Page 1

1

jaarverslag 2011

jaarverslag


2

jaarverslag 2011

in memoriam

Mon (Edmond) Rigouts ° Hoogstraten 10/08/1928 - † Wuustwezel 29/10/2011 Eind oktober 2011 overleed ere-directeur Mon Rigouts. Omwille van zijn verdiensten voor Veiling Hoogstraten Ere-directeur vanuitzonderlijke Veiling Hoogstraten (1958-1993), Gewezen afgevaardigdinbestuurder van het Hoogstraten, en de tuinbouwsector onze regio willen weProefcentrum u dit in memoriam Gewezen voorzitter inrichtende macht Landen Tuinbouwschool niet onthouden.

Hoogstraten, Gewezen voorzitter Stichting voor de Kempen. Gewezen provincieraadslid Antwerpen en gemeenteraadslid Hoogstraten

Op zaterdag 29 oktober overleed, op 83 jarige leeftijd, de heer Edmond Rigouts, ere-directeur van Mon (Edmond) Rigouts Veiling Hoogstraten. ° Hoogstraten 10/08/1928 - † Wuustwezel 29/10/2011

Edmond (Mon) geboren (1958-1993), op 10/08/1928 als derde van de vier zonen van Henri Rigouts. Ere-directeur vanRigouts Veiling was Hoogstraten Vader Rigouts was koster,organist, horlogemaker, verzekeringsagent, Gewezen afgevaardigd bestuurder van het Proefcentrum Hoogstraten, dirigent en verborgen helper in nood voor meerdere Hoogstraatse families. Reeds tijdens zijn jeugdjaren liet Mon Rigouts zijn Gewezen voorzitter inrichtende macht Land- en Tuinbouwschool Hoogstraten, Gewezen voorzitter interesse voor het toenmalige boerenleven blijken en leerde daar ook zijn toekomstige echtgenote Stichting voor de Kempen. Louisa Van Aert kennen. Gewezen provincieraadslid Antwerpen ende gemeenteraadslid Na zijn studies landbouwingenieur aan universiteit van Hoogstraten Leuven werd Mon medewerker in het Veredelingsstation van de Belgische Boerenbond in Heverlee. Reeds enkele later, op de jeugdige Op zaterdag 29 oktober overleed, op 83 jarige leeftijd, de heer Edmond Rigouts,jaren ere-directeur leeftijd van 29 jaar, werd Mon Rigouts, na het onverwacht overlijden van directeur A. De Bondt, door van Veiling Hoogstraten. de raad van bestuur van de veiling op 3 januari 1958 benoemd tot directeur van de Katholieke Veilingsvereniging der werd Noorderkempen te Hoogstraten. Edmond (Mon) Rigouts geboren op 10 augustus 1928 als derde van vier zonen van Henri Na de moedige beslissing de stichters 1933 om eenverzekeringsagent, veiling op te richten waren Rigouts. Vader Rigouts wasvan koster, organist, in horlogemaker, dirigent en Staf Sterkens , Gust Michielsen, Jules Rogge, Marcel Vanderbruggen, Wim Janssens en Mon gedurende meer verborgen helper in nood voor meerdere Hoogstraatse families. Reeds tijdens zijnRigouts jeugdjaren dan een halve eeuw de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de tuinbouw. liet Mon Rigouts zijn interesse voor het toenmalige boerenleven blijken en leerde daar ook zijn Onder het directeurschap van Mon Rigouts groeide de tuinbouw in de Kempen van een gelegenheidstoekomstige echtgenote Louisa Van Aert kennen. en/of amateuristisch gebeuren uit tot een volwaardige beroepstuinbouw die ook heden nog een inkomen biedt aan honderden hardwerkende gezinnen. Na zijn studies landbouwingenieur aan de universiteit van Leuven werd Mon medewerker in het Deze ontwikkeling,van soms groteBoerenbond sprongen voorwaarts, gedragen door Veredelingsstation de met Belgische in Heverlee. werd Reedssterk enkele jaren later, op het de Proefbedrijf te Meerle en de Tuinbouwschool in Hoogstraten en vroeg van de afzetorganisatie een jeugdige leeftijd van 29 jaar, werd Mon Rigouts, na het onverwacht overlijden van directeur proactieve werking. A. De Bondt, door de raad van bestuur van de veiling op 3 januari 1958 benoemd tot directeur In deze context kon directeur Rigouts zijn talenten voor het uitdenken en ontwikkelen van systemen, in functie van het dagelijks werk, ten volle ontplooien. Het veilingterrein werd voortdurend uitgebreid en de ene loods na de andere werd opgericht. De administratie werd stelselmatig gemoderniseerd. Het ontwikkelen van een steeds grotere capaciteit bij het sorteren van augurken en het automatiseren van de verschillende arbeidsprocessen was hem op het lijf geschreven. Moderne kloksystemen, het ontwikkelen van computersturingen en het automatisch registreren van gegevens, werden onder zijn impuls en met medewerking van jonge startende ondernemers, uitgedacht en uitgevoerd. Als afgevaardigd bestuurder van de vzw Proefbedrijf drukte hij ook zijn stempel op de ontwikkeling, infrastructuur en werking van het toegepast onderzoek. Directeur Rigouts was zich goed bewust van de verantwoordelijkheid die hij droeg voor de vele gezinnen die hun beroepsinkomen zochten in de tuinbouw en voor het groeiende personeelsbestand van de veiling. Zelf stichtte hij een groot gezin waarvan de zorg in grote mate door zijn echtgenote werd gedragen.


