Page 1

ISBN 978 90 453 2679 5 NUR 460

Xx

rel 3

SPIROPUZZELS

Woning

Planet Prudence Journal wrapper.indd 1

5

Welkom in het 999 vragen aan jezelf jaarboek. Dit boek staat bomvol vragen aan jezelf over het jaar dat achter je ligt. Het puilt uit met vragen over alle aspecten van je dagelijks leven in het afgelopen jaar: wat je hebt gedaan, wat je dacht, wie je zag, wat je vond, wat je voelde en wat je wilde – en we laten je ook nog even vooruitblikken aar het jaar dat voor je ligt. Er zijn open vragen, ja/ nee-vragen, tweekeuze-dilemma’s, vragen die je alleen met een cijfer kunt beantwoorden, meerkeuzevragen & cijferschalen. Er is maar één regel: antwoorden moet. Voel je vrij om waar nodig bij antwoorden toelichting te geven in de kantlijn.

Extreme kleurpuzzels voor volwassenen: winter wonderland

MUS zal elk jaar een nieuwe editie van dit boek uitbrengen – maar de edities zijn tijdloos en je kunt elke versie elk jaar gebruiken. Je kunt in principe op elk moment in het jaar starten en je ‘boek’-jaar afsluiten wanneer jij dat wilt.

PUZZELS 30 Alan R. Moon

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

SPIRO

It’s the year 1900, and you are a young tourist setting off on a global rail journey. Voyaging from city to city across countries and continents, you meet an entertaining set of characters who provide you with a perplexing set of conundrums, from logic problems and train track puzzles to riddles and linguistic conundrums. Inspired by the award-winning board game, the Ticket to Ride Puzzle Book 19-04-21 16:21 is a brand-new way to travel.

vragen aan jezelf een terugblik op jouw jaar om in te vullen en aan te kruisen

Eleanor Roosevelt

3

www.musboeken.nl

NAJAAR 2021

“ With the new day comes new strength and new thoughts.”

Climb aboard and trek across the world in 100 globe-trotting puzzles!

9 789045 326764

999

J B

Alan R. Moon

999 vragen aan jezelf jaarboek OS.indd 1

SPRING AAN BOORD EN REIS ROND DE WERELD IN 100 PUZZELS

The 365 prompts and insightful, inspiring quotes here will DATUM make your day from the moment you wake up. The wholesome 30 verborgen kunstschatten in spiraalvorm om in te kleuren wisdom and practical advice will refresh your spirit and build your strength, as you meditate, give thanks, stretch, record your dreams, and move forward.

ISBN 978 90 453 2640 5 NUR 460

14-06-2021 11:26

OR

Ticket to Ride NL OS.indd 1

omenten KAARTJES.indd 1

ISBN 978 90 453 2641 2 NUR 370 / 493

RICHARD WOLFRIK GALLAND

9 789045 326412

Gebaseerd 9 789045 326511 op het gelijknamige bekroonde bordspel

www.musboeken.nl waarvan er al meer

RICHARD WOLFRIK GALLAND

dan 10 miljoen

van Eenexemplaren ROBIE boek

www.musboeken.nl

zijn verkocht

Doe elke ochtend iets om je dag goed te beginnen OS 118x152.indd 1

01-06-21 16:07

07-06-2021 12:08

Patti Wigington

ALISON DAVIES

het tweekeuzenspel van planet prudence 06-05-21

KNOOP JE EIGEN KNOOP JE EIGEN

Geïllustreerd door Alexandra Kern

Anton Nieuwenhuis is geboren in 1963 woont in Drenthe en komt

oorspronkelijk uit Groningen. Anton is al ruim 35 jaar werkzaam in de hobbybranche en schrijft sinds 1993 boeken over diverse hobbymaterialen en -technieken. Daarnaast heeft hij geschreven voor diverse vakbladen. Hij houdt van sfeer en gezelligheid wat zeker terug te zien is in Maak je eigen macraméwandkleden.

ISBN 978 90 453 2647 4 GEÏLLUSTREERDE VERHALEN EN MEDITATIES NUR 460

NIEUWENHUIS

KNOOP JE EIGEN

GA AAN DE SLAG MET MEER DAN20DIY PROJECTEN

In Knoop je eigen macraméwandkleed leert macramé-expert Anton Nieuwenhuis je de kneepjes van het vak van het maken van je eigen decoratieve wandkleden van touw. Zijn uitgebreide en heldere stap-voor-stapinstructies zijn gemakkelijk te volgen en leiden je tot het maken van de mooiste kunstwerken. Knoop je eigen macraméwandkleden bevat een duidelijke knoopinstructies en prachtige handgemaakte waterverfillustraties voor de gebruikte knopen in de werkstukken, die precies laten zien hoe een knoop in elkaar steekt. Nieuwenhuis leert je daarnaast alles over het maken van kwasten, veren, de benodigde materialen en houtsoorten die je kunt gebruiken. Ieder werkstuk is daarnaast voorzien van een moeilijkheidsgraad, werkinstructies en een prachtige sfeerfoto van het eindresultaat. Je krijgt meteen zin om aan de slag te gaan!

slaap zacht

10:48

Elke dag een beetje MAGIE ANTON

MACRAMÉ WANDKLEDEN & MEER

ALISON DAVIES

N 978 90 453 2673 3 370

09-06-2021 11:35

ANTON NIEUWENHUIS

d

09-06-2021 13:33

ISBN 978 90 453 2651 1 NUR 370

Elke dag een beetje MAGIE

45 326757 or

wilt usboeken.nl k

slaap zacht

m te ess l je os

www.musboeken.nl

Teken, kleur &MACRAMÉ ontdek WAND KLEDEN je creatieve kant! & MEER

90 453 2675 7

nde

het tweekeuzenspel van planet prudence

pelite tota mmolum naturio

THISTHAT

rae , unt hillendam tiate spieturis orrum, iossedis volorum bo. �enis o ratur, oreped ae simus.

Just open to a page every morning and begin!

9 789045 326405

een journal

dagen THIS creatief OR THAT

AT

ISBN 978 90 453 2676 4 NUR 370

Het 999 vragen aan jezelf jaarboek is een onwijs leuk cadeau om te geven en om te krijgen. Vul elk jaar een jaarboek in en je maakt een geweldig, persoonlijk naslagwerk over jouw leven!

GET READY FOR A PUZZLING AROUND-THE-WORLD ADVENTURE TO EXPLORE AND SOLVE!

3

7

OP

vragen 999 aan jezelf

www.musboeken.nl

KLEUREN OP NUMMER deel 5: WINTER WONDERLAND

9 789045 326795

KLEUREN planet prudence NUMMER journal

JAAR BOEK

kleurpuzzels voor volwassenen: winter wonderland

planet prudence journal

5

LAUREN FARNSWORTH

T

KLEUREN OP NUMMER

14-06-2021 11:26

MACRA AND ME WKLEDEN &MEER MEER KNOOP JE EIGEN

GA AAN DE SLAG MET MEER DAN20DIY PROJECTEN


NAJAARSFAVORIETEN NAJAARSFAVORIETEN VAN VANONZE ONZEREDACTIE REDACTIE OP OP ER SR EEESEE WW ! ! IJ IJ B B JD TIJ TID 4848 P. P. Nicole Nicole Neven Neven uitgever uitgever

Denise Denise Bos Bos acquirerend acquirerend redacteur redacteur

EN EEEN LFLF ZEZE AK AAAK MM R E E NG R AG KAVN LIV BLI BK DE DE AN AAAN OR OR VO VO 0 0 4 4 P. P. R R UU UU MM

TT

oen oen ik voor ik voor dede eerste eerste keer keer zo’n zo’n prachtig prachtig geknoopt geknoopt wandkleed wandkleed zag zag hangen hangen opop dede KreaDoe-beurs KreaDoe-beurs dacht dacht ik meteen: ik meteen: dat dat wilwil ik ik ook ook maken. maken. AlsAls ik zo’n ik zo’n gevoel gevoel krijg, krijg, dan dan weet weet ik dat ik dat ik daar ik daar ietsiets mee mee moet. moet. Ik ging Ik ging in de in de rij rij staan staan omom zo’n zo’n DIY-pakket DIY-pakket te kopen, te kopen, maar maar hethet animo animo was was zo zo groot groot datdat ik nu ik nu misschien misschien nog nog steeds steeds welwel in de in de rij had rij had gestaan. gestaan. Ik liep Ik liep dus dus door, door, maar maar hethet idee idee lietliet meme niet niet meer meer los.los. TotTot Anton Anton Nieuwenhuis Nieuwenhuis a.k.a. a.k.a. Mr.Mr. Macramé Macramé meme begin begin ditdit jaar jaar mailde mailde met met zijnzijn voorstel voorstel omom een een boek boek te te maken maken volvol met met Macramé Macramé Wandkleden Wandkleden ... om ... om zelfzelf te te maken. maken. En En WOW WOW wat wat zijnzijn ze ze mooi. mooi. Ik ben Ik ben meteen meteen zelfzelf aan aan dede slag slag gegaan gegaan enen hethet eerste eerste stuk stuk hangt hangt al te al pronken te pronken aan aan mijn mijn muur! muur!

AA

ls we ls we hethet afgelopen afgelopen jaar jaar ietsiets hebben hebben geleerd, geleerd, dan dan is het is het welwel hoe hoe wewe onszelf onszelf moeten moeten vermaken. vermaken. Voor Voor sommigen sommigen van van onsons was was datdat makkelijker makkelijker dan dan voor voor anderen, anderen, maar maar uiteindelijk uiteindelijk was was hethet voor voor iedereen iedereen een een wijze wijze les.les. En En diedie lesles kunnen kunnen wewe ditdit najaar najaar ook ook aan aan dede allerkleinsten allerkleinsten doorgeven. doorgeven. HetHet verhaal verhaal datdat te laat te laat kwam kwam leert leert onze onze jonge jonge lezers lezers namelijk namelijk precies precies dat: dat: je hoeft je hoeft je niet je niet te vervelen te vervelen enen te wachten te wachten tottot hethet verhaal verhaal begint, begint, je kunt je kunt zelfzelf hethet verhaal verhaal verzinnen! verzinnen! Deze Deze mooie mooie lesles zit zit verpakt verpakt in die in die grappige grappige enen kleurrijke kleurrijke illustraties illustraties van van Marianna Marianna Coppo, Coppo, diedie je eerder je eerder ditdit jaar jaar in de in de Prentenboeken Prentenboeken Top Top 1010 van van dede Nationale Nationale Voorleesdagen Voorleesdagen vond vond met met haar haar boek boek Petra. Petra. HetHet verhaal verhaal datdat te laat te laat kwam kwam is wederom is wederom een een pareltje pareltje enen daarom daarom een een must must have have voor voor elke elke kinderkamer! kinderkamer! absolute absolute


Yselle van der Maas uitgeefassistent

VO O R E E N INSPIREREND BEGIN VAN J E D AG P. 16

Winnie Olsthoorn bureauredacteur

I

k sta graag op tijd op om de eerste momenten van mijn dag goed te besteden. Mediteren, yoga, schrijven in een journal … Ik ben er de rest van de dag kalmer, productiever en uitgeruster door. Het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik had uitgevogeld wat voor mij het best werkt, dus wat had ik graag Doe elke ochtend iets om je dag goed te beginnen gehad om me daarbij te helpen!

Marije Wietsmavan der Veen vormgever

IE PLUK DE MOO MOMENTEN VAN DE DAG P. 28

DATUM

06-05-21 10:48 Een doosje vol mooie

indd 1

momenten KAARTJES.

I

k heb zelf erg lang last gehad van slaapproblemen. Als kind hielp het als iemand mij een verhaal voorlas, tegenwoordig helpt het mij om zelf een boek te lezen. Maar als je toch wat extra hulp nodig hebt om tot rust te komen, is dit prachtig geïllustreerde boek Slaap zacht de perfecte oplossing. Door mooie kalmerende meditaties die je meenemen naar rustgevende meren en magische tuinen, raak je helemaal ontspannen, klaar voor een goede nachtrust.

KLAAR OM BETOVERD TE WORDEN P. 34

H

et lijkt haast wel een mantra te worden, maar wat was ook dit weer een vreselijk raar jaar. Door de lockdown werd ik nog meer geprikkeld om de mooie momenten van de dag te plukken. Ik realiseerde me dat dit andere soorten mooie momenten waren dan voorheen, maar dat ik er toch ook heel gelukkig van werd! Elke ochtend vroeg op voor een ochtendwandeling en een goede kop koffie op ’t bankje voor het huis met mijn man. Om deze momenten nog meer te koesteren schrijf ik ze graag op een kaartje en stop die in een Doosje vol mooie momenten, om er later nog aan terug te kunnen denken.

1


Heb je dit jaar een grote meevaller gehad? ja

nee

Welke gewoonten heb je jezelf dit jaar aangeleerd?

Heb je een diploma gehaald? ja

Hoeveel koppen koffie heb je dit jaar gedronken?

nee

Wat is het schokkendste dat je hebt meegemaakt?

Heb je corona gehad? ja

nee

Wat is de leukste foto die je dit jaar hebt genomen?

Heb je iemand medische hulp verleend? ja

nee

Was je in het algemeen blij met je baan? ja

nee

Ben je dit jaar ergens geweest waar je eigenlijk niet mocht zijn? ja

nee

Ben je in een museum geweest? ja

nee

Cursus

of

Opleiding

Koffie

of

Thee

Gestrest

of

Ontspannen

Auto

of

Trein

Liefde

of

Lust

Mondkapje

of

Spatscherm

Honden

of

Katten

Android

of

iOS

Legging

of

Sweatpants

Hoe was je werk-vrijetijdbalans dit jaar? vrije tijd

2

MUS

werk


R VAN DE MAKE R AG E N VAN DE 999 V A A N J E Z E L F! BESTSELLERS

HET JAARBOEK BIJ DE BESTSELLER!

3 999 VRAGEN AAN JEZELF JAARBOEK

Even terugblikken op … jezelf!

W

elkom in het 999 vragen aan jezelf jaarboek. Dit boek staat bomvol vragen aan jezelf over het jaar dat achter je ligt. Het puilt uit met vragen over alle aspecten van je dagelijks leven in het afgelopen jaar: wat je hebt gedaan, wat je dacht, wie je zag, wat je vond, wat je voelde en wat je wilde – en we laten je ook nog even vooruitblikken naar het jaar dat voor je ligt. Er zijn open vragen, ja/neevragen, tweekeuze-dilemma’s, vragen die je alleen met een cijfer kunt beantwoorden, meerkeuzevragen & cijferschalen. Er is maar één regel: antwoorden moet. Voel je vrij om waar nodig bij antwoorden toelichting te geven in de kantlijn.

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326764

ISBN 978 90 453 2676 4 NUR 370 CADEAU BISAC GAM021000 GAMES & ACTIVITIES / GUIDED JOURNALS THEMA WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 224 PAGINA’S FORMAAT 135 X 200 MM UITVOERING INTEGRAALBAND, TWEEKLEURENDRUK, SPOT UV OP COVER, LEESLINTJE VERKOOPPRIJS € 14,99


De meer dan 100 puzzels in dit boek worden begeleid door geweldig illustraties en nemen je mee op een reis rond de wereld. De puzzels en uitdagingen zijn thematisch opgedeeld aan de hand van de bestverkopende edities van het spel: USA, London, France & Old West, Asia, Nordic Countries, Heart of Africa en meer. Iedere bordspelfan en puzzelpro kan er zijn hart aan ophalen.

LEGENDA Station

Het bordspel Ticket to Ride werd in 2004 bedacht door Alan Moon en is wereldwijd meer dan 9 miljoen keer over de toonbank gegaan. Het spel won meer dan 25 internationale awards, waaronder de International Gamers Award en de Duitse Spiel Des Jahres-award. Het spel is vertaald in meer dan 19 talen met als topverkopers de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Scandinavië, Canada, Nederland, Duitsland, en Polen.

Emplacement

Kun je een spoorlijn ontwerpen die alle stations en emplacementen met elkaar verbindt? BELONING Als je alle sta tions en emplacem enten met elkaar weet te verbinde n, win je twee groene treinkaarten

Spring aan boord tuur!

van dit nieuwe puzzelavon

4

MUS


IS ROND MAAK EEN RE AN UIT DE WERELD V MET JE LUIE STOEL O RIDE HET TICKET T P U Z Z E L B O E K.

5

TICKET TO RIDE PUZZELBOEK

Stap aan boord en reis rond de wereld in 100 puzzels

H

et Ticket to ride puzzelboek is gebaseerd op het gelijknamige bekroonde bordspel en staat vol met 100 originele, kleurrijk geïllustreerde en uitdagende puzzels voor zowel fans van het bordspel als puzzelfanaten. Prachtige handgetekende kaarten en illustraties nemen je mee op een mondiaal avontuur over het spoor, onderwijl je raadsels oplost en beloningen verzamelt wanneer de trein elk land en elke stad aandoet … tenzij je ontspoort door de moeilijke puzzels! Ben je klaar om buiten het spoorboekje te gaan? Klim dan aan boord want jij hebt een Ticket to Ride!

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326412

ISBN 978 90 453 2641 2 NUR 370 CADEAU / 493 PUZZELBOEKEN BISAC GAM007000 GAMES & ACTIVITIES / PUZZLES THEMA WDK PUZZELS & QUIZZEN // WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 224 PAGINA’S FORMAAT 170 X 238 MM UITVOERING HARDCOVER, FULL COLOUR, MAT LAMINAAT MET SPOT UV OP COVER VERKOOPPRIJS € 19,99


Zo werkt het: Een spiraalpuzzel bestaat uit twee spiralen die variëren in breedte en die samenkomen in het midden. Begin bij een van de twee uiteindes aan de buitenzijde en kleur naar het midden toe. Kijk af en toe van een afstandje of je al kunt ontdekken wat de oplossing kan zijn. Voor speciale effecten kun je verschillende kleuren gebruiken, kleurverlopen maken of de puzzel in kleursecties verdelen.

Begin met kleuren aan een van de twee uiteinden van de spiraal en werk toe naar het centrum van de cirkel.

Kleuren en puzzelen met een twist! Experimenteer met verschillende kleuren binnen een puzzel en maak de mooiste kunstwerken!

6

MUS

OOK : VERKRIJGBAAR


DE NIEUWSTE P U Z Z E L R AG E VAN 2021!

7

SPIRO PUZZELS 3 KUNSTWERKEN

30 verborgen kunstschatten in spiraalvorm om in te kleuren

S

piraalpuzzels zijn een nieuw fenomeen en onwijs verslavend. Ze zijn geïnspireerd op de eeuwenoude techniek van het etsen in spiraalvorm. De puzzels in Spiropuzzels 3 zijn gebaseerd op 30 prachtige kunstwerken van diverse kunstenaars. Ze zijn omgetoverd tot verdraaid moeilijke beeldpuzzels die het uiterste van je geduld vergen. Je vindt verscholen in de spiralen onder meer werken van klassieke kunstenaars als Degas, Escher, Munch en Da Vinci, maar ook van moderne, eigentijdse kunstenaars als Basquiat, Blek le Rat, Haring en Banksy. Volg de lijnen van begin tot eind en vul ze met kleur om te ontdekken welk pronkstuk in de puzzel verborgen ligt. Varieer met kleurgebruik om de puzzels een persoonlijke touch mee te geven, scheur ze daarna uit langs het handige perforatielijntje en lijst ze in!

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326900

ISBN 978 90 453 2690 0 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC GAM01900 GAMES & ACTIVITIES / COLORING BOOKS THEMA WFX KLEURBOEKEN EN ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 64 PAGINA’S FORMAAT 300 X 300 MM UITVOERING PAPERBACK, ENKELZIJDIG BEDRUKT, SPOT UV OP COVER, PERFORATIELIJN OP ELKE PAGINA VERKOOPPRIJS € 14,99


2

3

2 3

2 2

3

2

2 2 2

4

3

3 3

2

3 3

3

4

3

3

3

5 4

3

5

3

5

4 3 3

4 4

5

4

3

4

4 3

3

4

3

9 8

7

5 4

9 8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 5

5

4

3

8

5

4

9

7

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 5

4

9

8

3

4 3

9

3

5 5

4

9 9

5 4

9

5 4

3

4

9

4

4

9

5

4

3

4

5

4

9

5

4

5

9

3

5 5

3

5 4

4

4 4

5

4

4 4

4 4

4

4

5 3

4 4

4

4

4

3

5

4 4

5

3

4

4 4

5 5

3

4

5 5

4 4

2

5

5 5

3

2

5

4 4

3

2

5 4

3 3

3

2

5

4

3 3

5

4

3 3

3

5

4 3

3

2 2

3 3

4 3

4

8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12

5

8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11

5

7

5 8

9

3

8

5 5

8

7 7

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 7

6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 7

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2

2

3

4

3

5

5

5

3

5

3

3

4

4

3

4

3

7

3

6

7

8

7

8

10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 10 2

10 10 4

10 10

10 10 10

4 1

4

2

1 1

2 2

1 2

2

2

2 2

2

2 2

2

2 2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

22

2 2 2

2

2

2

132 2

2

3

23 3 3

2

5

3

35

3

3

5

4 4

3

5

5

3

33

5

5

35

5

5

5

33 5

5 5

5

24

25

3

5

4

44

4

53 5

4 4

5

3

35

5

5 5

3

3

5

4

4

4

4

45

4

5

4

5

5 5

25

9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12

5

4

9

9

5

10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 12 12

5

5

4

5

5

4

4

9

53

4

4

4

4 4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

2

3

3

3

3 2 33

3

5

3

43

4

4 3 3

3 3

3

33

44

3 3

3

3

4

43 3

9

4

7

3

3

3

7

47

47

3

6

7

3

3

3

3

3

2

33

4

2

9 8

4

6

33 43 47

3

335 3 33 3

9

7

5

4

7

3

310

7

2

5

4

4

45

3

8

6

2

7

7

2

4

4

55

5

4

5

3

8

8

5 4 8

8

7

7

7

7

7

7 6

6

6

2

2

447 74 10

4

2

10 10

4 3

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12

510 105 10 10 5

5

54 5 9 8 7

7 447 4

7

4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12

5

5

4 7 75

7

44 7

5

54

4

4 8 85

6

44

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12

5

4

3

47 6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 12 12 12

5

4

9

4 4 44 5 95 3

3 23 33 3 333

3

9

3

5

5

4

3

5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 11 11 10 11 11 12 12

5

4

44 4 44 4 4 54 5 4 4 3 3 3 3 8 8 9 9

3 3 33 3

4

5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12

5

5

3

5

4

3

5

5

10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 11 10 11 10 11 10 11 11 12 11 12 12

