Page 1

!

Huisregels Bedrijvencentrum Traverse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. '

Wifi:'inloggen'op'Gasten'BC'Traverse.'Wachtwoord:'Op'te'vragen'bij'de'beheerder.' Op'het'gebruik'van'flexwerkplekken'zijn'van'toepassing'de'Algemene'Voorwaarden'en' het'tarievenoverzicht'van'Bedrijvencentrum'Traverse.' De'aanwijzingen'door'of'namens'de'beheerder'van'Bedrijvencentrum'Traverse' gegeven,'dienen'te'worden'opgevolgd.' Bedrijvencentrum'Traverse'aanvaardt'geen'enkele'aansprakelijkheid'voor'schade'aan' goederen,'voor'persoonlijk'letsel'of'voor'vermissing'van'eigendommen'op'het'terrein' of'in'de'gebouwen'ontstaan.'' De'gebruiker'mag'reclame'maken'voor'haar'activiteiten'in'Bedrijvencentrum'Traverse' via'Social'Media.'Gebruik'dan'de'hashtag:'#BCTraverse.' Het'is'niet'toegestaan'zonder'overleg'met'de'beheerder'van'Bedrijvencentrum' Traverse''aankondigingen'e.d.'op'te'hangen.' Door'gebruik'te'maken'van'de'flexwerkplekken'geeft'u'aan'open'te'staan'voor' ontmoetingen'en'kennis'te'delen.'' Laat'de'werkplek'netjes'achter'bij'vertrek'(stoel'aanschuiven,'kopjes'etc.'opruimen).' Niet'tevreden'over'onze'dienstverlening?'Vertel'het'ons.' Tevreden'over'onze'dienstverlening?'Vertel'het'anderen.'' Het'is'niet'toegestaan'nooduitgangen'te'gebruiken'als'normale'inY'en'uitgangen.' Huisdieren'worden'niet'toegelaten.' Roken'in'het'gebouw'is'niet'toegestaan.'' '

! ' '

1! !


!

Huisregels flexkantoren en vergaderruimtes 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. '

Wifi:'inloggen'op'Gasten'BC'Traverse.'Wachtwoord:Op'te'vragen'bij'de'beheerder.' Op'de'huur'van'flexkantoren'en'vergaderruimtes'zijn'van'toepassing'de'Algemene' Voorwaarden'en'het'tarievenoverzicht'van'Bedrijvencentrum'Traverse.' De'aanwijzingen'door'of'namens'de'beheerder'van'Bedrijvencentrum'Traverse' gegeven,'dienen'te'worden'opgevolgd.' Bedrijvencentrum'Traverse'aanvaardt'geen'enkele'aansprakelijkheid'voor'schade'aan' goederen,'voor'persoonlijk'letsel'of'voor'vermissing'van'eigendommen'op'het'terrein' of'in'de'gebouwen'ontstaan.' De'gebruiker'kan'reclame'maken'voor'haar'activiteiten'in'overleg'met' Bedrijvencentrum'Traverse'.'' De'gebruiker'mag'reclame'maken'voor'haar'activiteiten'in'Bedrijvencentrum'Traverse' via'Social'Media.'Gebruik'dan'de'hashtag:'#BCTraverse.' De'gebruiker'meldt'aankomst'en'vertrek'bij'de'beheerder'van'Bedrijvencentrum' Traverse.'Bij'aankomst'en'vertrek'opent'en'sluit'de'beheerder'van'Bedrijvencentrum' Traverse'in'het'bijzijn'van'de'gebruiker'de'desbetreffende'ruimte.'De'desbetreffende' ruimte'kan'op'verzoek'van'de'gebruiker'tijdens'pauzes'worden'afgesloten.' Indien'de'gebruiker'de'contractueel'vastgelegde'gebruiksperiode'van'de'ruimte(s)' wenst'te'verlengen'dient'hij/zij'dit'z.s.m.'te'overleggen'met'de'beheerder'van' Bedrijvencentrum'Traverse'.'Verlenging'van'de'contractueel'vastgelegde' gebruiksperiode'wordt'in'rekening'gebracht'met'een'minimum'van'een'uur.' De'flexkantoren'en'vergaderruimtes'mag'de'gebruiker'niet'eigenhandig'herindelen;'als' de'indeling'niet'volgens'wens'is'dan'kan'in'overleg'met'de'beheerder'van' Bedrijvencentrum'Traverse'de'opstelling'worden'aangepast.' Op'de'afgesproken'einddatum'cq'eindtijd'verlaat'de'gebruiker'het'flexkantoor'of'de' vergaderruimte.'De'gebruiker'laat'de'gebruikte'ruimte(s)'en'de'algemene'ruimtes' schoon'en'netjes'opgeruimd'in'de'originele'en'oorspronkelijke'staat'achter.' Onderverhuren'of'het'in'gebruik'geven'aan'derden'van'de'ruimte'is'verboden,'tenzij'de' gebruiker'voorafgaand'schriftelijke'toestemming'heeft'gekregen'van'de'beheerder'van' Bedrijvencentrum'Traverse.'' De'gebruiker'is'verantwoordelijk'voor'het'gedrag'van'de'deelnemers'aan'de'door'haar' aangeboden'activiteiten.'De'gebruiker'staat'er'voor'in'dat'de'deelnemers'zich'houden' aan'deze'richtlijnen'en'voorwaarden.' De'gebruiker'is'aansprakelijk'voor'schade'veroorzaakt'door'gasten,'personeel'en'leden' van'de'organisatie'van'de'gebruiker.'HerstelZ'en'schoonmaakkosten'worden'verhaald' op'de'verantwoordelijke'gebruiker.'In'alle'gevallen'waarin'dit'huisreglement'niet' voorziet'zal'Bedrijvencentrum'Traverse'alle'maatregelen'nemen'die'haar'geĂŤigend' voorkomen.' Het'is'niet'toegestaan'nooduitgangen'te'gebruiken'als'normale'inZ'en'uitgangen.' Huisdieren'worden'niet'toegelaten.' Roken'in'het'gebouw'is'niet'toegestaan.'' 1!

!

Huisregels  
Huisregels  

Huisregels

Advertisement