Page 1

??

Le Jardin De Grand-Mère Kavárna & Restaurace

Menu - Léto 2012


Francouzská Bageta - Baguette Française “Parisien” - Paøížská - 75 Kè Klasická francouzská bageta se šunkou, sýrem, èerstvým salátem a rajèaty. Kuøecí pøekvapení - 89 Kè Francouzská bageta plnìná grilovaným kuøátkem a šunkou, doplnìné salátem a rajèaty. Vše je pøelité majonézou a hoøèicí.

Peèené Brambory - Pommes De Terre Au Four “Normande” Brambora - 99 Kè Klobáska zapeèená s uzrálým hermelínem na, máslem maštìné, peèené bramboøe a pøelitá èesnekovo-bylinkovým dresingem ze zakysané smetany.

“Dijon” Brambora - 85 Kè Peèená brambora s máslem, zapeèená s uzeným sýrem a doplnìná šunkou, a nakládanou okurkou, na závìr pøelitá hoøèicovým dresingem ze zakysané smetany. Tradièní vesnická brambora - 89 Kè Køupavá slaninka a žampiony smažené na másle, zapeèené se sýrem a pøelité pažitkovým dresingem. Kuøecí brambora zvaná “Poulet” - 95 Kè Grilované kuøecí kousky s vyzrálou nivou, zalité èesnekovo-bylinkovým dresingem, ze zakysané smetany.

Hlavní Chod - Plat Principal Hlavní pokrmy jsou pøipravovány dennì z èerstvých lokálních ingrediencí. Z toho dùvodu podáváme tyto chody až v 11:30. Porce jsou limitované, a proto je možné, že bìhem dne dojdou. Pøedejít takovou nepøíjemnost mùžete rezervací na tel.: 737 043 978. “Plat du jour” - Specialita dne Každý den pro Vás pøipravujeme specialitu dne,vaøenou z nejèerstvìjších ingrediencí. Sledujte tabule, internet, a nebo se zeptejte obsluhy, co na Vás èeká dnes.

“Ratatouille” - Francouzská klasika z Nice - 99 Kè V Èerstvá rajèata, èesnek, cibule, cukety, lilek, a koøení podávané s chlebem potøeným pestem. Královská omeleta s pøekvapením - 79 Kè Tøí vajíèková omeleta se smìsí pøipravenou ze zeleniny a uzeniny. Omeleta je podávaná s chlebem a salátem.

Grilované klobásky - 119 Kè Výbìr grilovaných klobás od našeho dvorního øezníka, podávaných s grilovanými rajèaty a šouchaným bramborem. “Poulet en maillot de bain” - S kuøetem do plavek - 95 Kè Grilovaný marinovaný kuøecí steak, podávaný s velkou salátovou pøílohou.

Saláty - Salades “Parisien” - Paøížský - 85 Kè V Èerstvý salát s rajèaty a žampióny podávaný sýrem a šunkou, doplnìný dresingem z balzamikového octa a olivového oleje.

Salát ze zahrádky naší babièky - 89 Kè V Èerstvý salát s rajèaty, øedkvièkou, èervenou cibulkou a kukuøicí. Vše je doplnìno nivou, chlebovými krutóny a pøelito smetanovo-hoøèicovým dresingem s petrželkou.


??

Le Jardin De Grand-Mère Kavárna & Restaurace

Snídane - Petit Déjeuner Podáváme snídaòové menu s výbìrem omelet, vajíèek a dalších dobrot. Snídaòové menu je k dispozici každý den od 08:30 do 10:30.

Malé radosti - Petites Bouchées Polévka dne Polévka dne pøipravená z nejèerstvìjších ingrediencí a podávaná s èerstvým chlebem.

Grilovaný hermelín - 60 Kè V Vyzrálý hermelín grilovaný se smìsí koøení a podávaná se salátem a grilovaným chlebem. “Cuisses De Grenouilles” - Žabí stehýnka - 135 Kè Opravdová Francouzská pochoutka, kterou tradiènì smažíme na másle s èesnekem a èerstvou petrželkou. Podávané s grilovaným chlebem. “Escargots Façon Bourguignonne” - Šneci (Ala Burgundy) - 125 Kè Klasický Francouzský pøedkrm: Šest šnekù zapeèených v ulitì spoleènì s máslem, èesnekem a èerstvou petrželkou. Podávané s chlebem.

Tortily s náplní - Wrap Zeleninová tortila - 80 Kè V Cuketa, salát, èervená cibule, mrkev v tortile s bílým jogurtem a èerstvým pepøem. Kuøecí tortila - 85 Kè Salát, rajèe, èervená cibule, grilované kuøecí a sojová omáèka a vše míchané se smetanou, èesnek a pepøem.

Letní tortila s Anglickou slaninou - 80 Kè Rajèata, èervená cibulka a paprika namíchaná s Anglickou slaninkou a hoøèicovo-smetanovým dresingem.

Otevírací Doba Pondìlí - Pátek 10:00 - 21:00 Sobota 12:00 - 22:00 Nedìle (Pouze skupiny a rezervace)

Internet Zdarma Pøipojte se zdarma do sítì: Babicina Zahradka A využijte internet zdarma..


Moucník - Dessert Rozpeèený èokoládový dort - 69 Kè Teplý èokoládový dort z hoøké èokolády, peèený s mléènou a bílou èokoládou, podávaný s vanilkovou zmrzlinou a šlehaèkou. Èokoládové “Fondue” - 75 Kè Horká èokoláda servírovaná s èerstvým ovocem a marshmallowny.

“Crème Brûlée” - 85 Kè Opravdová Francouzská pochoutka a k tomu po domácku pøipravená. Vanilkový krém zasypaný hnìdým cukrem který pøímo pøed Vámi zkaramelizujeme. “Fruits Melba” - 65 Kè Ovocný pohár s èerstvým ovocem, zmrzlinou, šlehaèkou a èokoládovou polevou.

“Assiette De Fromages” Ochutnávka sýrù 150g/300g - 75/130 Kè Výbìr Francouzských a Èeských sýrù, podávaných na døevìném prkénku s peèivem.

Teplé Nápoje - Boissons Chaudes Všechny kávy mohou být pøipravovány s mnoha pøíchutìmi - Karamel, Èokoláda, Èokoládová s mentolem, Kaštanová a další.. Espresso - 30 Kè Doppio - 30 Kè Capuccino - 35 Kè Cafe Late - 40 Kè Con Pana (Na šlehaèce) - 40 Kè Affogato (Se zmrzlinou) - 40 Kè Melloccino (S marshmellowny) - 40 Kè Alžírská káva - 50 Kè

Vídeòská káva - 50 Kè Turecká káva - 25 Kè Èerný, Zelený èaj - 20 Kè Francouzské sypané èaje - 35 Kè Èeské peèené èaje - 30 Kè Horká èokoláda - 30 Kè Svaøené víno - 35 Kè Grog - 40 Kè

Nealkoholické Nápoje - Boissons Pepsi, Pepsi Light (0,25l) - 28 Kè Mirinda, 7UP (0,25l) - 28 Kè Tonic (0,25) - 30 Kè Kofola toèená (0,1l) - 5 Kè Vinea - Bílá, Èervená (0,33l) - 35 Kè

Rauch Džusy (0,2l)- 25 Kè Mattoni (0,33) - 20 Kè Crowns - Energy (0,25l) - 45 Kè Ledový èaj (0,25) - 20 Kè Mléèný koktejl (0,25) - 30 Kè

Alkoholické Nápoje - Boissons Bernard 11° (0,5l) - 28 Kè Bernard 11° (0,3l) - 20 Kè Bernard Free - Nealko - 30 Kè Bernard Jantar - Nealko - 30 Kè Bernard Višeò, Švestka - Nealko - 35 Kè Baloun Muller Thurgau (0,1l) - 15 Kè Baloun Ryzlink rýnský (0,1l) - 15 Kè Baloun Modrý Portugal (0,1l) - 15 Kè Baloun Frankovka (0,1l) - 15 Kè Bohemia Sekt Demi, Rose (0,75l) - 170 Kè

Fernet, Citrus (4cl) - 35 Kè Jagermaister (4cl) - 40 Kè Supreme Denoix (3cl) - 70 Kè Becherovka, Lemon (4cl) - 35 Kè Gin Beefeater (4cl) - 35 Kè Amundsen vodka (4cl) - 30 Kè Vajeèný likér (4cl) - 30 Kè Božkov Zelená - 30 Kè Griotka (4cl) - 30 Kè Jameson (4cl) - 45 Kè Tullamore Dew (4cl) - 45 Kè Absinth Hills 70% (4cl) - 50 Kè Tequila Gold (4cl) - 45 Kè Tatranský èaj - 50 Kè Babièèino Tajemství (1dcl) - 50 Kè

Frisco (0,33l) - 35 Kè

(Borùvka, Tøešeò, Švestka)

(Jablo a Citron, Brusinka, Cerný Rybíz)

Hruškovice (4cl) - 35 Kè Polar Lime Jahoda (4cl) - 30 Kè Rum (4cl) - 30 Kè Morgan Spiced (4cl) - 40 Kè Cinzano Bianco (1dcl) - 40 Kè Kahlua (4cl) - 35 Kè Baileys (4cl) - 40 Kè

Trošku slaného Arašídy (100g) - 25 Kè Pistacie (70g) - 45 Kè Køupky (100g) - 25 Kè Brambùrky (60g) - 35 Kè

Cafe - Menu Summer 2012  

Cafe menu for Summer 2012 / Menu pro kavarnu - leto 2012

Advertisement