1 minute read

Portret van Physician Assistant

De functie Physician Assistant (PA) bestaat nog niet zo lang. In 2000 werd deze functie in de Nederlandse gezondheidszorg geïntroduceerd. Een PA is een hoog opgeleide zorgverlener met een eigen specialisatie en neemt verschillende taken van de arts over. Willy Theel, PA Interne Geneeskunde, is gespecialiseerd in Bariatrie. Hij houdt zich binnen dit vakgebied onder andere bezig met de oorzaken, behandeling en het voorkomen van obesitas.

Willy is 10 jaar werkzaam bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hij begon als fysiotherapeut en startte in 2015 met de masteropleiding Physician Assistent. Willy: ‘Ik wilde mij graag verder ontwikkelen. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat het vakgebied van een PA breed is, maar tegelijkertijd dus ook gespecialiseerd. Mijn dagen zijn nooit hetzelfde.’

‘Ik behandel verschillende patiënten. Een groot gedeelte van deze patiënten heeft een verwijsbrief van de huisarts voor een maagverkleining. Dit is een lang traject, waarin ook enkele medische controles zitten. Is iemand gezond en lichamelijk in orde om een maagverkleining te ondergaan? In sommige gevallen zijn er nog dingen waar we samen aan moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan iemand met diabetes. Het is belangrijk om de diabetes eerst goed onder controle te krijgen. Na de operatie blijven patiënten nog vijf jaar onder controle, waardoor je echt een band met iemand opbouwt. Dat vind ik mooi!’

Binnen Bariatrie is coaching ook een groot onderdeel. Willy: ‘Patiënten komen in veel gevallen voor een maagverkleining, maar met alleen de operatie los je niet altijd alles op. Ik help mensen daarom ook met het veranderen of doorbreken van een bepaalde levensstijl. Samen gaan we op zoek naar de oorzaken van de gewichtstoename. Dit heeft soms een medische grondslag, hormonale schommelingen of veranderingen. Maar de oorzaak is lang niet altijd medisch en kan ook psychisch zijn.’

Willy doet dit niet alleen, maar werkt samen met veel specialisten. Willy: ‘We beginnen de dag altijd eerst met een overdracht. Alle opgenomen patiënten worden besproken. Zijn er bijzonderheden? Daarnaast is er ook ruimte voor onderwijs. Het komt regelmatig voor dat een collega een presentatie geeft over een bepaald onderwerp. Zo leren we van elkaar en wordt de zorg alleen maar beter!’ n

This story is from: