Page 1

BBY 2009/3 KPSS Yerleş tirme Max. - Min. Puanları KKodu 3932443

Min 072.725

Max 074.095

3932447

071.959

071.959

3932489

071.434

071.434

3932543

067.881

067.881

3932559

070.314

070.314

3932611

070.599

070.599

3932649

069.865

069.865

3932657

067.149

067.149

3932669

066.796

066.796

3932687

071.260

071.454

3932689

069.718

071.294

3932691

068.904

068.904

3932749

067.196

068.136

3932755

074.361

3932915

Kurum-Unvan ABANT İ ZZET BAYSAL ÜNİ VERSİ TESİ KÜTÜPHANECİ( BOLU Merkez ) ABANT İ ZZET BAYSAL ÜNİ VERSİ TESİ MEMUR ( BOLU Merkez ) AHİEVRAN ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KIRŞEHİ R Merkez ) ARDAHAN ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( ARDAHAN Merkez ) ARTVİ N ÇORUH ÜNİ VERSİ TES İ KÜTÜPHANECİ( ARTVİ N Merkez ) BARTIN ÜNİ VERSİ TES İKÜTÜPHANECİ ( BARTIN Merkez ) Bİ LECİ K ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( Bİ LECİ K Merkez ) Bİ NGÖL ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( Bİ NGÖL Merkez ) Bİ TLİ S EREN ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( Bİ TLİ S Merkez )

Adet 2 1 1 1 1 1 1 1 1

BOĞAZİ ÇİÜNİ VERSİ TESİMEMUR (İ STANBUL Merkez ) BOĞAZİ ÇİÜNİ VERSİ TESİMEMUR (İ STANBUL Merkez ) BOĞAZİ ÇİÜNİ VERSİ TESİMEMUR (İ STANBUL Merkez ) CUMHURİ YET ÜNİ VERSİ TESİMEMUR ( Sİ VAS Merkez )

2

074.361

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ VERSİ TESİ KÜTÜPHANECİ( ÇANAKKALE Merkez )

1

070.261

070.261

1

3932917

070.556

070.556

DUMLUPINAR ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KÜTAHYA Merkez ) DUMLUPINAR ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KÜTAHYA Merkez )

3932935

069.570

069.570

DÜZCE ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( DÜZCE Merkez )

1

3933225

072.775

072.775

ERCİ YES ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KAYSERİMerkez )

1

3933335

067.870

067.870

3933363

070.203

070.203

GAZİ ANTEP ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( GAZİ ANTEP Merkez )

1

3933563

071.157

071.157

1

3933565

069.030

069.030

3933825

067.698

067.698

3933843

068.366

068.366

3933911

076.201

077.677

3934047

071.659

071.659

Gİ RESUN ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( Gİ RESUN Merkez ) Gİ RESUN ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( Gİ RESUN Merkez ) HARRAN ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ (Ş ANLIURFA Merkez ) IĞDIR ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( IĞDIR Merkez ) İ Çİ ŞLERİBAKANLIĞI VHKİ ( ANKARA Merkez ) İ L ÖZEL İ DARESİKÜTÜPHANECİ ( SAKARYA )

3934147

070.702

071.845

İ ZMİ R YÜKSEK TEKNOLOJİENSTİ TÜSÜ KÜTÜPHANECİ( İ ZMİ R Merkez )

2

3934203

070.666

070.666

1

3934219

070.760

070.760

KARABÜK ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KARABÜK Merkez ) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KARAMAN Merkez )

FIRAT ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ( ELAZIĞ Merkez )

3 1 2

1

1

1 1 1 3 1

1


3934259

071.839

071.839

KEMERKÖY ELEKTRİ K ÜRETİ M VE Tİ CARET A.ŞGENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ( MUĞLA Merkez )

1

3934271

075.213

075.890

2

3934293

083.937

083.937

KIRIKKALE ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( KIRIKKALE Merkez ) KOCAELİÜNİ VERSİ TESİMEMUR ( KOCAELİMerkez )

3934471

070.306

071.645

2

3934501

075.549

078.246

3934641

071.896

075.095

3934657

066.637

066.637

3935755

069.559

069.559

3936025

076.018

077.951

MUĞLA ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( MUĞLA Merkez ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİ VERSİ TESİ KÜTÜPHANECİ( SAMSUN Merkez ) PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( DENİ ZLİMerkez ) Rİ ZE ÜNİ VERSİ TESİBİ LGİ SAYAR İ Ş LETMENİ ( Rİ ZE Merkez ) Ş IRNAK ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ (Ş IRNAK Merkez ) TOPRAK MAHSULLERİOFİ SİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ( ANKARA Merkez )

3936089

068.391

068.391

TUNCELİÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( TUNCELİMerkez )

1

3936095

077.946

077.946

TÜRK Dİ L KURUMU BŞ K. KÜTÜPHANECİ ( ANKARA Merkez )

1

3936397

069.984

069.984

YALOVA ÜNİ VERSİ TESİKÜTÜPHANECİ ( YALOVA Merkez )

1

3936421

069.693

070.611

2

3936573

066.949

070.666

3936597

069.654

069.654

YILDIZ TEKNİ K ÜNİ VERSİ TESİMEMUR (İ STANBUL Merkez ) YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ VERSİ TESİ KÜTÜPHANECİ ( VAN Merkez ) ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ VERSİ TESİ KÜTÜPHANECİ ( ZONGULDAK Merkez )

3936585

068.402

068.402

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ VERSİ TESİ Bİ LGİ SAYAR İ ŞLETMENİ ( ZONGULDAK Merkez )

1

Kaynak: Veriler; 27-Temmuz-2009 tarihinde ÖSYM-MAX_MIN2009/3_LISANS yerleş tirme puanları ndan derlenmiş tir.

1

2 2 1 1 2

2 1

BBY KPSS-2009/3 Atanan Max. – Min. Taban Puanlar  

BBY KPSS-2009/3 Atanan Max. – Min. Taban Puanlar