Page 1

 Editie 4 - 2017

Virtual reality op de Intensive Care

Looptraining voor patiënten met etalagebenen

Verpleegkundigen over vroeger en nu: ‘Er kan geen pil of robot op tegen een verpleegkundige’

FG&V_2017_4_OMSL_VLIETLAND.indd 1

Neem mee!

23-11-17 09:54


FG&V_2017_4_OMSL_FRANCISCUS.indd 2

23-11-17 09:58


Zorg in beweging Het Nederlandse zorglandschap verandert in een hoog tempo. Ook onze patiënten en medewerkers merken dit.

In dit magazine gaan twee verpleegkundigen met elkaar in gesprek over de veranderingen en overeenkomsten in het werk van verpleegkundigen door de jaren heen (pagina 4-5). Zo wordt er nu gebruik gemaakt van moderne apparatuur om verpleegkundigen te ondersteunen. Onveranderd is de passie vanuit waar wordt gekozen voor het vak van verpleegkundige. Continu wordt gekeken naar manieren om de zorg voor patiënten te verbeteren. Dit blijkt ook uit een onderzoek onder leiding van internist in opleiding dr. Michel van Genderen, waarbij door middel van Virtual Reality, patiënten na een behandeling op de Intensive Care (IC), ‘exposure therapy’ wordt aangeboden om een betere kwaliteit van leven na te streven (pagina 17). Of uit het ERAS programma (Enhanced Recovery After Surgery) bij darmchirurgie waarbij de patiënt tal van voordelen merkt door aanpassingen in het zorgtraject (pagina 29). Dit en meer leest u in deze editie van SAMEN.

Veel leesplezier.

In dit magazine Patiëntverhaal Cardiologie

Vallen en opstaan

26

10 ERAS programma na darmoperatie

Nieuws

29

2

Een kijkje in de darmen 14

Colofon Editie 4 - 2017

Portret van: gipsverbandmeester 30 Mooi verhaal

31

Puzzel en tips

33

Productie en eindredactie Afdeling Marketing & Communicatie Franciscus Gasthuis & Vlietland Postbus 215, 3100 AE Schiedam communicatie@franciscus.nl 010 - 893 4110

Teksten Marketing & Communicatie

Fotografie

Verpleegkundige: vroeger en nu

4

Franciscus Haven in het

de Intensive Care

17

Stoppen met roken

23

centrum van Rotterdam 6 Stil staan door pijn:

Uitgever BC Uitgevers B.V. Postbus 416, 8600 AK Sneek, 0515 - 429 429

Vormgeving overzicht locaties

Franciscus Bezoekers en

etalagebenen

Theo van Pelt • Levien Willemse Afra Scholts • John de Kool

Virtual reality op

Vriendenfonds

35

Vormgeving magazine

patiënten vertellen

8

over hun winter

Lorenc Ontwerpt

25

Algemene informatie 36

Hannique de Jong

1

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 1

23-11-17 10:51


André Kuipers spreker

tijdens de week van de Veiligheid Samen leren en ontwikkelen is een belangrijk thema in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Naast het leren van elkaar, kunnen zorgmedewerkers ook leren van andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de ruimtevaart. Daarom kwam niemand Foto ©ESA NASA

minder dan André Kuipers spreken in het ziekenhuis. André Kuipers heeft twee ruimtevluchten naar het ruimtestation ISS op zijn naam staan. De jarenlange training die daaraan voorafging, stond voor een groot deel in het teken van veiligheid. Hij vertelde onder andere over de vele medische aspecten in de ruimte.

Eerste jaar Job Academie blijkt succesvol Franciscus Gasthuis & Vlietland is met een uniek werkbegeleidingstraject gestart, met als doel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs te trainen op werknemers- en vakinhoudelijke vaardigheden in het ziekenhuis. Deze studenten zijn gedurende een jaar begeleid door een docent en Jobcoach binnen het ziekenhuis. De Job Academie is inmiddels gestart met een tweede groep leerlingen en werkt samen met Stichting BOOR, Potenco, MEE Rotterdam Rijnmond, met als doel om moeilijk lerende kinderen te ondersteunen in de transitie van school naar een betaalde baan.

Onderzoek naar behandeling van bacteriële infecties bij pasgeborenen - RAIN studie Pasgeborenen zijn gevoelig voor bacteriële infecties. Bij zo’n infectie krijgen

Nieuwe operatietechniek bij verwijde buikslagader (aneurysma)

zij minimaal zeven dagen antibiotica via een infuus in het ziekenhuis. Infuusbehandelingen bij oudere kinderen worden vaak omgezet naar drank of

Vaatchirurgen in Franciscus Gasthuis &

tabletten. De behandeling kan dan thuis worden voortgezet. Kinderarts en

Vlietland hebben een nieuwe ontwikkeling op

hoofdonderzoeker Gerdien Tramper onderzoekt of bij pasgeborenen de

het gebied van de behandeling van een

doorbehandeling van een bacteriële infectie met een antibioticumdrank net

aneurysma geïntroduceerd. Een aneurysma is

zo goed werkt als een volledige infuusbehandeling. Wanneer de behandeling

een veel voorkomende aandoening die

met een antibioticumdrank veilig thuis kan plaatsvinden, heeft dit een positief

ontstaat door verzwakking van de wand van

effect op de kwaliteit van leven. In november is gestart met de eerste onderzoeks-

het bloedvat. Een incisie (snee in de liezen) is

groep in Franciscus Gasthuis & Vlietland. ZonMw en het Innovatiefonds

niet langer nodig; de operatie wordt uitgevoerd

Zorgverzekeraars

via een klein prikgaatje in beide liezen. In

subsidiëren het

medische termen wordt de operatieve

onderzoek met

behandeling via een prikgaatje een ‘percutane

E 363.000.

behandeling’ genoemd. Door deze nieuwe

Zie ook

ontwikkeling is de ingreep minder belastend.

www.rainstudie.nl 2

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 2

23-11-17 10:41


Medicijnautomaat: tot uw dienst!

Behandeling van osteoporose Osteoporose, ook wel botontkalking genoemd, is een aandoening waarbij de botten verzwakt zijn. Osteoporose

Foto ©ESA NASA

komt vooral voor bij vrouwen na de menopauze en bij patiënten met reuma en/of prednisongebruik. Ook ouderen met een botbreuk, behoren tot de risicogroep. Osteoporose is te behandelen, door voldoende calcium, vitamine D, lichaamsbeweging én door het voorkomen van vallen. Ook kunt u medicatie krijgen. Dit en meer leert u tijdens een groepsvoorlichting, waarbij de ervaringen van de overige deelnemers, ook waardevol voor u kunnen zijn.

Sinds september 2017 biedt de Poli-Apotheek van Franciscus Gasthuis een medicatie afhaalservice, in de vorm van een medicijnautomaat. Deze automaat staat in de Centrale Hal van het ziekenhuis, direct vóór de ingang van de Poli-Apotheek. U

Valt u in de

kunt de automaat iedere dag gebruiken tussen 6.00 en 21.00 uur.

risicogroep?

Wilt u gebruikmaken van de automaat? Geef dit dan door aan de

Dan krijgt u na een

medewerkers van de Poli-Apotheek. Dit kan direct aan de balie,

botbreuk een

of via telefoonnummer 010 - 461 6950.

uitnodigingsbrief. Ook kunt u zelf

De automaat werkt als volgt: U ontvangt een SMS als de

via uw huisarts om

medicatie in de automaat ligt. De SMS bevat een toegangscode,

een doorverwijzing

die u samen met uw geboortedag- en maand intypt in het scherm.

vragen.

Daarna opent het vakje waarin uw medicatie ligt.

