Page 1

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

1


1. INHOUDSOPGAVE

1. INHOUDSOPGAVE.............................................................................2 2. VERENIGINGSGEGEVENS DE BIESBOSCHZWEMMERS................4 3. VOORWOORD....................................................................................6 4. INDELING TRAININGSUREN ........................................................... 10 5. BAARLE-NASSAU ........................................................................... 12 6. AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN................................................. 12

7. SPECIALE UITGAVE VAN: BIESBOSCHZWEMMER UIT HET WATER GEVIST 8. VERJAARDAGSKALENDER............................................................ 19 9. IK GEEF DE PEN DOOR AAN

...................................................... 21

10. THE ROAD TO SLOVENIË ............................................................... 22 11. BIJNA ZOVER! ................................................................................. 28

2

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

3


2.

VERENIGINGSGEGEVENS DE BIESBOSCHZWEMMERS

BESTUUR

ZWEMCOMMISSIE

VOORZITTER: Pieter Visser Wittingsweer 39, 4251 WJ Werkendam Tel. 0183-503697

VOORZITTER: Harry Cornet

SECRETARESSE: Annette Wijnja-Visser Klaproos 28, 4251 JE Werkendam Tel. 0183-509996 PENNINGMEESTER: Tonny Schouten Larixlaan 2, 4285 DG Woudrichem Tel. 0183-303386 OVERIGE BESTUURSLEDEN: Annelies Visser Wittingsweer 39, 4251 WJ Werkendam Tel. 0183-503697 Mecheline Goes Bereklauw 98, 4251 KT Werkendam Tel. 0183-503402

SECRETARIS: Dirk de Kooter COÖRDINATOR BESTUUR: Andries Boekhout LID: Wim de Kooter, Annelies Visser en Mecheline Goes ERELID A. Bijlenga, B. du Burck, J. B. Ippel en W. Boot-de Heer LID VAN VERDIENSTE J. Schaddelee, A. Kras-Stoffels en H. Hak

Andries Boekhout Pr. Bernhardstraat 11, 4241 AN Arkel Tel. 0183-562795 Dian van Pelt Anjerlaan 8, 4286 CR Almkerk Tel. 0183-503360 LEDENADMINISTRATIE Annelies Visser-Schaddelee Wittingsweer 39, 4251 WJ Werkendam Tel. 0183-503697 CLUBGEBOUW t Bieshonk Werkina 1, 4251 HK Werkendam BANKRELATIES Rabo-Bank Werkendam Contributie-/overige betalingen: 36.87.51.902 CORRESPONDENTIEADRES: WZ & PC ”De Biesboschzwemmers” Postbus 125, 4250 DC Werkendam

4

OFFICIALZAKEN Mecheline Goes-Wijnja E-mail: goes@wijnja.com REDACTIEADRES CLUBBLAD Aanleveren van kopij: Annelies Visser, Wittingsweer 39, 4251 WJ Werkendam, of per e-mail: annelies.visser@planet.nl INTERNET-ADRES Website: www.b-b-z.nl E-MAIL-ADRESSEN Bestuur: bestuur_bbz@b-b-z.nl Zwemcommissie: zc_bbz@b-b-z.nl

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

5


3. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Zo, weer een nieuwe Zwemvlieger, de eerste van het nieuwe binnenseizoen. De zomer zijn we in ieder geval goed doorgekomen en het winterseizoen is inmiddels gestart met de trainingen in het opgeknapte zwembad De Kikvors en het Caribabad.

Eigenlijk zijn we als vereniging wel verwend. We hebben weer verschillende leden mogen verwelkomen in de club en zo kan het gebeuren dat we hebben moeten schuiven met leden op de trainingsavonden, omdat het bij bepaalde leeftijdsgroepen heel druk is. Dan kan het voorkomen dat je misschien een keer moet trainen op een tijdstip wat je eigenlijk niet goed uitkomt, maar daar kunnen we niet zo veel aan doen. We proberen iedereen maximaal te laten trainen, maar je begrijpt wel dat de trainingsuren beperkt zijn en om zomaar een uurtje extra te gaan trainen is gewoon niet mogelijk. De zwembaden zitten namelijk overvol, behalve ‘s morgens tussen 5 en 6 uur. Tijdens het zomerseizoen is door verschillende leden gezwommen in het buitencircuit. Wekelijks hebben we de verslagen kunnen lezen in het Altena Nieuws. De goede klasseringen van vooral Francijna de Kooter aan het einde van het seizoen waren om over naar huis te schrijven. Ook de overige deelnemers hebben de naam van de club hoog in de uitslagen laten verschijnen. Schitterend gedaan! De trainingen zijn in Werkina bijzonder goed bezocht en 6

