Page 1


DAD LA CIU DE DES VISTA TRO DEN

ITY, THE C E TH FROM IOR INTER

LA CIUTAT VISTA DES DE DINS


I R A SUM

MARY

SU

| SUM O I R MA


p. 6

CIÓ ENTA PRES TACIÓN EN ION PRES IA DUCT ISTÒR INTRO MB H ORIA A S L T RE N HIS ORY p. 9 AR T ES CO RAÍC WITH HIS L S T STRIA O RO INDU STRIAL T I R E DU ESP p. 71 ITU IN IT TA ESPÍR RIAL SPIR ERNIS ST MOD ERNISTA T N E INDU MOD ERAM TEMP RAMENTO ERAMENT p. 131 E P TEMP NIST TEM ER MOD L SOCIA NIMA CIAL 1 p. 20 À SO ALMA SOUL A L RDIST A I C SO TGUA RDIA N A V DA A VANGUA E 9 MIRA Z p. 25 E DA D GARDE GA A MIR T N A V THE A

1

2

3

4

5


Ó I C A T N SE

PRE

CIÓN A T N E S

PRE

6

ION

| IN

UCT TROD


LA CIUTAT MÉS ÍNTIMA Barcelona és plena de racons sorprenents que sovint passen desapercebuts i que amaguen una vida secreta i natural. Es troben aquí i allà, als carrerons estrets que tanquen de nit, als patis històrics que remeten a un passat mil·lenari, als claustres silenciosos, als jardins tancats que omplen de verdor els cors de les illes, als horts urbans i espais d'esbarjo on trobar-se amb amics i veïns, a les terrasses i als terrats que s'obren sota el cel amb vistes sobre el mar i la muntanya... Us proposem un recorregut fotogràfic per descobrir-los!

LA CIUDAD MÁS ÍNTIMA Barcelona está repleta de rincones sorprendentes que a menudo pasan desapercibidos y que esconden una vida secreta y natural. Se encuentran aquí y allí, en los callejones estrechos que cierran por la noche, en los patios históricos que remiten a un pasado milenario, en los claustros silenciosos, en los jardines cerrados que inundan de verdor las manzanas de casas, en los huertos urbanos y en los espacios de recreo donde encontrarse con amigos y vecinos, en las terrazas y azoteas que se abren bajo el cielo con vistas al mar y a la montaña... ¡Os proponemos un recorrido fotográfico para descubrirlos!

THE CITY AT ITS MOST INTIMATE Barcelona is full of surprising places that often go unnoticed, but which contain a secret, natural life. We find such nooks and crannies here and there, in narrow alleyways that close at night, in historic courtyards with an ancient past, in silent cloisters, in walled gardens that bring lush green vegetation to residential blocks, in urban gardens and playgrounds where locals meet their friends and neighbours, on terraces and roofs that open beneath the sky, commanding views of the sea and the mountains... We propose a photo tour to discover all these special sites!

7


Avinguda de l'Estatut de Catalunya, 88 —Horta—

8


ARRELS AMB HISTÒRIA RAÍCES CON HISTORIA ROOTS WITH HISTORY

1

Alguns espais interiors de la ciutat permeten remuntar-se 2.000 anys enrere, al temps en què es va fundar la Bàrcino romana, que més tard esdevindria una esplendorosa ciutat medieval envoltada de masies.

Algunos espacios interiores de la ciudad permiten retroceder 2.000 años, al momento en el que se fundó la Barcino romana, que después se convertiría en una esplendorosa ciudad medieval rodeada de masías.

Certain interior sites in the city take us back 2,000 years to the founding of Roman Barcino, which would later blossom into a splendid medieval city surrounded by farmhouses.

9


10


Lledó, 7 —El Gòtic—

SECRETS ROMANS L'Hotel Mercer integra una torre de la muralla romana en un palau medieval i té un pati interior bucòlic.

SECRETOS ROMANOS El Hotel Mercer integra una torre de la muralla romana en un palacio medieval y tiene un bucólico patio interior.