Nieuw onderzoek naar magnetische navigatie tijdens borstkankeroperatie Bij ongeveer tweederde van de vrouwen met borstkanker is het niet nodig de hele borst te verwijderen, maar is een borstsparende operatie mogelijk. Hierbij wordt de tumor verwijderd, met behoud van de borst. Tijdens de operatie is het belangrijk dat de chirurg de tumor in de borst heel nauwkeurig kan opsporen, ook als deze niet goed te voelen is. Technieken die nu beschikbaar zijn hiervoor, zoals draad-

lokalisatie of lokalisatie met behulp van een radioactief jodiumzaadje, hebben vaak ook een aantal nadelen voor patiënten. In het MaMaLoc onderzoek vergelijken arts-onderzoeker Gerson Struik en mammachirurgen Taco Klem en Ingeborg Mares een nieuwe techniek, die gebruik maakt van magnetisme, met de technieken die nu worden gebruikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd

in nauwe samenwerking met het NKI Antoni van Leeuwenhoek. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Bron: B. Schermers, NKI-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

3

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 3

23-11-17 10:41


‘ Verpleegkundigen hebben enorm 4 veel beroepstrots.’

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 4

23-11-17 10:41


Allebei verpleegkundige, maar nog niet eerder spraken ze elkaar: Ellen Boonstrade Jong, 63, ooit begonnen als leerling-verpleegkundige in het Holy Ziekenhuis in Vlaardingen en in 2007 gestopt als opleidingsfunctionaris. Naast haar zit Yvette van Waardenburg, 37, begonnen als cardiologieverpleegkundige en nu afdelingsmanager Neurologie, Neurochirurgie & Interne Geneeskunde.

‘Er kan geen pil of robot op tegen een verpleegkundige’ Ellen: ‘Toen ik in 1972 begon als

zaal. Dat geeft rust: patiënten zien de-

matras veranderingen in het lichaam.

leerling-verpleegkundige, woonde ik

zelfde verpleegkundige. Voor

Het biedt ondersteuning, maar

verplicht in het zusterhuis. Het ging

verpleegkundigen betekent het dat ze

eerlijk gezegd kan geen pil of robot

er in het ziekenhuis enorm

alle taken moeten beheersen.’

op tegen een verpleegkundige die

gedisciplineerd aan toe. Ik was bang

komt vragen: “Hoe gaat het met u?”.’

voor de hoofdzuster, die ieder foutje

Ellen en Yvette zijn allebei nauw

Ellen: ‘Precies! Dat onderbuikgevoel,

opmerkte. Nog steeds zorg ik dat

betrokken (geweest) bij het opleiden

dat is onvervangbaar. Wel bieden

thuis het laken strak om mijn matras

van verpleegkundigen.

de apparaten ondersteuning. Op de

zit! Toen ik trouwde, stopte ik met

Ellen: ‘In de jaren ’70 werden

afdeling moest ik geregeld een hele

werken. Halverwege de jaren ’80

verpleegkundigen op HBO niveau

nacht naast een ernstig zieke patiënt

keerde ik terug naar het ziekenhuis.’

aangenomen: een vierjarige opleiding

waken, omdat er in het ziekenhuis

met slechts een paar korte stages. Er

nog geen afdeling Hartbewaking of

Ellen: ‘Door het grote tekort aan

zat een gat tussen wat ze wisten en

Intensive Care was. Nu is een patiënt

verpleegkundigen draaide een

wat ze aan praktische vaardigheden

gekoppeld aan apparatuur die de

verpleegafdeling toen voor bijna 70%

en inzicht bezaten. Een hoofd vol

lichaamsfuncties registreert.’

op leerlingen. Na een half jaar ging ik

kennis is mooi, maar niet genoeg!’

Yvette: ‘Verpleegkundigen hebben

als verantwoordelijke de nacht in. De

Yvette: ‘Ik ben nu betrokken bij

nu een regiefunctie: met hun

week ervoor leerde ik nog snel even

een nieuw traineetraject: jong

verpleegkundige kennis en klinische

injecteren.’

gediplomeerden met weinig praktijk-

blik, zijn ze de schakel tussen patiënt

Yvette: ‘Dat is nu wel anders.

ervaring worden een jaar intensief

en andere disciplines.’

Maximaal 10% van de verpleeg-

opgeleid. Ze doen ervaring op bij

kundigen op mijn afdeling is leerling.

verschillende specialismen, daar-

Ondanks de ontwikkelingen,

Bedside teaching is belangrijk, een

naast maken ze kennis met digitale

veranderen sommige dingen nooit.

leerling wordt gekoppeld aan een

systemen, ethiek en specialistische

Ellen en Yvette vullen elkaar naad-

gediplomeerde.’

afdelingen. Na een jaar kunnen ze

loos aan als zij vertellen: ‘Het vak van

solliciteren binnen ons ziekenhuis!’

verpleegkundige ontstond ooit uit

Ellen: ‘We werkten taakgericht: ik

barmhartigheid. Dat is nu nog: je wilt

was bijvoorbeeld de hele dag

Het beroep van verpleegkundige,

een ander helpen. Verpleegkundigen

verantwoordelijk voor alleen de

blijft zich ontwikkelen.

hebben enorm veel beroepstrots.

medicatie en wondverzorging op de

Yvette: ‘De zorgsector is arbeids-

Je kiest al jong voor een moeilijk

afdeling. Later werd holistische zorg

intensief, er wordt gekeken hoe

beroep.’ Yvette besluit: ‘Als manager

populair: je zorgt voor de hele mens

robots het werk kunnen verlichten. Dan

draag ik nog zelden mijn uniform,

en niet alleen voor een wond.’

rijden zuilen met een camera over de

omdat ik geen taken meer heb aan

Yvette: ‘Dat is nu nog: een verpleeg-

afdeling. Of, zoals in ons ziekenhuis,

het bed. Maar ik heb mijn uniform

kundige wordt toegewezen aan een

signaleert een sensor onder het

altijd met trots gedragen!’ n 5

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 5

23-11-17 10:41


Franciscus Gasthuis & Vlietland is 1 ziekenhuis, met meerdere locaties. U vindt onze zorg op veel plekken in de regio. Hoe zit het nu precies?

1 ziekenhuis, meerdere locaties

6

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 6

23-11-17 10:41


Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft twee ziekenhuislocaties: volwaardige locaties met onder andere poliklinieken, uitgebreide onderzoeksfaciliteiten (zoals laboratoria),

Spreekuur en onderzoek

Ziekenhuis, Erasmus MC, IJsselland

Naast deze ziekenhuislocaties zijn

Gasthuis & Vlietland.

Ziekenhuis en dus ook Franciscus

er ook poliklinieklocaties. Op deze locaties houden artsen spreekuur en

Vier specialismen

verpleegafdelingen, spoedeisende hulp en een

kunnen eenvoudige onderzoeken

Franciscus Gasthuis & Vlietland werd

operatiecomplex. Deze locaties liggen in

plaatsvinden, zoals bloedafname

verantwoordelijk voor de specialismen

en röntgenonderzoek. Het exacte

Urologie, KNO, Cardiologie en

aanbod wisselt per locatie, afgestemd

Longgeneeskunde. De poliklinieken

op de zorgvraag in die regio. De

van deze specialismen zijn nog

poliklinieklocaties zijn op werkdagen

steeds aanwezig in het gebouw van

geopend. Ons ziekenhuis telt vier van

het voormalige Havenziekenhuis.

deze locaties:

De artsen en medewerkers van

• Franciscus Berkel

de specialismen zijn dus bekende

• Franciscus Hoogvliet

‘Havengezichten’, die nu onderdeel

• Franciscus Maassluis

uitmaken van Franciscus Gasthuis

• Franciscus Haven

& Vlietland. Deze vier poliklinieken

Rotterdam (Franciscus Gasthuis) en Schiedam (Franciscus Vlietland). Deze ziekenhuislocaties

zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.

vormen onze nieuwe polikliniek-

Jongste telg

locatie: Franciscus Haven.