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

7


verlopen. De ene training ging wat beter dan de andere, maar over het algemeen gesproken heeft iedereen geprobeerd er het beste van te maken. De positieve energie van de wintermaanden hebben duidelijk invloed gehad op het zomerseizoen. En ook het nieuwe winterseizoen is al weer zeer fanatiek begonnen. Laat iedereen zijn en haar stinkende best doen om er weer een prachtig seizoen van te maken. Zeg niet af voor de wedstrijden, zeker niet voor de competitiewedstrijden. Laten we proberen dat we niet weer in de laatste wedstrijden op onze tenen moeten lopen om eventuele degradatie te voorkomen. Ga in de eerste wedstrijden goed van start en nogmaals: zeg niet af! Je hoort erbij!!! Gelukkig heb ik tijdens de Werkendamse Zwem4daagse heel veel leden gezien die hebben gezwommen voor een prachtige medaille. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers. Mede door jullie inzet hebben we weer een prachtig zwemfeest kunnen organiseren. Dank je wel!!! Langzaam maar zeker komen we terecht bij ons jubileumjaar. De jubileumcommissie is bijna aangekomen bij het invullen van de plannen. Gelukkig kwamen we er op tijd achter dat de datum van de receptie en de re端nie gelijk was met de open havendag. Vandaar dat ons feest is verschoven naar zaterdag 5 juli 2008. De zomerclubkampioenschappen, wedstrijden tussen oud-leden, receptie en feestavond zullen op deze dag plaatsvinden. Noteer de datum alvast in je agenda, want deze dag mag je niet missen. Voordat het zover is zullen we een schitterend kamp gaan beleven in Kamphuis De Blokken in Baarle-Nassau. Binnenkort krijgen de deelnemers van het kamp een uitnodiging voor een bijeenkomst, waar we een klein tipje van de sluier zullen optillen. Ik wens iedereen heel veel (zwem)plezier toe de komende maanden en probeer jezelf in te zetten in het belang van de club. En je weet, als iets niet helemaal duidelijk is, neem contact op met je trainer of met iemand van het bestuur.

Met vriendelijke en sportieve groet

8

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

9


4.

INDELING TRAININGSUREN

De trainingen in Giessen zijn al weer enkele weken aan de gang. Aan het begin van het seizoen is een lijst uitgedeeld met de indeling van de trainingsuren, zodat je kon zien wanneer je mocht trainen. We hebben hierbij geprobeerd zoveel mogelijk mensen tegemoet te komen, zodat eigenlijk iedereen kon bepalen op welk tijdstip voor hem of haar het beste uitkwam om te trainen, maar…….. IN DE PRAKTIJK BLIJKT DIT NIET GOED TE WERKEN!!! Zo zijn er heel veel kinderen die graag op de maandagavond willen trainen, maar ook in een zwembad geldt: vol = vol. Op maandagavond beschikken we over 4 trainers, als we iedereen zouden toelaten op deze avond, zijn er wel 8 verschillende niveau’s. HET GAAT DUS NIET LUKKEN OM DIT TE VERWEZENLIJKEN. Door het bestuur is nu het volgende besloten:

