Page 1

 Editie 1 - 2017

Hoog bezoek in het ziekenhuis

De Kinderraad geeft advies

Overdag moe door slaap- en snurkklachten

Neem mee!


Bijzondere verhalen De artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland, zetten zich elke dag in. Alle generaties, van jong tot oud, kunnen bij Franciscus Gasthuis & Vlietland terecht. En dat levert bijzondere verhalen op. De allerkleinste wordt bewonderend bekeken: een pasgeboren baby, een half uur geleden geboren, krijgt direct al hoog bezoek. Burgemeester Aboutaleb brengt samen met Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid gemeente Rotterdam, een werkbezoek aan onze Rotterdamse locatie (pagina 14 - 15). De pasgeborene is onverwacht het eerste wat zij tegenkomen tijdens hun rondleiding over de Kraamsuites en de afdeling Neonatologie (de couveuseafdeling). Ook oudere kinderen hebben een stem in ons ziekenhuis. Letterlijk, want onze Kinderraad bestaat uit vijftien basisschoolleerlingen die hun mening geven, zo leest u op pagina 4 - 5. Wat kan volgens hen beter? En wat gaat top? Natuurlijk komt de zorg voor volwassenen ook uitgebreid aan bod in dit magazine. Hoe herkent u serieuze hartklachten? (pagina 19) En welke behandeling is mogelijk bij snurkklachten? Patiënte Jetty Dijkshoorn vertelt op pagina 24 - 25 hoe zij nu een stuk beter slaapt sinds ze ’s nachts een bitje draagt. En bent u na het lezen van de verhalen in ons magazine net zo enthousiast over ons vakgebied als wij? Doorlopend zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s, op allerlei verschillende afdelingen in ons ziekenhuis. Lees snel verder op pagina 17!

In dit magazine Kort nieuws

3

Serieuze hartklachten 19

Wetenschappelijk onderzoek naar lucht-

8

weginfecties en astma Anita Witzier kruipt

21

Zwaar snurken

in de huid van de zorgverlener

Leefstijl

en een stokkende

12

ademhaling

24

Kinderraad geeft advies aan Franciscus Gasthuis & Vlietland

4

Colofon Editie 1 - 2017

Vrouwen in hun

Productie en eindredactie

kracht laten, de impact

Afdeling Marketing & Communicatie Franciscus Gasthuis & Vlietland Postbus 215, 3100 AE Schiedam communicatie@franciscus.nl 010 - 893 4110

van de overgang

7 Burgemeester Aboutaleb op werkbezoek in

Portret van

26

Voorkant Kinderraad

Franciscus Gasthuis 14 Mooi verhaal

27

Teksten Marketing & Communicatie Pia Kleijwegt (p.15 / p.17)

Fotografie

Franciscus Vriendenfonds

29

Puzzel en tips

31

Theo van Pelt, Marieke de Lorijn John de Kool

Uitgever BC Uitgevers B.V. Postbus 416, 8600 AK Sneek, 0515 - 429 429 Opmaak/ontwerp: Hannique de Jong

De rode loper ligt uit 17

Algemene informatie 32 1


Gezondheidstip:

Voorbereid op reis, gezond weer terug

De vakantieperiode komt langzaam in zicht. Wellicht bent u uw zomervakantie al aan het plannen! Bij reizen buiten West-Europa, is de kans op een infectieziekte groter dan in Nederland. In het buitenland zijn de hygiënische omstandigheden vaak anders, waardoor u sneller een infectie kunt oplopen met een ziekteverwekker die in Nederland niet of nauwelijks voorkomt. Gelukkig kunnen infecties vaak voorkomen worden door een goede voorbereiding. Voor vaccinaties en een persoonlijk reisadvies kunt u terecht op onze Vaccinatiepoli in Franciscus Gasthuis.

Kijk voor meer informatie op onze website www.franciscus.nl.

Sensors Early Sense In januari 2017 is de verpleegafdeling Longziekten in Franciscus Gasthuis gestart met een nieuw patiëntveiligheidsproject, het Sensors Early Sense systeem. Dit innovatieve systeem biedt contactloze patiëntmonitoring. Het ondersteunt verpleegkundigen, door al in een vroeg stadium signalen te herkennen, van mensen die dreigen te verslechteren. Dit gebeurt met een plat meetinstrument (sensor) onder het matras. De sensor registreert de ademhalingsfrequentie, hartslag en bewegingen van de patiënt, zonder dat die daar hinder van ondervindt.

Verdoving bij scopieonderzoek In de vorige editie van SAMEN stond het artikel ‘Zonder pijn’, waarin werd uitgelegd dat u verdoofd kunt worden bij bijvoorbeeld een scopieonderzoek. Naar aanleiding van vragen, verduidelijken wij de keuze voor verdoving: 1) Voor het scopieonderzoek komt u op de polikliniek MDL. Bij veel mensen is een onderzoek niet pijnlijk. Toch kunt u het aangeven als u sedatie wenst tijdens het onderzoek. U krijgt dan een medicijn waarvan u slaperig wordt via een infuus ingespoten. Indien nodig krijgt u ook een pijnstiller. Zo kunt u meer ontspannen en het onderzoek comfortabeler ondergaan. De arts die het onderzoek uitvoert, kan deze vorm van sedatie zelf bij u toepassen. 2) In uitzonderlijke situaties is bovenstaande vorm van sedatie onvoldoende of niet mogelijk. Bijvoorbeeld bij mensen met verklevingen van de darmen (het onderzoek is dan erg pijnlijk) of andere gezondheidsrisico’s, zoals slaapapneu. Dan wordt gekozen voor sedatie door de sedatie praktijkspecialist, met het medicijn Propofol en een sterke pijnstiller. Deze medicijnen krijgt u ook via het infuus, maar worden via een pompje steeds bijgestuurd. Daardoor kan de sedatiemedewerker de diepte van slaap en pijnstilling direct aanpassen, als dit nodig is. 2


Alle informatie voor u op één plek Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een nieuwe website! Vooral de nieuwe vormgeving valt op, maar u kunt op de nieuwe website ook veel gemakkelijker zoeken naar informatie. Via de website kunt u patiëntenfolders raadplegen over diverse onderzoeken en behandelingen en kijken wanneer er voorlichtingsavonden zijn. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief en echte kaarten naar patiënten in het ziekenhuis versturen via cards2care. Hiermee steunt u direct het goede doel van het ziekenhuis: Franciscus Vrienden. Er zijn themasites met specifieke informatie over: bevallen in het ziekenhuis, astma/COPD, diabetes en vasculaire aandoeningen, overgewicht, prostaatklachten, borstklachten en geriatrie. Neem snel een kijkje op www.franciscus.nl!

