Page 1

ADRZ magazine Patiënten Magazine Open Dag zaterdag 18 maart

“Gastvrij en betrouwbaar” U bent van harte welkom!

no. 3 / juni 2011

i

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 1

A b K U A

O p koe rs n a a r b e t e r!

Maart 2017

1

07-03-17 14:57


0113 249 111 www.allevo.nl

Omdat ook wij het nergens zo fijn vinden als thuis Allévo begrijpt dat u na een ziekenhuisopname het liefst in uw vertrouwde omgeving blijft. Ook als u verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden nodig heeft. Ziet u er tegenop om meteen naar huis te gaan, dan kunt u ook bij ons logeren.

Allévo staat naast u

2

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 2

07-03-17 14:57


Inhoud

Gastvrije ontvangst voor iedereen bij ADRZ tijdens elde, Raad va V de landelijke Open Dag n te

3

• Partnership Siemens healthineers en ADRZ

4

In dit ADRZ-magazine lopen we alvast wat

• Hyperbaar zuurstofcentrum

7

vooruit op de landelijke Open Dag. We hopen

• Spoed Eisende Hulp

8

• Nieuw Operatiecomplex Goes

9

Lise tt

ur

• Maart is de maand van darmkanker

stu Be

• Het kleinste kamertje van Nederland

e

• Colofon, inhoud, voorwoord

onze waarden gastvrij en betrouwbaar goede invulling te geven voor u. Het is immers ook uw ziekenhuis. Wij zijn trots op onze medewerkers die elke dag, 7 dagen per week, 24 uur

9

11

• Reumatologie, informatie en demonstraties

13

• Contactgegevens en Cliëntenraad

15

per dag voor u klaar staan. Dat willen we u graag laten zien. U bent bij ons van harte welkom! In het ADRZ draait het dag in, dag uit om de patiënt. Eens per jaar willen we iedereen graag welkom heten in ons ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zich meer dan welkom voelt. Want het ADRZ is er voor ieder. Op zaterdag 18 maart toont het ADRZ zich aan iedereen die dat wil. Die dag staan we voor u klaar met demonstraties, rondleidingen en informatie. U bent van harte welkom op de spoedeisende hulp waar we maar liefst 27.000 patiënten per jaar ontvangen. En u kunt een kijkje nemen in ons hypermoderne nucleair centrum, evenals in ons nieuwe OK-complex in Goes, dat recent in gebruik is genomen. We laten een digitale film zien, die een prima indruk geeft van dit hypermoderne complex, met de meest innovatieve apparatuur. U kunt zelf een kijkje nemen op verschillende afdelingen, waar de zorg van de patiënt hoog in het vaandel staat. Wij wensen u op 18 maart een leerzame en leuke dag.

Eindredactie Afdeling Communicatie & Marketing l ‘s Gravenpolderseweg 53 l 4462 RA Goes l T 0113-234884 E communicatie@adrz.nl l www.adrz.nl Verspreidingsgebied Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, Walcheren Fotografie Peter Wijkhuys, Siemens Healthcare Oplage 105.000 stuks, huis-aan-huis bezorgd Opmaak en advertentie-acquisitie BC Uitgevers BV, Geersdijk, T 0515-429429 Bladmanager Barbara Verschoor, T 06-45576670 Druk Drukkerij Moderna nv, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal, België

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 3

Vragen of reacties? E-mail de afdeling communicatie (communicatie@adrz.nl).

Colofon

Lisette te Velde, Raad van Bestuur

3

07-03-17 14:57


Kwalitatief hoogwaardige zorg,

dichtbij huis

De komende jaren zal het aantal patiënten die zorg nodig hebben in onze regio toenemen. Om voor alle patiënten in Zeeland, nu en in de toekomst, de beste zorg te realiseren is het ADRZ een partnership aangegaan met Siemens Healthineers. Dit is een bedrijf dat al meer dan 125 jaar actief is in de gezondheidszorg. Zij leveren de medisch beeldvormende apparatuur, houden die up-to-date en zorgen bovendien voor het onderhoud, softwareupgrades en continue training en certificering van de medewerkers. Dat alles in nauw overleg met de medisch specialisten van het ADRZ.

