Page 1

no. 3 / juni 2011

ADRZ magazine PatiĂŤnten Magazine Bouwen aan de beste zorg Sfeerimpressie atrium Vlissingen

Op ko ers n a a r b e t e r!

Juni 2016

1


2


Op de schop

Inhoud • Colofon, inhoud, voorwoord

3

• Historie • Renovatie verbindt mensen

4

• E-tuks brengen patiënten van en naar de parkeerplek 5 • Een unieke vondst • Wat zeggen ADRZ medewerkers? • Hoogste punt renovatie 7 • Welkom • Eerste poliklinieken Vlissingen • Spoedeisende Hulp ADRZ • ADRZ zoekt vrijwilligers • Wat doet u als u spoedzorg nodig heeft • ADRZ team loopt naar Bravis

8

In dit nummer van het ADRZ Magazine willen wij u graag even bijpraten over al de verbouwingen in het ADRZ. Want er gebeurt nogal wat. In Vlissingen wordt de gehele locatie verbouwd. In Goes hebben we samen met Siemens een nieuw centrum voor nucleaire geneeskunde gebouwd en is het parkeerterrein volledig op de schop gegaan. We beginnen binnenkort met de entree van de Goese locatie. Dat alles geeft natuurlijk wel wat overlast voor de bezoeker en de patiënt, maar we hopen dat u er begrip voor heeft dat we zo nu en dan aan de slag moeten om het ziekenhuis modern, gastvrij en goed toegankelijk te houden. Bijzonder aan het werk in Vlissingen is dat het ziekenhuis ondertussen gewoon open blijft. Slechts een aantal zomerweken worden sommige operaties tijdelijk verplaatst naar Goes, maar voor het overige kunt u er gewoon terecht. Dat is bijzonder. Maar aan de andere kant ook niet zo gek. Het is immers ook uw ziekenhuis.

9

Redactie ADRZ-magazine

• Centrum voor nucleaire geneeskunde 11 • Entree Goes wordt vernieuwd • Betaald parkeren 13

• Contactgegevens • Stichting Vrienden • Agenda

15

In Vlissingen wordt de atie gehele loc verbouwd

Eindredactie Afdeling Communicatie, Postbus 15 4460 AA Goes, T 0113-234884, E communicatie@adrz.nl l www.adrz.nl Verspreidingsgebied Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, Walcheren Fotografie Peter Wijkhuijs, tenzij anders vermeld Oplage 105.000 stuks, huis-aan-huis bezorgd Opmaak en advertentie-acquisitie BC Uitgevers BV, Geersdijk, T 0515-429429 Bladmanager Barbara Verschoor, T 06-45576670 Druk Drukkerij Moderna nv, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal, België

Vragen of reacties? E-mail de afdeling communicatie (info@adrz.nl)

Colofon

• Cliëntenraad • De renovatie

3


Henk van Koeveringe: ‘Renovatie verbindt mensen’ Henk van Koeveringe is tevreden over de vorderingen van de renovatie van het ADRZ in Vlissingen. “De verbouwing ligt op schema en de samenwerking tussen de diverse partijen loopt fantastisch.”

Renovatie is een historische gebeurtenis Eind februari is begonnen met de renovatie van onze locatie Vlissingen. Burgemeester Letty Demmers van Vlissingen gaf hiervoor het startsein door met een kraanwagen een deel van de hoofdingang te slopen. Dat was een historisch moment op een historische plek. Vijfentachtig jaar geleden zag de ziekenhuiszorg op Walcheren er heel anders uit. In het jaar 1931 telde Vlissingen maar liefst drie ziekenhuizen: het gemeentelijke Gasthuis, het rooms-katholieke St. Joseph en het protestantse Bethesda. Ook toen speelden er verhitte discussies over fusies en nieuwbouw. De Vlissingse gemeenteraad kwam er destijds niet uit: moest er een nieuw, neutraal ziekenhuis komen of moest de gemeentelijke zorg worden overgedragen aan het veel grotere St. Joseph? De oplossing kwam onverwacht. Dankzij een schenking van 250.000 gulden was de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijk Ziekenhuis Bethesda opeens in staat om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het werd geopend in 1931 en staat er nu nog: aan de Koudekerkseweg. Pas na jarenlange achterhoedegevechten fuseerden het Bethesda, het St. Joseph en het Gasthuis uiteindelijk in 1984 tot het Ziekenhuis Walcheren. In 2010 fuseerden de Oosterscheldeziekenhuizen met het ziekenhuis Walcheren en is er boven de Westerschelde één groot Admiraal De Ruyter Ziekenhuis met locaties in Zierikzee, Middelburg, Goes en Vlissingen. De locatie Vlissingen was dringend toe aan renovatie en die is mogelijk gemaakt met de crowdfunding van Zorgvastgoed Zeeland. Zeeuwse bouwers zien zich onder aansturing van Bouwgroep Peters voor een grote en uitdagende opdracht gesteld. Er wordt een prachtige voorziening gerealiseerd voor de medisch specialisten en medewerkers van het ADRZ die straks in een hypermoderne omgeving hun werk kunnen doen. Niet in de laatste plaats is de renovatie goed nieuws voor de Zeeuwse patiënt die ook straks in Vlissingen terecht kan voor vrijwel alle denkbare planbare medische zorg. In een uitnodigend, gastvrij en veilig medisch centrum! Claudia Brandenburg, voorzitter Raad van Bestuur ADRZ 44

