vochtig gebruikt. Dit is de beste manier

kan beantwoorden, meldt dit dan bij de receptie of

om vuil, stof en micro-organismen te verwijderen.

polikliniekmedewerker.

Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan een schoonmaker of

bekijk de folder over ‘Bedrijfshygiëne’.

Bent u besmet met MRSA of BRMO? Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in een

buitenlands of binnenlands ziekenhuis? Tijdens uw verblijf kunt u te maken krijgen met micro-organismen

die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Dit zijn bacteriën,

afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand

virussen, gisten of schimmels die soms infecties veroorzaken.

die MRSA positief is?

Om overdracht van deze micro-organismen tussen patiënten

tegen te gaan, houden onze medewerkers zich aan algemene

varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een

infectiepreventiemaatregelen, zoals het desinfecteren van

bedrijf waar deze dieren gehouden worden (vleesfokkerij)?

de handen voor en na patiëntencontact.

Bent u als huisgenoot, partner of verzorgende de

Bent u in contact geweest met bedrijfsmatig gehouden

Is de patiënt een adoptiekind en korter dan een jaar in

Nederland? In bijzondere situaties zijn deze algemene maatregelen niet

voldoende en worden specifieke maatregelen genomen, ook

geleden woonachtig geweest in een instelling voor asiel-

wel ‘isolatiemaatregelen’ genoemd. Op een kaart bij uw

zoekers (AZC)?

kamerdeur staat dan beschreven welke maatregelen de medewerkers en uw bezoek dienen te nemen.

Bent u nu woonachtig of minder dan 2 maanden

Waarom is het belangrijk dat u dit meldt?

Er is een kans dat u een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) met u meedraagt, zoals MRSA. Van een BRMObacterie merkt u vaak niets. Maar patiënten met een verminderde weerstand kunnen er infecties door krijgen. Meer informatie vindt u in de folders ‘BRMO’ en ‘MRSA’ bij de centrale receptie. Voor meer informatie over infectiepreventiemaatregelen kunt u terecht bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Uw rechten als patiënt

Wij vinden het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd over uw rechten en plichten als patiënt. In de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’ kunt u hier meer over lezen. In deze folder vindt u meer informatie over:

Uw dossier Volgens de wet zouden patiëntendossiers van 15 jaar of ouder per 1 april 2010 moeten worden vernietigd. Het GHZ heeft echter besloten om niet tot vernietiging van de patiëntendossiers over te gaan. De wetgever bereidt op dit moment namelijk een nieuwe wet voor, waarin de bewaartermijn wordt verlengd. De gezondheidsraad heeft geadviseerd die op 30 jaar te stellen. U heeft recht op inzage, aanvulling, correctie, afscherming en vernietiging van uw dossier. De procedures die hiervoor gelden, kunt u terugvinden op: www.ghz.nl/patientendossier.

Wie inzage hebben in uw dossier In de folder ‘EPD’ staat een opsomming van de personen die toegang hebben tot uw gegevens, bijvoorbeeld: alle personen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, GHZ professionals, zorgaanbieders in de regio die een behandel9


10 |  Het Groene Hart Ziekenhuis


Uw verblijf

een vertegenwoordiger. Wanneer dat niet lukt, mag de zorgverlener zonder toestemming handelen, tenzij u van tevoren hebt aangegeven af te zien van een (be)handeling. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een niet- reanimeerverklaring. Bij minderjarigen jonger dan twaalf jaar is voor een (be)handeling toestemming vereist van de ouder die het gezag uitoefent of de voogd. Voor kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar geldt een aparte regeling van dubbele toestemming; er is zowel van het kind als van zijn ouder/voogd toestemming vereist. Vanaf zestien jaar geeft een minderjarige zelf toestemming voor een (be)handeling. Meer hierover leest u in de folder ‘De rechten (en plichten) van uw kind’.