jaarverslag 2011

van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen te Hoogstraten. Na de moedige beslissing van de stichters in 1933 om een veiling op te richten waren Staf Sterkens , Gust Michielsen, Jules Rogge, Marcel Vanderbruggen, Wim Janssens en Mon Rigouts gedurende meer dan een halve eeuw de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de tuinbouw. Onder het directeurschap van Mon Rigouts groeide de tuinbouw in de Kempen van een gelegenheids en/of amateuristisch gebeuren uit tot een volwaardige beroepstuinbouw die ook heden nog een inkomen biedt aan honderden hardwerkende gezinnen. Deze ontwikkeling, soms met grote sprongen voorwaarts, werd sterk gedragen door het Proefbedrijf te Meerle en de Tuinbouwschool in Hoogstraten en vroeg van de afzetorganisatie een proactieve werking. In deze context kon directeur Rigouts zijn talenten voor het uitdenken en ontwikkelen van systemen, in functie van het dagelijks werk, ten volle ontplooien. Het veilingterrein werd voortdurend uitgebreid en de ene loods na de andere werd opgericht. De administratie werd stelselmatig gemoderniseerd. Het ontwikkelen van een steeds grotere capaciteit bij het sorteren van augurken en het automatiseren van de verschillende arbeidsprocessen was hem op het lijf geschreven. Moderne kloksystemen, het ontwikkelen van computersturingen en het automatisch registreren van gegevens, werden onder zijn impuls en met medewerking van jonge startende ondernemers, uitgedacht en uitgevoerd. Als afgevaardigd bestuurder van de vzw Proefbedrijf drukte hij ook zijn stempel op de ontwikkeling, infrastructuur en werking van het toegepast onderzoek. Directeur Rigouts was zich goed bewust van de verantwoordelijkheid die hij droeg voor de vele gezinnen die hun beroepsinkomen zochten in de tuinbouw en voor het groeiende personeelsbestand van de veiling. Zelf stichtte hij een groot gezin waarvan de zorg in grote mate door zijn echtgenote werd gedragen. Alhoewel hij dag en nacht om zijn veiling bekommerd was, vond hij toch nog tijd om ontspanning te vinden in achtereenvolgens: het dansen, het fietsen, de paardensport, de computer en de fotografie. En zoals in het professionele leven werden al deze hobby’s met een gezond fanatisme beleefd. Mon Rigouts was 35 jaar directeur van de veiling en genoot sinds 1993 van een welverdiend pensioen.

Hoogstraten 29 oktober 2011.