“Het heeft lang genoeg geduurd. Vlissingen is echt aan renovatie toe.” ...Citaat patiënt/bezoeker...

De ondernemer heeft inmiddels al een mooi lijstje met hoogtepunten rondom dit project. “Een van de grootste was het verkrijgen van de vergunning. En toen het lukte om via crowdfunding de benodigde 10,6 miljoen euro binnen te halen”, blikt hij terug. “Maar ook het behalen van het hoogste punt was toch wel een moment om bij stil te staan.” Hij kijkt nu vooral uit naar de volgende mijlpaal, als het ADRZ zijn intrek neemt in de gerenoveerde vleugel. “Dat is tenslotte waar je het voor doet.” Van Koeveringe is er ook trots op dat het een echt Zeeuws project is geworden. Zo komen alle bouwbedrijven uit de provincie. “Van de crowdfunders komt het grootste deel uit Zeeland. Dan is het niet meer dan logisch dat we ‘hun’ geld ook weer investeren in Zeeuwse ondernemingen.” Hij vindt het feit dat er zoveel Zeeuwen hebben meegedaan aan de crowdfunding een voorbeeld van de Zeeuwse nuchterheid. “Als je ziekenhuis gerenoveerd moet worden, kun je achterover leunen en met je vinger naar Den Haag wijzen. Maar je kunt ook het belang van eigen, goede voorzieningen inzien en daar zelf in investeren. Niet wachten op geld van de Haagse politiek, maar het gewoon regelen.” Daarnaast merkt hij dat het project mensen bindt met het ADRZ. “De bouwvakkers werken niet aan een anoniem project waar ze na afronding nooit meer mee te maken krijgen. Dit is hun eigen ziekenhuis. Zij kunnen hier langs rijden of rondlopen en zeggen ‘dit hebben wij gemaakt’. Die trots voel je.”

n Henk va ge Koeverin


Tijdscapsule 1930 en gedenkstenen locatie Vlissingen

“De medew doen zeker hun erkers b ziekenhuis dra est om het houden. Maar je aiende te dat het nu allemmerkt wel moeilijker gaat aal wat alles op rolletjesen dat niet verloopt.” ...Citaat patiënt/bezoeker...

E-tuks brengen patiënten veilig van en naar de parkeerplek bij ADRZ in Vlissingen

Bij de voorbereidingen om tot sloop over te gaan is een tijdscapsule aangetroffen met een papierrol. Deze rol zat achter een eerste steen in de buitengevel en is gedateerd op 6 september 1930. Op de rol staat beschreven de oprichting van het Bethesda ziekenhuis. Deze vondst is uniek. Inmiddels heeft een overleg met de archivaris van de Gemeente Vlissingen plaatsgehad. De rol wordt mogelijk in het archief bijgevoegd, aangezien het volledig archief van Beshesda hier is opgeslagen. Daarnaast zijn er tal van gedenk-en eerste stenen gevonden in het ziekenhuis.

