Page 1

OPNAME MAGAZINE • ZOMER 2017 • 7E JAARGANG • NUMMER 2 • LOCATIE BERGEN OP ZOOM

Opname magazine

Informatie over uw geplande opname

Zorg in Bravis, locatie Kwaliteitsbewaking Bergen op Zoom

Nazorg


Welkom Namens alle medewerkers in het ziekenhuis heten wij u van harte welkom. Met behulp van deze gids willen wij u wegwijs maken in het ziekenhuis. Wij hopen dat u zich daardoor meer thuis zult voelen in deze voor u vreemde omgeving. Ook leest u over zaken die voor familie en bezoek belangrijk zijn.

Een opname in het ziekenhuis is meestal niet plezierig. Wij willen ervoor zorgen dat u uw verblijf zo aangenaam mogelijk vindt. Heeft u vragen over onderzoeken en behandelingen of over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis? Stel ze dan gerust aan een verpleegkundige van de afdeling. Deze kan ook afspraken regelen met onder meer arts, geestelijk verzorger,

COLOFON De Opnamegids verschijnt 4 keer per jaar (oplage 30.000) en is een uitgave van Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1 Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal Telefoon 088 - 706 80 00 www.bravisziekenhuis.nl info@bravis.nl De foto’s in deze gids zijn gemaakt met toestemming van de betrokkenen. Redactie Afdeling Communicatie Bureau Opname Patiënten Service Bureau Fotografie Afdeling Communicatie Uitgeverij BC Uitgevers BV Postbus 416 8600 AK Sneek Graaf Adolfstraat 36d 8606 BT Sneek administratie@bcuitgevers.nl Telefoon 0515 - 429 427 Bladmanager/advertenties Barbara Verschoor Digna Schoonen Dennis de Kam Telefoon 0515 - 429 429 Telefoon 06 - 19 98 39 34 Vormgeving Hannique de Jong Druk Scholma Druk BV Bedum

02

of andere hulpverleners. Bovendien kunt u voor of na uw opname met uw vragen terecht op het Patiënten Service Bureau. Deze is te vinden in de centrale hal van de polikliniek. Ook op onze website www.bravisziekenhuis.nl vindt u veel informatie. De ervaring heeft ons geleerd dat een goed geïnformeerde patiënt een tevreden patiënt is.

Wij wensen u een goed verblijf in het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom.

Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis


Inhoud Colofon Welkom Informatie over uw afgesproken opname in het ziekenhuis Wat neemt u mee Overzicht medicijngebruik Wat kunt u (beter) niet meenemen Zorg in Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom De dagelijkse gang van zaken Bezoek Ontspanning Telefoon, televisie en internet Geestelijke verzorging Comfortabel verzorgd Pijn - pijnmeting - pijnbestrijding Bloedafname laboratorium Kwaliteitsbewaking Zorg na uw ziekenhuisopname Vertrek De nazorgverpleegkundige Ontslag en weer naar huis En als u toch niet tevreden bent Rechten en Plichten Vrienden van het Bravis ziekenhuis Tot slot

02 02 05 05 07 07 09 10 11 13 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 21 21

03


Informatie over uw afgesproken opname in het ziekenhuis In overleg met uw specialist is besloten tot opname in het ziekenhuis. Naar aanleiding daarvan kunt u een oproep verwachten. U wordt vier tot veertien dagen voor de opname telefonisch opgeroepen. U krijgt dan de opnamedatum en opnametijd door. Is voor u de genoemde termijn van vier tot veertien dagen te kort? Bijvoorbeeld in verband met zakelijke afspraken of voor het regelen van opvang van uw kinderen? Meld dit dan bij Bureau Opname. Wij proberen met uw wensen rekening te houden. Wij zijn helaas genoodzaakt u weer onderaan op de wachtlijst te plaatsen, als u tot tweemaal toe niet kunt ingaan op een oproep voor opname. Wilt u niet langer op de wachtlijst blijven staan? Geef dit dan aan ons door. Let op: Het kan voorkomen dat een geplande opname en/of operatie op het laatste moment toch niet doorgaat. Dat kan komen door bijvoorbeeld spoedopnames of door andere, niet te voorkomen omstandigheden. Bureau Opname is op werkdagen te bereiken tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ‘s middags (09.00 - 16.00 uur), telefoon 088 706 72 35.

Voor informatie over wachttijden verwijzen wij u naar onze internetsite: www.bravisziekenhuis.nl. Soms wordt u een dag voor de operatie opgenomen. Dat is dan om u voor te bereiden op de operatie. We streven er echter naar om patiënten zoveel mogelijk op de dag van de operatie zelf op te nemen. Wij vragen u een tweede telefoonnummer door te geven, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken. Informeer deze persoon dat zijn of haar telefoonnummer bij ons bekend is.

Waar meldt u zich?

Van maandag tot en met vrijdag kunt u terecht bij Bureau Opname, rechts in de centrale hal. U meldt zich bij: ‘Inschrijven voor opname’ (loket voor opname). In het weekend of na vijf uur ’s middags (17.00 uur) kunt u zich melden bij de portier.

Wat neemt u mee?

Waarom?

Twee adressen en telefoonnummers van familie of vrienden

Zodat wij weten wie we in geval van nood kunnen bereiken, met wie we contact op kunnen nemen en aan wie we informatie mogen geven (privacybescherming).

Allergieënoverzicht

Het is voor de verpleegkundigen en de behandelend arts handig om te weten voor welke stoffen u overgevoelig bent. Daar kan dan bij de behandeling rekening mee worden gehouden.

