GELRE_PATMAG_2019_1

Page 1

GELRE WELKOMSTMAGAZINE APELDOORN EN ZUTPHEN • MAART 2019 • NUMMER 29

WELKOM in gelre

In dit nummer: Informatie over uw opname • Kort nieuws • Uw bezoek kan gezellig mee eten! • Een kijkje in de operatiekamer Gelre. Zorg beter voor elkaar

www.gelreziekenhuizen.nl

Neem mee!


2

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019


Colofon Gelre Welkomstmagazine is een uitgave van Gelre ziekenhuizen. De productie van het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door adverteerders. Uitgave maart 2019, nummer 29 Gelre ziekenhuizen, Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn www.gelreziekenhuizen.nl e-mail: communicatie@gelre.nl Productie en eindredactie Afdeling Communicatie, Gelre ziekenhuizen

Voorwoord

Fotografie Afdeling medische fotografie, Gelre ziekenhuizen Uitgever BC Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK Sneek

Welkom in Gelre ziekenhuizen

www.bcuitgevers.nl Bladmanager en advertentieverkoop Digna Schoonen, tel. 06 - 44 20 99 10 Basis ontwerp VA communication by design

U bent opgenomen in ons ziekenhuis in Apeldoorn of Zutphen. Wij hopen dat u zich bij ons thuis voelt. In dit magazine vindt u algemene, praktische informatie die u kan helpen bij uw verblijf in Gelre ziekenhuizen.

Opmaak BC Uitgevers BV, Hannique de Jong Druk Scholma Druk B.V., Bedum

Voor, tijdens en na uw behandeling vertellen we u veel over uw opname. In dit magazine kunt u alles nog eens rustig nalezen. Ook vertellen we u meer over de

verschillende vormen van zorg die u krijgt en over uw verblijf in het ziekenhuis. We willen uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken. Heeft u een vraag? Stel deze gerust aan uw arts of verpleegkundige. We helpen u graag verder!

Medewerkers Gelre ziekenhuizen Inhoudsopgave

02/03 | Kort nieuws 26/27 04

| Opname-informatie

21 | Deel uw medicatiegegevens met ons! 24

| Uw bezoek kan gezellig

28

| Dag op pad met...

30 | Een kijkje in de operatie kamer 1


Kort nieuws

Laborant begeleidt patiënt voor een goede positionering op de PET-CT scan

PET-CT scan geopend in Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen heeft op 31 januari de nieuwe PET-CT scanner officieel geopend. Deze state-of-the-art scanner van Siemens is een lang gewenste aanvulling op de reeds aanwezige apparatuur van de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde op locatie Apeldoorn. De aanschaf past binnen de ontwikkelingen bij Gelre rondom het speerpunt oncologie.

Wat is een PET-CT scan? Een PET-scan (positron emissie tomografie) is een beeldvormend onderzoek. Met een kleine hoeveelheid radioactieve stof die de patiënt krijgt ingespoten, worden veranderingen in de stofwisseling van cellen in beeld gebracht. Op deze manier worden bijvoorbeeld ontstekingen opgespoord of kanker. Een CT (computertomografie)-scan die gebruikt maakt van röntgenstraling geeft de vorm en precieze ligging van het orgaan aan. Dankzij deze combinatie kan zowel de aard als de plaats van de afwijking zeer nauwkeurig worden vastgesteld. De PET- en CT-camera bevinden zich in twee aparte ringen waar de patiënt liggend op een tafel achtereenvolgens door heen schuift. Deze nieuwe generatie scanner kan scans maken met een hele lage dosis radioactiviteit. “Dit is vooral van belang voor patiënten die jong zijn, bijvoorbeeld jonge vrouwen met borstkanker en patiënten die vaker een PET-scan nodig hebben,” vertelt nucleair geneeskundige Julia Huijbregts.

Toepassingen “De PET-CT gebruiken we onder andere bij 2

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

patiënten bij wie vermoed wordt dat zij kanker hebben of om de uitgebreidheid van reeds vastgestelde kanker vast te stellen. De uitslag beïnvloed de keuze voor de soort therapie, bijvoorbeeld als er uitzaaiingen zijn gevonden. Bij patiënten die behandeld zijn voor kanker, kunnen we met de PET-CT onderzoeken of chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling) effect hebben gehad,” vervolgt Huijbregts. Patiënten in het verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen hoeven voortaan niet meer naar Arnhem te reizen voor een PET-CT scan, al blijft de samenwerking met Rijnstate bestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten met prostaatkanker, bij wie een specifieke radioactieve stof gebruikt wordt. De nieuwe PET-CT scanner biedt naast de reguliere patiëntenzorg de mogelijkheid om mee te doen aan wetenschappelijke onderzoeken en de opleiding nucleaire geneeskunde volledig aan te bieden. En dat past bij Gelre ziekenhuizen als topklinisch ziekenhuis.


Kort nieuws

Veilig appen met zorgverleners in Gelre ziekenhuizen

In ons huidige digitale tijdperk is er steeds meer behoefte aan direct, snel en laagdrempelig communiceren op het moment waarop het zender en ontvanger het beste uitkomt. Daarom doet Gelre ziekenhuizen mee aan de BeterDichtbij app. Het ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen, is het eerste topklinische opleidingsziekenhuis (STZ) dat de digitale dienst inzet. Hiermee kunnen patiënt en zorgverlener veilig en makkelijk communiceren op het moment waarop het hen het beste uitkomt.

Op ieder moment vragen stellen “Als innovatief ziekenhuis kijken we continu hoe we onze zorg en dienstverlening voor onze patiënten kunnen verbeteren en zo zijn we gestart met BeterDichtbij,” vertelt Raad van Bestuur lid Edwin Maalderink. “De BeterDichtbij app is geen vervanging, maar een waardevolle toevoeging aan bestaande communicatiemiddelen. Voor of na een afspraak zitten patiënten vaak met allerlei vragen: praktische vragen of vragen over ziekte of gezondheid. Deze worden meestal telefonisch gesteld of uitgesteld tot het volgende ziekenhuisbezoek. Dat kan onnodig zorgen opleveren. Vanaf nu kunnen patiënten deze vragen ook stellen via de BeterDichtbij app. Snel, veilig, makkelijk en een geruststelling voor patiënten: ze kunnen hun vraag op ieder moment kwijt. Handig is ook dat ze de berichten altijd rustig kunnen nalezen.”

samenvatting van hun dossier kunnen opvragen via de app. “Ruim 200 medewerkers en 1100 patiënten zijn inmiddels actief gebruiker van de BeterDichtbij app in Gelre ziekenhuizen, dat zijn zo’n 1500 gesprekken en 9000 berichten. De vragen worden beantwoord via een beveiligd webplatform. Naast de receptiemedewerkers die de algemene vragen beantwoorden, gebruiken nu zorgverleners van 13 poliklinieken en afdelingen in Apeldoorn en Zutphen de app voor medische vragen. Andere afdelingen sluiten binnenkort ook aan,” vult Edwin Maalderink aan.

Medische vragen en toegang tot patiëntendossier BeterDichtbij is van start gegaan als initiatief van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), een vereniging van de 28 regionale ziekenhuizen. Uniek bij Gelre ziekenhuizen is dat patiënten ook een digitale

t Meer

informatie? Op de website: www.gelreziekenhuizen.nl/BeterDichtbij Zie ook www.beterdichtbij.nl 3


Opname-informatie

Informatie over uw verblijf in het ziekenhuis

U bent opgenomen in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen. Daarom is het handig dat u meer weet over de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. Hieronder leest u meer over onze zorg voor u en de maaltijden en bezoekuren.