Spoedeisende Hulp op beide locaties Franciscus Gasthuis heeft zowel in Schiedam als in Rotterdam een Spoedeisende Hulp (SEH). Omdat de openingstijden verschillen, zetten wij deze nog eenmaal voor u op een rij:

Oproep Op zoek naar jou! Ken of ben jij een SEH-verpleegkundige? Je kunt direct solliciteren

- SEH Gasthuis geopend: Iedere dag (ook weekend) 24 uur per dag geopend

via www.werkenbijfranciscus.nl. - SEH Schiedam geopend: Iedere dag (ook weekend) 8.00 - 21.00 uur. Na 21.00 uur kunt

Kom jij ons team versterken?

u iedere nacht terecht in Franciscus Gasthuis

YY

Y

Doe mee en win een foto op hout

Fotoactie: Baby van de maand Is uw pasgeboren baby in Franciscus Gasthuis & Vlietland geboren? Doe dan mee met de Facebook fotoactie! Stuur de liefste of leukste foto van uw baby in. Deze wordt geplaatst in het Facebook babyalbum, waarna iedereen zijn/haar favoriete foto kan liken. De babyfoto met de meeste likes wordt beloond met een foto op hout van fotoophout.nl. Deze actie wordt iedere maand georganiseerd.

Y Y Y

Meedoen? Kijk op www.franciscus.nl/ babyvdmaand 3


4 Door een organisatie te leren kennen, kunnen de kinderen een mening vormen en uiteindelijk een advies geven. 24


In november 2016 vond de allereerste bijeenkomst van de Kinderraad plaats. Dit is een groep van zo’n vijftien enthousiaste basisschoolleerlingen, die meedenken over de gang van zaken in ons ziekenhuis. De eerste vijf bijeenkomsten van de Kinderraad waren kennismakingsbijeenkomsten, waarbij de kinderen elkaar én de organisatie beter leerden kennen. Zij maakten kennis met verschillende professionals en afdelingen in het ziekenhuis, de beroepen die er in een ziekenhuis bestaan, hoe de communicatie met bezoekers en patiënten is geregeld en wat er allemaal is voor kinderen in een ziekenhuis.

Kinderraad geeft advies aan Franciscus Gasthuis & Vlietland Na de kennismakingsbijeenkomsten

willen. Gino (12): ‘Mijn opa heeft in

kinderen gevraagd wordt wat zij zo

volg(d)en vier voorbereidings-

het ziekenhuis gelegen en daarom

leuk vinden aan het lid zijn van de

bijeenkomsten en vier advies-

wil ik graag meer weten over het

Kinderraad, zegt Sofie: ‘Het geven van

bijeenkomsten. De Kinderraad krijgt

ziekenhuis.’ Sofie (10) geeft aan dat

advies! Dat vind ik echt leuk, ik ben

verschillende onderwerpen om

haar moeder in het ziekenhuis werkt

benieuwd wat het ziekenhuis ermee

te bespreken, waar wij als zieken-

en dat zij het daarom leuk vindt om

gaat doen.’ Femke (11) geeft aan dat

huis graag advies over krijgen.

het ziekenhuis beter te leren kennen.

zij ook de rondleidingen tijdens de

Bijvoorbeeld over de invulling van

kennismakingsbijeenkomsten erg

de Open Dag, hoe kinderen hun

De eerste adviesbijeenkomst is

leuk vond. Het laboratorium was haar

informatie het liefst ontvangen, hoe

inmiddels geweest. De kinderen

favoriet.

de Kinderafdeling eruit zou moeten

gaven advies over de invulling van de

zien, de samenwerking tussen huis-

Open Dag; Wat zien wij graag terug

De Kinderraad bestaat uit basis-

artsen en het ziekenhuis. Esther

op de Open Dag? Wat kunnen wij zelf

schoolleerlingen van groep 6, 7 en

Hentzen, kinderarts en mede-

doen tijdens de Open Dag? Femke:

8 uit de regio. Een aantal kinderen

oprichter van de raad: ‘Ik heb altijd

‘Het was echt spannend. Er kwamen

verlaat aan het einde van het school-

al heel graag een Kinderraad op

mensen van verschillende afdelingen

jaar de basisschool, dan gaan wij op

willen zetten. Ik vind het belangrijk

naar onze presentaties luisteren en

zoek naar nieuwe kinderraadsleden.

dat kinderen betrokken worden

vragen stellen.’ Sofie en Gino sluiten

Samen met De Kleine Ambassade

bij zaken die in het ziekenhuis

zich daar helemaal bij aan. Als de

uit Schiedam. n

spelen. Hen te laten leren door te onderzoeken, te ontdekken, te doen en vooral ook te ervaren. Door een

Cliëntenraad

organisatie te leren kennen, kunnen

Naast de Kinderraad is er ook een Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een

de kinderen een mening vormen

onafhankelijk adviesorgaan in het ziekenhuis en behartigt de belangen van

en uiteindelijk een advies geven.’

de patiënten. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Raad van Bestuur over (in)direct gerelateerde cliëntenbelangen.

Om bij de Kinderraad te komen,

De Cliëntenraad werkt met (ad hoc) commissies/werkgroepen op het

hebben de kinderen ‘gesolliciteerd’,

gebied van bouw, communicatie, klantgerichtheid/gastvrijheid, kwaliteit en

waarbij zij hebben aangegeven

patiëntveiligheid, digitaal patiëntendossier en menu’s voor patiënten.

waarom zij graag bij de Kinderraad 5


6


Rond het 45ste levensjaar verandert de hormoonhuishouding van vrouwen. Ondanks dat de veranderingen langzaam plaatsvinden, krijgt de vrouw op een gegeven moment last van opvliegers en heeft het in de nacht opeens erg warm, zij voelt zich onrustig, is emotioneler en krijgt een onregelmatige menstruatie. De overgang! Al deze veranderingen kunnen een flinke impact hebben op het leven, ook op dat van de partner en kinderen.

Vrouwen in hun kracht laten de impact van de overgang Tijdens het overgangsspreekuur

de vrouw naar de (a-)typische klachten

is het meest belangrijke: Hoe hou je

geeft Ebel Molenaar, overgangs-

die zij heeft. Dit in combinatie met

vrouwen in hun kracht?’

verpleegkundige in Franciscus

leeftijd en menstruatiepatroon, zijn

Vlietland, graag advies wat te doen

voorspellers over de fase van de

Schommelingen in de hormoon-

bij de verschillende klachten. Ebel:

overgang. Op basis daarvan maak ik

huishouding zorgen er ook voor

‘Tijdens het consult kijk ik samen met

een persoonlijk adviesplan. Daarbij

dat bepaalde voedingsproducten opvliegers kunnen geven. Het drinken van alcohol, koffie en koolzuurhoudende dranken en het eten van suikers kunnen hiervoor zorgen. Ook veranderingen in de stofwisseling zorgen voor een toename van het lichaamsgewicht. Daarom is het belangrijk om te bewegen. Een lekker stuk wandelen, naar de sportschool… voldoende bewegen helpt ook tegen een onrustig gevoel. Ebel: ‘Tijdens het consult wordt ook gekeken of er een verhoogde kans is op hart- en vaatziekten, borstkanker en osteoporose (botontkalking). Dat kan invloed hebben op de advisering.’ De partner is ook welkom mee te komen naar een consult. Hoe om te gaan met die overgang? Ook de partner kan af en toe wat advies gebruiken! Wilt u ook een persoonlijk adviesplan? In Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland helpen wij u graag verder. Via de huisarts kunt u een verwijsbrief krijgen. n 7


4 Placebo of niet, we zien vaak dat alle deelnemers bewuster met hun gezondheid bezig zijn, bijvoorbeeld door hun medicatie beter te gebruiken.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland is veel aandacht voor leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Door deze focus mag Franciscus Gasthuis & Vlietland zich een topklinisch opleidingsziekenhuis noemen. De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) wordt ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd. Kijk op www.franciscus.nl voor meer informatie.


