Page 1

Mới! Tiếng Anh cho lớp 1

Hội đồng Anh đã có Chương trình tiếng Anh đặc biệt giành cho học sinh lớp 1! Nội dung của khóa học là gì? Khoá học được thiết kế dựa trên văn học Anh hiện đại và những bài hát của thiếu nhi Anh. Mỗi buổi học, các em sẽ được khám phá một câu chuyện hoặc một bài hát bằng tiếng Anh, và thực hành các kỹ năng thông qua: a) b) c) d)

đọc truyện hoặc hát nghe giáo viên kể chuyện hoặc hát nói về nội dung của câu chuyện hoặc bài hát đó viết về âm thanh và từ ngữ trong câu chuyện hoặc bài hát

Khoá học là sự kết hợp giữa sách giáo khoa, trò chơi, ngữ âm và các hoạt động khác. Khoá học giúp gì cho các em? Các em sẽ phát triển bốn kỹ năng bao gồm nói, nghe, đọc và viết bằng cách tham gia vào các hoạt động trong buổi học. Các em cũng sẽ học từ vựng và ngữ pháp để hỗ trợ cho các kỹ năng trên. Chúng tôi cũng sẽ giúp các em làm quen với ngữ âm, và như vậy các em có thể học đọc, viết, nói, nghe và hoàn thiện khả năng phát âm nhanh hơn so với phương pháp truyền thống. Khoá học sẽ kéo dài bao lâu? Khoá học được tổ chức trong suốt năm. Khoá học được thiết kế để phù hợp với nhu cầu đặc biệt của học sinh lớp 1 vì vậy các em có thể đăng ký tham gia khoá học này vào đầu các kỳ học của chúng tôi bao gồm kỳ tháng 9, tháng 1 và tháng 6. Mỗi buổi học 2 tiếng với 1 lần nghỉ giải lao ngắn giữa giờ. Làm thế nào để đánh giá được sự tiến bộ? Là một khóa học mang tính giao tiếp, dựa vào các kỹ năng tiếng Anh thực tế, con Quý vị sẽ có thể tự tin để giao tiếp trong môi trường nói tiếng Anh. Các em sẽ nói và viết bằng tiếng Anh trong các buổi học, điều đó sẽ cho thấy sự tiến bộ của các em trong việc nắm bắt ngôn ngữ và giao tiếp. Các em cần trình độ tiếng Anh nào để tham gia khóa học này? Mỗi một bài học được thiết kế đặc biệt để học sinh ở các trinh độ tiếng Anh khác nhau có thể cùng học và tiến bộ. Bất cứ học sinh lớp 1 nào bắt đầu học tiếng Anh đều có thể tham gia khóa học này. Khi nào tôi có thể đăng ký cho con vào khóa học này? Khóa học sẽ khai giảng vào kỳ học Mùa Hè 2011 từ 09/06 đến 03/08/2011. Liên hệ:

Hội đồng Anh, 20 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Tel: (04) 37281922; E-mail: bchanoi@britishcouncil.org.vn Website: http://www.britishcouncil.org/vietnam

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 Hè 2011  

English for Grade 1 Summer 2011

Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 Hè 2011  

English for Grade 1 Summer 2011

Advertisement