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 10 11 10 11 11 12 12 12

5

5

5

4

4

5

3

5

4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12

5

6

9

3

4

4

3 33 3 333 34 3

5

5

4

3

3

4

9

4

10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12

5

6

4

4

4

4

4

4 3 53

5

5

3 5 4

3

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3 32 3 4

4

4

4

4

4

5

4

7

5

4

4

10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 12 12 12

5

4

4

4

4

4

4

5

5

34 3 2 3 3

5

4

3

2

2 2

2

2

2

4

24

3

3 3

23

4

4

234 42 4

4

5

3 2 42

5

5

4

3

4

4

2 4 42

5

5

2 4 52

4

5

5

4

25

4

5

5

2 5

5

2

5

5

5 5

25

5

25

5

3

3

4

3

4

4

4

5

5

103 3 4 32310310 5 344 32

2

3 5

3 4 4 55 25 23 3 3 23 42 4 42 4 2

2

8

57

7

5

57

6

7

7

45 7

7

510

10

3

3

5 4

4 4 44 2

3

2

2

4 3

2

42

4

3

3

2

3

2

4

5

3

7

10 10

5

10 10 10

5

5

35

310 10310 23

5

33

5

5

5

3 5

5

6

1

2

2

3 5 53 10 103 5

5

33 5 53 5

5

5

5

6 3 2

4

4 2

2

53

32

10 10

5

5

4 4 44 3

3

33

3

3

34 2

4

4

34

4

4

3

34

3

2 5

3

3

4

4

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

5 5 5 5455 5 5 5 5 54

5

5

4

4 4

43

4

5

5

5

6

9

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

55 55

5

4

4

57

4

34

3

5

4 4 44 4 54

2

3

4

4

2

44 3

5

4 6 24 3 33

5

3 4 43

36

4

6

3

4

4

4

4

3

4

510

5

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2 23 22

2

3

3 2 2

32

2

2

2

23

3

3

23

4

4 3 3 23 3 23 23 3

3

3

3

3

3

3

3

3

2343 23

2 2

2

3

3

22

3

4

23

3

5

3

2 4 43 4

4

3

3

4 3

52 3

3

23

52 4

3

4

3

4

4

4 3

4

4

4

4

4 4

4

234 43 3

3

2 3 32

3

4

3 34 34 4

3

3

3

3

34

4

33 4

4

35

4

4

4

4 4

3 3 43 3

33

3

3

33

3

3

3

35

3 5 53

5

5 4 4 3 5 53 34

4

4

3

3

3

5

4

4 3

33

5

5

5

5

4

4

4

5

4

4

4

5

5

4

3

2 4 42

5

4 3

5

5

5

3 45 43 4 553 4

5

4

4

5

5 5

2 4

5

35

3

5

5 5

33

3

4

4

6

35 45 35

5

25

4

33

3

5

3

3

5

5

5

354 5 25 5

4

5

4

54 510 510 5

554 5 55 5

45

5

454 3 44

5 5

35

5

4

4

5

7

6

5

34

6

5

4

5

4

35 5

43 9

7

3 1 31 2

2

2

2

2

1

11

1

3 1

1

31

12

2

2

3

2

1

1

2

1 1

2

12

3 1

2

3 123 2 2 3 4 2

2

2

2

3

12

2 2

2

2

12

2 1

2

2

4

3

2

2

1

3 3 32 34

3

2 2

2 2 3 3

MUS

2

3

3

2

2

2

3

22

2

2

1

22

2

2

2 2

1

2 34 32

2

3

2

2

2

2

2 2 22

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

3

2

1

52 3

2

2

2

2

2

1

1

3 2 2

4

2 2 22 2 22

3 1

2

1

2

1

2

22

5 1

3

235 3 24

3 3

23

2

3

5 2

2

3

2

22

2 2

3

3

3

23

5

3

2

2

4

4

4

43

3

3

2

3 3 33

5

35

7

5

5

55

4

5

4 5 45

10 10 10 10

5

55

5

5

4

10 10 10 10

4

4

5

5

4

5

5

7

10 10 10

55 5

6

494

10 10 10

5

5

10 10 10

5

4

4 4 54 10 10 4

4 4

4

4

4

10 10

4 344 53 104103 10 3 10

10 10 10 10

5

10

5

2

5

25

5

5

5

2

2

2

3

5

5

5

5

5

2

42 4

3

4

244 24

4

3

3

5

3

4

4

3

4

3

2

2

4

3

2

3

1 3 31

13

3

13 2

3

3

4 2

3

3

2

2

4

3

2

2

4

5

3

2

2

4

5

4 2 42 13

4

4

3

4

4

14

4

13

3

2

4

4

4 3

5

4

4

3

3

3

3

2

5

4

14

13

5

2

4

4

5

3

3

3

3

3

5

24

4 3

25

4

5

5

4 4 24 2

4

3

3

5 5

4

42

4

3

3

4

5 5

5

5

4

5

4

10 10 10 10

5

4

3

5 5

24

4

10

5

25

4

4

5

24 2

5

3

4

2

23

5

3

2 1

4

4

3

3

4 2

2

5

3

5

4

4

3

5

3

5

52 3

2

2

355103

10 10

3

3

3

2

3

10 10

5

3

2

2

2

22

2 2

2

4

5

7

9

3

8

7

5

4

5

4

10 10 10

5

5

5

3

5

3

3

3

3

3

2

5

4

5

5

10 10

5

105 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 11 10 11 10 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 10

5

5

5

43

33

3

3

3

5

2

5

5

4

34 4 3

4

343

9

3

3

4

3

3

92

3

2

45 4

54

2

2

9

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

2

5

5

5

3

3

5

4

3

4

3

5

4

3

4

5

5

4

53 3

3

9

9

5 5 5 4104 10 11 10 5 5 105 10 5 5105 10 10 5 105 11 104 10

4

4

45 4104 3

4

34 3

9

9

4

5

5

54 10 5 5105 11 4 5 105 10 5 510 5 10 11 10 5 510 5 10 5 10 5 5 105 10

9 3 93

2

5

5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11

4

5 4 54

3

2

4

3

4

3 310 3 10 3 10 3 3 103 10 5 5115 10 5 10 5 3 103 10 1110 11 11 10 105 10

5 4

235 2

2

4

11 101110 11 10 11 10 7 7 108 10 9 3115 10 3 310 3 10 3 10 3 511 5 105 10

3 4104 11 2 10 5 10 4 510 5 10 5 5105 10 5 210 2 10 65 510 5 105 10 11 10 11

45 4

25 4 5 3 5 33

3

2 3 32

3

1 3 31

2

35

5

5

4

4

25

4

2 5

4

4

3

2

3

5

4

4

5

5

5

43 34

24 3 2 2

4

35

5

4

5 5

4

4

33 4

2 5 52 5 52

4

5

3

2 2

2 42 4

5

3

3

4

5

5

4

9

10

10 10 10

3 4 54 10 104 4

5

55 5105

10 10 11

10 10 10 10 10

44 45

4

44 5

5

242 23

3

5

2 3 32 3 31

3

3 3 3

35 4 3

3

43

5 3

2 42 4

2

2

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

10 10 10 3 4 410 4 10 4 10 4 4104 10 4 410 4 10 4 10

3 3 103 10 3 4 4104 10 4 410 4 10 4 10 54 10 10 10 11

3

3

3

5

2 2

3

4

3

4 2 53

3

2

3

53 35 2

4

4

3

4

4

3

4

3

3

3

3

2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3

35 3

4

3

9

4

2

5

4

3

3103

5

2

3

5

4

3

3

3

3

3

3

2

10 10 3 103 10 3 3 2 2102 10 10 10

3 3 2 2 2 2 53 10 10 10 10 10 10 10

2

2

2

5

5

2

2

2

2

2

7

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 5

5

4

5

4

5

5

5 4

4

5 5 5

4

5

5

5

5

3

5 5

7 2

6 2

5 5

3 2

10 10

5 5

5

2 2 5

5

3

2

4

3

4

4 4

4 5

6 6

4

4 4

4

4

3

4

6

5 5 5

4 9

6 7

7

5

5

6

3

5

7

6 9

5

4

4 6

5

5

6

4 3

5

5 4

7

5

5

4

4 3

5

5

6

3

5 5

4 4

3

3

4

3 4

3

4

3

3

5

5

7 7

9

5

5

4 4

2

3 4

3

4 4

2 2

4 4

2

3 3

4

3 3

5

4 4

5

5

5

4 4

3

5

5 5

4

3

2

5

5

4 4

2

4

7

4

3 5

4

4

3

3

5

5

4 3

3

4

4

4

2 5

4

4

2

4

5

5

3 2

4

4

4

3

5 5

3

3

3

4

10

3

2 2

4

3

3

2

3

4

7

7

2 2

3

3

2

6

3

3

7

7

7 2

2

3

4

6

2

3

7

7

7 10

2

6

1 2

5

3 4

10 10

5 5

3 4

2

5

5 5

2

7

3

5

6

7 2

7

7

10 10 10

3

10 10 5

2

7

6

10 10 10 10

10 10

5 5

5 5

3

3

2

10 10 10

5

5 5

3

3 3

7

6 7

3 3

3 3

3

3 3

10 10 10

5

5

3

6

7

3

3

5

6

7

3 3

10 10 10

5

5

3

3

3 3

2

5

3

3

7

3 3

3

3

2

5 5

5

4 4

5 5

5

4 4

5

3 2

5

3

3 3

3

7 7 8 8 8N 13 7 0.0 7 070 6 10 10 10 10 E R DA AL7ME 7LAR 7 EN 7 V7ER7KO7CH 10T!10 10 10 10 5 EXEMP

6

7

3

3

3

3

3

3

3

3

2

5

3

3

3

3 3

3

2 2

5

5

4

4 3

5

4

4

5 5

5

4

4 3

5

4

4

5 5

4

4

3 3

4

4

3

5

3

2

5

3 3

3

5

3

4

3

3

4

3

3

5

5

3

2

5

4

3 3

5 5

5

3

3

5

5

4

3 3

5 5

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

5

5 4

3 5

5

3 3

5

5 5

4 4

4

5

5

3

5 5

5 4

4

3

5

4 4

5 5

5

4 4

3

5

4

3

5

5 5

4

4

3

5

4

3

5

5

4

3

3

2

2

5

4

3

3 3

2

3

3

3

5

3

3

2

22

4

3

3

2

5

3

3

22

2

2

32 23 3

3

2 2

5

4

3

3 3

2

3

7

6

3 3 12 3 3 8 8 9 9 3 3 9 8 7 7 10 10 10 10 10 5 47 58 529 1036 11 3127 4 85 4 9 4 104 11 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 7 7 8 8 8 8 8 8 7 6 7 10 10 10 10

3

3

2

4

3

3 3

2

5

4

3

3

2 1

2

22

4

6

3

3

3

3

2

4

3

3

2 2

4

3

2

2

3 53 3 2 2

4

34

3

3

2

3

2

2

2

5

3

2

5

3

3

2

2

4

2

2

3 3

2

2

1 2 21

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2 3 32

2

2

2

2

3

3

2

12

3 3

4

7

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 12 2 2 12 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5

1

4

3 4 4 4 3 4 4 6 7 7 7 5 4 5 10 10 10 10 10 102 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11

5

10 10 11 11

10 10 10 11 10

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 9 7 7 8 5 4 4 5 5 10 10 10 2333 3 23 3 33 24 4 24 42 5 4 535 5 5 3 3 3 454 4 3 35 53 53 53 5 535 5 354 5 33 433 3 3347 37 48 39 3 435 3 3 45 53 5 3103 10 4105 4

3

4

4

5

10 10 10 10 11 11

5

6

5

444 5 4 5 454 4

3 24 44

4 4

4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

10 10 10 10

10 10 10 10

34 44 3 4 4 346 37 33 4 4

4 3

4

4

4

10 10 7 511 4 11 6 6119 10 10 11 11 11 3 4 5 5 10 11 101110 11 4 4104 10 10 2 103 10 10 4 106 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12

6

4

3

10 10

55 5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11

4 5 55

7

5

10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11

55 5 5

7

3 3

2

1 2 22 2 22

3

4

3

3

3 2 22 2 22 23 2

2

2

23

3

3

2

2

2

2

5

4

22 3

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

2

3

2

2

2

2

5

5

4

4

4

4

10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12

5

5

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

5

3 3 43

2 24 35 4

224 24

22

3

2

2

5

4

3

4

3

3

2

2

2

2

4

2

3

2

2

5

2

4

4

4

4

4

3

3

3 3

2 2 32

2

2

23

3

2

2

2

3

3

22 22 23

2

2

33

2 2 32 3 32

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

4

3

3

22

2

1

2

2

2

4

2

3

4

5

3

4

4

5

5

5

4

4

4

4

5

3

4

5

5

3 10 10 10 10 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 7 4 5 5 5 5 5 10 10 10 22 2 2 22 3 3 323 3 4 24 4 4 424 5 5 525 5 5 25 5 2 233 3 3 333 3 33 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 10 10 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 6 6 4 5 5 5 5 10 10 10

1

2

3

3

3

2

2

2

3

2

2

2

35

5

2

1

1

4

35

22

2 1

2 2

3

2 3

2

2

23

2

5

4

3

3

3

5

4

2 3 32

2

2

2

1

2

3

3

5

2 3 32 3 43

2

2

2 2

3

3

2

2

2

2

23

3

3

3

4

4

5

3

3

5

5

4

4

2 2 22

2

2

8

2

22

2

2

3

3

2

2 2

3

3

3

5

4

22 2 2 3 2 3 3 3 4

2

2 2

3

3

3

4

4

10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 12 12

5

5

5

4

10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 12 12 12

5

5

5

4

4

4

5

4

4

4

5

5

4

4

4

4

5

5

4

4

5

3

5

4

3

4

4

3

4

4

10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12

5

5

4

4

4

3

3

4

4

4

5

5

4

4

4

4

10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12

5

5

5

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2 2

3

3

2

2

10 10 10 10 11 11

5

10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 12 11 12 12

5

5

4

5

4

3

5

5

3

3

3

2 2

5

10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 11 12 12 12 12 12

5

5

4

3

2

35 4104

5

5

5

4

3

5

4

3

35

5

4

4

2

3

2

4

3

2

2

2

2 2

5

10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 12 11 12 12 12

5

4

3

2

2

2

2

2 2

2

3

4

2

2

5

3

2

2

2

2

10 10 10 10

10 10 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 12 11 12 11 12 12

5

3

2

2

2

2

2

6

10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 11 11 12 11 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

43

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2 2

5

2 2

2

2

2

2

4

2

2

2

1

7

10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

5

2

1

1

2

22

1

1

1

2

2

1

1

2 2

7

4 3 53 310 4 115 11 1210 12 12 10125 12 12 101211 12 6 12 7 7 127 12 7 7127 12 7 10 9 712 5 12 10 10 3 12 3 312 7 12 4 3 123 12 10 10 11 12 12 12 5 5 115 11 5 311 3 11

24 41 24 1

1

1

4

4

2 4 1

4

5

7

6 7127 11 7 7 7 11 7 10 6 in4Londen 9 11 10 101110 12 3 3 113 11 3 3113 11 3 12 3 3 117 11 5125 11 5 512 woont 5 12 11 10 5 511 5 10 5 11 12 Lauren 12 Farnsworth 125 12 12 12 12 10 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 6 6 7 7 7 7 3 5 5 5 5 5 5 5 6 4 10 10 10 10 11 en werkt – sinds haar afstuderen aan 4 2 12 2 4 3 53 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 6 6 6 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 10 10 10 10 10 12 11 11 of10Art 7 711 7 11 10 10 3 311 3 10 3 11 3 3 112 11 3 114 11 2 12 22 3 43 5 2 3113 10 2 het 2 Central 5 5 5 511 4 410 4 10 4 Saint 4115 Martins 5 10 5 5 105 10 11 12 11 11 5 College 115 11 1110 11 12 11 10 10 10 10 3 4 4– al 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 10 2 2 and 2 2 Design 5 5 dan 5 5 tien 5 jaar 5 5 in 4 meer 1 2 2 4 5 5 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 3 uitgeefsector. 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 2 10 10 10 2 3 3 de 2 3 3 4 4 Lauren 5 5 5 5 10 10 10 4 4 5is managing 1110 11 11 11 11 10 4 113 11 10 10 3 310 3 10 3 11 3 1010 3 4 21 2 22 33 3 4 4 5 2 3103 11 5 5 115 10 4 45 5 55 10 10 11 10 10102 11 4 411 7 10 4 11 5 5102 10 editor en illustrator bij Buster Books5 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 3 3 3 10 10 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 6 6 4 5 5 5 5 10 10 10 1 2 2 4 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 Koninkrijk. 10 11 10Verenigd 10 11 11 in Clapham, Ze 10 11 11 10 11 11 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 2 10 10 10 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 5 5 3 4 4 5 5 5 10 10 10 3 2 1 4 4 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 11 11 1110 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 loop 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 2 10 10 10 3 7 6 4 3 3 4 4 heeft 5 5 van 5 haar 5 4 carrière 4 4 5115 11 4 3 in2 de 7 6 6 1 10 3 3 3 2 2 2 2 2 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 10 10 10 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 aan10talloze succesvolle kinderboeken 1 2 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 11 10 11 11 10 101110 11 10 11 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 10 10 2 2 2 3 3 4 4 6 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 10 10 10 2 2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 10 10 10 10 10 meegewerkt. 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 10 11 11 10

10

5

24

8

7 8


URENLANG CREATIEF R! KLEURVERTIE

9

KLEUREN OP NUMMER 5

Winterwonderland

K

leurfans, puzzelfans en trillseekers kunnen hun hart ophalen aan dit nieuwe deel in de Kleuren op nummer-serie. Volg eenvoudigweg de kleurcode aan de zijkant van de pagina en breng de prachtige afbeeldingen uit het winderwonderland dat verborgen ligt in de puzzels tot leven. Prachtige rendieren, glinsterende bomen, sneeuwvlokken, Scandinavische patronen en nog veel meer wordt onthuld in de vormen. Kleuren op nummer deel 5: winterwonderland is een unieke kleurervaring die jong en oud urenlang creatief kleurvertier biedt.

VERSCHIJNT NOVEMBER 2021

9 789045 326405

ISBN 978 90 453 2640 5 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC GAM019000 GAMES & ACTIVITIES / COLORING BOOKS THEMA WFX KLEURBOEKEN EN ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 64 PAGINA’S FORMAAT 210 X 297 MM UITVOERING PAPERBACK, ENKELZIJDIG BEDRUKT, FULL COLOUR, SPOT UV OP COVER VERKOOPPRIJS € 9,99


Joseph Catimbang heeft

81k volgers ticarts

op zijn instagram @pentas

10

MUS

Joseph Catimbang is een FilippijnsAmerikaans autodidact illustrator en grafisch ontwerper. Joseph staat bekend om zijn surrealistische en minimalistische stijl. Zijn kunst roept emotie op door zijn ongelooflijke gedetailleerdheid en droomachtige perspectieven die de natuurlijke wereld benadrukken en in de spotlight zetten. Josephs werk is ook verkrijgbaar via zijn website pentasticarts.com.


DE VERBLUFFEN TEKENKUNST EN V O L V E R B O RG MYSTERIËN

11 MYTHOGRAFIE DIEREN

Een kleurboek voor volwassenen vol fantastische wezens en verborgen objecten

T

reed een wereld vol betoverende dieren, mythologische wezens en verborgen geheimen binnen in Mythografie kleur & ontdek: dieren. Maak kennis met prachtige illustraties van dieren – echt en fabel – die transformeren, verschuiven en die tot in verbluffend detail tot leven komen. Kleur de magie van meer dan 55 van deze oogverblindende, handgetekende illustraties en vind de verborgen beelden die wachten om door jou ontdekt te worden op iedere pagina. Laat elke illustratie knallen met kleur en maak je eigen, persoonlijke boek vol unieke kunstwerken. Reis je een weg door het breinbrekende, complexe en kleurrijke fantasierijk van Mythografie kleur & ontdek: dieren.

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326801

ISBN 978 90 453 2680 1 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC GAM01900 GAMES & ACTIVITIES / COLORING BOOKS THEMA WFX KLEURBOEKEN EN ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 128 PAGINA’S FORMAAT 250 X 250 MM UITVOERING PAPERBACK, GENAAID, 120 GR OFFSET WIT, ZWARTWIT, 11,5 MM RUG VERKOOPPRIJS € 15,99


Alexis Thomson is een Canadese kunstenares, geboren en getogen in Vancouver. Al op jonge leeftijd werd ze aangetrokken tot de beeldende kunsten en verkende ze verschillende kunstvormen als sculptuur, textiel, schilderen en illustreren. Op haar negentiende verliet ze de kunstacademie om een carrière als tatoeëerder na te streven. Alexis is vooral bekend van haar werk met vogels en botanica waarbij ze inspiratie haalt uit de studie naar planten en dieren. In aanvulling op haar fascinatie voor de natuurlijke wereld om haar heen, heeft ze ook een grote belangstelling voor het mystieke wat in dit boek prachtig tot uitdrukking komt.

KRACHT

Laat je meeslepen in de wonderlijke

DE WERELD 12

MUS

DE ZON

wereld van tarot


EEN PRACHTIG RDE GEÏLLUSTREE KKINGSREIS K L E U RO N T D E CHTIGE DOOR DE KRA WERELD EN MYSTIEKE VAN TAROT

13

DE WERELD VAN TAROT

Een voorspellend kleurboek

D

it tarotkleurboek is een prachtige verkenningstocht door een oude kunstvorm die nog steeds enorm relevant en bijzonder is in onze moderne tijd. Het gedetailleerde tekenwerk in De wereld van tarot geeft een creatieve draai aan de traditionele ontwerpen van een tarotdeck. Artiest Alexis Thomson maakt gebruik van glorieuze natuurlijke verbeeldingskracht naast mythologische verwijzingen om de prominenten kaarten te illustreren uit zowel de Major en Minor Arcana decks – waaronder de Hogepriesteres en het Rad van Fortuin. Elke plaat wordt vergezeld door fascinerende informatie zodat je de symboliek van elke kaart volledig kunt begrijpen.

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326665

ISBN 978 90 453 2666 5 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC GAM01900 GAMES & ACTIVITIES / COLORING BOOKS THEMA WFX KLEURBOEKEN EN ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 96 PAGINA’S FORMAAT 216 X 280 MM UITVOERING PAPERBACK, GENAAID, 140 GRAMS AMBER OFFSET, ZWARTWIT, DUBBELZIJDIG BEDRUKT VERKOOPPRIJS € 15,99


17 januari Spreuk voor geluk Groen lint • loper Als je meer geluk wilt, dan is dit een goede dag om de magie haar werk te laten doen. Gebruik een loper om de voorspoed waar je naar op zoek bent vrij te laten. Haal het groene lint door de loper en maak er een knoop in zodat je hem om je nek kan hangen. Elke keer dat je ‘m omdoet, zeg je Met een simpele sleutel ontgrendel ik voorspoed Veel mooie dingen komen mij tegemoet NOTITIES: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 september Spreuk voor het maken van nieuwe vrienden Kleurrijk borduurgaren Bijvoorbeeld als jouw jongste nieuw is op school, of wanneer iemand worstelt met het maken van nieuwe vrienden in een onbekende situatie, gebruik dan een beetje magie in combinatie met het alledaagse om dingen te laten ontstaan. Vlecht het borduurgaren tot armbandjes, en terwijl je dit doet, zeg je: Nieuwe vrienden en oude vrienden, laten we elke dag vinden Oude vrienden en nieuwe vrienden om ons aan te verbinden Wanneer kennissen uitgroeien tot vrienden Beleven we samen het plezier dat we altijd al verdienden.

Patti Wigington is sinds 1987 Paganist. Ze is hogepriester en oprichter van de Clan of the Stone Circle, een Keltische Paganisme-traditie. Patti is romanschrijver en schreef boeken als wicca- en kruidenexpert. Ze schrijft bovendien voor websites als About.com en LearnReligions.com over haar ervaring als heks en Paganist.

1 juli Spreuk voor goede doelen Laurierblaadjes • visitekaartje, foto of iets anders van het goede doel • paarse tas Als je bezig bent met vrijwilligerswerk in jouw buurt, dan kan deze spreuk – het liefst uitgevoerd op een zondag – werken om jouw goede doel te helpen. Wrijf de laurierblaadjes op het visitekaartje of voorwerp dat je hebt uitgekozen als symbool voor jouw doel. Terwijl je dit doet, zeg je Succes en prestatie voor deze liefdadigheid, Helpende handen en helpende harten Bewustwording en groei voor altijd Als eenieder bijdraagt met zijn parten

Stop de blaadjes en het visitekaartje in de tas en begraaf deze op een plekje bij jou thuis of vlakbij het kantoor van het goede doel. NOTITIES: _______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laat je kind de armbanden naar school dragen, zodat hij of zij ze aan klasgenootjes en andere potentiële vriendjes kan geven.

14

MUS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


EEN DENDE OOGVERBLIN R UITGAVE VOO L E E N JA A R V O BETOVERING!