Medicijnen voor 2 dagen in originele verpakking en het overzicht van uw medicijngebruik

Hieronder vindt u meer informatie over het overzicht en uw medicijnen en waarom u deze mee moet nemen.

Toiletbenodigdheden (geen handdoeken en washandjes)

Zodat u zich op kunt frissen op het moment dat u zich daar weer goed genoeg voor voelt. Handdoeken en washandjes zijn aanwezig in het ziekenhuis.

Nachtkleding, duster of kamerjas

Bijvoorbeeld voor als u zich goed genoeg voelt om uit bed te komen. U heeft dan iets extra’s om aan te trekken. Houd er rekening mee dat uw kleding niet in het ziekenhuis kan worden gewassen.

Boeken, tijdschriften, puzzelboekje, handwerk, tabletcomputer, e-reader

U heeft iets om uw aandacht af te leiden en bezig te zijn. U kunt gratis gebruikmaken van het WiFi-netwerk.

Neem niet te veel geld en waardevolle spullen mee. Deze heeft u niet nodig en u kunt het alleen maar kwijt raken

05


Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie Revalidatie na amputatie Traumarevalidatie

Revant biedt de kracht tot ontwikkeling! Revant medisch specialistische revalidatie Breda | revalidatiecentrum

Goes | revalidatiecentrum Lindenhof

Terneuzen | revalidatiecentrum De Wielingen

Breda | centrum complex chronisch longfalen

Goes | kinderrevalidatie Reigerbos

www.revant.nl

REV_Alg_Advertentie_133x90_3.indd 1

24-01-17 14:30


Overzicht medicijngebruik Het is voor artsen en verpleegkundigen belangrijk te weten of u thuis medicijnen gebruikt en zo ja, welke. Neem dus uw medicijnen mee die u op het moment van opname gebruikt. Houdt de medicijnen bij elkaar in de originele verpakking. U hoeft alleen medicijnen voor twee dagen mee te nemen. Hierna worden in principe alle medicijnen door het ziekenhuis verstrekt.

Het farmaceutisch steunpunt

Het farmaceutisch steunpunt is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuisapotheek en de openbare apotheken in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Dit steunpunt vraagt bij uw eigen apotheek of apotheek-houdend huisarts informatie op over de geneesmiddelen die u gebruikt. Deze gegevens worden vervolgens doorgegeven aan de verpleegafdeling. De verpleegkundige neemt daarna de verstrekte informatie met u door.

Bij een geplande opname

Het kan voorkomen dat uw huisarts of specialist in de tussentijd uw medicatievoorschrift heeft veranderd. De ziekenhuisapotheek neemt daarom kort voor uw opname telefonisch contact met u op. Samen met u wordt doorgenomen welke medicijnen u op dat moment gebruikt. De informatie die u doorgeeft wordt vergeleken met de informatie van uw eigen apotheek of huisarts. Vervolgens worden uw medicatiegegevens bijgewerkt en doorgegeven aan de verpleegafdeling. Het farmaceutisch steunpunt gaat ervan uit dat u het goed vindt dat deze informatie bij uw apotheek of huisarts wordt opgevraagd. Dat is nodig om snel en efficiënt te kunnen werken en het gaat ons om uw gezondheid.

Wat kunt u (beter) niet meenemen?

Wij begrijpen dat u sieraden, waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen liever niet onbeheerd thuis laat. Maar u kunt ze beter niet meenemen naar het ziekenhuis.

Wij raden u aan om uw kostbare spullen in bewaring te geven bij familie of bij een bank. Het ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid nemen voor uw eigendommen. Ook niet als u een en ander opbergt in een patiëntenkluisje.

Wij raden u aan om uw kostbare spullen in bewaring te geven bij familie of bij een bank. Tijdens bepaalde behandelingen en onderzoeken kunt u geen sieraden (zoals ringen, armbanden en dergelijke) omhouden. Het afdoen van ringen wil nog wel eens problemen geven, ‘gewoon’ omdat de ring niet meer af gaat. Wij vragen u dus om vóór de opname uw sieraden af te doen. Zo voorkomt u dat dit in het ziekenhuis moet worden gedaan. De kans op beschadiging of verlies is dan aanwezig. Ook hiervoor wordt door het ziekenhuis geen aansprakelijkheid gedragen. Mist u na uw ziekenhuisverblijf toch een eigendom (zoals kleding of sieraden), meld dit dan bij de secretaresse van uw verpleegafdeling. Ook bij schade aan persoonlijke eigendommen, veroorzaakt door medewerkers, kunt u zich wenden tot de secretaresse van de afdeling.

07


Zorg in het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom Tijdens uw verblijf staat een heel team voor u klaar: artsen, verpleegkundigen, röntgenlaboranten, medewerkers van onder meer de functieafdeling en de voedingsdienst.

De specialist is als behandelend arts verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij kan daarbij advies nodig hebben van andere deskundigen in het ziekenhuis. U zult dus verschillende mensen te zien krijgen. Medewerkers van het ziekenhuis zijn te herkennen aan de badge die zij altijd bij zich dragen. Als de specialist onderzoek laat doen, of hulp van andere deskundigen inschakelt, beoordeelt hij of zij zelf de resultaten en bespreekt deze met u. Ook zal de specialist met u overleggen welke onderzoeken worden gedaan en welke behandeling wenselijk is. De specialist maakt afspraken met u over bijvoorbeeld dieet, bedrust, medicijnen, onderzoeken, operatie, enzovoort. U kunt gerust zelf het initiatief nemen wanneer u met uw specialist over een behandeling of onderzoek wilt praten. In overleg met de verpleegkundige van uw afdeling kunnen wij voor u een afspraak maken.

