Page 1


EN HYLLEST TIL TIMBUKTU Et av verkene som var med i utstillingen NORTH meets WEST i Bamako, Mali. Prosjektet er et samarbeid mellom skandinaviske og afrikanske kunstnere, initiert av Samuel Olou og professor Ole Lislerud. Art: Marian Heyerdahl Foto: Anders Bergersen Forsidebilde:

C-Stunners Kenya Foto: Sylvia Gichia


Innhold Move Minds!

5

Fokusomr책der

6

Partnere:

ARTerial Network

9

Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy)

9

African Synergy Trust

10

Art Moves Africa

10

Asociation Pro Arte y Cultura (APAC)

13

Economy of Creativity

15

Kirkelig Kulturverksted/Den Kulturelle Skolesekken

15


Festival of African Fashion and Arts (FAFA). Nairobi, Kenya 2010. Foto: Sylvia Gichia


Move Minds! Mimeta – senter for kultur og utvikling – arbeider med kultursektoren som en viktig ressurs i den større innsatsen for menneskelig frihet og bærekraftige samfunn. Mimeta bidrar til realisering av potensialet – demokratisk og sosialt, næringsmessig og faglig - i det sivile kulturlivet og den kreative næringssektoren. Vi arbeider i Afrika, Asia og LatinAmerika, - sammen med lokale organisasjoner og personer som har fokus på sektorutvikling. Våre partnere viser betydningen av å vitalisere sitt samfunns kulturelle ressurser. Dette er en sentral del av alle nasjoners ressursgrunnlag. Mimeta har kontorer i Kristiansand og Stockholm, og arbeider med dyktige partnere om prosjektutvikling og gjennomføring. Vi setter stor pris på den nære forbindelsen med andre europeiske kultur- og utviklingsorganisasjoner, myndigheter og våre eiere, Strømmestiftelsen og Vest-Agder fylkeskommune. Mimeta ønsker også et bredt samarbeid med norsk kultursektor, fylkeskommuner, kommuner og næringsliv. Et samarbeid med Mimeta kan knyttes til bistand, til kulturformidling, utveksling, produksjoner eller arrangementer. Mimeta er i dag den eneste organisasjonen i Norge og Sverige som jobber spesielt med kultursektoren innenfor internasjonalt

utviklingssamarbeid. Vi er et lite miljø på et arbeidsområde hvor oppgavene er mange. Mimeta ønsker derfor å engasjere flere i de problemstillinger og oppgaver vi konsentrerer oss om, og håper denne henvendelsen kan føre oss til et fremtidig samarbeid. Den kreative sektoren kan bidra, også i utviklingssammenheng. Mimeta har sitt opphav i en av de mindre sfærer av verden kulturelt sett - og vil bidra både til det kulturelle mangfoldet og en dynamisk utveksling av uttrykk innenfor dette mangfoldet. Poenget er å holde samfunn fredelige, ideer forskjellige, hoder reflekterende og livet mer interessant. La oss derfor fremme utøverne innen kunst- og kultur. Deres uttrykk er blant de sterkeste movers of our minds. Slik har det vært til enhver tid. Slik har det vært overalt – fra Kristiansand til Kapp Horn. Med vennlig hilsen

Cato Litangen Daglig leder

5


Fokusområder Hvordan bedre kultursektorens posisjon profesjonelt, politisk og markedsmessig?

I alt støtter Mimeta drøye 20 prosjekter innenfor en rekke kunst- og kulturfelt. Prosjektene spenner fra visuell kunst til tradisjonell båtbygging. Her gir vi noen korte presentasjoner av et lite utvalg partnere vi arbeider med og prosjekter Mimeta støtter. Økonomisk prosjektstøtte er gjort mulig gjennom en rammeavtale med norske myndigheter samt tilskudd fra våre eiere. I tillegg søker vi særskilt prosjektstøtte fra andre kilder, og koordinerer vår innsats med en rekke europeiske organisasjoner lik vår egen. Mimeta arbeider kun med tjenesteleverandører og dem som bygger organisatorisk (myk) infrastruktur på vegne av kultursektoren. Mimeta arbeider med fire fokusområder innenfor vår strategi:

Demokratisering: Styrke struktur og organisering av kultursektoren: Hvordan bedre kultursektorens posisjon profesjonelt, politisk og markedsmessig? Hvordan bedre utøvernes levekår gjennom organiseringsformer?

Faglig utvikling: Styrke grunnlaget for samarbeid og presentasjon: Hvordan styrke plattformene for kunstnerisk presentasjon? Hvordan bedre mobiliteten til kunstnere og verk lokalt, regionalt og internasjonalt?

6


Fok usomr å der Kreative næringer: Styrke muligheten til utvikling av kreativ næring: Hvordan bedre samarbeidet mellom tradisjonelt næringsliv og kulturnæringene? Hvordan bedre den gjensidige nytten i forholdet mellom kunst, kultur, kulturarv og reiseliv?