Welkom in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen U bent opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling. Wellicht vindt u dit best spannend. We willen graag dat u zich thuis voelt in ons ziekenhuis. Daarom krijgt u van ons dit Welkomstmagazine. Hierin leest u precies wat de gang van zaken in het ziekenhuis is. Wilt u meer weten? Vraag dan gerust uw arts of verpleegkundige om informatie!

Aan het begin van de opname Zodra u ontvangen bent op de verpleegafdeling in het ziekenhuis, krijgt u een polsbandje om. Zo is het voor alle medewerkers altijd duidelijk wie u bent. Al uw verpleegkundige gegevens staan, samen met de aanwijzingen van uw arts, in uw elektronisch verpleegkundig dossier. Ook uw persoonlijke wensen staan hierin. Alle gegevens over uw medische behandeling legt de arts digitaal vast in uw medisch dossier. Uw behandelend arts is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij bespreekt

Laat kostbaarheden zoals sieraden, fototoestellen, bankpassen en grote geldbedragen thuis. Dat voorkomt diefstal of vermissing.

2 4

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019


Heeft u vragen over uw medische behandeling of de gevolgen hiervan? Stel deze dan aan uw arts, bijvoorbeeld:

met u welke onderzoeken u krijgt en wat de voorgestelde behandeling inhoudt. Ook vertelt de arts u meer over het gebruik van geneesmiddelen, de operatie en de bedrust. Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Deze zorg gaat dag en nacht door, waardoor zij elkaar regelmatig afwisselen. Soms krijgt u ook te maken met een gespecialiseerde verpleegkundige zoals een diabetesverpleegkundige, oncologieverpleegkundige of stomaverpleegkundige.

· Hoe verloopt het onderzoek en/of de operatie? · Hoe werkt het geneesmiddel en heeft het bijwerkingen? · Bestaat er een patiëntenvereniging voor deze aandoening? · Waarmee moet ik rekening houden bij het herstel en zijn er leefregels?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Geestelijk verzorger staat voor u klaar

U beslist in overleg met uw arts zelf welke onderzoeken en behandelingen u ondergaat. De meeste informatie is met u besproken tijdens uw bezoek aan de polikliniek, tijdens uw opname of (bij een spoedopname) op de Spoedeisende Hulp. Heeft u tijdens uw opname nog vragen of zaken die u graag wilt bespreken? Schrijf uw vragen dan van tevoren op, bespreek ze vervolgens met uw arts of verpleegkundige en zeg het als u iets niet begrijpt.

Ziekte, een behandeling en uw verblijf in het ziekenhuis kunnen u wellicht uit uw evenwicht brengen. Zaken die vanzelfsprekend waren, kunnen plotseling levensvragen worden.

Heeft u vragen over de verzorging en de gang van zaken op de afdeling? Stel ze dan aan de verpleegkundige.

Wilt u hierover met iemand praten? Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger van Gelre ziekenhuizen. U kunt uw arts of verpleegkundige vragen om een afspraak met de geestelijk verzorger. Ook voor uw naasten zijn de geestelijk verzorgers beschikbaar. Wat u ons vertelt is altijd strikt vertrouwelijk. 5


Opname-informatie

Let op: er zijn afdelingen met afwijkende bezoektijden.

Maatschappelijk werker

De algemene bezoektijden:

Naast vragen op medisch en verpleegkundig gebied, kunt u ook vragen hebben over uw werk, financiën en eventuele gevolgen van uw ziekte. Met deze vragen kunt u terecht bij onze maatschappelijk werkers. Aan uw verpleegkundige kunt u vragen om een afspraak met een maatschappelijk werker.

· Maandag t/m zaterdag: 14.00 - 15.00 uur en 18.00 - 19.30 uur · Zon- en feestdagen: 14.00 - 19.30 uur · Alle bezoektijden vindt u op www.gelreziekenhuizen.nl/ Bezoektijden-GelreApeldoorn

Apeldoorn

Uw contactpersonen Uw familie en kennissen willen tijdens uw opname vast graag weten hoe het met u gaat. Om uw privacy te garanderen geven we alleen informatie aan uw contactpersonen. Spreek daarom met uw familie en kennissen af wie uw contactpersonen zijn tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Andere belangstellenden worden dan voor informatie naar u of naar uw contactpersonen doorverwezen.

Algemene bezoektijden: · Maandag t/m zaterdag: 15.00 - 16.00 uur en 18.00 - 19.30 uur · Zon- en feestdagen: 15.00 - 19.30 uur · Alle bezoektijden vindt u op www.gelreziekenhuizen.nl/ Bezoektijden-GelreZutphen

Zutphen

Bezoek ontvangen? Het is natuurlijk altijd fijn als u bezoek krijgt van familie of vrienden. De bezoektijden hangen af van de locatie en de afdeling waar u ligt. We kennen ook bezoekregels, u mag bijvoorbeeld maximaal twee bezoekers tegelijk bij uw bed ontvangen en zorgverlening gaat altijd voor bezoek, ook tijdens de bezoektijden. 2 6

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

t Bij

de receptie in de hal van het ziekenhuis kunt u de folder ‘Informatie voor bezoekers en patienten’ ophalen. Hierin staan de bezoektijden ook vermeld.


Plan uw bezoek via ziekenhuisplanner.nl De ene dag komt iedereen tegelijk op bezoek; de andere dag komt er niemand. U kunt natuurlijk voor uw ziekenhuisopnamen iedereen bellen of mailen om het bezoek te regelen. Maar dat is al snel een hoop werk. Daarom kunt u nu met de Ziekenhuisplanner samen met familie, vrienden en kennissen uw ziekenhuisbezoeken inplannen via een online agenda.

Hoe werkt het? Maak een account aan op Vul daar uw gegevens in zoals uw naam, uw ziekenhuis en kamernummer. Daarna nodigt u familie, vrienden en kennissen uit. Alle deelnemers aan de groep kunnen vervolgens de agenda en het dagboek gebruiken. Gebruik maken van de ziekenhuisplanner is gratis. Uitgenodigden krijgen een e-mail waarin zij hun uitnodiging moeten bevestigen. Zij krijgen alleen toegang tot de patiënt voor wie ze zijn uitgenodigd.

Tolk nodig?

Dolmetscher gefragt?

Beheerst u de Nederlandse taal onvoldoende? Meld dit dan vóór uw afspraak bij de afdeling waar u een afspraak heeft en vraag om een telefonische tolkdienst. Tijdens de afspraak wordt dan gebruik gemaakt van de tolkentelefoon. Het gebruik van een tolk kan ook de wens zijn van uw zorgverlener.

Sind Ihre Sprachkenntnisse im Niederländischen zu gering? Teilen Sie dies bitte vor Ihrem Termin der zuständigen Abteilung mit und verlangen Sie einen Telefon-Dolmetscher. Während des Termins wird dann über das Dolmetschertelefon ein Dolmetscher beauftragt. Auch Ihr Gesundheitsdienstleister kann den Einsatz eines Dolmetschers verlangen.

Need an Interpreter? Do you speak little or no Dutch? If so, go to the department in question before your appointment and ask for a telephone interpreter. During the appointment, the interpreter-telephone will then be used. The use of an interpreter may also be the wish of your healthcare provider.

Besoin d’un interprète? Maîtrisez-vous insuffisamment la langue néerlandais? Signalez-le avant votre rendez-vous au service dans lequel vous avez rendez-vous et demandez un interprète téléphonique. On se servira alors de l’interprétariat téléphonique pendant le rendez-vous. Il est possible que votre prestataire de services désire aussi faire appel à un interprète.