Vertrouwelijk

Artsen, verpleegkundigen, en alle andere medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, zijn tot geheimhouding verplicht over zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. Gegevens die zijn vastgelegd in dossiers, worden uitsluitend gebruikt door degenen die u behandelen. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan derden.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis is ‘gemengd verplegen’ algemeen ingevoerd. ‘Gemengd verplegen’ betekent dat vrouwen en mannen op dezelfde kamer worden verpleegd. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar kunnen geen garanties geven.

09


Polsbandje

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u een polsbandje. De verpleegkundigen en artsen kunnen u hiermee identificeren. Veel patiënten vinden dit lastig en onnodig. Zij gaan ervan uit dat zijzelf kunnen zeggen wie zij zijn. Meestal is dit ook zo. Maar wat als u ernstig ziek wordt of bijvoorbeeld een verdoving heeft gehad? Dan bent u misschien niet meer zo helder van geest. Om het risico op een verwisseling van patiënten te verkleinen is het noodzakelijk om altijd het polsbandje te dragen.

De dagelijkse gang van zaken

Op de verpleegafdeling maakt u kennis met de verpleegkundige die uw opname verzorgt. De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. U krijgt informatie over de dagelijkse gang van zaken. Ook vraagt hij/zij informatie om de verpleegkundige zorg af te kunnen stemmen op uw wensen. Soms is een en ander al poliklinisch gebeurd. In dat geval stelt de verpleegkundige u nog enkele controlevragen. Vervolgens wordt u naar uw kamer gebracht. De verpleegkundige geeft uitleg over het gebruik van het bedlicht, het oproepsysteem en de radio. Op de kamer beschikt u over een eigen kast voor uw spullen. In het nachtkastje kunt u opbergen wat u graag bij de hand heeft.

Dagindeling

Vermoedelijk zult u wat vroeger gewekt worden dan u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. Nadat u gewekt bent, wordt uw temperatuur opgenomen. Daarna kunt u zich zelf wassen of douchen, maar alleen als de behandeling dat toelaat en u daartoe in staat bent. De dagindeling ziet er over het algemeen zo uit: • (vanaf) 08.00 uur ontbijt • 09.45 uur koffie/thee/tussendoortjes • 12.00 uur lunch • 14.15 uur koffie/thee/tussendoortjes • 17.00 uur warme maaltijd • 19.00 uur koffie/thee/tussendoortjes. Uiteraard hoort u op tijd hoe laat u een onderzoek of behandeling krijgt.

Roken

Gegevens uit uw patiëntendossier worden uitsluitend gebruikt door degenen die u behandelen.

10

Ook in het ziekenhuis geldt een wettelijk rookverbod. Dit betekent dat u of uw bezoek nergens in het ziekenhuis mag roken, behalve in de rookruimte op de begane grond (naast de liften in de centrale hal). Het ‘roken’ van een elektrische sigaret valt onder de regeling Rookbeleid en is dus ook in en rond het ziekenhuis niet toegestaan. Buiten het ziekenhuis is een aantal overdekte rookplaatsen beschikbaar.


Bezoek Bezoek ontvangen is meestal fijn. Toch moeten er regels zijn om u en uw (mede)patiënten niet teveel te vermoeien. We willen natuurlijk ook alle tijd en aandacht kunnen besteden aan uw behandeling en verzorging. Soms vindt een onderzoek of behandeling plaats tijdens het bezoekuur. Wij vragen uw bezoek dan om de afdeling tijdelijk te verlaten of om te wachten op de kamer tot u terug bent. Wij vragen uw aandacht voor het maximale aantal van twee bezoekers per patiënt. Eén (contact)persoon mag de patiënt de hele dag bezoeken. Hierover kunt u, altijd in overleg met de verpleegkundige, een afspraak maken.

Bezoektijden: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag, zondag en feestdagen:

14.30 - 15.15 uur 18.30 - 20.00 uur 14.30 - 16.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Let op! Op de volgende afdelingen gelden andere bezoekuren: Afdeling Dagbehandeling volwassenen: Op de afdeling dagbehandeling volwassenen bestaat er geen mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek. Afdeling Kind & Jeugd: De afdeling Kind & Jeugd heeft geen vaste bezoektijden. Tussen 8.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds kunnen de kinderen bezoek ontvangen. Soms is het beter om minder bezoek of helemaal geen bezoek toe te laten. In dat geval wordt besproken wanneer bezoek wel mogelijk is. Hartbewaking (CC): ’s ochtends: 11.00 - 11.30 uur ’s middags: 14.30 - 15.00 uur ’s avonds: 18.30 - 19.15 uur Op deze afdeling is alleen bezoek van naaste familie toegestaan.

Afdeling Intensive Care (IC) Op deze afdeling is dagelijks bezoek mogelijk na overleg met de IC-verpleegkundige. Bezoektijd voor 2 naasten 13.00 - 19.30 uur Bezoektijd voor 14.30 - 15.00 uur overige bezoekers 19.00 - 19.30 uur Afdeling PAAZ: Maandag t/m vrijdag: Zaterdag, zondag en feestdagen:

18.30 - 20.00 uur 14.00 - 16.00 uur 18.30 - 20.00 uur

Parkeren

Bezoek kan gebruik maken van parkeerterrein P1 aan het Boerhaaveplein of van parkeerterrein P2 achter het ziekenhuis (ingang aan de Van Swietenlaan). De opritten naar de hoofdingang en de ingang van de polikliniek moeten vrij blijven voor noodgevallen en voor de brandweer. Parkeren is hier dus niet toegestaan. Patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn mogen hier wel in- en uitstappen. Komt u met de fiets? Zet deze dan wel op slot. Het Bravis ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging. Het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom is goed te bereiken met openbaar vervoer. De (stads)bus rijdt regelmatig tussen het ziekenhuis en het NS-station.