Wat zeggen ADRZ medewerkers? Cora van Iwaarden, analist laboratorium “Ik ben blij dat we nu een mooi nieuw gebouw krijgen. Voor de patienten bijvoorbeeld is de wachtruimte in Vlissingen nu al beter. Voorheen zaten de mensen die geprikt moesten worden op de gang te wachten, nu is er een nette wachtruimte. Hoe dit straks is na de verbouwing, dat weten we nog niet, maar het zal zeker een vooruitgang zijn. Werken in een ziekenhuis waar gerenoveerd wordt, geeft altijd overlast. Maar daar heeft iedereen alle begrip voor. Het resultaat zal uiteindelijk toch een verbetering zijn, want het gebouw was echt toe aan renovatie.” Wichard Riemens, oncologie verpleegkundige “Onze nieuwe afdeling wordt ruim, met veel licht. De patienten zien straks geen schepen meer varen, maar kijken uit op de voorzijde aan de Koudekerkseweg en hebben aan de linkerzijde zicht op het atrium. Veel patiënten die regelmatig chemotherapie of bloedtransfusies bij ons krijgen, vinden het een opluchting om te horen, dat ze voor deze behandelingen straks ook nog in Vlissingen terecht kunnen. Van de verbouwing hebben we weinig last. Een enkele keer hoor je

Sinds 2015 kunnen mensen op het eiland Walcheren korte afstanden reizen met deze elektrische voertuigen. In de omgeving van Veere zijn de gele TukTuks al bekend. Ze staan beter bekend als de E-Tuk Veere en ze rijden vooral in het voorjaar en de zomermaanden veel rond. Binnenkort rijden deze E-tuks rondom het ADRZ Vlissingen om patiënten en bezoekers gratis van en naar de parkeerplek te vervoeren om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

DAM Nederland werkt op Walcheren samen met Orionis Walcheren onder de naam DAM-Walcheren.

wat ‘geboor of getimmer’, maar het heeft ons of de patiënten geen overlast bezorgd. Er zijn nog wel een aantal aspecten die nog herzien moeten worden, zoals extra behandelplaatsen, stopcontacten, bedden/stoelen etc. We hebben er vertrouwen in, dat dit helemaal goed komt.” Natasja Mariman, programmadirecteur renovatie Vlissingen “Wij zijn blij met het nieuwe zorgconcept Vlissingen. Het wordt een prachtig, innovatief, licht en ruim gebouw, met veel rust en ruimte en een moderne uitstraling.”

Natasja Mariman, Sjaak Lampert en William Verkamman

5


6


“Ik vind het goed g dat het gebouw grondi t is r he aangepakt wordt. Maa ude” wel jammer dat het “o armee da ziekenhuis Walcheren verloren gaat.”

Welkom in Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer en Grevelingen

...Citaat patiënt/bezoeker...

Hoogste punt bereikt Het hoogste punt van de renovatie in Vlissingen is in april bereikt. De plaatsing van de stalen constructie en de stalen dakplaten van de vernieuwde hoofdentree is daarmee afgerond. De staalconstructie is onderdeel van het nieuwe atrium en wordt afgesloten met een glazen vliesgevel. Projectleider Gert-Jan Dronkers van Bouwgroep Peters is tevreden over de gang van zaken. “Dagelijks zijn we met zo’n 80 tot 85 vakmensen druk bezig met het opbouwen van de nieuwe indeling van de begane grond en de eerste verdieping in het linker deel van het ziekenhuis. De werkzaamheden voor de nieuwe hoofdentree en het atrium lopen volgens plan en de nieuwe hoofdvorm wordt meer en meer zichtbaar. Het uiteindelijke ‘gezicht’ van het nieuwe ziekenhuis wordt iedere week duidelijker.” Eerste fase De bouwwerkzaamheden vinden nu vooral plaats aan de linkerkant van en de voorzijde van het gebouw. De zogenoemde eerste fase wordt in juli afgerond. De tweede fase, de rechterkant, wordt vanaf augustus onder handen genomen. Medio augustus gaan de eerste poliklinieken open. De oplevering van het gebouw is voorzien in het voorjaar van 2017. Er is veel minder ruimte nodig dan voorheen: het ADRZ gaat terug van bijna 30.000 vierkante meter naar 11.000 vierkante meter.