Tarjumaan ma u baahan tahay? Luqada Nederlaanka ma kugu adag tahay? Markaasi u sheeg ballantaada ka hor qeybta aad ballanta la leedahay oo weydiiso tarjumaan taleefoonka kuugu tarjuma. Markaasi waxaa waqtiga ballanta la adeegsan doonaa tarjumaan taleefoonka kaaga tarjuma. Waxaa kaloo tarjumaanka rabi kara kuwa daryeelka fidiya.

Tercüman mı lazım? Yeterli Hollandaca konuŞamıyor musunuz? Randevu saatinden once baŞvurmanız gereken bölümün resepsiyonuna telefondan tercümana ihtiyacınızın oldu unu belirtin. O halde görüŞme esnasında telefondan tercüman hizmetinden yararlanılır. Sa lık görevliniz de gerek gördü ü takdirde tercüman ayarlar.

7


Opname-informatie

“Eet smakelijk!” Het ziekenhuis verzorgt drie keer per dag uw maaltijd. Goede voeding is belangrijk voor een goed herstel. Daarom biedt het ziekenhuis een breed aanbod in brood- en warme maaltijden aan. In dit magazine vindt u meer informatie over ons aanbod voor de broodmaaltijden. Op de dag van opname ontvangt u een menukaart met warme maaltijden. Deze menukaart is afgestemd op uw dieeteisen.

Broodmaaltijden Voor de broodmaaltijden is het assortiment opgenomen in een broodserveerwagen. Vanuit deze broodserveerwagen kunt u verschillende voedingsmiddelen kiezen. Hieronder vindt u een overzicht van de producten die wij u zoal aan kunnen bieden. Brood · Volkorenbrood · Bruinbrood · Witbrood · Roggebrood · Beschuit · Knäckebröd · Ontbijtkoek

Vleesbeleg · Achterham · Kipfilet · Snijworst · Runderrookvlees · Leverpastei

Kaasbeleg · Kaas jong belegen 48+ · Kaas jong belegen 30+ · Kaas licht belegen Komijn 40+ · Smeerkaas 48+

Diversen · Assortiment aan pap · Assortiment aan fruit · Muesli · Tomaat · Gekookt ei (alleen op zondag)

Boters · Roomboter · Halvarine · Dieetmargarine

Zoet beleg · Jam (diverse soorten) · Appelstroop · Honing · Hazelnootpasta · Pindakaas · Hagelslag (diverse soorten)

Zuivel · Melk · Karnemelk · Vanillevla · Yoghurt

Dranken · Koffie en thee · Melk en karnemelk · Vruchtensap · Chocolademelk · Bouillon (verschillende smaken) · Limonade (normaal en suikervrij)

Op verzoek · Suiker, zout en peper

Warme maaltijd Bij opname ontvangt u een menukaart met daarop het aanbod van de warme maaltijden. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven aan ons bedrijfsbureau via telefoonnummer 8833. Doordeweeks kan dit tussen 09.00 - 17.00 uur en in het weekend tussen 09.00 - 16.00 uur.

8 2

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Geschiktheid van deze producten is dieetafhankelijk


Bijgerechten: · Appelmoes · Rauwkost salade Nagerechten: · Vanillevla · Yoghurt · Vruchtenkwark · Toetje van de dag Op verzoek: · Suiker, zout en peper Geschiktheid van de bij- en nagerechten is dieetafhankelijk

Mee eten? Lees meer op blz. 20! Naast de warme maaltijd kunt u kiezen uit één bij- en één nagerecht. Als u niet zelf telefonisch de warme maaltijd door kunt bellen zal de roomservicemedewerker of voedingsassistent bij u langskomen om uw bestelling op te nemen. Jus hoeft u niet te bestellen, deze wordt geleverd bij de maaltijden waarbij dit van toepassing is. Onze jus is vegetarisch. De allergeneninformatie van onze maaltijden kunt u opvragen bij de voedingsassistent. Heeft u een maaltijd besteld van de menukaart ‘gemalen/vloeibaar’? Dan mag u twee nagerechten kiezen.

Eigen etenswaren U bent zelf verantwoordelijk voor etenswaren die u of uw bezoek meeneemt als u die direct eet. Ook kunt u uw etenswaren bewaren in de afdelingskoelkast van het ziekenhuis. Maar alléén als u deze etenswaren aanbiedt: · onder de 70C gekoeld; · in een afgesloten verpakking; · voorzien van uw naam.

Staat op het product geen houdbaarheidsdatum? Dan moet u er een sticker op plakken met de datum waarop het product in de koelkast wordt gelegd. U kunt hulp aan de verpleegkundige vragen als u iets wilt gebruiken uit de afdelingskoelkast. Uw zelfmeegebrachte voedsel kan vanuit hygiëneoverwegingen niet worden opgewarmd.

Belang voeding Door ziekte loopt u het risico om ondervoed te raken. Dit heeft als gevolg dat het herstel minder snel gaat en dat uw verblijf in het ziekenhuis onnodig langer duurt. Ook kan het herstel na een operatie of de reactie op de behandeling niet optimaal zijn. Een goede voedingsinname is dus van groot belang. Om uw voedingstoestand zo optimaal mogelijk te krijgen of te houden kiest u voor voldoende variatie bij zowel de broodmaaltijden als de warme maaltijd. Loopt u een hoog risico op ondervoeding? Dan komt de diëtist bij u langs. Kunnen wij iets voor u doen? Dan horen wij dat graag. 9


2 10

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019


Opname-informatie

Hoe voorkomen we samen infecties? Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een aantal maatregelen proberen we dit risico zo klein mogelijk te houden. Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden vooral door handen en materialen overgebracht. In het ziekenhuis nemen we maatregelen om die overdracht zoveel mogelijk te voorkomen.

verder geïnformeerd over wat dit voor u en uw bezoek betekent. U ontvangt dan ook een folder met uitgebreide informatie over de betreffende bacterie, voor hun opname. t Meer

weten? Kijk op www.gelreziekenhuizen.nl/ Medische-Microbiologie-en-Infectiepreventie

Daarom wassen artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers vaak hun handen en dragen ze geen ringen, horloges of armbanden. Ze kunnen in plaats van water en zeep ook een andere method gebruiken die snel en doeltreffend werkt: de handenalcohol. Doen zij dit niet (voldoende)? Spreek onze artsen en medewerkers er dan gerust op aan! Maar u kunt zelf ook voorkomen dat u een infectie krijgt. Vermijd onnodig (hand)contact met wonden, infusen en katheters en was regelmatig uw handen!

Behoort u tot een risicogroep voor dragerschap van een bacterie die minder gevoelig is voor antibiotica? Bijzonder resistente bacteriën (BRMO) zijn bacteriën die verminderd gevoelig zijn voor de meest gebruikte antibiotica. Voorbeelden hiervan zijn MRSA, ESBL en VRE. Om verspreiding van deze bijzonder resistente bacteriën binnen Gelre ziekenhuizen te voorkomen, controleren wij alle patiënten met een verhoogd risico op dragerschap van zo’n bacterie. Als u zo’n minder gevoelige bacterie bij u draagt, hoeft dit over het algemeen geen problemen op te leveren. Mocht u een infectie oplopen met deze bacterie dan moet bij de behandeling meestal worden uitgeweken naar een ander (reserve-)antibioticum.

