Page 1


ORGANISASJONS- OG TEAMUTVIKLING Mål og motivasjon

Vi hjelper dere å sette målene deres og finne inspirasjonen i dere selv og hverandre.

Håndtering av motstand/konflikthåndtering Vi har erfaringen og faglig tyngde til å skaper klima for de gode løsningene.

Bedrift & Personalpsykologi


KURS Lederskap i praksis

et kurs for deg som ønsker å gå i dybden i forhold til praktisk lederskap, og hvordan involvere og ansvarliggjøre på effektive måter.

Trygg som leder

Passer både for deg som er ny som leder, ønsker utvikling i lederrollen, eller vil bli bedre på selvledelse.

Medarbeidersamtalen

Hensikten med medarbeidersamtaler, hvordan gjøre organisasjonens fokus og arbeid bedre gjennom dem

Motivasjon

Drivkrefter og motkrefter for utvikling. Psykologi i praksis

Utviklingssamtaler - coaching Vi tilbyr tjenester både til privatpersoner og til ledere og ansatte i virksomheter. Vi er opptatt av hva som skaper gode samtaler, hva som gir energi til å møte livets ulike utfordringer. Derfor arbeider det både psykologer, terapeuter og coacher hos oss, alle med bred og variert veiledererfaring.

Abonnement

Vi tilbyr våre kunder en abonnementsordning, med rask bistand ved behov og reduserte priser samt andre abonnementsfordeler

Bedrift & Personalpsykologi


Kontakt oss Ann Iren Drivdahl

t: 99 03 28 22

e: anniren@b-p.no

Heidi Foyn

t: 959 37 489

e: heidi@b-p.no

Knut Heggland

t:922 84 336

e: khe@b-p.no

Nora Thormodsæter t: 97 53 65 00

e: nora@b-p.no

Markensgt 37, 4612 Kristiansand Tlf 38 12 13 70

www.b-p.no

Informasjonsfolder Bedrift&Personalpsykologi  

Informasjonsfolder om organisajons- og teamutvikling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you