- Op maandagavond trainen ALLEEN de selectiezwemmers en Speedozwemmers (+ enkele zwemmers waarvan door de trainers toestemming - is gegeven om op deze avond te trainen). - Op donderdagavond trainen de selectiezwemmers en recreanten (die minimaal 1 jaar lid zijn van de club). Op zaterdagmorgen in Giessen trainen alle recreanten. We zijn nu een paar weken verder en dit systeem lijkt goed te werken. Alle trainingsuren zijn nu goed gevuld en de trainers kunnen hun werk doen. Wij hebben natuurlijk ook rondgeneusd bij andere verenigingen. Eén ding hebben wij als bestuur er in ieder geval van geleerd: er is geen één vereniging waarbij de leden bepalen op welk tijdstip ze willen trainen. Hopelijk is het voor iedereen zo duidelijk en kan er begrip op worden gebracht voor het feit dat we niet aan iedereen zijn wensen kunnen voldoen. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht! Groeten en tot ziens ergens in het zwembad, Het bestuur

10

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

11


5.

BAARLE-NASSAU

Het leek zo ver weg, maar het duurt nu nog maar 7 maanden. We zitten dan bijna midden in ons jubileumjaar en gaan weer, net zoals ‘vroeger’ op kamp naar Baarle-Naussau. Moest je vroeger op de middelbare school zitten, nu mogen alle leden mee! Hoewel, niet alle leden kunnen mee, want ook voor een kamphuis geldt: VOL = VOL! Dit kamp zal plaatsvinden van woensdagmiddag 30 april t/m zaterdagmiddag 3 mei 2008. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus heb je je nog niet aangemeld en lijkt het je toch heel leuk om wel mee te gaan, geef je dan heel snel op bij Pieter of Annelies Visser, e-mail: annelies.visser@planet.nl

6.

AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN

Zoals we allemaal wel weten, heeft ieder lid een afmeldplicht als je niet mee kunt doen, om wat voor reden dan ook, aan een zwemwedstrijd. Per 1 oktober 2007 is deze regel door de KNZB nog verder aangescherpt en worden er NOG meer boetes opgelegd. Zo stelt de Bond het volgende: Een zwemmer kan worden afgemeld tot 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. Wordt er pas afgemeld op de dag van de wedstrijd, dan zal er € 2,50 boete per start in rekening worden gebracht bij de club. Melden zij zich echter helemaal niet af, zal € 7,50 per start in rekening worden gebracht. Dit zijn bedragen die hoog op kunnen lopen als jullie als zwemmer je plicht van afmelden niet nakomen! Wij maken hier dus nogmaals melding van: MELD JE VROEG GENOEG AF ALS JE NIET AAN EEN WEDSTRIJD MEE KUNT DOEN!!! Wordt aan dit verzoek geen gehoor gegeven, zullen wij genoodzaakt zijn de kosten aan jullie als zwemmer door te berekenen. LAAT HET ZOVER NIET KOMEN MELD JE OP TIJD AF MAAR BETER IS NOG OM JE HELEMAAL NIET AF TE MELDEN EN GEZELLIG MEE TE DOEN AAN ALLE WEDSTRIJDEN WAAR JE VOOR WORDT UITGENODIGD! Het bestuur 12

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


7. SPECIALE UITGAVE VAN: BIESBOSCHZWEMMER UIT HET WATER GEVIST

Zoals jullie kunnen lezen is er deze keer een speciale uitgave van Biesboschzwemmer uit het water gevist. Dus geen interview met Mecheline Goes, dat zal in de volgende clubkrant te lezen zijn, maar een interview met Els Paans. Waarom zul je denken? Els Paans is niet zomaar een Biesboschzwemmer, maar een Biesboschzwemster die na 35 (!) lid te zijn geweest heeft besloten te zwemclub te verlaten. Els neemt een bijzondere plaats in in het leven van haar familie, de Werkendamse gemeenschap, maar ook in de geschiedenis van de Biesboschzwemmers. Sinds kort woont Els, met 11 andere bewoners, in de Zonnestraal. Een uniek project in Werkendam waar enorm veel belangstelling voor is. Er moest echt een gaatje in de agenda van Els worden gevonden, voordat Annelies en ik op een zaterdagmiddag naar de Zonnestraal konden gaan. Samen met de zus van Els, Petra, hebben we kunnen genieten van de koffie (door Els zelf gezet!) en de herinneringen uit het drukke leven van Els, waarin ook de Biesboschzwemmers jarenlang een plaats had. Het interview Naam: Geboren: 1961