11


Ontspanning Bravis Plaza

In het ziekenhuisrestaurant Bravis Plaza kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie en een keuze maken uit een breed assortiment warme en koude gerechten. Bravis Plaza is te vinden naast de centrale hal. Het restaurant is op doordeweekse dagen geopend van acht uur ’s ochtends tot half negen uur ’s avonds. In het weekend van tien uur ’s ochtends tot half negen ’s avonds. U kunt in Bravis Plaza alleen (contactloos) betalen met een pinpas.

Post

De post wordt zo snel mogelijk bij u bezorgd. Op uw post moet wel het volgende staan: • Uw naam en eventueel voorletters. Bij gehuwde dames tevens de meisjesnaam. • Afdeling en kamernummer. • De adressering: Bravis ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal. • Naam en adres van de afzender. Wilt u dit aan uw familie doorgeven?

Uitzonderingen

Op de GAAZ, PAAZ en VAAZ kan men geen televisie of telefoon huren. Op deze afdelingen kan men gezamenlijk televisie kijken in de afdelingshuiskamer. Voor het gebruik van telefoon op deze afdelingen verzoeken wij u contact op te nemen met de verpleging.

Storingen?

Post die binnenkomt na uw ontslag wordt een maand lang nagezonden. Daarna gaat de post terug naar de afzender. Brieven of kaarten die u zelf wilt verzenden, kunt u in het ziekenhuis posten. In de centrale hal hangt een PostNLbrievenbus.

Bij storingen aan telefoon en/of televisie kunt u de verpleging vragen dit te melden bij de afdeling Automatisering van het ziekenhuis. Storingen worden alleen verholpen van maandag t/m vrijdag van acht uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags (8.00 uur - 16.00 uur). In verband met de rust op de afdeling is de telefoon afgesloten van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends (23.00 - 07.00 uur).

Televisie en internetgebruik

Geestelijke verzorging

Om uw verblijf in het ziekenhuis iets aangenamer te maken, beschikt ieder bed over een communicatiesysteem. Dat bestaat uit: bedverlichting, radio, televisie en een oproepsysteem voor de verpleging. Voor het geluid van radio en televisie krijgt u een eigen hoofdtelefoon van de verpleging. U kunt kosteloos gebruikmaken van de radio en televisie naast uw bed. Op de meeste afdelingen is bellen met een mobiel toestel toegestaan. Op een afdeling waar dit niet mag hangen rode waarschuwingsstickers. Daar staan dan medische apparaten die u mogelijk met uw telefoon kunt storen.

Internet

U kunt met uw eigen mobiele telefoon, laptop of tablet gebruik maken van het internet. In het ziekenhuis is gratis WiFi beschikbaar. U heeft hiervoor geen wachtwoord nodig.

U heeft tijdens uw ziekenhuisverblijf wellicht behoefte aan een gesprek of een andere vorm van geestelijke hulp. U wilt metiemand praten over uw zorgen, moeilijkheden of verdriet. Welke levensovertuiging u ook heeft, u kunt altijd een beroep doen op de medewerkers van de dienst Geestelijke Verzorging. Vraag uw verpleegkundige gerust om een geestelijk verzorger te waarschuwen. Uiteraard is uw eigen parochiepastor, predikant of humanistisch verzorger ook van harte welkom. Bij opname krijgt u op de verpleegafdeling een kaartje overhandigd. U kunt daarop aangeven of u geestelijke verzorging op prijs stelt. Uw parochie of kerkelijke gemeente ontvangt alleen bericht van uw opname als u daarmee hebt ingestemd.

13


Comfortabel verzorgd Niemand ligt graag in het ziekenhuis, zeker niet voor een opname die meerdere dagen zal duren. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken, bieden wij u ons Comfortpakket aan. Het Comfortpakket is voor de meeste, maar niet voor alle, afdelingen beschikbaar. Informeer hiernaar bij Bureau Opname. (Het Comfortpakket is niet van toepassing op het Moeder & Kindcentrum).

Wat houdt het Comfortpakket in?

U verblijft op een kamer voor één persoon. Daar hebt u de beschikking over een eigen badkamer met douche en toilet. De minibar op uw kamer biedt u keuze uit een assortiment gekoelde frisdranken. U hebt televisie op uw kamer en een internetaansluiting. De voedingsassistente bespreekt dagelijks met u de mogelijkheden uit ons luxe keuzemenu. Ook uw partner serveren wij graag dezelfde luxe maaltijden. Bij het diner serveren wij u een flesje witte of rode wijn. U krijgt de mogelijkheid overdag doorlopend bezoek te ontvangen, op de tijden dat u het beste uitkomt. Uw bezoek bieden wij koffie en thee aan.

Wat is de looptijd en wat zijn de kosten?

Wilt u gebruikmaken van het Comfortpakket? Haal vóór uw opname een aanmeldformulier op bij Bureau Opname. Als u hiervoor aanvullend verzekerd bent, vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten. Als u hiervoor niet aanvullend verzekerd bent, geniet u voor E 100,- per verpleegdag van de luxe van het Comfortpakket. Indien u opgenomen wordt na twaalf uur ’s middags (12.00 uur), telt die dag niet mee als verpleegdag. De dag van ontslag telt wel altijd mee. Ben ik hiervoor verzekerd? U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar of nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

14

Ik ben niet voor het Comfort Pakket verzekerd

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, brengt de kosten voor het Comfortpakket bij u persoonlijk in rekening.