Isolatieverpleging Bij patiënten die drager zijn van een BRMO neemt Gelre ziekenhuizen maatregelen, om de mogelijke verspreiding van deze bacteriën naar medewerkers en andere patiënten te voorkomen. We noemen dit isolatieverpleging. Dit betekent (meestal) een éénpersoonskamer met speciale hygiënische voorzorgsmaatregelen. Is dit bij u het geval? Dan wordt u uiteraard 11


Opname-informatie

Gebruik van geneesmiddelen Geneesmiddelen die u thuis gebruikt Soms gebruikt u thuis al geneesmiddelen. Het is van belang dat de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt goed aansluiten op uw bestaande geneesmiddelen. Wilt u daarom vóór uw ziekenhuisopname een actueel medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek? Neem ook alle geneesmiddelen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis, graag in de originele verpakking. Bij opname vraagt Gelre ziekenhuizen (zo nodig) ook uw medicatiegegevens op bij uw openbare 2 12

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

apotheek. Wilt u niet dat (delen van) uw medicatiegegevens worden uitgewisseld? Geef dit dan telefonisch door aan de ziekenhuis- of openbare apotheek. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het correct voorschrijven van uw medicatie. Daarvoor bent u dan zelf verantwoordelijk (zie ook pagina 21). Geneesmiddelen die u in het ziekenhuis krijgt Het ziekenhuis heeft een eigen assortiment geneesmiddelen. Dit zijn vaak per stuk verpakte geneesmiddelen. Bovendien kan het gebeuren dat het ziekenhuis een alternatief heeft voor de geneesmiddelen die u thuis gebruikt. Deze ‘ziekenhuismedicijnen’ zijn tenminste gelijkwaardig (in werking en veiligheid) aan uw eigen medicijnen. Heeft u vragen over het geneesmiddel of de verpakking? Vraag dan gerust of dit echt het juiste geneesmiddel voor u is. Zo werken we samen aan veilige zorg.


Tijdstippen toedienen geneesmiddelen In het ziekenhuis krijgt u op vaste tijden uw geneesmiddelen. Die tijden zijn soms anders dan u thuis gewend bent. De tijden zijn bepaald op basis van de werkzame tijd van de geneesmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen die het beste werken als u ze ’s avonds inneemt. Maar er zijn ook geneesmiddelen die 24 uur per dag kunnen worden ingenomen, die krijgt u ’s ochtends. Uiteraard houdt uw arts rekening met geneesmiddelen die u tegelijkertijd moet innemen en met geneesmiddelen die u vóór of juist tijdens de maaltijd moet innemen. Geneesmiddelen na uw ontslag Uw behandelend arts stelt vast welke geneesmiddelen u thuis moet innemen. U kunt deze geneesmiddelen ophalen bij de Gelre apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis of bij een andere openbare apotheek. De geneesmiddelen zijn bij ontslag uit het ziekenhuis soms anders dan voor uw opname. U kunt nieuwe middelen hebben of het gebruik van uw oude middelen is veranderd. Heeft u thuis nog geneesmiddelen die u niet meer hoeft in te nemen? Lever deze dan in bij de apotheek zodat ze vernietigd kunnen worden.

‘Zeer goed opgevangen op de eerste hulp en uitstekend verder behandeld op de afdeling longziekten.’ Cijfer:

8,9

Bron: Zorgkaart Nederland 2018

Gelre apotheek Gelre apotheek is een openbare apotheek binnen de muren van het ziekenhuis. Deze apotheek is het schakelpunt tussen het ziekenhuis en de zorg buiten het ziekenhuis (apotheken en huisartsen). U kunt bij de Gelre apotheek direct uw geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ophalen die uw arts heeft voorgeschreven. U kunt er ook terecht voor advies en zelfzorgmiddelen Gelre ziekenhuisapotheek Gelre Apeldoorn: tel. (055) 581 86 25 Gelre Zutphen: tel. (0575) 592 789

Gelre apotheek Apeldoorn, tel. (055) 581 18 40 · De ingang van de apotheek vindt u in de hal van het ziekenhuis, bij de hoofdingang (route 2). · Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week. · Alleen voor spoedgevallen open: van 17.30 - 08.00 uur en op zondag. Is de hoofdingang van het ziekenhuis dicht en kunt u de hal niet in? Dan vindt u de ingang van de apotheek buiten het ziekenhuis: links naast de hoofdingang.

Apeldoorn Gelre apotheek Zutphen, tel. (0575) 744 800 · In de hal van het ziekenhuis (via route 56). · Open: 24 uur per dag, 7 dagen per week. · Alleen voor spoedgevallen open: van 17.30 - 08.00 uur en op zondag.

Zutphen

13


Opname-informatie

Post, telefoon, radio, tv en internet Post versturen en ontvangen? U kunt in het ziekenhuis post versturen en ontvangen. De post wordt iedere werkdag bezorgd op de afdeling. Post komt het snelst aan als deze als volgt geadresseerd wordt:

Naam patiënt Afdeling, kamernummer Gelre ziekenhuizen Postbus 9014 7300 DS Apeldoorn

Apeldoorn

Naam patiënt Afdeling, kamernummer Gelre ziekenhuizen Postbus 9020 7200 GZ Zutphen

2 14

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Wilt u vanuit het ziekenhuis post versturen? Geef dan uw post af bij de secretaresse van de verpleegafdeling. Zorg er wel voor dat uw post voldoende postzegels heeft. Televisie, telefoon, radio U kunt in het ziekenhuis televisie kijken en een telefoon gebruiken. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor gebruik van de televisie en de telefoon moet u zich aanmelden. Bel gratis ‘9’ of stuur een SMS (afhankelijk van uw abonnement zijn hier wel of geen kosten aan verbonden) naar het nummer op de sticker op uw TV. Houd uw bankrekeningnummer bij de hand en de code van de TV (zie nummer op sticker boven TV). De betaling gaat namelijk via een machtiging. Alle informatie staat op het TV scherm. Via de televisie kunt u ook radio luisteren. Als u de tv aanzet op het infokanaal, kunt u via P Plus doorklikken naar de gewenste radiozender. Om overlast voor andere patiënten te beperken, is het geluid alleen via een hoofdtelefoon te beluisteren.

Zutphen

Bij vertrek uit het ziekenhuis moet u zich afmelden voor het gebruik van televisie en telefoon. U kunt zich afmelden volgens de instructie die u heeft gekregen bij aanmelding. LET OP: als u dit niet doet, lopen de kosten door.


Gratis WiFi-netwerk voor internet Via uw mobiele apparaat kunt u gratis gebruik maken van het draadloos WiFi netwerk (Gelre-Gast) van Gelre ziekenhuizen. Hoe? Ga op uw laptop, tablet, iPad of smartphone naar ‘Instellingen’ en ‘WiFi’ of ‘Verbindingen’. Daarna kiest u voor ‘Gelre-Gast’ en verbinden en klik ‘akkoord met de voorwaarden’. Binnen een paar seconden bent u verbonden met het internet (geen beveiligde verbinding). Er is verder geen wachtwoord nodig. Mobiele telefoon en smartphone op afstand van medische apparatuur Mobiele telefoons en smartphones kunnen medische apparatuur verstoren. Daarom verzoeken wij u het gebruik zoveel mogelijk te beperken. U moet alle draadloze communicatieapparatuur op 1 meter afstand houden van medische apparatuur. Denkt u hierbij aan mobiele telefoons, laptops en Bluetooth apparatuur.

Na de behandeling Na uw behandeling, operatie of onderzoek komt u terug op de verpleegafdeling (soms met tijdelijke opvang op de intensive care) om te herstellen. De arts en de verpleegkundige bepalen vervolgens wanneer u naar huis kunt. Zij proberen dit zo snel mogelijk met u af te spreken, zodat uw naasten hier rekening mee kunnen houden. Ligt u voor een dag in het ziekenhuis, dan wordt u dezelfde dag nog ontslagen. Bij een langere opname hangt het af van de behandeling en uw gezondheidstoestand. Als u uit bed mag, dan kunt u ook (tijdelijk) de verpleegafdeling verlaten, tenzij anders is afgesproken. Meld uw afwezigheid wel even bij een verpleegkundige zodat u altijd opgeroepen kunt worden. Er is een aantal voorzieningen in de centrale hal van het ziekenhuis aanwezig, zoals een restaurant en diverse winkels. De winkels zijn in het weekend dicht.