Els Paans 20 september

Els is 5 dagen per week in het Rietveld in Sleeuwijk, waar ze heel veel mooie schilderijen en andere mooie dingen op de naaimachine maakt. Vertel eens wat over jezelf Els is geboren in Werkendam. Ze heeft twee zussen: Maaike en Petra, en twee broers: Leen en Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

13


Piet. Ze woonden vroeger op de Hoogstraat naast Annelies. De vader van Annelies, (Ome Han Schaddelee) had destijds een bakkerij en de ouders van Els een winkel met wasmachines en later met kleding. Els, Petra en Annelies (en de rest) hebben heel wat meegemaakt: een schaal met pudding (voor de tompouces van de bakkerij) ‘weggepikt’, naar elkaar praten met walkie talkies toen Els en haar zus geelzucht hadden. Ja, er valt heel wat af te kletsen over die “goeie ouwe tijd”. Els en de BBZ. Hoe is dat gekomen? Toen de zus van Els lid werd van de zwemclub, 35 jaar geleden, wilde Els ook wel mee. De moeder van Els had eerst haar twijfels, maar Ome Han en Ome Kees hadden haar verteld dat het allemaal wel goed zou gaan. Els is lid geworden en uiteindelijk heeft ze dik gewonnen van haar zussen, doordat ze zo lang lid is gebleven! Vertel eens wat je door de week allemaal doet? Els heeft een drukke week. Overdag is ze, 5 dagen per week, van 8.30 tot 16.00 uur, in het Rietveld. De schilderijen van het Rietveld zijn te leen en te koop. Echt leuk! Voor belangstellenden heeft Els aan Annelies een folder meegegeven. Op maandagavond heeft Els club, op dinsdagavond “koortje”, op woensdagavond soos, op vrijdagavond catechisatie. Doordat ze nu in de Zonnestraal woont, moet er ook schoongemaakt worden. De zwemclub erbij zou voor Els te druk en te veel gaan worden, vandaar dat Els, helaas, de BBZ heeft verlaten. De Zonnestraal, een bijzonder project. Els woont dus sinds kort in de Zonnestraal. Dat het een bijzonder en uniek project is blijkt uit de grote belangstelling. Zelfs de burgemeester is al op bezoek geweest! Hij vertelde dat hij er zelf ook wel wilde wonen! Daarnaast zijn er verschillende dominees geweest: Ds. Arkeraats, Ds. Meijer, Ds. Van der Ploeg en Ds. Maathuis. (Annelies en ik voelden ons wel bijzonder dat ook wij al vóór de Open Dag op de koffie mochten bij Els). De Zonnestraal heeft 3 woonlagen waar de bewoners, van verschillend verstandelijk niveau, bij elkaar wonen onder begeleiding van professionele hulp. Bij Els op de afdeling wonen verder nog: Mirjam van der Ploeg en de tweeling Caroline en Diana Tilborg. De andere Zonnestralers zijn: Alfred, Co, Christine, Theo, Annet, Gea, Charlotte en Stefan. De Zonnestraal is ontstaan vanuit het initiatief (al meer dan 6 jaar terug) van de ouders van de bewoners. (Stichting Opados). Er komt heel wat bij kijken voordat zo’n project dan ook helemaal af is. Het resultaat mag er zijn: een prachtig woonhuis, waardoor mensen met een verstandelijke handicap, met hulp, op zichzelf kunnen wonen. 14