Ik ben voor het Comfortpakket verzekerd

U kunt via het aanmeldformulier doorgeven dat u voor het Comfortpakket bent verzekerd. Het ziekenhuis brengt dan de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. De zorgverzekeraar brengt een eventuele eigen bijdrage bij u in rekening.

Het komt voor dat een patiënt vanwege een medische indicatie op een 1-persoonskamer moet worden verpleegd. Deze patiënt krijgt van ons altijd voorrang op patiënten die gebruik willen maken van het Comfortpakket.

Heeft u nog vragen?

U kunt telefonisch contact opnemen met 088 - 70 67 235. Uw vraag wordt dan beantwoord door de medewerkers van Bureau Opname.


Pijn - pijnmeting - pijnbestrijding Pijn is een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Het zorgt ervoor dat we maatregelen nemen om onszelf te beschermen en de oorzaak van de pijn bestrijden.

De ernst van pijnklachten na een letsel of operatie wisselt en is niet altijd voorspelbaar. Daarnaast is pijnbeleving heel persoonlijk: bij dezelfde operatie ervaren patiĂŤnten pijn in verschillende mate. Ook de hoeveelheid pijnstillers, die nodig is voor goede pijnstilling, is voor ieder mens verschillend en niet goed te voorspellen.

Pijnmeting

De basis van het verminderen van pijn is de vroege herkenning en behandeling. Daarom wordt er in het ziekenhuis gewerkt met een Veiligheidsprogramma. In veel gevallen wisselen de pijnklachten van moment tot moment. Dit kan een belangrijk signaal zijn. Het is dus van belang dat deze veranderingen goed worden aangegeven. Daarom vraagt de verpleegkundige driemaal daags naar uw pijnbeleving. Met de genoteerde gegevens krijgen de verpleegkundige en de medisch specialist een goed beeld van uw pijnklachten, zodat de behandeling daarop afgestemd kan worden.

Pijnbestrijdende medicatie

Voor pijnbestrijding kunnen verschillende medicijnen worden gebruikt. Bij toediening van medicatie wordt zoveel als mogelijk gelet op patiĂŤntvriendelijkheid, dus een tablet in plaats van een zetpil en per infuus in plaats van injecties. Indien nodig wordt ook medicatie gegeven ter voorkoming van bijwerkingen of er wordt medicatie gegeven om bijwerkingen van de pijnbestrijding te verhelpen.

Bloedafname laboratorium

Op verzoek van uw behandelend arts kan bij u bloed worden afgenomen voor nader onderzoek in het laboratorium. De bloedafname wordt gedaan door medewerkers van het laboratorium. Lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed, wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft, kan anoniem voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het is dan onbekend van wie het materiaal afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal? Dan kunt u dit melden bij de afname. Uw bezwaar wordt in het computersysteem geregistreerd. Uw bloed wordt dan niet voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.

15


Kwaliteitsbewaking Het ziekenhuis is wettelijk verplicht de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer het ziekenhuis daar zelf onderzoek naar doet.

Bij dat onderzoek gebruikt het ziekenhuis gegevens over patiënten. Bijvoorbeeld gegevens over de reden van opname, over de arts die de patiënten opneemt en over de behandeling. Ook wordt genoteerd of er bij de behandeling complicaties ontstaan. Met de resultaten van dit onderzoek kan het ziekenhuis maatregelen nemen om complicaties in de toekomst te voorkomen.

Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld, worden anoniem gebruikt. Privacy

De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld, worden anoniem gebruikt. Uw privacy komt dus niet in gevaar. Het gebruik van gegevens voor kwaliteitsbewaking is in een reglement vastgelegd. Dit reglement kunt u opvragen bij het Patiënten Service Bureau. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden om de kwaliteit in het ziekenhuis te verbeteren, dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt dit melden bij de medewerkers van het Patiënten Service Bureau.

Het Patiënten Service Bureau is op werkdagen bereikbaar tussen half negen ’s ochtends en vijf uur ’s middags (8.30 - 17.00 uur). Het telefoonnummer is: 088 - 70 67 795.

16

Registratie

Het ziekenhuis werkt ook mee aan de Regionale Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland. Aan deze instelling worden gegevens verstrekt over patiënten met kanker. Voor deze registratie geldt een reglement. Hierin zijn onder meer de rechten opgenomen van de patiënt die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. U kunt aangeven bij uw specialist als u niet wilt dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden.

Uw veiligheid onze zorg

Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken. Medewerkers van het ziekenhuis doen hier dagelijks hun uiterste best voor. Zo doet het ziekenhuis mee aan het landelijke veiligheidsprogramma van VMSzorg. Daarnaast werken wij met een veiligheidsmanagementsysteem ten behoeve van de patiëntenzorg. Als patiënt kunt u ook zelf een bijdrage leveren aan een veilig ziekenhuis. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de patiëntveiligheidskaart gebruiken die u vindt op www.mijnzorgveilig.nl. Op deze kaart staan tips en suggesties die u als patiënt kunt gebruiken tijdens de gesprekken met uw zorgverleners.

Persoonlijke hygiëne (voor patiënt en bezoeker)

• Was uw handen: - voor het eten; - na toiletbezoek, gebruik van po of urinaal; - na hoesten of niezen. • Gebruik alleen uw eigen toiletartikelen. • Raak wonden, katheters en verbanden niet met uw handen aan. • Houd bij niezen en hoesten een papieren zakdoek of de binnenkant van uw elleboog voor uw mond. • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. • Hebben u of uw huisgenoten (verdenking van) een besmettelijke ziekte zoals verkoudheid, griep, diarree of waterpokken? Meld dit dan bij de opname aan de verpleegkundige.


