Page 1

PORADNIK TELEADRESOWY DLA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

2012


Zespół Redakcyjny: Alicja Jankiewicz - Koordynator Krzysztof Hałas Kazimierz Adomat Magdalena Skrypoczka Mateusz Urbański Krzysztof Rzepecki Anna Szmidt Ewa Praszak Aleksandra Krukowska Paweł Limek Opracowanie graficzne: Joanna Kowalska - Wolszczak Copyrigt © by Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki 20-043 Lublin Al. Racławickie 44D tel./fax 81 532 83 46 www.lfoon.lublin.pl e-mail: lfoon.lublin@gmail.com Druk Poradnika Teleadresowego wykonano w ramach projektu „Poradnik Teleadresowy dla środowiska Osób Niepełnosprawnych”

Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie


Poradnik Teleadresowy jest odpowiedzią Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki na potrzebę, zgłaszaną przez środowisko osób niepełnosprawnych. Wszystkim osobom z różnych organizacji i instytucji, które pomogły nam w opracowaniu niniejszej publikacji składamy serdeczne podziękowania. Zespół Redakcyjny

Prosimy o uwagi i sugestie dotyczące zamieszczonych danych na adres: lfoon.lublin@gmail.com Zachęcamy również do odwiedzenia Biuletynu Informacyjnego: www.niepelnosprawni.lublin.pl


SPIS TREŚCI 1

URZĘDY PRACY

6

2

AGENCJE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10

3

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ

11

4

ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

17

5

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

19

6

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

20

7

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

23

8

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

39

9

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

40

10

STAROSTWA POWIATOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

44

11

MIEJSKIE I POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

47

12

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

53

13

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

75

14

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI

77

15

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY I OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

90

16

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

103

17

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

107


18

PRZEDSZKOLA SPECJALNE

115

19

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

117

20

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

122

21

SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

128

22

GIMNAZJA SPECJALNE

135

23

GIMNAZJA Z ODDZIAŁAMI INTERACYJNYMI

142

24

PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY SPECJALNE I Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI

146

25

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

154

26

PLACÓWKI WSPIERAJĄCE REHABILITACJĘ I EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

161

27

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LUBLINIE

166

28

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

168

29

PUNKTY INFORAMCYJNO – DORADCZE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

176

30

PRZYDATNE INFORMACJE I ADRESY

179

31

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I GRUPY SAMOPOMOCOWE

183

32

PARLAMENTARZYŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

256

33

PEŁNOMOCNICY DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

260

34

KONSULTANCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DS. ZDROWIA

262

35

SPOŁECZNE RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

278


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

URZĘDY PRACY Lp

Nazwa urzędu

Adres

Tel./fax

1.

Wojewódzki Urząd Pracy

20-022 Lublin ul. Okopowa 5

tel. 81 463 53 00 fax81 463 53 05

Wojewódzki Urząd Pracy (Filia) Wojewódzki Urząd Pracy (Filia) Wojewódzki Urząd Pracy (Filia)

21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 14 22-100 Chełm pl. Niepodległości 1 22-400 Zamość ul. Partyzantów 3

5.

Miejski Urząd Pracy

20-080 Lublin ul. Niecała 14

tel.81 466 52 00 fax81 466 52 01

www.mup.lublin.pl lulu@praca.gov.pl mup@mup.lublin.pl

6.

Powiatowy Urząd Pracy

20-954 Lublin ul. Mełgiewska 11

tel. 81 745 18 16 fax 81 745 18 17 wew. 222

www.puplublin.pl lul1@praca.gov.pl urzad@puplublin.pl

7.

Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

24-200 Bełżyce ul. Lubelska 8

81 517 32 40 81 517 37 70

lulube@praca.gov.pl pupbelzyce@puplublin.pl

8.

Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

23-100 Bychawa ul. Mickiewicza 11

81 566 02 89 81 566 00 36

luluby@praca.gov.pl pupbychawa@puplublin.pl

2. 3. 4.

83 343 45 63 82 563 05 82 84 677 66 17 do 19

www/e-mail www.wup.lublin.pl luwu@praca.gov.pl sekretariat@wup.lublin.pl luwubi@praca.gov.pl bialapodlaska-filia@wup.lublin.pl luwuch@praca.gov.pl chelm-filia@wup.lublin.pl luwuch@praca.gov.pl zamość-filia@wup.lublin.pl

6 Poradnik Teleadresowy Osoby Niepełnosprawnej

Urzędy Pracy


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Lp

Nazwa urzędu

Adres

Tel./fax

9.

Powiatowy Urząd Pracy

21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 101

tel. 83 341 65 00 fax 83 341 65 57

10.

Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 16

tel. 83 341 66 10

lubpmi@praca.gov.pl

11.

Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

21-550 Terespol ul. Wojska Polskiego 104

tel. 83 341 66 53

lubpte@praca.gov.pl

12.

Powiatowy Urząd Pracy

13.

Powiatowy Urząd Pracy

14.

www/e-mail www.pupbialapodlaska.pl lubp@praca.gov.pl pupbp@pupbialapodlaska.pl

23-400 Biłgoraj ul. Bohaterów Monte Cassino 38 22-100 Chełm pl. Niepodległości 1

tel. 84 685 00 00 fax84 686 16 71

www.pupbilgoraj.pl pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl

tel. 82 562 76 97 fax 82 562 76 68

Powiatowy Urząd Pracy

22-500 Hrubieszów ul. Łazienna 5

tel. 84 696 26 91 fax 84 696 26 92

15.

