Page 1

LG Therma V - for installatøren

1


Innhold

2

LG THERMA V

Løsningen for nybygg og renovering 06 Energieffektiv 08 Miljøvennlig 09 Fleksibel styring 10 Tekniske data 12 Produksjon av varmtvann 14 Fleksibel installasjon 16 Varmekapasitet 18


FORNYBAR EN NERGII

Hテ郎 YTELSE

3


OPPVARMING OG G VARMTVANN

FLLEKSIBEL INSTALLASJON

4


LG Therma V

INNOVASJON FRA LG SOM TRYGGER ENERGIEN TIL HJEMMET DITT LG THERMA V – EN KOMPLETT LØSNING Økonomisk: Med innovativ teknologi og høy COP (på opptil 4,5), er LG Therma V et av markedets mest økonomiske systemer! Fleksibelt: Løsningen er enkel å installere uten omfattende ombygging. Miljøvennlig: LG Therma V er et miljøvennlig system som bruker 2 fornybare energikilder – luft og solenergi – som innebærer reduserte CO2-utslipp.

LG THERMA V – EN LØSNING FOR OPPVARMING OG VARMTVANN

kW

9

12

14

16

200 / 300

200 / 300

200 / 300

200 / 300

Utedel

Innedel

L

Varmtvannsbereder

m2

Kompatible solfangere

Solfanger

Hele LG Therma V-serien er enkel og svært effektiv, miljøvennlig. Systemets fleksibilitet eliminerer overdimensjonerte installasjoner og garanterer økt komfort.

5


LG Therma V

LØSNINGEN FOR RENOVERING OG NYBYGG

Heating

Sanitary Hot Water

-

LG Therma V er et produkt som er spesielt utviklet for installasjon ved renoveringer (som komplement til eller erstatning for eldre varmtvannssystem) samt nybygg og kan tilpasses helt til individuelle behov. LG Therma V luft-vannvarmepumpe er dessuten en av markedets mest effektive med en COP (varmefaktor) på opptil 4,5.

Innedel

Tradisjonell fyrkjele (som backup eller spisslast)

Produksjon av varmtvann

Radiator

Solfanger ECS

Tilkobling av romtermostat

Gulvvarme

Utedel

VELG FLEKSIBILITET OG KOMFORT! • Type varmeanlegg: > Gulvvarme > Radiatorer

6

• Valgfritt tilbehør: > Varmtvannsbereder > Solfanger

Multiapplications


LG Therma V EN KOMPLETT LØSNING • Varme • Varmtvann

EN MILJØVENNLIG LØSNING • Økonomisk system pga. høy varmefaktor: COP = opptil 4,5. • Bruker 2 fornybare energikilder: LUFT + SOL. • Lavt utslipp av CO2 sammenlignet med olje og ved.

EN FLEKIBEL LØSNING • Som hovedsystem: Nybygde hus blir stadig mer energisbesparende. Det kreves ikke lenger et overdimensjonert system for å dekke 100 % av husstandens oppvarming og varmtvannsbehov. LG Therma V har effektiv og kompakt teknologi som kan dekke inntil 100 % av husstandens behov.

Bruksområde: Som eneste varmesystem Elektrisk tilleggsvarme Kuldemedium

Vann Innedel

Reversibel utedel

Radiator Gulvvarme

Tilvalg: Varmtvannsbereder Solfanger

• Som supplerende system: LG Therma V-varmepumpen kan også integreres i et eksisterende sentralt varmesystem (ved/olje) uten at det eksisterende anlegget behøver å tilpasses. Ved svært lav temperatur ute hvor energien i luften er utilstrekkelig, kobler fyren inn. En fordel med dette system er at du får tilgang til to uavhengige energikilder. Bruksområde: I kombinasjon med andre varmesystemer Vann

Kuldemedium Innedel Reversibel utedel

Tilvalg: Varmtvannsbereder Solfanger

Fyrkjele

Radiator Gulvvarme

• Enkel installasjon: LG Therma V består av en kompakt utedel og en diskret, lettinstallert innedel. De to enhetene har kun en kjøleforbindelse. Innedelen krever ingen boring, gravning, lagringstank (gass, olje eller ved) eller skorstein. Velg Therma V fra LG!

7


LG Therma V

ENERGIEFFEKTIV

Advanced COP

Advanced Outputs

Free Energy

HØY VARMEFAKTOR FOR STØRRE ENERGIBESPARELSER Ved å utnytte den energien som finnes i luften ute – også ved lave temperaturer – gjør LG Therma V varmepumpe det mulig å effektiv varme opp hus og leiligheter. Elektrisiteten som brukes av varmepumpen brukes ikke til å generere varme, men til å transportere den. Ved å kombinere varmepumpeprinsippet med LGs inverterteknologi, oppnår LG Therma V en COP på opptil 4,5. Med andre ord genererer 1 kW forbrukt elektrisitet over 4 kW varme. Dette innebærer at energiforbruket er mye lavere enn på andre varmekilder som elektriske varmeovner eller olje- og vedfyr.

Utendørs luft

Therma V varmepumpe

Varmtvann

Andre varmesystemer (El/fyr)

Olje-/vedfyr CO2 NO

Olje-/vedfyr

Olje/ved

75 % av gratis energi

Elektrisk varmeovn

Andre varmesystemer (elektriske ovner/fyr)

REGULERING MED INVERTERTEKNIK FOR ØKT KOMFORT LGs inverterteknologi gjør det mulig å tilpasse varmeeffekten og dermed forbruket. Temperaturen holdes konstant uansett temperaturvariasjoner utendørs og ingen justeringer er nødvendig. LG Therma V-systemet øker effekten ved behov (f.eks. når temperaturen synker). Når varmebehovet reduseres, justerer systemet effekten automatisk. Resultat: jevn temperatur året rundt pluss energibesparelser.

Temperatur

På Innstilt temperatur

Inverter-varmepumpe

Av

Av

Av

Varmepumpe uten inverter Tid

8


MILJØVENNLIG

Clean Energy

CO2 Decrease

Clean Solution

REDUSERT CO2-UTSLIPP: MINDRE MILJØBELASTNING Når du installerer LG Therma V-løsningen fra LG, benytter du 1 til 2 fornybare energikilder, avhengig av systemkonfigurasjon – luft og sol. Dette miljøvennlige systemet reduserer CO2-utslippene sammenlignet med varmesystemer som bruker f.eks. olje eller ved.

Ut om husluft

ESC solfanger

ÅRLIGE CO2-UTSLIPP

Fri energi

LG Therma V

Oljefyr

ENERGIMERKING AV BYGG OG BOLIGER Alle bygg og boliger skal energimerkes og utstyres med en energiattest før salg eller utleie. For boliger kan energimerkingen utføres av privatpersoner ved å fylle ut en selvangivelse på Internett. For andre bygg må energimerkingen utføres av sakkyndige. Energiattesten inneholder følgende merker: • Energimerke som viser energiforbruket med fargede piler på en skala fra A til G. • Oppvarmingsmerke som viser energiforbrukets påvirkning på drivhuseffekten.

Effektiv husstand

Husstand med høyt energiforbruk

Husstand

Lave utslipp av drivhusgasser

Husstand

Høye utslipp av drivhusgasser

Inntil 85 % av husstandenes energiforbruk går til oppvarming. Dermed står oppvarming for det største energiforbruket i en husholdning. Takket være vare sin høye effektivitet tilbyr LG Therma V -varmepumper betydelig redusert energiforbruk i boliger og mindre utslipp av drivhusgasser som CO2. LG Therma V er altså en økonomisk og miljømessig sunn investering for huseiere.

9


LG Therma V 

FLEKSIBEL STYRING

Control

Weekly Scheduling

Water-Air Regulation

Heating Security Mode

STYRING AV HELE VARMEANLEGGET Med det enkle og brukervennlige kontrollpanelet som inngür i LG Therma V-systemet kan følgende funksjoner styres: • Styring av varmeproduksjon, varmtvann, ECS-solfangere • Styring av tidsinnstillinger • Styrning av reguleringsfunksjoner • Styrning av vanntemperatursystem • Styrning av varmesikkerhetsfunksjonen LG Therma V utedel

LG Therma V innedel

Varmtvannsbereder (ny eller eksisterende)

Solfanger varmtvann (ny eller eksisterende)

4 INNSTILLINGER FOR OPTIMAL KOMFORT INNSTILLING AV VANNTEMPERATUREN FRA LG THERMA V

INNSTILLING AV ROMTEMPERATUR Romtemperatur

Vanntemperatur

Maks

Maks

Termodifferensial

Termodifferensial +0,5 °C Innstilt verdi - 38 Termodifferensial -0,5 °C

Innstilt verdi -21

Temp. A: Th=PÅ – B: Th=AV – C: Th=PÅ

REGULERING IFĂ˜LGE VANNPRINSIPPET

REGULERING IFĂ˜LGE LUFTPRINSIPPET

Vanntemperatur

Romtemperatur

Mulighet for avvik fra kurven mellom -5 til +5

Utendørs temperatur

VARMESIKKERHETSFUNKSJON Å sikre oppvarmingen om vinteren er en nødvendighet. Derfor har LG Therma V en sikkerhetsfunksjon som gir mulighet til ü opprettholde varmen ved eventuelle avbrudd. Varmesikkerhetsfunksjonen bestür av 2 styringsnivüer: • Nivü 1: Signal dersom en mindre feil som ikke innebÌrer frakobling av systemet. Denne funksjon er beregnet til ü varsle brukeren om at en fagmann bør kontrollere systemet. • Nivü 2: Signal om en mer alvorlig feil. LG Therma Vs utvendige enhet stenges av og den innebygde elektriske modulen i innedelen fortsetter med ü produsere varme.

10

Temp. A: Th=PÅ – B: Th=AV – C: Th=PÅ

Mulighet for avvik fra kurven mellom -5 til +5

Utendørs temperatur


ENKEL INSTALLASJON OG LANG HOLDBARHET

Easy Installation

ET PRODUKT SOM ER LETT Å INSTALLERE INNEDEL Stengeventil med serviceport for tømming/fylling

Integrerte Håndtak

UTEDEL Enkel tilgang for vedlikehold - Mulighet for tilkobling i 4 retninger

1 retning

4 retninger

Løftehåndtak Lett å håndtere takket være integrerte håndtak

Enkel adgang til kompressor

3 monteringsskruer

KORROSJONSBESTANDIG GOLD FIN™ > Saltspray-test i 15 dager Varmevekslerens utvendige deler er behandlet mot korrosjon og forurensning. Behandlingen garanterer systemets holdbarhet og ytelse.

LG Gold Fin™ behandlet aluminium Etter 15 dager

LG Gold Fin™ motstandig mot korrosjon

Ubehandlet aluminium

Etter 15 dager Ubehandlet aluminium korrudert

11


TEKNISKE DATA INNEDEL 490

Opptil 9kW

NH09SNK

Opptil 9kW

NH09SNP

Opptil 9kW

HN0914

Opptil 9kW

HN1616

Opptil 16kW

HN1626

Opptil 16kW

HN1636

Opptil 16kW

HN1629

Opptil 16kW

HN1639

Opptil 16kW

850

NH09SNG

NAVN

KOMMENTAR

1

Kjøleledning (gass)

15,88 mm

2

Kjøleledning (væske)

9,52 mm

3

Returvann

1 tomme utvendig gjenger

4

Turvann

1 tomme utvendig gjenger

5

Kontrollpanel

Innebygd fjernkontroll

6

Sirkulasjonspumpe

Maks trykkhøyde 7,5 meter

7

Sikkerhetsventil

Åpnes ved vanntrykk på 3 bar

Sikkerhetstermostat

Slår av strømmen til elektrisk varmeelement ved 90 grader (manuell tilbakegang ved 55 grader)

Styrenhet

PCB og koblingspanel

Strømningsvakt

Minimum driftområde ved 12 LPM (liter per minutt) (AH-W096A0), ved 15 LPM (øvrige)

NR.

8 9 10 11

Platevarmeveksler

Varmeveksling mellom kuldemedium og vann

12

Trykkmåler

Viser trykket på sirkulerende vann

13

Ekspensjonstank

Tank for overskudd av oppvarmet vann

14

Automatisk luftepotte

Lufting ved vannpåfylling

Elektrisk varmeelement

Ekstra varmekilde (varmekapasitet: 6 kW for AHNW09606A0, AHNW09A06A0, AHNW09806A0, AHNHW126A0, AHNW146A0 og AHNW166A0

Filter

Filtrering av partikkler i sirkulasjonsvannet

Avstengningsventil

Ved tilkobling av rørledninger, avtapping eller blokkering av tilførsel fra innedelen

Håndtak

For løfting av apparatet

15 16 17 18

313.2

Stengeventiler

Innedelen

NH09SNG

Kombinert utendørsenhet Strømforsyning

Elektrisk varmeelement Kapasitet

NH09SNP

UH09SNG – 1ø 230V ø/V/Hz kW

Mål

BxHxD

Vekt

kg

Lydnivå, 1 meter

NH09SNK

3ø/220V/50Hz

6

3ø/380~415V/50Hz

HN1626

HN1636

HN1629

HN1639

HU121, HU141 & HU161: 1ø 230V – HU123, HU143 & HU163: 3ø 400V 1ø/220~240V/50Hz

3ø/220V/50Hz

3ø/380~415V/50Hz

6

3ø/220V/50Hz

3ø/380~415V/50Hz

9

490x850x315

490x850x315

52

55

28

28

Utgående vanntemperatur

Varme

°C

15~55

15~55

Kulde

°C

6~30

6~30

Vannpumpe

Maks inngående strøm W

135

205

12

dB(A)

1ø/220~240V/50Hz

HN1616


UTEDEL 1 ø, 230V

12kW

HU141

14kW

HU161

16kW

364

HU121

809

9kW

832.5

Supporter

UH09SNG

165

620 950

165

400

HU143

14kW

HU163

16kW

490

12kW

1380

HU123

1356

3 ø, 400V

165

620

165

400

950

Utedel

UH09SNG

HU121

HU141

HU161

Nominell kapasitet varme, kW

9,0

12,0

14,0

16,0

Nominelt effektbehov varme, kW

2,2

2,7

3,2

3,8

Nominell kapasitet kjøling, kW

8,6

14,0

14,0

14,0

Nominelt effektbehov kjøling, kW

2,7

4,4

4,4

4,4

COP (varmefaktor)

4,1

4,5

4,4

4,2

EER

3,4

3,2

3,2

3,2

Strømforsyning

1ø/220-–240V/50Hz

Lydnivå, dB(A)

52,0

Kuldemedium

R410A/1900g

53,0 R410A/2980g

Driftsområde varme, grader celsius

-20~30

Driftsområde kjøling, grader celsius Mål B x H x D, mm Vekt, kg

Utedel Nominell kapasitet varme, kW

5~48 870x808x320

950x1 380x330

56

105

HU123

HU143

HU163

12,0

14,5

16,0

Nominelt effektbehov varme, kW

2,7

3,4

3,8

Nominell kapasitet kjøling, kW

14,6

15,5

16,8

Nominelt effektbehov kjøling, kW

4,0

4,7

5,1

COP (varmefaktor)

4,5

4,3

4,2

EER

3,6

3,3

3,3

Strømforsyning

3ø/380–415V/50Hz

Lydnivå, dB(A)

53

Kuldemedium

R410A/2980g

Driftsområde varme, grader celsius Driftsområde kjøling, grader celsius Mål B x H x D, mm Vekt, kg

-20~30 -20~30 950x1 380x330 105

13


LG Therma V

PRODUKSJON AV VARMTVANN • Med kombinasjonen varmepumpe og innebygd elektrisk batteri sikres forsyning av varmtvann året rundt. • Som pålitelig og økonomisk løsning garanteres oppvarmingen av 70 % av varmepumpen og 30 % av batteriet. • Desinfeksjonsstyring mot legionellabakterier. • Mulighet for tilkobling av solfanger for ytterligere energibesparelser.

VARMTVANNSBEREDER – ENKEL VARMEVEKSLER VARMTVANNSBEREDER – ENKEL VARMEVEKSLER GENERELLE EGENSKAPER Vannvolum Diameter Høyde Tomvekt Tank – materiale Ytre – materiale Farge – hvit RAl ELEKTRISKT VARMEELEMENT Varmekolbe Justerbar termostat VARMEVEKSLERENS EGENSKAPER Varmevekslertype Materiale Maks vanntemperatur VANNTILKOBLINGER – INNEDEL LG Therma V inngang LG Therma V utgang VANNTILKOBLINGER – VARMTVANNSBEREDER Tilkobling kaldtvann Utgang varmt tappevann ELEKTRISK TILKOBLINGER Tilførsel VALFRITT TILBEHØR Varmevekslertilkobling til LG Therma V innedel (sensor+relé+jordfeilbryter)