Zorg na uw ziekenhuisopname Uw behandelend arts bepaalt wanneer u naar huis mag. Vóór die tijd bespreekt de afdelingsverpleegkundige met u of zorg nodig is na uw vertrek uit het ziekenhuis.

Wij gaan ervan uit dat u na de opname terug kunt naar uw eigen woonomgeving. Als in overleg met de behandelend arts blijkt dat dit niet haalbaar is, kijkt de transferverpleegkundige samen met u naar welke mogelijkheden er voor u zijn.

Schakel

De transferverpleegkundige is de schakel tussen de diverse zorgaanbieders en zorginstellingen waar u mee te maken kunt krijgen. Zij maakt een afspraak en komt bij u langs op de verpleegafdeling en bespreekt met u welke zorg u nodig heeft. Ook kijkt zij met u naar wat mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving. Om dat te kunnen doen heeft zij een aantal gegevens van u nodig. Zij zal bijvoorbeeld vragen waarom u bent opgenomen, hoe uw thuissituatie is en of er mantelzorg (familie of vrienden die u regelmatig thuis kunnen helpen) aanwezig is. De transferverpleegkundige geeft advies en speelt eventueel een rol bij het regelen van: • Algemene thuiszorg; begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. • Opname op de revalidatieafdeling van tanteLouise-Vivensis • Specialistische thuiszorg met betrekking tot medisch technische zorg. • Bestellen van verpleegartikelen. • Dagbesteding binnen een verzorgingshuis. • Dagbehandeling binnen een verpleeghuis. • Tijdelijke of permanente opname binnen een verzorgings huis of verpleeghuis. • Informatie over Persoonsgebonden Budget. • Informatie over maaltijdvoorziening en persoonsalarmering. • Terminale zorg in uw thuissituatie of hospice.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De transferverpleegkundige kan in overleg met u (en uw naasten) een ander verblijf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor het krijgen van zorg moet eerst worden vastgesteld of u hiervoor in aanmerking komt. Dat wordt ‘indicatiestelling’ genoemd. Het CIZ is door de overheid aangewezen de indicatiestelling te doen. De transferverpleegkundige legt de aanvraag voor aan het CIZ. Vervolgens kijkt het CIZ voor welke zorg u in aanmerking komt. U kunt aangeven naar welke zorginstelling uw voorkeur uitgaat. Als daar geen plaats beschikbaar is, zal deze elders gezocht worden. Dit kan zowel binnen als buiten de regio zijn. Bij wachtlijsten is het soms nodig om zorg in de thuissituatie te regelen tot opname mogelijk is.

17


Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp vanwege uw ziekte of aandoening valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente. Huishoudelijke hulp dient u zelf (of uw familie) te regelen. U kunt dit aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Ook voor woningaanpassingen, rolstoelen of andere verplaatsmiddelen, vervoersvoorzieningen en welzijnswerk kunt u hier terecht.

Eigen bijdrage

Voor langdurige zorg (WLZ) en huishoudelijke hulp van de WMO betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door een onafhankelijk kantoor: het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De kosten voor thuisverpleging en -verzorging worden verrekend via uw eigen zorgverzekering.

Nog vragen?

U kunt met vragen contact opnemen met de transferverpleegkundige. Zij is bereikbaar op werkdagen van half negen ’s ochtends tot vijf uur ‘s middags (8.30 - 17.00 uur). Telefoonnummer: 088 - 70 67 718.

18

Vertrek

Samen met uw behandelend arts wordt het moment om naar huis te gaan bepaald. De arts bespreekt met u de eventuele nabehandeling, zoals dieet, medicijnen of fysiotherapie. Ook de verpleegkundige informeert u hierover. Hopelijk kunt u thuis alles zelf weer, misschien ook niet. Soms heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging. Of u heeft behoefte aan begeleiding, verpleging of hulp bij het aanpassen van uw leefwijze thuis. U kunt daarvoor een beroep doen op de thuiszorg. Tijdens uw ziekenhuisverblijf kan worden besproken of hulp van een wijkverpleegkundige gewenst of noodzakelijk is. Dit gaat altijd in overleg met u en/of uw familie. Uw huisarts wordt door uw specialist schriftelijk ingelicht, zodat die op de hoogte is en eventuele nazorg kan begeleiden. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt meestal een afspraak gemaakt voor een controlebezoek aan de specialist. Vervoer per taxi of ambulance op medische gronden wordt via de afdeling geregeld. De rekening wordt door het ziekenhuis naar uw zorgverzekeraar gestuurd.


Ontslag en weer naar huis Na uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u mogelijk geneesmiddelen mee om na uw opname te gebruiken. Een medewerkster van het farmaceutisch steunpunt neemt voordat u naar huis gaat contact met u op.

Zij bespreekt met u de geneesmiddelen die u na uw vertrek uit het ziekenhuis moet gebruiken. Zij geeft deze informatie ook door aan de poli-apotheek, uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts. Als u vervolgens naar huis gaat, kunt u bij uw eigen apotheek, of in het ziekenhuis bij de Poli-apotheek, uw medicijnen en/of verbandmiddelen halen. Uw medicijngegevens en eventuele allergieën worden in het computersysteem verwerkt en vervolgens krijgt u de nodige medicijnen mee. Voor een overzicht van uw medicijnen kunt u contact opnemen met uw eigen apotheek of huisarts. Zij kunnen voor u een medicijnpaspoort aanmaken. Hierin staat welke medicijnen u moet nemen, hoeveel en wanneer.