Bezinning en gebed Het stiltecentrum in Gelre Apeldoorn en Zutphen is voor iedereen toegankelijk. De ruimte biedt u de mogelijkheid om u in stilte terug te trekken voor bezinning, meditatie of gebed. In Apeldoorn is ook een aparte islamitische gebedsruimte beschikbaar. In het Stiltecentrum liggen ook gedichtenbundels om in te lezen en een gedachtenboek waarin u kunt schrijven.

‘Na vraag voor verder onderzoek is er gelijk positief gereageerd. En heeft de arts het allemaal gelijk in werking gezet. Geweldig een arts die luistert, en erna handelt. Compliment!’ Bron: Zorgkaart Nederland 2018

Cijfer:

8,7

15


Opname-informatie

Restaurant, winkels en andere voorzieningen In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u het restaurant van Vermaat annex koffiecorner met winkel. Hier kunt u terecht voor eten, drinken, kaarten, bloemen, tijdschriften en cadeautjes.

Openingstijden restaurant: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.30 uur Weekend en feestdagen 10.00 - 20.30 uur In de centrale hal zijn ook winkels, o.a. Audicienpraktijk Apeldoorn, Livera, Pavette@all (haarwerken, borstprotheses), Hanssen foot care, OIM orthopedie en Verian Care & Giftshop.

Informatiepunt mantelzorg Op woensdagmiddag 13.30-16.00 uur bent u met vragen over allerlei zaken rondom mantelzorg welkom bij het informatiepunt Mantelzorg in de centrale hal.

Kapper Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u naar de kapper bij: · Pavette, haarsalon (in de hal van het ziekenhuis), telefoonnummer (055) 581 19 09, www.pavette.nl · Kapper in Randerode (naast het ziekenhuis), telefoonnummer (055) 549 52 25 op donderdag en vrijdag

Apeldoorn

Restaurant, winkels en andere voorzieningen In de centrale hal is het restaurant Vermaat en de koffiecorner met winkel. Hier kunt u terecht voor eten, drinken, kaarten, bloemen, tijdschriften en cadeautjes. In de centrale hal vindt u ook de thuiszorgwinkel van Sensire en 4 Your Hair voor haarwerken. Openingstijden restaurant: Maandag t/m vrijdag 09.30 - 15.00 uur Weekend en feestdagen Gesloten Openingstijden koffiecorner Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.00 uur Weekend en feestdagen 11.30 - 20.00 uur

Kinderspeelruimte in de central hal In de centrale hal is een kinderspeelruimte. Kinderen van 0 - 12 jaar kunnen hier gratis opgevangen worden door vrijwilligers. Zo hebben ouders de gelegenheid om zonder hen een patiënt of een polikliniek te bezoeken. Openingstijden kinderspeelruimte: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur 2 16

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Zutphen


In Gelre ziekenhuizen geldt een rookverbod, zoals in alle openbare gebouwen. Roken mag alleen buiten waar bebording dit aangeeft.

In Gelre Apeldoorn vindt u buiten rookruimtes (abri’s op voorplein) waar u wel kunt roken.

Apeldoorn In Gelre Zutphen vindt u de rookruimtes buiten op het voorplein (abri) en achterplein (bij paal).

Zutphen

Zorg of hulp na uw ziekenhuisopname? De arts bespreekt met u wanneer u naar huis mag (ontslag). De verpleegkundige van de afdeling bespreekt met u welke zorg nodig is na uw verblijf in het ziekenhuis. Heeft u zorg nodig? Dan komt een transferverpleegkundige vervolgens bij u langs om de aangevraagde zorg met u te bespreken. Het Transferbureau regelt daarna de indicatiestelling en zo nodig uw aanmelding bij de thuiszorg of verpleeg- en verzorgingshuis.

Bijdragen of meewerken? Stichting Vrienden van Gelre ziekenhuizen Deze stichting biedt financiële ondersteuning aan de zorg in Gelre Apeldoorn en Zutphen. Ze financieren uitgaven die niet in het jaarlijks budget van het ziekenhuis passen. Donaties en schenkingen zijn van harte welkom. Vrijwilligers Gelre ziekenhuizen werkt samen met een groep enthousiaste vrijwilligers aan de service voor patiënten. Onze vrijwilligers ondersteunen

patiënten op allerlei manieren. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van bloemen en tijdschriften op de afdeling of het maken van een praatje of een wandeling met patiënten. Ook hebben we vrijwilligers die in de centrale hal vragen beantwoorden of patiënten naar de polikliniek of afdeling begeleiden. Wilt u zelf vrijwilliger worden in Gelre ziekenhuizen? Neem dan contact op met mevrouw J. Muller, j.muller@gelre.nl of (06) 27 82 54 85. t Meer

informatie? Kijk dan op: www.werkenbijgelre.nl/Vrijwilligerswerk.

Stichting Vrienden van Gelre Apeldoorn www.gelreziekenhuizen.nl/ Stichting-vrienden-van-Gelre-Apeldoorn

Apeldoorn Stichting Vrienden van Gelre Zutphen www.gelreziekenhuizen.nl/ Stichting-vrienden-van-Gelre-Zutphen

Zutphen 17


Opname-informatie

Een behandeling, wat betaalt u? U bent wettelijk verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste behandelingen die ons ziekenhuis verleent, vallen onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt een groot deel van deze kosten. U betaalt echter altijd een eigen risico. In 2019 is dat e 385,- of meer, afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico. Als de behandeling door uw verzekering wordt vergoed, sturen wij de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Wordt uw behandeling vergoed? Heeft u behandeling nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Gelre ziekenhuizen, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Voor 2019 heeft Gelre met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar of in de polisvoorwaarden om te zien of uw behandeling wordt vergoed. Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Prijsindicatie niet vergoede zorg Wilt u vooraf een prijsindicatie van een behandeling, omdat deze niet (volledig) wordt vergoed? Dat kan. Neem hiervoor contact op met de afdeling Patiëntenadministratie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via: (055) 581 10 74 of via e-mail nota@gelre.nl.

Meer over de zorgnota Op de zorgnota kunt u zien welke zorg wij in rekening hebben gebracht. In de meeste gevallen declareren wij uw behandeling bij de zorgverzekeraar. Als uw behandeling niet (volledig) gedekt wordt door uw zorgverzekering, krijgt u

de zorgnota rechtstreeks van Gelre ziekenhuizen. Deze dient u zelf te betalen. Vervolgens kunt u dit bedrag declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook als het gaat om onverzekerde zorg, krijgt u rechtstreeks een rekening van ons.

Vragen over uw ontvangen zorgnota? Als u de zorgnota van uw verzekeraar krijgt, dan neemt u contact met hem op. Heeft u van Gelre ziekenhuizen een factuur ontvangen, dan kunt u met vragen terecht bij de afdeling Patiëntenadministratie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur via: (055) 581 10 74 of nota@gelre.nl. t Meer

weten? Kijk dan op: www.gelreziekenhuizen.nl/uw-rekening

Budgetpolis? Check altijd bij uw zorgverzekeraar of uw zorg bij Gelre ziekenhuizen wordt vergoed.Meer informatie leest u op www.gelreziekenhuizen.nl/budgetpolis

Vertrek uit het ziekenhuis U hoort zo snel mogelijk wanneer u weer naar huis mag. De behandelend arts en de verpleegkundige bespreken (zo nodig) het vervolg van uw behandeling met u. · Houd u aan de afspraken die u maakt over uw behandeling. · Vraag wat u thuis wel of niet mag doen in verband met uw herstel.