Demokratisering

Sosialt: Hvordan nytte kunst og kulturaktivitet samfunnsmessig ved inkludering, restitusjon og individuell utvikling? Dette er del av en større diskusjon. Skal man fokusere på kunsten for kunstens egen skyld eller bruke kulturen instrumentelt i forhold til sosiale og samfunnsmessige utfordringer? Mimeta er først og fremst en organisasjon som arbeider med utvikling av kultursektoren, da denne har en samfunnsmessig verdi i seg selv. Vi ser imidlertid at mange av våre partnere arbeider med en sosial motivasjon for sin virksomhet. Dramaterapi brukes i rehabilitering av tidligere soldater på Sri Lanka. En ungdomsgruppe fra slumområdene i Nairobi, Kenya, er nå blitt et av de fremste kompaniene for samtidsdans i Øst-Afrika. I Sucre-provinsen i Bolivia organiseres barn i dramaklasser og musikkskoleundervisning, det dannes kompanier og orkestre, studietilbud på universitetet og formidable, internasjonale festivaler for teater og klassisk musikk. Dette skjer i regi av en og samme kulturorganisasjon, som har sosial utvikling som formål med sin innsats. Mimeta må og vil derfor også støtte prosjekter med tydelige sosiale formål, som gir uttrykksmuligheter, engasjement, refleksjon og mestring.

Faglig utvikling

KreativE næringer

Sosialt

7


Culture Resource Mawred – Foto: Yahya Diwer


ARTerial Network ”Selv om steinen du kaster i vannet er liten, lager den ringer” – Mike van Graan, sekretær ARTerial Network.

Deomokratisering

Mawred bygger en ressursbase for kulturplanlegging og kulturelt samarbeid i den arabiske regionen

Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy)

ARTerial Network ble opprettet i mars 2007. I dag representerer organisasjonen kulturgrupper fra over 30 afrikanske land, med nasjonale og regionale kontorer over hele kontinentet. ARTerial Network organiserer kulturutøvere og arbeider med kunnskapsproduksjon, rettighetsproblematikk og nettverksbygging på tvers av kontinentet. Målet er å få egne myndigheter involvert i kulturplanlegging og organisering av sektoren samt å styrke afrikansk kulturproduksjon globalt. Mimeta var delaktige i stiftelsen av ARTerial Network. Etableringen er styrt og utviklet gjennom deres egen kompetanse.

Mawred arbeider med utvikling av kunst- og kultursektoren i den arabiske regionen. Senteret har en egen scene i Kairo og flere utvekslingsprogrammer knyttet både til regionen og internasjonalt. Mimeta støtter - sammen med European Culture Foundation, Doen Foundation og British Council - oppbygging av en ressursbase for kulturplanlegging og kulturelt samarbeid i den arabiske regionen. Prosjektet har samlet dokumentasjon knyttet til kulturlovgivning og praksis i Libanon, Syria, Jordan, Palestina, Egypt, Algerie, Tunisia og Marokko. Det er videre etablert et informasjonsnettverk som følger utviklingen innenfor sektoren i hvert av disse landene, og strategier for myndighetsdialog i forhold til målsettinger om kulturpolitiske reformer.

www.arterialnetwork.org

www.mawred.org 9


Faglig utvikling

Publikumsutvikling for afrikanske kunstnere

Art Moves Africa (AMA)/Mobility Hub

10

African Synergy Trust

Siden starten i 2005 har AMA delt ut mer enn 400 stipender.

African Synergy Trust (Johannesburg og Harare) organiserer turneer hvor utøvende kunstnere deltar i turneoppsett som spenner over en rekke afrikanske land. Prosjektet er et ledd i publikumsutvikling for afrikanske kunstnere. Høye reisekostnader, visa-komplikasjoner og dårlig informasjonsutveksling mellom landene fører til liten grad av internasjonalisering og kultureksport, selv innenfor naboland. African Synergy Trust organiserer turneer og administrerer kulturell utveksling gjennom spillesteder, festivaler og institusjoner. Dette innebærer at African Synergy Trust bidrar med reisestøtte, men i tillegg organiserer, planlegger og koordinerer alle aspekter av turneene. I 2010 gjennomførte African Synergy Trust et femtitalls turneer.