ROMAN SECRETS A tower from the old Roman walls is integrated into a medieval palace that forms part of the Hotel Mercer and features a charming inner courtyard. 11


Lledó, 11 —El Gòtic—

DE PATI EN PATI Rere l'escalinata del Palau Mercader, amb les insòlites columnes escapçades, hi ha un pati interior enrajolat.

DE PATIO EN PATIO Tras la escalinata del Palau Mercader, con las insólitas columnas sesgadas, hay un patio interior cubierto de azulejos.

FROM COURTYARD TO COURTYARD Beyond the stairway in the Palau Mercader, with its unusual skewed columns, lies an interior courtyard covered in glazed tiles. 12


13


14


Bisbe Caçador, 3 —El Gòtic—

RACONS LLETRATS Un pati gòtic dóna accés a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres, ubicada al Palau Requesens, que amaga un romàntic verger interior.

RINCONES LETRADOS Un patio gótico da acceso a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres, ubicada en el Palau Requesens, que esconde un romántico jardín interior.

LITERARY NOOKS A Gothic courtyard gives access to the Royal Academy of Good Letters, which is housed in the Palau Requesens, where we also find a romantic interior garden. 15


Plaça de Sant Just —El Gòtic—

TERRASSES PRIVILEGIADES Sobre la font medieval de la plaça de Sant Just, considerada la segona més antiga de Barcelona, s'obre una terrassa romàntica.

TERRAZAS PRIVILEGIADAS Sobre la fuente medieval de la plaza de Sant Just, considerada la segunda más antigua de Barcelona, se abre una terraza romántica.

SPLENDID TERRACES Above the medieval fountain in Plaça de Sant Just, considered the second-oldest in Barcelona, is the most romantic terrace roof. 16


17


18


Plaça de Sant Iu, 5-6 —El Gòtic—

VERGER REIAL L'antic jardí interior del Palau Reial forma part avui dia del Museu Frederic Marès i és un espai deliciós obert a tothom.

OASIS REAL El antiguo jardín interior del Palau Reial forma parte hoy en día del Museo Frederic Marès y es un espacio delicioso abierto a todo el mundo.

A ROYAL OASIS The former interior garden of the Palau Reial today forms part of the Frederic Marès Museum and is a delightful space open to all. 19


Ripoll, 25 —El Gòtic—

UN JARDÍ SALVATGE A tocar del tram de l'aqüeducte romà de la plaça del Vuit de Març es conserva un jardí històric amb un enorme eucaliptus, al qual s'accedeix des de Ca la Dona.

UN JARDÍN SALVAJE Junto al tramo del acueducto romano de la plaza del Vuit de Març se conserva un jardín histórico con un enorme eucalipto, al que se accede desde Ca la Dona.

WILD GARDENS Near the section of the Roman aqueduct in Plaça del Vuit de Març and accessible from Ca la Dona is a historic garden in which a huge eucalyptus grows. 20


21


22


Montcada, 20 —Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera—

GÒTIC I BARROC Uns àngels músics esculpits al fris, sota unes columnes salomòniques magnífiques, donen la benvinguda al pati del Palau Dalmases, un edifici medieval reformat en estil barroc. GÓTICO Y BARROCO Unos ángeles músicos esculpidos en el friso, bajo unas magníficas columnas salomónicas, dan la bienvenida al patio del Palau Dalmases, un edificio medieval reformado en estilo barroco.

GOTHIC AND BAROQUE Angels musicians carved onto the frieze under magnificent Solomonic columns welcome us to the courtyard of the Palau Dalmases, a building of medieval origin that was later altered in Baroque style. 23

Profile for Barcelona llibres

Barcelona interiors  

Aquest llibre presenta un recorregut fotogràfic per tal de descobrir els racons de Barcelona que sovint passen desapercebuts, els carrerons...

Barcelona interiors  

Aquest llibre presenta un recorregut fotogràfic per tal de descobrir els racons de Barcelona que sovint passen desapercebuts, els carrerons...

Profile for bcncat

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded