Page 14

tools Tekst: Martijn Louws

RIEN WANDERS (KALIBRATIEBUS) ONDERHOUDT EN KALIBREERT MEETINSTRUMENTEN

   

  2"$#%" )&#". -"$#%#$&" $ & "#$ %&$#$"%$& "$".3$ *$ "#. $*"$%# " %$""$$#$"%/ $ ! $.2 $"$#-$ $& ".$'".3"$#$$%"$'$-'$ '#544"'" " %/  %$" !$.'$$/ &* "$ ""$'"$* " $$ "$0" "' "$/ ! $" $&#$#$.$ %"$"!"'$"0#$$$ %$%'* $' "/ !.2 $"$/ # $& ".$'"3-*$"#. '""*$$"# $!!"$%%"$$"".2 $/ $-$*'$* 1&"$ !. !!"/ $%%"'"$' !"-"&#$/ $* .$#&*#!".3 $$#$$"#& " &%+/ ! !.2%#&"&%" "/ $&"&%#$ %' " !/  &&%+! !$# &%$.$&'#$ * -$"' / $%#$$*! ! !"$'"$$ &%+&$%##5764" . " "&"# !$*$$'

$" !"'"-" 744 " ."''(54!" $ Â?ƒ‰œ‹ŒÂ?˜‘Ž‰‡Â?•†‡nj‡‹•‡Â?Ǥdz‡–†‹‡nj…‡”–‹Ď?‹…‡/ "#$$%"#$ " !"$/ &"#$ *$ %"#$*& # $!" # !" %$*&#$#$#!/ …‹Ď?‹‡Â?‡„‡‘‘”†‡Ž‹Â?‰•”‹…Š–Ž‹ŒÂ?‡Â?ǤDz‹‡–‰‘‡†‘Â?†‡”Š‘—/ ""$#$"%$& " %#&$. "$$'$ &"#.%#

‘Waar je vroeger je hand tegen de airco hield en pas bij te veel trilling in actie kwam, is nu alles feitelijk inzichtelijk’ '$%"$"$' "&0#$$%"#/ & " /%" ! & #' .%$$'.3

  

Met de Kalibratiebus bezoekt Wanders installateurs thuis, op het bedrijf of op projecten.

14

ƒÂ?†‡”•‹•Â?ƒÂ?‡Ž‹ŒÂ?Š‡‡ŽĎ?Ž‡š‹„‡ŽǥŠ‹Œ”‹Œ†–Â?‡–œ‹ŒÂ? "$%#" "* $#$/ $%"#$%#- !$" !!" $. $ "$%#$"#"% !$ / " %"$&$!!"$%%".2 $  %$" "$ "% & "".$& "& "#$$%"#$ #$"%$$'"& "#/ "* $/'" &"*&" "$.#' "$$"!$# '" !$&".3

Profile for B+B Vakmedianet

RCC K&L, April 2018  

RCC K&L, April 2018