Het recht op privacy relatie met u hebben of bij deze relatie betrokken zijn en

De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen

externe specialisten die onze specialisten waarnemen.

en bewaren. Alles wat is besproken, moet vertrouwelijk

Op www.ghz.nl/epd vindt u onder andere de patiëntenfolder

worden behandeld. Handelingen of onderzoeken mogen

‘EPD’ met informatie over wie er toegang heeft tot uw dossier.

alleen met uw toestemming in het bijzijn van derden worden uitgevoerd.

Aan wie wij uw gegevens verstrekken Het ziekenhuis levert (anonieme) patiëntengegevens en/of

Verlies, diefstal en beschadiging van uw eigendommen

lichaamsmateriaal aan een aantal registratiesystemen.

Informeer bij verlies van uw eigendom bij de verpleegkundige

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor

van uw afdeling of bij de Frontoffice, via tel.: (0182) 50 57 57.

wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Heeft u te maken met beschadiging, diefstal of bedreiging? Meld dit dan bij één van de verpleegkundigen én bij de

Hoe u hiertegen bezwaar kunt aantekenen

beveiliging. De afdeling Beveiliging is te bereiken via het

Als u niet wilt dat uw gegevens aan derden of andere zorg-

algemene GHZ nummer (0182) 50 50 50. De beveiliging

verleners worden verstrekt, ofwel aan hen ter inzage worden

informeert u over de manier waarop u aangifte kunt doen

geboden, kunt u hier bezwaar tegen maken bij uw behandelend

bij de politie. Om de veiligheid in het ziekenhuis te garanderen

specialist.

is het belangrijk dat u altijd melding maakt van incidenten. Door het aanscherpen van beveiligingsmaatregelen proberen

Op welke informatie u recht heeft

wij dergelijke situaties te voorkomen.

De zorgverlener moet u vertellen wat er met u aan de hand is, welke behandeling hij/zij voorstelt en waarom. Vraag hem/haar

Schade door schuld ziekenhuis

gerust om de risico’s en eventuele alternatieven of om meer

Als er door een ziekenhuismedewerker schade wordt

informatie als iets niet duidelijk voor u is.

toegebracht aan u of uw eigendommen, dan kunt u daarover bij de teamleider van uw afdeling een melding doen. Wilt u

Informatieverstrekking en toestemming

voor een schadevergoeding in aanmerking komen, schrijft u

Wanneer u wordt behandeld in ons ziekenhuis informeren wij

dan een brief aan de Raad van Bestuur. Uw melding wordt

u altijd over:

beoordeeld door de afdeling juridische zaken dan wel de

De aard en het doel van het onderzoek en/of de

behandeling; •

De gevolgen en risico’s daarvan voor uw gezondheid;

Alternatieven die in aanmerking komen en de mogelijke

consequenties van geen behandeling; •

De staat van uw gezondheid en uw vooruitzichten.

verzekeraar van ons ziekenhuis om te bekijken of u eventueel voor vergoeding in aanmerking komt.

Roken, alcohol en drugs

Het GHZ is een rookvrij ziekenhuis. Roken is voor patiënten en bezoekers en medewerkers alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookabri’s, deze bevinden zich:

U beslist zelf of u wel of niet wordt behandeld. Wanneer sprake

is van een ingrijpende of ongebruikelijke behandeling zal uw

Op het buitenterrein van het ziekenhuis

zorgverlener nadrukkelijk uw toestemming vragen. In de overige

Bij de hoofd- en nachtingang Op de begane grond (route 40)

gevallen gaan onze hulpverleners er in principe van uit dat u stilzwijgend instemt. Laat u hen daarom weten wanneer u geen

Wilt u ook uw bezoek hierop wijzen?

toestemming geeft. Als u aan bed of medische apparatuur gebonden bent, kunt u Wanneer u in spoedeisende gevallen zelf geen toestemming

niet roken. In het ziekenhuis mag u geen meegebrachte alcohol

kunt geven, wordt geprobeerd om toestemming te krijgen van

of drugs gebruiken. 11


Uw ervaring

Wij nodigen u uit uw ervaringen en ideeën te delen

Uw ervaring Compliment of klacht?

