Repòrters Gràfics. Barcelona 1900-1939

Page 1

R E pÒR TE R s G R à FI C S

KI O sk Intro.Reporters.Foto.indd 1

10/11/15 17:19


ÍnDEx KiOsK 1898–1909

1

1910–1919

57

1920–1929

121

1930–1936

177

1936–1939

249 avís

A RepòRterS gRàFiCs, BaRCeLOnA 1900–1939 trobareu centenars de fotografies amb peus de foto que atribueixen inequívocament l’autoria de les imatges. En molts casos, però, tenim seriosos dubtes sobre la veracitat d’aquestes atribucions. En general, hem utilitzat els criteris d’atribució proporcionats pels arxius que han cedit fotografies. Però la investigació que hem desenvolupat indica que la manera de treballar dels fotoperiodistes en aquells anys –compra, venda i préstecs de material– i la mateixa estructura de l’ofici –aprenents, societats i nissagues de fotògrafs–, fan molt difícil l’atribució precisa. Si a aquesta realitat professional sumem el terratrèmol documental que van suposar la Guerra Civil i la victòria feixista, amb la destrucció, confiscació i barreja de fons fotogràfics, el panorama resultant és tan complex que fa pràcticament impossible atribuir una imatge a un autor sense un marge d’error considerable •

Intro.Reporters.Foto.indd 2

10/11/15 17:19


( 17 )

Escorxador de Barcelona, 1898. FeRnaNdo ruS (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 17

10/11/15 17:25


( 18 )

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 18

10/11/15 17:25


( 19 )

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 19

10/11/15 17:25


Explosió a la Farinera, 1901.

( 20 )

Ale�andrO Merletti (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 20

10/11/15 17:25


( 21 )

Incendi a la fà brica de gas de la Barceloneta, 1901. ale�andro Merletti (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 21

10/11/15 17:26


Avarada del vapor Ons, 1902.

( 22 )

Autor desconegut (afb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 22

10/11/15 17:26


( 23 )

Dispensari municipal de lactĂ ncia, 1903. Autor desconegut (afb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 23

10/11/15 17:26


Jacint Verdaguer al seu llit de mort, 1902.

( 24 )

aLE�ANDrO MerlEtti (IEfc)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 24

10/11/15 17:26


( 25 )

L'Asil del Parc, 1904. ALESSandrO Merletti (afb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 25

10/11/15 17:26


Ball de disfresses al Círcol Artístic, 1903.

( 26 )

FRedeRic BallELL (AfB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 26

10/11/15 17:26


( 27 )

Sortida dels obrers de La Maquinista Terrestre i MarĂ­tima, 1903. Frederic Ballell (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 27

10/11/15 17:26


La presรณ nova, 1904.

( 28 )

AdOLF MaS (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 28

10/11/15 17:26


( 29 )

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 29

10/11/15 17:26


Aviada de coloms belgues al Tibidabo, 1906.

( 30 )

FrEDEriC bAllelL (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 30

10/11/15 17:26


( 31 )

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 31

10/11/15 17:26


El tramvia de Vallvidrera, 1905.

( 32 )

AdoLF mAs (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 32

10/11/15 17:26


( 33 )

Centre Federal de la Barceloneta, 1908. Josep BanĂşs MoragAs (afb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 33

10/11/15 17:26


Operaciรณ de cataractes, 1908.

( 34 )

FredeRic BalLelL (AFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 34

10/11/15 17:26


( 35 )

Premiats pel salvament de nĂ ufrags, 1907. frEdeRic BalLeLl (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 35

10/11/15 17:26


Un gran cetaci, 1908.

( 36 )

josep Maria Co dE Triola (aFcEC)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 36

10/11/15 17:26


( 37 )

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 37

10/11/15 17:26


Concurs de Globus, 1907—1908.

( 38 )

I, II: FredeRic BalLelL (AFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 38

10/11/15 17:27


( 39 )

III: FredeRic BalLelL (AFb) Iv: Josep Maria Co de Triola (AfcEC)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 39

10/11/15 17:27


Atemptat al carrer de Sant Ramon, 1908. II. Filomena Bertran, morta per l'esclat d'una bomba, 1908. I.

( 40 )

I, II: FredeRic BALLEll (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 40

10/11/15 17:27


( 41 )

Gentada després de l'explosió d'una bomba al carrer de Carders, 1908. FredeRic BALLEll (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 41

10/11/15 17:27


Atemptat a Francesc Cambรณ, 1908.

( 42 )

FrEdeRic Ballell (aFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 42

10/11/15 17:27


( 43 )

Les floristes homenatgen les vĂ­ctimes d'un atemptat, 1906. FredeRic BALLEll (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 43

10/11/15 17:27


Manifestaciรณ de Solidaritat Catalana, 1906.

( 44 )

FrEDEriC bALLell (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 44

10/11/15 17:27


( 45 )

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 45

10/11/15 17:27


Campionat de lluita grecoromana, 1909.

( 46 )

FrEdeRic Ballell (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 46

10/11/15 17:27


( 47 )

Poda d’arbres a la Rambla, 1907. FrEdeRic Ballell (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 47

10/11/15 17:27


Repartiment de regals nadalencs per als soldats d'Ă€frica, 1909.

( 48 )

FrEdeRic Ballell (aFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 48

10/11/15 17:27


( 49 )

Grup de treballadors reunits en una cerveseria musical, [s. d.] Autor DesCONeGUt (AFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 49

10/11/15 17:27


Homes, dones i nens construint una barricada durant l'anomenada Setmana TrĂ gica, 1909.

( 50 )

Frederic BallEll (aFB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 50

10/11/15 17:27


( 51 )

Barricada al carrer de l’Àngel durant la revolta de 1909. Josep Brangulí (AnC)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 51

10/11/15 17:27


Assalt a l’Escola Pia de Sant Antoni durant els fets de juliol de 1909 . Josep Maria Sagarra (anC) Una gernació observa encuriosida l’incendi dels Escolapis de Sant Antoni, 1909 . Frederic Ballell (AFb)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 52

( 52 )

10/11/15 17:27


( 53 )

Cadàver d’una monja exposat a les portes del convent de les Beates, 1909 . Josep Maria Sagarra (AnC)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 53

10/11/15 17:27


El convent de les Jerònimes després de la crema, 1909 .

( 54 )

Josep Brangulí (AnC)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 54

10/11/15 17:28


( 55 )

Curiosos al convent de les Jerònimes, 1909 . Frederic Ballell (AfB)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 55

10/11/15 17:28


Judici a Francesc Ferrer i Guàrdia, 1909.

( 56 )

ale�andro Merletti (IeFC)

Rep.Graf.FotoBook.1900-1910s.indd 56

10/11/15 17:28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.