In samenwerking is het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde gebouwd waar cardiologische, oncologische en orthopedische patiënten terecht kunnen. Het centrum, uniek in Zeeland, heeft alle expertise in huis om snellere en preciezere diagnoses te stellen. Met de speciale scanners kunnen bijvoorbeeld tumoren van de prostaat, de borst, of problemen van het hart al in een vroeg Veel stadium worden daglicht en opgespoord. Tevens biedt zachte kleuren de moderne apparatuur in het nieuwe centrum van mogelijkheden om ADRZ nieuwe trends te volgen en ook voor andere aandoeningen zoals infecties bij implantaten (b.v. knie- en heupprothesen, pacemakers) op snelle wijze een diagnose te stellen. Daardoor kan er een betere, op de patiënt toegespitste behandeling worden voorgesteld met een hogere kans van slagen en kunnen middelen in het ziekenhuis efficiënter worden benut. Het centrum is slim gesitueerd, dicht bij de spoedeisende hulp en de acute opname afdeling in Goes.

44

Claudia Brandenburg, Raad van Bestuur ADRZ

“Na een lastige periode voor ons ziekenhuis zijn dit letterlijk en figuurlijk de eerste bouwstenen van het nieuwe ADRZ. We zijn erg blij met het vertrouwen van Siemens Healthineers in ons ziekenhuis om deze constructie aan te gaan. Een conventionele investering hadden wij op deze manier nooit kunnen doen. Op deze manier kunnen we tóch, tegen acceptabele kosten, de komende tien jaar profiteren van hoogstaande diagnostiek en behandeling in de eigen provincie”.

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 4

07-03-17 14:57


Ook bouwden Siemens Healthineers en het ADRZ een nieuw OK-complex. Met zes operatiekamers, ruimtes voor de opslag van materialen, een pauzeruimte en een kantoor. In een verbouwde, bestaande vleugel komen sluizen, verkoeverruimtes, kleedkamers en opslag van apparatuur.

Door het partnership met Siemens Healthineers is het ADRZ continu verzekerd van de benodigde moderne diagnostische en therapeutische apparatuur zodat onze specialisten u maximale kwaliteit, veiligheid en comfort kunnen bieden. In de regio, dus dichtbij huis!

Bij het ontwerp stond veiligheid voorop. Dit zien we terug doordat alle OK’s op dezelfde manier zijn ingericht, waardoor eenduidige looplijnen ontstaan en een logische ordening. Het maakt voor het chirurgisch team niet meer uit in welke OK wordt geopereerd; alles zit op dezelfde plek. Dat geldt ook voor de medische apparatuur. Eén van de operatiekamers wordt een hybride OK; een operatiekamer waar medische beeldvorming en chirurgie bij elkaar komt. Hiermee zijn veel operaties uit te voeren met een kleine snede. Dat is veiliger, vermindert complicaties en verkort de revalidatieperiode.

Kees Smaling, directeur Siemens Healthineers

“We zien ook de problematiek in de zorg en denken als bedrijf graag mee over hoe je aan de zorgvraag kunt voldoen. Als het lukt om dit soort onmisbare zorg in je provincie te behouden, mag je daar trots op zijn.” Tijdens de Open Dag kunt u een kijkje nemen in ons nieuwe nucleaire geneeskundig centrum. Het nieuwe OK-complex kan niet bezocht worden, maar in de filmzaal kunt u videobeelden van het hypermoderne OK-complex zien.

5

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 5

07-03-17 14:57


6

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 6

07-03-17 14:57


Zie ook: www.hyperbaarcentrum.nl

“Onze decompressiekamer is net een luxe vliegtuigcabine”