Franciscus Haven is de jongste ‘telg’ in de familie. Op 1 oktober 2017 hield

Franciscus Haven

het Havenziekenhuis in Rotterdam

In Franciscus Haven kunt u terecht

op te bestaan. Het ging verder in

op het spreekuur bij de specialist.

een nieuwe vorm: Havenpolikliniek,

Bepaalde vormen van onderzoek,

waar vier Rotterdamse ziekenhuizen

zoals bloedafname, een scopie of

de verantwoordelijkheid van zorg

röntgenfoto, kunnen plaatsvinden

op zich namen. Daarmee konden

op deze locatie. Voor een ingreep,

de poliklinieken in het gebouw van

opname of spoedeisende hulp,

het voormalige Havenziekenhuis

kunt u hier niet terecht. Daarvoor

openblijven.

kunt u naar Franciscus Gasthuis

De klinische zorg, dat zijn de

(Rotterdam) of Franciscus Vlietland

dagbehandeling, operaties en

(Schiedam). Daarvoor heeft u

verpleegafdelingen, werd verplaatst

wel een verwijzing nodig van uw

naar de vier ziekenhuizen: Maasstad

specialist of huisarts. n

Polikliniek in Het Oogziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft ook een polikliniek Interne Geneeskunde in Het Oogziekenhuis, gelegen in het centrum van Rotterdam. Internisten van ons ziekenhuis, zijn vier dagen per week werkzaam op deze polikliniek. Wilt u een afspraak bij een internist van Franciscus Gasthuis & Vlietland en heeft u een voorkeur voor de locatie van Het Oogziekenhuis? Dan kunt u dit aangeven bij het maken van uw afspraak. Het is niet noodzakelijk dat u patiënt bent bij Het Oogziekenhuis.

7

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 7

23-11-17 10:41


‘In veel gevallen kan met de looptraining en 4 het aanpakken van de levensstijl een belastende vaatoperatie worden voorkomen.’

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 8

23-11-17 10:41


Volgens de laatste schatting heeft één op de vijf vijftigplussers last van de vaataandoening etalagebenen. Verpleegkundig specialist vaatchirurgie Janet Hak ziet deze patiënten op haar spreekuur.

Stil staan door pijn: etalagebenen ‘De oorzaak van etalagebenen is

plekken voelen’, legt Janet uit.

en wij merken dat looptraining onder

slagaderverkalking,’ vertelt Janet.

‘Door te voelen naar de slagaders,

begeleiding daarom meer effect

‘Dit kan leiden tot een vernauwing of

beoordeel ik waar de vernauwing

heeft dan op eigen houtje trainen.

verstopping van bloedvaten, waardoor

ongeveer zit. Verder kijk ik wat de

Veel patiënten kunnen na de training

minder zuurstof en voedingsstoffen

ernst van de vernauwing is. Daarbij

een stuk langer lopen zonder pijn.

naar de spieren worden vervoerd.’ Bij

let ik bijvoorbeeld op wonden, hoe

Looptherapie helpt namelijk om de

lichamelijke inspanning zoals lopen

de haargroei op benen en voeten is,

doorbloeding in de benen te

hebben de spieren meer zuurstof

hoe de nagels eruit zien en hoe de

verbeteren. In de spieren zitten kleine

nodig dan dat er door de verstopte

motoriek is.’

bloedvaten (collateralen). Door de

slagaders kan komen. ‘Dit zuurstof-

looptherapie gaan deze bloedvaten

tekort zorgt voor pijn. Iemand moet

Aan de slag

meer open staan en krijgen de

letterlijk stilstaan om de pijn te laten

‘Iemand met slagadervernauwing in

spieren meer zuurstof.’

verdwijnen. De term ‘etalagebenen’

de benen, heeft een verhoogde kans

slaat dan ook op het feit dat mensen

op slagadervernauwing op andere

Samen met de patiënt wordt een

met deze aandoening vaak stil staan.’

plaatsen. Dit kan leiden tot bijvoor-

fysiotherapeut in de buurt uitgezocht.

beeld een hersen- of hartinfarct.

‘Daarbij houden wij rekening met wat

Onderzoeken

Het is dus belangrijk verdere bloed-

de patiënt prettig vindt. Denk aan wel

Na een verwijzing van de huisarts,

vatvernauwing te voorkomen of

of geen groepslessen of buiten lopen.

worden in het ziekenhuis verschillende

vertragen. Veel patiënten krijgen

En wat fijn is: looptherapie wordt

onderzoeken uitgevoerd om vast

medicijnen zoals bloedverdunners

vergoed vanuit de basisverzekering

te stellen of er sprake is van vaat-

en cholesterolverlagers. Daarnaast

voor patiënten met etalagebenen die

vernauwingen, zoals een vaat-

pakken we factoren aan die het risico

een verwijzing hebben.’

onderzoek om de bloedsomloop te

op hart- en vaatziekten verhogen,

meten (doppleronderzoek), bloed-

zoals roken. Indien nodig kunnen

Op controle

prikken en andere metingen.

patiënten zich aanmelden bij

Na drie maanden komt de patiënt bij

Daarnaast wordt gekeken of er risico-

de Stoppen met Roken Poli voor

Janet op controle. ‘In veel gevallen

factoren aanwezig zijn voor hart- en

begeleiding bij het stoppen.’

kan met de looptraining en het aanpakken van de levensstijl een

vaatziekten, zoals suikerziekte of

Looptraining

belastende vaatoperatie worden

De medicijnen nemen de pijn-

voorkomen. In enkele gevallen heeft

Bij de verpleegkundig specialist

klachten niet weg. ‘Uit onderzoek is

de looptherapie niet voldoende effect.

gebleken dat met looptraining onder

Als de klachten iemand teveel

Op het spreekuur van de verpleeg-

begeleiding van een gespecialiseerde

beperken, wordt gekeken of een

kundig specialist vaatchirurgie vindt

fysiotherapeut goede resultaten te

dotterbehandeling of een operatie

verder lichamelijk onderzoek plaats.

bereiken zijn. Er is veel discipline

mogelijk is, maar dit proberen wij

‘Slagaders kun je op verschillende

nodig om door de pijn heen te lopen

natuurlijk te voorkomen.’ n

een verhoogd cholesterol.

9

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 9

23-11-17 10:42


‘Op mijn 33ste kreeg ik 4 mijn eerste hartinfarct.’

Mariëtte fietst graag, geeft bijles aan kinderen en onderneemt activiteiten die ze wél kan. Bent u benieuwd naar haar verdere verhaal? Lees verder op www.franciscus.nl/patientervaringen.

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 10

23-11-17 10:42


‘Altijd die negativiteit en kritiek op ‘het Vlietland’! Dat was al in de tijd dat het nog ‘het Holy’ was. Maar dat is veel te gemakkelijk gezegd. Ze werken er zó hard.’ Pittige uitspraken van een pittige dame: Mariëtte Perk (69). Al sinds haar 33e is ze hartpatiënt. Als iemand het ziekenhuis kent, dan is zij het wel.