(auteur: P. Van der Hallen, ere-directeur Veiling Hoogstraten)

3


4

jaarverslag 2011


jaarverslag 2011

In Memoriam 

2

Raad van Bestuur 

6

Woord van de voorzitter 

7

Werking 

8

CommerciĂŤle werking

8

• LAVA 

10

Raad van Bestuur 

12

Investeringen 

17

Personeel 

19

Kwaliteit 

20

23

Dossier GMO 2011 

Jaarrekening 2011 

24

Toelichting bij de jaarrekening 

28

Verslag van de revisor 

35

Statistisch jaaroverzicht 2009-2011

38

Statistisch jaaroverzicht per product 

40

Colofon 

44

5


6

jaarverslag 2011

Raad van bestuur

Voorzitter Dirk Van den Plas, Pastoorsvijverweg 7, 2310 Rijkevorsel

Ondervoorzitter Paul Stoffels (groenten), Kleine Gammel 61, 2310 Rijkevorsel Frans Elst (aardbeien), Onze Lieve Vrouwstraat 10, 2328 Hoogstraten-Meerle

Bestuurders Ludo Adriaensen, Pampa 2a, 2330 Merksplas Jos Oostvogels, Oostmalseweg 169, 2340 Beerse Jef Brosens, Sint Lenaartseweg 59, 2320 Hoogstraten Luc Krijnen, Terbeeksestraat 28, 2321 Hoogstraten-Meer Peter Leenaerts, Vlimmersedijk 60, 2390 Malle Jos MatthĂŠ, Lage Rooy 4a, 2328 Hoogstraten-Meerle Jan Mertens, Oude Baan 8, 2310 Rijkevorsel Jan Van Dun, Eindsestraat 16, 2321 Hoogstraten-Meer

Adviseurs Ward Baets, Heerle 6, 2322 Hoogstraten-Minderhout Jan Van Opstal, Gravin Elisabethlaan 30, 2320 Hoogstraten

Directeur Gaston Opdekamp, Kerkpad 2, 2323 Hoogstraten-Wortel


woord van de voorzitter

Beste lezer,

Bij deze bieden wij u het activiteitenverslag aan over het werkjaar 2011. Anders dan voorheen werd er voor geopteerd om het jaarverslag enkel nog elektronisch aan te bieden. Wij gaan er van uit dat u – zoals velen onder ons – meer dan voldoende geprinte informatie aangeboden krijgt die ‘later wel ’s zal gelezen worden…’. Als u dit jaarverslag op een gepaste wijze opslaat, bv. in de map van onze elektronische nieuwsbrief, heeft u het altijd ter beschikking, gebruikt u enkel wat u nodig acht en draagt u samen met ons bij aan een bescheiden inspanning om onze papierberg terug te dringen. In een jaar dat onze coöperatie het Milieucharter van de provincie Antwerpen behaalt, speelt dit laatste argument ook zeker mee. Dit jaarverslag zal zich in de toekomst ook beperken tot meer cijfermatige informatie over het voorbije jaar. Meer activiteit-gebonden informatie krijgt u via onze periodieke elektronische nieuwsbrief In-Contact. Verbetervoorstellen voor deze werkwijze zien we altijd graag tegemoet. We hopen dat deze wijze van presenteren nu en in de toekomst uw relatie met onze coöperatie kan versterken.

Wij wensen u intussen veel leesgenoegen.