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

15


Dank ook aan verschillende sponsors, die ervoor hebben gezorgd dat er o.a tuinmeubilair is op elke afdeling en een tv/dvd op elke woongroep. Ook de Open Dag op 15 september jl. (zie verder) is mede tot stand gekomen door spontane sponsors! Els en een ligbad. Hoe zit dat? Els heeft heel veel inspraak gehad bij de inrichting van haar appartement. Zo ook de badkamer. Els had 1 eis: er moest een ligbad in want anders kwam ze er niet wonen! Maar wat is de badkamer (en de rest ook) mooi geworden! (na eerst scheve tegeltjes en een lekkage te hebben gehad…). Els heeft ook heel wat afgeshopped voor haar kamer. Veel leuke groene spulletjes, bekers, schaaltjes: alles past bij elkaar! Ze is erg trots op haar kamer (en dat mag ze zeker zijn!). Ze had de dag dat Annelies en ik er waren zelfs een groene broek en wit/groene blouse aan, maar dat was toevallig. Wat doe je graag? Els gaat graag op stap. Lekker winkelen in bijvoorbeeld Oosterhout. Maar: het leukste van zo’n middag is de koffie met gebak (boven de vlaaienwinkel) wat een traditie is als Els in de stad is. Maar ook in Scheveningen op de boulevard kibbeling met friet eten vindt Els heel gezellig. Zeker als ze daar dan bij toeval haar oudste zus Maaike met gezin tegenkomt. Feesten is ook iets waar Els van houdt! Haar broers en zussen hadden voor de 40e verjaardag van Els een verrassingsfeest georganiseerd, waar zelfs haar moeder niets van af wist. De foto’s kwamen er bij en we zagen Els nagenieten bij het zien van de foto’s. Wat kun je vertellen van de Biesboschzwemmers? Els vond het altijd leuk bij de Biesboschzwemmers. Maar ook het kamp van Baarle-Nassau, Bosbad Hoeven en de kerstwedstrijd met de kaarsjes weet Els zich goed te herinneren. Favoriete muziek/tv/eten? Muziek: Jan Smit/Frans Bauer/Elly en Rikkert/K3 TV: Goede Tijden, Slechte Tijden Eten: friet of chinees (vooral loempia speciaal) 16

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

17


Wisten jullie trouwens dat Els met haar koortje ook twee cd’s heeft opgenomen? Els zingt zelfs een keer solo! Wat vind je nog meer leuk om te doen? Spelletjes! Zoals Mens-erger-je-niet, Ganzenbord of Rummikub. Daarnaast kleuren en de legpuzzel van Sneeuwwitje en kaarten maken. Er komen ook vrijwilligers naar de Zonnestraal om met de bewoners te fietsen of in de tuin te werken. 15 september 2007. 15 september 2007 was een bijzondere dag in het leven van de bewoners en hun familie. De Zonnestraal is op die dag officieel geopend. De Open Dag en veel randactiviteiten trok veel bewoners van Werkendam naar de Snellenweer. De bewoners hadden, natuurlijk, een groot aandeel in deze dag. Het is tenslotte hun huis! De dag begon met een officieel gedeelte in de Kwinter. Daarna gingen de bewoners, onder begeleiding van Irene, naar de Zonnestraal, waar Wethouder Luteijn de officiële opening verrichtte. ’s Middags kon iedereen het huis bezichtigen. Tijdens het wachten was er veel te doen op het parkeerterrein en was er voor iedereen een hapje en een drankje. Om 16.00 uur hebben de bewoners, samen met Wim van den Heuvel opgetreden! De bewoners hadden zelf ook een lied ingestudeerd! Een spannende, maar ook leuke dag, waar de bewoners en hun families met veel plezier op terug kunnen kijken. Samen met Pieter was ik deze middag ook van de partij en natuurlijk hebben we namens de club wat cadeautjes meegenomen: een nieuw Mens-erger-je-niet spel en het kleurenspel Twister. Els was er superblij mee en zal er vast en zeker heel veel gebruik van maken. Het is jammer dat de moeder van Els dit niet mee kon maken, maar Els heeft er alle vertrouwen in dat ze vanuit de Hemel toe heeft gekeken nog steeds toekijkt! Els, ik wil je echt bedanken dat Annelies en ik zomaar een middag in jouw prachtige huis mochten komen koffiedrinken. Natuurlijk wensen we je, namens alle BBZ-ers, heel veel geluk toe in de Zonnestraal! Dat geldt ook voor je familie, die al die jaren zo om je heen staan en voor je zorgen. Groeten, ook namens Annelies,

MARJO GOELEMA

18

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


8.