‘Ik voel me thuis op de afdeling Cardiologie. Gek hè?’ ‘Op mijn 33ste kreeg ik mijn eerste

het ziekenhuis, wéér naar de afdeling

natuurlijk twijfel ik, als ik wéér de

hartinfarct. Het leidde tot een zieken-

Cardiologie.’

ambulance bel.’

aansluitend een revalidatietraject. Als

Ook in 2016 was het raak: ‘Vanwege

‘Er heerst een rust en warmte op de

ik er nu op terugkijk, dan was ik te

een blaasontsteking, ging ik naar de

afdeling Cardiologie. Daardoor dacht

jong om te beseffen wat er gebeurde.’

huisartsenpost. Door de medicijnen

ik altijd: “Als ik in het ziekenhuis ben,

huisopname van drie weken, met

ging het thuis helemaal mis: ik kreeg

dan gebeurt me niets.” Maar tijdens

Dit hartinfarct blijkt het begin van

een delier (zeer ernstige verwardheid).

mijn laatste opname, had ik een

een reeks ziekenhuisopnames.

De volgende ochtend ging ik terug

andere ervaring. De verpleegkundige

Bijvoorbeeld in 2012, toen Mariëtte

naar de huisartsenpost, waarna ze

op mijn kamer, liep ineens snel weg.

onwel werd op haar werk. ‘Ineens

me direct naar de Spoedeisende

Daarna snelden meer medewerkers

trok ik grauw weg, begon te zweten

Hulp stuurden. Daar voelde ik me

over de gang: er bleek iemand

en werd helemaal niet lekker.

ineens zó naar, dat ze me onder

gereanimeerd te moeten worden!’

Collega’s zeiden direct: we brengen

narcose een schok hebben moeten

je nú naar de Spoedeisende Hulp.

geven.’

Eenmaal daar noemde ik mijn naam

Deze ervaring raakt Mariëtte: ‘Het was indrukwekkend hoe professioneel,

en geboortedatum. Na één blik in de

Een ablatie bleek nodig: daarbij

efficiënt en kundig werd gehandeld.

computer lag ik binnen 5 seconden

worden cellen van de hartwand

De kalmte, dat herinner ik me goed.

op de traumakamer.

dichtgevroren, waardoor de ritme-

Aan de andere kant besefte ik voor

stoornis herstelt. ‘Cardioloog

het eerst: “Ook in het ziekenhuis kan

Een opname op de afdeling Cardio-

Sunamura is heel doortastend

mij iets overkomen, ik ben er niet

logie, volgde. ‘Ik bleek hartfalen te

geweest en zorgde dat ik deze

gegarandeerd veilig.” En dat kwam

hebben. Daarom kreeg ik een ICD,

heftige operatie tweemaal kon

hard aan.’

een apparaatje dat onder mijn huid

ondergaan, in het LUMC. Ik ben er

zit en verbonden is met mijn hart. Als

enorm door opgeknapt.’

mijn hartritme hapert, dan geeft dit

Ondanks alles blijft Mariëtte positief: ‘Ik wil mijn waardering uitspreken

apparaat een elektrische schok,

‘Doordat ik al zo lang in Franciscus

voor alle mensen die er werken. Ook

waardoor mijn hart weer normaal

Vlietland kom, voel ik me echt thuis

voor dokter Sunamura. Ze is niet te

klopt. Na twee dagen thuis gaf de

op de afdeling Cardiologie. Dat is gek,

lief, juist erg doortastend. En toch…

ICD een enorme schok. Ik dacht: ‘Ze

hè? Maar ik ken alle zorgverleners,

tijdens de laatste opname hoorde ik

testen vanuit het ziekenhuis of het

ook de mensen op de Spoedeisende

haar zeggen: “Waar ligt mijn vriendin,

apparaat werkt.’ Dat was niet zo, er

Hulp. Ze zijn zó lief, ze stellen mij op

mevrouw Perk?” Ze weet me te raken

was echt wat met mijn hart!

mijn gemak. Ze geven mij ook nooit

én aan te pakken. Ze is pittig, dat heb

Toen ik dat besefte, ging ik gelijk naar

het gevoel dat ik me aanstel. Want

ik nodig!’ n 11

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 11

23-11-17 10:42


FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 12

23-11-17 10:52


Podotherapie

Shockwave Therapie

Specialisme bij correctie voetstand en lichaamshouding.

Lokaal doeltreffende pijntherapie tegen peesontstekingen d.m.v. schokgolven.

Voet & Fysio

Diabetes

Hands-on mobiliseren en manipuleren van gewrichten en spieren.

Voetscreening en preventie. Opzetten zorgplannen pedicure behandeling.

MĂŠĂŠr dan alleen voettherapie! Combinatie specialisaties voetzorg Individueel onderzoek + behandeling op maat Intake op afspraak, met of zonder verwijzing Laan van Boles 3-G, Schiedam

tel: 010-273 11 73 www.vural.nl info@vural.nl

PodoDerma

Podo-Utilities

Wondzorg en dermatologie voor voet en onderbeen.

Specialistische hulpmiddelen ter ondersteuning van voetgerelateerde klachten.

13

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 13

23-11-17 10:52


4 ‘In Nederland worden mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar iedere 2 jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.’

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 14

23-11-17 10:42


Bloed bij de ontlasting, blijvende verandering in de stoelgang, hardnekkige buikklachten. Een darmonderzoek is vaak nodig om de oorzaak van de klachten te vinden. Een coloscopie is een kijkonderzoek van de dikke darm dat wordt uitgevoerd door een maag-, darm- en leverarts.

Een kijkje in de darmen Voor het onderzoek wordt via een in-

thuis al laxeermiddel. ‘Tijdens het

fuus een slaapmiddel toegediend. Dit

onderzoek ligt de patiënt op de

Bevolkingsonderzoek darmkanker

wordt ook wel sedatie of ‘een roesje’

linkerzijde’, vertelt dokter Roomer. ‘De

Jaarlijks wordt bij 13.000 mensen

genoemd. Maag-, darm- en leverarts

endoscoop wordt via de anus naar

darmkanker vastgesteld en overlijden

Robert Roomer legt uit wat dit doet:

binnen gebracht. Na het inbrengen

5.000 mensen door darmkanker.

‘Door het roesje maakt de patiënt het

van de endoscoop, wordt voorzichtig

Darmkanker heeft een lang en

onderzoek minder bewust mee.

lucht of koolzuurgas ingeblazen.

onschuldig voorstadium, waardoor

Sommige mensen slapen, anderen

Dit is nodig om de darmwand goed

de ziekte vroeg kan worden ontdekt.

zijn een beetje verdwaasd. Tijdens

zichtbaar te maken. Wij brengen de

In Nederland worden mannen en

het onderzoek kan de patiënt

endoscoop eerst door de hele dikke

vrouwen van 55 tot en met 75 jaar

meekijken op een scherm. In enkele

darm in. Tijdens het terugtrekken

iedere twee jaar uitgenodigd voor het

gevallen brengen wij iemand volledig

van de endoscoop bekijken wij de

bevolkingsonderzoek darmkanker.

onder narcose, bijvoorbeeld wanneer

darmwand zorgvuldig.’