Met vriendelijke groeten, Dirk Van den Plas, voorzitter

jaarverslag 2011

7


8

jaarverslag 2011

Commerciële werking 2011

Op het einde van het boekjaar 2011 noteert Veiling Hoogstraten een omzet van € 148,2 milj. of 94,3 % tov 2010 en 124,8  % tov 2009. Hiermee zet de veiling nog een “relatief” goede omzet neer. De gemiddelde cumulomzet van de VBT-veilingen zit immers op -16 % tov 2010. De omzet staat in tegenstelling tot de prijsniveaus van de producten zelf: aardbeien weten zich te handhaven met een gemiddeld goede jaarprijs, paprika doet het matig tot zwak, tomaten en komkommer scoren zeer slecht in prijsvorming (o.m. door de EHEC-crisis). Het zijn vooral de gestegen volumes die maken dat onze omzet op niveau blijft: aardbeien + 8 %; tomaten + 8 %; paprika + 23 %. De nieuwkomers kiwibes en courgette stijgen eveneens in volume en maken mooie prijzen. Van de klassiekers kent enkel komkommer een dalende aanvoer. Daarentegen stegen de specialties tomaat en paprika verder door in volume en behielden zij hun prijsniveau van 2010. Veiling Zundert leverde 9,2 milj. kg van de 27,7 milj. kg aardbeien; Veiling Zaltbommel leverde 2,8 milj. kg van de 23 milj. kg paprika. Aardbeien kenden een zwak voorjaar terwijl de zomer substantieel beter was dan vorig jaar; ook het najaar kende - na een eerder zwakke septembermaand - erg mooie prijzen die de jaarmiddenprijs gunstig beïnvloedden. Vruchtgroenten kenden een eerder zwak voorjaar, mede door een lang aanhoudende oogst in Spanje. Prijzen waren erg matig. Na het begin van de EHEC-crisis einde mei echter was er blijkbaar geen bodem meer in de markt voor tomaten en komkommer (‘koude groenten’) terwijl paprika na een eerste dip zich relatief beter wist te handhaven. Daarmee was de toon gezet: het kwam niet meer goed met tomaat en komkommer, paprika kende een uiterst zwak seizoeneinde (prijzen van 0,20 € voor groene paprika…). Positief nieuws: de campagne van kiwibes (augustus /september) was, mede door een uitgekiende promotie en een beter inzicht in oogst en bewaring, niet enkel een succes maar zelfs een ware hype te noemen. Courgette als relatief nieuw product wist zich in de EHEC-storm goed te handhaven, evenals de specialties tomaat en paprika.


jaarverslag 2011

9


10 jaarverslag 2011

• Omzet bemiddeling LAVA bedraagt 21,9 miljoen euro in 2011

LAVA haalde in 2011 een omzet van € 21,9 miljoen in de bemidddelingsverkoop. Dit was een daling met liefst 45 % ten opzichte van 2010. In vele producten zagen we éénzelfde tendens: lagere bemiddelingsvolumes werden verkocht aan veel lagere prijzen. In een markt, die vorig jaar werd beheerst door overproducties en EHEC-crisis, was alle vertrouwen zoek bij de handel; zich binden aan volumes en prijzen werd gemeden. Niet toevallig werden de grootste omzetdalingen (tussen 40 en 60 %) genoteerd in tomaten, sla, komkommers en courgettes, die producten die het hardst werden getroffen door de crisis. Maar ook bij vollegrondsproducten als bloemkolen, prei, witloof, knolselder en savooikool waren de bemiddelde volumes en prijzen lager dan in 2010. Asperges, broccoli, groene selder, chinese kool en witte kolen vormden de uitzonderingen. Volumes waren hier vergelijkbaar of groter dan vorig jaar, wat niet altijd resulteerde in vergelijkbare omzetten. Kortom, een jaar om zo snel mogelijk te vergeten; op naar een voor de sector in alle opzichten beter 2012.


LAVA 2010 PRODUCT

LAVA 2011

verkoop LAVA

aanvoer

jaarverslag 2011

 %

aantal

aanvoer

verkoop LAVA aantal

 %

VRUCHTGROENTEN tomaten

(kg)

92.904.181

9.075.440

9,8 %

115.810.195

7.573.748

6,5 %

trostomaten

(kg)

109.986.043

11.658.128

10,6 %

105.079.677

6.949.617

6,6 %

komkommers

(st)

92.434.144

6.018.284

6,5 %

115.667.306

4.011.100

3,5 %

paprika groen

(kg)

8.437.063

396.415

4,7 %

10.957.377

359.530

3,3 %

paprika rood

(kg)

15.848.875

1.193.425

7,5 %

17.472.232

1.215.750

7,0 %

paprika geel

(kg)

6.587.455

388.980

5,9 %

7.236.147

328.130

4,5 %

aubergine

(kg)

8.395.420

750.669

8,9 %

8.849.634

420.423

4,8 %

courgettes st.

(st)

35.232.303

2.643.776

7,5 %

41.824.236

1.466.408

3,5 %

7.375.572

6,7 %

102.941.512

4.977.354

4,8 %

BLADGROENTEN serresla

(st)

109.936.053

veldsla

(kg)

1.602.651

60.520

3,8 %

1.893.658

65.983

3,5 %

lollo bionda

(st)

11.596.059

661.920

5,7 %

11.295.053

434.552

3,8 %

lollo rossa

(st)

6.894.564

234.208

3,4 %

6.802.420

335.968

4,9 %

eikenblad

(st)