De Poli-apotheek is gevestigd in de hal van de polikliniek. De apotheek is open op werkdagen van acht uur ’s ochtends tot half zes ’s middags (8.00 - 17.30 uur). Na half zes ’s middags (17.30 uur) gaat de Poli-apotheek over in dienstapotheek. U kunt daar dan alleen terecht voor dringende vragen of spoedeisende recepten. Dat kan ook op zaterdag, zondag en tijdens feestdagen. De apotheek is namelijk 24 uur open gedurende 7 dagen per week.

U bepaalt uiteraard zelf bij welke apotheek u uw medicatie en verbandmiddelen wilt halen. Wel is het voor uw veiligheid van groot belang dat zowel uw eigen apotheek als de Poliapotheek voldoende informatie hebben over de medicijnen die u gebruikt. Zorg dus dat u, als u wordt opgenomen, altijd een actueel overzicht bij u hebt.

En als u toch niet tevreden bent…

Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Heeft u naar aanleiding van uw verblijf in het ziekenhuis toch nog klachten? Bespreek die met de verpleegkundige of de behandelend arts. Als dat niet tot een oplossing leidt, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Patiënten Service Bureau. U kunt een klacht ook op papier zetten en sturen naar de Klachtencommissie Patiëntenzorg, Bravis ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal. Deze commissie is onafhankelijk. Hierdoor kan optimale zorg worden gewaarborgd. Verder kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie in de regio. Deze organisaties richten zich op verbetering van de positie van de patiënt binnen de gezondheidszorg in het algemeen. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u juridisch advies inwinnen.

Het Patiënten Service Bureau

Het Patiënten Service Bureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van half negen ’s ochtends tot vijf uur ’s middags (8.30 - 17.00 uur). Tijdens de openingstijden is er altijd een medewerker aanwezig of oproepbaar via de receptie van de polikliniek. Een afspraak maken mag, maar is niet noodzakelijk. Het telefoonnummer is: 088 - 70 67 795.

19


Rechten en Plichten In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten en patiëntenplichten vastgelegd. Op deze pagina’s zijn de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij gezet.

Het recht op informatie

Een hulpverlener moet u in begrijpelijke taal informatie geven over: • uw ziekte of aandoening, • de aard van de voorgestelde behandeling of van het onderzoek, • eventuele andere behandelingsmogelijkheden, • de gevolgen/evt. risico’s van de behandeling of van het onderzoek, • de medicijnen en eventuele bijwerkingen daarvan. Als u tevens schriftelijke informatie wenst, kunt u dat aan de hulpverlener vragen.

Toestemming

Voordat u behandeld of onderzocht mag worden, moet u daarvoor eerst toestemming geven. Maar voordat u toestemming geeft is het van belang dat u weet waarvoor u nu precies toestemming geeft. U moet daarom voldoende informatie hebben gekregen over de behandeling / het onderzoek op grond waarvan u weloverwogen toestemming kunt verlenen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het niet mogelijk is om vooraf aan u toestemming te vragen, bijvoorbeeld als u met spoed medische hulp nodig heeft. In dat geval kan de hulpverlener aan uw toestemming voorbij gaan en direct tot behandeling/onderzoek overgaan.

Wilsverklaring

Vindt u het belangrijk dat er met betrekking tot u medische behandeling volgens uw eigen ideeën gehandeld wordt, wanneer u zelf niet meer kunt beslissen? Dan is het verstandig deze wensen op te schrijven en een wilsverklaring op te stellen. Dit kunt u het beste samen met uw huisarts doen of eventueel tijdens uw opname in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat uw wilsverklaring in ieder geval bij opname in het ziekenhuis wordt opgenomen in uw medisch dossier. Dan zijn de betrokken hulpverleners op de hoogte van uw wensen. Een duidelijke verklaring dat u een bepaalde behandeling niet wenst, wordt in principe gerespecteerd. Meer informatie hierover kunt u vragen aan uw huisarts dan wel het Patienten Service Bureau van het Bravis ziekenhuis.

Video-opname

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden met daarin alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft recht op inzage van dit dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Indien u inzage in u dossier wenst, dan is het raadzaam om dit met de betrokken hulpverlener te bespreken.

Om de kwaliteit van het werk op sommige afdelingen en in de operatiekamer te verbeteren, worden soms video-opnamen gemaakt. De beelden kunnen worden gebruikt tijdens een evaluatie van de behandeling. De video kan ook dienst doen als lesmateriaal voor hulpverleners met het oog op het verbeteren van de kwaliteit. Deze kwaliteitsverbetering is van belang voor een goede hulpverlening aan u en aan andere patiënten. De opnamen worden maximaal 1 jaar bewaard. Daarna wordt het materiaal vernietigd. Wij zijn ons ervan bewust dat deze opname een inbreuk kan vormen op uw privacy. Het ziekenhuis gaat daarom uiterst zorgvuldig met de opnamen om. Heeft u bezwaar tegen een video-opname, dan respecteren wij uw standpunt.

