BRAVIS_PATMAG_2019_1

Page 1

OPNAME MAGAZINE • 9E JAARGANG • JANUARI 2019 • EDITIE ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM •

Opname magazine

Informatie over uw opname

Zorg in het Bravis ziekenhuis

Kwaliteitsbewaking

Nazorg

088 70 68 000

Meen eem exem plaar


Welkom Namens alle medewerkers in het ziekenhuis heten wij u van harte welkom. Met behulp van deze gids willen wij u wegwijs maken in het ziekenhuis. Wij hopen dat u zich daardoor meer thuis zult voelen in deze voor u vreemde omgeving. Ook leest u over zaken die voor familie en bezoek belangrijk zijn.

Een opname in het ziekenhuis is meestal niet plezierig. Wij willen ervoor zorgen dat u uw verblijf zo aangenaam mogelijk vindt. Heeft u vragen over onderzoeken en behandelingen of over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis? Stel ze dan gerust aan een verpleegkundige van de afdeling. Deze kan ook afspraken regelen met onder meer arts, geestelijk

COLOFON

verzorger, of andere hulpverleners. Al onze medewerkers

De Opnamegids verschijnt 4 keer per jaar (oplage 30.000) en is een uitgave van Bravis ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal Telefoon 088 - 706 80 00 www.bravisziekenhuis.nl

zijn graag bereid tot een gesprek. Bovendien kunt u voor of na uw opname met uw vragen terecht op het Patiënten Service Bureau.

De foto’s in deze gids zijn gemaakt met toestemming van de betrokkenen. Redactie

Afdeling Communicatie Patiënten Service Bureau

Fotografie Afdeling Communicatie Uitgeverij BC Uitgevers BV Postbus 416 8600 AK Sneek Graaf Adolfstraat 36d 8606 BT Sneek administratie@bcuitgevers.nl Telefoon 0515 - 429 427 Bladmanager/advertenties

Barbara Verschoor Digna Schoonen Dennis de Kam Telefoon 0515 - 429 429 Telefoon 06 - 455 766 70

Vormgeving Hannique de Jong Druk Scholma Druk BV Bedum

02

Ook op onze website www.bravisziekenhuis.nl vindt u veel informatie. De ervaring heeft ons geleerd dat een goed geïnformeerde patiënt een tevreden patiënt is.

Wij wensen u een goed verblijf in het Bravis ziekenhuis.

Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis


Inhoud Colofon Welkom Informatie over uw afgesproken opname in het ziekenhuis Wat neemt u mee Overzicht medicijngebruik Zorg in het Bravis ziekenhuis Veiligheidskaart Bezoek Ontspanning Zorg na uw ziekenhuisopname Ontslag en weer naar huis Minder gevoelige bacteriĂŤn Pijn - pijnmeting - pijnbestrijding Kwaliteitsbewaking Rechten en Plichten Drie goede vragen

02 02 04 06 07 09 12 13 14 15 16 17 19 20 21 25

03


Informatie over uw afgesproken opname In overleg met uw specialist is besloten tot opname in het ziekenhuis. Naar aanleiding daarvan kunt u een oproep verwachten. U wordt vier tot veertien dagen voor de opname telefonisch opgeroepen. U krijgt dan de opnamedatum en opnametijd door.

Let op: het kan voorkomen dat een geplande opname en/of operatie op het laatste moment toch niet doorgaat. Dat kan komen door bijvoorbeeld spoedopnames of door andere, niet te voorkomen omstandigheden.

Geef een tweede telefoonnummer door, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken. Informeer deze persoon dat zijn of haar telefoonnummer bij ons bekend is.

Bureau Planning en Opname (BPO) is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags (9.00 – 16.00 uur).

Waar meldt u zich?

Telefoon locatie Bergen op Zoom: 088 70 67 235 Telefoon locatie Roosendaal: 088 70 68 881 Soms wordt u een dag voor de operatie opgenomen. Dat gebeurt dan om medische en/of verpleegkundige redenen. Wij streven er echter naar om patiënten zoveel mogelijk op de dag van de operatie zelf op te nemen.

Locatie Bergen op Zoom Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd. Van maandag tot en met vrijdag is dat bij het loket van Bureau Planning en Opname, rechts in de centrale hal. In het weekend, of ’s morgens vóór 08.00 uur en na 17.00 uur ’s middags, kunt u zich melden bij de portier tegenover de hoofdingang. Locatie Roosendaal Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd bij de receptie in de centrale hal, route 100. Voor informatie over wachttijden verwijzen wij u naar onze website: www.bravisziekenhuis.nl. Heeft u vragen over uw operatie of onderzoek? Neem contact op met uw behandelend specialist.

04


Over de meeste operaties en onderzoeken is een folder beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij het Patiënten Service Bureau: locatie Bergen op Zoom: 088 70 67 795, locatie Roosendaal: 088 70 68 576. De folders staan ook op de website van het ziekenhuis www.bravisziekenhuis.nl > Patiëntenfolders.

Pré Operatief Spreekuur (POS)

De POS, locatie Roosendaal, vindt u op route 38. Voor de POS van locatie Bergen op Zoom gaat u via de hoofdingang voorbij de liften de gang rechts in (oranje gekleurd). U dient voorafgaand aan uw POS-bezoek een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt digitaal en kan thuis via ‘MijnBravis’ of in het ziekenhuis. In het ziekenhuis: locatie Roosendaal route 95 (POS-registratie). U ontvangt een inlogcode bij bureau Planning en Opname, route 96; locatie Bergen op Zoom bij de POS. U ontvangt een inlogcode van het POS-secretariaat. Tijdens uw afspraak op de POS heeft u twee gesprekken. Deze zijn om te beoordelen of u voldoende gezond bent om de operatie en eventueel een narcose te ondergaan. U voert een gesprek met de anesthesiemedewerker die samen met u de ingevulde vragenlijst doorneemt. Daarna krijgt u een gesprek met een intakeverpleegkundige over de opname. Wat neemt u mee naar uw POS-afspraak? • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt (vraag dit tijdig op bij uw apotheek). • Indien aanwezig: informatie over uw behandeling door uw arts in een ander ziekenhuis. • Een allergieoverzicht als u overgevoelig bent voor bepaalde

• •

stoffen. Het is belangrijk dat u laat weten waarvoor u allergisch bent (naam medicijn/stof). Geef ook aan welke reactie u heeft gekregen op een middel of stof. Heeft u een pacemaker of ICD? Dan is het belangrijk dat u uw kaartje meeneemt. Telefoonnummers van twee contactpersonen.

