Page 1

Territori jove Viu l aven tur a i en din sa t en m ons fantĂ tics

Club de Lectura Juvenil Novembre 2013


Després de llegir Coraline, de Neil Gaiman, una novel·la t an meravellosa, fant àst ica i t errorífica alhora, no us volem deixar amb les mans buides, segur que necessit eu més lect ures al·lucinant s com aquest a Aquí teniu una tria, esperem que us agradi!!!

BRENNAN, Herbie. El portal dels elfs. Alzira: Bromera, 2004 Pyrgus és el príncep hereu del Regne dels Elfs, on est à a punt d'esclat ar una guerra t errible. Uns personat ges sinist res est an disposat s a mat ar per aconseguir el cont rol del regne. Davant l'amenaça, Pyrgus es veu obligat a fugir al món dels humans per a salvar la vida. Ho aconseguirà? CARRANZA, Mait e. La guerra de les bruixes (t rilogia). Barcelona: Edebé, 2006 Una hist òria de bruixes, de dones act uals que guarden secret s i que compart eixen la seva màgia ancest ral. Una hist òria sobre el passat d'una família, l'amor, l'odi i la sang que uneix mares i filles. COLFER, Eoin. Artemis Fowl. Barcelona: Debolsillo, 2006. Art emis Fowl és una sèrie de 8 novel·les fant àst iques prot agonit zades per una adolescent , que t é el mat eix nom de la novel·la, amb una int el·ligència superior. L Art emis és un criminal i el seu obj ect iu principal és l'adquisició d or i diners, l enxamparan? COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam. Barcelona: Estrella Polar, 2009 QUE LA SORT US ACOMPANYI SEMPRE! Així coment a l avent ura de la Kat niss, una adolescent obligada a j ugar a un j oc cruel per salvar la seva vida. Podries sobreviure t ot sol, en un món salvat ge, on t ot hom farà el possible perquè no t ornis a veure la llum del dia? Vint-i-quat re adolescent s forçat s a j ugar. Només un guanyador. Els Jocs de la Fam han començat...." ENDE, Michael. Momo. Barcelona: Grup Promotor, 2005 Momo viu sola en un amfit eat re en ruïnes. La gent la coneix perquè t é un do, el de donar resposta a tot. Un dia arriben els Homes grisos i tot canvia... FOMBELLE, Timot hée de. Un mil·límet re i mig d heroisme. Barcelona: Empúries, 2007. En Tobi Lolness no fa més d un mil·límet re i mig. Forma part del poble que habit a el gran roure. Per raons que j a coneixereu, en Tobi és perseguit . Fuig, tot corrent per les branques, amagant-se als forats de l escorça... FUNKE, C. Cor de tinta. Barcelona: RBA Libros, 2008 Voleu viat j ar al món dels llibres de la mà de la Maggie i el seu pare? L'avent ura comença quan han de fugir de casa per anar a viure a casa la t iet a Elinor, propietària d'una biblioteca fascinant.


GAIMAN, Neil. El llibre del cement iri. Il·lust r. Chris Riddell. Barcelona: Empúries, 2009. (L Illa del Temps; 19) Ningú Owens és un nen que viu al cement iri, és educat per fant asmes i el seu t ut or és un vigilant que t ransit a ent re els vius i els mort s. El perill més gran que t é, però, s amaga en el món dels vius. GARCIA LLORCA, Antoni. Terramolsa. Barcelona: La Galera, 2004 Personat ges malignes són els amos i senyors del món. Des que governen, la Terra s'ha convert it en un lloc fosc i t enebrós. Sort que uns herois s hi rebel·len. Se'n sortiran? INNOCENTI, Robert o. La comarca fért il. Mèxic D. F.: Fondo de Cult ura Económica, 2003. Un art ist a perd la inspiración. Surt a fer un t omb a veure si la t roba On creieu que ha d'anar a cercar-la? JUSTER, Norton. El peatge màgic. Barcelona: Bambú, 2012 En Milo, un noiet t ímid i desganat de deu anys, un dia ent ra en una cabina d aut opist a que li han regalat i es t roba realit zant un viat ge insòlit pel Regne del Coneixement. LANGRISH, Katherine. El Turó dels trolls. Barcelona: Alfaguara, 2004 En Peer s ha quedat sol, i marxa a viure a un molí amb uns oncles avars i malvat s que el malt ract en de mala manera. Però el molí és a t ocar del Turó dels trolls i viurà grans aventures... LE GUIN, Ursula K. Hist òries de Terramar: obra complet a. Barcelona: Minotauro, 2006. Volum que recull les avent ures sit uades a l arxipèlag de Terramar, on les peripècies de mags i dracs conviuen amb la vida diària de la rest a d habit ant s. LEWIS, C. S. El lleó, la bruixa i l armari. Il·lust r. Pauline Baynes. Barcelona: Destino, 2005 Quat re j ovenet s amb ganes de divert ir-se exploren t ot s els racons del casalot d un vell professor, fins que hi descobreixen un armari vell que és la port a d ent rada al país de Nàrnia. Els hi esperen grans avent ures. TANIGUCHI, Jiro. La mont aña mágica. Rasquera (Tarragona): Ponent Món, 2009 En Kenichi i la seva germana Sakiko decideixen alliberar una salamandra en perill que, a canvi, els promet aj udar la seva mare malalt a. Hi int ervindrà t ambé el poder d una munt anya propera.

Viu l'aventura i endinsa't en mons fantàstics  

Territori jove - novembre'13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you