‘Vriendelijk, accuraat en vaardig. Resultaat is voortreffelijk.’ Bron: Zorgkaart Nederland 2018 2 18

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Cijfer:

8,5


· Laat het ons weten als u twijfelt over de adviezen die u krijgt of als iets niet duidelijk is. Uw ontslag is meestal ’s ochtends. Het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis moet u zelf regelen. Maakt u gebruik van een (rolstoel) taxi? Houd er dan rekening mee dat u deze zelf direct en contant moet betalen. Uw huisarts en zorgverzekeraar krijgen bericht over uw ontslag uit het ziekenhuis. Als u moet terugkomen voor een controle in het ziekenhuis, dan maakt de secretaresse van de verpleegafdeling een afspraak voor u.

Uw rechten en plichten Als patiënt heeft u rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een aantal wetteksten zoals: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Volgens deze wetten heeft u recht op: · informatie over uw ziekte(n), over onderzoek en behandeling en dat u op basis daarvan wel/geen toestemming geeft voor onderzoek en behandeling; · privacy in de persoonlijke omgang en in omgang met uw gegevens; · een mening van een andere arts (second opinion); · het kunnen opzeggen van de behandelings overeenkomst met het ziekenhuis. Uw medisch dossier Verder heeft u recht op inzage in uw medisch dossier, om een kopie te ontvangen en om delen van uw dossier te laten wijzigen of te vernietigen. U kunt ook de digitale samenvatting van uw dossier aanvragen bij de receptie van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn of Zutphen met uw identiteitsbewijs. Dit gaat via een beveiligde app van BeterDichtbij. Als patiënt heeft u ook enkele plichten: · u informeert de zorgverlener duidelijk en volledig over uw gezondheidstoestand;

· u werkt mee aan de afgesproken behandeling; · u voldoet aan uw betalingsverplichting; · u heeft uw identiteitsbewijs bij u; · u beschikt over een zorgverzekering. t Meer

weten over uw rechten en plichten? Kijk op onze website bij ‘Rechten en plichten’ onder Gelre Apeldoorn of Zutphen.

Uw mening telt Als patiënt wilt u dat uw afspraak bij de polikliniek of uw verblijf in het ziekenhuis naar wens verloopt. Onze medewerkers zetten zich daar iedere dag voor in. Uw ervaringen helpen ons daarbij. Of u nu een compliment heeft of juist een tip, suggestie of klacht. Op basis van uw ervaringen kunnen we onze zorg en dienstverlening verder verbeteren. Onze patiënten geven ons gemiddeld een 8,5. Daar zijn we heel blij mee. Al is dit voor ons geen signaal om achterover te leunen. We blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. U kunt ons daarbij helpen. Deel uw ervaring met ons. Michel Galjée, voorzitter Raad van Bestuur: “Wij willen dat mensen bij ons de beste zorg krijgen in een veilige omgeving en dat ze echt gezien worden. Daarom luisteren wij goed naar de patiënt, zijn zorgvraag en persoonlijke situatie.”

U kunt uw ervaring op verschillende manieren met ons delen: · op www.zorgkaartnederland.nl kunt u anoniem en openbaar uw mening geven over ons ziekenhuis en onze specialisten. · op onze website www.gelreziekenhuizen.nl/ uwmeningtelt kunt u ook uw ervaring met ons delen via het complimenten- of klachten formulier. Als u dit wenst wordt er persoonlijk contact met u opgenomen. 19


Opname-informatie

Klachtenfunctionaris Antwoordnummer 1005 7300 VB Apeldoorn Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur op tel. (055) 581 82 71

Apeldoorn Klachtenfunctionaris Antwoordnummer 248 7200 VB Zutphen Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur op tel. (0575) 592 435

Zutphen

Patientenpanel: doet u mee? Laat uw stem horen! In Gelre ziekenhuizen werken we graag met én voor elkaar! Daarom hechten wij veel waarde aan de mening van onze patiënten en hebben wij een online patiëntenpanel. Uw mening biedt ons waardevolle inzichten, waardoor we samen de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening nog beter kunnen maken. Via het patiëntenpanel willen wij u graag af en toe vragen stellen en uw mening over bepaalde thema’s horen. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van een nieuwe website met patiëntenportaal (inzage in uw eigen dossier). Enkele keren per jaar nodigen wij u uit om uw mening over een bepaald onderwerp met ons te delen door een vragenlijst in te vullen of een bijeenkomst bij te wonen. U ontvangt hier per e-mail een uitnodiging voor. Met elkaar de zorg verbeteren, daar gaat het om! Doet u mee? Meld u dan aan via www.gelreziekenhuizen.nl/patientenpanel 2 20

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Hoe kunt u verder nog met ons meedenken? Via de Gelre Patiëntwaarderingsmonitor kunt u anoniem uw mening geven over ons ziekenhuis. U krijgt hiervoor een kaartje op de polikliniek of verpleegafdeling. Naast continu onderzoek naar patiënttevredenheid organiseren wij ook groepsbijeenkomsten, zoals focusgroepen, spiegelbijeenkomsten en brainstormsessies. Tijdens deze groepsbijeenkomsten horen wij wat u belangrijk vindt als het gaat om het verbeteren van de zorg en dienstverlening.

Inschrijfpunt in de centrale hal Bij het Inschrijfpunt in de central hal van het ziekenhuis kunt u vragen om de folders: · Goed om te weten, uw rechten en plichten als patiënt · Bescherming van uw persoonsgegevens · Als u niet tevreden bent · Cliëntenraad Deze folders en informatie vindt u ook op www.gelreziekenhuizen.nl/ patientenfolders-apeldoorn en www.gelreziekenhuizen.nl/ patientenfolders-zutphen

Zijn uw gegevens gewijzigd? · Bent u verhuisd? · Heeft u een andere zorgverzekeraar of huisarts? Geef uw nieuwe gegevens altijd door aan het centrale inschrijfpunt van Gelre ziekenhuizen in de centrale hal. Neem uw identiteitsbewijs mee. Of bel het centrale inschrijfpunt, tel.: (055) 581 81 09.


Uw zorg én onze zorg

Deel uw medicatiegegevens met ons!

Geef uw toestemming!

Wilt u bij ziekte of een ongeval de juiste zorg krijgen? Dan is het belangrijk dat uw zorgverlener weet welke medicijnen u gebruikt. Om uw medicatiegegevens te mogen inzien, heeft hij of zij wel eerst uw persoonlijke toestemming nodig.