Patiënt als Partner – Samen verbeteren we onze zorg

Wat de beste zorg is, is voor iedereen anders. Daarom nodigen

Als u een compliment wilt geven aan het GHZ of aan

wij u uit uw ervaringen en ideeën te delen. Wij leren hiervan en

een medewerker van het GHZ, kunt u dat doen via

kunnen zo onze zorg continu verbeteren. Deze samenwerking

www.ghz.nl/compliment of www.zorgkaartnederland.nl. U kunt

tussen u en ons noemen wij Patiënt als Partner. Valt u iets op of

als dank ook een donatie doen aan Stichting Vrienden van

begrijpt u niet waarom bepaalde dingen gebeuren, laat dit

het GHZ waarmee zij projecten realiseren om het verblijf te

dan gerust aan ons weten. Ook zijn op diverse plekken in het

veraangenamen (zie pagina 17).

ziekenhuis kaartjes voor verbeterideeën te vinden. Hierop kunt u uw ideeën of tips opschrijven en deze dan in de daarvoor

Het kan ook voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent

bestemde brievenbussen achterlaten. Ziet u de kaartjes niet,

over de behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis. U kunt dan

aarzel dan niet om het aan een zorgverlener te vragen.

het beste eerst praten met degene die u verantwoordelijk acht. Wilt u dat niet of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunt u voor advisering of bemiddeling terecht bij de klachtenfunctionaris. Dit kan mondeling, schriftelijk, telefonisch

Cliëntenraad

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen en

of via www.ghz.nl/klacht. De klachtenfunctionaris is op

behoeften van onze patiënten, is het belangrijk om te

werkdagen van 09.00 - 16.30 uur bereikbaar via telefoon-

weten wat er onder hen leeft. Daarom heeft het GHZ een

nummer: (0182) 50 59 74. In de folder ‘Een klacht’ en op

Cliëntenraad.

www.ghz.nl/klacht staan de klachtenprocedure binnen ons

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u in de folder

ziekenhuis en overige mogelijkheden voor het indienen van een

‘De Cliëntenraad’. Wilt u hiermee in contact komen? Dan

klacht uitgebreid beschreven.

kunt u bellen met het secretariaat van de Cliëntenraad. Op woensdag en donderdag bereikbaar via telefoon-

Na uw opname kunt u ook een uitnodiging krijgen voor ons

nummer: (0182) 50 52 04 en op dinsdag en vrijdag via

patiënttevredenheidsonderzoek. Ook hierin kunt u aangeven

tel.: (06) 230 988 77.

hoe u uw opname in ons ziekenhuis heeft ervaren.

U kunt ook mailen naar: clientenraad@ghz.nl.  

13


Voorzieningen Anderstaligen

GHZ App

Om uw verblijf tijdens uw opname aangenamer te maken, gebruikt u de GHZ App. Deze app biedt u op een simpele

Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, maakt de arts

manier verschillende services. Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje

een inschatting of een tolk nodig is. Als een tolk medisch gezien

koffie bestellen bij de roomassistant, leest u de krant of uw

noodzakelijk is, kunt u o.a. gebruik maken van de ‘tolkentelefoon’.

favoriete tijdschrift en belt u kosteloos naar uw familieleden.

De verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.

Ook is alle ziekenhuisinformatie en afdelingsinformatie binnen handbereik. U downloadt de app gratis op uw smartphone of tablet. Heeft u deze niet? Dan kunt u kosteloos een iPad lenen in het GHZ. Vraag om meer informatie bij de roomassistant of vraag naar de folder ‘GHZ App’.

Bibliotheek

Het ziekenhuis heeft een patiëntenbibliotheek. Op de verschillende verpleegafdelingen komt van maandag tot en met vrijdag elke morgen tussen 10.00 - 12.30 uur een vrijwilliger langs met een boekenkar. Naast boeken met een normale letter, kunt u ook grootletterboeken en kijkboeken lenen. Aan het lenen van boeken zijn geen kosten verbonden.