Verandering in uw gezondheid

Is er iets veranderd in uw gezondheid tussen het POS-bezoek en de dag van de operatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de secretaresse van de POS: locatie Bergen op Zoom: 088 70 67 365, locatie Roosendaal: 088 70 68 116. Dit is belangrijk voor het doorgaan van de operatie.

Kostbaarheden thuis laten

Neem geen waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid nemen voor uw eigendommen; ook niet als u deze opbergt in een patiëntenkluisje. Wij raden u aan om uw kostbare spullen in bewaring te geven bij familie of bij een bank. Het afdoen van ringen wil nog wel eens problemen geven, omdat de ring niet meer af gaat. Wij vragen u daarom om vóór de opname uw sieraden af te doen; zo voorkomt u dat dit in het ziekenhuis gedaan moet worden. De kans op beschadiging of verlies is dan aanwezig en ook hiervoor draagt het ziekenhuis geen aansprakelijkheid. Mist u na uw ziekenhuisverblijf toch een eigendom (zoals kleding of sieraden)? Meld dit dan bij de secretaresse van de verpleegafdeling. Ook als een medewerker schade aan uw persoonlijke eigendommen veroorzaakt, neemt u contact op met de secretaresse van de afdeling.

05


Wat neemt u mee?

Waarom?

Een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, of verblijfsvergunning

In het ziekenhuis geldt een wettelijke identificatieplicht.

Twee telefoonnummers van contact- personen

Zodat wij weten wie wij in geval van nood kunnen bereiken, met wie we contact op kunnen nemen en aan wie we informatie mogen doorgeven (privacybescherming).

AllergieĂŤnoverzicht

Het is voor de verpleegkundigen en behandelend arts belangrijk om te weten voor welke stoffen u overgevoelig bent.

Medicijnen in originele verpakking

Op de volgende pagina vindt u u hier meer informatie over.

Toiletbenodigdheden (handdoeken en washandjes zijn niet nodig)

Zodat u zich op kunt frissen op het moment dat u zich daar weer goed genoeg voor voelt. Handdoeken en washandjes zijn aanwezig in het ziekenhuis.

Nachtkleding, duster of kamerjas

Voor als u zich goed genoeg voelt om uit bed te komen. U heeft dan iets extra’s om aan te trekken. Uw kleding kan niet in het ziekenhuis worden gewassen.

Boeken, tijdschriften, puzzelboekje, tabletcomputer, e-reader

U heeft dan iets om uw aandacht mee af te leiden en bezig te zijn. U kunt gebruik maken van het gratis WiFi-netwerk.

Onder behandeling bij de Trombosedienst? Neem uw doseerkalender mee naar de verpleegafdeling.

06


Overzicht medicijngebruik Het is voor artsen en verpleegkundigen belangrijk te weten of u thuis medicijnen gebruikt en zo ja, welke.

Neem uw medicijnen mee die u op het moment van opname gebruikt. Bij opname in het ziekenhuis worden, als u daar toestemming voor hebt gegeven, uw medicatiegegevens opgevraagd door uw behandelend arts of de ziekenhuisapotheek. Dit gebeurt via een elektronische koppeling bij uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts via het landelijk schakelpunt (LSP) (op de Bravis website staat een link hier naar toe). Uw arts kan zo zien welke medicijnen u gebruikt.

Bij een opname

Bij elke opname wordt door een apothekersassistent een gesprek met u gevoerd over de medicatie die u gebruikt. Bij een geplande opname neemt de ziekenhuisapotheek kort voor uw opname telefonisch contact met u op. Het gesprek kan ook op de dag van opname plaatsvinden. Samen met u wordt doorgenomen welke medicijnen u precies gebruikt en of u allergieĂŤn heeft. Vervolgens controleren de apothekersassistent en de ziekenhuisapotheker op doseringen, wisselwerking tussen de medicijnen en andere ongewenste situaties. De ziekenhuisapotheek zorgt ervoor dat de medicijnen die u nodig heeft, aanwezig zijn op de verpleegafdeling waar u verblijft. De medicijnen worden daarna door de verpleegkundige aan u uitgedeeld/toegediend.

Medicijnen tijdens opname

Tijdens de opname in het ziekenhuis worden de medicijnen die u gebruikt verstrekt door de ziekenhuisapotheek. In een enkel geval, bijvoorbeeld de anticonceptiepil, inhalatiemedicatie of een oogdruppel, wordt u gevraagd om uw eigen medicijnen te gebruiken. Medicijnen met dezelfde werkzame stof kunnen in het ziekenhuis een andere naam hebben of er anders uitzien. Ook kan het zijn dat er in overleg met de arts voor een ander geneesmiddel met dezelfde werking is gekozen. Met vragen over de medicijnen kunt u terecht bij uw arts, de verpleegkundige op de verpleegafdeling of u kunt vragen naar de ziekenhuisapotheker.

07Zorg in het Bravis ziekenhuis Tijdens uw verblijf staat een heel team mensen voor u klaar: artsen, verpleegkundigen, laboranten, medewerkers van onder meer de functieafdeling en de voedingsdienst. Zij doen er alles aan om uw behandeling goed en vooral veilig te laten verlopen. U kunt hieraan zelf ook een bijdrage leveren: denk mee, praat mee en doe mee.

