Page 1

Alliberament per raons de sexe

Guia de recursos 2016


[Il·lustració de Forges]


Els camins cap a la IGUALTAT Entemen

per

feminisme

aquell

moviment social i polític que promou i

En aquesta guia trobareu, entre d’altres recursos, documents sobre:

defensa la igualtat de drets i deures en-

Sociologia del feminisme

tre homes i dones. Dit d’una altra mane-

Moviments feministes

ra, el feminisme lluita per l’eradicació

Violència masclista, prou!

social de les desigualtats de gènere. El

LTGB

feminisme no defensa la superioritat de

Història del feminisme

la dona sobre l’home, sinó que el valor

Les dones en la política

que guia aquest moviment social fins

Biografies

els nostres dies és la igualtat.

Glossari feminista

Feminisme crític. Bloc de l’Observatori iQ [en línia] Barcelona, 2016- [Data de consulta: 28 de juliol de 2016]. Disponible a http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/ Centre de dona i literatura . [en línia]. Universitat de Barcelona [Data de consulta: 4 d’agost de 2016]. Disponible http://www.ub.edu/cdona/


1. Sociologia del feminisme "Ni putes Ni submises" va ser l'eslògan, voluntàriament provocador, amb que un grapat de noies de les barriades obreres de França, l’any 2002, va llançar un manifest denunciant el masclisme i la violència masculina.

Beauvoir, Simone de El Segundo sexo. Madrid : Cátedra : Universitat de València, 2005.

Méndez, Lourdes Antropología feminista. Madrid : Síntesis, DL 2007.

Amara, Fadela. Ni putas ni sumisas Cátedra ; Universitat de València, 2004.

Varela Menéndez, Nuria . Feminismo para principiantes Madrid, 2008.

Ca la Dona [en línia] Barcelona, 2010. [Data de consulta: 28 de juliol de 2016]. Disponible a http://www.caladona.org/ Candela [en línia] Barcelona, 2016. [Data de consulta: 2 d’agost de 2016]. Disponible a http://candela.cat/


2. Moviments feministes El moviment feminista actua de dues maneres simultànies i complementàries, l'acció mitjançant la teoria i l'acció per mitjà de la pràctica.

Existeixen poques armes tan poderoses com una nena amb un llibre. Malala Youssafzai

Manifiesto Femen. Femen Xixón : Hoja de Lata, 2015.

Begoña Zabala Movimiento de mujeres : mujeres en movimiento Tafalla : Txalaparta, 2008.

Truth, Sojourner. Feminismos negros. Madrid : Traficantes de Sueños, 2012..

Xarxa feminista [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 28 de juliol]. Disponible a http://www.xarxafeminista.org/ Pikara magazine [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 28 de juliol]. Disponible a http://www.pikaramagazine.com/


3. Violència masclista No és no! L’assassinat de dones és la punta més cruenta i salvatge d’un problema que té moltes cares. Els maltractaments en l’àmbit de la llar, representen el 13%, de tots els actes contra les persones que van registrar el Mossos d’Esquadra l’any 2015. Sense xifres, també hi hem d’afegir les mutilacions sexuals, el tràfic per a l’explotació sexual, els matrimonis forçats, els infanticidis i els orfes de la violència de gènere.

Berbel, Esmeralda. Tracta’m bé. bé Barcelona : Edicions 62, 2004.

Aparicio, Ángela. Después del silenció. Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2007.

Tamaia. [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 28 de juliol del 2016]. Disponible a http://www.tamaia.org/ Plataforma contra les violències de gèneres [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 28 de juliol del 2016]. Disponible a http://www.violenciadegenere.org/


4. LGBT La denominació LGBT, i els diversos equivalents, són la sigla que correspon a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. L'ordre de les lletres és variable així, al costat de les formes LGBT i LGTB, també es documenten les variants GLBT i GLTB. De vegades també s'omet la B (de bisexuals) o s'afegeix una Q (de queers) o una I (de intersexuals).

Butler, Judith.. Deshacer el género. Barcelona : Paidós Ibérica, 2006.

Kuchu [enregistrament vídeo]. deo] Barcelona : Parallel 40, cop. 2013.

Wittig, Monique. El Pensamiento hete rosexual .Barcelona : Egales, cop. 2006.

Martel, Frédéric.. Global gay. Madrid : Traficantes de Sueños, 2012..