LGRTV200E

LGRTV300E

L mm mm kg

198 580 1230 45 Rustfritt stål Epoxyfarge Hvit NC

287 580 1680 59 Rustfritt stål Epoxyfarge Hvit NC

kW °C

3 60 ~ 90

3 60 ~ 90

°C

Enkel LDX 2101 – Rustfritt stål 80

Enkel LDX 2101 – Rustfritt stål 80

mm mm

25 25

25 25

mm mm

22 22

22 22

1ø240V/50Hz

1ø240V/50Hz

NC

NC

V / Hz

SOLFANGER FOR VARMTVANNSBEREDERE MED DOBBEL VARMEVEKSLER VARMTVANNSBEREDER - DOBBEL VARMEVEKSLER GENERELLE EGENSKAPER Vannvolum Diameter Høyde Tomvekt Tank – materiale Ytre – materiale Farge – hvit RAl ELEKTRISKT VARMEELEMENT Elektrisk varmekolbe Justerbar termostat VARMEVEKSLERENS EGENSKAPER Varmeveksler Materiale Maks vanntemperatur VANNTILKOBLINGER – INNEDEL LG Therma V inngang LG Therma V utgang VANNTILKOBLINGER – VARMTVANNSBEREDER Tilkobling kaldtvann Utgang varmt tappevann ELEKTRISKE TILKOBLINGER Tilførsel VALGFRITT TILLBEHØR Varmevekslersett til LG Therma V innedel (sensor+relé+jordfeilbryter)

14

LGRTV200VE

LGRTV300VE

L mm mm kg

198 580 1230 49 Rustfritt stål Epoxylakk Hvit NC

287 580 1680 63 Rustfritt stål Epoxylakk Hvit NC

kW °C

3 60 ~ 90

3 60 ~ 90

°C

Dobbel LDX 2101 – Rustfritt stål 80

Dobbel LDX 2101 – Rustfritt stål 80

mm mm

25 25

25 25

mm mm

22 22

22 22

V / Hz

1ø240V/50Hz

1ø240V/50Hz

NC

NC


VARMTVANNSBEREDER – ENKEL VARMEVEKSLER

LGRTV200E

198 LITER

LGRTV300E

287 LITER

SOLFANGER FOR VARMTVANNSBEREDERE MED DOBBEL VARMEVEKSLER

LGRTV200VE

198 LITER

LGRTV300VE

287 LITER

SOLFANGER FOR VARMTVANNSBEREDER MED DOBBEL VARMEVEKSLER For økt effektivitet og energibesparing er det mulig å kombinere LG Therma V-varmepumpe med en solfanger. Inntil 60 % av den energien som kreves for generering av varmtvann kommer fra solenergi og overføres til LG Therma V-varmtvannsberder med dobbel varmeveksler.

15


LG Therma V

FLEKSIBEL INSTALLASJON EKSEMPEL PÅ ULIKE INSTALLASJONER EKSEMPEL 1 > Som supplerende system > Funksjoner: • Gulvvarme • Radiatorer • Generering av varmtvann i annet system

Temperaturgiver Sikkerhetstermostat Styring Termostat Sirkulasjonspumpe Tilbakeslagsventil Stengeventil 3-veisventil m/motor

Sikkerhetsventil 2-veisventil m/motor

Shuntventil Partikkelutskiller Ekspansjonstank

EKSEMPEL 2 > Som hovedsystem > Funksjoner: • Gulvvarme • Radiatorer • Generering av varmtvann: Varmepumpe + varmtvannsbereder + solfangere.

Temperaturgiver Sikkerhetstermostat Styring Elektrisk varmeelement

Sirkulasjonspumpe Tilbakeslagsventil Stengeventil 3-veisventil m/motor

Shuntventil Stengeventil 2-veisventil m/motor

Partikkelutskiller Ekspansjonstank

Advarsel: Tegningene er kun veiledende og erstatter ikke en fullstendig analyse som bør utføres av en sakkyndig på basis av egenskapene til bygningene som skal oppføres. LG er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå dersom denne advarselen ignoreres.

16


LG Therma V

EKSEMPEL 3 > Som hovedsystem > Funksjoner: • Gulvvarme • Generering av varmtvann: Varmepumpe + varmtvannsbereder + solfanger.

Styring Temperaturgiver Elektrisk varmeelement

Sikkerhetstermostat Sirkulasjonspumpe Tilbakeslagsventil Stengeventil 3-veisventil m/motor

Partikkelutskiller Ekspansjonstank

EKSEMPEL 4 > Som hovedsystem > Funksjoner: • Radiatorer • Generering av varmtvann: Varmepumpe + varmtvannsbereder + solfanger.

Temperaturgiver Elektrisk varmeelement Sikkerhetstermostat Sirkulasjonspumpe Tilbakeslagsventil Stengeventil Shuntventil 3-veisventil m/motor Sikkerhetsventil Partikkelutskiller Ekspansjonstank

Advarsel: Tegningene er kun veiledende og erstatter ikke en fullstendig analyse som bør utføres av en sakkyndig på basis av egenskapene til bygningene som skal oppføres. LG er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå dersom denne advarselen ignoreres.