De specialist is als behandelend arts verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij kan daarbij advies nodig hebben van andere deskundigen in het ziekenhuis. U zult dus verschillende mensen te zien krijgen. Medewerkers van het Bravis ziekenhuis zijn te herkennen aan de badge die zij altijd bij zich dragen. Als de specialist onderzoek laat doen, of hulp van andere deskundigen inschakelt, beoordeelt hij of zij zelf de resultaten en bespreekt deze met u. Ook zal de specialist met u overleggen welke onderzoeken worden gedaan en welke behandeling wenselijk is. De specialist maakt afspraken met u over bijvoorbeeld dieet, bedrust, medicijnen, onderzoeken, operatie, enzovoort. U kunt gerust zelf het initiatief nemen wanneer u met uw specialist over een behandeling of onderzoek wilt praten. In overleg met de verpleegkundige van uw afdeling kunnen wij voor u een afspraak maken.

Vertrouwelijk

Artsen, verpleegkundigen, en alle andere medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, zijn tot geheimhouding verplicht over zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. Gegevens die zijn vastgelegd in dossiers, worden uitsluitend gebruikt door degenen die u behandelen. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan derden.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis is ‘gemengd verplegen’ algemeen ingevoerd. ‘Gemengd verplegen’ betekent dat vrouwen en mannen op dezelfde kamer worden verpleegd. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar eenpersoonskamers zijn vaak niet beschikbaar. Deze kamers worden gebruikt voor patiënten die apart verpleegd moeten worden.

Polsbandje

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u een polsbandje. De verpleegkundigen en artsen kunnen u hiermee identificeren. Veel patiënten vinden dit lastig en onnodig. Zij gaan ervan uit dat zijzelf kunnen zeggen wie zij zijn. Meestal is dit ook zo. Maar wat als u ernstig ziek wordt of bijvoorbeeld een verdoving heeft gehad? Dan bent u misschien niet meer zo helder van geest. Om het risico op een verwisseling van patiënten te verkleinen is het noodzakelijk om altijd het polsbandje te dragen.

De dagelijkse gang van zaken

Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundige die uw opname verzorgt. De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. U krijgt informatie over de dagelijkse gang van zaken. Ook vraagt hij/zij informatie om de verpleegkundige zorg af te kunnen stemmen op uw wensen. Soms is een en ander al poliklinisch gebeurd. In dat geval stelt de verpleegkundige u nog enkele controlevragen. Vervolgens brengt de verpleegkundige u naar uw kamer. De verpleegkundige geeft uitleg over het gebruik van het bedlicht, het oproepsysteem en de radio. Op de kamer beschikt u over een eigen kast voor uw spullen. In het nachtkastje kunt u opbergen wat u graag bij de hand heeft.

Dagindeling

Vermoedelijk wordt u wat vroeger gewekt dan u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt zelf uw broodmaaltijd samenstellen. De voedingsassistent komt bij u langs met een broodbuffetwagen. U kunt uit diverse producten kiezen. Ook voor de warme maaltijd kunt u kiezen uit verschillende gerechten. In Bergen op Zoom wordt de warme maaltijd aan het einde van de middag geserveerd, in Roosendaal wordt tussen de middag warm gegeten. De maaltijden worden in de locatie Bergen op Zoom geserveerd om: • (vanaf) 08.00 uur ontbijt • 12.00 uur broodmaaltijd • 17.00 uur warme maaltijd De maaltijden worden in de locatie Roosendaal geserveerd om: • 07.30 - 08.30 uur ontbijt • 11.30 - 12.30 uur warme maaltijd • 17.00 - 17.30 uur broodmaaltijd

09Roken

Identiteitsplicht

Buiten het ziekenhuis is een aantal overdekte rookplaatsen beschikbaar.

Voor de identificatieplicht geldt geen leeftijdsgrens.

Ook in het ziekenhuis geldt een wettelijk rookverbod. Dit betekent dat u of uw bezoek nergens in het ziekenhuis mag roken, behalve in de rookruimte op de begane grond (tegenover de liften in de centrale hal). Het ‘roken’ van een elektrische sigaret valt onder de regeling Rookbeleid en is dus ook in en rond het ziekenhuis niet toegestaan.

Informatie over de verpleegafdeling

Meer informatie over de gang van zaken op de verpleegafdeling kunt u lezen op www.bravisziekenhuis.nl bij specialismen en bij afdelingen.

Patiënten zijn verplicht zich te identificeren. Een zorgverlener heeft het recht om aan u te vragen uw ID-bewijs te tonen. U kunt zich legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning. Bij iedere afspraak kan hierom worden gevraagd. Ook als de afspraak bij u thuis is, in de buitenpolikliniek van het ziekenhuis of bij één van de prikposten.

Bent u het wel?

Onze zorgverleners controleren of u degene bent die op het identiteitsbewijs staat. Daarvoor moeten zij uw gezicht kunnen zien. Dit geldt ook voor de mensen die kleding dragen die hun gezicht bedekken. De zorgverlener vraagt regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Deze controle voeren wij uit om u correcte en veilige zorg te kunnen bieden en persoonsverwisseling te voorkomen.

11


Afbeeldingen: PatiĂŤntenfederatie Nederland

12


Bezoek Bezoek ontvangen is meestal fijn. Toch moeten er regels zijn om u en uw medepatiënten niet teveel te vermoeien. We willen natuurlijk ook alle tijd en aandacht kunnen besteden aan uw behandeling en verzorging. Soms vindt een onderzoek of behandeling plaats tijdens het bezoekuur. Wij vragen uw bezoek dan om de afdeling tijdelijk te verlaten of om te wachten op de kamer tot u terug bent.