Het recht op privacy

Minderjarigen

Het medisch en verpleegkundig dossier en het recht op inzage

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Informatie mag niet worden doorgegeven aan familie, vrienden of uw partner, tenzij u daar (vooraf) toestemming voor geeft. Uw privacy moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

Vertegenwoordiging

Het kan voorkomen dat patiënten in een situatie terecht komen, waarbij zij zelf niet mogen of kunnen beslissen. Bijvoorbeeld minderjarige patiënten of patiënten met dementie, een verstandelijke beperking of patiënten die in coma liggen. In de wet is bepaald dat de hulpverlener dan een vertegenwoordiger bij de beslissingen moet betrekken. Dit kan een wettelijk vertegenwoordiger zijn, bijvoorbeeld een curator of mentor door de rechter benoemd, maar dat kan een andere vertegenwoordiger zijn, bijvoorbeeld een persoon die door de patiënt schriftelijk is gemachtigd, de echtgenoot,

20

geregistreerd partner of andere levensgezel of een ouder, kind, broer, zus van de patiënt.

Kinderen mogen vanaf hun zestiende jaar met betrekking tot medische behandelingen en onderzoek zelfstandig beslissen. Kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar mogen nog niet zelfstandig beslissen. In dat geval beslissen de ouders alleen (tot 11 jaar) of in samenspraak met het kind over de behandeling / het onderzoek (12 t/m 15 jaar).

Plichten van de patiënt

Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren over uw gezondheidstoestand, uw medicatie, etc. Zo zorgt u ervoor dat de hulpverlener een goede diagnose kan stellen en u de juiste behandeling kan geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen. Ten slotte moet u de hulpverlener, of de instelling waar deze werkt, betalen voor de gegeven behandeling / het uitgevoerde onderzoek. In Nederland is vrijwel iedereen voor ziektekosten


verzekerd. De kosten worden dan ook veelal door / via de verzekeraar voldaan.

Rechten van de hulpverlener

Een hulpverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen ten aanzien van de behandeling/het onderzoek bij een patiënt. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. Als een hulpverlener van mening is dat een bepaalde handeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. De belangrijkste plicht van de hulpverlener is het verlenen van goede zorg.

Meer informatie:

Voor meer informatie over patiëntenrechten kunt u terecht bij het Patiënten Service Bureau van de locatie Bergen op Zoom. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van half negen ’s ochtends tot vijf uur ’s middags (8.30 - 17.00 uur). Het telefoonnummer is: 088 - 70 67 795.

Testen na prikaccident

Bij een prikaccident verwondt een medewerker zich aan een bij u gebruikt scherp voorwerp. Deze medewerker kan ziek worden indien u een virusziekte (hepatitis B, hepatitis C en/of HIV) heeft die door dit bloedcontact kan worden overgedragen. Om deze medewerker, indien nodig, zo snel mogelijk te kunnen behandelen is het daarom noodzakelijk om uw bloed met spoed te onderzoeken, ook als u niet aanspreekbaar bent (bijvoorbeeld door de narcose). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken aan uw behandelend arts.

Tot slot Vrienden van het Bravis ziekenhuis

Wij vragen u dringend bij vertrek uit het ziekenhuis geen geschenken, traktaties of geld aan medewerkers te geven. Uw tevredenheid en herstel zijn ons het meeste waard. Toch blijkt bij sommigen de behoefte sterk aanwezig om iets te geven. In dat kader wijzen wij u graag op het bestaan van onze steunstichting: ‘Vrienden van het Bravis ziekenhuis’. Uw eenmalige gift of jaarlijkse donatie kunt u storten op rekeningnummer NL44 Rabo 0108.334.392. Uw donatie wordt besteed aan doelen die mede worden aangedragen door medewerkers en patiënten. Vriend worden van het Bravis ziekenhuis geeft een goed gevoel!

Uw mening

Wij horen graag van u wat u vond van uw verblijf in het ziekenhuis. Wij houden onder onze (polikliniek) patiënten regelmatig enquêtes. Met uw antwoorden helpt u ons om de

kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te blijven verbeteren. Ook op landelijke websites kunt u uw mening over het ziekenhuis geven. Wij noemen als mogelijkheid: www.zorgkaartnederland.nl.

MijnBravis

Als patiënt van het Bravis ziekenhuis kunt u gebruikmaken van MijnBravis. In uw digitale dossier ziet u onder meer uw afspraken en verwijzingen, uitslagen van onderzoeken en correspondentie van uw specialist aan uw huisarts. Bij diverse poliklinieken kunt u zelf uw afspraak inplannen, wijzigen of annuleren. Inloggen doet u via www.bravisziekenhuis.nl met uw DigiD met sms-functie. Kijk voor meer informatie op onze website.

21


Op zoek naar iets anders?

Jan Ketelaar www.janketelaar.nl


HEEFT U NAZORG NODIG? Als u geopereerd bent of u heeft een behandeling gehad in het ziekenhuis, dan heeft u soms nog nazorg nodig. Zo kan het zijn dat u moet revalideren of dat u aanvullende behandelingen nodig heeft, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Ook kunt u soms nog thuiszorg nodig hebben of gebruik willen maken van onze maaltijdenservice. Surplus heeft expertise op het gebied van ouderenzorg. De zorgvraag is bij ouderen meestal complexer en hiervoor is specifieke kennis nodig. Bij Surplus werken specialisten ouderengeneeskunde, die over deze kennis beschikken en goede contacten onderhouden met verschillende zorgprofessionals. Onze wijkzusters zijn het aanspreekpunt op het gebied van zorg en welzijn in uw wijk en kunnen u ondersteuning bieden bij uw hulpvragen. De wijkzuster kijkt samen met u welke ondersteuning het meest geschikt is en schakelt de juiste instanties in. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Surplus regelt het voor u!

T: 0168 - 33 18 26 | WWW.SURPLUS.NL


Bravis patmag 2017 2 boz  
Bravis patmag 2017 2 boz  
Advertisement