15

ELKE DAG EEN BEETJE MAGIE

Een betoverend dagboek voor het hele jaar

C

reëer je eigen spreukenboek door elke dag een betovering uit te spreken en je eigen ervaringen en gewaarwordingen te noteren. Dit journal staat vol met gemakkelijke spreuken over van alles, zoals de liefde, vriendschap, geluk, kracht en innerlijke rust. Verbeter je emotionele kracht door het branden van een gouden kaars met sint-janskruid, venkelzaad en nootmuskaat, of maak een love jar om harmonieuze energie te creëren. Bij elke spreuk is het mogelijk om je eigen ervaring erbij te schrijven, zodat je na een jaar je eigen en persoonlijke magisch spreukenboek hebt gemaakt!

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 325675

ISBN 978 90 453 2567 5 NUR 370 CADEAU BISAC GAM021000 GAMES & ACTIVITIES / GUIDED JOURNALS // OCC026000 BODY, MIND & SPIRIT / WITCHCRAFT / WICCA THEMA VXWT HEKSERIJ EN WICCA / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 376 PAGINA’S FORMAAT 100 X 151 MM UITVOERING HARDCOVER, GENAAID, MET GOUD- EN HOLOGRAFISCHE FOLIE OP WIBALIN COVER, LEESLINTJE, BEDRUKT IN DUOTONE, GOUD OP SNEDE VERKOOPPRIJS € 16,99


Ochtend Affirmatie DATUM: ___/___/___ Maak je eigen gezondheidsaffirmatie en gebruik daarbij een van de bijvoeglijke naamwoorden hieronder. Ik,

, ben

jouw naam

bijvoegelijk vnw

DROMENVANGER

en klaar voor vandaag.

energiek

DATUM: ___/___/___

sterk

De betekenis van wat ik vannacht droomde:

gezond opgeladen vitaal actief flexibel

anders

OOK GBAAR: RIJ RK VE

DATUM: ___ /___ /___

meet je ochtenden Hoe beïnvloeden je vroege uren jouw dagen op het gebied gezondheid, energie, prestatie, vrede, goedheid en vreugde? Markeer hoe helder je innerlijke zon vandaag straalt.

40

16

50

60

70

30

80

20

90

10

100

MUS


L E E N B O E K VO MATIES QUOTES, AFFIR N VO O R & O P D R AC H T E E N D! IEDERE OCHT

17

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK! Ben jij iemand die iedere ochtend bij het afgaan van de wekker vrolijk fluitend met het goede been uit bed springt? Of wil je je het liefst meteen weer omdraaien en verder snoozen? Of je nu een ochtendmens bent of niet, wat je doet wanneer je wakker wordt, kan je humeur, welzijn en motivatie de rest van de dag bepalen. Dit journal met opdrachten, vragen en inspirerende quotes van bekende schrijvers, atleten, filosofen, ondernemers en vele anderen helpt je een inspirerende ochtendroutine voor jezelf te creëren waar je de rest van de dag de vruchten van plukt. Zo stap je nooit meer met het verkeerde been uit bed, maar geniet je van alle mogelijkheden en mooie momenten die de dag je brengt!

VERSCHIJNT NOVEMBER 2021

9 789045 326511

ISBN 978 90 453 2651 1 NUR 370 CADEAU BISAC SEL021000 SELF-HELP / MOTIVATIONAL & INSPIRATIONAL // GAM020000 GAMES & ACTIVITIES / ACTIVITY BOOKS // GAM021000 GAMES & ACTIVITIES / GUIDED JOURNALS THEMA WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 368 PAGINA’S FORMAAT 114 X 146 MM UITVOERING INTEGRAALBAND, FULL COLOUR, MET LEESLINTJE VERKOOPPRIJS € 14,99


plaren van

Al meer dan 600.000 exem Mijn bullet journal van MUS

18

MUS

verkocht!


T MET COMLEE VERNIEUWDE SE CRASH COUR

19

MIJN BULLET JOURNAL

D

e nieuwste Mijn Bullet Journals van MUS hebben een prachtig jasje dat getekend is door Ernst Haeckel. Haeckel was een Duitse bioloog, natuuronderzoeker, filosoof en arts, maar bovendien een hij begenadigd illustrator van onwijs gedetailleerde en kleurrijke tekeningen van de natuur. Tijdens zijn leven onderzocht Haeckel flora en fauna van op de hoogste bergtoppen tot in de diepste oceanen. Hij ontdekte, beschreef en gaaf een naam aan duizenden nieuwe soorten, en ving hun beeltenissen in ongelooflijke illustraties. Zijn tekeningen zijn ware kunstwerkjes en een traktatie voor het oog. We hadden ons geen mooiere nieuwe delen in onze serie bullet journals voor kunnen stellen!

VERSCHIJNEN SEPTEMBER 2021

9 789045 326849

9 789045 326962

ISBN 978 90 453 2684 9 (ORCHIDEE) 978 90 453 2696 2 (KOLIBRIE) NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC CRA000000 CRAFTS & HOBBIES / GENERAL // SEL045000 SELF-HELP / JOURNALING THEMA WZSN BLANCO SCHRIJFWAREN OMVANG 240 PAGINA’S FORMAAT 160 X 215 MM UITVOERING INTEGRAALBAND MET DRIE LEESLINTJES, UITNEEMBARE CRASH COURSE VAN 32 PAGINA’S EN AMERIKAANS STOFOMSLAG VERKOOPPRIJS € 13,99


Keuze uit meer dan

20

BBNC UITGEVERS

20 designs!


MIJN BULLET JOURNAL ACTIE!

21 In de hele maand SEPTEMBER al onze bullet journals van € 13,99 voor € 10!* Er is divers promotiemateriaal beschikbaar. *Muv de ECO en GREEN bujo.

10,-


22

MUS


23 welkom in de wondere wereld van planet prudence

I

n haar tekeningen laat ze haar volgers zien wie ze echt is: het Planet Prudence-figuurtje is haar digitale evenbeeld, met uitzondering van het blauwe haar. Prudence heeft in haar jonge leven al heel wat meegemaakt. Haar mentor liet haar zakken omdat ze niet inging op zijn avances, waardoor ze niet kon afstuderen aan de kunstacademie. Het kostte haar een diploma, maar ze koos wel voor zichzelf. Deze traumatische gebeurtenis zorgde ervoor dat ze haar interesse in kunst verloor en het duurde even voordat ze haar creatieve vonk weer vond.

het balletje verder rollen. Na het telefoontje uit Amerika, van een uitgeverij uit Miami, was Planet Prudence niet meer te stoppen en is haar account nu een wereldwijde hit.

Na veel omzwervingen, begon ze weer te tekenen in de pauze van haar werk bij een callcenter. Ze startte het Instagram-account Planet Prudence om te kunnen zien hoe haar comics in de loop van de tijd evolueerden. Haar enthousiasme groeide en ze ontplooide haar talent evenzeer. De bekende website 9GAG pikte één van haar comics op en toen ging

Haar inspiratie haalt Prudence uit haar dagelijks leven en de wereld en mensen om haar heen. In 2018 verscheen haar eerste boek Bad at Adulting, Good at Feminism met haar comics bij een Amerikaanse uitgeverij. In samenwerking met MUS verschijnt er nu een exclusief Planet Prudence journal en een spelboek vol met This or That?-vragen.

de onwijs populaire comics van prudence zijn niet alleen enorm grappig: ze bevatten een belangrijke boodschap


Prudence Geerts is hét gezicht achter het populaire Instagramaccount Planet Prudence dat meer dan 770.000 volgers telt. Prudence is een Vlaamse selfmade illustrator en striptekenaar. Met Planet Prudence heeft ze een community opgebouwd waarin mensen elkaar vinden en steunen rond de thema’s body positivity, body acceptance en selflove.

Prudence heeft

770k

volgers op Instagram @planetprudence

24

MUS


25 PLANET PRUDENCE JOURNAL

P

lanet Prudence komt in samenwerking met MUS met een prachtig journal voor al jouw journalbehoeftes. Dit luxe boek heeft niet alleen een mooie cover gemaakt door Planet Prudence, maar ook full colour illustraties door het journal heen. Plannen doe je vanaf nu in stijl met Planet Prudence! Het boek is voornamelijk een bulletjournal dat jij zelf naar wens kan invullen, maar er staan ook leuke voorbedrukte pagina’s in, in de bij Planet Prudence passende thema’s selflove en selfcare. Zo vind je in het boek onder meer verschillende affirmatiepagina’s zodat je niet vergeet lief te zijn tegen jezelf en een boodschap van de Planet Prudencecommunity, die ook door dit journal heen in de spotlight zal staan.

VERSCHIJNT NOVEMBER 2021

9 789045 326795

ISBN 978 90 453 2679 5 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC CRA000000 CRAFTS & HOBBIES / GENERAL // SEL045000 SELF-HELP / JOURNALING THEMA WZSN BLANCO SCHRIJFWAREN OMVANG 208 PAGINA’S FORMAAT 150 X 210 MM UITVOERING HARDCOVER, LEERLOOK, FULL COLOUR, AFGERONDE HOEKEN, GOUDPREEG OP COVER, MET TWEE LEESLINTJES, VERTICAAL ELASTIEK, POCKET EN PENLOOP VERKOOPPRIJS € 21,99


samen slapen of

alleen slapen

THIS OR THAT

nooit meer tandenpoetsen of

nooit meer douchen

bh of

maand verband

geen bh

scheren of

of

niet scheren

tampon

het tweekeuzenspel van planet prudence

26

MUS


DURF JIJ TE KIEZEN?

27 THIS OR THAT? Het tweekeuzenspel van Planet Prudence

T

his or That-vragen zijn de beste manier om iemand beter te leren kennen. Douche jij ’s ochtends of ’s avonds? Slaap jij in een pyjama of naakt? Kies jij liever voor financiële stabiliteit of volg je liever je hart? Je zult versteld staan van de keuzes die mensen maken. Er zijn verschillende manieren waarop je This or That? kunt spelen. Doe snelheidsrondes waarin mensen zo snel mogelijk moeten antwoorden, speel rondes waarin mensen hun keuzes moeten beargumenteren of probeer te raden wat de ander zou kiezen. Het is ook een leuk spel om te spelen met een groep vrienden. Je zal zien dat het soms best lastig is om een keuze te maken, maar je moet kiezen!!

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326757

ISBN 978 90 453 2675 7 NUR 370 CADEAU BISAC GAM020000 GAMES & ACTIVITIES / ACTIVITY BOOKS THEMA WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 384 PAGINA’S FORMAAT 100 X 150 MM UITVOERING PAPERBACK, FULL COLOUR, METALLIC FOLIE OP COVER VERKOOPPRIJS € 12,99


Geef het doosje cadeau aan je Valentijn, je beste vriend(in), aan je zoon of dochter, aan een collega die afscheid neemt, als kraamcadeau of als huwelijkscadeau. Er is voldoende ruimte in het doosje om het aan te vullen met persoonlijke aandenkens. Bovendien kun je het doosje natuurlijk ook gewoon zelf gebruiken en vullen met mooie momenten om later heerlijk aan terug te denken.

DATUM

3 maart 2021

DATUM

Enorm genoten van een wandeling met jou langs de Zevenhuizerplas. Ook al was het koud en nat, en was ik chagrijnig.

Een doosje vol mooie momenten KAARTJES.indd 1

Een goede kop koffie gehaald bij dat nieuwe koffietentje in het dorp.

06-05-21 10:48

DATUM

DATUM

28

MUS

06-05-21 10:48

24 mei 2021

Vandaag vroeg ik je eindelijk of je met me wil samenwonen, en je zei JA!

Op het bankje in het park in alle rust een heerlijk boek uitgelezen. De honden renden vrolijk door de modder!

Een doosje vol mooie momenten KAARTJES.indd 3

Een doosje vol mooie momenten KAARTJES.indd 2

06-05-21 10:48

Een doosje vol mooie momenten KAARTJES.indd 4

06-05-21 10:48


EN HET LEUKSTE STE PERSOONLIJK R CADEAU DAT E BESTAAT!

29

EEN DOOSJE VOL MOOIE MOMENTEN

100 kaartjes om zelf in te vullen

E

en doosje vol bijzondere momenten bevat 100 kaartjes met schrijfruimte die je zelf kunt vullen met de mooiste momenten. Vul bijvoorbeeld een heel jaar lang kaartjes in met de grappigste, leukste, bijzonderste, liefste, meest romantische momenten die je meemaakt met je partner, met je kinderen of met je familie. Denk je eens in wat een enorm uniek cadeau dat zou zijn, en hoe leuk het is omdat van iemand te krijgen. Ga meteen aan de slag en maak het mooiste cadeau wat iemand maar kan wensen zelf!

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326832

ISBN 978 90 453 2683 2 NUR 370 CADEAU BISAC GAM021000 GAMES & ACTIVITIES / GUIDED JOURNALS THEMA WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 100 KAARTJES FORMAAT 105 X 155 X 5 MM UITVOERING KARTONNEN DOOSJE MET 100 KAARTJES, LINT, FULL COLOUR BEDRUKT VERKOOPPRIJS € 14,99


People: sociale verbondenheid. Dat houdt in dat we ons verbonden voelen met collega’s en het gevoel hebben erbij te horen.

Purpose: bijdragen aan een groter geheel. Dat groter geheel kan voor iedereen anders zijn. Voor de een is het duurzaamheid, voor de ander inclusiviteit of rechtvaardigheid.

Progress: persoonlijke ontwikkeling. Voornamelijk wanneer je zelf bepaalt waarin je jezelf ontwikkelt.

rmen

De vier p's van werkgeluk vo

Pleasure: plezier en flow. Het kortetermijnaspect van werkgeluk dat gaat over de leuke momenten en positieve emoties.

de basis van de praktische opdrachten in dit boek

OPDRaCHT 1

Yaël Rosen kon niet verkroppen wat ze zag gebeuren in het werkende leven: de vermoeide zuchten op maandagochtend, de ongeïnspireerde blikken in de trein en het leven voor het weekend. Dat móet anders kunnen, dacht ze. En zo begon haar werk als werkgelukdeskundige. Haar missie? Zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gelukkiger maken. Vanuit haar achtergrond in de positieve psychologie en gedragsverandering vertaalt ze wetenschappelijke inzichten over geluk op een toegankelijke manier in praktische handvatten om het werkgeluk te versterken in workshops, (advies)trajecten en het Werkgeluk werkboek.

Welke factoren zijn volgens jou op dit moment het meest van invloed op jouw geluk?

• • • •

30

OPDRaCHT 2

Big cash money en mooie spullen

Hoeveel salaris zou jij jaarlijks nodig hebben om een droomleven te kunnen leven?

MUS

,-


AN MAAK WERK V K JE WERKGELU ER E N WO R D W E VERLIEFD OP JE BAAN

31

WERKGELUK WERKBOEK

Maak werk van je werkgeluk met de sleutels van people, purpose, progress en pleasure & voel je een geluksvogel

B

etrap je jezelf er weleens op dat je enorm verlangt naar je vrije dagen en dat je opkijkt tegen de start van de werkweek? Je bent echt niet de enige! Een kwart van de werkenden geeft zichzelf een score van 6 of lager op werkgeluk. Met het oog op het snelgroeiende aantal burn-outs is het hoog tijd dat we daar wat aan doen. Wanneer je meer werkgeluk ervaart, ben je 43% productiever, verzuim je 66% minder en ben je maar liefst 300% innovatiever. In het Werkgeluk werkboek maak je kennis met de vier p’s van werkgeluk: people, purpose, progress en pleasure. Je ontdekt wat er in de wetenschap bekend is over het vergroten van geluk en voert praktische oefeningen uit die je meteen kunt toepassen in je werk om je werkgeluk te versterken. Want, het leven is zoveel mooier als we daar allemaal wat meer geluk uit halen!

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326443

ISBN 978 90 453 2644 3 NUR 770 PSYCHOLOGIE ALGEMEEN / 370 CADEAUBOEKEN BISAC PSY012000 PSYCHOLOGY / EDUCATION & TRAINING THEMA KJWX WERKPATRONEN EN -PRAKTIJKEN // JMJ ARBEIDSPSYCHOLOGIE EN INDUSTRIËLE

PSYCHOLOGIE // VS ZELFHULP, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTISCH ADVIES OMVANG 192 PAGINA’S FORMAAT 170 X 240 MM UITVOERING HARDCOVER, FULL COLOUR, MET LEESLINTJE, SPOT UV OP COVER VERKOOPPRIJS € 19,99


Oefening 20

Charlene Rymsha, LCSW, is de oprichter van Everyday Coherence, een psychotherapeut, holistische lifestyle coach en de maker van de methode Say Goodbye to Burnout. Ze woont in New York en helpt ambitieuze en creatieve professionals een burn-out te overwinnen zonder hun relaties, inkomsten of vrijheid op te moeten geven. Dankzij haar opleiding in klinisch maatschappelijk werk, mindfulness en somatic modalities heeft Charlene een geïntegreerde en bewezen aanpak van het herstelproces van burn-out, met een meelevend ondersteuningssysteem op basis van bewijs. Dit is het eerste boek van Charlene, met een uitgebreide gids om helder te stralen (in plaats van op te branden).

EMOTIES IDENTIFICEREN + RELATIES WORTELEN Doel: Deze oefening is bedoeld om je te helpen je emoties te identificeren en een dieper inzicht te krijgen in je huidige relatie met emoties.

Tijd + herhaling: 15 minuten; 1 keer. (Indien gewenst vaker bekijken voor nader onderzoek. Houd de lijst met emoties bij de hand en raadpleeg deze vaak om je dagelijkse oefening met emotioneel bewustzijn op te bouwen.)

Instructies:

Mantra’s herhaald Een mantra, affirmatie of herformulering is pas effectief als je gelooft dat hij waar is, of als je gelooft in de potentie van de waarheid ervan. Het kan dan nuttig zijn om een inleidend zinnetje aan een mantra toe te voegen, zoals:

Neem de lijst van menselijke emoties hiernaast door en noteer bij de volgende vragen jouw bijbehorende emoties. Als je een emotie niet op de lijst ziet staan, voeg deze dan zelf toe. Houd deze lijst bij de hand als visueel hulpmiddel en kom er bij terug naarmate je leert je emoties te identificeren, toe te staan, te verkennen, te voelen en los te laten. 1. Welke emoties waren binnen jouw gezin meer toegestaan?

Ik ben klaar om ___________________________________________________________ of Ik ben aan het leren om ______________________________________________ Zie het als zijwieltjes op je fiets plaatsen: je kunt ze later altijd weer verwijderen als je meer vertrouwen krijgt. Als je werkt met grote concepten als vertrouwen in jezelf en diepe eerlijkheid, kunnen deze zijwieltjes iets zijn als: ik ben klaar om mijn innerlijke kennis te vertrouwen of ik ben klaar om te leren hoe ik volledig eerlijk tegen mezelf kan zijn. Zeg deze zinnen tegen jezelf en merk hoe ze je gevoel van wat mogelijk is veranderen.

32

MUS

2. Welke emoties zijn het meest acceptabel op het werk?

Tip Je kunt je baas er misschien niet van overtuigen om je een werkweek van dertig uur te gunnen (met behoud van salaris), maar je kunt je energie op het werk wel efficiënter gebruiken door gedurende de dag minipauzes te nemen. Zelfs als je elk uur even opstaat en vijf minuten rondloopt, krijgen je lichaam en geest al de kans om te herstellen.


H T E R E, VO L M E T N U C IPS, PRAKTISCHE T EN O P D R AC H T E N OM OEFENINGEN N TE LEREN VAARDIGHEDE RN-OUT TE OM UIT JE BU BLIJVEN! KOMEN EN TE

33

BURN-OUT TOOLKIT

V

ind je het lastig om aan je werkdag te beginnen of om productief te zijn? Voel je je constant uitgeput en worstel je met stemmingswisselingen? Vind je het moeilijk om in slaap te komen of om tevreden te zijn met je prestaties? Als je één of meerdere vragen bevestigend hebt beantwoord, kan het zijn dat je last hebt van burn-outverschijnselen. Het goede nieuws is dat je jezelf niet zo hoeft blijven voelen!

In Burn-out toolkit laat gediplomeerd, klinisch maatschappelijk werker Charlene Rymsha je aan de hand van 35 begeleide oefeningen, welzijnstips en bewezen strategieën zien hoe je een burn-out kunt overwinnen. Elk hoofdstuk borduurt voort op het voorgaande zodat je gemakkelijk en snel gezonde vaardigheden verwerft. Dit boek is de perfecte en essentiële toolkit om je te helpen leven zoals je echt wilt, zijn wie je werkelijk bent en in een mum van tijd weer helder te stralen!

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326702

ISBN 978 90 453 2670 2 NUR 770 PSYCHOLOGIE ALGEMEEN / 370 CADEAUBOEKEN BISAC SEL021000 SELF-HELP / MOTIVATIONAL & INSPIRATIONAL THEMA VS ZELFHULP, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTISCH ADVIES / VFJS OMGAAN MET

STRESS / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 160 PAGINA’S FORMAAT 140 X 200 MM UITVOERING HARDCOVER, GENAAID, FULL COLOUR, RECHTE RUG, 120 GR OFFSET, GEKLEURDE KAPITAALBANDJES, SPOT UV OP COVER VERKOOPPRIJS € 19,99


Verbeter je mindset

Alison Davies geeft workshops aan universiteiten in heel het Verenigd Koninkrijk, waarin ze onderzoekers, studenten en kinderverzorgers leert hoe verhalen gebruikt kunnen worden bij leren, onderwijzen en genezen. Ze schrijft voor een groot aantal tijdschriften, waaronder Woman’s Own, Soul & Spirit en Your Fitness. Ze woont in Norwich.

Begin met het tegenhouden van innerlijk rumoer. Iedere keer als een negatieve gedachte of kritiek je geest binnensluipt, roep dan hardop of in je hoofd ‘STOP’. Richt vervolgens al je aandacht op je ademhaling. Vertraag het ritme door langzaam tot vier te tellen terwijl je in- en uitademt. Verleng dit na iedere ademhaling met een tel. Herhaal dit een aantal keer totdat je je meer ontspannen voelt.

E

t voor Kalmeer je lichaam en gees

e nacht zacht naar bed gaat en slaap elk

en saffierblauwe libelle scheert over het wateroppervlak, op zoek naar beweging. Hij trekt je aandacht en je volgt zijn dans terwijl hij over het water vliegt. Niets anders doet ertoe op dit moment. Je bent betoverd en hebt alleen oog voor dit tafereel. Rust doordringt elke porie van je wezen en je ontspant met een diepe zucht. ‘Wees stil.’

‘Wees kalm.’ ‘Wees zuiver.’ ‘Besta.’ Het mantra komt bij je binnen en past perfect bij je gemoedstoestand. Een spiraal van licht trekt je aandacht. Het glinstert onder het wateroppervlak, en je beseft dat het de weerspiegeling van de zon is die inmiddels hoger aan de hemel staat.

34

MUS

je


REIS NAAR DE ERE MAAN EN AND DROMERIGE DIT OORDEN MET KALMERENDE VO O R BEDTIJDBOEK N VOLWASSENE

35

SLAAP ZACHT

Geïllustreerde verhalen en meditaties voor het slapengaan

B

ewaar dit magische boek naast je bed en kies elke avond een van de vijftien rustgevende meditaties om te lezen en bij in slaap te vallen. Neem afscheid van stress en angst en voel hoe je zorgen van je afglijden terwijl je langs de kustlijn wandelt, op blote voeten door het bos struint of zweeft op de maan. Of je nu al je moed en creativiteit wilt verzamelen voor een komende vergadering, of gewoon even tot rust wilt komen na een drukke dag, in dit boek vind je voor elk scenario een meditatie en bijbehorende affirmaties. Kalmeer je lichaam en geest voor je naar bed gaat en slaap elke nacht zacht!