Na een oproep van het RIVM kan iemand zelf een ontlastingstest

wij grote poliepen moeten weghalen.’

afnemen en opsturen voor

van de dikke darm. Poliepen zijn vaak

Poliepen verwijderen of biopt nemen

onschuldig, maar kunnen uitgroeien

De endoscoop is hol van binnen en

gekeken of er bloed in de ontlasting

tot darmkanker.

de maag-, darm-, en leverarts kan

zit. Dokter Roomer: ‘Iemand hoeft

door de endoscoop verschillende

geen klachten te hebben. Bloed

Onderzoek met een endoscoop

instrumenten schuiven. Met een soort

is ook niet altijd met het blote oog

tangetje kunnen kleine stukjes darm-

zichtbaar. Bloed in de ontlasting

Het onderzoek wordt gedaan met

weefsel (biopten) of poliepen worden

kan wijzen op de aanwezigheid van

behulp van een endoscoop, een

verwijderd voor verder onderzoek.

poliepen of darmkanker, maar

flexibele slang met aan het uiteinde

De voorlopige uitslag wordt direct na

kan ook andere oorzaken hebben.’

een camera. Hiermee kan via de anus

het onderzoek met de patiënt en

Als er bloed is gevonden, dan

de binnenkant van de dikke darm

zijn of haar naaste besproken. De

volgt een uitnodiging voor vervolg-

en soms ook een deel van de dunne

definitieve uitslag komt wanneer

onderzoek in het ziekenhuis.

darm worden onderzocht. Om de

het weefsel en de poliepen zijn

Franciscus Gasthuis & Vlietland is

dikke darm goed te onderzoeken en

beoordeeld. Dokter Roomer: ‘Meestal

door het RIVM aangewezen om

eventuele afwijkingen te kunnen zien,

zijn poliepen nog goedaardig, maar in

vervolgonderzoek uit te voeren.

moet deze helemaal schoon zijn.

ongeveer zeven á acht procent van de

Het vervolgonderzoek bestaat uit

Patiënten mogen daarom een dag

gevallen vinden wij een kwaadaardige

een intakegesprek en een darm-

van tevoren niks eten en gebruiken

tumor, oftewel darmkanker.’

onderzoek (coloscopie). n

Een poliep is een bultje in de wand

onderzoek. In het laboratorium wordt

15

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 15

23-11-17 10:42


FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 16

23-11-17 10:42


In Nederland werden in 2016 circa 90.000 ernstig zieke volwassen patiënten opgenomen en behandeld op een Intensive Care (IC). Na een behandeling op de IC houdt een groot deel van deze patiënten, tot jaren na ontslag, geestelijke klachten die passen bij een posttraumatische stressstoornis of een depressie. Onderzoeksteam: v.l.n.r. Jolanda van der Wal, GZ-psycholoog; José Smit, ex-IC patiënt; Michel van Genderen, internist in opleiding; Evert-Jan Wils, intensivist.

Een virtuele Intensive Care ter verbetering van de kwaliteit van leven na verblijf op een echte Intensive Care Internist in opleiding Michel van

Virtual Reality

Het onderzoek

Genderen vertelt: ‘Deze klachten zijn

Voor het Post Intensive Care

Voor het onderzoek worden vijftig

onderdeel van de relatief onbekende

Syndroom bestaat nog geen goede

patiënten gevolgd, die als gevolg van

aandoening: het Post Intensive

behandeling. Michel: ‘Ons team

een vergiftiging van de bloedbaan

Care Syndroom. Dit syndroom is

onderzoekt of door de inzet van

(sepsis) terechtgekomen zijn op de

geassocieerd met een verminderd

Virtual Reality na een behandeling

IC. Op de vierde dag nadat patiënten

herstel, leidend tot een verminderde

op de IC, de traumatische stress-

ontslagen zijn, begint het onderzoek

kwaliteit van leven en soms zelfs

stoornis kan worden verminderd.’

voor een duur van zeven dagen. ‘Door

verlies van werk en inkomen.’ Uit

Hij legt uit hoe dit werkt: ‘Met Virtual

deze vorm van therapie verwachten

recent onderzoek in vier Rotterdamse

Reality laat je iemand de herinnering

wij een betere emotionele

ziekenhuizen, uitgevoerd door

herbeleven met beelden. Bij de

verwerking van de traumatische

Franciscus Gasthuis, blijkt ongeveer

behandeling van verschillende

ervaringen tijdens een behandeling

zestig procent van de patiënten

vormen van trauma en angst wordt

op de IC, leidend tot een sneller

die mechanisch worden beademd

dit al met succes toegepast. Door

herstel en een betere kwaliteit van

te kampen met klachten die horen

middel van Virtual Reality kun je

leven.’ De eerste resultaten worden

bij dit syndroom. Internationale

patiënten de opname veilig opnieuw

halverwege 2018 verwacht. Stichting

onderzoeken laten soortgelijke

laten ervaren, met een gevoel van

Coolsingel en het Franciscus Vrienden-

resultaten zien.

meer controle.’

fonds financieren het project. n 17

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 17

23-11-17 10:42


18

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 18

23-11-17 11:01


19

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 19

23-11-17 11:01


Aderans Hair Center biedt oplossingen voor al uw medische en cosmetische haarproblemen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk uw kapsel is voor uw algehele uitstraling. Het kenmerkt immers uw identiteit. PersoonlÄłk adviesgesprek Wij nemen graag uitgebreid de tijd om kennis met u te maken tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek. Rust, privacy en eerlijkheid staan bij ons voorop! Door gebruik van vele jaren ervaring van onze Haarwerkspecialsten kunnen wij u helpen tijdens dit hele proces. Tevens doen wij aan huis- en ziekenhuisbezoeken. Aderans Hair Center is een gecertiďŹ ceerd bedrijf en heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Samen naar een passend Haarwerk!

Vestiging Sint Franciscus Gasthuis - Rotterdam Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam T 010 461 65 50 E sfg@aderanshaircenter.com Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur

WWW.ADERANSHAIRCENTER.NL

20

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 20

23-11-17 11:02


FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 21

23-11-17 11:02


22

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 22

23-11-17 11:02


Vraag en antwoord: Stoppen met roken

Waarom is stoppen met roken zo moeilijk?

bijvoorbeeld ook in het bloed van

tien jaar is het risico op longkanker

het ongeboren kindje, waardoor het

gehalveerd in vergelijking met mensen

Stoppen met roken wordt vaak als erg

ongezond geboren kan worden.

die blijven roken.

Waar kunnen wij u bij helpen?

vraagt om nicotine en het brein moet

Wat zijn de voordelen van stoppen met roken?

de gewoonte afleren. Ook al is het

Vanaf het moment dat u stopt met

stoppen met roken? Uw huisarts kan

niet gemakkelijk, het is zeker niet

roken zijn er al positieve effecten. Na

u doorverwijzen naar onze zieken-

onmogelijk. Goede motivatie, maar

twee dagen is er geen nicotine meer

huislocatie in Rotterdam of Schiedam,

ook professionele hulp en eventueel

in uw lichaam en is uw smaak- en

waar speciaal opgeleide long-

medicatie kunnen helpen.

reukvermogen verbeterd. Na twee

consulenten u kunnen begeleiden bij

weken kunt u beter ademhalen en

het stoppen. De eerste kennismaking

Wat is er zo schadelijk aan roken?

heeft u meer energie. Sporten gaat

is een groepsvoorlichting, daarna

gemakkelijker en uw doorbloeding

volgen individuele afspraken. De

Roken verzwakt de longen en speelt

verbetert. Drie maanden tot een jaar

ervaring leert dat zeven tot tien

een belangrijke rol bij het ontstaan van

na het stoppen vermindert het risico

vervolgafspraken als voldoende

hart- en vaatziekten en longkanker.

op hartziekten met vijftig procent. Na

worden ervaren. n

lastig ervaren. Roken is niet alleen een lichamelijke verslaving, maar ook een geestelijke verslaving. Het lichaam

Lukt het u niet om zelfstandig te

Slokdarmkanker, keelkanker of blaaskanker komen veel vaker bij rokers voor. Roken geeft ook een verhoogd

1 Bedenk waarom u wilt stoppen. Aan deze reden(en) kunt u terug-

risico op een beroerte en dementie.

In tabaksrook zitten ongeveer

2 Zoek iets als vervanger voor de sigaret en zoek afleiding op moeilijke

4.000 stoffen, waaronder aceton,

momenten.

arsenicum, terpentine, fosfor, kool-

3 Beloon uzelf, stoppen met roken is een top prestatie. U mag heel trots

monoxide, lood en teer. Bij zwangere

denken op moeilijke momenten.

zijn wanneer het lukt.

vrouwen komen deze stoffen 23

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 23

23-11-17 10:42


24

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 24

23-11-17 11:02


Schaatsen of naar de zon? In de winter zijn de dagen kort en de avonden lang. Tijdens de feestdagen eten we vaak net iets meer en in januari beginnen we met goede voornemens. Wij stelden onze patiënten en bezoekers de vraag: Hoe komt u gezond de winter door?