Internet

Als u bent opgenomen op een verpleegafdeling is het op de meeste afdelingen toegestaan om een laptop of tablet te

Doof of slechthorend?

gebruiken. Het GHZ beschikt over een draadloos netwerk waar u gratis gebruik van kunt maken. Het draadloos netwerk van

Bent u doof of slechthorend en heeft u voor uw gesprek met

het GHZ herkent u aan ‘GHZ-PUBLIC’. Inloggen is niet nodig, u

een arts of verpleegkundige een gebarentolk nodig? Dan

gaat naar GHZ-PUBLIC en geeft akkoord op de voorwaarden.

raden wij u aan om, voordat u naar het ziekenhuis komt, via Bureau Tolknet zelf een tolk te regelen. Het voordeel hiervan is dat u dan geen extra kosten hoeft te betalen. Als het ziekenhuis

Kapper en pedicure

Het is in ons ziekenhuis mogelijk om via de verpleging een

een tolk moet regelen, dan moeten er aanmelding- en tolk-

kapper of een pedicurebehandeling aan te vragen. Ook kunt

kosten worden betaald. Als er sprake is van een spoedgeval

u onze kapsalon bezoeken. De openingstijden zijn dinsdag en

regelt en betaalt het ziekenhuis uiteraard een tolk.

donderdag van 09.00 - 17.00 uur. U vindt de kapsalon op de 5e verdieping, naast de liften (route 66).

Bureau Tolknet kunt u bereiken via tel.: (0346) 33 23 32. Voor de teksttelefoon belt u met: (0346) 33 23 33. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@tolknet.org of bezoek de website: www.tolknet.org

Geestelijke verzorging

Een verblijf in het ziekenhuis kan allerlei gevoelens en vragen oproepen. Het kan opluchten en steun geven om hier met iemand over te praten. In ons ziekenhuis zijn daarvoor geestelijke verzorgers werkzaam. Eén van hen is aan uw afdeling verbonden. Mogelijk komt hij/zij kennis met u maken. Ook kunt u zelf, ongeacht uw geestelijke of kerkelijke achtergrond, een beroep op hen doen via de verpleging of u kunt zelf contact leggen via de receptie. Bij een geplande opname kunt u het beste zelf uw geloofsgemeenschap hiervan op de hoogte stellen. Iedere zondag kunt u, mits uw medische situatie dit toelaat, deelnemen aan de kerkdienst om 10.00 uur in de lounge. Vrijwilligers nodigen u daarvoor uit en begeleiden u naar de dienst. Aan het ziekenhuis zijn geestelijk verzorgers met een Rooms Katholieke en Protestantse achtergrond verbonden. Als u dat wilt kan ook een beroep worden gedaan op een Humanistische of Islamitische geestelijk verzorger. 14 |  Het Groene Hart Ziekenhuis

Medisch maatschappelijk werk

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis komt er veel op u af. Ziekte, een operatie of behandeling kunnen veel vragen oproepen. Het komt ook regelmatig voor dat mensen gaan piekeren over de thuissituatie. Heeft u behoefte aan aandacht voor uw vragen en emoties en wilt u praten met iemand van


Voorzieningen

buiten de familie- en vriendenkring? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op de medisch maatschappelijk werker uit het

Parkeren

U kunt bij een bezoek aan het ziekenhuis gebruik maken van

ziekenhuis.

drie parkeerfaciliteiten.

Het medisch maatschappelijk werk biedt psychosociale hulp bij

problemen van u of uw naasten die verband houden met ziekte,

ziekenhuis, te bereiken via de Bleulandweg.

Parkeerterrein P1 bevindt zich voor de hoofdingang van het

opname of ontslag uit het ziekenhuis. U kunt ook met praktische

vragen op het gebied van bijvoorbeeld werk en financiën of

ziekenhuis, te bereiken via de Büchnerweg en via parkeer-

advies m.b.t. huisvesting bij hen terecht. Soms doen de maat-

terrein P1.

schappelijk werkers beroep op andere hulpverlenende instanties.