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

9 789045 326733

ISBN 978 90 453 2673 3 NUR 370 CADEAU BISAC OCC010000 BODY, MIND & SPIRIT / MINDFULNESS & MEDITATION // SEL019000 SELF-HELP / MEDITATIONS THEMA VXM GEEST, LICHAAM, ZIEL: MEDITATIE EN VISUALISATIE / WZG CADEAUBOEKEN

OMVANG 128 PAGINA’S FORMAAT 150 X 200 MM UITVOERING HARDCOVER, 3 MM BOARD, MAT LAMINAAT, GEKLEURDE KAPITAALBANDJES, RECHTE RUG, 140 GR FSC PAPIER, GENAAID, DEBOSSING OP VOORZIJDE VERKOOPPRIJS € 14,99


ARIES RAM

20 maart tot 19 april

ELEMENT: vuur EIGENSCHAP: kardinaal POLARITEIT: yang/mannelijk PLANETAIRE HEERSER: Mars MEDITATIE: ik bouw op mijn sterke punten EDELSTEEN: diamant MINERALEN: heliotroop, carneool, robijn KERNUITDRUKKING: ik ben AFBEELDING: ramskop ANATOMIE: hoofd, gezicht, keel KLEUREN: rood, wit DIER: ram MYTHEN/LEGENDEN: Artemis, Jason en het Gulden Vlies HUIS: eerste TEGENGESTELD TEKEN: Weegschaal BLOEM: geranium KERNWOORD: initiatief

t hele jaar door

Bereik je doelen en straal he

Alice DeVille staat wereldwijd bekend als astroloog, coach en schrijver. Ze is daarnaast al meer dan tweeëntwintig jaar makelaar waarbij ze haar kennis van feng shui succesvol kan inzetten in haar werk, en in workshops en seminars die zij organiseert voor collega-makelaars. In haar coachingpraktijk geeft ze advies aan mensen die oplossingen zoeken voor hun relatie, carrière en bedrijf. Haar bekendste quote is: ‘Elke relatie die je hebt met iemand anders reflecteert de relatie die je hebt met jezelf’.

ak 2022!

met de Astrologische alman

RAM JANUARI ALGEMEEN Voor jou beginnen de eerste dagen van de maand in een optimistische en feestelijke sfeer, omdat Jupiter en Saturnus in Waterman in je elfde huis jou helpen je doelen hoger te stellen. Een soepele verhouding tussen de maan en Venus voegt daar nog goede contacten en verstandhoudingen aan toe. Houd het momentum

36

MUS

vast en straal warmte uit, nodig vrienden uit en toon waardering voor de kleine dingen in het leven.

RELATIES Je contacten met anderen beloven te groeien. Vermijd intimiteit met mensen op de werkvloer; omdat Neptunus een transitie maakt door je twaalfde huis, zou je dan in een vervelende situatie terecht kunnen komen of zullen mensen over je

gaan roddelen. De romantiek bloeit op voor degenen die verlangen naar een gepassioneerde relatie. Nu er sprake is van expansie in je elfde huis van groepen, moet je uitnodigingen van fondsenwervers of evenementen aannemen.

GELD EN SUCCES Door een aardige oppepper van Jupiter gaat je financiële plaatje er gezonder uitzien als je vroeg in het teken

Ram bent geboren. De carrièreaspecten zijn van de 1e tot en met de 19e positief, omdat planeten een transitie maken door je tiende huis van ambitie. Het helpt als je helder nadenkt over je doelstellingen. Netwerk succesvol in de eerste helft van de maand! De nieuwe maan vormt een conjunctie met Pluto in je tiende huis, waardoor serieuze mogelijkheden om hogerop te komen momentum krijgen.


A A R VO L EEN NIEUW J EN EN NIEUWE KANS ! UITDAGINGEN

37 ASTROLOGISCHE ALMANAK 2022

D

e Astrologische almanak 2022 bevat, naast de beginselen van de astrologie, nauwkeurige, gedetailleerde horoscopen en voorspellingen voor elk teken, en laat je zien hoe je de wijsheid van de planeten inzet om gebruik te maken van kansen die in de toekomst liggen. Ook helpt de gids je bij het beantwoorden van belangrijke vragen over liefde, geld, familie, en meer. Ontdek op welke vlakken in je leven potentie ligt voor groot succes en welke gebieden meer aandacht vragen. Ontdek welke dagen in de maand belonend zullen zijn, en welke uitdagend. Ook bevat deze almanak een lijst met de beste data voor grote ondernemingen, zoals het zoeken van een nieuwe baan, op reis gaan, een huis kopen en trouwen. Gerenommeerd astroloog Alice DeVille kijkt niet alleen naar je sterrenbeeld, maar ze neemt ook de planeten, de maan en nog veel meer mee in de berekening. Zo kun jij vol goede moed beginnen aan het nieuwe jaar.

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326931

ISBN 978 90 453 2693 1 NUR 721 ASTROLOGIE BISAC OCC002000 BODY, MIND & SPIRIT / ASTROLOGY / GENERAL THEMA VXFA ASTROLOGIE / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 296 PAGINA’S FORMAAT 140 X 215 MM UITVOERING PAPERBACK, GENAAID, MAT LAMINAAT VERKOOPPRIJS € 19,99


De Schotse illustrator Johanna Basford verkiest potlood en inkt boven pixels. Haar fantasierijke gedetailleerde, handgetekende illustraties zijn geliefd over hele wereld. Eerder verschenen van haar hand diverse kleurboeken in haar bekende stijl, waaronder Mijn geheime tuin, Teken je eigen inktwonderland, Magische jungle, Wereld van bloemen en Wereld vol wonderen. Johanna is afgestudeerd aan het Duncan of Jordanstone College of Art & Design in Dundee (Schotland).

Zin om te kleuren? Grijp je potloden en breng wat leven in deze pagina!

Vul deze potten met je eigen kamerplanten.

38

MUS


IG ZIJN CREATIEF BEZ VAN IN OPDRACHT GIN KLEURKONIN FO R D JOHANNA BAS H E R S E L F!

39

30 DAGEN CREATIEF

Teken, kleur & ontdek je creatieve kant!

D

e maker van de wereldwijd bestverkochte kleurboeken is terug met een nieuw boek om je innerlijke creatieveling wakker te schudden. Het is een gids die gemoedsrust aanmoedigt, je uitdaagt te experimenteren en je bovendien de kracht geeft plezier in je eigen leven te ontdekken. In 30 dagen creatief neemt Johanna Basford je mee op een reis langs fantasierijke tekenopdrachten en inspirerende ideeën die het vonkje zullen zijn om je eigen creativiteit te laten ontvlammen. Het boek is een mix van zwierige doedelpagina’s, deskundig advies en eenvoudige stap-voorstap tekenaanwijzingen en staat vol met die dingen die je rust en plezier brengen: van kalmerende velden vol lavendel tot overdadige, heerlijke ijshoorntjes en weelderig bloeiende potplanten.

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326917

ISBN 978 90 453 2691 7 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC GAM01900 GAMES & ACTIVITIES / COLORING BOOKS THEMA WFX KLEURBOEKEN EN ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 80 PAGINA’S FORMAAT 216 X 254 MM UITVOERING PAPERBACK MET FLAPPEN, METAALFOLIE OP COVER VERKOOPPRIJS € 16,99


Anton Nieuwenhuis is geboren in 1963 woont in Drenthe en komt oorspronkelijk uit Groningen. Anton is al ruim 35 jaar werkzaam in de hobbybranche en schrijft sinds 1993 boeken over diverse hobbymaterialen en -technieken. Daarnaast heeft hij geschreven voor diverse vakbladen. Hij houdt van sfeer en gezelligheid wat zeker terug te zien is in Knoop je eigen macramé-wandkleden.

decoraties

Maak zelf de mooiste wand in een handomdraai Werkwijze:

1 2

Leg je linkerknoop draad over de twee lijdraden.

de rechterknoopdraad gaat over de linkerknoopdraad en gaat schuin achter de lijdraden langs door de lus van de linkerknoopdraad.

3

Vervolgens gaat de rechterknoopdraad over de twee lijdraden.

40

MUS

4

De linkerknoopdraad gaat over de rechterknoopdraad en gaat schuin achter de lijdraden langs door de lus van de rechterknoopdraad. Probeer de lijdraden zo strak mogelijk te houden tijdens het knopen.

5

Door het steeds herhalen van deze knopen ontstaat er een streng van platte knopen.

Weitasknoop - plat De weitasknoop is de bekendste en meest voorkomende macraméknoop. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Bij de platte weitasknoop komen de knopen zowel links als rechts. Gebruik de twee middelste draden als lijdraad en de buitenste als knoopdraad.


, EEN PRACHTIG OLLEDIG MODERN EN V ERK STANDAARDW IGE MET GEWELD P RO J E C T E N !

41

KNOOP JE EIGEN MACRAMÉ WANDKLEDEN

Ga aan de slag met meer dan 20 DIY-projecten

I

n Knoop je eigen macraméwandkleden leert macramé-expert Anton Nieuwenhuis je de kneepjes van het vak. Met behulp van zijn heldere aanwijzingen knoop je in een mum van tijd je eigen wanddecoraties van katoentouw. Zijn uitgebreide en duidelijke stap-voor-stapinstructies zijn gemakkelijk te volgen en leiden je tot het maken van de mooiste kunstwerken. Knoop je eigen macraméwandkleden bevat prachtige handgemaakte waterverfillustraties voor de gebruikte knopen in de werkstukken, die precies laten zien hoe een knoop in elkaar steekt. Nieuwenhuis leert je daarnaast alles over het maken van kwasten, veren, de benodigde materialen en houtsoorten die je kunt gebruiken. Ieder werkstuk is daarnaast voorzien van een moeilijkheidsgraad, werkinstructies en een prachtige sfeerfoto van het eindresultaat. Je krijgt meteen zin om aan de slag te gaan!

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326474

ISBN 978 90 453 2647 4 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC CRA055000 CRAFTS & HOBBIES / KNOTS, MACRAME & ROPE WORK THEMA WFC TOUWWERK, KNOPEN EN MACRAMÉ OMVANG 128 PAGINA’S FORMAAT 170 X 240 MM UITVOERING HARDCOVER, FULL COLOUR MET SPOT UV OP DE COVER VERKOOPPRIJS € 19,99


Julia Woning studeerde in 1994 af aan de Willem de Kooning Academie en werkt sindsdien als illustrator, portrettist, beeldend kunstenaar en teken- en schilderdocent. Ze werkt in haar eigen atelier in Bergschenhoek, waar ze ook verschillende workshops verzorgt. Bij MUS verschenen eerder onder andere verschillende kleurboeken van haar hand, en haar instructieboeken Kleurtechniekenworkshop, Creatieve tekentechniekenworkshop en Artjournalworkshop.

Doe jezelf dit najaar

Meer informatie over Julia’s werk of over het volgen van een workshop in haar atelier kun je vinden op www.juliawoning.nl

een nieuwe hobby cadeau

Planten en bladeren kun je met aquarelverf prachtig maken. Hier laat ik je stap voor stap zien hoe je takjes maakt.

42

MUS


K EEN KLEURRIJ ID EN UITGEBRE EK INSTRUCTIEBO OM DE FIJNE N HET KNEEPJES VA EN AQUARELLER TE LEREN

43

AQUAREL WORKSHOP

by Julia Woning

I

n Aquarelworkshop laat kunstenares Julia Woning je kennismaken met waterverf. Ze begeleidt je van begin tot eind en bij elke stap van het proces. Zo laat Julia je zien wat aquarelverf precies is en welke penselen en papieren je voor deze schilderkunst kunt gebruiken. Ze leert je verschillende technieken en laat je stap voor stap zien hoe je zelf kunt beginnen met het schilderen van diverse onderwerpen, zoals landschappen, bladeren, bloemen, portretten, vogels en abstract werk. Door Julia’s voorbeeld te volgen en te oefenen, leer je je eigen stijl te ontwikkelen. Of je nu een beginner bent met aquarelverf, of al vaker een penseel hebt vastgehouden, samen met Julia til je je aquarelwerk naar een nog hoger niveau!

VERSCHIJNT NOVEMBER 2021

9 789045 326467

ISBN 978 90 453 2646 7 NUR 460 HOBBY’S ALGEMEEN BISAC CRA024000 CRAFTS & HOBBIES / PAINTING THEMA WFA SCHILDER-, TEKEN- EN KUNSTHANDBOEKEN / WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 96 PAGINA’S FORMAAT 250 X 220 MM UITVOERING PAPERBACK, GENAAID, FULL COLOUR VERKOOPPRIJS € 19,99


Catana Chetwynd is een autodidactische traditionele illustrator en de enthousiaste auteur van Catana Comics. Ze groeide op in Saratoga Springs, New York, waar ze haar tijd doorbracht met het maken van kunst en het volgen van een psychologieopleiding, tot ze per ongeluk in de stripwereld terechtkwam. Haar vriend John is niet alleen de dagelijkse inspiratie voor haar tekeningen, hij was ook degene die het idee opperde om een stripreeks te maken over hun relatie. Dankzij zijn idee en zijn inspirerende dagelijkse fratsen, kon Catana haar jeugddroom om striptekenaar te worden nastreven. Op dit moment woont ze in New York met John en hun kleine, boze hond Murph.

Van de auteur van Knus s

en Ultieme liefdesmomentje

44

MUS


ICS HEEFT @CATANACOM OLGERS 3,1 MILJOEN V M! OP INSTAGRA

VALENTIJNSDAG

2022

45

HARTSTOCHT IN HUISPAK

Zelfs in pyjama voel ik passie voor jou!

N

a die eerste, smoorverliefde tijd in jullie relatie breekt er een nieuwe, even zo fijne fase aan: de pyjamafase. Weg met altijd je mooiste, beste en aantrekkelijkste kant laten zien, in deze fase ben je zo gek op elkaar, dat je elkaar écht neemt zoals je bent. In joggingpak en al! Hartstocht in huispak is een verzameling strips die die eerlijke, grappige, speelse en herkenbare momentjes van je liefdesleven in deze nieuwe fase perfect vangen. Hartstocht in huispak is na Ultieme liefdesmomentjes en Knus het derde boek van Catana Chetwynd dat bij MUS verschijnt. Het bevat naast een aantal all-time favorieten 50 gloednieuwe, nooit eerder verschenen comics, die net zo charmant en uitnodigend zijn als die uit haar andere boeken. Ze vieren de eigenaardigheden en gewoontes van ons allemaal – en de magie die ontstaat wanneer je ook bij een ander helemaal jezelf kan zijn. Dit boek is een perfect cadeautje voor een huwelijk, een jubileum of Valentijnsdag.

VERSCHIJNT JANUARI 2022

9 789045 326481

ISBN 978 90 453 2648 1 NUR 370 CADEAU / 372 HUMOR BISAC HUM012000 HUMOR / TOPIC / MEN, WOMEN & RELATIONSHIPS // HUM023000 HUMOR / TOPIC / INTERNET & SOCIAL MEDIA THEMA WZG CADEAUBOEKEN OMVANG 160 PAGINA’S FORMAAT 130 X 180 MM UITVOERING HARDCOVER, FULL COLOUR, GEKLEURDE KAPITAALBANDJES VERKOOPPRIJS € 12,99


rijd! D ICHTWEDSTR IJD! D ICHTWEDSTRIJ HTWEDS ICD! D ICHT D ! D IJ R T S D E W T H IC D ! D IJ R D ICHTWEDST voorbeelden van winnende ged ichten

De volgende dag is alles weer alsof de avond niet anders was dan alle andere. Toch was het een avond en nacht om nooit te vergeten omdat je een keer geen onvergetelijk feest hebt gehad.

Tijd

Nienke Visscher, 16 jaar

De tijd gaat veel te snel Het is al april Nu? Niet alleen in deze tijd, de tijd van de pandemie Maar ook hoe lang jij al weg bent.

Online lessen

Tijd kan lijken stil te staan Maar ook weer te snel voorbij te gaan Tijd.

Wekker om 8 uur, Tablet opstarten, Ontbijt maken, Instagram open. De leraar vertelt wat op de achtergrond, Terwijl op je telefoon alle media op je afkomt. Na de les, Netflix op je bed, Daarna check je nog even Snapchat. Jente, 14 jaar

Larissa Zimmermans, 15 jaar

Een Weekje weg Corona besmettingen lockdown En mijn weekje is Weg Bodil van den Dungen, 14 jaar

Juultje van den Nieuwenhof is docente Nederlands en drama op een middelbare school in Tilburg. Ze geeft met veel plezier les aan mavo-leerlingen van 12 tot 18 jaar. In 2013 won ze de Crimezone YA-schrijfwedstrijd. Sindsdien zijn er vier Young Adult-thrillers van haar hand verschenen. In 2021 verscheen ook CTRL-A een onheilspellende YA-novelle bij uitgeverij Kluitman. Naast het schrijven van spannende thrillers voor jongeren, maakt ze ook al meer dan twaalf jaar theaterproducties met jongeren.

46

MUS

gekke tijden, veel inspiratie


S T HONDERDEN JONGEREN AN DEDEN MEE A D! DE WEDSTRIJ

47 GESLOTEN WEGENS DICHTEN

Y

A-auteur en docent Juultje van den Nieuwenhof en uitgeverij MUS maakten in samenwerking met jongeren de dichtbundel Gesloten wegens dichten. De bundel bestaat uit een vijftigtal gedichten, geschreven door kinderen en jongeren van 10 t/m 18 jaar met als thema en inspiratie het leven in de bizarre coronatijd. De bundel is het resultaat van de dichtwedstrijd die MUS rond dit thema organiseerde en de honderden reacties die daarop binnenkwamen. Juultje van den Nieuwenhof koos uit deze inzendingen de prachtigste pareltjes. De bundel staat vol met gedichten rond thema’s als vriendschap, liefde, afstand, afscheid, vrijheid, verbondenheid en actualiteit en biedt een unieke inkijk in de belevingswereld van onze jongeren in coronatijd.

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326870

ISBN 978 90 453 2687 0 NUR 306 POËZIE / 370 CADEAU BISAC JNF042000 JUVENILE NONFICTION / POETRY / GENERAL THEMA YDP KINDEREN / TIENERS: POËZIE OMVANG 208 PAGINA’S FORMAAT 135 X 180 MM UITVOERING PAPERBACK, ZWARTWIT, MET SPOT UV OP COVER VERKOOPPRIJS € 14,99


ik denk dat we in een boek szitten ld day

the o n i . sigh used to s storie on time. ! arrive

Marianna Coppo is illustrator en auteur. Ze werd geboren in Rome, waar ze nog altijd woont. In 2012 studeerde ze af in redactioneel illustreren bij Mimaster in Milaan. Sindsdien is ze niet meer gestopt met tekenen. Ze houdt van kleine dingen, kinderboeken, mayonaise en onverwachte reisjes. Haar boek Petra stond in 2021 in de Prentenboeken Top 10 van de Nationale Voorleesdagen.

syad d lo eht ot des ni .hgis u sewe irots ! dan .emitmoeten noopevhet wachten verhaal! irra

wachtensyisad dl zo saai! o eht ni . ot desu hgis s ! .emit n eirots o evirra

48

MUS


R VAN DE AUTEU IT DE VAN PETRA, U KEN TOP PRENTENBOE TIONALE 10 VAN DE NA GEN VO O R L E E S DA

49 HET VERHAAL DAT TE LAAT KWAM

S

la dit bijzondere boek open en ontdek een bont gezelschap van dieren die meteen al doorhebben dat ze in een boek wonen. Ze weten alleen nog niet in wat voor verhaal ze terecht zijn gekomen. Het enige wat ze hoeven te doen, is wachten tot het verhaal verschijnt. Maar dat neemt flink de tijd voor het komt opdagen … De groep wacht en wacht, tot één konijntje er genoeg van heeft. Zal het verhaal nog op tijd komen, of neemt de groep toch het heft in eigen handen? Na Petra is dit het tweede boek van Marianna Coppo dat bij Flamingo verschijnt. Met haar kenmerkende, kleurrijke illustraties en grappige verhaal leert ze de lezer, zowel jong als oud, dat je niet moet zitten wachten tot er verhalen gebeuren, maar dat je de wijde wereld in moet gaan om ze zelf te maken.

00 MEER DAN 5.0 EN AR PL EXEM VERKOCHT

VERSCHIJNT NOVEMBER 2021

9 789045 326825

ISBN 978 90 453 2682 5 NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR BISAC JUV000000 JUVENILE FICTION / GENERAL THEMA YBC PRENTENBOEKEN OMVANG 48 PAGINA’S FORMAAT 230 X 270 MM UITVOERING HARDCOVER, FULL COLOR BINNENWERK VERKOOPPRIJS € 14,99


maar ze heeft een paar heel belangrijke vaardigheden geleerd in haar eentje. En het heeft haar fantasie ook heel goed gedaan!

Kashelle Gourley kan zich nog goed herinneren hoe ze als klein meisje de magie van boeken ontdekte in een bibliotheek in Californië. Boeken brachten haar verbeeldingskracht, plezier en verwondering naar een heel nieuw niveau en Kashelle hoopt dit door haar eigen schrijfwerk met anderen te delen. Ze verhuisde van de ene kust naar de andere, en zelfs even naar Parijs, maar woont nu samen met haar man en twee zoons in het midwesten van Amerika.

,

Nou ja meestal.

Skylar Hogan is een illustrator en

verhalenverteller. Hij werkt daarnaast Pol had nog nooit zo’n pittig wezentje ontmoet. aan animatieprojecten en ontwerpt Hij besloot dat ze zijn energie niet waard was. wenskaarten. Skylar woont in Nebraska.

Pol had nog nooit zo’n pittig wezentje ontmoet. Hij besloot dat ze zijn energie niet waard was.

Noor & Pol BW.indd 8

‘Hé! En mijn huis dan?! Je kunt zomaar weggaan! ‘Hé! Ennu mijnniet huis dan?! Pol had nog nooit zo’n pittig wezentje ontmoet. Hij besloot dat ze zijn energie niet waard Jewas. kunt nu KOM niet zomaar weggaan! TERUG!’ riep Noor. 20-05-21 11:59

KOM TERUG!’ riep Noor.

‘Hé! En mijn huis dan?! Maar zouweggaan! gezelschap dat echt terugpraat toch wel heel fijn zijn. Je kunt nu nietsoms zomaar KOM TERUG!’ riep Noor. Noor & Pol BW.indd 9

En daarmee was de afspraak gemaakt.

Pol negeerde haar en liep verder weg. Maar toen gebruikte Noor het Pol negeerde haar en toverwoord. negeerde haar en

Pol dacht er nog eens over na.

Pol liep verder weg. Maar toen gebruikte Noor het ep verder weg. Maar toverwoord. en gebruikte Noor het toverwoord. 50

MUS

Noor & Pol BW.indd 17

Pol dacht er nog eens over na Pol dacht er nog eens over na.

20-05-21 12:00


E DIT PRACHTIG EN GRAPPIGE K LAAT PRENTENBOE EN JE HART SMELT

51

NOOR & POL

N

oor is een vindingrijk en creatief meisje dat in haar eentje op de Noordpool woont. Ze heeft het daar best naar haar zin, maar soms is het wel een beetje eenzaam. Noor zou wel wat gezelschap hebben. En dan ploft Pol, een knorrige ijsbeer met een knorrende maag die tamelijk slecht is in jagen, ineens door haar dak en maakt haar huis volledig met de grond gelijk. Noor biedt aan om hem eten te brengen, als Pol in ruil daarvoor haar huis repareert. Zal Pol akkoord gaan met die afspraak, of heeft hij iets (of iemand) anders op zijn menu staan?

VERSCHIJNT SEPTEMBER 2021

Dit grappige en kleurrijk geïllustreerde boek over een ongebruikelijke vriendschap zal zowel jong als oud aan het lachen maken – en ieders hart verwarmen, ondanks de kou!

9 789045 326856

ISBN 978 90 453 2685 6 NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR BISAC JUV000000 JUVENILE FICTION / GENERAL THEMA YBC PRENTENBOEKEN OMVANG 32 PAGINA’S FORMAAT 210 X 248 MM UITVOERING HARDCOVER MET SPOTVERNIS OP DE COVER VERKOOPPRIJS € 14,99


Dit is Guus. Guus vindt kerst niet leuk.