Een werkgroep van medewerkers van de kliniek, polikliniek, Operatiekamers, inkoop, huisvesting van het ADRZ en medisch specialisten bespreekt stap voor stap de inventariswensen en meubilairvraagstukken voor de poliklinieken, de kliniek, de wachtruimten en de lounge en het atrium (voor en achter de deuren). De kleuren en afwerkmaterialen die door de architect zijn bedacht, vormen het uitgangspunt om de meubilering, inrichting en stoffering op af te stemmen. Daarnaast wordt ook alle losse inventaris meegenomen voor de inrichting van de verschillende ruimtes. De werkgroep heeft Zeeuwse leveranciers gevraagd om inrichtingsvoorstellen uit te werken. Daarin moet de Zeeuwse identiteit duidelijk terugkomen. Wachtruimtes worden vernoemd naar Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer, Grevelingen. Het geheel moet passen bij de bestemming en de uitstraling van het gebouw.

In augustus is Vlissingen klaar voor de eerste poliklinische patiënten Half augustus zal de eerste nieuwe polikliniek in Vlissingen open zijn De oogheelkunde is de eerste polikliniek, die spreekuur gaat houden in de nieuwe ruimtes. Daarnaast gaat ook de bloedafname open en worden de eerste patiënten daar verwacht. De centrale (nieuwe) entreehal moet dan helemaal klaar zijn voor ontvangst en het terrein moet bereikbaar zijn om de eerste patiënten te kunnen ontvangen.

Er dt wor druk gewerkt!

7


Spoedeisende Hulp ADRZ: veilig, accuraat, modern en goed! Een team van het ADRZ doet op 27 juli mee aan het grootse evenement Rescue Vlissingen. Gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen geven u een kijkje in het dynamische werk van de spoedeisende hulp. De hele dag staat een traumakamer opgesteld, waar bezoekers in kunnen kijken en met behulp van een film kunnen belangstellenden ontdekken waar de acute zorg voor een traumapatiënt uit bestaat. Op vaste tijdstippen zijn verschillende spectaculaire demonstraties. De afdeling Spoedeisende Hulp van het ADRZ in Goes voldoet aan de hoogste nationale en internationale normen. De mogelijkheid tot het bieden van uitstekende spoedeisende hulp in Zeeland is hiermee gegarandeerd. Op de Spoedeisende Hulp is een traumakamer ingericht voor de opvang van traumapatiënten en andere ernstig zieke patiënten. Er is röntgenapparatuur aanwezig en dankzij speciale ‘pendels’ kunnen behandel- en bewakingsapparatuur goed rondom de patiënt geplaatst worden. De temperatuur in de kamer kan in heel korte tijd met 5 graden worden “Iedere Nederlander verlaagd of verhoogd, als snelle koeling of is een SEH-patiënt, juist verwarming van de patiënt nodig is. je weet alleen niet De operatielampen zijn in het plafond wanneer.” geïntegreerd, voor meer ruimte.

...Citaat patiënt/bezoeker...

ADRZ team Spoedeisende Hulp loopt naar Bravis De afdeling Spoedeisende Hulp van het ADRZ heeft de collega’s van het Bravis Ziekenhuis uitgedaagd met een sponsorloop. Een estafetteteam van tien personen loopt over een afstand van 75 km van het ADRZ in Goes naar Bravis in Bergen op Zoom. Met deze loop wordt geld ingezameld voor het Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds (SGOfonds). Door de uitdaging aan te nemen, moest Bravis zelf ook een Spoedeisende Hulp uitdagen om met een eigen estafetteteam naar een volgend ziekenhuis te gaan lopen. Inmiddels doen landelijk al acht afdelingen SEH mee aan dit loopevenement, dat de naam SGOrun2016 heeft gekregen. De verwachting is dat het aantal estafetteteams nog zal toenemen. Het SGOfonds is in december 2013 opgericht voor het bevorderen van onderzoek in de spoedeisende geneeskunde. Dit doet het fonds door geld bijeen te brengen en subsidies te verstrekken aan SEH-artsenknmg die wetenschappelijk onderzoek doen naar spoedzorg op de SEH. Menno Gaakeer, SEH-artsknmg in het ADRZ en voorzitter van het SGOfonds, nam samen met collega’s het initiatief voor de sponsorloop. “We staan er gelukkig niet iedere dag bij stil, maar iedere Nederlander is een SEH-patiënt. Je weet alleen niet wanneer. Jaarlijks worden op alle Nederlandse SEH-afdelingen samen ongeveer 2 miljoen mensen behandeld door verpleegkundigen en dokters die speciaal hiervoor zijn opgeleid. Deze spoed moet goed en liefst steeds beter zijn. Dat kan door kritische vragen te stellen over zorg op de SEH en deze na gedegen wetenschappelijk onderzoek te beantwoorden. Daar is geld voor nodig. Met onze deelname aan de SGOrun proberen we vanuit Zeeland ons steentje bij te dragen. Daarnaast is het een geweldige kans om samen met andere afdelingen in het ziekenhuis op een positieve manier met elkaar bezig te zijn. 8 Meedoen en plezier hebben staan voorop.”