4 Nelly van Deurzen Ik ga elke week naar de kerk en dat beslaat natuurlijk een groot deel van mijn leven. Het is geen tuttige of strenge kerk hoor. Het is een hele gezellige gemeente en mensen komen geregeld bij mij over de vloer. Op die manier kom ik gezellig de winter door.

4 Rinus le Pair

4 Romy Huiskens

Of het winter of zomer is maakt voor

Ik heb absoluut geen problemen met de

mij niet zo uit. Het is wel wat kouder en

herfst en de winter! Natuurlijk zit ik vaker

donkerder waardoor ik toch altijd naar

binnen als het koud is of als het regent,

het voorjaar uitkijk. Maar ik voel me niet

maar er zijn ook weer hele leuke dingen

minder fit omdat het winter is.

te doen in de winter. Ik ga sowieso een kijkje nemen bij de schaatsbaan in Het Park bij de Euromast. Warme chocomel erbij en genieten!

4 Melvin Da Graca Silva Ik ga elke morgen om zes uur mijn bed uit om de hond uit te laten. In de winter kost het net wat meer moeite om mijn bed uit te komen. Maar de hond moet, dus ik

4 Albert Kuipers

ga mee. We lopen en rennen een stuk van

Vroeger had ik gezegd: Door te schaatsen!

ongeveer zes kilometer. Daardoor beweeg

Maar dat kan ik helaas niet meer. In de

ik elke dag en blijf ik fit.

winter geniet ik vooral van de gezelligheid in huis, de heerlijke lange avonden. Ik vind de natuur in de winter heel mooi en trek er dan ook vaak op uit.

4 Koen van Lierop Mijn tip om de winter door te komen is een verre vakantie. In december of januari ga ik vaak een paar weken op vakantie met m’n vriendin. We zijn de afgelopen jaren naar Thailand, Vietnam en Sri Lanka geweest. Eén jaar zijn we thuis gebleven en toen miste ik die onderbreking van de winter wel.

25

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 25

23-11-17 10:42


Vallen en opstaan Vallen, en dan weer opstaan alsof er niets gebeurd is. Dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een val komt plotseling en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Zeker op latere leeftijd, is het belangrijk om u bewust voort te bewegen. En dus vallen te voorkomen.

In Franciscus Gasthuis & Vlietland

middelen mee te nemen. Met

vindt u op de Schiedamse locatie

hulpmiddelen worden bijvoorbeeld

een zogenaamde ‘Valpolikliniek’.

uw bril, gehoorapparaat of rollator

Onder begeleiding van een team van

bedoeld. Natuurlijk wordt met u

deskundigen van het specialisme

besproken hoe u uw medicijnen en

Geriatrie, worden mensen van 65

hulpmiddelen gebruikt. Tenslotte

jaar en ouder onderzocht. Er wordt

wordt bloed afgenomen en een

gezocht naar de oorzaak van het

hartfilmpje (ECG) gemaakt.

vallen of van het onzeker lopen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door

De fysiotherapeut laat u een aantal

een geriater (medisch specialist

opdrachten uitvoeren. Zo wordt

voor ouderen), een verpleegkundige

gekeken naar uw balans en de

en een fysiotherapeut die

manier waarop u beweegt. Wanneer

gespecialiseerd is in de oudere

u bijvoorbeeld snel stijf of duizelig

patiënt en valproblemen. Aan de

bent, krijgt u hier tips en oefeningen

hand van de uitslag van het

voor. Andere oefeningen zorgen

onderzoek, worden adviezen

dat u sterk en mobiel blijft, zodat u

gegeven of wordt een behandeling

zich op een veilige manier kunt

gestart.

voortbewegen.

Hoe werkt de Valpolikliniek?

Na twee weken

Het onderzoek op de Valpolikliniek

u terug bij de geriater op de poli-

bestaat uit meerdere onderdelen.

kliniek. Op basis van de uitslagen

Deze onderdelen worden achter

van onderzoeken en testen wordt

elkaar gepland, zodat u na drie

een behandeling gestart. De

uur alle benodigde onderzoeken

oorzaken van de valproblemen zijn

heeft doorlopen. Het verschilt per

uiteenlopend. Denkt u aan duizelig-

persoon, welke onderdelen u eerst

heidsklachten, verkeerd bewegen,

doorloopt.

onjuiste hulpmiddelen, of verkeerde

Twee weken na het onderzoek komt

medicatie. Zelfs een depressie kan Tijdens de afspraak krijgt u een

leiden tot valproblemen.

uitgebreid lichamelijk onderzoek, dat uitgevoerd wordt door de arts. De

Behandeling op maat

verpleegkundige neemt enkele testen

Er wordt per persoon een behandeling

bij u af. Daarnaast neemt ze met u

op maat gemaakt. Er wordt gekeken

door hoe uw woonomgeving en

wat u kan en wat u wilt. U moet zich

dagelijks leven eruit zien. Vooraf bent

tenslotte wel willen inzetten om te

u gevraagd om naar het onderzoek

veranderen en de adviezen van de

uw medicijnlijst en eventuele hulp-

geriater op te volgen. n

26

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 26

23-11-17 10:42


• zorg • let

overal voor goede verlichting, ook op de trap. Koop eventueel een bewegingssensor

op vlekken op de muur of het behang. Daar zoekt u waarschijnlijk vaak steun.

Tips voor thuis

Eventueel kunt u daar een handgreep plaatsen • opstaan

uit een hoge stoel, bank of bed, gaat gemakkelijker dan uit een zachte, lage zitting of matras

• zet

dingen die u vaak nodig hebt, op grijphoogte

• leg

geen spullen op de trap of in de looproute. Denk ook aan snoeren, die in de weg kunnen liggen

• kleed • zorg

u zittend aan

voor voldoende beweegruimte in en om het huis

• verwijder

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 27

losse, uitstekende tegels en hoge drempels.

23-11-17 10:42


28

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 28

23-11-17 10:42


In Franciscus Gasthuis hebben de polikliniek Chirurgie en verpleegafdeling Vaat/Long/MDL chirurgie in samenspraak met de GE-chirurgen het ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) programma opgezet. Esther Woltjer, Loes Visentini en Kim de Bruin van het Chirurgisch Behandelcentrum en Marloes Verboom, Alissa de Boer en Fabian de Goede van de verpleegafdeling hebben onder andere deelgenomen aan de werkgroep en vertellen hierover.