VERJAARDAGSKALENDER Oktober 3 Raïsa Schoon 4 Kim Wijnja 15 Christien Gremmer 16 Annegida Koek 19 Stefan van der Nat 20 Isabel van der Meij Stephan Admiraal 21 Anne Ippel Jolanda Vink 23 Anouk Goes Celine van Tintelen 26 Francijna de Kooter Mevr. C. J. van Andel-Klop

November 1 Dennis van der Giessen 11 Jaco van der Pijl 12 Harry Cornet 15 Diederick Pruijssen 16 Dingéna Ippel 22 Dhr. B. du Burck 23 Deidre Paans 25 Sanne van der Pol 28 Jenette Tolhoek 29 Rebecca Schmidt December 1 Samantha Admiraal 3 Nienke Golverdingen 5 Dhr. C. den Haan 17 Arjon de Bok Nick Lisman 19 Dhr. M. Hoogendoorn 24 Henk Admiraal 25 Jelle Ippel Dhr. W. H. Besselink

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

19


20

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


9.

IK GEEF DE PEN DOOR AAN

Hoi, Ik ben Nienke Golverdingen en ik ben 8 jaar.

Ik heb de pen gekregen van mijn vriendin Sanne van de Pol. In 2005 mocht ik voor het eerst meedoen met de zwem4daagse. Ik vond dat zo leuk dat ik in september 2005 lid ben geworden van de BBZ. Ik word getraind door Tonny en ik vind het altijd leuk om te trainen, jammer dat het van de zomer een paar keer niet door kon gaan vanwege het onweer. Het uitje naar Bosbad Hoeve was een groot succes. Ik heb daar met mijn vriendinnen Sanne en Daisy gezwommen. Hopelijk gaan we volgend jaar weer, want dan ga ik zeker mee. Ik kijk nu al uit naar het kamp van volgend jaar, want dat wordt vast ook erg gezellig. Ik geef de pen door aan mijn klasgenootje

Chantal Paans Groetjes, Nienke Golverdingen

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

21


10. THE ROAD TO SLOVENIË Nadat wij in februari onze zomervakantie geboekt hadden, 1 weekje Oostenrijk en 10 dagen Italië, bleek dat we wel erg dicht in de buurt waren van het EMK( oftewel Europese Masterzwemkampioenschappen) Onze vakantie eindigde op de dag dat het EMK begon, dus zijn we eerst op zoek gegaan naar een slaapplaatsje in Slovenië. Via de site van de PSV-masters was dit zo gelukt. In Bled, vlakbij Kranj, was er een 5 sterren camping waar we konden overnachten. Dus geboekt en Dirk doorgegeven dat ik de 50 en 100 m schoolslag zou gaan zwemmen op het EMK. Die verklaarde me voor gek, maar ja je moet wat doen om de Biesboschzwemmers op de kaart te zetten he? J Na bij het NMK lange baan de limieten gezwommen te hebben kon ik officieel ingeschreven gaan worden. Zo’n deelname moet je natuurlijk wel een beetje serieus nemen, dus ben ik in het Werkina extra gaan trainen om me goed voor te gaan bereiden. Toen de officiële trainingen afgelopen waren, ben ik samen met Francijna vele kilometers gaan trainen. Op 11 augustus was het zover, we gingen op weg naar Oostenrijk( de 1e trainingsplaats) In Telfs was een mooi, ijskoud 50 m buitenbad waar ik mooi kon gaan oefenen voor het 50 m buitenbad in Kranj. In het zonnetje heb ik daar heerlijk getraind. Het uitzicht was daar wel wat mooier als je normaal ziet als je opzij adem haalt. Links zag ik de Hoge Heder en rechts de Hoge Munde als ik ademde, dus heerlijk relaxed trainen zo. J Na een weekje braken we ons trainingskamp op en verhuisden we naar Italië. Je moet wat als je hoog wil eindigen;) Ook daar een buitenbad met ijskoud water, maar dan 25 m lang. Hier kon ik wat aan mijn snelheid gaan werken, want het EMK begon in zicht te komen. Op maandag 27 augustus de laatste lichte training afgewerkt en de volgende dag ons kamp opgebroken om dan eindelijk naar Slovenië af te reizen!! 22