Chris Chatterton is een illustrator en animator uit Engeland. Hij heeft een achtergrond in grafisch ontwerp en commerciële en bedrijfsanimatie. Zijn passie voor illustratie leidde tot een carrière als freelance artiest. Inmiddels werkt hij voor een breed scala aan klanten. Chris houdt van alles wat creatief en nerdy is.

Guus vindt kerstversiering niet leuk.

Guus vindt kerstliedjes niet leuk.

Maar misschien draait kerst niet alleen maar om wat Guus leuk vindt.

52

MUS


DJE MOPPERHON G! GUUS IS TERU

53 VROLIJK KERSTFEEST, GUUS

K

erstmis … Het gezelligste feest van het jaar, vol plezier, lekker eten, spelletjes en grappige truien. Behalve voor knorrige honden zoals Guus. Guus vindt kerst echt helemaal niet leuk. Maar misschien kan de ware kerstgedachte zijn mening wel veranderen? Na Dit is Guus is dit het tweede boek over het humeurige hondje Guus dat bij Flamingo verschijnt. De prachtige en kleurrijke illustraties van Chris Chatterton spatten van de pagina’s en zijn een plezier voor het oog. Dit grappige verhaal leert je waar kerst echt om draait – en laat zelfs de grootste knorrepotten lachen!

VERSCHIJNT OKTOBER 2021

9 789045 326160

ISBN 978 90 453 2616 0 NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR BISAC JUV000000 JUVENILE FICTION / GENERAL THEMA YBC PRENTENBOEKEN OMVANG 32 PAGINA’S FORMAAT 224 X 280 MM UITVOERING HARDCOVER MET ZILVERFOLIE EN EMBOSSING OP DE COVER, FULL COLOUR BINNENWERK VERKOOPPRIJS € 14,99


CADEAU

9 789045 325293 www.bbnc.nl

1

2 MICHÈLE LOETZNER

99 DAGEN, 99 DUBBELE PAGINA’S – UITEINDELIJK IS JE HART WEER HEEL!

Waarom is de relatie verbroken? Wat was goed, wat werkte en wat niet? Waarom gedragen mannen zich wanders dan vrouwen na een break?

ISBN 978 90 453 2656 6 NUR 370

www.musboeken.nl

DAGEN

9 789045 326566

99

Repareer je gebroken hart in 99 dagen is opgedeeld in drie blokken – herinneren, compenseren, loslaten – en biedt cruciale stof tot nadenken, genoeg ruimte voor eigen aantekeningen en antwoord op de vraag waarom liefdesverdriet onze psyche zo beïnvloedt. 99 dagen lang. Met humor en gebaseerd op actueel onderzoek. Want: alleen zij die begrijpen, kunnen loslaten.

REPAREER JE GEBROKEN HART IN

Liefdesverdriet doet pijn. Het is waar. Punt. En daar moet je doorheen. Michèle Loetzner geeft in haar boek krachtige overlevingstips – en begeleidt je door de drie belangrijke fasen van gevoelenstsunami’s – waarmee je je hart kunt helen. Het maakt niet uit of je relatie 6 maanden of 8 jaar heeft geduurd, liefdesverdriet volgt altijd dezelfde patronen. De eerste drie maanden (de eerste 99 dagen) na de break-up zijn de belangrijkste, want daarin vind je de weg terug naar jezelf. De eenvoudigste methode: jezelf vragen stellen en zo je gedachten en gevoelens structureren en ordenen.

3

999 Questions to ask yourself JACKET.indd 1

99 DAGEN

Includes a sheet of stickers!

is dit boek voor jou een feest van herkenning! Crazy

An isillustrated ofsamenvatting the Cat Lady een vrolijkcelebration geïllustreerde plant this charming van het lady levenlifestyle, als kattenvrouwtje en bevat onbeschaamde motto’s,that flowcharts en leuke little book proves plant love weetjes. Het is een keeps liefdevol eerbetoon aan is the joy that growing. katten en de toffe vrouwen die van ze houden.

ISBN 978 90 453 2620 7 NUR 370

ISBN 978 90 453 2524 8 NUR 370 $12.95 US

WORKMAN PUBLISHING * NEW YORK WORKMAN . COM

Crazy Cat Lady OS.indd 1

Doggietaal OS 120x157 NL.indd 1

De vrolijkste woorden uit de Nederlandse taal van ammehoela tot zwieren

Rare planeet » stel je fIjne nonsens voor «

» stel je fIjne nonsens voor «

www.musboeken.nl

www.musboeken.nl

9 789045 325279 www.musboeken.nl

nathan w pyLe

16-02-2021 15:57 Huppelnederlands 2 OS 180x130.indd 1

12 DAGSSONS CARTOONS EN BELEDIGINGEN ZIJN SCHOKKEND, WEERZINWEKKEND EN GRUWELIJK - MAAR TOCH KUN JE ER STIEKEM NIET GENOEG VAN KRIJGEN. ZIJN ZWARTE HUMOR IS BIJNA NET ZO DUISTER ALS DE WINTERS IN IJSLAND.

ISBN 978 90 453 2532 3 NUR 370 / 372

9 789045 325323 www.musboeken.nl

999 VRAGEN AAN JEZELF DEEL I 9789045318882

€ 12,99

2

999 VRAGEN AAN JEZELF DEEL II 9789045324418

€ 12,99

3

999 VRAGEN AAN JE BESTE VRIENDIN

9789045324098

€ 12,99

4

999 VRAGEN AAN JE PARTNER 9789045322773

€ 12,99

5

999 QUESTIONS TO ASK YOURSELF 9789045325293

€ 12,99

6

ZON (GROEN)

9789045326689

€ 17,99

7

ZON (GEEL)

9789045326719

€ 17,99

8

ZON (ROZE)

9789045326726

€ 17,99

9

REPAREER JE GEBROKEN HART IN 99 DAGEN

9789045326566

€ 19,99

10

CRAZY CAT LADY

9789045325248

€ 12,99

11

DOG MOM

9789045326207

€ 12,99

12

DOGGIE TAAL

9789045326375

€ 12,99

13

HUPPELNEDERLANDS

9789045326214

€ 14,99

14

BOEKENBOEK

9789045326238

€ 14,99

15

RARE PLANEET

9789045325279

€ 12,99

16

MIJN POES HEEFT HONGER

9789045325323

€ 10,00

17

JE KAN ERMEE DOOR

9789045324104

€ 7,99

18

KNUS

9789045325712

€ 12,99

19

ULTIEME LIEFDESMOMENTJES 9789045324913

€ 12,99

20

RATE JE DATE

€ 6,99

21

LEVENSLESSEN VAN EEN HOND 9789045324838

€ 10,99

22

LEVENSLESSEN VAN EEN KAT

9789045324180

€ 10,99

23

365 REDENEN WAAROM IK VAN MEZELF HOU

9789045324944

€ 5,00

24

BEN IK WEER AAN HET OVERANALYSEREN?

9789045324159

€ 12,99

10-12-2020 09:20

13

14

15

‘DIT MISSELIJKMAKENDE BOEK ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN!’ - THE SUN

MIJN POES HEEFT HONGER

MAUW

MIJN POES HEEFT HONGER

KNOR KNOR

HUGLEIKUR DAGSSON

DEZE VERZAMELING ZIEKE, GEVOELLOZE, GROVE CARTOONS VAN DE IJSLANDSE CARTOONIST HUGLEIKUR DAGSSON LAAT JE NA HET ZIEN ERVAN VERBOUWEREERD EN VOL ONGELOOF ACHTER.

MAUW

EEN CARTOONCOLLECTIE DOOR

HUGLEIKUR DAGSSON

Mijn poes heeft honger OS 130x180.indd 1

10-02-20 16:24

16

20

24

54

11

ISBN 978 90 453 2527 9 NUR 370

1 21-08-19 16:09

22-10-2020 16:40

10

huPpel NederLands

wiM daNiëlS

9 789045 326214

LILI CHIN

9 789045 326375

www.musboeken.nl

Rare planeet

ISBN 978 90 453 2621 4 NUR 370

ISBN 978-1-5235-0537-1

9 789045 325248

nathan w pyLe

Wij noemen ze ‘huppelwoorden’. Ze zijn speels, zwaaien, dansen op een koord, tuimelen in het rond. Niet zelden blijken huppelwoorden hun dartele leven al vrij lang te leiden in de Nederlandse taal. De meeste zijn in ieder geval niet van vandaag of gisteren.

EEN GIDS OM JE VIERVOETER BETER TE BEGRIJPEN

De vrolijkste woorden uit de Nederlandse taal van ammehoela tot zwieren

LILI CHIN

ISBN 978 90 453 2637 5 NUR 370

07-01-2021 13:46

huPpelnEderlAnds

huPpelnEderlAnds Falderappes, flikflooien, flierefluiter, oelewapper. Frivole, koddige woorden zijn het, gewaagd, lichtzinnig, onbezonnen. Als je er goed naar kijkt, denk je misschien: wat staat er in hemelsnaam? Hoe zijn we ooit aan deze woorden gekomen? Bij sommige heb je misschien de neiging om te gaan zingen: hatsiekiedee, ammehoela, hoelahoep.

EEN GIDS OM JE VIERVOETER BETER TE BEGRIJPEN

helpen zich VEILIG EN GELUKKIG te voelen.

9

CADEAU

brings thuis you happiness dan op vrijdagavond om met ze te knuffelen? Dan

wiM daNiëLs De vrolijkste woorden uit de Nederlandse taal, van ammehoela tot zwieren

7

katten te gek zijn

* You can’t resist a cute pot

Met illustraties van Yon Prüst

IK BEN ER NIET...

6

Crazy Cat Lady

* Watering is a hobby

Staat er een kat op de meeste foto's op je telefoon?

Een invulen aanvink 9 789045 326207 boek

HALLO

OH OH

Dit kleine, maar grootse, boek is je perfecte, rijk geïllustreerde gids bij het herkennen en begrijpen van subtiele visuele aanwijzingen die je geliefde viervoeter gebruikt om te laten zien hoe hij zich in verschillende situaties voelt. Hoe meer we zien en horen van wat onze beste vrienden ons vertellen, hoe groter de kans dat we ze

28-08-19 15:13

’ RE A CRAZY YOU(zelfstandig KNOW YOU’ YOU’RE YOU ): Een naamwoord PLANT WHEN . . . dat erenaam voorLADY mensen die weten Word je regelmatig wakker bedekt met kattenhaar?

Dogmom OS 150x150.indd 1

HONDEN COMMUNICEREN MET ZO VEEL MEER DAN BLAFFEN EN KWISPELEN ALLEEN EN HET VERKEERD INTERPRETEREN VAN DE LICHAAMSTAAL VAN EEN HOND MAAKT HET LEVEN VOOR HOND EN BAASJE OP ZIJN ZACHTST GEZEGD UITDAGEND.

5

looking at verzamelen your plants– en blijf je * Just Blijf je meer en meer katten

PRINTED IN CHINA

Repareer je gebroken hart OS.indd 1

999 questions to ask yourself

MICHÈLE LOETZNER

REPAREER JE GEBROKEN HART IN

www.musboeken.nl

8

4

999 question to ask yourself

Is there anything better than answering questions about yourself ? We agree: nothing is! That is why we created this book, so you can let it all out. 999 times. We’ll ask you question after question about everything and everyone in your life, from the moment you were born until right now –we’ll even ask you questions about the future. This book contains open-ended questions, closed questions, multiple choice questions, this or that questions, ‘list three things’ questions, 10-point scales... we have turned asking questions into an Olympic sport! And once you’ve completed this book, it will be an amazing legacy for future generations and a compendium for people to read who, in your ISBN 978 90 453 2529 3 opinion, don’t know you well enough.

MUS

17

21

18

22

19

23

9789045323787


CADEAU

1

2

3

4 13/02/2019

Resubmit 3

1:

1:

Please use the official seal as shown. MFB 2/12/2019

Carlton Books

Sub Received:

Feb 12, 2019

Approval Stage:

Final Art

Comments Returned:

Feb 12, 2019

Project Number:

Company Name:

TET-LISLE-004467

Company Name:

Sub Received:

Feb 12, 2019

Final Art

Comments Returned:

Feb 12, 2019

TET-LISLE-004467

Page 1 of 1

SPIRO 1/1

PUZZELS

PUZZELBOEK

Tetris™ & © 1985-2019 Tetris Holding. Tetris logo’s en tetrimino’s zijn onder trademark van Tetris Holding. Tetris Holding is eigenaar van het Tetrishandelsmerk. Licentie van The Tetris Company. Ontwerp Tetris-spel door Alexey Patjitov. Logoontwerp Tetris door Roger Dean. Alle rechten voorbehouden. Page 1 of 1

Spiraalpuzzels zijn onwijs verslavend. Ze zijn geïnspireerd op de eeuwenoude techniek van het etsen in spiraalvorm. In Spiropuzzels vind je 30 prachtige beelden omgetoverd tot verdraaid moeilijke beeldpuzzels die het uiterste van je geduld vergen. Volg de lijnen van begin tot eind en vul ze met kleur om te ontdekken wat erin verscholen ligt. Varieer met kleurgebruik en kleurverloop om de puzzels een persoonlijke touch mee te geven, scheur ze daarna uit langs het handige perforatielijntje en lijst ze in!

100 VERSLAVENDE PUZZELS GEBASEERD OP HET ICONISCHE SPEL

ISBN 978 90 453 2414 2 NUR 370 ISBN 978 90 453 2629 0 NUR 730 https://tetris-pa.mymediabox.com/pa/3panel.html

1/1

SPIRO

PUZZELS

2

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

ISBN 978 90 453 2669 6 NUR 370

10

11

SPIRO

2

PUZZELS

SPIROPUZZELS deel 2 OS 300x310.indd 1

11-05-21 15:36

12

13

14

15

69 STANDJES VO OR FILML IEFHEBBERS Nele Reymen

PUZZELPREUT Spelboek voor moeders die nog kunnen lachen na de bevalling

C D E

61

OpnieuwOpnieuw

Hoe vaak heeft Hoe vaak de moeder heeft de moeder de luier achterstevoren de luier achterstevoren aangedaan? aangedaan?

82

www.musboeken.nl

Puzzelpreut OS 148x210.indd 1

83

es van at i tr

Nele Reymen (1983) fileert het moederschap op geheel eigen wijze. Ze is auteur, journaliste en columniste en moeder van een dochter. Ze had een klein scheurtje na de bevalling.

T MA

ISBN 978 90 453 2631 3 NUR 493 / 370

9 789045 326313

83

31

M e t ill u s

31

Spelboek voor moeders die nog kunnen lachen na de bevalling

82

M A M A IJ S C N

MO GEL IJK GEMA AK T D O OR

Little White Lies GES CHREVEN D O OR

Adam Woodward GEÏL LUSTRREERD D O OR IL LUST AT IES VAN

Laurène Boglio

Nele Reymen

PUZZEL PREUT

4

CATAN PUZZELBOEK

9789045325866

€ 19,99

5

ESCAPE ROOM PUZZELS

9789045325903

€ 14,99

6

DE WEXELL ESCAPEROOM KIT 9789045325859

€ 19,99

7

SHERLOCK HOLMES ESCAPER9789045326177 OOM PUZZELS

€ 19,99

8

EXTREME DOOLHOVEN

9789045325224

€ 9,99

9

PAC-MAN PUZZELBOEK

9789045325262

€ 12,99

10

TETRIS PUZZELBOEK

9789045324142

20

24

24-03-2021 13:30

dj

es

voo r f i l m l

ie

€ 12,99

11

SPIROPUZZELS

9789045326290

€ 14,99

12

SPIROPUZZELS DEEL 2

9789045326696

€ 14,99

13

HET GROTE BOEK VOL PERSOONLIJKHEIDSTESTEN

9789045326146

€ 16,99

14

HET DIKKE DOEBOEK VOOR ZWANGERE MENSEN

9789045325910

€ 14,99

15

HET GROTE DOEBOEK VOOR DIGITALE DETOX

9789045325682

€ 14,99

16

PUZZELPREUT

9789045326313

€ 14,99

17

333 DINGEN OM TE SCHRIJVEN 9789045317939

€ 9,99

18

DE MOVIE KAMA SUTRA

9789045324173

€ 10,99

19

FILM IN 5 SECONDEN

9789045316987

€ 9,99

20

WOULD YOU RATHER

9789045324890

€ 9,99

21

NEVER HAVE I EVER 2020

9789045325705

€ 9,99

22

TRUTH OR DARE 2020

9789045325699

€ 9,99

23

NEVER HAVE I EVER

9789045314006

€ 9,99

24

TRUTH OR DARE

9789045312590

€ 9,99

25

TRUTH OR DARE (NAUGHTY EDITIE)

9789045315904

€ 9,99

26

BLACK BOX

9789045314983

€ 9,99

f

ISBN 978 90 453 2417 3 NUR 370 / 372

Spelboek voor moeders die nog kunnen lachen na de bevalling

16

De Movie Kama Sutra

an st

Wie zoekt die vindt

Wie zoekt die vindt De moeder is zichzelf De moeder is zichzelf verloren in het moederschap. verloren in het moederschap. Help jij haar met de Help jij zoektocht haar met de naar zichzelf? zoektocht naar zichzelf?

T A

e rs

Sorry kindje

Help de moeder van haar schuldgevoel af, zonder dat het telkens terugkomt. B

61

S

bb

heeft. Zoek de zeven verschillen.

F

69

PUZZELPREUT

Hetzelfde Hetzelfde

De moeder denkt dat het De moeder denkt dat het moederschap haar niet veranderd moederschap haar niet veranderd heeft. Zoek de zeven verschillen.

30

€ 14,99

he

rd=m K O O P

DE MOVIE KAMA SUTRA

Dit boek laat je lachen en spelen, terwijl je onderkant kan helen. Het is een unieke inkijk in de absurditeit van de kraamperiode en het moederschap.

30

MONTAGUE EILAND RAADSELS 9789045325941 DEEL 3

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

www.musboeken.nl

A

3

18-03-19 10:10

9

9 789045 326696

60

€ 14,99

2

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

Spiraalpuzzels zijn onwijs verslavend. Ze zijn geïnspireerd op de eeuwenoude techniek van het etsen in spiraalvorm. In Spiropuzzels 2 vind je een variatie van 30 prachtige beelden omgetoverd tot verdraaid moeilijke beeldpuzzels die het uiterste van je geduld vergen. Volg de lijnen van begin tot eind en vul ze met kleur om te ontdekken wat erin verscholen ligt. Varieer met kleurgebruik en kleurverloop om de puzzels een persoonlijke touch mee te geven, scheur ze daarna uit langs het handige perforatielijntje en lijst ze in!

60

2

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

SPIROPUZZELS

SPIRO

€ 14,99

MONTAGUE EILAND RAADSELS 9789045325934 DEEL 2

14-01-2021 09:12

Tetris puzzelboek OS.indd 1

PUZZELS

MONTAGUE EILAND RAADSELS 9789045325927

www.musboeken.nl

SPIROPUZZELS OS 300x310 NN.indd 1

8

1

9 789045 326290

Dr Gareth Moore

www.musboeken.nl

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

Resubmit 3

Carlton Books

Approval Stage: Project Number:

SPIROPUZZELS

Print Markup

Sub Status: Sub #: Contract Number:

BPS_Tetris_Brand_OfficialProduct(1).ai

7

Please use the official seal as shown. MFB 2/12/2019

https://tetris-pa.mymediabox.com/pa/3panel.html

30 verborgen beelden in spiraalvorm om in te kleuren

100 VERSLAVENDE PUZZELS GEBASEERD OP HET ICONISCHE SPEL

13/02/2019

PUZZELBOEK

Laat je hersens kraken en schep orde in de chaos van 100 lastige Tetris®-puzzels. Om deze puzzels op te lossen, die zijn ontworpen met de iconische Tetrimino-vormen, heb je dezelfde denkstrategie nodig als met het bekende videospelletje. Elke opgave is een leuke uitdaging voor de puzzelaar die zijn Tetris-vaardigheden op een volgend niveau wil brengen.

6

Print Markup

Sub Status: Sub #: Contract Number:

BPS_Tetris_Brand_OfficialProduct(1).ai

PUZZELBOEK

5

www.musboeken.nl

17

21

25

Themoviekamasutra OS.indd Alle pagina's

18

22

26

23-01-19 14:09

19

23

MUS

55


CADEAU JOSEPH POLANSKY

WIL JIJ HET JAAR DAT VOOR JE LIGT OPTIMAAL BENUTTEN? DAN IS JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR 2022 HET IDEALE BOEK VOOR JE. VOOR ELK TEKEN VAN DE DIERENRIEM GEEFT DIT BOEK UITGEBREIDE INFORMATIE: • WELKE PLANETEN HEBBEN INVLOED OP JOUW FINANCIËLE SITUATIE, LIEFDESLEVEN EN CARRIÈRE? • WELKE TEKENS HELPEN OF HINDEREN JE? • WAT HEEFT 2022 VOOR JOU IN PETTO WAT BETREFT JE GEZONDHEID, LIEFDESLEVEN, CARRIÈRE, GELDZAKEN EN PERSOONLIJKE GROEI? • WAT STAAT JOU ELKE MAAND TE WACHTEN EN WAT ZIJN JOUW BESTE EN MEEST RISKANTE DAGEN? ZELFKENNIS EN KENNIS VAN HET UNIVERSUM ZIJN DE SLEUTELS TOT SUCCES. JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR 2022 VERSCHAFT JE DIE KENNIS, ZODAT JE MET EEN GERUST HART HET NIEUWE JAAR IN KUNT STAPPEN.

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR

2022 2022

VOORUITZICHTEN VAN MAAND TOT MAAND VOOR ELK TEKEN

HAAL HET BESTE UIT 2022 MET DEZE COMPLETE ASTROLOGISCHE GIDS VOOR DE LIEFDE, HET LEVEN EN JE CARRIÈRE.

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR

JOSEPH POLANSKY IS AL MEER DAN TWINTIG JAAR EEN TOONAANGEVENDE ASTROLOOG. HIJ IS HOOFDREDACTEUR VAN DIAMOND FIRE, EEN PRESTIGIEUS ESOTERISCH TIJDSCHRIFT, EN HIJ IS REDACTEUR VAN THE ASTROLOGER’S NOTEBOOK, EEN KWARTAALBLAD OVER ASTROLOGIE. POLANSKY HEEFT BOEKEN GESCHREVEN OVER DIVERSE ESOTERISCHE ONDERWERPEN. ZIJN JAARLIJKSE BOEKENSERIE JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR ... IS AL JARENLANG IN VEEL LANDEN EEN GROOT VERKOOPSUCCES.

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR

2022

VOORUITZICHTEN VAN MAAND TOT MAAND VOOR ELK TEKEN

JOSEPH POLANSKY

ISBN 978 90 453 2655 9 NUR 721

9 789045 326559 www.musboeken.nl

Jouw pers horosc 2022 OS 170x240.indd 1

1

Een nieuw jaar vol nieuwe kansen en uitdagingen! Leuk, maar ook spannend … Wil je weten wat jou te wachten staat op het gebied van geluk, liefde en succes in 2021? Naast uitgebreide informatie over de beginselen van de astrologie geeft de Astrologische Almanak 2021 je houvast in het nieuwe jaar dankzij nauwkeurige maandelijkse voorspellingen die je voorbereiden op kansen en tegenslagen. Gerenommeerd astroloog Alice DeVille kijkt niet alleen naar je sterrenbeeld, maar ze neemt ook de planeten, de maan en nog veel meer mee in haar berekeningen. Zo begin jij vol goede moed aan 2021!