Wat moet u doen als u ziek of gewond bent? In levensbedreigende situaties of bij ernstig letsel als vervoer niet mogelijk is:

Bij spoedeisende medische zorg overdag tussen 08.00 en 18.00 uur:

Bij spoedeisende medische zorg ’s avonds en ’s nachts van 18.00 uur tot 08.00 uur, in het weekend van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur en op erkende feestdagen:

Heeft u vragen terwijl de huisartsenpost gesloten is:

Huisartsenpost Zeeland locatie De Bevelanden ’s Gravenpolderseweg 114b 4462 RA GOES Tel. 0900-1785

 ➡  ➡  ➡  ➡ Huisartsenpost Zeeland locatie Schouwen-Duiveland Borrendamme 9 (Scheldestraat 2) 4301 VD ZIERIKZEE Tel. 0900-1585

Bel het alarmnummer 112. Ambulances brengen acute patiënten direct naar het ADRZ in Goes.

Raadpleeg altijd eerst uw huisarts of de dichtstbijzijnde huisarts. De beheerder van uw verblijf, school, bedrijf of sportvereniging kan u informeren.

Bel de huisartsenpost. Zie de telefoonnummers hieronder.

Bel de Spoedeisende Hulp ’s Gravenpolderseweg 114 4462 RA Goes, Tel. 0113-234250

Huisartsenpost Zeeland locatie Walcheren Koudekerkseweg 86 4382 ED VLISSINGEN Tel. 0900-1985

Het ADRZ zoekt gastvrouwen en gastheren Wilt u graag iets betekenen voor een ander en zoekt u een zinvolle manier om uw vrije tijd te besteden? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk in het ADRZ. Belangstelling? Stuur een e-mail naar c.lord@adrz.nl 9


10


“we kunnen nu het gaat nog niet goed zien hoe aatjes. worden, alleen op de pl sen Ik hoop wel dat de menderen, ou rekening houden met r been want we zijn slecht te appen en kunnen niet veel tr lopen.”

Een centrum voor nucleaire geneeskunde

...Citaat patiënt/bezoeker...

Entree wordt vernieuwd

Eind juni wordt het gloednieuwe centrum voor nucleaire geneeskunde in Goes opgeleverd. Een paar weken later wordt het in gebruik genomen. Het centrum wordt gebouwd door het ADRZ en Siemens Healthcare. Siemens levert de nieuwste, zeer geavanceerde apparatuur. De samenwerking vloeit voort uit een overeenkomst die het ADRZ en Siemens voor een periode van tien jaar zijn aangegaan. In het centrum voor nucleaire geneeskunde kan met moderne nucleaire beeldvormende technieken het juist functioneren van organen worden aangetoond. Daarnaast kan antwoord worden gegeven op vragen zoals: hoe actief is de stofwisseling en is er een tumor aan het ontstaan? “Juist door deze combinatie van moderne technieken kunnen wij de juiste behandeling adviseren aan onze patiënten. Als medisch specialisten zijn wij heel erg blij met dit initiatief”; zo zegt Jo Verhaegen, nucleair geneeskundige. “Ik zie het als een versterking van de medische infrastructuur in Zeeland. Patiënten kunnen nu dicht bij huis terecht voor kwalitatief hoogwaardige zorg.”

Claudia Brandenburg: “Door dit initiatief van het ADRZ kan deze vorm van diagnostiek behouden blijven voor Zeeland en hoeven patiënten niet uit te wijken naar buiten de provincie.” Kees Smaling, CEO van Siemens Healthcare zegt dat het project alleen al bijzonder is door de korte tijd waarin het wordt gerealiseerd. In nog geen halfjaar tijd is een compleet nieuw gebouw aan het ADRZ vastgeplakt. “Samen met onze partners Jan Snel en Cofely realiseren wij dit project.”