ArtMovesAfrica (AMA) arbeider med utveksling på det afrikanske kontinentet. En av de største hindringene for kunst- og kulturutøvere er mangelen på midler til reise og turnevirksomhet. Ved hjelp av reisestøtte får kunst- og kulturutøvere mulighet til å delta på seminarer, work-shops og festivaler. Siden starten i 2005 har AMA delt ut mer enn 400 stipender. Som et resultat av denne virksomheten – og mottatte søknader - har organisasjonen en meget omfattende database over kunstnere, institusjoner og scener på det afrikanske kontinentet. Dette er data som også gir informasjon om hva panafrikansk utveksling faktisk innebærer. AMA driver også Mobility Hub Africa som gir ytterligere informasjon om afrikansk kultursektor og praktiske reiseråd.

www.zimbabwearts.org

www.artmovesafrica.org


Harare International Festival of the Arts, Zimbabwe 2010. Fra teateroppsetningen Black Jesus. – Foto: Margerie Vacle


Asosiacion pro arte y cultura – Foto: Patricio Crooker


Sosialt

30 000 reiser til Santa Cruz for å se teater

Asociacion Pro Arte y Cultura (APAC) APAC ble etablert i den østlige delen av Bolivia i 1998. Organisasjonen har hovedfokus på sosial inkludering av barn og unge gjennom teater- og musikkaktivitet. Work shops, skuespillerteknikk, lydproduksjon og det å uttrykke seg gjennom bevegelse er noen av aktivitetene APAC driver med. APAC har også støttet etableringen av 15 skoler i området som gir musikk- og teateropplæring. APAC arrangerer også den internasjonale teaterfestivalen Santa Cruz, den største teaterfestivalen i Bolivia, samt en egen festival for barokk-musikk. Festivalene arrangeres annethvert år. Teaterfestivalen har over 200 deltakende grupper. Omkring 30 000 publikummere reiser til Santa Cruz for å overvære denne festivalen. Likevel er barokkmusikkfestivalen den mest kjente utenfor Sør-Amerika – her har også nordiske musikere deltatt, i regi av Kristiansand Symfoniorkester. www.festivalesapac.com 13


I vinens speil. Her fra konsert med Mahsa Vahdat og SKRUK I Kristiansand Domkirke. - Foto: Egil Mongstad


Economy of Creativity (EoC)

Sufidiktning

EoC er en prosess som drives av Mimeta sammen med lokale partnere. Prosessen skal øke kunnskapen om verdiskapning fra kunst og kultursektoren samt styrke de kreative miljøene. Prosessen foregår gjennom dialog mellom utøvere og kulturorganisasjoner, næringsliv og myndigheter. Dokumentasjonen for prosessen kan være alt fra lokale studier av næringskjeder til internasjonal forskningslitteratur. EoC er gjennomført i Kenya i samarbeid med GoDown Arts Centre. Svenska Institutet var også partner i dette prosjektet, som ble gjennomført over en to-års periode. EoC-Kenya ble presentert under European Development Days i 2009 og under TällbergForum samme år. Et antall workshops og mindre seminarer, samt to større konferanser, ble gjennomført, senest med rundt hundre medvirkende fra Øst Afrika. I Kenya er det etablert en ”task-group” fra kultur- og næringslivet som skal se nærmere på mulighetene for å formalisere et samarbeid dem imellom. Denne gruppen er oppnevnt av 15 større bedrifter i Kenya, deriblant Safaricom og General Motors, med støtte fra Kenya Private Sector Alliance.

Mahsa Vahdat og Erik Hillestad har oversatt 100 Sufi-dikt til norsk. Forlaget Press ga ut diktene på persisk og norsk i en praktbok som ble lansert sammen med en CD på Kirkelig Kulturverksted. CD’en inneholder 12 dikt som er tonesatt av Erik Hillestad, fremført av Mahsa Vahdat og SKRUK, og arrangert og akkompagnert av Tord Gustavsen. I forbindelse med lanseringen ble det arrangert en konsert i Domkirken under De Internasjonale Kirkefestspillene i Kristiansand 2010. Vinteren 2011 turnerer Erik Hillestad og Mahsa Vahdat med forestillingen, som har fått navnet ”I vinens speil”, som en del av Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder.

www.mimeta.org

Kreativ næring & promotering

EoC øker kunnskapen om verdiskapning fra kunst og kultursektoren og styrker de kreative miljøene

For Mimeta har dette vært en rik samarbeidserfaring. For at kulturuttrykk fra andre deler av verden skal kunne formidles til et norsk publikum, trenger vi samarbeid med norske produsenter. Formidlingsprosjektet I vinens speil – inkluderte en festival, en forelegger, en plateprodusent og en fylkeskommune. Som kunstnerisk samarbeidsprosjekt involverte prosjektet selve gjendiktningen, komposisjonene, arrangementene og fremføringen. www.kkv.no / www.mimeta.org 15


www.dogandbone.no

Kulturelle ytringer engasjerer sivilsamfunnet og bidrar vesentlig til demokratisk utvikling

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Skippergaten 3/5, Postboks 414 4664 Kristiansand Tel: +47 38 12 75 00 www.mimeta.org

Mimeta  
Mimeta  

Centre for Culture and Development

Advertisement