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

23


De tocht van 450 kilometer verliep heel voorspoedig en om 1 uur kwamen we aan in een zonnig warm Kranj. Daar eerst de accreditatie opgehaald en de Nederlandse ploeg opgezocht. Een beetje gekeken hoe het allemaal werkte met de voorstart en zo en toen afgereisd naar onze overnachtingsplaats camping Sobec. De volgende dag toen we opstonden was het weer helemaal omgeslagen. Het was bewolkt en een stuk kouder. De planning was dat ik rond 1 uur moest zwemmen, dus zijn we op tijd naar het zwembad gegaan, zodat ik rustig kon inzwemmen en alles verkennen. Het inzwemmen was in het 50 m binnenbad dat voor de helft gebruikt werd voor het schoonzwemmen. Je kon dus niet in het wedstrijdbad inzwemmen, dat kon alleen smorgens tussen half 7 en kwart voor 8, maar ja dat was voor mij te vroeg om er te zijn. Het was erg druk binnen en voor al die zwemmers waren er maar 10 omkleedhokjes! Dus iedereen stond zich overal maar om te kleden, alles door elkaar! Na lekker ingezwommen te hebben ben ik bij de Nederlandse ploeg gaan zitten. Dit was een groot deel PSV-ers en het was reuze gezellig onder elkaar. Eindelijk was het zover, ik moest naar de voorstart toe. In een grote tent moest je op een stoeltje met je baannummer plaatsnemen. Terwijl ik in die voorstart zat, begon het opeens te onweren en de regen stortte naar beneden. Dus ik nog tegen mijn Finse buurvrouw: dat stoppen ze toch wel? Maar nee hoor, voor ik het wist stond ik in de regen( want ik moest op baan 0 en die had natuurlijk geen tent) voor het startblok en moest ik aan mijn 50 m school beginnen. Met mijn inschrijftijd was iets mis gegaan, want die was opeens een seconde sneller dan mijn pr en daarom mocht ik in de snelste serie starten.(eigenlijk was mijn pr een 13e inschrijftijd) Door alle onervarenheid, onweer en spanning, was ik voor ik het wist al aan de overkant, maar de tijd viel tegen, geen pr. Ik baalde daar behoorlijk van, omdat ik er erg hard voor had getraind. Wel was ik als 11e geĂŤindigd, dus de andere zwemmers hadden ook niet hun tijd verbeterd. Het was in ieder geval wel leerzaam voor de volgende dag. Na een goede nachtrust(!!)reden we voor de 2e maal naar het zwembad voor de start van de 100 m schoolslag. Het weer was nog steeds onveranderd, het was koud en winderig. Samen met Agnes v Doesburg heb ik ingezwommen en het gevoel was al beter dan de dag ervoor. Na omgekleed te hebben, heb 24

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


HET VOLGENDE CLUBBLAD De kopij voor het volgende clubblad dient uiterlijk

7 DECEMBER 2007 ingeleverd te zijn bij:

Annelies Visser, Wittingsweer 39 e-mail: annelies.visser@planet.nl

Denk aan de sluitingsdatum!!!

Voor zwemplanken, zwembrilletjes en badmutsen kun je nog steeds terecht bij: Gerrie Besselink

Postelstraat 54, Werkendam Telefoon 0183-503093

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

25


ik nog even lekker op een bankje gelegen en toen was het weer tijd om naar de voorstart te gaan. Op de 100 m schoolslag was ik ingeschreven met een 12e tijd en mocht ik in de op 1 na snelste serie starten op baan 5. Goed geconcentreerd en wetende wat er komen ging, ging ik van start op de 100 meter. Het probleem in het 50 m bad is bij mij altijd de laatste 25 meter, maar door de vele conditietrainingen ging dat nu heel goed en wist ik als 1e in mijn serie aan te tikken! Nog even de snelste serie aan kijken en toen bleek dat er 3 dames een langzamere tijd hadden gezwommen als ik en dat ik dus als 8e was geëindigd!! Dit betekende dat ik een diploma had verdiend. Ik dus helemaal blij, gelukkig niet alles voor niets getraind de hele zomer. Net 2 series na mij brak er opnieuw onweer uit, maar deze keer heel hevig. De wedstrijd is toen een uur onderbroken en doordat het onweer niet wegging hebben ze die dag het programma verder binnen afgewerkt. ’s Avonds zijn we de 8e plaats gaan vieren in een restaurantje in Bled. Ik vond het jammer dat we de volgende dag weer naar Nederland terug moesten, want ik had graag nog een afstand gezwommen. Het was echt een super ervaring en ik denk er sterk over om over 2 jaar in Spanje weer mee te gaan doen, maar dan een hele week ernaartoe af te reizen. Dus………welke enthousiaste masters gaan er in september 2009 met mij mee naar Zuid-Spanje? J Meld je bij me aan!!! Groetjes van “oppermaster” Annette