Inmiddels is ook begonnen met de werkzaamheden aan de entree van het ziekenhuis in Goes. De twee draaideuren worden vervangen door één grote, transparante tourniquet met twee vleugeldeuren. De plafondsworden verhoogd. Buiten komt een nieuwe luifel van transparant kunststof. Het rondvormige kunstwerk bij de entree wordt verplaatst richting de ’s-Gravenpolderseweg. Het resultaat is een veel lichtere, gastvrije en uitnodigende toegang tot het ziekenhuis.

Betaald parkeren bij ADRZ in Goes Sinds 1 juni geldt bij het ADRZ in Goes betaald parkeren. Patiënten en bezoekers kunnen gedurende het eerste halfuur na aankomst zonder te betalen uitrijden. Daarna geldt een tarief van een euro per uur, met een maximum van vier euro per dag. Het parkeerterrein was op piekmomenten soms zo vol dat patiënten en bezoekers soms langdurig rondreden voordat zij hun auto konden parkeren. Met de invoering van betaald parkeren wil het ziekenhuis de druk op het parkeerterrein verminderen en de kans vergroten dat patiënten en bezoekers er een plek vinden. Het beheer en de handhaving is in handen van Parking + Protection, een bedrijf dat reeds bij een groot aantal ziekenhuizen het parkeerbeheer regelt. 11


12


tonisse ,s e

RZ AD

Wis en waarachtig blij!

Zijn we als Cliëntenraad ADRZ blij met de renovatie van de locatie Vlissingen? Wis en waarachtig wel! Na (te) veel jaren van plannen maken en weer herzien, van beslissingen nemen en weer terugdraaien, is er duidelijkheid over de ziekenhuiszorg op Walcheren. In elk geval voor de komende 15 jaar. Naar de mens gesproken dan, want in de zorgwereld volgen veranderingen elkaar snel op. Over een paar jaar kan het speelveld er zomaar anders uitzien. Dat is koffiedik kijken.

u in

s An

ris Cliëntenra a

d

eta cr

R

Aan de Koudekerkseweg verrijst een eigentijds medisch centrum, waar zorg kan worden verleend die voldoet aan de jongste eisen en actuele standaard. Ruim, licht en gastvrij. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Walcheren er voor de meest voorkomende ziekenhuiszorg terecht kunnen.

Vrijwilliger worden? Kijk op www.adrz.nl/vacatures

De renovatie

Daar mogen we best blij om zijn, in een tijd waarin samenvoeging en sluiting van ziekenhuizen aan de orde van de dag is. Als Cliëntenraad zijn we ons er terdege van bewust dat niet iedereen tevreden is met de nieuwe situatie, maar we kijken nu liever vooruit. Naar een nieuw begin. We hebben het bewust over een medisch centrum, want het is al geruime tijd geen ziekenhuis meer met alles erop en eraan. Het gaat om planbare zorg, ofwel dagbehandeling, operaties met kort verblijf en poliklinische spreekuren voor bijna alle medisch specialismen, met bijbehorende onderzoekmogelijkheden. Het overgrote deel van de contacten met het ziekenhuis is poliklinisch. De patiënt staat centraal – dat mag geen loze kreet zijn. Bij de inrichting en de opzet van zorgprocessen moet dat voorop staan. Rinus Antonisse, Secretaris CR ADRZ

“ “

...Citaat patiënt/bezoeker...

euw, “Ik zie uit naar een ni is, mooi, modern ziekenhu . met veel nieuwe snufjes “Het is een Ik ben nu bezig met rommeltje, maar een computer cursus, misschien komt dat hoort bij een verbouwing.” dat nog van pas.” ...Citaat patiënt/bezoeker...

• De renovatie van de locatie Vlissingen wordt uitgevoerd door Bouwgroep Peters, Hoondert, Delta-Wisse Techniek, Afbouwned en Roegiers & De Koeijer – allemaal Zeeuwse ondernemingen. • Het ontwerp voor de renovatie van het ziekenhuis is gemaakt door Atelier Pro terwijl Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen de bouwregie verzorgt. • Tijdens de renovatie blijft het ziekenhuis volop in bedrijf. Om dit mogelijk te maken, wordt de renovatie gefaseerd uitgevoerd. Deze fasering is zo opgesteld dat de benodigde verschuivingen zo effectief mogelijk plaatsvinden en dat de complete renovatie met zo min mogelijk tijdelijke aanpassingen kan worden uitgevoerd. • In de gerenoveerde locatie kunnen mensen terecht voor planbare zorg, zoals operaties en poliklinische hulp. Ook komt er een mamapoli, voor diagnose en behandeling van borstkanker, en komt er een afdeling oncologie, waar kankerpatiënten terecht kunnen voor chemotherapie. • Ook kunnen andere zorggerelateerde instellingen tandartsen, fysiotherapeuten en apotheken gehuisvest worden. • Tot de zomer vinden de werkzaamheden vooral plaats in het linkergedeelte van het ziekenhuis. Volgens planning zullen de eerste polikliniek-patiënten de op 15 augustus ontvangen kunnen worden. • Na de zomer volgt de tweede fase van de verbouwing. Begin 2017 moet de renovatie helemaal afgerond zijn. 13