ERAS: Versneld herstel na darmoperatie ‘Dit programma is opgezet om de

‘Het programma heeft ook geleid tot

voorziening naar patiënten beter is

zorg op beide locaties gelijk te krijgen.

een nauwere samenwerking tussen

geworden. Daarnaast hebben we veel

In Franciscus Vlietland werd al

beide locaties door regelmatig bij

wederzijds begrip voor al het harde

gebruik gemaakt van het ERAS

elkaar te komen. Op beide locaties

werk dat wordt verricht en hebben

programma. Hierbij werd een kortere

zijn de protocollen en zorgpaden

we het gevoel samen wat bereikt te

opnameduur gezien na darmchirurgie.

nu gelijk waardoor de informatie-

hebben.’ n

Daarbij werden de patiënten met darmkanker begeleid op basis van specifieke zorgbehoeften en was

Voordelen voor de patiënt

er meer begeleiding in het traject

• Kortere opnameduur van 10-14 dagen naar 5-7 dagen

(van opstellen van behandelplan

• Een zo’n klein mogelijke operatiewond waardoor er minder schade is

tot ontslag uit het ziekenhuis en follow-up). Om deze zorg te waar-

aan het weefsel en er sneller herstel is • Optimale pijnbestrijding. Niet alleen de pijn wordt effectief bestreden,

borgen en voort te zetten is er

maar ook de nadelige effecten van pijnbestrijding op de maag- en darm-

gekeken, en uiteindelijk besloten,

werking worden zo klein mogelijk gehouden

om het ERAS programma ook in Franciscus Gasthuis te starten. In het verbeterde traject is het zorgpad

• Een zo kort mogelijke periode van bedrust, zodat verlies van spierkracht

wordt beperkt en de ademhaling wordt gestimuleerd • Een zo kort mogelijke periode van voedselonthouding, zodat gewichts-

zo ingericht, dat patiënten eerder

verlies en daarmee verlies van spiermassa en spierkracht wordt

op de been zijn.’

tegengegaan

29

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 29

23-11-17 10:42


Portret van:

Gipsverbandmeester Els van der Pluijm is al veertien jaar werkzaam

‘Wist je dat gips niet 4 alleen gebruikt wordt voor botbreuken?’

in ons ziekenhuis. Eerst als verpleegkundige op de polikliniek Chirurgie. Daar kwam ze op de Gipskamer terecht als assistent. Na de opleiding is ze in 2011 begonnen als gipsverbandmeester. Ze vertelt: ‘Het allerleukste aan mijn werk vind ik de diversiteit. Op de Gipskamer werken wij voor vrijwel alle specialismen; orthopedie, revalidatie, vaatchirurgie en plastisch chirurgie. Kortom: Iedereen die gips nodig heeft. Gips wordt niet alleen gebruikt voor botbreuken. Het kan ook gebruikt worden voor het herstel van peesletsel, wondgenezing of het herstellen of corrigeren van botten in een bepaalde stand. Geen dag is hier hetzelfde. Gipsverbandmeesters hebben een adviserende en ondersteunende rol voor zowel verpleegkundigen als artsen. Het is een mooi een creatief beroep. Als gipsverbandmeester heb je ook een signalerende rol. Het is belangrijk om te letten op het traumamechanisme bij patiënten. Dat wil zeggen dat wij kijken of het letsel passend is bij de leeftijd of ontwikkeling van de patiënt. Een kind van drie maanden kan bijvoorbeeld niet uit zichzelf omrollen en van een tafel naar beneden vallen en zo meerdere botbreuken oplopen. Toen ik net was afgestudeerd werd ik opgeroepen om te assisteren op de operatiekamer. Een vroeggeboren baby’tje had een bovenbeenbreuk opgelopen tijdens de keizersnede. Aan mij de taak om ter plekke een mini-gipsbroekje aan te leggen. Voor zo’n klein kindje zijn bestaande hulpmiddelen niet bruikbaar. Ik heb het kindje bijvoorbeeld met de billen op een paar washandjes gelegd in plaats van op een houten plankje. Je wilt het kind zo kort mogelijk onder narcose houden en je kunt het broekje maar een keer aanmeten. Je moet zo snel mogelijk een kwalitatief goed broekje aanleggen. Dat zijn de uitdagende momenten van mijn vak.’ n

30

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 30

23-11-17 10:42


Mooi verhaal

‘De mensen die wij spreken, hebben eigenlijk altijd twee dingen’, legt medisch psycholoog Moniek Zoeteweij uit. ‘Eén: Ze hebben iets aan hun lijf, een bepaalde aandoening of lichamelijke klachten. En twee: Ze hebben een probleem met dat wat ze aan hun lijf hebben.’ Moniek behandelt bijvoorbeeld patiënten die het lastig vinden om met hun chronische ziekte te leven, een zwaar behandeltraject achter de rug hebben en verwerkingsproblemen ervaren of patiënten die somber, depressief of angstig zijn vanwege gezondheidsproblemen. Maar ook bij acute gevallen zoals een ongeplande operatie of het ontdekken van een tumor kan iemands leven op zijn kop staan en kan iemand het gevoel hebben diep in de put te zitten. ‘Een bepaalde terugslag na een nare gebeurtenis is logisch, maar bij sommige patiënten komt dit extra heftig aan.’, vertelt Moniek. ‘Het is belangrijk om dan echt de tijd te nemen voor een gesprek. Wij zien mensen met een probleem met hun lijf, en dit kan van alles zijn. Als hier niet over wordt gepraat, kan iemand blijven tobben.’ De behandeling door een medisch psycholoog is erop gericht om klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te behouden of vergroten. Dit kan voor iedere patiënt iets anders betekenen. ‘Bijvoorbeeld een patiënt die al meerdere keren met ernstige benauwdheid is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is somber en ziet het leven soms niet meer zitten. Tijdens één van onze gesprekken, vertelde deze meneer dat hij slecht slaapt. Hij gaf aan ’s nachts te piekeren. “Waar piekert u dan precies over?” vroeg ik. De dokter had aangegeven dat hij nog kon revalideren. Meneer kon voor zichzelf niet rijmen dat iemand met hele sombere gedachtes, gemotiveerd is om te revalideren. Hij beleefde dit als een tegenstelling. Ik legde uit dat de twee gedachtes ook los van elkaar kunnen bestaan. Beide situaties zijn immers begrijpelijk; somberheid als gevolg van een leven met zeer ernstige benauwdheid, maar ook dat meneer nog wil proberen te revalideren. Dit inzicht gaf hem veel rust en inmiddels is deze meneer aan het revalideren.’ n

31

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 31

23-11-17 10:42


32

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 32

23-11-17 10:42


Gezellig puzzelen

Activiteiten

4 Sudoku

4 Sticky Business- de verleiding van suiker

1

A

7

4

2

9

zoetmaker om belangrijke gebeurtenissen te vieren. Anderen zien suiker als B

3

4

dé grote vijand voor de gezondheid. Voor de tentoonstelling Sticky Business - De verleiding van suiker in de kunst in het Stedelijk Museum Schiedam

7

4 6

5

Hemels of hels, suiker roept bij vrijwel iedereen iets op. De een gebruikt de

5

8

6 1

in de kunst

9

8

1

3 1

2

9

6

5

8

1

2

7

3

4

1

5

6

9

2

4

C

8

8

nodigde eetontwerper en gastconservator Marije Vogelzang bijna twintig (internationale) kunstenaars uit. Ze werpen een nieuw licht op dit maatschappelijke thema. Verlustig je aan een bijna 30 m2 groot snoep-

9

landschap van Pip & Pop of laat je aan het denken zetten door de cola-

6

door een zoetzure bril. De tentoonstelling is tot en met 18 februari 2018 te

machine van Helmut Smits. Bekijk suiker zoals je het nog nooit hebt gezien; bezoeken.

3 1

Mail de cijfers in de vakjes met A, B en C uiterlijk 28 februari 2018 naar communicatie@franciscus.nl. Onder de goede inzendingen verloten wij het boek ‘Een nieuwe wereld’ van Sarah Lark.

Fotografie Kim van Dee

2

U kunt ook een kaartje sturen naar: Franciscus Vlietland t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie Postbus 215 - 3100 AE Schiedam Vergeet niet uw contactgegevens en adres te vermelden!

4 Woordzoeker O P H U I S A R T S D O O N A K B E W E G I N G T P

Boekentip

D T E R I N F U U S S A E E I S S I S H D O K T E R

4 Een nieuwe wereld - Sarah Lark

R E F R A N C I S C U S A Z N O V E R G E W I C H T

Terwijl de Tweede Wereldoorlog door

O T T K R O L S T O E L I

Europa raast, weten de Poolse zusjes

E W E T E N S C H A P E E

Helena en Luzyna hun land te ontvluchten.