ISBN 978 90 453 2636 8 NUR 721

9 789045 326368 www.musboeken.nl

ASTROLOGISCHE ALMANAK 2021 EEN JAARHOROSCOOP VOOR IEDEREEN

EEN JAARHOROSCOOP VOOR IEDEREEN

3

4

5

7

HAAL HET BESTE UIT 2021 MET DEZE COMPLETE ASTROLOGISCHE GIDS VOOR DE LIEFDE, HET LEVEN EN JE CARRIÈRE.

ALICE DEVILLEDAN IS JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR 2021 HET IDEALE BOEK VOOR JE.

ASTRO LOGISCHE ALMANAK 2021

VOOR ELK TEKEN VAN DE DIERENRIEM GEEFT DIT BOEK UITGEBREIDE INFORMATIE: • WELKE PLANETEN HEBBEN INVLOED OP JOUW FINANCIËLE SITUATIE, LIEFDESLEVEN EN CARRIÈRE? • WELKE TEKENS HELPEN OF HINDEREN JE? • WAT HEEFT 2021 VOOR JOU IN PETTO WAT BETREFT JE GEZONDHEID, LIEFDESLEVEN, CARRIÈRE, GELDZAKEN EN PERSOONLIJKE GROEI? • WAT STAAT JOU ELKE MAAND TE WACHTEN EN WAT ZIJN JOUW BESTE EN MEEST RISKANTE DAGEN?

ZELFKENNIS EN KENNIS VAN HET UNIVERSUM ZIJN DE SLEUTELS TOT SUCCES. JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR 2021 VERSCHAFT JE DIE KENNIS, ZODAT JE MET EEN GERUST HART HET NIEUWE JAAR IN KUNT STAPPEN.

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR

2021 2021

VOORUITZICHTEN VAN MAAND TOT MAAND VOOR ELK TEKEN

EEN JAARHOROSCOOP VOOR IEDEREEN

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR

2021

VOORUITZICHTEN VAN MAAND TOT MAAND VOOR ELK TEKEN

JOSEPH POLANSKI

ISBN 978 90 453 2539 2 NUR 721

1

NIKSEN

9789045325873

€ 14,99

2

DE ASTROLOGIE VAN LIEFDE & SEKS

9789045325620

€ 19,99

3

HET ORAKEL

9789045325590

€ 14,99

4

DROMENDUIDER

9789045326450

€ 19,99

5

MAANGIDS

9789045325668

€ 19,99

6

MAANMATCH

9789045326191

€ 14,99

7

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR 2022

9789045326559

€ 19,99

8

ASTROLOGISCHE ALMANAK 2021

9789045326368

€ 19,99

9

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR 2021

9789045325392

€ 19,99

10

BMAA GOUD JUBILEUM

9789045316543

€ 12,99

11

BMAA HARDCOVER ZWART

9789055018284

€ 12,99

12

BMAA HARDCOVER LIEFDE

9789045303819

€ 12,99

13

BMAA MINI ZWART

9789045301198

€ 4,99

14

BMAA MINI LIEFDE

9789045301099

€ 4,99

15

MINI BOEK MET ALLE ANTW.-GEVULD DISPLAY

9789045322018

€ 79,84

16

GALGJE DEEL 2

9789045322827

€ 9,99

17

BEDOELT U MISSCHIEN…

9789045324166

€ 12,99

18

BOEDDHISTISCHE WIJSHEDEN 9789045324128

€ 12,99

19

BOOST - AFFIRMATIES

9789045323770

€ 14,99

20

WOORDWAPENS OPENINGSZINNEN & VERSIERTRUCS

9789045325736

€ 9,99

21

WOORDWAPENS BELEDIGINGEN & COMEBACKS

9789045325729

€ 9,99

22

DIT KUN JE ECHT NIET ZEGGEN 9789045324739 - KANTOOR

€ 9,99

23

DIT KUN JE ECHT NIET ZEGGEN 9789045324746 - LIEFDE

€ 9,99

24

SARCASTISCH WOORDENBOEK 9789045325385

€ 14,99

9 789045 325392 www.musboeken.nl

LIEFDE *

Astrologische almanak 2021 OS 140x215.indd 1

GELD *

SUCCES

08-12-20 10:28

Horoscoop2021 OS 170x240.indd 1

8

12

16

20-07-2020 15:32

9

10

13

11

14

17

15

18

19

DIT KUN JE ECHT NIET ZEGGEN KANTOOR & WERKPLEK

ISBN 978 90 453 2474 6 NUR 370

Een compendium van uitspraken die je beter binnensmonds kunt houden

9 789045 324739

24

MUS

21

Dit kun je echt niet zeggenop kantoor_OS 97-5x158.indd 1

DIT KUN JE ECHT NIET ZEGGEN LIEFDE & RELATIE Een compendium van uitspraken die je beter binnensmonds kunt houden

9 789045 324746

www.musboeken.nl

20

Blijf uit de buurt van ongemakkelijke verbale uitwisselingen en raadpleeg deze slimme verzameling van alles wat je never ever moet zeggen met betrekking tot liefde en romantiek. Van onderwerpen als de eerste date (‘Je lijkt heel erg op mijn ex’) en ruziemaken (‘Dit is waarom we niet getrouwd zijn’) tot ontdekken dat je partner zwanger is (‘Is het van mij?’), de zinnen in dit boekje bieden je een handige selectie van dingen die je in uiteenlopende situaties vooral niet moet uitkramen. Houd deze bundel binnen handbereik – en voorkom dat je alleen overblijft.

DIT KUN JE ECHT NIET ZEGGEN LIEFDE & RELATIE

ISBN 978 90 453 2473 9 NUR 370

DIT KUN JE ECHT NIET ZEGGEN KANTOOR & WERKPLEK

Blijf uit de buurt van ongemakkelijke verbale uitwisselingen en raadpleeg deze slimme verzameling van alles wat je never ever moet zeggen in een professionele omgeving. Van onderwerpen als omgaan met een boze klant (‘Ik krijg niet genoeg betaald om hier ook maar iets om te geven’) tot het voeren van een succesvol sollicitatiegesprek (‘Hoe staan jullie tegenover relaties tussen medewerkers?’), de zinnen in dit boekje bieden je een handige selectie van dingen die je in uiteenlopende situaties vooral niet moet uitkramen. Houd je mond. Houd je baan.

56

16-02-2021 14:36

6

JOSEPH POLANSKI

WIL JIJ HET JAAR DAT VOOR JE LIGT OPTIMAAL BENUTTEN?

JOSEPH POLANSKY IS AL MEER DAN TWINTIG JAAR EEN TOONAANGEVENDE ASTROLOOG. HIJ IS HOOFDREDACTEUR VAN DIAMOND FIRE, EEN PRESTIGIEUS ESOTERISCH TIJDSCHRIFT, EN HIJ IS REDACTEUR VAN THE ASTROLOGER’S NOTEBOOK, EEN KWARTAALBLAD OVER ASTROLOGIE. POLANSKY HEEFT BOEKEN GESCHREVEN OVER DIVERSE ESOTERISCHE ONDERWERPEN. ZIJN JAARLIJKSE BOEKENSERIE JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR ... IS AL JARENLANG IN VEEL LANDEN EEN GROOT VERKOOPSUCCES.

JOUW PERSOONLIJKE HOROSCOOP VOOR

ALICE DEVILLE

ASTROLOGISCHE ALMANAK 2021

2

www.musboeken.nl

22

04-02-20 09:24

Dit kun je echt niet zeggen in een relatie_OS 97-5x158.indd 1

23

04-02-20 09:29


CADEAU / INVULBOEKJES

1

8

12

16

20

2

9

13

17

21

3

10

14

18

4

11

15

19

5

6

7

1

FUCK YOU ZAKVERTALER

9789045325842

€ 7,99

2

I LOVE YOU ZAKVERTALER

9789045325835

€ 7,99

3

100% PLASTICVRIJ

9789045324951

€ 12,99

4

100% VLEESVRIJ

9789045325156

€ 12,99

5

TOILETGASTENBOEK

9789045319490

€ 12,99

6

99 MANIEREN OM EEN BIERFLESJE TE OPENEN

9789045317625

€ 9,99

7

JE HAD MAAR ÉÉN TAAK

9789045317144

€ 9,99

8

MAKE THAT THE CAT WISE

9789045314990

€ 9,99

9

GESLAAGDE EXAMENBLUNDERS

9789045313573

€ 9,99

10

HET LEVEN NA UW PENSIOEN

9789045314907

€ 6,99

11

WAT MANNEN HOREN ALS VROUWEN PRATEN

9789045319469

€ 6,99

12

WAAR VROUWEN AAN DENKEN 9789045319476 TIJDENS SEKS

€ 6,99

INVULBOEKJES WENSEN, ADVIEZEN EN BLIJE 13 GEDACHTEN VOOR JULLIE HUWELIJK WENSEN, ADVIEZEN EN 14 BLIJE GEDACHTEN VOOR DE NIEUWE BABY

9789045323718

€ 12,99

9789045323701

€ 12,99

15

GEVULD DISPLAY (4X4) MAMA, 9789045319711 JOU, BESTIE, PAPA

€ 111,84

16

WAAROM IK VAN JOU HOUD

9789045319339

€ 6,99

17

WAAROM IK VAN MAMA HOUD 9789045319322

€ 6,99

18

WAAROM IK VAN PAPA HOUD

9789045319315

€ 6,99

19

WAAROM IK ZO GRAAG JOUW MOEDER BEN

9789045321738

€ 6,99

20

WAAROM IK ZO VAN MIJN ZUS 9789045321745 HOU

€ 6,99

21

WAAROM IK ZO VAN OMA HOU 9789045321752

€ 6,99

MUS

57


MIJN BULLET JOURNAL

Mijn bullet journal is het perfecte boek om al jouw afspraken, taken, plannen, wensen, to-do-lijstjes, verjaardagen en véél meer op één plek en volgens een handig systeem te verzamelen. *inclusief instructieboekje

Mijn bullet journal is het perfecte boek om al jouw afspraken, taken, plannen, wensen, to-do-lijstjes, verjaardagen en véél meer op één plek en volgens een handig systeem te verzamelen. *inclusief instructieboekje

ISBN 978 90 000 0000 0 NUR 460

www.muscreatief.nl

ISBN 978 90 000 0000 0 NUR 460

www.muscreatief.nl

MijnBulletJournal_ZO2021 astro.indd 1

MijnBulletJournal_VJ2021 rainbow.indd 2

1

28-01-2021 08:50

26-08-20 11:42

2

3

4

5

6

7

MIJN BULLET JOURNAL

8

12

16

20

24

58

MUS

9

13

17

21

25

10

14

18

22

26

11

15

19

23

27

1

ASTRO

9789045326740

€ 13,99

2

RAINBOW

9789045326085

€ 13,99

3

JAPAN

9789045326092

€ 13,99

4

GREEN EDITION

9789045325798

€ 16,99

5

ECO EDITION

9789045325781

€ 16,99

6

CALIFORNIA DREAMING

9789045324982

€ 13,99

7

TUCAN TRIANGLE

9789045325408

€ 13,99

8

JAGUAR JEWEL

9789045325149

€ 13,99

9

JAN DAVIDSZ DE HEEM

9789045324968

€ 13,99

10

VINTAGE VERSACE

9789045324975

€ 13,99

11

GINKGO BILOBA

9789045324289

€ 13,99

12

LUIPAARDPRINT

9789045324661

€ 13,99

13

RETROCHIC ROZE

9789045324524

€ 13,99

14

70S RETROBROWN

9789045324241

€ 13,99

15

90S SAVED BY THE BELL

9789045324265

€ 13,99

16

BLACK FLOWER

9789045323602

€ 13,99

17

FEATHER

9789045323619

€ 13,99

18

FOREST

9789045323626

€ 13,99

19

ANANAS

9789045322520

€ 13,99

20

BLACK DOT

9789045323633

€ 13,99

21

MARMER

9789045322506

€ 13,99

22

BOTANISCH

9789045322513

€ 13,99

23

MINT & GOUD

9789045322537

€ 13,99

24

GOUD

9789045321219

€ 13,99

25

ZWART

9789045321196

€ 13,99

26

STIP

9789045321226

€ 13,99

27

BLOEM

9789045321202

€ 13,99


CREATIEF / KLEURBOEKEN

Guy Field

‘Dat had ik toch ook gekund’?

DAT

DAT HAD IK OOK GEKUND

Hoe vaak heb je wel niet naar een modern kunstwerk gekeken met de gedachte Dit is jouw kans om je skills tentoon te stellen in 27 eenvoudige - maar verdraaid leuke - teken- of schilderprojecten die allemaal geïnspireerd zijn op de stijl van een beroemd kunstenaar. Je komt telkens iets te weten over het werk van de kunstenaar in de spotlight: van een kekke Kadinsky tot een wonderschone Warhol. Als je de stapvoor-stap aanwijzingen volgt, kom je al snel tot de ontdekking dat jij dat ook ECHT had kunnen maken – en dat je het nog leuk vindt ook!

HAD IK OOK

GEKUND

ISBN 978 90 453 2658 0 NUR 460

met illustraties van Guy Field 9 789045 326580 www.musboeken.nl

DAT had ik ook gekund OS NL.indd 1

03-05-21 12:25

1

2

3

4

5

6

7

MASJA VAN DEN BERG FROM

HOLLAND WITH LOVE

FROM

HOLLAND WITH LOVE

From Holland with love is een fantastisch souvenier en verreweg de mooiste ode aan ons land. Masja van den Berg is dé kleurboekenillustrator van Nederland en in dit kleurboek vind je haar prachtigste platen, geïnspireerd op de schoonheid van Holland. Alles komt voorbij, betoverende landschappen, leeuwen, historische molens, grachtenpanden, poëzieplaatjes en gezellige melkmeisjes. Geschikt voor zowel beginnende als ervaren kleurders.

FROM

HOLLAND WITH

masjavandenberg.nl

ISBN 970 90 453 2596 5 NUR 460

KLEURBOEK

LOVE

MASJA VAN DEN BERG

Masja van den Berg maakt al haar tekeningen met de hand en laat zich graag inspireren door de natuur. Van Masja’s boeken zijn meer dan 50.000 exemplaren verkocht in binnen- en buitenland.

9 789045 325965 www.musboeken.nl

From Holland with Love OS 2.indd 1

8

9

12

11

14

15

KLEU R B O EK

KLE U R BO E K

Odiosa custessit, ut ides di cuscidem dolor sumquia voluptate volorate oditiisquias debiti od mos accusci doluptum eiur mi, se ped quunt dolupta venda que lit volupti dit, veliam debis aut omnitatate am ipid eosa asperfe rsperiorio quia nonest aliquae voluptatur, ommolo oditi im il im vollendam que quae provid que volorerum quos eictis delecusda quam, illupta sperumque nusandus rerum eaque nit hici rerchil laborep elitatquame cus es velit rem asped ut vendanim que everrorecus rempores nobis corestrum remosti.

DAT HAD IK OOK GEKUND

9789045326580

€ 14,99

2

BLACK OUT POETRY

9789045325644

€ 12,99

3

WORKSHOP VERFGIETEN

9789045325583

€ 16,99

4

HOOP DREAMS

9789045322759

€ 14,99

5

ALLES OVER DE COPIC MARKER 9789045322421

€ 19,99

6

MANDALASTENEN SCHILDEREN 9789045321936

€ 12,50

7

TEKEN JE EIGEN INKTWONDERLAND

9789045324869

€ 14,99

8

QUILLING ART

9789045323152

€ 12,50

9

GEOMETRISCHE ORIGAMI

9789045324562

€ 14,99

10

PAPIEREN BLOEMEN

9789045321592

€ 14,99

GEÏ LLUSTREERD DOOR MARIA TROLLE

KLEURBOEKEN

MAR IA T RO LLE

orerum in consenis eost, apero millo in con eatiur, andis amet pra voluptibea volestrum sit etur Sedi a dionsequiae nis si ute voluptatur Erepra sande voluptae oditibus eius autem ut eum acim quid quia num a solorem num es nusdani stioreh enihili gnihic tenis re quia prorroria quam harciam, sum, ium qui tem laborec earchitiora dolest, officiur? Ucia con rendae et ulparunt dolorione essum fugit vollandellum que omni des aut dessus ullitio. Uptatur a dolorer ibuscimet, il ipitiam, odiaerorem res qui sa as estru ruptatur

Hanna Karlzon

ISBN978 90 453 2547 7 NUR 460

1

08-07-2020 12:58

10

13

CREATIEF

11

FROM HOLLAND WITH LOVE

9789045325965

€ 15,99

12

HANNA KARLZON SOULMATES 9789045323947

€ 15,99

13

HANNA KARLZON JUWELENKISTJE

9789045323213

€ 15,99

14

HANNA KARLZON ZOMERAVONDEN

9789045320410

€ 15,99

15

HANNA KARLZON TIJDPERK

9789045321882

€ 15,99

16

HANNA KARLZON DAGDROMEN 9789045320403

€ 15,99

17

HANNA KARLZON MIDDERNACHTMASKERADE

9789045325477

€ 15,99

18

HANNA KARLZON KLEURKAARTEN

9789045320427

€ 4,99

19

MARIA TROLLE LUNA

9789045325897

€ 16,99

20

MARIA TROLLE FLORA & FAUNA 9789045324401

€ 15,99

21

MARIA TROLLE BOTANICUM

9789045323237

€ 15,99

22

DE CIRKEL VAN HET LEVEN

9789045325958

€ 15,99

23

MARIA TROLLE SCHEMERTIJD 9789045322674

€ 15,99

24

MARIA TROLLE BOTANISCHE TUIN

9789045321028

€ 15,99

25

MARIA TROLLE DROOMREIS

9789045321875

€ 15,99

9 789045 325477 www.musboeken.nl

Luna OS 210x250.indd 1

16

Middernachts Maskerade OS 185x245.indd 1

17

een kleurrijke reis

een kleurrijke reis Meni Chatzipanagiotou

ISBN 978 90 453 2595 8 NUR 460

19 Cirkel van het leven

Cirkel van het leven

Dit boeiende kleurboek neemt je mee op reis door de fascinerende wereld van de natuur. Meni Chatzipanagiotou’s prachtige illustraties, voornamelijk getekend in een rond design, zijn een ode aan de ritmes van onze wilde planeet. Vlieg mee door de lucht met vogels van diverse pluimage: van kleine, dansende kolibries tot krachtige, zwevende arenden. Duik in de golven en kom oog in oog te staan met delicate zeepaardjes, machtige walvissen en gedetailleerde zeeschelpen. Struin door ruige, wilde landschappen waar eekhoorntjes, vossen, wolven en andere fascinerende wezens huizen. In Cirkel van het leven kun je het allemaal tot leven wekken met je eigen spectrum aan oogverblindende kleuren.

03-06-20 14:07

18

25-09-19 15:04

9 789045 325958 www.musboeken.nl

Meni Chatzipanagiotou

Cirkel van het leven OS 250x250.indd 1

20

24

21

25

05-11-2020 14:09

22

23

MUS

59


KLEURBOEKEN

Evi en de kleurrijke vlinder

een mystiek kleurboek voor volwassenen

ISBN 978 90 453 2659 7 NUR 460

De Schotse illustrator tekent fantasierijke en gedetailleerde kleurplaten voor jong en oud. Ze verkiest potlood en inkt boven pixels. Haar illustraties zijn geliefd over de hele wereld; haar boeken vertellen een verhaal om zelf kleur te geven. ISBN 978 90 453 2625 2 NUR 460

9 789045 326597

9 789045 326252

Hidden in this book is a flock of elusive little robins— can you spot them all? is de illustrator van Het betoverde woud, De geheime tuin en Wereld van bloemen. Van haar kleurenboeken werden wereldwijd meer dan 16 miljoen exemplaren verkocht. ISBN 978 90 453 2554 5 NUR 460

www.musboeken.nl

9 789045 325545

Een magisch kleurverhaal

www.musboeken.nl

A beautiful new adult coloring book that celebrates the joys of the holiday season From flurries of delicate snowflakes to deliciously decorated gingerbread houses and reindeer-led sleighs, Johanna’s Christmas is a celebration of this wonderful holiday season, inviting you to pick up your pens and pencils to color, complete, or embellish each of the festive artworks.

E e n k l e u r r i jk e o nt d e k k i n gsr ei s

www.musboeken.nl

Johannas Johanna Kerstmis Een feestelijk zoeken kleurboek

Een feestelijk zoek- en kleurboek

Een kleurrijke ontdekkingsreis

www.musboeken.nl

Wereld vol wonderen

JOH A NNA’S K ER S T MIS

symbolia

een magisch kleurboek voor volwassenen

9 789045 326603

Zo begint het verhaal van Evi en de kleurrijke vlinder, een prachtig geïllustreerd kleurboek voor jong en oud over een klein meisje genaamd Evi dat in de zoektocht naar haar prachtige vlinder een geheime deur ontdekt die leidt naar een magische wereld vol zwierige personages en nieuwe landschappen – allemaal perfect om in te kleuren. Het charmante verhaal heeft een speelse wisselwerking met de herkenbare tekenstijl van Johanna Basford. Het is een uniek avontuur voor kleurders van alle leeftijden en ligt klaar om door jou te worden ingekleurd en gekoesterd.

Evi en de kleurrijke vlinder

een mystiek kleurboek voor volwassenen ma que ab id maios autaepudipis eum si rero consequis mi, odiatur? qui offic tempore velent eatur, consero moloressum non possimint exped molut es asimet acestio volupta tioreium et im comnimet rem re optatio nserum eaque qui volorpo rporece ssimaio nectatus. ficia doluptaqui acerciis maximi, ea volectios et volorei cillabora plamenimint. buscitatis eicia sam rem estio officae excearum resti si blationsenim seditaspicid mo quiae soluptium vellani hictur sinvell aboreserupta ipisciam, quamentibus qui aut harum ipsant maiopis unt eatem reictium re demporeUs, cum sapicilite voluptas etus as estis res magnisi molorruntur aut haris autem am volest ea volorib usapiet et doluptatur.

‘ E v i w a s e e n n ie u w s g ie r i g me i s j e met e e n g r ote v e r b e e l d i n g s k r a c ht ...’

W ER ELD VOL WONDER EN

symbolia

symbolia ISBN 978 90 453 2660 3 NUR 460

Xxx Xxxxxx is de illustrator van Het betoverde woud, De geheime tuin en Wereld van bloemen. Van haar kleurenboeken werden wereldwijd meer dan 16 miljoen exemplaren verkocht.

Een magisch kleurverhaal

Symbolia OS 300x300.indd 1

Wereld vol wonderen OS 254x254.indd 1

15-01-2021 10:56

29-01-2021 11:40

Johannas kerstmis OS 254x254.indd 1

23-06-2020 17:01

Evi in de kleurrijke vlindertuin OS 215x254.indd 1

1

2

3

03-05-21 08:58

4

5

VOL

wicca

christina haberkern

EEN KLEURBOEK VOL TOVENARIJ EN RITUELEN

Christina Haberkern is een bekende designer en illustrator uit Los Angeles. Ze is de eigenaar en het creatieve brein achter Hello Harlot, een merk stationery en cadeauproducten, dat gespecialiseerd is in popcultuur.

ISBN 978 90 453 2597 2 NUR 460

superflex 90’s kleurboek

Wereld

eb je laatst weer eens Friends of Dawson’s Creek gebingewatcht? Of vol verlangen teruggedacht aan die transparante mobiel met antenne die je had op de middelbare school? Of een vintage Furby proberen te kopen op Marktplaats? Zo ja: dan is dit kleurboek echt iets voor jou! Je vindt er allerlei illustraties van popcultuurherinneringen in terug zoals de Spice Girls, televisieshows als Family Matters en Saved by the Bell en items die je nooit meer zult vergeten: waaiermappen, echomicrofoons, mix cd’s, vlinderclips, tamagotchi’s, skeelers, doorzichtige waterschoenen, klaparmbanden en nog veel meer.