‘Luchtweginfecties, longziekten, het immuunsysteem, microbiologie; ik vind het heel interessant. Dat is ook de reden dat ik mij graag bezig houd met wetenschappelijk onderzoek’, vertelt kinderarts en onderzoeker Gerdien Tramper. ‘Wat ik momenteel onderzoek, is of patiënten met astma baat hebben bij een bepaalde pil, waardoor zij minder snel kans hebben op luchtweginfecties. Dit bekijk ik samen met longarts Gert-Jan Braunstahl en promovendus Geertje de Boer, beiden werkzaam in Franciscus Gasthuis & Vlietland, en met professor Rudi Hendriks van het Erasmus MC.’

Wetenschappelijk onderzoek naar luchtweginfecties en astma De pil bevat bacteriële eiwitten

Deelnemers

wat zij zo leuk vindt aan het uitvoeren

(lysaten). Dokter Tramper: ‘Deze

Er doen nu twintig patiënten mee.

van wetenschappelijk onderzoek,

stimuleren het afweersysteem in de

Najaar 2017 start een tweede groep,

antwoordt ze: ‘Het mooie eraan is,

darmen, wat waarschijnlijk effect

bestaande uit honderd mensen.

dat je door het opdoen van nieuwe

heeft op het afweersysteem van het

Dokter Tramper vertelt: ‘De meeste

inzichten uiteindelijk veel kan

hele lichaam. En dus ook op kwalijke

deelnemers hebben ernstig astma.

betekenen voor de patiënt. Je hebt het

bacteriën en virussen in de lucht-

Zij doen mee, omdat ze hopen dat

proces van begin tot einde zelf in de

wegen, vermoeden wij. Tijdens het

met hun bijdrage de kennis over

hand, doordat je onderwerpen uitdiept

onderzoek kijken wij of de astma-

hun aandoening wordt vergroot en

waar je meer over te weten wilt komen.

klachten inderdaad afnemen door

er een nieuwe therapie kan worden

Hopelijk leveren de onderzoeken veel

deze pil. Het onderzoek is net voor

gevonden om hun klachten te

waardevolle informatie op.’

de winterperiode gestart; de periode

verminderen.’ Eens per drie maanden,

waarin mensen met astma meer kans

gedurende anderhalf tot twee jaar,

Het onderzoek wordt onder

hebben op luchtweginfecties, zij zijn

komt de deelnemer in het zieken-

andere gesponsord door Stichting

dan sneller kortademig en benauwd.’

huis. ‘Deze afspraken worden zoveel

Coolsingel. Dokter Tramper: ‘Van

mogelijk gekoppeld aan al geplande

de European Society of Pediatric

Een nep-tablet

polikliniekbezoeken. Uiteindelijk komt

Infectious Diseases heb ik een

De groep met deelnemers is in

de patiënt één of twee keer per jaar

persoonlijke beurs (fellowship)

tweeën gesplitst; de ene helft krijgt

extra naar het ziekenhuis.’

ontvangen voor dit onderzoek.’

niet welke patiënt het medicijn of

Veel kennis en expertise in huis

Aanmelden voor dit onderzoek

de placebo krijgt. Zijzelf en hun

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Bent u tussen de 12 en 50 jaar en

behandelend arts weten dat ook niet.

heeft meerdere expertisecentra,

heeft u matig tot ernstig astma met

Dit wordt ‘dubbel blind’ genoemd.

waaronder het expertisecentrum

2 of meer astma-aanvallen per jaar?

Na twee winterseizoenen openen wij

Astma & COPD. Dit expertisecentrum

Mogelijk komt u dan in aanmerking

de code en wordt duidelijk wie het

onderscheidt zich onder andere

als deelnemer. Geïnteresseerden

echte medicijn heeft gekregen.

doordat de artsen betrokken zijn

kunnen een e-mail sturen naar

Daardoor is het onderzoek betrouw-

bij wetenschappelijk onderzoek.

breathestudie@franciscus.nl. n

baarder, anders kan er invloed worden

‘Binnen dit expertisecentrum is

uitgeoefend op de resultaten. Placebo

enorm veel kennis aanwezig die

of niet, wij zien vaak dat alle deel-

wij goed kunnen gebruiken in dit

nemers bewuster met hun gezond-

onderzoek.’ Dokter Tramper is bij

heid bezig zijn, bijvoorbeeld door

meer wetenschappelijke onderzoeken

hun medicatie beter te gebruiken.’

betrokken. Als haar wordt gevraagd

het medicijn, de andere helft een placebo (een nep-tablet). ‘Ik weet

9


11


Franciscus Gasthuis in zesdelige serie over ziekenhuiszorg

Anita Witzier kruipt in de huid van de zorgverlener

4 Het is mij opgevallen dat zowel artsen als verpleegkundigen met veel kennis van zaken en respect over obesitas praten. 12


Hoe is het om in de zorg te werken? Anita Witzier ging voor haar programma Anita wordt Opgenomen op zoek naar de mens achter de zorgverlener. Ze stak zich in het uniform van verpleegkundigen van Franciscus Gasthuis en draaide mee in het team van zorgprofessionals dat jongeren met obesitas (zwaarlijvigheid) behandelt en begeleidt. ‘Ik wist dat de zorg interessant zou zijn, maar heb het nu ook ervaren.’

KRO-NCRV start in mei met het derde

en een scherm. Het operatieteam

Bevlogen profs

seizoen van Anita wordt Opgenomen.

was zo goed op elkaar ingespeeld.

Met haar programma wil Anita de

Dit keer neemt Anita Witzier een kijkje

Elke stap is van A tot Z uitgedacht

kijker ervan overtuigen dat werken in

achter de deuren van ziekenhuizen.

en uitgewerkt. Ik heb echt staan

de zorg iets prachtigs is.

Ze laat zien hoe veelzijdig het werk

genieten. Het was de beste film ever

van artsen, verpleegkundigen en

die ik daar gezien heb.’