Generem. Asociación Trans* de Barcelona [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 3 d’agost]. Disponible a http://generem.org/ Acathi. Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 28 de juliol]. Disponible a http://www.acathi.org/


5. Història del feminisme La Declaració dels drets de la dona i de la ciutadana és un text jurídic francès, que exigeix la plena assimilació legal, política i social de les dones, redactat el setembre del 1791, per Olympe de Gouges. Ha passat mot de temps i encara queda un llarg camí.

Pérez Garzón, Juan Historia del feminismo Madrid : Catarata, cop. 2011 .

Llinàs, Conxa . Feminismes de la transició a Catalunya. Barcelona : Horsori, cop. 2008.

Paglia, Camille Vamps & Tramps : [más allá del feminismo]. Madrid : Valdemar, 2001.

Varela Menéndez, Nuria . Feminismo para principiantes Barcelona. Ediciones B, 2008.

Jornades Radical-met feministes. (2, 3 i 4 de juny). Barcelona, 2016 [Data de consulta: 8 d’agost de 2016]. Disponible a https://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/ Centre d'informació i recursos per a les dones (CIRD) [en línia] Ajuntament de Cornellà. Cornellà, 2016. [Data de consulta: 8 d’agost 2016]. Disponible a http://www.cornella.cat/ca/


6. Dones en la política El món de la política ha estat tradicionalment masculí. Els homes hi han tingut un gran protagonisme, mentre que les dones no hi han pogut accedir amb facilitat i han jugat un paper més secundari. Les conseqüències d’aquesta desigualtat estructural es continuen notant avui en dia.

Ciudadanas, militantes, feministes. Madrid : Eneida, cop. 2011.

Balletbò, Anna .Una Una Mujer en la transición [Barcelona] : Flor del Viento, 2004.

Clara Campoamor, la mujer olvidada. olvidada Barcelona : Cameo, cop. 2012.

Sánchez Torres, Esther Feminitzar el poder [Barcelona] : Fundació Josep Irla, DL 2010.

SURT. Fundació de Dones [en línia] Barcelona, 2016 [Data de consulta: 3 d’agost de 2016]. Disponible a http://surt.org/ Institut Català de les Dones [en línia] Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2016. [Data de consulta: 28 de juliol de 2016]. Disponible a http://dones.gencat.cat/ca/


7. Biografies Dones que amb el seu exemple de força i valentia han obert camí per un món més just per a tots i totes.

Yousafzai, Malala Jo sóc la Malala. Madrid : Alianza, 2013.

Ziga, Itziar Malditas Tafalla : Txalaparta, 2014.

Farhat-Naser, Sumaya Hanns. En la tierra de los olivos. Barcelona : El Aleph, 2006.

Albertí, Elisenda. Compromeses . Barcelona : Albertí : Ajuntament de Barcelona, 2015.

Sandra Ferrer. Mujeres en la historia. [en línia]. [Data de consulta: 11 d’agost de 2016]. Disponible http://www.mujeresenlahistoria.com/ Carrers de dones. [en línia]. Generalitat de Catalunya [Data de consulta: 4 d’agost de 2016]. Disponible http://carrersdones.cat/


8. Glossari feminista

*

Patriarcat: Sistema d’opressió, discrimació, dominació i exclusió que es materialitza en tots els àmbits de la vida humana i que pertetua les desigualtat entre homes i dones a favors dels primers.

*

Treball de cures: Activitats d’àmbit domèstic socialment invisibles associades a les dones, que es realitzen per al manteniment de la vida i la salut de les persones del seu entorn.

* * * *

Esquerda salarial: reflexa la discriminació i les desigualtats en el mercat laboral que afecten principalment a les dones. Feminazi: Paraula inventada per malmetre la imatge del feminisme. Sostre de vidre: terme que descriu la limitació que pateixen les dones en el món laboral. Apoderament: Presa de conciencia per part de cada dona sobre la seva situación de subordinació, fent augmentar així, la seva confiança i desig d’autosuficiencia.


Alliberament per raons de sexe

*

Amb aquesta Guia de Recursos, la Biblioteca de Sant Ildefons posa al vostre abast una variada tipologia de recursos informatius sobre el feminisme i tota la cultura que s’ha generat i encara es genera al seu voltant.

Plaça Carles Navales, s/n 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 934 711 242 b.cornella.si@diba.cat Horari: Dimarts i dissabte, de 10 a 14 h. De dilluns a divendres, de 15 a 20.30 h

Guia de recursos 2016 : Alliberament per raons de sexe  
Guia de recursos 2016 : Alliberament per raons de sexe  

La Biblioteca Sant Ildefons va obrir les seves portes amb la voluntat d'esdevenir un espai de referència del moviment associatiu de la socie...

Advertisement