Tjeerd van Rees Vellinga (62), arts en medisch directeur van het hyperbaar zuurstofcentrum “18 jaar was ik toen ik mijn hart verloor aan sportduiken. Vanuit Haarlem, waar ik opgroeide, reisde ik geregeld af naar Zeeland. Duiken in de Zeeuwse onderwaterwereld is een feest. Je vindt er allerlei soorten vis, zeesterren, schaalen schelpdieren, sepia’s maar ook sponzen. Op het eerste gezicht vrij saai, maar beschenen met een lamp vertonen ze prachtige kleuren. Ik besloot dokter te worden en mijn medische vaardigheden in te zetten in de richting van mijn hobby. Zo begeleidde ik als duikarts onder andere duikers die betrokken waren bij de aanleg van de Westerscheldetunnel. Op een zeker moment heb ik me in Amerika laten omscholen tot specialist in de hyperbare zuurstoftherapie, ofwel het genezen van bepaalde aandoeningen met behulp van zuurstof onder hoge druk. Hiervoor is een speciale hogedrukcabine nodig. Een voorziening waarover het ADRZ sinds 2011 beschikt. Zuurstoftherapie is geschikt voor verschillende categorieën patiënten, bijvoorbeeld mensen die weefselschade hebben opgelopen door de late bijwerkingen van radiotherapie. Daardoor gaan onder meer de kleine bloedvaatjes stuk. Ontstaat er een wondje in het aangedane gebied dan heelt dat niet omdat er geen zuurstof bij kan komen. Hetzelfde geldt voor diabeten bij

wie de bloedsomloop niet meer goed functioneert. Hyperbare zuurstoftherapie bevordert de groei van nieuwe bloedvaatjes, zodat het zuurstoftransport verbetert en het genezingsproces op gang komt. Het heeft ook een gunstig effect op zwellingen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk: door het inademen van zuurstof onder hogere druk vermindert de zwelling, verbetert de bloedsomloop en kan zuurstof goed bij de weefsels komen. Verder is hyperbare zuurstoftherapie onmisbaar bij de behandeling van duikers met de zogenoemde caissonziekte. Deze ontstaat door te snel naar de oppervlakte komen na duiken op grotere diepte. Voor de behandeling neemt de patiënt plaats in onze decompressiekamer, een soort luxe vliegtuigcabine. Dat kan zittend, in comfortabele ‘businessclass’ stoelen of liggend op een brancard. Een behandeling duurt bijna twee uur. Hoeveel behandelingen er nodig zijn verschilt per patiënt. Het ADRZ is één van de elf ziekenhuizen in Nederland met een hyperbaar zuurstofcentrum. Onze decompressiekamer betekent een grote meerwaarde voor de ziekenhuiszorg, niet alleen in Zeeland maar in heel Zuidwest-Nederland.”

Bezoek de Open Dag op 18 maart met demonstraties, rondleidingen en informatie

7

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 7

07-03-17 14:57


“De rust bewaren is cruciaal” Eline Nieuwenhuijse (29), verpleegkundige Spoedeisende Hulp

“De afdeling Spoedeisende Hulp, kortweg SEH, is een wereld op zich die nooit stilstaat en waar geen dag hetzelfde verloopt. Patiënten komen er binnen na verwijzing door de huisarts of worden aangemeld via 112. Sommigen arriveren op eigen gelegenheid, anderen met de ambulance. Na ontvangst aan de balie inventariseert de triageverpleegkundige hun klachten en bepaalt op basis hiervan hun plaats in de behandelvolgorde. Elke patiënt wordt onderzocht door een SEH-arts en een SEH-verpleegkundige. Vervolgens wordt er eventueel bloed afgenomen, een infuus ingebracht, een röntgenfoto gemaakt, verbandmateriaal of gips aangebracht enzovoort. Zonodig neemt de SEH-arts contact op met andere specialisten in het ziekenhuis. Een deel van de patiënten kan na behandeling weer naar huis, de overigen gaan voor nader onderzoek en behandeling naar de Acute Opname Afdeling of de Intensive Care. Soms is doorsturen naar een ander ziekenhuis noodzakelijk. Op de SEH zijn we van alle markten thuis dankzij de gespecialiseerde opleiding die we hebben gevolgd. Dat is nodig, want we ontmoeten er mensen met de meest uiteenlopende klachten. Het ADRZ is gecertificeerd voor het opvangen en behandelen van mensen met ernstig letsel. Voor dit doel zijn er op de SEH twee speciale traumakamers ingericht voorzien van alle mogelijke medische apparatuur. Jonge kinderen helpen we in een onderzoek- en behandelkamer met een kindvriendelijk interieur, om hen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen. Al met al beschikken we over zeventien ruimtes om de dagelijkse patiëntenstroom zo vloeiend mogelijk op te kunnen vangen. Dagelijks evalueren mijn collega’s en ik wat er zoal voorbij is gekomen. Dat is van belang om alle, soms heftige ervaringen te kunnen verwerken en een plaats te geven. Goede communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid zijn essentiële vaardigheden voor wie op de SEH werkt; het wil er van het ene moment op het andere nog weleens hectisch aan toe gaan en dan is de rust bewaren en duidelijk communiceren cruciaal. Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk de aandacht voor de patiënt, niet alleen op medisch gebied maar juist ook van mens tot mens. Er zíjn voor de ander, dat is de kern.”