‘Ik wist dat de zorg interessant zou

andere zorgverleners is en vergezelt

Wat Anita vooral trof is de motivatie

zijn, maar heb het nu ook ervaren.

hen naar operatiekamers, spreek-

van artsen om maagverkleinings-

Het is duizend keer leuker dan wij

kamers, verpleegafdelingen, poli’s

operaties uit te voeren. ‘“Wij geven

ons beseffen. De ziekenhuiszorg in

en werkkamers. Tijdens de opnamen

jongeren een nieuw leven”, vertelden

Nederland staat op een hoog peil,

droeg Anita zelf ook een uniform. ‘In

ze mij. ‘Toen ik zag dat ze daar zo

met bevlogen profs die met plezier

eerste instantie voelt het een beetje

gloedvol over spraken, dacht ik: wow!

hun werk doen en hart hebben voor

vreemd om dat aan te trekken’, vertelt

Dat raakte mij. Jongeren gaan weer

de patiënt. Het maken van dit

ze, ‘maar je schikt je al heel snel in

aan het werk, vinden een relatie,

programma vind ik een van de leukste

die rol. Ik nam ook meteen het loop-

kunnen kinderen krijgen. Aan de

dingen die ik ooit heb gedaan.’ n

tempo aan van de verpleegkundigen

andere kant zag ik ook de ethische

en zoals je weet, is dat behoorlijk

dilemma’s waar artsen voor staan. Je

hoog.’

kunt gastric bypasses blijven uitvoeren tot je erbij neervalt, zeggen ze. Maar de

De uitzending van Anita,

De zesdelige serie is opgenomen

grote gezondheidswinst zit uiteindelijk

opgenomen in Franciscus

in verschillende ziekenhuizen en

aan de voorkant, bij het voorkomen

Gasthuis, is te zien op

volgt de levensloop van de mens:

van obesitas. Dat is een taak voor

maandag 29 mei 2017 op NPO1.

van neonatologie (vroeggeboren

overheid, onderwijs en ouders.’

baby’s) tot geriatrie (ouderzorg). De uitzending waarin Franciscus Gasthuis centraal staat, concentreert zich op jongvolwassenen met ernstige obesitas. Bij de begeleiding en behandeling van deze patiënten is een team van behandelaars betrokken. ‘Het is mij opgevallen dat zowel artsen als verpleegkundigen met veel kennis van zaken en respect over obesitas praten. Absoluut niet veroordelend.’

Game Anita is onder de indruk van de gastric bypass (maagverkleiningsoperatie) die ze bijwoonde. ‘Ik dacht dat er een enorme snee in de buik zou worden gemaakt. Maar nee, het is een kijkoperatie. Het leek wel een soort game met stokken, camera 13


Burgemeester Aboutaleb op werkbezoek in Franciscus Gasthuis

‘Dit ziekenhuis heeft precies de goede schaal’ Op een middag in januari bracht burgemeester Aboutaleb samen met directeur Publieke Gezondheid Elly van Kooten van de gemeente Rotterdam een werkbezoek aan Franciscus Gasthuis. Artsen en verpleegkundigen gaven hen een inkijkje in het dagelijks werk op de Spoedpost, de Spoedeisende Hulp, de Kraamsuites en de afdeling Neonatologie.

4 Burgemeester Aboutaleb: ‘Waarom ik zo gecharmeerd ben van dit ziekenhuis, is dat je hier geen nummer bent’


Alsof het zo is afgesproken. Zodra de liftdeuren van de tiende verdieping van Franciscus Gasthuis zich openen en burgemeester Aboutaleb uit de lift stapt, staan daar drie lachende verpleegkundigen. Tussen hen in een verrijdbare couveuse met daarin een gezonde baby die een half uur geleden met de keizersnede is geboren. ‘Een verse baby’, roepen ze vrolijk. ‘En een flinkerd, een pond of negen’. De burgemeester loopt meteen op hen af. Een paar tellen later schaart het hele gezelschap zich rond de couveuse om het kindje te bewonderen. Na deze spontane ontmoeting met de nieuwe wereldburger vervolgt de burgemeester zijn weg naar de Kraamsuites en de afdeling Neonatologie. Samen met directeur Publieke Gezondheid Elly van Kooten en Renate Veerkamp, accounthouder Ziekenhuizen van de gemeente

Elly van Kooten, ‘dat ouderen die

retoriek?,’ vraagt hij zich af. Mark

Rotterdam, is hij op werkbezoek in

langer thuis wonen, sneller op de SEH

Janssen en bedrijfskundig manager

Franciscus Gasthuis. Het programma

worden opgenomen?’ ‘Niet sneller’,

Wouter Vreeman begrijpen de

begon met een rondleiding over de

antwoordt SEH-arts Linda Kroon. ‘Wel

zorgen. Ze leggen uit dat het doel

Spoedpost en de Spoedeisende Hulp

op een kritieker moment. Als mensen

van concentratie van de geboortezorg

(SEH), waar ze werden bijgepraat

hier komen met een gebroken heup,

kwaliteitsverbetering is. ‘Anesthesisten,

over de samenwerking tussen huis-

blijkt dat ze vaak meerdere ziektes

gynaecologen en kinderartsen

artsen en SEH-artsen in de avond-

onder de leden hebben en dat het

bijvoorbeeld, die willen we 24/7 in

uren, ‘s nachts en in het weekeinde.

thuis niet meer gaat.’

huis hebben’, zegt Vreeman. ‘Dat als het nodig is, zij klaarstaan. Als je twee

Complexe zorg

Ook de concentratie van de geboorte-

locaties hebt, lukt dat organisatorisch

Karen Kruijthof en Mark Janssen

zorg komt aan de orde. Daarvoor

niet.’

van de Raad van Bestuur en

worden nu plannen gemaakt. De

Wietske Vrijland (voorzitter medisch

bedoeling is dat pas in 2018 de

Gecharmeerd

stafbestuur) leiden hun gasten rond

bevallingen in Franciscus Gasthuis

Aboutaleb juicht kwaliteits-

en brengen hen in contact met

worden geconcentreerd. Na de

verbetering en samenwerking toe.

afdelings- en teammanagers, artsen

concentratie van bevallingen blijft

Maar waarschuwt voor wat hij noemt

en verpleegkundigen. De gesprekken

er de mogelijkheid voor polibezoek,

‘doorgeschoten grootschaligheid’

gaan onder meer over: de opleiding

dagbehandelingen, begeleiding

van ziekenhuizen en scholen.

van ambulancepersoneel en SEH-

en nazorg van zwangerschap en

De menselijke maat is belangrijk.

verpleegkundigen, het tekort op de

gynaecologie in Franciscus Vlietland.

‘Waarom ik zo gecharmeerd ben

arbeidsmarkt aan deze medische

De burgemeester kent de zorgen die

van dit ziekenhuis, is dat je hier geen

professionals, de beddencapaciteit

leven bij zijn Schiedamse collega. ‘De

nummer bent. Het is geen fabriek.

bij rampen. Ook de toename van

afstand naar het ziekenhuis zou te

Eigenlijk zou ik willen dat we het

complexe zorg op de SEH wordt

lang zijn. Vrouwen zouden in auto’s

land volproppen met ziekenhuizen

besproken. ‘Heeft u het idee’, vraagt

kunnen gaan bevallen. Is dat politieke

van deze schaal.’ n 15


16


Wellicht ken je ons ziekenhuis als bezoeker of als patiënt. Maar heb je wel eens gedacht aan Franciscus Gasthuis & Vlietland als werkgever? Er werken ruim 4.200 medewerkers en bijna 300 artsen. En wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s.