9.423.131

93.664

1,0 %

9.840.169

109.616

1,1 %

2.805.926

24.408

0,9 %

3.003.511

406.560

13,5 %

andijvie

(st)

3.023.240

36.792

0,9 %

radijs

(bu)

2.639.500

639.960

24,2 %

VOLLEGRONDSGROENTEN bloemkolen

(st)

10.260.674

1.455.408

14,2 %

11.270.433

1.025.844

9,1 %

broccoli

(st)

3.101.774

421.758

13,6 %

3.071.522

439.600

14,3 %

prei kg

(kg)

68.594.852

4.010.636

5,8 %

65.002.239

2.644.050

4,1 %

prei bussels

(bu)

7.486.870

306.392

4,1 %

7.163.907

107.360

1,5 %

asperges v.gr.

(bu)

1.788.801

212.760

11,9 %

2.146.101

280.875

13,1 %

knolselder

(st)

6.579.610

407.673

6,2 %

7.530.157

222.480

3,0 %

groene selder

(st)

4.123.570

428.316

10,4 %

4.601.690

476.928

10,4 %

chinese kool

(st)

1.036.046

130.332

12,6 %

1.012.586

127.308

12,6 %

savooikool

(st)

3.745.734

219.852

5,9 %

2.863.661

125.876

4,4 %

rode kool

(st)

3.056.997

408.894

13,4 %

2.727.495

385.718

14,1 %

witte kool

(st)

6.398.672

862.454

13,5 %

5.930.424

847.531

14,3 %

spruiten

(kg)

3.253.494

130.104

4,0 %

3.017.904

41.880

1,4 %

venkel

(st)

2.369.093

132.964

5,6 %

2.320.202

98.240

4,2 %

witloof

(kg)

54.770.991

4.605.485

8,4 %

52.183.435

3.086.490

5,9 %

11


12 jaarverslag 2011

Focus op enkele activiteiten in de werking van de Raad Van Bestuur in 2011 De slechte resultaten van het paprikaseizoen 2010 zetten aan tot het formuleren van een kwaliteitsactieplan paprika onder leiding van LAVA. Er werd een degelijk plan neergezet. Het plan wordt in 2012 voortgezet, maar de toepassing ervan dient eenvormiger te gebeuren. Met het VCBT werd een onderzoeksopdracht afgesproken naar na-oogstbehandeling, koeling en conditionering van paprika. Er worden een aantal beslissingen tot investeringen genomen: - aanpassing van het centraal sorteren paprika met meerdere bordessen en dubbele stapeling van de lege boxen om zodoende meer vloeroppervlak vrij te maken. - installatie van een automatische boxenwasinstallatie bij de centrale sortering van de paprika. - aanvang mei besliste de Raad van Bestuur tot de bouw van een nieuwe aanvoerloods voor groenten, aansluitend op de bestaande paprikaloods. Het aanvankelijke project wordt bijgesteld (opp. 14.000 ->11.000 m² / 44 -> 27 laadkaaien/ budget van € 10,1 -> 7,8 milj.). Het geheel wordt buiten GMO gehouden en er wordt op VLIF-betoelaging beroep gedaan (18 % of € 1,125 milj.). Oplevering wordt voorzien medio mei 2012. - er wordt eveneens overgegaan tot de investering in twee dozenopzetmachines via Kappa Neuss/Hertzberg. Alhoewel hiermee een vastlegging gebeurt bij een leverancier voor meerdere jaren, zijn er afspraken over de prijszetting van het karton. De voordelen van de machines zijn o.m.: de hogere opdrukkwaliteit, momenteel prijsgunstiger dan gelijkaardige drukkwaliteit in golfkarton, kan meerder formaten aan (verschillende hoogtes), kan eveneens omgebouwd tot een tomatendoos (30 x 40), hoge performantie van de opzetmachines. - de aankoop van een bunkerweger voor paprika (stoplichten) gebeurt in 2011 maar zal pas in 2012 actief kunnen ingezet worden. Dienst voor Residu Controle (DRC) verbreedt zijn taken en wordt omgedoopt tot een Kenniscentrum Duurzame Tuinbouw (KDT) met Raf de Blaiser als directeur. Binnen VBT gebeurde heel wat: - VBT zette in op verbreding van haar werking: aantrekken van nieuwe leden om daardoor zo representatief mogelijk te zijn in haar belangenbehartiging. - Einde maart nam voorzitter Pierre Vrancken afscheid en trad Rita Demaré aan als nieuwe voorzitter. De verbreding kwam er (Ingro + de koepels LAVA en In-Co) maar tevens werd het ontslag van Veiling Haspengouw niet ongedaan gemaakt waardoor vooral de fruitsector verdeeld achterblijft. - VBT neemt de taak op zich, samen met KDT, om een lastenboek ‘Duurzaamheid‘ op te maken, hetgeen later zal uitmonden in het label ‘Responsibly Fresh’.