Waarom medicatiegegevens delen? Stel, u wordt ziek of krijgt een ongeval en komt bij een onbekende arts of apotheker terecht. Die weet niet welke medicijnen u gebruikt en u weet dat zelf misschien ook niet precies. Dan kan het gebeuren dat u de verkeerde medicijnen krijgt. Jaarlijks belanden hierdoor ruim 2.000 mensen in het ziekenhuis. Het is dus voor uw eigen gezondheid belangrijk dat uw zorgverleners snel weten welke medicatie u precies gebruikt. Ook ’s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Wat gebeurt er met uw medicatiegegevens? De openbare apotheken, huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuisapothekers in de regio Apeldoorn en Zutphen willen uw medicatiegegevens zorgvuldig bijhouden en elkaar bij wijzigingen kunnen informeren. Daarvoor kunnen ze gebruik gaan maken van LSP, een beveiligd elektronisch zorgsysteem (het Landelijk SchakelPunt). De afspraak is dat één openbare apotheker zorgt dat het medicatiedossier op orde wordt gehouden. Via het LSP kunnen zorgverleners een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij de informatie snel bij de hand als dat nodig is. Uw huisarts en apotheek mogen uw medicatiegegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Hoe geeft u toestemming? Wilt u dat zorgverleners uw medicatiegegevens kunnen opvragen als u bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Of bij een poliklinisch consult of een opname in het ziekenhuis? Voor het uitwisselen van de medicatiegegevens moet u elk van uw zorgverleners apart toestemming geven. Dit kunt u doen door bij de apotheek of huisarts of in het ziekenhuis voor elke zorgverlener een toestemmingsformulier in

te vullen en te ondertekenen. U kunt ook online toestemming geven op www.volgjezorg.nl. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Privacy: goed geregeld Het LSP, het elektronisch netwerk waarin de medicatiegegevens worden bijgehouden, voldoet aan strenge beveiligingseisen. Alleen zorgverleners die u behandelen én uw toestemming hebben, mogen uw gegevens opvragen. Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het LSP met een persoonlijke pas op naam en een unieke code, vergelijkbaar met de procedure voor internetbankieren. Het LSP toont alleen de medicatiegegevens van de laatste zes maanden. Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot uw gegevens.

Draag een actueel medicatieoverzicht bij u! Het LSP is nog in ontwikkeling, veel gegevens zijn nog niet beschikbaar. Daarom krijgt u voorlopig van uw eigen apotheek een actueel medicatieoverzicht op papier mee. Het is noodzakelijk dit altijd bij u te dragen. Dan weet u zeker dat de zorgverleners – ook in onverwachte situaties – over de juiste informatie beschikken. Staat er op het overzicht iets dat niet klopt? Dan kunt u dat aangeven bij uw apotheker. Bij elke wijziging krijgt u van uw apotheker een nieuw actueel overzicht. Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Jeroen van Suijlen (r), directeur Medisch Ondersteunende Diensten en klinisch chemicus) en Hans Ros (l), (ziekenhuisapotheker).

21


Opname-informatie

2 22

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019Eten in het ziekenhuis

Uw bezoek kan gezellig mee eten! Gelre ziekenhuizen doet haar uiterste best patiënten een gezonde en smaakvolle avondmaaltijd aan te bieden. We willen ook graag goed zorgen voor onze bezoekers. Daarom kunnen bezoekers ’s avonds (tegen betaling) mee eten op de kamer van de patiënt.

Maaltijdkaart Wilt u een maaltijd gebruiken samen met de patiënt? Koop dan een maaltijdkaart bij de centrale receptie in de hal. U kunt hier alleen pinnen. De maaltijdkaart is geldig voor één maaltijd inclusief een bakje rauwkost en toetje. De prijs van een maaltijdkaart is e 6,50 en de kaart is een jaar geldig. Het is ook mogelijk om een lunchkaart te kopen van e 3,-. Gekochte kaarten kunnen eventueel bij de receptie worden geretourneerd. Mee-eten is bij verloskunde voor vaders de eerste dag gratis.

Hoe werkt het? Stap 1: Koop een maaltijdkaart bij de centrale receptie van het ziekenhuis. Zie informatie hierboven. Stap 2: Kies uit 16 verschillende maaltijden. De menukaart kunt u bekijken op www.gelreziekenhuizen.nl/ikeetmee, bij de receptie in de hal of bij de balie van de verpleegafdeling.

Eet smakelijk! Bij levering van de maaltijd wordt de maaltijdkaart ingenomen, waarna u gezellig samen kunt eten. ♦ 2 24

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Stap 3: Bestel de maaltijd voor 17.00 uur (tijdens werkdagen) of voor 16.00 uur (in het weekend). U belt het telefoonnummer van de bestellijndat staat op de maaltijdkaart. Bij de bestelling geeft u ook door of u gebruik wilt maken van een bakje rauwkost en/of toetje. Informatie over de mogelijkheden bij een allergie of dieet kunt u ook via de bestellijn opvragen. Stap 4: De maaltijd wordt tussen 17.15 en 18.15 uur bezorgd op de kamer van de patiënt.


25


Kort nieuws

Start immunotherapie Voor een toenemend aantal soorten kanker geeft immunotherapie goede resultaten. Daarom zal deze therapie steeds vaker een onderdeel vormen van de behandeling. Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen zijn gestart met aanbieden van immunotherapie aan patiënten met een bepaalde vorm van longkanker.

Wat is immunotherapie? “Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is om het eigen afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen”, vertelt longarts Niels Pronk. “Deze therapie is geschikt voor een selecte groep patiënten. In het multidisciplinaire behandelteam kijken we telkens welke patiënten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Immunotherapie kan worden gebruikt bij uitgezaaide kanker (palliatief), maar wordt ook als aanvullende behandeling na een operatie of bestraling ingezet om de kans op genezing te vergroten (curatief).” De behandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat periodiek in het ziekenhuis gegeven wordt. Omdat deze therapie soms 2 jaar lang om de 14 dagen gegeven wordt, onderzoekt Gelre ziekenhuizen ook de mogelijkheid om deze behandeling thuis te kunnen aanbieden. De behandeling kent net als chemotherapie kans op diverse bijwerkingen waarbij het nodig is dat de patiënt 24 uur per dag contact kan opnemen met het ziekenhuis als deze optreden. Vandaar dat er een heel behandelteam om de patiënt staat om optimale zorg te bieden.

Uitbreiding naar andere kankersoorten “Om in het Gelre Oncologisch Centrum immunotherapie aan te kunnen bieden moet Gelre ziekenhuizen aan veel verschillende eisen voldoen,” vult internist-oncoloog Sieneke Hiddink aan. “Met de projectgroep immunotherapie waarin veel specialismen en afdelingen vertegenwoordigd zijn, werken we hieraan. Waar nodig vindt overleg plaats met het AvL of Amsterdam UMC, ziekenhuizen waarmee we samenwerken. Door deelname aan oncologische studies wordt ervaring opgedaan bij de behandeling met immunotherapie bij andere vormen van kanker. Hopelijk kunnen in de toekomst dan meerdere vormen van kanker 2 26

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

in Gelre ziekenhuizen met immunotherapie behandeld worden. Kortom, we werken ernaar toe om een gespecialiseerd immunotherapiecentrum te worden.”

t Meer

informatie Kijk op www.gelreziekenhuizen.nl bij Onderzoek en behandeling voor meer informatie over Immunotherapie.


Kort nieuws

Succesvolle workshops uiterlijke verzorging voor patiënten met kanker Stichting Look Good Feel Better organiseert in seizoen 2018/2019 al ruim 10 jaar workshops uiterlijke verzorging bij kanker in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen. Tijdens deze workshops geven beautyprofessionals belangeloos adviezen op het gebied van make-up en huidverzorging aan mannen en vrouwen die in behandeling zijn voor kanker. Het helpt patiënten de uiterlijke gevolgen van kanker en de behandelingen te verminderen. Dat geeft meer zelfvertrouwen, want niemand wil er ziek uitzien.

Zelfvertrouwen De workshops van Look Good Feel Better worden door de deelnemers over het algemeen als zeer positief beoordeeld. Het is inmiddels uitgegroeid tot een waardevol en vast onderdeel van de oncologische zorg. Petra Odenthal, directeur stichting Look Good Feel Better, legt uit waarom. “Kanker is een ziekte met ingrijpende gevolgen. Lichamelijk én emotioneel vormt het hele traject van ziek zijn een grote belasting. Als dan ook je uiterlijk nog eens verandert, kan dat invloed hebben op je zelfvertrouwen. Wij willen dat zelfvertrouwen met onze workshops teruggeven en ervoor zorgen dat mensen zich even geen ‘patiënt’ voelen.”