17


LG THERMA V

VARMEKAPASITET OG TILFØRT EFFEKT

TABELL OVER VARMEKAPASITET Vanntemperatur (°C) MODELL

UTENDØRSTEMPERATUR (°C)

LWT 35°C

TC

LWT 45°C

PI

TC

LWT 50°C

PI

TC

PI

-15

5.20

2.30

4.23

2.31

4,19

2,18

-7

6.71

2.43

6.43

2.87

5,42

2,85

-2

6.26

2.00

5.63

2.32

5.43

2.46

2

6.11

1.88

5.87

2.25

5.85

2.49

UH09SNG 7

9.00

2.20

8.62

2.52

8.21

2.75

10

9.62

2.12

9.17

2.56

8.74

2.79

-15

8.50

3.72

7.95

4.24

5,59

2,65

-7

8.00

3.00

10.42

4.79

9,03

4,40

-2

8.40

2.73

8.10

3.09

7.94

2.82

2

8.50

2.65

8.59

3.06

8.50

3.41

HU121 7

12.00

2.67

11.04

3.18

10.30

3.41

10

11.80

2.60

12.88

2.95

11.89

3.25

-15

10.07

4.34

9.28

5.03

6,52

3,14

-7

9.40

3.60

12.30

5.74

10,65

5,27

-2

9.98

3.24

9.66

3.76

9.47

2.77

HU141

HU161

LWT= Vanntemperatur (°C) TC = Oppgitt effekt (kW) PI = Tilført effekt (kW)

18

2

10.10

3.14

10.24

3.72

10.14

4.15

7

14.00

3.15

13.41

3.91

12.51

4.19

10

13.80

3.00

14.67

4.04

13.51

6.31

-15

11.58

5.39

10.53

6.03

7,45

3,77

-7

11.00

4.20

13.66

6.67

11,83

6,52

-2

12.05

3.92

10.51

4.17

10.30

2.71

2

12.20

3.80

11.14

4.13

11.03

4.60

7

16.00

3.81

14.43

4.42

13.46

4.74

10

15.88

3.45

16.53

4.65

15.23

4.99


TABELL OVER VARMEKAPASITET Vanntemperatur (°C) MODELL

UTENDØRSTEMPERATUR (°C)

LWT 35°C

LWT 45°C

PC (kW)

PA (kW)

-15

9.75

-7

11.21

-2

9.54

2.93

8.20

2

9.65

2.86

8.70

LWT 50°C

PC (kW)

PA (kW)

PC (kW)

PA (kW)

4.49

8.14

4.52

5,59

2,65

4.26

10.64

5.05

9,24

4,64

3.24

8.09

3.49

3.21

8.66

3.56

HU123 7

12.00

2.67

11.24

3.29

10.49

3.52

10

12.88

2.95

11.89

3.25

10.95

3.49

-15

10.95

5.08

9.14

5.11

6,52

3,14

-7

12.59

4.82

11.96

5.72

10,38

5,25

-2

11.17

3.49

10.24

3.91

10.10

4.22

2

11.30

3.40

10.86

3.88

10.82

4.31

HU143 7

14.50

3.38

13.63

4.04

12.71

4.33

10

15.71

3.70

14.67

4.04

13.51

4.34

-15

12.98

5.98

10.83

6.02

7,45

3,77

-7

14.92

5.67

14.17

6.73

12,30

6,18

-2

12.08

3.92

10.69

4.29

10.54

4.63

HU163 2

12.22

3.82

11.33

4.26

11.29

4.73

7

16.00

3.81

15.41

4.62

14.37

4.95

10

17.34

4.17

16.53

4.65

15.23

4.99

LWT= Vanntemperatur (°C) TC = Oppgitt effekt (kW) PI = Tilført effekt (kW)

19


Bauer Energi AS Buråsen 32 NO-4636 Kristiansand, Norge

LG Electronics Nordic AB Esbogatan 18, Akalla, PO Box 83, SE-164 94 Kista, Sverige

www.lg.com

LG forbeholder seg retten til å endre funksjoner og spesifikasjoner uten forvarsel, og er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.

Tel + 47 02 555 Fax +47 38 12 19 59 www.bauerenergi.no

LG varmepumpe Therma V luft til vann brosjyre – Bauer Energi  
LG varmepumpe Therma V luft til vann brosjyre – Bauer Energi  

Luft til Vann varme

Advertisement