Tijdens de Open Dag op 18 maart bent u van harte welkom tijdens onze demonstraties

“De rust bewaren en duidelijk communiceren is cruciaal”

8

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 8

07-03-17 14:57


“Fijn, zo’n hypermoderne werkomgeving”

Carla Elstgeest (49), operatieassistent

“Met mijn dienstverband van een kwart eeuw mag ik wel zeggen dat ik behoor tot het meubilair van het ADRZ. Door de jaren heen was ik getuige van talloze ontwikkelingen in mijn vakgebied. Meebewegend op die stroom vonden er op de OK-afdeling regelmatig aanpassingen plaats, zowel in de manier van werken als op het gebied van apparatuur en instrumentarium. Dit voorjaar zet het ADRZ weer een belangrijke stap in deze voortdurende tendens, met de ingebruikname van de nieuwe operatiekamers in Goes. Wat vooral opvalt is de verdubbeling van de omvang van deze ruimtes. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid randapparatuur die tegenwoordig in de OK’s staat. Zo vinden er meer en meer kijkoperaties plaats. De hiervoor benodigde apparaten zijn nogal aan de maat en dat betekent weinig bewegingsruimte. Niet alleen loop je elkaar hierdoor voor de voeten, mensen die steeds met elkaar in aanraking komen, brengen ook de vereiste steriliteit in gevaar. De verdubbeling van het OK-oppervlak is daarom een grote vooruitgang. Daar komt bij dat bepaalde apparaten die voorheen op de grond stonden nu aan het plafond zijn bevestigd. Ook dat scheelt manoeuvreerruimte. De lucht die de OK’s in wordt geblazen is gezuiverd van eventueel ziekmakende elementen. Binnen heerst overdruk zodat bij het opengaan van de deur lucht naar buiten stroomt in plaats van naar binnen. De nieuwe apparatuur zorgt ervoor dat het continu voortgaande luchtverversingsproces zo goed mogelijk verloopt, voor een zo steriel mogelijke – en dus zo veilig mogelijke – operatieomgeving.

“Alle vernieuwingen staan ten dienste van de zorg voor de patiënt”

Ook nieuw in de Goese operatiekamers zijn de drie in plaats van twee monitoren. Alle aanwezigen bij een kijkoperatie kunnen nu op een comfortabele manier meekijken en meedenken met de chirurg. Verder is er bij elke OK een aparte opdekruimte ingericht voor het klaarleggen van de benodigde instrumenten. De anesthesioloog kan de patiënt daardoor in alle rust op de OK in slaap brengen, zonder gerammel en gerinkel van instrumentarium. Dit zijn nog maar een paar van de voordelen van de nieuwe OK’s. Alle vernieuwingen staan ten dienste van de zorg voor de patiënt. Afgezien daarvan: het is gewoon heel fijn werken in zo’n hypermoderne omgeving.”

Bezoek het “kleinste kamertje” van 11 tot en met 16 maart

Het kleinste kamertje staat op de eerste verdieping in de centrale hal

Het kleinste kamertje is een afgesloten box van ongeveer vijftien vierkante meter waarin een tien-minuten durende film over het thema darmkanker wordt vertoond. Het kleinste kamertje reist langs verschillende ziekenhuizen en andere openbare gelegenheden. Maart is de maand van Darmkanker. Daarom kunt u in de week voorafgaand aan de landelijke Open Dag het kleinste kamertje bezoeken in het ADRZ in Goes. Het kleinste kamertje is gratis toegankelijk en staat op de eerste verdieping in de centrale hal.