Parkeergarage P2 vindt u aan de achterzijde van het

Parkeergarage P3 vindt u naast het ziekenhuis op de hoek

van de Bleulandweg/Büchnerweg. Deze parkeergarage is te Via de verpleegkundige of arts kunt u met hen een afspraak

bereiken via de Büchnerweg.

maken. U kunt ook zelf contact opnemen. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tijdens kantooruren via het algemene nummer van het GHZ, tel.: (0182) 50 50 50. Zij proberen binnen 48 uur te reageren op uw vraag.

Maaltijden

Goed eten is belangrijk, zeker tijdens uw opname. Dat draagt immers bij aan uw herstel en gezondheid. Wij proberen van de maaltijd een mooi moment van de dag te maken. Daarom besteden we extra aandacht aan eten en drinken met het nieuwe maaltijdconcept Beleef. U kunt bij ons zelf kiezen wat u eet, wanneer u eet en zelfs met wie u eet. Op de menukaart vindt u een uitgebreid aanbod met smaakvolle gerechten die we met zorg voor u bereiden. U kunt deze eenvoudig bestellen en laten serveren wanneer u wilt. En heeft u bezoek? Dan kunnen zij tegen een kleine vergoeding gewoon mee-eten, net als thuis.

Halen en brengen Zowel bij de hoofd- als nachtingang vindt u een zone ‘halen en

De roomassistant zal u op de afdeling

brengen’. U kunt hier met de auto tot de ingang rijden en binnen

een menukaart en informatiefolder

twintig minuten weer kosteloos uitrijden. Langer parkeren is hier

brengen, hier staat op uitgelegd hoe

niet toegestaan. Patiënten en bezoekers kunnen voor de

u kunt bestellen. Uiteraard kunt al

hoofdingang, onder de overkapping, worden afgezet.

uw vragen over eten en drinken ook stellen aan uw roomassistant.

Openingstijden hoofd- en nachtingang en parkeren Van maandag t/m vrijdag is de hoofdingang tussen 06.30 - 21.00 uur geopend. In het weekend en op feestdagen is deze geopend tussen 09.00 - 21.00 uur. Als de hoofdingang is gesloten, betreedt u het ziekenhuis via de nachtingang naast de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH).

Fietsenstalling Uw fiets kunt u stallen in de fietsenkelder, gelegen voor de hoofdingang. Mocht u geen gebruik kunnen maken van de fietsenkelder dan zijn aan de voorzijde en aan de achterzijde van het ziekenhuis ook fietsenstallingen beschikbaar. Wij verzoeken u uitsluitend gebruik te maken van deze fietsenstallingen.

Pendeldienst Een pendeldienst brengt patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn van de parkeergarages P2 en P3 naar de hoofd15


Voorzieningen

ingang en natuurlijk ook weer terug. Op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur stopt deze pendeldienst bij drie ‘haltes’ op

Televisie

Elk bed is voorzien van een televisie met uitzondering van

het GHZ-terrein: de ingang van P2, het bankje bij de ambulance-

de dagbehandeling. Via de GHZ App kunt u ook televisie-

sluis nabij P3 en onder de luifel bij de hoofdingang. Patiënten

programma’s terugkijken. Voor het gebruik worden geen kosten

en bezoekers die gebruik willen maken van deze pendeldienst

in rekening gebracht.

kunnen bij een van de haltes plaatsnemen. De pendeldienst rijdt iedere vijf minuten langs de haltes.

Post

Vrijwilligerswerk

In ons ziekenhuis zijn vrijwilligers werkzaam die u graag van dienst zijn. Vrijwilligers nemen geen taken over van de beroeps-

Op de afdelingen wordt dagelijks post bezorgd. Geef aan

krachten, maar vullen deze aan en zijn een belangrijke

uw familie en bekenden uw kamernummer en afdeling door.

ondersteuning voor het personeel. Op diverse afdelingen zijn

Via het bezoekadres of het postadres (zie laatste pagina van

vrijwilligers werkzaam, zoals op de verpleegafdelingen, Dialyse,

dit boekje) van het ziekenhuis kunnen zij u een kaartje sturen.

