La Vanguardia: 'Guia kitsch de Barcelona'

Page 1

4 LA VANGUARDIA

VIURE

DIUMENGE, 29 MAIG 2016

PAT R IMONI

Les perles d’una obra poc complaent El PIJAMA DEL 7 PORTES

“El terme kitsch defineix una cosa impostada i pretenciosa (...) com les postres afartapobres: nata, flam, gelat, préssec amb...” Anna Pujadas, autora del llibre

FONT DE LA PLAÇA ESPANYA

“Aquest monument de Josep Maria Jujol té un aire de màquina de fer embotits que podria optar a un premi” Eduard Cairol, doctor en Filosofia

TROFEUS DEL MUSEU DEL BARÇA

“És kitsch tot el que hi hagi exposat al Museu del Barça: els trofeus, sobretot, i algunes obres de Salvador Dalí”

PLAÇA DE TOROS DE LES ARENES

“Han domesticat l’antiga plaça de toros i l’han convertit en un centre comercial per als turistes”

Raúl Oliva, arquitecte

Toni Luna. doctor en Geografia

L’Ajuntament edita un llibre que desmitifica símbols i senyes de la ciutat

Guia kitsch de Barcelona

TEMPLE DEL TIBIDABO

“Sembla una mona de Pasqua; té un punt ensucrat i formes de merenga que reclamen cireretes i un llacet blau” Teresa Camps, professora d’art de la UAB

mai un català”. Joan Minguet, del departament d’Art de la UAB, as­ segura que Mariscal (La gamba, del passeig Colom, surt a la llista) “no té cap força transformadora”. Sí que en té Oscar Tusquets, ca­ paç de convertir “una peça horte­ ra en art”, subratlla el dissenya­ dor industrial Daniel Vila. Però si algú mereix un capítol a part és Josep Maria Subirachs i el seu treball a la façana de la Passió de la Sagrada Família. “Barcelona és la ciutat del kitsch perquè tot és ficció, però la Sagrada Família és la cosa més rotundament kitsch, sobretot la intervenció de Subi­ rachs”, afirma el crític J.F. Yvars. La historiadora de l’art Martina Millà expressa una opinió sem­ blant sobre els arquitectes i escul­ tors que han continuat l’obra de D’I M POS TURE S . . .

El volum compara els gratacels del Fòrum amb els comerços que s’inventen un passat ...I INTERROGANTS

L’obra es pregunta si això és el que volem o bé el que ens pensem que volen els turistes

ÀLEX GARCIA

Aquesta obra de la plaça George Orwell, diu el llibre, és una “monstruositat” que va trair les instruccions de l’autor, l’escultor Leandre Cristòfol

L’

D. MARCHENA Barcelona

Ajuntament ha editat un llibre que de ben segur que tindrà una le­ gió de partidaris i detractors. Kitsch Barcelona des­ cobreix “tot el que té la ciutat d’estereotipada, comercial, fetit­ xista, decorativa, ensucrada i ba­ nal”. L’autora és la doctora Anna Pujadas, professora d’història i teoria del disseny a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Moltes persones associen el terme kitsch, d’origen alemany i admès per l’Institut d’Estudis Catalans, al mal gust i la falta de valor estètic. Anna Pujadas, que ha rebut l’ajuda d’antropòlegs, arquitectes, artistes, literats i professors d’universitat, entre al­ tres experts, fins i tot cuiners, defensa que avui kitsch no ha de ser sinònim de lleig o obsolet. L’obra, tot i això, inclou epítets com “barroc de xurreria”, “cari­ catura colossal”, “clixé”, “mons­ truositat” i “quinta essència de la vulgaritat”. Per les pàgines del lli­ bre desfilen més de cent monu­ ments, comerços, símbols i se­

El Rei Lleó de la Sagrada Família ] Gaudí ocupa moltes

JOAN NICOLAU

La peculiar figura que va adornar fugaçment la façana de la Passió

nyes d’identitat urbanes, com els llums de Nadal, Sant Jordi i, fins i tot, el Floquet de Neu, convertit gairebé en art pop gràcies als pe­ luixos i les targetes postal. Les crítiques són entranyables, com en el cas del bar Pastís i el Quixot de l’estació de metro Diagonal. O no tant pel que fa al monument a

Pau Casals a prop del Turó Park i l’hotel W, de Ricardo Bofill. No és ni de bon tros una enumeració tancada ni objectiva perquè “una cosa no és mai kitsch en si matei­ xa, només és vista així per algú”. Els lectors hi estaran d’acord o no i hi trobaran a faltar altres pro­ postes, tot i que el que avui és

pàgines a Kitsch Barcelo­ na, tot i que el llibre no recull una de les estàtues més curioses de la Sagra­ da Família: un Rei Lleó concebut per Subirachs, però executat –segons alguns, en sentit literal– per un dels seus alumnes. L’obra va adornar la faça­ na de la Passió entre el juny i el setembre del 2015, fins que la direcció del temple la va retirar per motius estètics. L’em­ plaçament continua buit.

kitsch pot no ser­ho demà, i a la inversa. Alguns artistes reben de valent, com l’escultor Apel∙les Fe­ nosa i l’arquitecte Josep Maria Jujol. D’una de les obres de For­ tuny, la monumental La batalla de Tetuan del MNAC, el crític cana­ denc Jeffrey Swartz diu: “El qua­ dre més indiferent que ha pintat

Gaudí. Altres autors d’aquest lli­ bre coral, valent i provocador parlen de “la disneyitzatció del món abans de Disney”, com passa a tot el barri del Born, segons Eduard Cairol, doctor en Filoso­ fia i professor d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Kitsch Barcelona analitza mo­ numents inefables, com el Cap de Barcelona, de Roy Lichtenstein, al final de la Via Laietana, i l’escul­ tura de la plaça George Orwell, de què l’autor només va deixar una maqueta que es “va transferir a una escala inadequada i amb un material equivocat”. L’obra tam­ bé radiografia recreacions com el Poble Espanyol i el pont neogòtic (construït al segle XX) que uneix la Generalitat i la casa dels Ca­ nonges. I els basars orientals i l’exhibicionisme de la gent rica o “directament especuladors i ma­ fiosos”, amb cases “que semblen transatlàntics”. El kitsch és impostura més que imitació, un desig de convèncer d’una originalitat que no va més enllà d’“una còpia epidèrmica”. Un exemple? Els gratacels del Fò­ rum, un postís comparable a aquests locals amb ornaments ru­ rals i “sense cap contacte amb el món del camp”. O als bars, boti­ gues, restaurants i hotels mo­ derns redecorats amb miralls en­ vellits o fustes gastades per apa­ rentar més història de la que tenen realment. L’arquitecte Jo­ sep Bohigas posa el dit a la nafra: “És això el que volem o el que cre­ iem que volen els turistes?”.c