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 9

9

07-03-17 15:04


10

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 10

07-03-17 14:57


“Het darmkankertraject van het ADRZ is bewezen succesvol”

Darmkanker: uw zorg, onze zorg!

17 maart 2017

minisymposium ADRZ Goes

Maart is de maand van de darmkanker en daarom organiseren we in de week van Zorg en Welzijn een minisymposium “Darmkanker: Uw zorg, onze zorg!”. Als team van zorgverleners met de verpleegkundig specialist als casemanager is het onze uitdaging om iedere dag patiënten met darmkanker snel en goed te behandelen. We zijn dan ook trots op het feit dat we in 2015 behoorden tot de 25% beste ziekenhuizen in Nederland. Het team van zorgverleners is recent uitgebreid met twee maagdarmleverartsen en zal op korte termijn worden uitgebreid met een vijfde gastro-intestinaal chirurg. Er is een nauwe samenwerking met specialisten uit het ErasmusMC. Tijdens het symposium wordt door verschillende zorgverleners een presentatie gehouden.

Programma symposium

15.00 uur Opening met gedichten door Johanna Kruit, schrijver, dichter en patiënt 15.05 uur Na de behandeling: hoe ziet de medische controle eruit? Judith Kuiper, verpleegkundig specialist gastro-intestinale oncologie 15.20 uur Na de behandeling; het nazorgplan. Marjon Oostdijk, verpleegkundig specialist in opleiding 15.30 uur Dr. R.J. de Vos, gastro-intestinaal chirurg ADRZ over samenwerkingsverbanden zoals EMBRAZE 16.00 uur PAUZE 16.20 uur Dr. H. van Halteren, internist-oncoloog ADRZ over nieuwe ontwikkelingen bij darmkanker 16.45 uur Toelichting acties rondom Alpe d’Huez 17.00 uur Paneldiscussie met zorgverleners en patiënt Belangstellenden zijn van harte welkom op vrijdag 17 maart 2017 in het personeelsrestaurant van het ADRZ in Goes (eerste verdieping). Aanmelden in verband met de beperkte plaatsen bij Laura de Ridder (l.deridder@adrz.nl).

Spiegelgesprek

We vinden het ook belangrijk dat de patiënten zich laten horen over de ervaren zorg en de wensen t.a.v. de toekomst. Daarom zal er na het symposium een spiegelgesprek plaatsvinden met tien tot twaalf patiënten, waarbij de zorgverleners als toehoorders aanwezig zijn om te leren van de patiëntervaringen. Dit is een besloten bijeenkomst waar patiënten voor worden uitgenodigd.

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 11

“De laatste jaren neemt het aantal patiënten met darmkanker dat behandeld wordt in het ADRZ toe. Dit komt onder meer door de invoering van het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Zonder dit onderzoek zou een aantal mensen pas bij ons komen op het moment dat ze al klachten hebben. Dan bestaat de kans dat de ziekte moeilijker te behandelen is en de vooruitzichten zorgelijker zijn. Mensen bij wie het bevolkingsonderzoek uitwijst dat er bloed in de ontlasting zit, ondergaan een darmonderzoek met behulp van een scoop. Blijkt daaruit dat verder onderzoek gewenst is, dan worden zij aangemeld bij onze verpleegkundig specialist. Deze maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam, coördineert het vervolgtraject van benodigde onderzoeken en functioneert als aanspreekpunt voor de patiënt. Andere leden van het team zijn de maag-darm-leverarts, de internistoncoloog, de radiotherapeut, een diëtist en een psycholoog. Na de wekelijkse bespreking door het multidisciplinair behandelteam ontvangt de patiënt een uitnodiging voor een consult op de darmkankerpoli van het ADRZ. Tijdens dit consult worden de onderzoeksresultaten en het hieruit voortvloeiende behandeltraject besproken. Dat traject is zodanig opgezet dat mensen snel een diagnose krijgen en binnen korte tijd kunnen starten met de behandeling. Zo nodig doen we een beroep op de expertise van artsen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam met wie een prettig samenwerkingsverband bestaat. Ons darmkankertraject is bewezen succesvol en dankzij de inzet van alle mensen die erbij betrokken zijn, behoort het ADRZ tot de beste ziekenhuizen als het gaat om de behandeling van patiënten met darmkanker. Daar ben ik enorm trots op. Sinds kort is het ADRZ aangesloten bij EMBRAZE, een oncologisch netwerk dat bestaat uit negen ziekenhuizen in Zeeland en Noord-Brabant. De leden van EMBRAZE bieden hun zorg op dezelfde manier aan, wisselen voortdurend informatie en kennis uit. Naar verwachting levert dit een continue kwaliteitsverbetering op voor alle aan EMBRAZE verbonden centra. Dit sluit perfect aan bij datgene waar alle medewerkers van het ADRZ zich elke dag weer sterk voor maken: streven naar het hoogst haalbare niveau als Robert het gaat om kwaliteit van de Vos (40), oncologisch/ patiëntenmaag-darmzorg.” chirurg