Bezoektijden

Algemene bezoektijden locatie Bergen op Zoom en Roosendaal: bezoekers zijn alle dagen welkom tussen 14.00 uur en 20.00 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Verpleegafdelingen Dagelijks van 14.00 uur – 20.00 uur

Twee bezoekers per patiënt

Dagopname volwassenen Op deze afdeling is er geen mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek.

Maximaal mogen twee bezoekers tegelijk bij de patiënt op bezoek. De directe familie of mantelzorger kan in overleg met de verpleegkundige aanvullende afspraken maken over de bezoektijden. De verpleegkundige beoordeelt dan of het verzoek past in het behandelingsplan en de dagstructuur.

Parkeren

Moeder & Kindcentrum Open bezoek voor gezinsleden. Overig bezoek in overleg met de ouders. Kind & Jeugd Open bezoek voor gezinsleden. Overig bezoek van 08.00 uur - 20.00 uur. Soms is het beter om minder bezoek of helemaal geen bezoek toe te laten. In dat geval wordt besproken wanneer bezoek wel mogelijk is. Intensive Care / Hartbewaking Bezoektijden voor twee naasten: Bezoektijden voor overige bezoekers:

Afdeling PAAZ, locatie Bergen op Zoom Maandag t/m vrijdag: 18.30 - 20.00 uur Zaterdag, zondag 14.00 - 16.00 uur en feestdagen: 18.30 - 20.00 uur

14.00 - 20.00 uur 14.30 - 15.00 uur 19.00 - 19.30 uur

Op alle parkeerterreinen geldt betaald parkeren. De parkeerplaatsen liggen rondom het gebouw en zijn dag en nacht te bereiken. Een aantal plaatsen is gereserveerd voor invaliden en taxi’s. Er is camerabewaking op alle terreinen. Bij de ingang van het parkeerterrein trekt u een parkeerkaart waarna de slagboom open gaat. Op de kaart staat de tijd van aankomst. Bewaart u de parkeerkaart goed. U heeft de kaart nodig om te betalen en uit te rijden. Voor u uw auto ophaalt, betaalt u bij een betaalautomaat. Volgt u de aanwijzingen op de automaat. Let op! U kunt alleen afrekenen met uw bankpas en pincode.

Openbaar vervoer

Het Bravis ziekenhuis is zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal goed te bereiken met openbaar vervoer. De (stads) bus rijdt regelmatig tussen het ziekenhuis en het NS-station.

13


Ontspanning Bravis Plaza

In het ziekenhuisrestaurant Bravis Plaza kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie en een keuze maken uit een breed assortiment warme en koude gerechten. U kunt hier ook terecht voor onder meer fruit, snoep, bloemen en cadeautjes. In Bravis Plaza kunt u alleen (contactloos) betalen met een pinpas.

Openingstijden Bravis Plaza Bergen op Zoom Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag en zondag: 10.00 - 21.00 uur

Bravis Plaza Roosendaal Maandag t/m vrijdag: Zaterdag en zondag:

08.00 - 21.00 uur 11.30 - 21.00 uur

Bravis Plaza route 130 Roosendaal Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 19.00 uur Zaterdag en zondag: 10.00 - 14.30 uur

Lunch en warme maaltijd Maandag t/m vrijdag: Warme maaltijd: Zaterdag en zondag lunch:

11.30 - 13.45 uur 16.30 - 18.30 uur 11.30 - 13.30 uur

In Roosendaal kan warm worden gegeten in Bravis Plaza route 130. In het weekend kan ’s avonds warm worden gegeten in Bravis Plaza centrale hal.

Televisie en internetgebruik

Bij uw bed vindt u verlichting, radio, televisie en een oproepsysteem voor de verpleging. Voor het geluid van radio en televisie krijgt u van de verpleging een eigen hoofdtelefoon. U kunt kosteloos gebruikmaken van de radio en televisie. Op de meeste afdelingen is bellen met een mobiele telefoon toegestaan. Op een afdeling waar dit niet mag hangen rode waarschuwingsstickers. Daar staan dan medische apparaten die u mogelijk met uw telefoon kunt storen.

Internet

U kunt met uw eigen mobiele telefoon, laptop of tablet gebruikmaken van het internet. Op alle klinische afdelingen is een gratis openbare WiFiverbinding. U heeft hiervoor geen wachtwoord nodig.

Uitzonderingen

In de kamers van de GAAZ, PAAZ en VAAZ van locatie Bergen op

14

Zoom is geen televisietoestel aanwezig. Voor het gebruik van telefoon op deze afdelingen kunt u contact opnemen met de verpleging.

Post

De post wordt zo snel mogelijk bij u bezorgd. Op uw post moet wel het volgende staan: • Uw naam en eventueel voorletters. Bij gehuwde dames tevens de meisjesnaam. • Afdeling en kamernummer. • De adressering: Bravis ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal. • Naam en adres van de afzender. Wilt u dit aan uw familie doorgeven? Post die binnenkomt na uw ontslag wordt een maand lang nagezonden. Daarna gaat de post terug naar de afzender. Brieven of kaarten die u zelf wilt verzenden, kunt u in het ziekenhuis posten.