VOL

EEN KLEURBOEK VOL TOVENARIJ EN RITUELEN

9 789045 7 326245 www.musboeken.nl

9 789045 325972 www.musboeken.nl

Superflex 90s kleurboek OS 188x232.indd 1 Wereld vol wicca-magie.indd 1

1

SYMBOLIA

9789045326603

€ 15,99

2

SPROOKJESBOS

9789045323527

€ 14,99

3

DROMENVANGER

9789045321868

€ 14,99

4

JOHANNA BASFORD WERELD VOL WONDEREN

€ 16,99

5

JOHANNA BASFORD EVI EN DE 9789045326252 KLEURRIJKE VLINDER

€ 16,99

6

JOHANNA BASFORD JOHANNA’S KERSTMIS

9789045325545

€ 15,99

7

JOHANNA BASFORD MAGISCHE JUNGLE

9789045325552

€ 14,99

8

JOHANNA BASFORD WERELD VAN BLOEMEN

9789045323800

€ 14,99

9

RAPSODIE IN HET BOS

9789045322308

€ 14,99

10

WERELD VOL WICCA

9789045325972

€ 15,99

11

SUPERFLEX 90’S KLEURBOEK

9789045326245

€ 15,99

12

KLEUREN OP NUMMER DEEL 1 9789045319421

€ 9,99

13

KLEUREN OP NUMMER DEEL 2 9789045321615

€ 9,99

14

KLEUREN OP NUMMER DEEL 3 9789045323183

€ 9,99

15

KLEUREN OP NUMMER DEEL 4 9789045325989

€ 9,99

16

COLOURMETRICS

9789045326153

€ 9,99

17

COLOURTRONIC

9789045320526

€ 14,99

18

MYSTIEKE MANDALA’S

9789045326061

€ 15,99

19

MANDALAKLEURBOEK BLACK EDITION

9789045325743

€ 14,99

20

MANDALAKLEURBOEK COLLECTOR’S EDITION

9789045324876

€ 14,99

21

MANDALAKLEURBOEK ARTIST’S EDITION I

9789045321837

€ 14,99

22

MANDALAKLEURBOEK ARTIST’S EDITION II

9789045323794

€ 14,99

23

MAGISCHE MANDALA’S

9789045325330

€ 14,99

24

MANDALAKLEURBOEK DEEL 1 9789045316994

€ 8,95

25

MANDALAKLEURBOEK DEEL 8 9789045321035

€ 12,99

13-01-21 11:45 17-06-2020 14:08

9

10

11 KLEUREN OP NUMMER

4

4

Extreme kleurpuzzels voor volwassenen KLEUREN OP NUMMER

Onthul de dertig waanzinnige schilderijen en patronen in dit boek door het volgen van de kleurcodering bij iedere puzzel. Elk nummer in de puzzel correspondeert met een bepaalde kleur. Sommige puzzels zijn staand, andere liggend (te zien aan de locatie van de kleurlegenda) draai de puzzel in de juiste richting om het kleuren makkelijker te maken. Op sommige pagina’s vind je blanco vormen zonder nummer erin, deze moet je wit laten. Achter in het boek vind je de oplossingen met de titels en kunstenaars erbij genoemd, voor het geval je niet kunt wachten om te ontdekken wat je gaat inkleuren.

KLEUREN NUMMER OP

4

Extreme kleurpuzzels voor volwassenen

Extreme kleurpuzzels voor volwassenen

ISBN 978 90 453 2598 9 NUR 460

9 789045 325989 www.musboeken.nl

Kleuren op nummer deel4 OS.indd 1

12

13

20-01-2021 14:21

14

15

COLOURMETRICS geometrische kleuren-op-nummer-puzzels

Mystieke Mandala's

46 nieuwe, prachtige mystieke madala's

Kun je niet wachten om het eindresultaat te zien? Geen paniek: achter in het boek vind je de oplossingen.

Mystieke Mandala's

Alis enectur, cum qui dio iliqui sim et as entiore ctiorpor maiorit iissint, volorei cipidit aruntum si beresti onsequatem facipsa quid mi, seque consequis dolupidero voluptiae consend aection sernat. Rumque remporrum quidunti officiundi de volor maxim etusande net ipsum re quodit, sunt explit earunt verepre poritas nobis ratur sequatia doles ad mo quam, sitatest ab ilit ent omnis ut moluptatinum quos dolorum excerum esci ime dollupt atquide eum facimus. Onsedi temquiducia qui aut officiamus. Aped quid eossi resero et reici cor alit harcien digentis eumqui opta qui dolor si dolesci andunt. Inctio. Et quamet mo de que nobis pro con eos ducipiti tem ant etus quibus.

Mystieke Mandala's

Voltooi de 21 puzzels in dit boek met gebruik van de levendige en opvallende kleurcodes die op elke pagina staan. Volg eenvoudigweg de nummers die naar de bijbehorende kleur leiden en kleur de tekening vakje voor vakje in om het eindresultaat te onthullen.

COLOURMETRICS GEOMETRISCHE KLEUREN-OP-NUMMER-PUZZELS

Welkom bij een spectaculaire

KLEUREN-OPNUMMER-UITDAGING

ISBN 978 90 453 2615 3 NUR 460 ISBN 978 90 453 2606 1 NUR 460

9 789045 326153

46

nieuwe, prachtige mystieke madala's

9 789045 326061 www.musboeken.nl

www.musboeken.nl

COLOURMETRICS OS NL.indd 1

10-06-21 15:57

Mystieke Mandala OS 300x300.indd 1

16

20

24

60

MUS

05-06-2020 10:16

17

21

25

7

De 90’s zijn terug en hoe! Fanny packs, scrunchies en videobanden: het superflex 90’s kleurboek bevat het allemaal. Het is de perfecte combi van nostalgie en kleurfun, samengepakt in een hilarisch en cadeauproof pakket waarmee je dit iconische tijdperk kunt herbeleven.

H

ISBN 978 90 453 2624 5 NUR 460

8

6

18

22

19

23


KLEUREN / DOT-TO-DOT / ARTJOURNALING

1

8

12

2

9

13

3

10

14

4

11

15

5

6

7

1

KLEURBOEK DEEL 1

9789045315386

€ 6,95

2

STEVE MCDONALD FANTASTISCHE STEDEN

9789045319858

€ 12,50

3

STEVE MCDONALD 9789045319865 FANTASTISCHE BOUWWERKEN

€ 12,50

4

HARRY POTTER WONDERLIJKE WEZENS

9789045319728

€ 14,99

5

HARRY POTTER PLEKKEN & PERSONAGES

9789045319896

€ 14,99

6

DELFTSBLAUW KLEURBOEK

9789045321042

€ 14,99

7

NATUURMANDALA’S

9789045319872

€ 12,50

KLEUREN

16

20

17

21

18

19

8

WORKSHOP PANPASTEL

9789045323534

€ 14,99

9

KLEURTECHNIEKENWORKSHOP 9789045320564

€ 14,99

10

KLEURRIJKE VOLKEN VAN DE WERELD

9789045321066

€ 14,99

11

TROPISCH KORAALRIF

9789045320519

€ 14,99

12

DIKKE DAMES KLEURBOEK

9789045318455

€ 9,99

13

CHALKLETTEREN BOTANICAKLEURBOEK

9789045321103

€ 9,99

14

KLEURENWIEL

9789045320533

€ 6,99

DOT-TO-DOT 15

ULTIEME DOT TO DOT DEEL 1

9789045318783

€ 6,99

16

ULTIEME DOT TO DOT DEEL 2

9789045321608

€ 6,99

17

DOT TO DOT AVONTUUR DEEL 1 9789045320250

€ 9,99

18

DOT TO DOT SUPER CHALLENGE DEEL 1

9789045320212

€ 9,99

ARTJOURNALING 19

EEN JAAR VOL CREATIEVE UITDAGINGEN

9789045324203

€ 15,99

20 21

FABELACHTIGE VROUWEN FANTASTISCHE FIGUREN

9789045323954 9789045323565

€ 17,99 € 17,99

MUS

61


FEMALE EMPOWERMENT / MUSE / CREACHICK

Ik voel je vestigen in een deel van mij dat alleen maar zal blijven groeien

ISBN 978 90 453 2626 9 NUR 306/370

naarmate ik groei.

Lili’s woorden reflecteren haar eerlijkheid en haar unieke perspectief: herkenbaar maar toch intiem, provocatief maar geruststellend.. Haar gedichten zijn het werk van een storyteller die opbloeit.

ISBN 978 90 453 2610 8 NUR 306/370

AMANDA LOVELACE

www.musboeken.nl

9 789045 326108 www.musboeken.nl

www.musboeken.nl

thuis laten liggen

Een boek dat je ’s nachts wakker houdt

- een oorlog

waarvoor ik nooit wanneer je mijn bladzijden omslaat. heb getekend. Je vingers blijven op me rusten, zodat je weet waar je was gebleven.

Lili Reinhart is acteur en een voorvechter van mental health awareness. Watertrappelen is haar LOVELACE eersteAMANDA dichtbundel.

Jij bent in mij gegrift

9 789045 326269

9 789045 325217

en je nestelt je behaaglijk in mijn lege plekjes.

In haar eerste gedichtenbundel verkent Lili Reinhart het euforische begin van jonge liefde, het gevecht tegen angst en depressie op de voorgrond van roem, en het onvermijdelijke hartzeer dat voortkomt uit passie.

Water trappelen

Ik geloof dat ik jouw nieuwe wapenuitrusting lievelingsboek ben.

James Wright

Bestsellerauteur Amanda Lovelace hield zo van woorden en sprookjes toen ze opgroeide, dat het geen verrassing was dat ze zelf ging schrijven. Ze studeerde Engelse literatuur en schrijft al zo lang ze kan herinneren verhalen en gedichten. En met succes: in 2016 werd ze uitgeroepen tot Goodreads Poet of the Year. Amanda woont in New Jersey met haar partner en hun twee katten.

AMANDA LOVELACE

JOURNAL

ISBN 978 90 453 2521 7 NUR 370

POËZIE EN PROZA

AMANDA LOVELACE

FARIHA RÓISÍN

als liefde een slagveld is, dan heb ik vast heel mijn

Deze prachtige dichtbundel verkent het euforische begin van jonge liefde, het gevecht tegen angst en depressie op de voorgrond van roem, en het onvermijdelijke hartzeer dat voortkomt uit passie.

Herkenbaar en toch intens intiem, provocatief en toch troostend, hapklaar en toch diepzinnig: deze prachtige gedichten gaan over opgroeien, onderuitgaan en weer opstaan. In Lili’s kenmerkende eerlijkheid, optimisme en unieke perspectief vangen ze hoe het voelt om een jonge vrouw te zijn in een wereld die is geobsedeerd door uiterlijk. Vergezeld van sprekende en suggestieve illustraties onthullen de gedichten in Watertrappelen de diepten van vrouwelijke ervaringen. Ze zijn het werk van een storyteller die opbloeit.

Lili Reinhart

Bestsellerauteur Amanda Lovelace hield zo van woorden en sprookjes toen ze opgroeide, dat het geen verrassing was dat ze zelf ging schrijven. Ze studeerde Engelse literatuur en schrijft al zo lang ze kan herinneren verhalen en gedichten. En met succes: in 2016 werd ze uitgeroepen tot Goodreads Poet of the Year. Amanda woont in New Jersey met haar partner en hun twee katten.

DE PRINSES KAN ZICH PRIMA ZELF REDDEN

Watertrappelen

LOVE JE LIJF

Een journal voor selflove & body positivity

als HET de sterren VERHAAL kunnen branden zonder te sterven VAN EEN waarom zou ik dan PRINSES, niet EEN JONKVROUW hetzelfde kunnen EN doen? EEN KONINGIN

DE PRINSES KAN ZICH PRIMA ZELF REDDEN

JE

tekst

DE HEKS BELANDT DIT KEER NIET OP DE BRANDSTAPEL

FARIHA RÓISÍN

VUUR IS ERVOOR GEMAAKT OM MUREN NEER TE HALEN

LOVE LIJF

KOPKOP

FARIHA RÓISÍN xxx

ISBN 978 90 453 2531 6 NUR 370 / 306

Poëzie

9 789045 325316

Lili Reinhart

www.musboeken.nl de heks belandt dit keer niet op de brandstapel OS 152x220.indd 1

24-03-2021 15:02

De princes kan zich prima zelf redden OS 152x220.indd 1

17-09-2020 11:14

Swimming lessons OS 130x185.indd 1 Houd van je lijf OS 147x208.indd 1

07-10-19 16:48

1 Lang Leav

Lang Leav drukt delicate gevoelens en gedachten uit in woorden zoals niemand anders dit kan. Haar boodschap en haar werk inspireren en enthousiasmeren een heel nieuwe generatie dichters.

ISBN 970 90 453 2537 8 NUR 370

ISBN 970 90 453 2511 8 NUR 370

9 789045 325378

9 789045 325255

poëzie en proza

www.musboeken.nl

www.musboeken.nl

9 789045 325521 www.musboeken.nl

een takenlijst of door iets willekeurigs wat op je pad komt. Wellicht

Gedichten over

vol te schrijven. Soms is toch de beste manier om jezelf te uiten

tekortschieten, maak dan gebruik van afbeeldingen. moed

eigenliefde

creëer en ontdek jezelf

Voel de vrijheid van micropoetry, de rush van een spoken word performance, de passie in een handgeschreven gedicht. Of je nu schrijft voor jezelf of voor Instagram, je laatste werk deelt op een blog of meedoet aan een poetryslam, het enige wat je nodig hebt om een dichter te zijn is een creatieve vonk – en de sterke drang om jezelf te delen met de wereld. Vers gedicht schudt de woordkunstenaar in je wakker en helpt je je gedachten en gevoelens om te zetten in woorden en beelden die jouw ware creatieve kracht laten zien. In dit boek leer je alles over de rijke geschiedenis van poëzie, hoe deze kunstvorm door de jaren heen is geëvolueerd en hoe jij daar deel van uit kunt maken. Lees, schrijf en deel onder de hashtag #versgedicht!

cultuur expressie. van gisteren was ik de maan ) de weg naar creatieve Verlicht je schrijfstijl, ontdek poëtischeacceptatie stijlfiguren, maak

gisteren was ik de maan

in Karachi, Pakistan. Ze is een bekende YouTuber, blogger en Instagrammer.

ISBN 978 90 453 2484 5 NUR 370

ontdekkingstocht door je eigen geest.

{in willekeurige volgorde}

stel je hart open ontdek je talent

een poetry journal voor jouw hart en jouw art

ISBN 978 90 453 2485 2 NUR 370 ISBN 978 90 453 2451 7 NUR 370

9 789045 324845

noor unnahar

www.musboeken.nl

VERS GEDICHT

RAYNA HUTCHISON & SAMUEL BLAKE

noor unnahar

9 789045 324852

9 789045 324517

www.musboeken.nl

www.musboeken.nl

Gisteren was ik de maan OS 130x185.indd 1

Vind je stem OS_130x185.indd 1

12

16

20

24

62

MUS

9789045325217

€ 14,99

NOOIT MEER LIEFDESVERDRIET 9789045325613

€ 19,99

3

WAT EEN TIJD OM ALLEEN TE ZIJN

9789045324364

€ 16,99

4

SO HERE I AM

9789045325163

€ 19,99

Vers Gedicht OS 130x185.indd 1

08-10-19 10:00

5

DE HEKS BELANDT DIT KEER NIET OP DE BRANDSTAPEL

9789045326269

€ 14,99

13

6

DE PRINSES KAN ZICH PRIMA 9789045326108 ZELF REDDEN

€ 14,99

7

WATERTRAPPELEN

9789045325316

€ 12,99

8

ZEE VAN VREEMDEN

9789045325521

€ 12,99

9

LIEFDE STAAT JE GOED

9789045325255

€ 12,99

10

HANDVOL STERREN

9789045325378

17

€ 12,99

11

HERINNERINGEN ONTWARD

9789045325118

€ 12,99

12

GISTEREN WAS IK DE MAAN

9789045324845

€ 12,99

13

VIND JE STEM

9789045324852

€ 12,99

14

VERS GEDICHT

9789045324517

€ 14,99

15

POETRY JOURNAL

9789045325033

€ 17,99

21

25

MUSE

LEER DE KUNST. ONTDEK JE STIJL. SPREEK JE UIT.

RAYNA HUTCHISON & SAMUEL BLAKE

noor unnahar

noor unnahar

overleving

collages van gevonden beelden en eigen teksten en ga dapper op

VERS GEDICHT

kunst hart mensen

en je gedachten en emoties te benoemen.

De kracht van poëzie ligt in haar eenvoud; thuis met slechts een

paar woorden kan je een grote impact hebben. jouAls woorden

kracht Met haar weloverwogen opdrachten wijst Noor Unnahar (auteur

Noor Unnahar is een moderne poëet van 21 jaar. Ze is geboren en opgegroeid

LOVE JE LIJF

2 03-09-19 16:37

11

INKT BORRELT OP UIT MIJN PEN, BEVLEKT MIJN VINGERS MET GEDICHTEN.

vind je stem

ligt het wel in jouw aard om dan pagina na pagina van jouw journal

vind je stem

gisteren was ik de maan

‘Bij het lezen van Noors woorden, zie ik hun kleuren en ruik ik op elke pagina de geur van liefde, passie, woede en waarheid. De gedichten spreken tot je ziel, alsof ze alleen voor jou zijn geschreven.’ raisa andriana {singer-songwriter} ‘Aan het begin van gisteren was ik de maan, vertelt Noor Unnahar dat haar naam ‘daglicht’ betekent. Dat is volkomen terecht voor een dichter die een boek schreef zo stralend en gloeiend. Dit is een helderheid waarbij we kunnen werken, leven, liefhebben en overleven. Wanneer Unnahar zegt ‘ik ben het licht waarnaar ik zou moeten zoeken’, is haar ontdekking ook onze verlichting.’ kaveh akbar {dichter en geleerde}

1

04-08-2020 10:35

10

Iedereen raakt wel eens overweldigd door bijvoorbeeld emoties,

Noor Unnahar is een moderne poëet van 21 jaar. Ze is geboren en opgegroeid in Karachi, Pakistan. Ze is een bekende YouTuber, blogger en Instagrammer

7

ruby dhal

14-09-20 14:31 herinneringen ontward_185x130_RUG18_OS.indd 1

9

03-11-2020 09:56

door te voelen wat zich van binnen afspeelt, rustiger aan te doen

15-10-20 16:21

6

FEMALE EMPOWERMENT

Poëzie en proza als brandstof voor je hart en kalmering voor je ziel.

www.musboeken.nl

Handvol sterren OS 130x185.indd 1

8 ‘In gisteren was ik de maan vind je een nieuwe vriend. Gedicht voor gedicht.’ areeba siddique {kunstenaar en activist}

herinneringen ontward

9 789045 325118

ruby dhal

Liefde staat je goed OS 130x185.indd 1

x185.indd 1

Ik ben niet gekomen om mijn emoties goed te praten ik ben alleen gekomen om ze met je te delen.

ruby dhal

ISBN 978 90 453 2525 5 NUR 306/370

Helen is geen einddoel het is een proces.

Ruby Dhal is dichteres en schrijfster. Ze is opgegroeid en woont momenteel ook in het Verenigd Koninkrijk. Als jong meisje waren boeken voor haar een manier om te ontsnappen aan pijnlijke ervaringen in de echte wereld. Ruby’s werk wordt door haar grote schare volgers op Instagram altijd warm ontvangen.

ruby dhal

ISBN 978 90 453 2552 1 NUR 370 / 306

staat je

waar je geliefd wordt.

ervaringen in de echte wereld. Bij MUSE verscheen van haar hand eerder de bundel herinneringen ontward.

lang leav

Haar boeken worden wereldwijd gevierd en sieren bestsellerlijsten. Haar gedichten beroeren dagelijks de harten van haar 500k+ volgers op Instagram.

dat: ze zijn tegelijkertijd rauw en recht Ga door zee, zacht en lief, reflectief en inspirerend. Ze leren je hoe prachtig en onschuldig vallen kan zijn, en dat helen geen bestemming is, maar een proces dat een leven lang kan duren.

Ik zal mijn leven vieren, Lang Leav drukt delicate gevoelens en gedachten uitmet of zonder jou. Ruby Dhal is dichter, schrijver en bestsellerauteur van drie in woorden op een manier dat ze er duizenden Demensen maan heeft de zon niet nodig poëziebundels. Ze groeide op mee raakt. Het is geen wonder dat zij wordt gezien als de grootste om haar te vertellen in het Verenigd Koninkrijk en woont en werkt in Londen. influencer op het gebied van de hedendaagse poëzie. dat ze al vol is. Als jong meisje waren boeken Haar boodschap en haar werk inspireren en enthousiasmeren voor haar een manier om een heel nieuwe generatie dichters. te ontsnappen aan pijnlijke

5

handvol sterren

O, maar je bent zo sterk in al je zachtheid. Een testament van de kracht van woorden en de impact die zij kunnen hebben op je relaties met anderen – en Uit vallende sterren put je hoop, en nog belangrijk: op de relatie met jezelf. een handvol sterren geeft je kracht. Blijf niet waar je nodig bent. De gedichten in deze bundel doen precies #musepoetry

Deze langverwachte bundel van internationale bestsellerauteur Lang Leav is een prachtige collectie eigentijdse poëzie en proza die je indrukwekkende en onverwachte inzichten in liefde, verlies, hartzeer, relaties en innerlijk kracht geven. Door Leavs fijnbesnaarde kijk op de wereld stroomt elke pagina over van wijsheid en aanmoediging.

poëzie en proza

Lang Leav

boeken worden wereldwijd d en sieren bestsellerlijsten. gedichten beroeren dagelijks ten van haar 500k+ volgers tagram.

lang leav

Zee van vreemden Lang Leav is dichter en novelschrijver en is geboren in een Thais vluchtelingenkamp toen haar familie op de vlucht was voor de Rode Khmer-beweging. Ze is opgegroeid in Sydney, Australië en heeft onder meer de Qantas Spirit of Youth Award, Churchill Fellowship en Goodreads Choice Award toegekend gekregen.

4

herinneringen ontward

Leav is dichter en schrijver. Ze werd geboren Thais vluchtelingenkamp aar familie op de vlucht was e Rode Khmer-beweging. oeide op in Sydney, Australië eft onder meer de Qantas of Youth Award, Churchill ship en Goodreads Choice toegekend gekregen.

3 handvol sterren

Zee van vreemden is een testament van de kracht van woorden en de impact die zij kunnen hebben op de relaties die je aangaat met anderen – en nog belangrijker: op de relatie met jezelf.

Zee van vreemden

Ze zeggen dat mensen die aan zee wonen ergens op wachten. Lang geleden moet iemand hebben besloten mij aan zee neer te zetten. Om elk moment in het licht van de sterren te leven.