De rode loper ligt uit Werken en leren

Diverse functies

‘We werven regelmatig voor

Er zijn niet alleen zorgfuncties

leerlingen die wij een opleidings-

beschikbaar. ‘Wij hebben heel

plaats aanbieden. Wij zijn tenslotte

veel diverse vacatures’, vertelt

een topklinisch ziekenhuis, waardoor

Charlotte. ‘In Franciscus Gasthuis

er aandacht is voor opleiding,

& Vlietland werken niet alleen

ontwikkeling en innovatie. Er zijn

verpleegkundigen en artsen. Van

bijvoorbeeld opleidingsplekken voor

managers, beleidsmakers tot ICT-

MBO- of HBO-verpleegkundigen die

ers… ook dit soort functies zijn

zich willen specialiseren. En ook voor

nodig in een ziekenhuis.’

mensen met een middelbare schoolwillen, zoals leerling-operatieassistent

Inspanning en ontspanning

of verpleegkundige.’

Werken in het ziekenhuis is leuk

diploma, die een functie in de zorg

en uitdagend. Om te zorgen dat er Charlotte van der Burg is corporate

Direct plek

naast inspanning ook tijd is voor

recruiter in ons ziekenhuis. Enthousiast

‘Qua vacatures is er bijvoorbeeld

ontspanning, worden bijzondere

brandt ze los: ‘Werken bij Franciscus

direct plek voor OK-assistenten

activiteiten georganiseerd. ‘Zo

Gasthuis & Vlietland is ontzettend

en gespecialiseerd verpleeg-

mag iedereen vier keer per jaar

leuk! Hoewel het een grote organi-

kundigen, zoals SEH-, IC- en Kinder-

een stoelmassage aanvragen, die

satie is, hangt er op alle locaties een

verpleegkundigen. Ook bieden wij

onder werktijd wordt uitgevoerd.

prettige sfeer. Ik zie saamhorige,

mogelijkheden voor nieuwe collega’s

Tijdens de Gezondheidsdagen

hechte teams. Ook al zijn we groot,

in onze flexpool. Wanneer iemand

en de Sterk in je Werk-week is

het voelt als een klein ziekenhuis:

interesse heeft, is er vrijwel altijd de

aandacht voor de balans werk-

overleg is snel mogelijk en mensen

mogelijkheid om een dagje mee te

privé. En successen vieren we

kennen elkaar goed. Een aantal

lopen op de afdeling. Een mooie

met elkaar, bijvoorbeeld tijdens

collega’s werkt over beide locaties, dit

manier om kennis te maken en de

het goedbezochte jaarlijkse

maakt het werk nóg afwisselender.’

sfeer te proeven.’

personeelsfeest.’ n

Laat van je horen! Heb je interesse in werken in ons ziekenhuis? Laat dit weten aan recruiter Charlotte van der Burg: ‘Iedereen kan mij heel gemakkelijk benaderen! Ik vind het belangrijk dat mensen geen drempel ervaren om vragen te stellen over werken of leren in ons ziekenhuis.’ Je vindt Charlotte: - via whatsapp: 06 - 1906 8766 - facebook: facebook.com/Werkenbijfranciscus - twitter: twitter.com/franciscuswerkt ‘En ik houd maandelijkse inloopmiddagen op de Rotterdamse en Schiedamse locatie, daar ligt de rode loper letterlijk uit voor geïnteresseerden! Iedereen met vragen over werken bij Franciscus kan bij mij langslopen.’ Tot slot is de website www.werkenbijfranciscus.nl belangrijk om in de gaten te houden. Daar staan de vacatures, events, verhalen van collega’s en meer informatie over Franciscus Gasthuis & Vlietland als werkgever.

17


Bij pijn op de borst gaat bij de meeste mensen wel een alarmbelletje rinkelen. Maar weet u dat ook andere signalen kunnen wijzen op een hartinfarct? Deze worden doorgaans niet herkend als serieuze hartklachten. Sweder van de Poll, cardioloog, geeft uitleg.

Serieuze hartklachten

‘Centrale druk op de borst, met

cardioloog stelt daarom veel vragen,

raden om daar vooraf in de familie

uitstraling naar de kaak en arm’,

om een zo duidelijk mogelijk beeld te

naar te vragen.’

begint dokter Van de Poll. ‘Dat is

krijgen.’

Diagnose stellen

wat we noemen: klassieke angina pectoris (pijn op de borst). Maar

Kunnen mensen zich voorbereiden

Het hart krijgt zuurstof via de krans-

de klachten bij een hartinfarct,

op deze vragen? ‘Jazeker!’,

slagaders. Als deze kransslagaders

kunnen enorm verschillen. Iemand

reageert dokter Van de Poll. ‘Ik

vernauwd raken, krijgt het hart te

kan ook alleen pijn in de kaak

vraag bijvoorbeeld: “Hoe lang

weinig zuurstof. Bij een hartinfarct

hebben of alleen pijn in de arm. Of

heeft u al klachten? Onder welke

is de kransslagader helemaal

juist benauwd of erg moe zijn. En

omstandigheden heeft u klachten;

afgesloten.

de druk op de borst kan ook voelen

bij inspanning of ontspanning? Kunt

‘Voor de diagnose ‘hartinfarct’ is

als steken of als aanhoudende,

u de klachten uitlokken of komen ze

altijd meer onderzoek nodig’, vervolgt

zeurende pijn. Sommige mensen

willekeurig? En: wat doet u als

dokter Van de Poll. ‘Als de diagnose

hebben zelfs helemaal geen

u klachten heeft? Gaat het beter na

gesteld is, dan moet men maar liefst

klachten!’

wat eten of drinken?”

vijf medicijnen innemen: twee bloed-

‘De diagnose hartinfarct is moeilijk

Daarnaast vergroten bepaalde

en een cholesterolverlager. In het

te stellen’, vertelt dokter Van de

risicofactoren de kans op een hart-

uiterste geval wordt een dotter-, stent-

Poll. ‘Er zijn veel andere ziekten die

infarct, zoals leeftijd, roken en hoog

of bypassoperatie uitgevoerd om

erop lijken. En de klachten ervaart

cholesterol. ‘Ook kan het in de

de verstopte of vernauwde ader te

iedereen op zijn eigen manier. Een

familie voorkomen. Het is aan te

verhelpen.’ n

drukverlagers, twee bloedverdunners

19


20


Eén vraag aan vijf mensen Bij voldoende slaap heeft iedereen baat. Elke nacht goed slapen. Dat is wat iedereen wil, maar niet altijd lukt. Wij stelden onze patiënten en bezoekers de vraag: ‘Hoe zorgt u voor een goede nachtrust?’

4 Eddie Liew ‘Dat is een goede vraag. Ik slaap al een tijdje niet goed en wordt vaak wakker ’s nachts. Dit jaar heb ik voor de tweede keer een hersenbloeding gehad. Het gevoel is nu anders, ik maak me meer zorgen over wat ik wel en niet meer kan en daardoor slaap ik slecht. Het helpt om erover te praten. Door sporten ontspan ik ook. Helaas helpt dit niet altijd.’

4 Dilaver Ekici

4 Ortje Valkenburg-Ras

‘Na een ongeluk heb ik slaapapneu (adem-

‘Acht van de tien nachten slaap ik

stops) gekregen. Daardoor sliep ik slecht

goed. Ik zorg dat ik iedere dag rond

en was ik overdag moe. Niet handig, want

dezelfde tijd naar bed ga. Zo kwart

ik ben kraanmonteur in de haven. Dan is

voor elf, elf uur. Ik slaap dan zes of

focus belangrijk! Ik slaap nu weer goed,

zeven uur. Ik voel me het prettigst

want tegenwoordig slaap ik met een

als ik zeven uur slaap, dus daar let

kapje op mijn mond, dat verbonden is aan

ik goed op.’

een apparaat. Dat voorkomt dat mijn adem stopt.’

4 Jan Snijder ‘Ik slaap eigenlijk altijd goed. De kunst is om te ontspannen voor het slapen. Dat doe ik door te bidden. Een enkele keer doe ik ook een ontspanningsoefening. Dat brengt me tot rust. En ik ga laat naar bed, wanneer ik echt moe ben.’

4 Marianne en Joost ‘De afgelopen periode was een ramp wat slapen betreft. Mijn man is geopereerd aan blaaskanker en heeft een katheter gekregen. Door de spanning en de katheter sliep hij heel slecht. Ik gaf hem dan valeriaan, daarmee sliep hij heerlijk. Soms nam ik zelf ook een paar druppeltjes. We hebben zojuist een goede uitslag gekregen en de katheter is eruit. Slapen zal nu een stuk beter gaan!’

21


22


23


4 Door de ademstops kon ik moeilijk in diepe slaap komen, waardoor ik vooral in de ochtend erg moe was. 24


Snurken, stokkende ademhaling. Wanneer u hier last van heeft, kan dit heel vervelend zijn voor uzelf en uw omgeving. Snurken is vaak onschuldig, maar er kan ook sprake zijn van slaapapneu. Apneus (ademstops) veroorzaken een daling in het zuurstofgehalte in het lichaam, wat schadelijk is voor bloedvaten en weefsels. Dit geeft een verhoogd risico op een hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten en een herseninfarct. In Franciscus Gasthuis & Vlietland werken longartsen en KNO-artsen nauw samen bij de behandeling van slaapapneu.

Zwaar snurken en een stokkende ademhaling Jetty Dijkshoorn heeft al zolang zij

je gezondheid. Ik besloot een

van haar onderkaak, waardoor de

zich kan herinneren slaap- en snurk-

afspraak te maken op de Slaappoli

keelholte dicht valt en de luchtweg

problemen. Haar man merkte dat zij

in Franciscus Vlietland. Daar werd

wordt afgesloten. ‘Mijn KNO-arts

meerdere keren per nacht stopte met

ik gezien door een KNO-arts, long-

dokter Schoenmakers adviseerde

ademhalen. ‘Hij maakte mij soms

arts en slaapverpleegkundige. Alle

een nachtbitje om mijn onderkaak

wel vijf keer per nacht wakker, uit

afspraken waren netjes op één dag

op zijn plek te houden. Bij de

ongerustheid.’ Jetty’s man is daar niet

gepland.’

producent van het bitje zijn gebits-

alleen in. Ondanks dat de drang om

foto’s gemaakt en is de stand van

te ademen zó groot is dat mensen

Slaaponderzoek

mijn gebit uitgebreid bekeken. Met

altijd weer gaan ademen, zijn veel

Bij een verdenking op slaap-

een 3d-printer is het bitje geprint.

partners ongerust. ‘Door de adem-

apneu, wordt een slaaponderzoek

Het past perfect.’

stops kon ik moeilijk in diepe slaap

uitgevoerd. Jetty vertelt: ‘In het

komen, waardoor ik vooral in de

ziekenhuis kreeg ik een band met

Niet meer zonder

ochtend erg moe was.’

een kastje om. De verpleegkundige

Met zo’n bitje slapen, is in het begin

vertelde hoe ik thuis de plakkers van

wennen. ‘Je slaapt toch met een

Effect op omgeving

het kastje, op mijn bovenlichaam

vreemd ding in je mond. Soms

Naast dat Jetty last heeft van adem-

aanbracht.’ Tijdens het slapen wordt

deed ik hem zelfs uit in mijn slaap.

stops, snurkt zij ook zwaar. ‘Zeker

de ademstroom- en ademhaling

Inmiddels ben ik er zo aan gewend

voor een vrouw is dat vervelend om

geregistreerd, het zuurstofgehalte,

dat ik niet meer zonder wil. De adem-

te horen. Ik werd daar best verdrietig

de slaaphouding en de mate van

stops zijn verleden tijd! Het bitje is

van. En het was vervelend dat ook

snurken. ‘Je slaapt wel gek met zo’n

mijn vriend. Zal ik hem een naam

anderen door mij minder goed

kastje om. Toch was de diagnose

geven? Henry.’ Bij de vraag of

sliepen. Als ik voor mijn werk een

duidelijk; mild slaapapneu. Naast

ook het snurken is gestopt, kijkt

hotelkamer deelde, begon ik mezelf

het slaaponderzoek kreeg ik ook

Jetty haar man aan. Hij antwoordt

vooraf al te excuseren.’

een algemene gezondheidscheck.’

bevestigend. Jetty: ‘Ik had gewild

Afspraak bij Slaappoli

Een nachtbitje

Ze vertelt lachend: ‘Ik maak er nu

‘Bij de dokter zag ik folders over

Het snurken en de ademstops komen

zelfs reclame voor bij vrienden die

slaapapneu en de gevolgen voor

bij Jetty door het naar achter vallen

ook snurken.’ n

dat ik het bitje eerder had gehad.’

25


Portret van:

Een medisch fotograaf John de Kool werkt al bijna 38 jaar als medisch fotograaf in ons ziekenhuis. ‘Medewerkers in de zorg zien veel, maar ik zie eigenlijk alles. Alle bijzondere, afwijkende dingen van patiënten op alle poliklinieken en verpleegafdelingen.’ Als een patiënt zich meldt met een bijzonder ziektebeeld, wordt hij regelmatig doorverwezen naar de medisch fotograaf, zodat er foto’s van gemaakt kunnen worden. ‘Dat kan van alles zijn’, vertelt John. ‘Ik zie de meest uiteenlopende dingen voorbij komen; huidaandoeningen, afwijkingen, tumoren en zelfs de gevolgen van kindermisbruik en huiselijk geweld.’ John ziet veel patiënten van dermatologie en plastische chirurgie. ‘Zowel arts als patiënt willen bijvoorbeeld zien wat het resultaat is van medicatie voor een bepaalde huidaandoening. Maar ook wat het resultaat is van een plastische ingreep. Een voor en na foto. Het maken van een foto is van groot belang voor het stellen van de juiste diagnose.’ John heeft een fotostudio in Franciscus Gasthuis, waar hij de meeste patiënten ziet. Soms wordt hij gevraagd om naar een patiënt toe te komen. Vaak liggen zij dan op een verpleegafdeling. ‘Naast dat de arts en patiënt vaak willen weten wat het resultaat is, is soms ook de zorgverzekeraar geïnteresseerd. Deze beoordeelt op basis van foto’s of een ingreep nodig is en of deze dan wel of niet vergoed wordt.’ ‘Natuurlijk is de privacy altijd gewaarborgd. Dat is het allerbelangrijkste. Patiënten die langskomen bij mij in de studio, hebben soms net heel vervelend nieuws gehad en zijn onzeker, moeten zich uitkleden en dan staat er een vreemde man voor ze om foto’s te maken. Aandacht voor de patiënt is heel belangrijk, zodat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Een kopje koffie en een luisterend oor doen al veel.’ John maakt zo’n 12.000 foto’s per jaar en het aantal neemt ieder jaar toe. Foto’s worden opgeslagen in het patiëntendossier, zodat de arts daar altijd bij kan. Sommige foto’s worden ook gebruikt voor opleidingsdoeleinden of bij een artikel in een medisch tijdschrift. Uiteraard is ook hier de privacy geborgd. n

26

4 ‘Ik zie de meest uiteenlopende dingen voorbij komen’


Mooi verhaal

Pieter Jan Bougie is geestelijk verzorger. Tijdens zijn werk maakt hij hele mooie, maar ook hele heftige dingen mee. Hij vertelt: ‘De context is belangrijk voor de betekenis die iemand aan iets geeft. Een voorbeeld. Tijdens een crematiedienst zat ik naast een oudere meneer. Verderop zat een jongen met een zwarte pet op. De man wond zich op over dit ‘onopgevoede joch’ die zijn pet op hield en ik had de neiging ook een waardeoordeel te geven. Na de dienst liep iedereen langs de kist. De jongen bleef voor de kist staan, legde zijn pet op de kist en zei: “Bedankt opa”. Toen ik hem later vroeg wat de pet betekende, vertelde hij dat hij deze jaren terug van zijn opa had gekregen en dat dit veel voor hem betekende. Waarom ik dit vertel; mensen voelen zich pas echt begrepen als je aandacht hebt voor de hele context. Dat wat van waarde en betekenis is voor de patiënt, beïnvloedt ook zijn overtuiging om wel of niet te kiezen voor een behandeling. Wij zijn als geestelijk verzorgers gefocust op de beweegredenen achter keuzes die patiënten maken. Hier aandacht aan geven komt de behandeling ten goede. Ik vind het zo moedig dat mensen vertrouwen geven, zich letterlijk uit handen geven aan onze zorgverleners. Aan de chirurg die hen opereert, aan de verpleegkundige die hen wast en aan de geestelijk verzorger waarmee zij hun diepste twijfels en angsten bespreken. Wij proberen patiënten te ondersteunen en motiveren. Hen hoop te geven, soms hele kleine sprankjes. We voeren veel gesprekken. Ook met patiënten die niet lang meer te leven hebben. Deze gesprekken gaan vaak niet over grote vragen zoals de zin van het leven, maar juist om kleine dingen, zoals familie; over liefde die zij wel of niet kregen en gaven. Door te praten over positieve en negatieve momenten in hun leven, laten zij langzaam los. Daarbij geven wij geen waardeoordeel. Patiënten geven de zorgverleners in ons ziekenhuis vertrouwen en wij beantwoorden die met liefdevolle en bekwame topzorg met aandacht voor de menselijke maat. Ik vind het geweldig hier mijn bijdrage aan te leveren.’ n 27


Op zoek naar iets anders?

Jan Ketelaar www.janketelaar.nl


Franciscus Vriendenfonds 4 Wolkenplafond voor afdeling

4 Onderzoek naar een nieuwe, patiëntvriendelijke

Dankzij een gift van ChipSoft hebben wij mooie

Franciscus Gasthuis start samen met het Erasmus MC een onderzoek naar

led-panelen kunnen aanschaffen voor de afdeling

inwendige bestraling na borstkanker. Dit onderzoek is een initiatief van

Neonatologie. De gang op de afdeling heeft nu een

arts-onderzoeker Gerson Struik en chirurg Taco Klem. Zij zijn hiermee in

mooi wolkenplafond met bloesem, waardoor de gang

Europa een voorloper op het gebied van inwendige bestraling bij borst-

een stuk lichter is geworden.

kanker.

Belia Quak, afdelingsmanager Neonatologie: ‘De

Bij inwendige bestraling worden radioactieve zaadjes ingebracht. Dit heet

gang, waardoor ouders naar de couveuseafdeling

Permanent Breast Seed Implants; een methode die in Canada al bewezen

lopen om bij hun baby te kijken, was erg lang en niet

effectief is. Hierdoor hoeven patiënten maar één keer naar het ziekenhuis

heel vrolijk. Voor ouders is het zorgelijk als hun kindje

te komen en vindt de bestraling ‘thuis’ plaats!

Neonatologie

vorm van bestraling

bij ons op de afdeling is opgenomen. Door de ledpanelen, hopen wij de stemming van ouders, opa’s

Het onderzoek richt zich vooral op het verminderen van huidproblemen bij

en oma’s positief te kunnen beïnvloeden.’

bestraling. Ze hebben negatieve cosmetische gevolgen en beïnvloeden de kwaliteit van leven van patiënten. Het aanbrengen van een laagje vloeistof

Led-panelen hebben een positieve invloed op de

onder de huid tijdens het inbrengen van de zaadjes, zou beschermend

beleving en daardoor op het welzijn en de gezondheid

werken.

van mensen. Door de natuurlijke daglichtervaring worden stress- en angstgevoelens verminderd.

Om alle aspecten van deze behandeling goed te kunnen

Voor een verminderd stressen angstgevoel

onderzoeken is extra financiering nodig. Wilt u dit onderzoek ook steunen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van borstkanker? Word dan Vriend van het Franciscus Vriendenfonds of doe een eenmalige donatie!

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zet het Franciscus Vriendenfonds zich met hart en ziel in om het verblijf van patiënten in Franciscus Gasthuis te veraangenamen. Wij financieren en realiseren projecten binnen het ziekenhuis die buiten de reguliere zorgbudgetten vallen. Deze projecten veranderen niet alleen de manier waarop patiënten hun bezoek en verblijf beleven, maar verbeteren ook de zorg zelf door een bijdrage te leveren aan zorginnovaties en wetenschappelijk onderzoek. Vanaf € 36,- per jaar bent u al Vriend. Wij houden u dan op de hoogte van alle projecten die mede dankzij u worden gerealiseerd. U kunt er ook voor kiezen een eenmalige gift te doen. Alle bijdragen zijn even welkom. Meer informatie? Kijk op www.franciscus.nl/vrienden of bel 010 - 893 4105.

29


Podotherapie, fysiotherapie, shockwavetherapie, voetzorg bij diabetes en sportblessures

vural.nl 30

| 010 - 273 11 73

Voor voetzorg in: Schiedam | Rotterdam | Pernis | Hellevoetsluis | Rockanje | Oostvoorne | Vlaardingen


Boekentip

Activiteiten

4 Lekker lang Mediterraans leven –

4 Duimelot: muziektheatervoorstelling voor

Mensen worden steeds bewuster van de gunstige

Duimelot geeft een slaapfeestje! Ze houdt heel erg van slapen, het liefst de

effecten van gezonde voeding en een gezonde

hele dag. Opgekruld onder haar dekentje of doezelend op een kussen. Maar

leefstijl, maar weten vaak niet goed de achtergrond

als ze bezoek heeft, wordt ze even wakker. Dan zingt ze liedjes en maakt

van bepaalde adviezen. In het boek ‘Lekker lang

ze muziek met haar instrumenten. Tijdens de muziektheatervoorstelling

Mediterraans leven’ wordt vanuit een wetenschappelijke

‘Duimelot’ kunnen dreumesen en peuters samen met Duimelot muziek

basis informatie gegeven over gezonde voeding

maken, meezingen, dansen en draaien, of gewoon liggen en luisteren.

de allerkleinsten

Manuel Castro Cabezas

vanuit het mediterrane perspectief. Hiervoor worden wetenschappelijke ontwikkelingen toegelicht en

Duimelot is een theatersolo voor twee- en driejarigen door actrice, zangeres

voorbeelden gegeven uit de dagelijkse praktijk van de

en maker Maud Dolsma. De voorstelling is te bezoeken tot 29 oktober 2017.

auteur Manuel Castro Cabezas,

Onder vermelding van kortingscode SAMEN kost een kaartje €5.

die als internist werkzaam is in Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Kijk voor meer informatie op de website van Maas Theater en Dans

Daarnaast vindt u een groot aantal

www.maastd.nl.

lekkere en originele recepten uit het Mediterraans gebied die makkelijk te bereiden zijn.

Theatersolo voor twee- en driejarigen

7

2

5

9

6 6

3

0

4

3 A

1

2 4

2 8

3

4 8

2

1

4 Nationale Molendagen: 13 en 14 mei

2

2017 zijn de Nationale Molendagen.

5

6 5

C

7 B

Foto: Syb Ontwerpt

Sudoku

7

Zaterdag 13 en zondag 14 mei In Schiedam vindt u prachtige, historische windmolens. In de oude binnen-stad staan de brandersmolens, de hoogste molens ter wereld. Zij maalden graan voor de jeneverindustrie en ook nu wordt er

Mail de cijfers in de vakjes met A, B en C uiterlijk

nog steeds ambachtelijk gemalen

31 mei 2017 naar communicatie@franciscus.nl.

op de wind. Sinds enkele jaren heeft

Onder de goede inzendingen verloten wij het boek

Schiedam ook weer een complete

‘Lekker lang Mediterraans leven’ van Manuel

poldermolen aan de Poldervaart; de

Castro Cabezas, internist in ons ziekenhuis.

Babbersmolen. Op Molendag zijn meerdere molens te bezichtigen.

U kunt ook een kaartje sturen naar:

Molenwinkel De Walvisch en

Franciscus Vlietland

Museummolen De Nieuwe

t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie

Palmboom bieden een gezellig

Postbus 215 - 3100 AE Schiedam

terras om even uit te rusten.

Vergeet niet uw contactgegevens en adres te

Kijk vanaf 1 mei op www.deschiedamsemolens.nl voor het volledige

vermelden!

programma. 31


Algemene informatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis

Bezoektijden Vlietland

Franciscus Maassluis

Kleiweg 500

Patiënten kunnen dagelijks bezoek

De Vloot 206

3045 PM Rotterdam

ontvangen van 15.30 tot 19.30 uur.

3144 PK Maassluis

010 - 461 6161

010 - 592 1822

24 uur per dag,

In het weekend en op erkende feestdagen

7 dagen per week bereikbaar

ook van 13.30 tot 14.15 uur.

Bezoektijden Gasthuis

Sommige afdelingen werken

Patiënten kunnen alle dagen bezoek

met afwijkende bezoektijden,

ontvangen van 15.30 tot 16.30 uur en

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

werkdagen 8.00 - 17.00 uur Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Het Oogziekenhuis Interne Geneeskunde/Bloedafname

van 18.30 tot 20.00 uur.

Franciscus Berkel

Schiedamse Vest 180

In het weekend is bezoek ook welkom

Boerhaavestraat 19

3011 BH Rotterdam

van 11.00 tot 12.00 uur.

2652 EP Berkel en Rodenrijs

werkdagen 8.30 - 17.00 uur

Afspraak maken: 010 - 461 7700 Sommige afdelingen werken

werkdagen 8.00 - 16.30 uur Al onze locaties zijn goed bereikbaar

met afwijkende bezoektijden, zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

Franciscus Hoogvliet

met de auto en het openbaar vervoer.

Medisch Centrum Stelle

Franciscus Vlietland

Stelle 8

Kijk op www.franciscus.nl voor

Vlietlandplein 2

3191 KE Hoogvliet

de ligging van de locaties en de

3118 JH Schiedam

werkdagen 8.00 - 17.00 uur

manier waarop u er komt.

010 - 893 9393 24 uur per dag,

Afspraak maken: 010 - 893 0000

7 dagen per week bereikbaar

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

4 Zorgkaart Nederland

Volg ons op: 4 www.franciscus.nl

/franciscuszorg @franciscuszorg

Geef uw mening over /company/franciscus

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Via www.franciscus.nl

of over uw arts via www.zorgkaartnederland.nl

4 Mis niets van het ziekenhuis! Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Franciscus Gasthuis & Vlietland? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.franciscus.nl. Deze verschijnt zes keer per jaar.

4 Klacht, compliment of suggestie? Wij leren van uw klachten, complimenten en suggesties. U kunt deze doorgeven aan de cliëntvertrouwenspersonen. U bereikt hen via de algemene telefoonnummers van Franciscus Gasthuis & Vlietland en via www.franciscus.nl. Als u in het ziekenhuis bent, dan vindt u hen via het Patiënten Service Bureau. 32


Kindercentrum OctoPlus is een 1e lijns paramedisch centrum waarin kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en kinderpsychologen samenwerken. Vanuit deze samenwerking onder één dak, kunnen wij u en uw kind de best passende en meest effectieve behandeling bieden. Alles onder één dak U kan bij ons terecht voor onderzoek en diagnostiek en behandeling van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Als gespecialiseerd team doen wij onderzoeken en behandelen wij klachten op het gebied van groei en ontwikkeling, leren en gedrag, opvoeding, sociaalemotionele ontwikkeling, spraak en taal, zindelijkheid, gewicht en voeding, bewegen en houding. Heeft u vragen over vergoedingen, mogelijkheden, werkwijze of heeft u andere vragen kijk dan op onze website. Voorburgstraat 14 3037 PM Rotterdam Telefoonnummer: 010-8200170 www.paramediplus.nl/kindercentrum-octoplus


Fg&v 2017 1 franciscus  
Fg&v 2017 1 franciscus  
Advertisement