Geestelijke verzorging

U heeft tijdens uw ziekenhuisverblijf wellicht behoefte aan een gesprek of een andere vorm van geestelijke hulp. U wilt met iemand praten over uw zorgen, moeilijkheden of verdriet. Welke levensovertuiging u ook heeft, u kunt altijd een beroep doen op de medewerkers van de dienst Geestelijke Verzorging. Vraag uw verpleegkundige gerust om een geestelijk verzorger te waarschuwen. Uiteraard is ook uw eigen parochiepastor, predikant of humanistisch verzorger van harte welkom. Stilteruimte Voor een moment van bezinning of gebed kunt u dag en nacht terecht in het Stiltecentrum in het ziekenhuis. Bij de inrichting van de stilteruimte is rekening gehouden met de gebruiken die horen bij de verschillende levensovertuigingen. Een plek om digitaal op adem te komen is het Bravis Rustpunt: www.bravisrustpunt.nl


Zorg na uw ziekenhuisopname

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De transferverpleegkundige kan in overleg met u (en uw naasten) een ander verblijf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het krijgen van zorg moet eerst worden vastgesteld of u hiervoor in aanmerking komt. Dat wordt ‘indicatiestelling’ genoemd. Het CIZ is door de overheid aangewezen de indicatiestelling te doen. De transferverpleegkundige legt de aanvraag voor aan het CIZ. Vervolgens kijkt het CIZ voor welke zorg u in aanmerking komt. U kunt aangeven naar welke zorginstelling uw voorkeur uitgaat. Als daar geen plaats beschikbaar is, zal deze elders gezocht worden. Dit kan zowel binnen als buiten de regio zijn. Bij wachtlijsten is het soms nodig om zorg in de thuissituatie te regelen tot opname mogelijk is.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp vanwege uw ziekte of aandoening valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente. Huishoudelijke hulp dient u zelf (of uw familie) te regelen. U kunt dit aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Ook voor woningaanpassingen, rolstoelen of andere verplaatsmiddelen, vervoersvoorzieningen en welzijnswerk kunt u hier terecht.

Eigen bijdrage

Wij gaan ervan uit dat u na de opname terug kunt naar uw eigen woonomgeving. Als in overleg met de behandelend arts blijkt dat dit niet haalbaar is, kijkt de transferverpleegkundige samen met u naar welke mogelijkheden er voor u zijn.

Schakel

De transferverpleegkundige is de schakel tussen de diverse zorgaanbieders en zorginstellingen waar u mee te maken kunt krijgen. Zij maakt een afspraak en komt bij u langs op de verpleegafdeling en bespreekt met u welke zorg u nodig heeft. Ook kijkt zij met u naar wat mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving. Om dat te kunnen doen heeft zij een aantal gegevens van u nodig. Zij zal bijvoorbeeld vragen waarom u bent opgenomen, hoe uw thuissituatie is en of er mantelzorg (familie of vrienden die u regelmatig thuis kunnen helpen) aanwezig is. De transferverpleegkundige geeft advies en speelt eventueel een rol bij het regelen van: • Algemene thuiszorg; begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. • Opname op een revalidatieafdeling. • Specialistische thuiszorg met betrekking tot medisch technische zorg. • Bestellen van verpleegartikelen. • Dagbesteding binnen een verzorgingshuis. • Dagbehandeling binnen een verpleeghuis. • Tijdelijke of permanente opname binnen een verzorgings huis of verpleeghuis. • Informatie over Persoonsgebonden Budget. • Informatie over maaltijdvoorziening en persoonsalarmering. • Terminale zorg in uw thuissituatie of hospice.

Voor langdurige zorg (WLZ) en huishoudelijke hulp van de WMO betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door een onafhankelijk kantoor: het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De kosten voor thuisverpleging en -verzorging worden verrekend via uw eigen zorgverzekering.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de transferverpleegkundige. Zij is bereikbaar van 8.30 – 16.30 uur. Locatie Bergen op Zoom: 088 – 70 67 718, transferbureau.boz@bravis.nl. Locatie Roosendaal: 088 – 70 68 121, transferbureau.rsd@bravis.nl.

Vertrek

Samen met uw behandelend arts wordt het moment om naar huis te gaan bepaald. De arts bespreekt met u de eventuele nabehandeling, zoals dieet, medicijnen of fysiotherapie. Ook de verpleegkundige informeert u hierover. Hopelijk kunt u thuis alles zelf weer, misschien ook niet. Soms heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging. Of u heeft behoefte aan begeleiding, verpleging of hulp bij het aanpassen van uw leefwijze thuis. U kunt daarvoor een beroep doen op de thuiszorg. Tijdens uw ziekenhuisverblijf kan worden besproken of hulp van een wijkverpleegkundige gewenst of noodzakelijk is. Dit gaat altijd in overleg met u en/of uw familie. Uw huisarts wordt door uw specialist schriftelijk ingelicht, zodat die op de hoogte is en eventuele nazorg kan begeleiden. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt meestal een afspraak gemaakt voor een controlebezoek aan de specialist. Vervoer per taxi of ambulance op medische gronden wordt via de afdeling geregeld. De rekening wordt door het ziekenhuis naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

15


Ontslag en weer naar huis Na uw bezoek bij de specialist of bij ontslag uit het ziekenhuis kunt u direct bij de poliklinische apotheek uw medicijnen meenemen. Voor het ontslag komt een apothekersassistent uit het ziekenhuis een ontslaggesprek met u voeren over de medicatie, wat is gewijzigd ten opzichte van voor de opname en over het doorgeven van het ontslagrecept naar de poliklinische apotheek of een andere apotheek. Uw medicijnen liggen daar klaar als u langs komt.

Vragen?

Vragen tijdens uw verblijf over uw medicijnen en mogelijke bijwerkingen kunt u stellen aan uw arts of aan de verpleegkundige. Zij kunnen u in contact brengen met een apothekersassistent of een apotheker van de ziekenhuisapotheek. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ziekenhuisapotheek. Voor vragen over uw medicijnen kunt u ook terecht op www.apotheek.nl. Hier vindt u meer informatie over geneesmiddelen, waarvoor ze gebruikt worden en de bijwerkingen.

En als u toch niet tevreden bent…

Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Heeft u naar aanleiding van uw verblijf in het ziekenhuis toch nog klachten? Bespreek die met de verpleegkundige of de behandelend arts. Als dat niet tot een oplossing leidt, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Patiënten Service Bureau. Het Patiënten Service Bureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden is er altijd een medewerker aanwezig. Een afspraak maken mag, maar is niet noodzakelijk.