2

28-02-2020 12:56

11-09-19 13:58

14

18

22

15

19

23

CREACHICK 16

CREACHICK PUZZEL

9789045326658

€ 19,99

17

CREACHICK SCHETSBOEK

9789045326337

€ 19,99

18

CREACHICK JOURNAL BRUIN

9789045326122

€ 19,99

19

CREACHICK JOURNAL PETROLBLAUW

9789045325064

€ 19,99

20

CREACHICK JOURNAL GEEL

9789045325354

€ 19,99

21

CREACHICK JOURNAL GROEN

9789045325040

€ 19,99

22

CREACHICK KLEURBOEK

9789045326009

€ 14,99

23

CREACHICK STEMPELSET

9789045325811

€ 19,99

24

CREACHICK STICKERVELLEN

9789045325347

€ 14,99

25

CREACHICK WASHITAPE

9789045326320

€ 14,99


MIJN BLACK JOURNAL / CADEAU

1

2

3

4

5

6

7

MIJN BLACK JOURNAL

8

12

9

13

10

14

11

15

1

GOLD VELVET

9789045326610

€ 19,99

2

BLACK VELVET

9789045326047

€ 19,99

3

RED VELVET

9789045326030

€ 19,99

4

BLACK PANTHER

9789045325750

€ 19,99

5

BOHEMIAN BROWN

9789045325757

€ 19,99

6

MONSTERA

9789045325002

€ 19,99

7

PURPLE RAIN

9789045325460

€ 19,99

8

PENNENSET

9789045325774

€ 19,99

9

WASHITAPE

9789045326054

€ 14,99

CADEAU

16

20

24

17

21

25

18

22

26

19

23

27

10

STICKERLOVER [*N.N.V]

9789045326078

€ 19,99

11

STENCILS

9789045322889

€ 12,99

12

WASHITAPE

9789045323657

€ 12,99

13

STICKY TABS

9789045323138

€ 4,99

14

POCKET ZWART GOUD

9789045322858

€ 6,99

15

POCKET EENHOORN

9789045323039

€ 6,99

16

POCKET DRIEHOEK

9789045322865

€ 6,99

17

ROOD LIGGEND

9789045322179

€ 13,99

18

LITTLE BLACK BUJO

9789045323640

€ 9,99

19

BUSINESS DARK

9789045322834

€ 12,99

20

MAAK JE EIGEN TRACKERS

9789045324296

€ 12,99

21

CREATIEF PLANNEN EN MEER 9789045324234

€ 16,99

22

BIJBELJOURNALEN & LETTEREN

9789045323121

€ 14,99

23

BIJBEL JOURNAL KLASSIEK

9789045323251

€ 12,99

24

BIJBEL JOURNAL BLAUW

9789045323473

€ 12,99

25

STICKERS II

9789045324272

€ 12,99

26

STICKERS

9789045323107

€ 12,99

27

SCRAPBOOK CUT-OUTS

9789045323664

€ 12,99

28

CRASH COURSE

9789045322223

€ 12,99

28

MUS

63


ART JOURNALING / EEN DOOSJE VOL

1

8

12

2

9

13

3

10

14

4

11

15

5

6

7

1

ART JOURNAL BY JULIA WONING

9789045325361

€ 22,99

2

ART JOURNAL WORKSHOP

9789045324999

€ 19,99

3

PRACHTIGE PORTRETTEN

9789045323558

€ 17,99

4

SPRANKELENDE SPROOKJESFIGUREN

9789045324821

€ 16,99

5

ARTJOURNAL 21 X 21 CM

9789045324227

€ 14,99

6

ARTJOURNAL 21 X 21 CM AQUAREL

9789045324494

€ 14,99

7

SJABLONEN A4

9789045324487

€ 19,99

8

SJABLONEN

9789045323596

€ 14,99

EEN DOOSJE VOL…

16

20

24

64

MUS

17

21

18

22

19

23

9

KRACHT

9789045323381

€ 12,99

10

ZELFVERTROUWEN

9789045323374

€ 12,99

11

DANKBAARHEID

9789045320007

€ 12,99

12

GEZELLIGHEID

9789045319995

€ 12,99

13

COMPLIMENTEN

9789045324388

€ 12,99

14

MINDFULNESS

9789045324395

€ 12,99

15

GELUK

9789045310084

€ 12,99

16

GELUK

9789045325507

€ 12,99

17

VRIENDSCHAP

9789045310107

€ 12,99

18

VRIENDSCHAP

9789045311609

€ 12,99

19

INSPIRATIE

9789045311593

€ 12,99

20

INSPIRATIE

9789045312491

€ 12,99

21

WIJSHEID

9789045310114

€ 12,99

22

WIJSHEID

9789045325514

€ 12,99

23

LIEFDE

9789045310091

€ 12,99

24

LIEFDE

9789045308166

€ 12,99


JOURNALS

1

2

3

4

5

6

7

JOURNALS

8

9

12

13

IBRAM X. KENDI is de Andrew

ZIE VOOR MEER INFORMATIE: IBRAMXKENDI.COM. @DRIBRAM @IBRAMXK @IBRAMXKENDI

GEBRUIK DIT JOURNAL OP JOUW PAD OM ANTIRACIST TE WORDEN. BRENG EEN POSITIEVE VERANDERING TEWEEG IN JEZELF EN IN ANDEREN. JE ZULT WORDEN AANGEZET NA TE DENKEN EN TE SCHRIJVEN OVER: • DE WERELD ZIEN DOOR EEN RACIALE LENS • WIE OF WAT JE HET MEEST BEANGSTIGD ALS JE NADENKT OVER RAS – EN HOE JE DAT KUNT BEVRAGEN • JE RELATIE TOT JE EIGEN RACIALE IDENTITEIT • RACIALE ONRECHTVAARDIGHEID IN DE SAMENLEVING DIE JOU HEEFT BEÏNVLOED • HET IDENTIFICEREN VAN JE BLINDE VLEKKEN, VOOROORDELEN EN DE RACISTISCHE IDEEËN DIE JOU WERDEN AANGELEERD • COLORISME, QUEER-ANTIRACISME, VERZET, VOORRECHT EN MACHT EN HOE JE DEZE TERMEN VOOR JEZELF DEFINIEERT BEWUSTWORDING, REFLECTIE EN ACTIE ZIJN DE EERSTE STAPPEN IN DE RICHTING VANHET BOUWEN VAN EEN RECHTVAARDIGE EN GELIJKWAARDIGE MAATSCHAPPIJ. DE VERANDERING BEGINT HIER.

ISBN 978 90 453 2630 6 NUR 747

EEN ANTIRACISMEWERKBOEK VOOR AWARENESS, REFLECTIE EN ACTIE

W. Mellon Professor in de Geesteswetenschappen aan de Boston University en de oprichter en directeur van het BU Center for Antiracist Research. Hij schrijft voor The Atlantic en is CBS News correspondent. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan waaronder Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America, dat de National Book Award for Nonfiction won en drie #1 New York Times bestellers: How to Be Antiracist; Stamped: Racism, Antiracism, and You, samen met Jason Reynolds; en Antiracist Baby, geïllustreerd door Ashley Lukashevsky. Kendi woont in Boston, Massachusetss in de Verenigde Staten.

JOURNAL TEGEN RACISME

FOTO STEPHEN VOSS

16 Het kloppend hart van antiracisme is bekennen. Het is zelfreflectie. Het is voortdurend de momenten vaststellen dat we racistisch zijn en de momenten vieren dat we antiracistisch zijn.

EEN ANTIRACISMEWERKBOEK VOOR

AWARENESS, REFLECTIE EN ACTIE

17 ANTIRACISM

is geen bestemming maar een reis – één die weloverwogen, consistent werk van je vraagt. Ibram X. Kendi’s concept van antiracisme heeft het gesprek over rassenrechtvaardighed nieuw leven in geblazen en hervormd en ons gewezen op nieuwe denkwijzen over onszelf en onze maatschappij. Of je zijn bestseller nu wel of niet hebt gelezen, dit boek biedt je de gelegheid om na te denken over je persoonlijke inzet tot antiracisme

VAN DE AUTEUR VAN DE INTERNATIONALE #1 BESTSELLER HOW TO BE AN ANTIRACIST

IBRAM X. KENDI

9 789045 326306 www.musboeken.nl

journal tegen racisme OS.indd 1

10

14

18

1

DOE ELKE DAG IETS WAARVAN 9789045324760 JE IN BALANS BLIJFT

€ 14,99

2

DOE ELKE DAG IETS WAAR JE BLIJ VAN WORDT

9789045324777

€ 14,99

3

DOE ELKE DAG IETS BUITEN JE 9789045324432 COMFORTZONE

€ 14,99

4

DOE ELKE DAG IETS WAT JE INSPIREERT

9789045324753

€ 14,99

5

DOE ELKE DAG IETS SAMEN

9789045324784

€ 14,99

6

DOE ELKE DAG IETS OM DE WERELD TE VERBETEREN

9789065325569

€ 14,99

7

LAURA’S BAKERY

9789045326023

€ 27,50

8

DOE ELKE DAG IETS LEUKS

9789045324319

€ 14,99

9

DOE ELKE DAG IETS AARDIGS

9789045323763

€ 12,99

10

DOE ELKE DAG IETS OM TE ONTSPANNEN

9789045324081

€ 12,99

11

DE BESTE VERSIE VAN JEZELF 9789045323756

€ 14,99

12

ELKE WEEK EEN LIJSTJE

9789045324425

€ 12,99

13

ELKE DAG EEN VRAAG BLOEM

9789045323206

€ 12,99

14

ELKE DAG EEN VRAAG CACTUS 9789045323190

€ 12,99

15

ELKE DAG EEN VRAAG

9789045315355

€ 12,99

16

ELKE DAG EEN VRAAG VOOR LOVERS

9789045316338

€ 12,99

17

ELKE DAG EEN ZIN

9789045318103

€ 12,99

18

ELKE DAG EEN LETTER

9789045321905

€ 12,99

19

ELKE DAG EEN DROOM

9789045319452

€ 12,99

20

JOURNAL TEGEN RACISME

9789045326306

€ 19,99

11

15

19

16-02-2021 11:46

20

MUS

65


INVULBOEKJES / STATIONARY / HEE KLEINTJE

1

8

12

16

2

9

13

17

3

10

14

18

4

11

15

19

5

6

7

1

WAAROM IK ZO VAN OPA HOU

9789045322919

€ 6,99

2

HEEL VEEL SUCCES!

9789045322933

€ 6,99

3

WAAROM JIJ ZO SUPER BENT, 9789045323725 DOCHTER!

€ 6,99

4

WAAROM IK ZO VAN ONS HOU 9789045323732

€ 6,99

5

HAPPY BIRTHDAY!

9789045321721

€ 6,99

6

WAAROM IK VERLIEFD BEN OP 9789045322940 JOU

€ 6,99

7

WAAROM JIJ EEN SUPERLERAAR BENT

9789045322926

€ 6,99

STATIONARY 8

WEDDINGPLANNER

9789045326016

€ 19,99

9

MEMENTO MORI

9789045323817

€ 16,99

10

MIJN STAMBOOM

9789045323824

€ 16,99

11

BUREAUPLANNER WIRE-O

9789045323831

€ 14,99

12

PLANNER (ZONDER DATA)

9789045323015

€ 19,99

HEE KLEINTJE

20

66

MUS

21

22

13

JE ZWANGERSCHAP VAN DAG TOT DAG

9789045322193

€ 14,99

14

ELKE DAG DICHTERBIJ

9789045320854

€ 9,99

15

ELKE DAG EEN VRAAG ZWANGERSCHAPSDAGBOEK

9789045320588

€ 14,99

16

BABYNAMENBOEK

9789045320595

€ 14,99

17

PRIMEUREN & PARELTJES

9789045323855

€ 6,99

18

APEKOOL & PRIETPRAAT

9789045323466

€ 6,99

19

OPPAS- & CRÈCHEBOEK

9789045320601

€ 12,99

20

BELONINGSPOSTERS

9789045323459

€ 12,99

21

BABY-GAMI

9789045303291

€ 9,99

22

BABYMASSAGE

9789045317960

€ 9,99


FLAMING0

2

3 Taylor

Beer is er weer

‘ga naar huis, beer.’

DIT IS

En dat was dat.

GUUS

Beer is er weer

9 789045 324654

door

Tammi Sauer

illustraties Dan

Taylor

www.flamingokinderboeken.nl

Dit is Guus OS.indd 1

10 Kunnen Herman en de dieren allemaal hun eigen plekje vinden?

EIGEN BAARD IS GOUD WAARD

Elke dag doet houthakker Herman wat houthakkers doen: hij hakt bomen om. Maar als al dat gekap ertoe leidt dat zijn dierenvriendjes in het bos hun huis kwijtraken, moet Herman daar gauw een oplossing voor verzinnen. Hij bedenkt een moedig en slim plan, dat de manier waarop de vrienden het bos delen voor altijd zal veranderen.

11

EIGEN BAARD IS GOUD WAARD

DUNCAN BEEDIE

ISBN 978 90 453 2513 2 NUR 273

DUNCAN BEEDIE

www.flamingokinderboeken.nl

Eigen baard is goud waard OS.indd 1

20

JAMES IS Z’N MENS KWIJT

9789045326399

€ 14,99

2

VIER FEEST MET DE DRAAK

9789045326283

€ 14,99

3

VREEMDE HOND IN DE BIJT

9789045326382

€ 14,99

4

SIMON SUPERSPOOK

9789045326276

€ 14,99

5

NAAR DE ZEE

9789045325828

€ 14,99

6

HET SNEEUWT!

9789045326139

€ 14,99

7

JIP AHOI!

9789045325651

€ 12,99

8

SSST, DE DRAAK SLAAPT!

9789045325576

€ 12,99

9

DIT IS GUUS

9789045325200

€ 12,99

10

BEER IS ER WEER

9789045324654

€ 12,99

11

PETRA

9789045323923

€ 12,99

12

OVERDAG IS HIJ EEN KROKODIL

9789045323930

€ 12,99

13

HARRIE’S HOL

9789045324791

€ 12,99

14

EIGEN BAARD IS GOUD WAARD 9789045325132

€ 12,99

15

HOGER HOGER

9789045324647

€ 12,99

16

DOE ELKE DAG IETS LEUKS VOOR KIDS

9789045324630

€ 14,99

17

777 VRAGEN AAN JEZELF VOOR KIDS

9789045322476

€ 12,99

18

HET BOEK MET ALLE ANTWOORDEN VOOR KIDS

9789045321134

€ 9,99

19

HET GROTE KLEURBOEK VAN FIEP WESTENDORP

9789045318813

€ 6,99

20

DINOSAURUS KLEURBOEK

9789045319704

€ 6,99

21

REISDAGBOEK VOOR KIDS

9789045322711

€ 9,99

22

STRIJKKRALEN VOOR KIDS

9789045322216

€ 12,50

16-09-19 15:22

9 VAN ONDEREN!

16

1

ISBN 978-90-453-2465-4 NUR 273

www.flamingokinderboeken.nl

9 789045 325200

12

7

FLAMINGO

Maar de beer kwam terug.

ISBN 978 90 453 2520 0 NUR 273

8

6

land

DIT IS GUUS Ik zei:

otte en tensl ... We hebb een Guus-dag wel eens

5

Sauer

STE hond van RIG

Lach je slechte humeur weg met dit grappige verhaal over boze buien, vriendschap, worstjes en leren compromissen te sluiten.

allemaal

4

he t

Guus is een knorrige hond. Hij houdt nergens van, vooral niet van nieuwe vrienden maken. Maar zal hij van gedachten veranderen als er een nieuwe puppy in zijn huis komt wonen? Is Guus eigenlijk . . . een goedzak?

De KN OR

1

13

17

21

27-06-19 16:55

14

18

15

19

22

MUS

67


het tweekeuzenspel van planet prudence

ISBN 978 90 453 2646 7 NUR 460

9 789045 326412 www.musboeken.nl

9 789045 326467 www.musboeken.nl

Gebaseerd op het gelijknamige bekroonde bordspel waarvan er al meer dan 10 miljoen exemplaren van zijn verkocht

KNOOP JE EIGEN Aquarel workshop JW OS.indd 1

Vertegenwoordiging Nederland Dennes van der Vlist tel: (+31)(0)6 26887848 e-mail: dennes@bbnc.nl

Pers en Promotie Vlaanderen Caroline Mariën tel: (+32)(0)497159205 e-mail: caroline@lmbooks.be

9 789045 326900 www.musboeken.nl

www.musboeken.nl www.bbnc.nl www.muscreatief.nl www.flamingokinderboeken.nl

Klaas van der Ros tel: (+31)(0)6 51326437 e-mail: klaas@bbnc.nl

BBNC uitgevers bv Bergstraat 11 3811 NE Amersfoort tel: 085 22 23 280 e-mail: info@bbnc.nl

Marketing en publiciteit Nederland Myrthe van Dongen tel: (+31)(0)6 19361407 e-mail: marketing@bbnc.nl

Bestellingen bestellen@bbnc.nl

Key accountmanager Nederland Nadine Bakker tel: (+31)(0)6 26887932 e-mail: nadine@bbnc.nl

Karen Hoorelbeke tel: (+32)(0)477 68 37 14 e-mail: karen@lmbooks.be

SPIROPUZZELS deel 3 OS 300x310.indd 1

This is Gus.

vragen bevestigend hebt beantwoord, kan het zijn dat je last hebt van burn-outverschijnselen. Burn-out is een wijdverbreide, Gus doesn’t like verborgen epidemie, maar bovendien een sociale norm. Het Christmas. goede nieuws is dat je jezelf niet zo hoeft blijven voelen! In Burn-out toolkit laat gediplomeerd, klinisch maatschappelijk werker Charlene Rymsha je aan de hand van 35 begeleide burn-out kunt overwinnen. Elk hoofdstuk borduurt voort op het voorgaande zodat je gemakkelijk en snel gezonde vaardigheden helpen leven zoals je echt wilt, zijn wie je werkelijk bent en in een

ASTROLOGISCHE ALMANAK 2022

ISBN 978 90 453 2670 2 NUR 770 / 370

EEN JAARHOROSCOOP VOOR IEDEREEN 9 789045 326702

Xxx

www.musboeken.nl

Gerenommeerd astroloog Alice DeVille kijkt niet alleen naar je sterrenbeeld, maar ze neemt ook de planeten, de maan en nogdagboek veel meer mee in haar berekeningen. Zo begin jij vol goede moed aan 2022! Burn-out Toolkit OS.indd 1

Een betoverend voor het hele jaar

ASTROLOGISCHE ALMANAK 202

mum van tijd weer helder te stralen!

L&M Books BVBA Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen info@lmbooks.be www.lmbooks.be 03-06-2021 14:32

THISTHA THIS THA OR

het tweekeuzenspel van planet prudence Kleuren op nummer deel 5 210x297 OS.indd 1

perspe lignihilit laceaque porem as ab volorerferum simus, eum expererfero voluptas alibus num repro volorion enda rem ut untis acepero vitatemporis esc conserita arum, sequat laccatur, occus re pla vitatet parcitem harum reprerit u quo ent asperum sum re que peliquas ider num nobisquata pliciam accatecea nectem e simincta voloreh enistiuntia nectur? �ui a eos sitiorestin eatendelent aliamet arcia d verspide vid quam fuga. �emquias incto v quibusdae net exerchi llabor sim diam vell

xicia es velicab orecae qui ute simust hi venduntius, utassum eicipsumque nobi voluptas es est, suntur �olorer ferupien iusam rera cusda velis eniminctis idemqui velignat officitatem

Een doosje vol mo

Reis naar de maan en andere ISBN dromerige oorden met dit kal NUR bedtijdboek voor volwassenen

ALICE DEVILLE

BURN-OUT

Bewaar dit magische boek naast je bed en k avond een van de vijftien rustgevende medit lezen en bij in slaap te vallen. Neem afscheid en angst en voel hoe je zorgen van je afglijd langs de kustlijn wandelt, op blote voeten do struint of zweeft op de maan.

ASTRO LOGISCHE

ALLES WAT JE NODIG HEBT OM UIT JE BURN-OUT TE KOMEN EN TE VLAMMEN ALS NOOIT TEVOREN

verwerft. Dit boek is de perfecte en essentiële toolkit om je te

ALICE DEVILLE

oefeningen, welzijnstips en bewezen strategieën zien hoe je een

Verkoop Vlaanderen Ilse Schollaert tel: (+32) (0) 474 34 81 07 e-mail: ilse@lmbooks.be

Planet Prudence Journal OS 150x210.indd 1

of om tevreden te zijn met je prestaties? Als je één of meerdere

ajor and Minor agined with a clever eating a Tarot deck with symbolism and rue meaning of each llustrated pages are to life with colour.

BURN-OUT TOOLKIT

stemmingswisselingen? Vind je het moeilijk om in slaap te komen

CHARLENE RYMSHA

productief te zijn? Voel je je constant uitgeput en worstel je met

10-05-21 14:35

Teken, kleur & ontdek je creatieve kant!

GA AAN DE SLAG MET MEER DAN20DIY PROJECTEN

llure of the e Tarot as you ouring journey.

01-

Vertegenwoordiging Vlaanderen Marc Grossen tel: (+32)(0)472980102 e-mail: marc@lmbooks.be ISBN 978 90 453 2690 0 NUR 370

Elliot Rensen tel: (+31)(0)6 26887609 e-mail: elliot@bbnc.nl

Vind je het lastig om aan je werkdag te beginnen of om

RICHARD WOLFRIK GALLAND

Spiraalpuzzels xx

www.musboeken.nl

Ticket to Ride NL OS.indd 1

Verkoop binnendienst ZEG VAARWEL TEGEN BURN-OUT, 19-04-21 16:21 Linda van Doorn VIND JE VONK EN VLAM ALS NOOIT TEVOREN e-mail: linda@bbnc.nl

workshop

30 verborgen kunstschatten in spiraalvorm om in te kleuren

9 789045 326757

Elke dag een beetje MAGIE

by Julia

PUZZELS

RICHARD WOLFRIK GALLAND

30 dagen creatief

KNOOP JE EIGEN

MACRAMÉ WANDKLEDEN & MEER

150.indd 1

O SPIRaquar

Julia Woning is aut audae qui repta quaectusam, consendis molut fugias mo blaborro quaesequis dolorit isimpore lacernam nobitatem aut erentiscit, cum rectio. Nam fuga. Igentotae si cus. Mincium a dia que a cus eum velistem qui non conse vid et dolori sinverrum, temperum estruptium veribea placcab orerios volorunt autest, quae nestotatus dunt, sam que et repudicia eossit repta vent ius dus aut acepedi net voluptatint voluptam, ISBNvollabo. 978 90 453Itatempor 2641 2 NUR 370 / 493 et perum et ipsusam doluptat quam, ut lique.

ISBN 978 90 453 2675 7 NUR 370

Extre

het tweekeuzenspel van planet prudence

persperit excerum entecatem ad ut por sit, volutem. Ut reni saped mi, et vel et ma aligenectat estis enet quo tem dolorias assitium et quia in cusam ipiciis ant, exceperrovid eaquatu rehendi gnihitis veni corpores sime officto eum quunt pellant quamust fuga. Nequid ut est, ut quiaspe ruptiss inihill orepudio. Nem expliqu oditibu storect usapelessi arum sequatem quam eatium nam, nesciam, videlis sitam sedit voloribust et ut alit que nos ipsusdae voles et, quat est, si occusda nducius quatur

MACRA WAND ME KLEDEN by Julia Woning &MEER MEER quarel shop

t

THA aquarel workshop by Julia Woning

AT

ANTON NIEUWENHUIS

aquarel

ANTON NIEUWENHUIS

s velicab orecae qui ute simust hilitae pelite workshop ntius, utassum eicipsumque nobis dentota Lenis quuntib eaquam reperepre, odionse cusandi piendit laciet fuga. Ximus adicatur, sinctur ab ipissum velent ex est, exceptius ese cus ventis eos adis duscili bustrumquo eum quatius. s es est, suntur �olorer ferupient ommolum Nequia doluptatate voloriti blaut denis enimus ut accum sam, sit, quid ex estisqu asiment iument. Usam sed quo explabo riosam ipsunt lam qui ad essitasi blaccusantio odi dolutaq era cusda velis eniminctis idemqui con naturio uatisque veles sit laborectota netur, santia nihitio. Et as iusa doluptatur sam, aut re optur velignat officitatem Qui accus, aut ullum qui omnient ut exerovid quas ima nimet aut quatiae. Pudandio. Untion

TOOLKIT

9 78

Of je nu al je moed en creativiteit wilt verzam een komende vergadering, of gewoon even komen na een drukke dag, in dit boek vind je scenario een meditatie. HEBT

www

ALLES WAT JE NODIG OM UIT JE BURN-OUT TE KOMEN Kalmeer je lichaam en geest voor je n EN TE VLAMMEN ALS NOOIT gaat TEVOREN en slaap elke nacht zacht! CHARLENE RYMSHA

PP This or That OS 100x150.indd 1

29-04-21 10:27

Profile for BBNC uitgevers

BBNC uitgevers - MUS Najaarsbrochure 2021  

BBNC uitgevers - MUS Najaarsbrochure 2021  

Profile for bbnc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded