Guia servei Internet XBC

Page 1

Guia per a l’usuari


Condicions d’ús El servei d’Internet està destinat a la recerca d’informació, l’aprenentatge, la comunicació i el lleure, d’acord amb la missió de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà. La Biblioteca proporciona als usuaris accés lliure i gratuït a Internet i a eines ofimàtiques.

Què necessito? Per fer ús del servei d’Internet cal tenir el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona.

No poden fer servir aquest servei les persones que no respectin les normes d’ús de la. El personal bibliotecari pot excloure de tots els serveis els usuaris que no respectin les condicions d’ús de la biblioteca i del serveis que ofereix.

Com accedir-hi i fer reserves? Us haureu d’identificar amb el vostre número de carnet (10 dígits sota el codi de barres) i un PIN (data de naixement, per defecte, en aquest format DDMMAAAA).

Les sessions estan pensades per a una sola persona. En cas de necessitats justificades podran estar dues persones juntes, sempre amb el consentiment del personal bibliotecari.

Quan acabeu una consulta tanqueu la vostra sessió, però NO apagueu l’ordinador.


Reserves Disposeu de 20 sessions mensuals (es considera sessió

qualsevol connexió al terminal a excepció de les consultes ràpides de 10 minuts). Podeu reservar les vostres sessions d’Internet i + el mateix dia

o amb antelació. Les reserves es poden fer tant en els catàlegs de la biblioteca

com a través de la següent pàgina web. Les sessions reservades i no utilitzades es descomptaran del

total de sessions mensuals si no les esborreu abans que arribi l’hora.

Temps de connexió 

Hi ha sessions de 10, 30 o 60 minuts.

Les sessions de 60 minuts comencen a les hores en punt.

Els usuaris disposaran d’un màxim de 2 sessions diàries, fins el màxim de 20 sessions mensuals.

Els ordinadors estan programats per sessions i franges horàries. Acabades aquestes, el terminal finalitzarà la sessió automàticament.

Identificació 

El carnet de la biblioteca podrà ser demanat pel personal bibliotecari en qualsevol moment. En el seu defecte, i en cas de dubte, us haureu d’identificar amb el DNI. o amb qualsevol altre document oficial en vigor.

El carnet de la Biblioteca és personal i intransferible.

Si la identitat de l’usuari no correspon amb la del carnet, el personal bibliotecari podrà denegar l’accés a aquest servei.


Responsabilitat vers els espais públics 

Cal respectar sempre la privacitat de les consultes dels altres usuaris.

La Biblioteca no es fa responsable dels webs on accedeixen els usuaris ni de la informació que hi pugui aparèixer, però té el dret d’interrompre la consulta en qualsevol moment si es vulneren els principis de civisme i dignitat, es fa apologia de la violència, el racisme o la xenofòbia o es consulten continguts amb alt contingut eròtic. L’incompliment d’aquesta norma comporta l’expulsió del servei durant 15 dies naturals.

Normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats.

Impressions i gravacions 

1r. Prèviament haureu d’ingressar crèdit.

A la biblioteca trobareu un ordinador amb moneder per abonar l’import desitjat.

2n. Una vegada heu fet l’ingrés, cal que actualitzeu el crèdit a la vostra sessió, clicant el botó Actualitzar crèdit.

Podeu gravar les vostres consultes i treballs en suports d’emmagatzematge extern. Els podeu portar vosaltres mateixos o adquirir-los a la biblioteca.

Consulteu els preus públics vigents.


Connexió WI-FI per a dispositius mòbils 

A la Biblioteca disposeu d’una connexió a Internet gratuïta i sense fils. Podeu connectar-vos-hi lliurement tantes vegades com vulgueu.

Per accedir al Wi-Fi heu de seleccionar la connexió BIBLIOTECA. En obrir el navegador, us heu de validar de la mateixa manera que amb els ordinadors de la biblioteca, amb el nom d’usuari i el PIN i acceptar les condicions del servei. (vegeu punt Com accedir-hi).

Servei d’Internet per a infants 

A la Biblioteca també disposem de servei d’Internet per a infants.

Els menors de 14 anys necessiten una autorització signada pel pare, mare o tutor legal per tal de fer-se el carnet. Aquesta autorització, també dóna accés al menor a fer ús dels serveis vinculats al carnet: préstec, accés a Internet i Wi-Fi, per exemple.

Els ordinadors de la sala infantil de les biblioteques impedeixen l’accés a determinades pàgines inadequades. Tot i així, l’ús del carnet per part dels menors és responsabilitat dels pares, mares o tutors que n’hauran d’exercir el control necessari.

Horari del Servei Públic d’Internet El Servei d'Internet i + s'ofereix en aquest horari: Matins, de 10 a 13.50 h Tardes, de 15:30 a 20.20 h


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.