11

07-03-17 14:57


12

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 12

07-03-17 14:57


“Goede patiëntinformatie bevordert het omgaan met reuma” “Op de Open Dag Jos van der Kaap (35), reumatoloog “Ik mag mijn opleiding dan in de Randstad hebben genoten, het grootste deel van mijn leven

kunnen bezoekers een echo laten maken van hun gewrichten”

woonde ik met veel plezier in landelijker streken, zoals Groningen en Twente. Toen ik dan ook de kans kreeg me in het mooie, zonnige Zeeland te vestigen en daar mijn beroep als reumatoloog uit te oefenen, greep ik deze met beide handen aan.

Samen met mijn collega Shahram Sadrediny vorm ik in het ADRZ de vakgroep Reumatologie. Onze vakgroep is gekoppeld aan die van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. We wisselen kennis, ervaring en advies met elkaar uit, onder andere door middel van een wekelijkse videoconferentie. Reumatische aandoeningen zijn ziektes die zowel bij jongere als oudere mensen voorkomen. Het grootste deel van de patiënten is vrouw. Er valt op het gebied van de reumatologie nog veel te ontdekken. Zo is bijvoorbeeld de oorzaak van reumatoïde artritis, één van de meest voorkomende vormen van reuma, nog altijd onduidelijk. Als reumatoloog behandel ik veel verschillende mensen met een grote verscheidenheid aan klachten. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd aandoeningen. Het mooie van mijn vak is dat ik, als de diagnose eenmaal gesteld is, de klachten van mijn patiënten vaak goed kan behandelen. Shahram en ik werken samen met onze collega’s van de vakgroepen Orthopedie en Dermatologie, om onze patiënten over en weer zo goed mogelijk te kunnen helpen. Diverse reumatologische, orthopedische endermatologische klachten kunnen elkaar namelijk

Bezoek de Open Dag op 18 maart met demonstraties, rondleidingen en informatie

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 13

overlappen. Onze gespecialiseerde reumaverpleegkundige, bij wie patiënten altijd terecht kunnen voor informatie, speelt bij deze samenwerking een belangrijke rol. Op de Open Dag kunnen bezoekers een echo laten maken van hun gewrichten, om eens te zien hoe die er vanbinnen uitzien. Daarnaast willen we hen attenderen op een speciale, gratis reuma-app voor op de mobiele telefoon. Een goed begrip van hun ziekte is belangrijk voor reumapatiënten en de app kan daarbij helpen, op een toegankelijke manier. Ook is er op de Open Dag aandacht voor Voorlichting op Maat, een onlineprogramma voor reumapatiënten dat is opgezet door het Erasmus MC. Inzicht in hun, vaak chronische, klachten helpt mensen deze beter te begrijpen en te accepteren.”

13

07-03-17 14:58


14

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 14

07-03-17 14:58


Goes: acute en complexe zorg

Poliklinieken voor alle specialismen, Spoed Eisende Hulp, Hartbewaking, Stroke Unit, Intensive Care, algemene verpleegafdelingen, Radiologie, Laboratorium, Kinder- en Kraamafdeling, Acute Opname Afdeling, Geriatrie, Nucleaire Geneeskunde. ’s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes 0113-234000

Antonisse, s ec

s nu

van de patiënten voorop. De negen leden

vertegenwoordigen in beginsel de inwoners van

Ri

Wilt u een afspraak maken, verzetten of annuleren neem dan contact op met de Afspraakcentrale, 088-3388444.

Bij de Cliëntenraad ADRZ staan de belangen

a

RZ AD

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft locaties in Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee. In het ADRZ werken 180 specialisten en 2200 medewerkers. Per jaar verzorgen zij ruim drieëntwintigduizend opgenomen patiënten. Daarnaast bezoeken meer dan driehonderdduizend mensen onze poliklinieken.

liënten ris C ra

d

Wat vindt de achterban?

a ret

Midden- en Noord-Zeeland. Om dat waar te maken is het zinvol dat je als raadslid weet wat leeft onder de achterban. Bij patiënten is geen sprake van koekoek éénzang. Daarom is het zaak dat raadsleden zoveel mogelijk contacten hebben met mensen. In voorkomend geval zijn ook eigen ervaringen mooi meegenomen. Op de hoogte zijn van de diverse opvattingen over de ziekenhuiszorg is best een lastige opgave. Gesprekken met patiënten, bezoekers, vrijwilligers, vertegenwoordigers van (ouderen)organisaties, en wat dies meer zij, leveren gelukkig flink wat nuttige informatie op. Net als het eigen netwerk, met inbegrip van de verjaarsvisite, al moet je soms oppassen dat de gemoederen niet te verhit raken. De opvattingen verschillen zijn wel eens. Tijdens de Open Dag lopen de raadsleden rond om mensen naar ervaringen en wensen te vragen. Ze delen visitekaartjes uit van Zorgkaart Nederland. Dit is een website waarop patiënten kunnen aangeven hoe goed ze het ziekenhuis en hun specialist vinden. Zoiets als Zoover of Tripadvisor voor beoordeling van vakantiebestemmingen, en Iens voor kwaliteit van restaurants. Handig, al kun je op de meningen niet blindvaren.

Vlissingen: planbare zorg

Poliklinieken voor alle specialismen, Radiologie, Laboratorium, Dagbehandeling, Kort Verblijf. Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen 0118-425000

Zierikzee:

Sinds vorig jaar voert ADRZ digitaal patiënttevredenheidsonderzoeken uit. Elk kwartaal worden liefst 2000 patiënten benaderd – 100 per specialistische vakgroep – met het verzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dat levert een schat aan informatie op. Patiënten doen ook verbetersuggesties. Voor de leden van de Cliëntenraad ADRZ, naast de mondelinge contacten, een waardevolle bron van informatie. Rinus Antonisse, secretaris ADRZ

Poliklinieken, Dagbehandeling, Priklaboratorium, Röntgen. Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee 0111-430000

clientenraad@adrz.nl en www.adrz.nl/Cliëntenraad

Middelburg: Medisch Centrum Kalverstraat (MCK)

Op maandag 13 maart is er vanaf 19.00 uur een themabijeenkomst “Kanker….hoe werkt dat?”

Röntgen, Priklaboratorium. Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg 0118-425000

De Trombosedienst is verhuisd naar het Medisch Centrum Kalverstraat in Middelburg. Postadres en telefoon wijzigen niet: MCK, Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg; Postbus15, 4460 AA Goes; 0118-425730; trombosedienst.administratie@adrz.nl

ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 15

Deze avond zal Arbo-arts Elisa Rijk vertellen over kanker en werk(hervatting). Ook zijn een aantal (ex)patiënten bereid gevonden om hun ervaring met werken tijdens en na een borstkankerbehandeling met de bezoekers te delen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en is gratis voor alle bezoekers (inloop vanaf 19.00 uur). U bent van harte Locatie ADRZ Goes, vergaderzaal 55, eerste verdieping welkom; wel Graag aanmelden van tevoren bij de mammacareverpleeggraag nm kundigen via mail: mammacareverpleegkundige@adrz.nl aa elden of telefonisch via 0118-425139 of 06-57991413

15

07-03-17 14:58


ADM_RUYTER_OPENDAG_2017.indd 16

07-03-17 14:58

Adm ruyter opendag 2017 high  
Adm ruyter opendag 2017 high  
Advertisement