14


“Ik ben blij dat er een mooie nieuwe voorziening komt in Vlissingen.” ...Citaat patiënt/bezoeker...

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft locaties in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. In het ADRZ werken 180 specialisten en 2200 medewerkers. Per jaar verzorgen zij ruim twintigduizend opgenomen patiënten. Daarnaast bezoeken driehonderdduizend mensen onze poliklinieken.

Net dat beetje extra!

Goes: acute en complexe zorg

Poliklinieken voor alle specialismen, Spoedeisende Hulp, Hartbewaking, Stroke Unit, Intensive Care, Operatiekamers, algemene verpleegafdelingen, Radiologie, Laboratorium, Kinder- en Kraamafdeling, Acute Opname Afdeling, Geriatrie. Nucleaire Geneeskunde verhuist in de loop van de zomer van Vlissingen naar Goes, ’s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes 0113-234000

Als je ziek bent, zijn het juist de kleine dingen die er toe doen. Net dat beetje meer comfort, net dat beetje extra. De Stichting Vrienden ADRZ heeft er oog voor dat niemand voor zijn plezier in een ziekenhuis verblijft. De Stichting zet zich daarom in om extra voorzieningen te realiseren die een bezoek of verblijf aangenamer maken. Eind 2015 werd de polikliniek Chirurgie Goes opgeknapt en verbeterd. De poli heeft een ware facelift ondergaan. De wachtkamer, behandelkamers en spreekkamers zijn opgefrist en voorzien van prettige en rustige kleuren. Een drukke poli want jaarlijks worden er op de poli Chirurgie bijna 11.000 mensen gezien. Binnenkort worden in de Goese locatie van het ADRZ de opgeknapte poli Gynaecologie en de wachtruimte Orthopedie opgeleverd. De Stichting Vrienden draagt graag haar steentje bij. Wilt u de stichting steunen? Neem dan een kijkje op www.stichtingvriendenadrz.nl.

Vlissingen: planbare zorg

Poliklinieken voor alle specialismen, Radiologie, Laboratorium en dagbehandeling. Nucleaire Geneeskunde verhuist in de loop van de zomer van Vlissingen naar Goes. Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen Tijdelijke ingang Van Sottegemstraat 0118-425000

Middelburg: Medisch Centrum Middelburg (MCM), Poli Oogheelkunde Noordbolwerk 35, 4331 SH Middelburg 0118-425000

Medisch Centrum Kalverstraat (MCK) Radiologie, Priklaboratorium, poli Orthopedie en Urologie Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg 0118-425000

Wachtruimte poli Gynaecologie

Agenda 27 juli: Rescue 2016 (27 juli 2016) speelt zich af op de boulevard en stranden van Vlissingen en wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. De Spoedeisende Hulp van het ADRZ doet volop mee met demonstraties en informatie over de dagelijkse spoedzorg in Zeeland. Medio augustus:

Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee 0111-430000

opening eerste nieuwe poliklinieken (oogheelkunde en bloedafname) in Vlissingen Juni/juli: opening nieuw nucleair centrum Goes Week 30-34: sommige operaties worden tijdelijk verplaatst van Vlissingen naar Goes

De kliniek PAAZ is gehuisvest bij Emergis:

Speciale dagen in de Zorg In 2016 zijn er elke maand speciale dagen

Zierikzee: Poliklinieken, Dagbehandeling, Priklaboratorium, Radiologie

Emergis/ADRZ, Woning 44/45 Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge 0118-425505

of weken in de Zorg. Wilt u weten of het ADRZ meedoet? Kijk op onze website: www@adrz.nl.

15


Adm ruyter h a h 2016 2  
Adm ruyter h a h 2016 2  
Advertisement