Powiatowy Urząd Pracy

23-300 Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 70

tel. 15 872 02 40 fax15 872 25 34

16.

Powiatowy Urząd Pracy

22-300 Krasnystaw ul. Mostowa 4

tel. 82 576 60 62 fax 82 576 60 30

17.

Powiatowy Urząd Pracy

23-210 Kraśnik Al. Niepodległości 20

81 826 18 23

www.pupchelm.pl luch@praca.gov.pl www.puphrubieszow.pl sekretariat@ puphrubieszow.pl www.janow.pup.gov.pl luja@praca.gov.pl www.pup-krasnystaw.samorzady.pl pup-krasnystaw@ pup-krasnystaw.samorzady.pl www.pup.krasnik.pl lukr@praca.gov.pl

18.

Powiatowy Urząd Pracy

21-100 Lubartów ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 20 02 fax 81 852 65 11

http://pup.lubartow.ibip.pl lulb@praca.gov.pl

7 Poradnik Teleadresowy Osoby Niepełnosprawnej

Urzędy Pracy


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Lp 19.

Nazwa urzędu Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

Adres 21-150 Kock ul. Wojska Polskiego 25 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 95

Tel./fax

www/e-mail

81 859 14 66

lulbko@praca.gov.pl

tel. 81 752 11 58 fax 81 752 10 31

http://pup.leczna.ibip.pl lule@praca.gov.pl

21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 14

tel. 25 798 50 37 fax 25 798 44 77 w. 210

www.praca.lukow.pl lulk@praca.gov.pl

24-300 Opole Lubelskie ul. Stary Rynek 14-16 24-320 Poniatowa ul. Młodzieżowa 6 21-200 Parczew ul. Bema 2 24 -100 Puławy ul. Lubelska 2 G

tel. 81 827 73 50 fax 81 827 73 51

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info luop@praca.gov.pl luoppo@praca.gov.pl

20.

Powiatowy Urząd Pracy

21.

Powiatowy Urząd Pracy

22.

Powiatowy Urząd Pracy

23.

Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

24.

Powiatowy Urząd Pracy

25.

Powiatowy Urząd Pracy

26.

Powiatowy Urząd Pracy

21-300 Radzyń Podlaski ul. Chomiczewskiego 10

tel. 83 352 93 80 fax 83 352 93 80 wew. 213

www.praca.radzyn.pl lura@praca.gov.pl

27.

Powiatowy Urząd Pracy

08-500 Ryki ul. Rynek Stary 50/55

tel. 81 865 33 48 fax 81 865 20 61

www.pupryki.pl urzad@pupryki.pl

28.

Powiatowy Urząd Pracy (Filia)

08-530 Dęblin ul. Rynek 12

81 883 02 26 wew. 200

81 820 42 09 tel. 83 355 16 30 fax 83 355 16 29 81 886 40 96

www.puppar.sisco.pl lupa@praca.gov.pl www.pup.pulawy.pl lupu@praca.gov.pl

www.pupryki.pl urzad_filia@pupryki.pl

8 Poradnik Teleadresowy Osoby Niepełnosprawnej

Urzędy Pracy


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Lp

Nazwa urzędu

29.

Powiatowy Urząd Pracy

30.

Adres 21-045 Świdnik Al. Lotników Polskich 1

Tel./fax tel. 81 461 35 02 fax 81 461 35 98

www/e-mail http://pup.swidnik.ibip.pl lusw@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 35

tel. 84 664 20 24 fax 84 664 38 63

www.tomaszowlub.pup.gov.pl luto@praca.gov.pl

31.

Powiatowy Urząd Pracy

22-200 Włodawa ul. Niecała 2

tel. 82 572 52 40 fax 82 572 40 43

32.

Powiatowy Urząd Pracy

22-400 Zamość ul. Plac Wolności 1

tel. 84 638 33 31 fax 84 638 33 42

www.pup.wlodawa.pl pup_wlodawa@pup.wlodawa.pl luwl@praca.gov.pl www.pupzamosc.samorzady.pl luza@praca.gov.pl

9 Poradnik Teleadresowy Osoby Niepełnosprawnej

Urzędy Pracy


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

AGENCJE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp.

Organ prowadzący

Adres

Tel./fax

www/e-mail

Agencje Zatrudnienia

1.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki LFOON-SW

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30

81 533 10 22

www.biurokarieron.lublin.pl lfoon.lublin@gmail.com

2.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

20-718 Lublin Al. Kraśnickie 127/129 p.1, II piętro

81 526 10 24

www.far.org.pl/lubelskie.html biuro.lubelskie@far.org.pl

Fundacja Fuga Mundi

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13/1

tel. 81 534 82 90 fax 81 534 82 95

www.praca.ffm.pl praca@ffm.pl

3.

10 Poradnik Teleadresowy Osoby Niepełnosprawnej

Agencje Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

poradnik-2012-26-01-2012a  

P ORADNIK T ELEADRESOWY D LA Ś RODOWISKA O SÓB N IEPEŁNOSPRAWNYCH W OJEWÓDZTWA L UBELSKIEGO 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you