Positieve reacties

stichting meer dan 25.500 mensen een workshop gevolgd en wordt deze in zo’n 73 ziekenhuizen gegeven. Uiteindelijk streeft Look Good Feel Better naar een landelijk dekking. De workshops zijn mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Roparun en de inzet van vrijwilligers.

t Meer

informatie en data van de Look Good Feel Better workshops in Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen staan op: www.gelreziekenhuizen.nl/agenda

Tijdens de bijeenkomsten worden daarom concrete tips gegeven waarmee de deelnemers zelf aan de slag kunnen gaan. Zoals: hoe maak je je op wanneer je wimpers en wenkbrauwen zijn uitgevallen? Met welke make-up of crème kun je de gevoelige huid verzorgen? Of wat is mogelijk als haar broos en dun is geworden door chemotherapie? Deelnemers kunnen ook experimenteren met sjaals en mutsjes als zij geen haarwerk willen dragen. Deelnemer Barbara is blij dat ze heeft meegedaan: “Ik keek in de spiegel en herkende mezelf weer.” Door deze positieve feedback hoopt Petra Odenthal dat er in de toekomst steeds meer Look Good Feel Better workshops georganiseerd kunnen worden. Op dit moment hebben er sinds de oprichting van de 27


Dag op pad met...

Dag op pad met…

het apotheeklaboratorium van de ziekenhuisapotheek Het apotheeklaboratorium, ook wel het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL), van Gelre ziekenhuizen bevindt zich in Gelre Apeldoorn. Analisten voeren bepalingen uit in onder andere bloed en urine voor de optimale dosering van geneesmiddelen of in het kader van toxicologie. Ook controleren ze de eigen gemaakte geneesmiddelen. Daarnaast zijn de medewerkers van het apotheeklaboratorium intensief betrokken bij het onderzoek van de ziekenhuisapotheek. In deze ‘Dag op pad met...’ laten ze zien wat ze zoal doen.

Analist Robert controleert het gehalte aan werkzame stof in een eigen gemaakt geneesmiddel.

Voor de eigen bereidingen, maar ook voor de dialyse afdeling van het ziekenhuis controleert Robert het water op micro-organismen.

Het klinisch chemisch laboratorium neemt het bloed af voor het apotheeklaboratorium. Laborant Marijn brengt deze bloedbuizen naar het apotheeklaboratorium en doet de noodzakelijk voorbereidingen. 2 28

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019


Analist Dorien zoekt de aanvraag met de binnengekomen bloedbuizen uit en clustert de verschillende geneesmiddel bepalingen. Het apotheeklaboratorium voert geneesmiddel bepalingen uit voor een diversiteit aan geneesmiddelen zodat het mogelijk is om de optimale dosering te bepalen voor de individuele patiĂŤnt.

Hetzelfde geldt voor de urinebuizen die onder andere binnenkomen vanuit alle gevangenissen in Nederland. De farmaceutisch medewerkers Marcel en Jacques controleren de aanvraag met de binnengekomen buizen. Analist Henny doet de controles en meet de urine op alle mogelijke drugs en rapporteert de uitslag nog op dezelfde dag.

Samen met Olof Beck (Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden) is analist Erik bezig om het testen van drugs in urine om te zetten naar testen in ademlucht. In samenwerking met Olof Beck, Peter Stambeck (Breath Explor, Uppsala, Zweden) en acques Raaijmakers (Specialty Diagnostix, Passau, Duitsland) willen we als apotheeklaboratorium als eerste dit innovatieve project uitrollen tot een volwaardige en verbeterde methode voor het testen van drugsgebruik in Nederland. Teamleider apotheeklaboratorium Jan zet de monsters op een systeem dat meer dan 1300 stoffen in 15 min. kan aantonen. Dit apparaat hebben we cadeau gekregen van de sjeik uit Dubai als dank voor de expertise voor de uitrol van een mobiel laboratorium in de woestijn. In dit project moest doping aangetoond worden in urine van kamelen. Dit apparaat wordt nu vooral ingezet voor de spoedeisende hulp van Gelre en andere ziekenhuizen en voor forensisch toxicologisch onderzoek van diverse GGD-instellingen.

Vanuit heel het land komen aanvragen binnen. Hier wordt ziekenhuisapotheker Lutea benaderd door een huisarts uit het zuiden van het land met de vraag hoe de haarafname verloopt voor de screening op verdovende middelen. 29


Operatiekamer

Omloop operatieassistent De omloop operatieassistent zorg ervoor dat alle benodigde materialen voor de operatie in verpakking klaarliggen, zodat de instrumenterende operatieassistent ze uit de verpakking kan halen. De omloop operatieassistent is niet steriel en kan dus niet-steriele materialen pakken en apparatuur bedienen. Bijvoorbeeld een grote zak met spoelvloeistof die gebruikt wordt om te spoelen bij de operatie en de schermen waarop de ingreep te zien is.

Chirurg in opleiding De chirurg in opleiding voert samen met de chirurg de operatie uit en werkt onder supervisie van de chirurg.

Een kijkje in de operatiekamer Verschillende beroepsgroepen werken samen in de operatiekamer (OK) om de operatie van een patiĂŤnt zo goed mogelijk uit te voeren. Doel is de patiĂŤnt zo gezond mogelijk weer naar huis te laten gaan. Wie kunt u zoal in de OK verwachten en wat is hun rol? 30 2

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019


Anesthesiemedewerker Samen met de anesthesioloog zorgt de anesthesiemedewerker voor een goed verloop van de operatie. Hij zorgt voor de voortgang van de ingezette anesthesievorm, de bewaking van de vitale functies (hartslag, bloeddruk en ademhaling), de rapportage van veranderingen van zowel de anesthesie als van de operatie. Een anesthesiemedewerker werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog.

Chirurg De chirurg of soms andere specialist is degene die de operatie uitvoert. Dit doet hij niet alleen, maar soms met een collega-chirurg of specialist en een heel team aan medewerkers. Zo geeft de chirurg instructies aan de operatieassistenten. Verder houdt hij contact met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker over bijvoorbeeld het bloedverlies of de operatieduur.

Instrumenterende operatieassistent De instrumenterende operatieassistent zorgt er voor dat de chirurg de materialen die hij nodig heeft tijdens de operatie op het juiste moment direct krijgt. Bij een operatie gebruikt de chirurg vaak veel verschillende materialen. Denk aan messen, scharen, klemmen en hechtmateriaal. De instrumenterende operatieassistent maakt ook materialen klaar.

31


Zorgnetwerk Op Maat

info@zorgnetwerkopmaat.nl www.zorgnetwerkopmaat.nl

Wij bieden o.a. * Begeleiding individueel * Begeleid wonen * Dagbesteding (incl vervoer) * Huishoudelijke ondersteuning * Diagnostiek * Begeleiding naar werk * Respijtzorg/ logeeropvang * Gezinsbehandeling

Zorgnetwerk Op Maat coöperatie U.A. postadres Buitenkamp 29 7214 BH Epse telefoon 06 82 000 548

2 32

GelreWelkomstmagazine | 29 • 2019

Zorgnetwerk Op Maat is een coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals in de regio Stedendriehoek. Wij bieden ambulante begeleiding (incl. huishoudelijke ondersteuning) op verschillende leefgebieden, aan een brede groep mensen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast bieden wij dagbesteding aan, voor een zinvolle daginvulling én voor uitbreiding van arbeidsvaardigheden richting betaald werk. We hebben plek voor clienten in de dagbesteding en begeleiding individueel zowel vanuit de WMO, JW en WLZ. Maak op onze website kennis met onze uitgebreide diensten en met onze medewerkers!