26

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Kramer Werkendam BV Vierlinghstraat 11 - 4251 LL Werkendam - Tel. 0183-501329, fax 0183505115

AMBACHTELIJKE WORST EN VLEESWAREN INTERNATIONAAL BEKROOND

SLAGERIJ C. W. VAN DEN HEUVEL en ZN

Heb je iets te verkopen? Bijvoorbeeld flippers die niet meer passen, of een ander nog bruikbaar zwemartikel. Meld dit in het clubblad!!

Hoogstraat 80 Werkendam Tel. 0183-501594

Deze tekst kun je aanleveren bij de redactie: annelies.visser@planet.nl

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

27


11. BIJNA ZOVER! Een nieuw item van onze hoofdtrainer Dirk de Kooter kun je vanaf 5 september jl. iedere maand op de website (www.b-b-z.nl onder het kopje column) lezen. Hij beschrijft hier een persoonlijk kijk op diverse zaken in de club. Hieronder zijn eerste relaas: De trainingen in Giessen en Gorinchem zijn weer begonnen. Eindelijk! De vakantieperiode zit er voor iedereen al op, maar het echte werk begint toch in de binnenbaden. De opkomst in ons eigen buitenbad was zeker niet slecht, maar je bent zo afhankelijk van het weer. Zaterdag 1 september was de informatiebijeenkomst. Er waren veel zwemmers en ouders aanwezig en ondertussen is de baanindeling voor alle trainingen zo goed als rond. Er zullen nog wel wijzigingen komen, maar de basis staat op papier. Over enkele weken staan de eerste wedstrijden al op de kalender. Op de 22e zijn de recreanten gestart en een dag later gingen de masters naar Etten-Leur voor hun vierde wedstrijd in de Zuidelijke Cirkel. De wedstrijd die er echt om doet is toch de eerste competitiewedstrijd. Hoe staan de zaken ervoor, hoe sterk zijn we en nog belangrijker moeten we weer het hele seizoen tegen degradatie vechten? Dit zijn vragen waar we in de eerste week van oktober hopelijk een duidelijk antwoord op hebben. Voor mij als hoofdtrainer is het natuurlijk schitterend dat Marcha bij de nationale jeugdselectie zit. Voor haar zijn de wedstrijden in begin december (Dutch Open) en begin juni 2008 (NK) de wedstrijden om zich te kwalificeren voor de EJK in Belgrado. Maar alle andere leden van de Biesboschzwemmers zijn net zo belangrijk. Het belangrijkste is dat iedereen plezier in het zwemmen heeft en dit ook blijft houden. Het is moeilijk om plezier te houden als je hard moet trainen en je niet die tijden zwemt die je wilt zwemmen, maar ik zeg altijd het glas is half vol en niet half leeg. Blijf positief en je kansen keren. Er zijn zwemmers die nu tijden zwemmen, waar ze de afgelopen vijf jaar niet aan kwamen. Dit zegt toch veel en dan heb ik over onze masters. Dan rest mij iedereen veel succes te wensen dit seizoen. Zwemgroeten Dirk

28

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007


Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007

29

Zwemvlieger-nr. 11  

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007 1 6. AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN................................................. 12 9. IK GEEF D...

Zwemvlieger-nr. 11  

Zwemvlieger BBZ uitgave nr. 11, oktober 2007 1 6. AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN................................................. 12 9. IK GEEF D...