Xarxa de Biblioteques de Cornellà

Xarxa de Biblioteques de Cornellà

Cornellà de Llobregat, Spain

La Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC) és un servei públic municipal, obert a tothom i gestionat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb conveni amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

La Xarxa de Biblioteques de Cornellà (XBC) està formada per tres equipaments: la Biblioteca Central, que és cap de la xarxa, i les biblioteques de proximitat Marta Mata i Sant Ildefons.

La principal missió de la XBC és proporcionar i promoure l'accés lliure a la informació, la cultura i el lleure, així com donar suport a la formació i al desenvolupament personal de tots els ciutadans.

nou.cornellaweb.cat/biblioteques