Het Patiënten Service Bureau

Persoonlijke medische informatie krijgt u als patiënt van uw behandelend arts of andere hulpverlener. Deze is namelijk op de hoogte van uw specifieke situatie. Voor aanvullende, algemene informatie kunt u op het Patiënten Service Bureau terecht.

16

Het bureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Bellen kan ook: 088 70 67 795 (locatie Bergen op Zoom) of 088 70 68 576 (locatie Roosendaal).

Vrienden van het Bravis ziekenhuis

Wij vragen u dringend bij vertrek uit het ziekenhuis geen geschenken, traktaties of geld aan medewerkers te geven. Uw tevredenheid en herstel zijn ons het meeste waard. Toch blijkt bij sommigen de behoefte sterk aanwezig om iets te geven. In dat kader wijzen wij u graag op het bestaan van onze steunstichting: ‘Vrienden van het Bravis ziekenhuis’. De vrienden van het Bravis ziekenhuis proberen met donatie van particulieren en bedrijven extra voorzieningen voor patiënten te realiseren om hun verblijf in het ziekenhuis zo comfortabel mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie en het aanmelden als vriend/donateur op www.bravisziekenhuis.nl, zoek op Vrienden van Bravis.

Uw mening

Wij horen graag van u wat u vond van uw verblijf in het ziekenhuis. Wij houden onder onze (polikliniek) patiënten regelmatig enquêtes. Met uw antwoorden helpt u ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te blijven verbeteren. Ook op landelijke websites kunt u uw mening over het ziekenhuis geven. Wij noemen als mogelijkheid: www.zorgkaartnederland.nl.

MijnBravis

Als patiënt van het Bravis ziekenhuis kunt u gebruikmaken van MijnBravis. In uw digitale dossier ziet u onder meer uw afspraken en verwijzingen, uitslagen van onderzoeken en correspondentie van uw specialist aan uw huisarts. Bij diverse poliklinieken kunt u zelf uw afspraak inplannen, wijzigen of annuleren. Inloggen doet u via www.bravisziekenhuis.nl met uw DigiD met sms-functie of via de DigiD app. Kijk voor meer informatie op onze website: www.bravisziekenhuis.nl.


Minder gevoelige bacteriën Sommige bacteriën zijn verminderd gevoelig voor antibiotica. Voorbeelden hiervan zijn MRSA, ESBL en VRE. Om verspreiding hiervan binnen het ziekenhuis te voorkomen, controleren we alle patiënten die een verhoogd risico lopen om zo’n bacterie bij zich te dragen.

Om dat te bepalen vragen wij u o.a.: • Bent u de afgelopen twee maanden in een ziekenhuis/ zorginstelling buiten Nederland geweest voor opname of behandeling? • Werkt u met levende varkens, vleeskalveren en/of vlees kuikens? • Woont u op een varkens-, vleeskalveren- en/of vleeskuiken houderij? • Bent u een huisgenoot, partner of mantelzorger van een MRSA-drager? Beantwoordt u een van deze vragen met ja, dan voeren we wat testen bij u uit. Draagt u zo’n minder gevoelige bacterie bij u, dan hoeft dit over het algemeen geen problemen op te leveren. Bij een eventuele infectie wordt een (reserve-)antibioticum gebruikt. Het Bravis ziekenhuis zorgt er voor dat de mogelijke verspreiding van de bacterie naar andere patiënten en medewerkers wordt voorkomen. De patiënt wordt apart verpleegd in een éénpersoonskamer. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van handschoenen, schort en/of masker door medewerkers en artsen. Wordt bij u een minder gevoelige bacterie aangetroffen? Dan krijgt u uiteraard meer informatie over wat dit voor u en uw bezoek betekent. Zo ontvangt u een folder met meer informatie over de bacterie.

Hoe voorkomen wij samen infecties?

Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een aantal maatregelen proberen we dit risico zo klein mogelijk te houden. Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden door handen en materialen overgebracht. In het ziekenhuis nemen wij maatregelen om die overdracht zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom desinfecteren artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers vaak hun handen en dragen ze geen ringen, horloges of armbanden. Doen zij dit in uw ogen niet (voldoende)? Spreek onze artsen en medewerkers er dan gerust op aan. Maar u en uw bezoek kunnen zelf ook voorkomen dat u een infectie krijgt. Vermijd onnodig (hand)contact met uw wonden, infusen en/of katheters en was regelmatig uw handen. Zie voor meer informatie de informatiefolder persoonlijke hygiëne voor patiënt en bezoeker.

17Pijn - pijnmeting - pijnbestrijding Pijn is een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Het zorgt ervoor dat we maatregelen nemen om onszelf te beschermen en de oorzaak van de pijn bestrijden.

De ernst van pijnklachten na een letsel of operatie wisselt en is niet altijd voorspelbaar. Daarnaast is pijnbeleving heel persoonlijk: bij dezelfde operatie ervaren patiĂŤnten pijn in verschillende mate. Ook de hoeveelheid pijnstillers, die nodig is voor goede pijnstilling, is voor ieder mens verschillend en niet goed te voorspellen.

Pijnmeting

Om u optimale pijnbestrijding te kunnen geven, nemen de verpleegkundigen meerdere keren per dag een pijnscore af. Dit is een getal tussen de nul en tien. Nul is geen pijn. Tien is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. Aan de hand van deze pijnscore is het mogelijk te bepalen hoeveel pijnstilling u nodig heeft en of de pijnstilling die u krijgt voldoende is. Met de genoteerde gegevens krijgen de verpleegkundige en de medisch specialist een goed beeld van uw pijnklachten, zodat de behandeling daarop afgestemd kan worden.

Pijnbestrijdende medicatie

Voor pijnbestrijding kunnen verschillende medicijnen worden gebruikt. Bij toediening van medicatie wordt zoveel als mogelijk gelet op patiĂŤntvriendelijkheid, dus een tablet in plaats van een zetpil en per infuus in plaats van injecties. Indien nodig wordt ook medicatie gegeven ter voorkoming van bijwerkingen of er wordt medicatie gegeven om bijwerkingen van de pijnbestrijding te verhelpen.