K I P O L I K L I N I E K

Ze horen dat een groep jonge

Z N T E P L E I S T E R A

vluchtelingen naar Nieuw-Zeeland mag

B E Z O E K T I J D E N M

doorreizen en melden zich aan. Maar

F Y S I O T H E R A P I E

dan krijgt slechts één zus een visum.

B L O E D P R I K K E N R

Aan de andere kant van de wereld komt James McKenzie in opstand tegen zijn

BEWEGING

HUISARTS

PLEISTER

ouders: hij wil zich als piloot in Europa

BEZOEKTIJDEN

INFUUS

POLIKLINIEK

inzetten. Maar weet deze jonge waag-

BLOEDPRIKKEN

ONDERZOEK

ROLSTOEL

hals wel waar hij aan begint? Het lot

DOKTER

OPERATIEKAMER WETENSCHAP

brengt deze drie jonge mensen op

FRANCISCUS

OVERGEWICHT

elkaars pad – en samen vinden ze

FYSIOTHERAPIE

PATIENT

ZIEKENHUIS

hun weg in een onzekere toekomst. 33

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 33

23-11-17 10:42


FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 34

23-11-17 10:42


Franciscus Vriendenfonds 4 Opvrolijken spreekkamers

4 Kindvriendelijke wachtkamer op de

Patiëntjes die de polikliniek Kindergeneeskunde in

Op de SEH van Franciscus Gasthuis willen wij de kinderhoek in de

Franciscus Gasthuis moeten bezoeken, worden gezien

wachtkamer opnieuw inrichten. Door een kindvriendelijke plek te creëren

in de zogenoemde spreekkamers. Deze kamers

met vaststaand spelmateriaal voor kinderen van 3 tot 12 jaar willen wij de

hebben geen ramen of daglicht waardoor de kamers

wachtkamer aangenamer maken. Het is namelijk belangrijk dat kinderen

niet als prettig worden ervaren. Om het bezoek van

die het ziekenhuis moeten bezoeken, zich op hun gemak voelen. Op deze

de patiëntjes te veraangenamen en hun afleiding te

manier gaat de tijd voor kinderen sneller voorbij en voelen zij zich meer

bieden willen wij voor de spreekkamers led-panelen,

ontspannen. De kindvriendelijke ruimte wordt ingericht met een speel-

in de vorm van wolkenplafonds, aanschaffen. Doordat

module aan de wand en een spelcomputer.

de wolkenplafonds afleiding bieden, kunnen de onder-

Om dit project te realiseren is een bedrag van € 2.350 nodig.

Kindergeneeskunde

Spoedeisende Hulp

zoeken bij patiëntjes worden veraangenaamd. Om dit project te realiseren is een bedrag van € 3.200 nodig. Help ons vandaag nog mee om deze mooie projecten te realiseren. Doneer gemakkelijk online via www.franciscus.nl/vrienden

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zet het Franciscus Vriendenfonds zich met hart en ziel in om het verblijf van patiënten in Franciscus Gasthuis te veraangenamen. Wij financieren en realiseren projecten binnen het ziekenhuis die buiten de reguliere zorgbudgetten vallen. Deze projecten veranderen niet alleen de manier waarop patiënten hun bezoek en verblijf beleven, maar verbeteren ook de zorg zelf door een bijdrage te leveren aan zorginnovaties en wetenschappelijk onderzoek. Vanaf € 36,- per jaar bent u al Vriend. Wij houden u dan op de hoogte van alle projecten die mede dankzij u worden gerealiseerd. U kunt er ook voor kiezen een eenmalige gift te doen. Alle bijdragen zijn even welkom. Meer informatie? Kijk op www.franciscus.nl/vrienden of bel 010 - 893 4105.

35

FG&V_2017_4_BINNENW_FRANCISCUS.indd 35

23-11-17 11:15


Algemene informatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis

Bezoektijden Vlietland

Franciscus Hoogvliet

Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Patiënten kunnen dagelijks bezoek

Medisch Centrum Stelle

010 - 461 6161

ontvangen van 15.30 tot 19.30 uur.

Stelle 8, 3191 KE Hoogvliet

24 uur per dag,

werkdagen 8.00 - 17.00 uur

7 dagen per week bereikbaar

In het weekend en op erkende feestdagen ook van 13.30 tot 14.15 uur.

Bezoektijden Gasthuis

Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Patiënten kunnen alle dagen bezoek

Sommige afdelingen werken

ontvangen van 15.30 tot 16.30 uur en

met afwijkende bezoektijden,

Franciscus Maassluis

van 18.30 tot 20.00 uur.

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

De Vloot 206, 3144 PK Maassluis

In het weekend is bezoek ook welkom

Franciscus Berkel

van 11.00 tot 12.00 uur.

Boerhaavestraat 19

010 - 592 1822 werkdagen 8.00 - 17.00 uur

2652 EP Berkel en Rodenrijs

Afspraak maken: 010 - 893 0000

Sommige afdelingen werken

Afspraak maken: 010 - 461 7700

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

met afwijkende bezoektijden,

werkdagen 8.00 - 16.30 uur

Het Oogziekenhuis

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

Franciscus Haven

Interne Geneeskunde/Bloedafname

Franciscus Vlietland

Havenpolikliniek

Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam

Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam

Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

werkdagen 8.30 - 17.00 uur

010 - 893 9393

werkdagen 8.00 - 16.30 uur

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Afspraak maken: 010 - 404 3300

Al onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Kijk op www.franciscus.nl voor de

Afspraak maken: 010 - 893 0000

ligging van de locaties en de manier

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

waarop u er komt.

4 Mis niets van het ziekenhuis! Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over

4 Zorgkaart Nederland

Franciscus Gasthuis & Vlietland? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.franciscus.nl.

Geef uw mening over

Deze verschijnt zes keer per jaar.

Franciscus Gasthuis & Vlietland of over uw arts via www.zorgkaartnederland.nl

Volg ons op: 4 www.franciscus.nl /company/franciscus

/franciscuszorg @franciscuszorg Via www.franciscus.nl

4 Klacht, compliment of suggestie? Wij leren van uw klachten, complimenten en suggesties. U kunt deze doorgeven aan de cliëntvertrouwenspersonen. U bereikt hen via de algemene telefoonnummers van Franciscus Gasthuis & Vlietland en via www.franciscus.nl. Als u in het ziekenhuis bent, dan vindt u hen via het Patiënten Service Bureau. 36

FG&V_2017_4_BINNENW_VLIETLAND.indd 36

23-11-17 10:42


FG&V_2017_4_OMSL_FRANCISCUS.indd 3

23-11-17 09:58


Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist. Sluit aan bij onze nieuwe zorggeneratie. Franciscus Gasthuis & Vlietland is een krachtige ziekenhuisorganisatie met 5 locaties, 4.200 medewerkers en 300 specialisten. Wij bieden top zorg dicht bij huis aan 400.000 inwoners in de Regio Rotterdam-Rijnmond. Dit wordt bevestigd door onze topklinische status (STZ). Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een uitstekende uitgangspositie: stevig verankerd in de samenleving, een compleet aanbod van medische specialismen, kwaliteit hoog in het vaandel en gemotiveerde, betrokken collega’s om mee samen te werken. www.werkenbijfranciscus.nl

facebook.com/werkenbijfranciscus

FG&V_2017_4_OMSL_VLIETLAND.indd 4

twitter.com/franciscuswerkt

linkedin.com/company/franciscus

instagram.com/werkenbijfranciscus

23-11-17 09:55

Fg&v 2017 4 franciscus high  
Fg&v 2017 4 franciscus high  
Advertisement