Spoedeisende Hulp en in de polikliniek. Zij maken tijd voor een

Ook kunnen zij u een e-card sturen via: www.ghz.nl/ecard. Bent

gesprekje of begeleiden u naar een andere afdeling. Uiteraard

u al ontslagen uit ons ziekenhuis, dan sturen wij uw post door

gebeurt dit alleen als u dit op prijs stelt.

naar uw huisadres. Wilt u zelf iets posten, dan kunt u dit aan de verpleegkundige meegeven.

Radio

Vrijwilligers handmassages Op een groot aantal verpleegafdelingen is er in de middag van maandag tot en met vrijdag een speciaal opgeleide

Bij elk bed is een radioaansluiting. Vraag aan uw roomassistant

vrijwilliger aanwezig die u een handmassage aanbiedt. De

hoe u radio kunt luisteren.

handmassage helpt u ontspannen en kan een moment van rust

Horecagelegenheden

In de cafés van het GHZ bent u van harte welkom.

bieden tijdens uw opname.

Wasserette

Als u bent opgenomen in ons ziekenhuis, kunt u uw kleding laten

Green Café

wassen door ‘Wassalon de Wit’ in Gouda. U kunt hiervoor zelf

Het Green Café vindt u in de ruimte achter de centrale

een afspraak maken met de wassalon. Uw wasgoed wordt bij u

receptie. In het café wordt gewerkt met verse, biologische

in het ziekenhuis opgehaald en de volgende werkdag schoon

en eerlijke producten. Er zijn verschillende zithoekjes en voor

teruggebracht. U kunt dan contant betalen. Wassalon de Wit is

kinderen is er een speelruimte. In het café vindt uook een

bereikbaar op telefoonnummer (0182) 51 71 66.

winkeltje met diverse artikelen zoals tijdschriften, knuffels en bloemen. Openingstijden Green Café

Mobiele telefoon

In ons ziekenhuis is bellen met uw eigen mobiele telefoon

Op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur

toegestaan. Op de afdelingen waar het beperkt is

In het weekend en op feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur

toegestaan, staat dit aangegeven.

• •

Groene Hart Café Het Groene Hart Café biedt een diversiteit aan koffie en thee aan met diverse lekkernijen. Tijdens de lunchuren zijn er vers belegde broodjes te verkrijgen. Het café vindt u op de begane grond vlakbij de ingang van de Spoedeisende Hulp.

Stichting Vrienden van het GHZ

Om u naast de beste zorg ook een fijn verblijf te bieden, helpt Stichting Vrienden van het GHZ het ziekenhuis met het realiseren van extra voorzieningen.

Openingstijden Groene Hart Café •

Weten welke voorzieningen

(sluit op vrijdag om 15.00 uur)

Op werkdagen van 10.00 uur tot 15.30 uur

er voor u zijn of ook

Roomservice

bijdragen aan een fijner ziekenhuis? Vraag de folder

Als u bent opgenomen,kunt u tussendoortjes en verschillende

aan uw roomassistant of kijk

soorten koffie bestellen die aan uw bed of in het dagverblijf

voor meer informatie op

worden geserveerd. Met de roomservice kan uw bezoek ook

www.vriendenvanhetghz.nl

genieten van koffie met bijvoorbeeld een punt appeltaart. Bestellen kan via de GHZ App. Onder de knop ‘Roomservice’ ziet u de verschillende mogelijkheden. Betalen gebeurt met de pinpas aan bed. De roomassistant bij u op de afdeling informeert u graag over de mogelijkheden.

17


18 |  Het Groene Hart Ziekenhuis Opname Maghzine


Weer naar huis

Weer naar huis

Rekening

Nadat u bent ontslagen uit ons ziekenhuis worden de ziekenhuisrekeningen opgemaakt. Of u de rekening thuisgestuurd krijgt,

Uw vertrek

hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u een naturaverzekering

De dag dat u het ziekenhuis mag verlaten (uw ontslag)

en heeft het ziekenhuis een contract met uw zorgverzekeraar,

is vaak moeilijk te voorspellen. In principe hoort u het

dan wordt de rekening rechtstreeks naar de verzekering

tijdstip van vertrek minimaal een dag van tevoren. Uw

gestuurd. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee

behandelend arts bespreekt met u een eventueel vervolg

het GHZ geen contract heeft, of heeft u een restitutieverzekering

van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. Een

en het ziekenhuis verzocht om de factuur naar uw huisadres

verpleegkundige maakt voor u een controleafspraak op

te sturen, dan ontvangt u de factuur thuis. Gaat het om een

de polikliniek. Via een ontslagbrief wordt uw huisarts over

behandeling die niet onder de dekking van een verzekering

uw ziekenhuisopname en eventuele nazorg geïnformeerd.

valt, dan ontvangt u de factuur ook thuis, net als wanneer u niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent verzekerd. In al die

Transfer van zorg na opname in het ziekenhuis Als u na opname in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek

gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling aan het ziekenhuis en (als dat van toepassing is) dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.

nog zorg nodig heeft, schakelt de verpleegkundige de transferverpleegkundige in. Hij/zij kent de mogelijkheden van de

Heeft u vragen over uw rekening, dan kunt u op werkdagen

vervolgzorg en kan u adviseren en helpen hierin de juiste keuzes

tussen 09.00 - 12.00 uur bellen naar de patiëntenadministratie

te maken; met zorg naar huis of opname in een zorginstelling.

via tel.: (0182) 50 52 24. De algemene betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Als opname in een verpleeghuis of revalidatieafdeling nodig is, helpt de transferverpleegkundige bij het organiseren en

Zie voor veel gestelde vragen ook:

coördineren van de inzet van deze geïndiceerde zorg. Ook kan

www.ghz.nl/factuur

hij/zij adviseren en informatie verstrekken over onderdelen die niet onder de professionele of geïndiceerde zorg vallen zoals het voorzien van maaltijden, inzet van hulpmiddelen, eigen bijdragen,

alarmeringssystemen, inzet van particuliere zorg en zorghotels.

Mantelzorg

Tegenwoordig wordt er steeds meer een beroep op mantel-

Colofon Locatie Gouda Bleulandweg 10 I 2803 HH Gouda I Tel.: (0182) 50 50 50 Postbus 1098 I 2800 BB Gouda

zorgers gedaan. Mantelzorgers helpen personen waar ze een moeder, vader etc. De transferverpleegkundige zal dit vaak

Locatie Schoonhoven Oranjeplaats 21G I 2871 TL Schoonhoven

met u bespreken. Voor meer informatie over mantelzorg kunt

Tel.: (0182) 50 50 57

persoonlijke band mee hebben zoals een zoon, dochter,

u terecht bij een Steunpunt Mantelzorg in uw woonplaats of regio.

Vervoer naar huis

Locatie Zuidplas Doortocht 40 I 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel Tel.: (0180) 33 16 99

Als het om medische redenen noodzakelijk is dat u per ziekenauto naar huis gaat, zijn de kosten voor rekening van de

www.ghz.nl

zorgverzekeraar. Het zittend ziekenvervoer (openbaar vervoer, taxi en eigen auto) wordt niet meer door zorgverzekeraars

Uitgever BC Uitgevers, Sneek I Tel.: 0515 429 429

vergoed. Voor bepaalde groepen ernstig zieke patiënten wordt hierop een uitzondering gemaakt. Raadpleeg uw zorg-

Bladmanagement Digna Schoonen I Tel.: 06 44 20 99 10

verzekeraar voor meer informatie. 19


Ghz opnamemag 2017 2  
Ghz opnamemag 2017 2  
Advertisement