Pijnconsulenten

In het ziekenhuis werken pijnconsulenten. Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van pijn. Zij werken nauw samen met de anesthesiologen. Hebt u een PCA- of een PCEA-pomp? Dan komt de pijnconsulent regelmatig bij u langs om te inventariseren of de pijn voor u draaglijk is. Blijft u toch veel pijn houden? Dan past de pijnconsulent uw pijnstilling aan.

Bloedafname laboratorium

Op verzoek van uw behandelend arts kan bij u bloed worden afgenomen voor nader onderzoek in het laboratorium. De bloedafname wordt gedaan door medewerkers van het laboratorium. Lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed, wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft, kan anoniem voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het is dan onbekend van wie het materiaal afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal? Dan kunt u dit melden bij de afname. Uw bezwaar wordt in het computersysteem geregistreerd. Uw bloed wordt dan niet voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.

19


Kwaliteitsbewaking Het ziekenhuis is wettelijk verplicht de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer het ziekenhuis daar zelf onderzoek naar doet.

Bij dat onderzoek gebruikt het ziekenhuis gegevens over patiënten. Bijvoorbeeld gegevens over de reden van opname, over de arts die de patiënten opneemt en over de behandeling. Ook wordt genoteerd of er bij de behandeling complicaties ontstaan. Met de resultaten van dit onderzoek kan het ziekenhuis maatregelen nemen om complicaties in de toekomst te voorkomen.

Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld, worden anoniem gebruikt. Privacy

De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld, worden anoniem gebruikt. Uw privacy komt dus niet in gevaar. Het gebruik van gegevens voor kwaliteitsbewaking is in een reglement vastgelegd. Het Privacyreglement kunt u opvragen bij het Patiënten Service Bureau. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden om de kwaliteit in het ziekenhuis te verbeteren, dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt dit melden bij de medewerkers van het Patiënten Service Bureau. Voor meer informatie over kwaliteitsbewaking kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau. Het bureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Bellen kan ook: 088 70 67 795 (locatie Bergen op Zoom) of 088 70 68 576 (locatie Roosendaal).

Registratie

Het ziekenhuis werkt ook mee aan de Regionale Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland. Aan deze instelling worden gegevens verstrekt over patiënten met kanker. Voor deze registratie geldt een reglement. Hierin zijn onder meer de rechten opgenomen van de patiënt die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. U kunt aangeven bij uw specialist als u niet wilt dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden.

20

Uw veiligheid onze zorg

Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken. Medewerkers van het ziekenhuis doen hier dagelijks hun uiterste best voor. Zo doet het ziekenhuis mee aan het landelijke veiligheidsprogramma van VMSzorg. Daarnaast werken wij met een veiligheidsmanagementsysteem ten behoeve van de patiëntenzorg. Als patiënt kunt u ook zelf een bijdrage leveren aan een veilig ziekenhuis. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de patiëntveiligheidskaart gebruiken die u vindt op www.mijnzorgveilig.nl. Op deze kaart staan tips en suggesties die u als patiënt kunt gebruiken tijdens de gesprekken met uw zorgverleners.

Persoonlijke hygiëne (voor patiënt en bezoeker)

• • • • • •

Was uw handen: - voor het eten; - na toiletbezoek, gebruik van po of urinaal; - na hoesten of niezen. Gebruik alleen uw eigen toiletartikelen. Raak wonden, katheters en verbanden niet met uw handen aan. Houd bij niezen en hoesten een papieren zakdoek of de binnenkant van uw elleboog voor uw mond. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Hebben u of uw huisgenoten (verdenking van) een besmettelijke ziekte zoals verkoudheid, griep, diarree of waterpokken? Meld dit dan bij de opname aan de verpleegkundige.


Rechten en Plichten In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten en patiëntenplichten vastgelegd. Op deze pagina’s zijn de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij gezet.

Het recht op informatie

Een hulpverlener moet u in begrijpelijke taal informatie geven over: • uw ziekte of aandoening, • de aard van de voorgestelde behandeling of van het onderzoek, • eventuele andere behandelingsmogelijkheden, • de gevolgen/evt. risico’s van de behandeling of van het onderzoek, • de medicijnen en eventuele bijwerkingen daarvan. Als u tevens schriftelijke informatie wenst, kunt u dat aan de hulpverlener vragen.

Toestemming

Voordat u behandeld of onderzocht mag worden, moet u daarvoor eerst toestemming geven. Maar voordat u toestemming geeft is het van belang dat u weet waarvoor u nu precies toestemming geeft. U moet daarom voldoende informatie hebben gekregen over de behandeling / het onderzoek op grond waarvan u weloverwogen toestemming kunt verlenen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het niet mogelijk is om vooraf aan u toestemming te vragen, bijvoorbeeld als u met spoed medische hulp nodig heeft. In dat geval kan de hulpverlener aan uw toestemming voorbij gaan en direct tot behandeling/onderzoek overgaan.

Het medisch en verpleegkundig dossier en het recht op inzage

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden met daarin alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft recht op inzage van dit dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Indien u inzage in uw dossier wenst, dan is het raadzaam om dit met de betrokken hulpverlener te bespreken.

Het recht op privacy

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Informatie mag niet worden doorgegeven aan familie, vrienden of uw partner, tenzij u daar (vooraf) toestemming voor geeft. Uw privacy moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

Vertegenwoordiging

Het kan voorkomen dat patiënten in een situatie terecht komen, waarbij zij zelf niet mogen of kunnen beslissen. Bijvoorbeeld minderjarige patiënten of patiënten met dementie, een verstandelijke beperking of patiënten die in coma liggen. In de wet is bepaald dat de hulpverlener dan

een vertegenwoordiger bij de beslissingen moet betrekken. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn, bijvoorbeeld een curator of mentor door de rechter benoemd, maar dat kan een andere vertegenwoordiger zijn, bijvoorbeeld een persoon die door de patiënt schriftelijk is gemachtigd, de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel of een ouder, kind, broer, zus van de patiënt.

