__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

comerc embleMA´´TIC comerc comerc emble TIC MAA´ TIC embleM del del

del

´ ´ ´ l' l' I s enC enC l'enCIs Is del del del

comerc comerc comerc embleM embleM A´A´TIC TIC embleM A´ TIC ´´ ´

´´ ´

l'enCI´´s l'e nCII´ss l'enC

barcelona barcelona barcelona

patricia soler


barcelona

l2eNCÍis DEL

comerc emblematic ‘


Edita: Ajuntament de Barcelona Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona: Gerardo Pisarello Prados, Josep M. Montaner Martorell, Laura Pérez Castallo, Jordi Campillo Gámez, Marc Andreu Acebal, Águeda Bañón Pérez, José Pérez Freijo, Pilar Roca Viola, Maria Truñó i Salvadó, Bertran Cazorla Rodríguez, Anna Giralt Brunet Directora de Comunicació: Águeda Bañón Idea i coordinació: Direcció de Comerç Director d’Imatge i Serveis Editorials: José Pérez Freijo Cap editorial: Oriol Guiu Producció: Maribel Baños Tractament d’imatges: Xavier Parejo Edició i producció: Direcció d’Imatge i Serveis Editorials Passeig de la Zona Franca, 66. 08038 Barcelona. Tel. 93 402 31 31. barcelona.cat/barcelonallibres

Il·lustració i textos: Patricia Soler

Barcelona, novembre 2017 © de l’edició: Ajuntament de Barcelona © dels textos i les imatges: els autors esmentats ISBN: 978-84-9156-047-0 DL: B.24.572-2017 Imprès en paper ecològic

www.barcelona.cat/comerc


barcelona carnet de voyage

l2eNCÍis DEL

patricia soler

comerc emblematic


La ciutat de Barcelona té un tresor a la vista de tothom, que es fa invisible als nostres ulls, quan les presses de cada dia segresten la nostra curiositat natural.

Amb aquest projecte, he vist com de fàcil pot ser obrir els ulls i les orelles a aquest encís que, per centenari, de vegades oblidem.

He conegut gent apassionada pel seu passat, encoratjada pel seu projecte, ja sigui heretat, renovat, o de nova creació, i he badat en aquells establiments que en trepitjar-los ja et fan viatjar en el temps.

A tots ells els dono les gràcies per fer-me partícip de la seva història o els seus somnis, i per fer-me veure el comerç barceloní de tota la vida, aquell que ja han viscut els nostres besavis, avis, pares, i que també viuran els nostres fills o nets si els ho mostrem.

Us convidem que us aventureu a descobrir-lo, tot passejant per la ciutat, tal com he fet jo: amb els ulls de la curiositat, la millor companyia, i unes bones sabates per caminar!


Profile for Barcelona llibres

Barcelona L'encís del comerç emblemàtic  

Un viatge pel comerç barceloní i les seves botigues més emblemàtiques a través de les il·lustracions de Patricia Soler. El comerç barceloní...

Barcelona L'encís del comerç emblemàtic  

Un viatge pel comerç barceloní i les seves botigues més emblemàtiques a través de les il·lustracions de Patricia Soler. El comerç barceloní...

Profile for bcncat