Wilsverklaring

Vindt u het belangrijk dat er met betrekking tot uw medische behandeling volgens uw eigen ideeën gehandeld wordt, wanneer u zelf niet meer kunt beslissen? Dan is het verstandig deze wensen op te schrijven en een wilsverklaring op te stellen. Dit kunt u het beste samen met uw huisarts doen of eventueel tijdens uw opname in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat uw wilsverklaring in ieder geval bij opname in het ziekenhuis wordt opgenomen in uw medisch dossier. Dan zijn de betrokken hulpverleners op de hoogte van uw wensen. Een duidelijke verklaring dat u een bepaalde behandeling niet wenst, wordt in principe gerespecteerd. Meer informatie hierover kunt u vragen aan uw huisarts dan wel het Patienten Service Bureau van het Bravis ziekenhuis.

Video-opname

Om de kwaliteit van het werk op sommige afdelingen en in de operatiekamer te verbeteren, worden soms video-opnamen gemaakt. De beelden kunnen worden gebruikt tijdens een evaluatie van de behandeling. De video kan ook dienst doen als lesmateriaal voor hulpverleners met het oog op het verbeteren van de kwaliteit. Deze kwaliteitsverbetering is van belang voor een goede hulpverlening aan u en aan andere patiënten. De opnamen worden maximaal 1 jaar bewaard. Daarna wordt het materiaal vernietigd. Wij zijn ons ervan bewust dat deze opname een inbreuk kan vormen op uw privacy. Het ziekenhuis gaat daarom uiterst zorgvuldig met de opnamen om. Heeft u bezwaar tegen een video-opname, dan respecteren wij uw standpunt.

Minderjarigen

Kinderen mogen vanaf hun zestiende jaar met betrekking tot medische behandelingen en onderzoek zelfstandig beslissen. Kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar mogen nog niet zelfstandig beslissen. In dat geval beslissen de ouders alleen (tot en met 11 jaar) of in samenspraak met het kind over de behandeling / het onderzoek (12 tot en met 15 jaar).

Plichten van de patiënt

Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. U moet

21de hulpverlener duidelijk en volledig informeren over uw gezondheidstoestand, uw medicatie, etc. Zo zorgt u ervoor dat de hulpverlener een goede diagnose kan stellen en u de juiste behandeling kan geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen. Ten slotte moet u de hulpverlener, of de instelling waar deze werkt, betalen voor de gegeven behandeling / het uitgevoerde onderzoek. In Nederland is vrijwel iedereen voor ziektekosten verzekerd. De kosten worden dan ook veelal door / via de verzekeraar voldaan.

Rechten van de hulpverlener

Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen ten aanzien van de behandeling/het onderzoek bij een patiënt. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. Als een hulpverlener van mening is dat een bepaalde handeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. De belangrijkste plicht van de hulpverlener is het verlenen van goede zorg.

Meer informatie:

Voor meer informatie over patiëntenrechten kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau. Het bureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Bellen kan ook: 088 70 67 795 (locatie Bergen op Zoom) of 088 70 68 576 (locatie Roosendaal).

Testen na prikaccident

Bij een prikaccident verwondt een medewerker zich aan een bij u gebruikt scherp voorwerp. Deze medewerker kan ziek worden indien u een virusziekte (hepatitis B, hepatitis C en/of HIV) heeft die door dit bloedcontact kan worden overgedragen. Om deze medewerker, indien nodig, zo snel mogelijk te kunnen behandelen is het daarom noodzakelijk om uw bloed met spoed te onderzoeken, ook als u niet aanspreekbaar bent (bijvoorbeeld door de narcose). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken aan uw behandelend arts.

23


24


Stel uw drie goede vragen bij de specialist Het Bravis ziekenhuis vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw behandeling, de mogelijkheden en de alternatieven die er zijn. Want dan pas kunt u, samen met uw medisch specialist, een juiste beslissing nemen over uw behandeltraject. Om u hierin te ondersteunen kunt u gebruikmaken van de ‘3 goede vragen’ van de Patiëntenfederatie Nederland en de Orde van Medisch Specialisten. De ‘3 goede vragen’ helpen

u om zaken goed op een rijtje te krijgen, zodat u samen met uw specialist kiest voor de aanpak die het beste past bij uw situatie.

Dit zijn de 3 goede vragen: Vraag 1 Wat zijn mijn mogelijkheden? Zet eerst met uw arts op een rij welke mogelijkheden er zijn. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden. Even afwachten is ook een mogelijkheid.

Vraag 2 Wat zijn de voor- en nadelen? Bespreek met uw arts per mogelijke behandeling het effect, de herstelperiode en de risico’s en bijwerkingen.

Vraag 3 Wat betekent dat in mijn situatie? Bekijk hoe de behandelingen passen bij uw situatie, zoals uw gezin, werk of persoonlijke doelen.

25Licht- en lasertherapie Behandelindicaties voor Licht- en lasertherapie

VOOR

NA

• Beharing gelaat • Beharing lichaam vrouwen • Beharing lichaam mannen • Acne en acnelittekens • Couperose en vaatjes gelaat • Beenvaten en vaatjes lichaam • Pigmentvlekken • Zonbeschadigde huid • Ouderdomsvlekken • Huidverbetering (rimpels) • Wratten • Striae

Al onze huidtherapeutes zijn BIG wet geregistreerd en aangesloten bij de NVH

Poortgebouw Bravis Ziekenhuis I locatie Roosendaal ingang 2, route 24 Boerhaavelaan 25 I 4708 AE I Roosendaal I Tel. 088 - 706 93 70 I www.huidpunt.nl I info@huidpunt.nl