jaarverslag 2011

Veiling Hoogstraten dient een GMO-dossier in met een steunaanvraag van € 5.247.916,22 in het reguliere dossier en van € 107.406,10 in het luik ‘crisis’. Voor Veiling Zundert is dit € 1.088.080,43 en € 53.754,20. Dit betekent respectievelijk een dossier van 4,88 % van de Waarde Verkochte Productie (WVP) voor Hoogstraten en van 4,86 % van de WVP voor Zundert. Later zal blijken dat Hoogstraten en Zundert met deze aanvraag een maximale betoelaging weten te bekomen. De groentebestuurders maken een studiereis naar de productieregio’s in Spanje (23-25 maart). Vito Hoogstraten meldt de goedkeuring van het serre-dossier door Agion en vanaf het voorjaar worden er voorbereidende werkzaamheden verricht voor uitvoering van de investering. De directeur, Jan Van Opstal, tevens adviseur van de Raad van Bestuur, gaat vanaf 1 september met pensioen. De Raad van Bestuur vergadert achtereenvolgens op het Proefcentrum Hoogstraten en later in Veiling Zaltbommel. Op het PCH krijgt men een rondleiding n.a.v. de afwerking van de investering in de nieuwe serre; tijdens het bezoek aan Zaltbommel wordt de samenwerking in de afzet van de paprika voor 2011 verlengd. Einde april worden tijdens een academische zitting de nieuwe serres en gebouwen van het Proefcentrum Hoogstraten ingehuldigd. Het PCH is hiermee uitgerust voor de uitdagingen van de komende jaren. Tijdens Fruit Logistica (februari) was onze veiling terug nadrukkelijk aanwezig. We stellen tevens vast dat de investering in een aardbeicongres in september 2010 onze veiling op de kaart gezet heeft: klanten komen ons actief opzoeken. De jaarrekening 2010 wordt tijdens de Algemene Vergadering van 28 april afgesloten met een resultaat van € 245.000 na een coöperatieve teruggave van 0,5 % op de omzet. Een aantal effecten maakten dat onze winst – in een jaar met substantieel meer omzet – lager was dan in de jaren ervoor: minder veiling % door lagere staffels tijdens het jaar, gestegen afschrijvingen, éénmalige kost van het aardbeicongres, meer ristorno’s aan telers in het kader van GMO,… In april schrijft onze veiling zich in voor het behalen van het Milieucharter van de Provincie Antwerpen. Het traject is lopend en zit op schema. De Raad van Bestuur beslist te participeren aan het Kenniscentrum Glastuinbouw, samen met de LAVA-veilingen, BB en PMV. Tot op heden is het KC echter nog niet actief.

13


14 jaarverslag 2011

26 mei 2011 staat te boek als de start van de EHEC-crisis. Een besmetting van sojascheuten in Duitsland, in combinatie met zeer slechte communicatie en paniekvoetbal bij de Duitse overheden, leidde tot een ineenstorting van het consumentenvertrouwen. Vooral komkommer en tomaten leden onder deze crisis; paprika wist enigszins te ontsnappen. Toen ook Rusland zijn grenzen sloot voor ons product (van 2/06 tot 30/06) was de totale ineenstorting een feit. In totaal werden 1.500 ton tomaten vernietigd en een omvangrijk deel komkommer (via MV); de vordering op de EU bedroeg voor onze veiling € 538.000. Uiteindelijk is de prijsvorming na de officiële crisisperiode niet meer goed gekomen en hebben we het jaar uitgedaan met dramatisch slechte prijzen in de tomaten en de komkommer (resp. < 0,50 €/kg en 0,22 €/st.). Vanaf het begin van de crisis werd een crisiscel opgericht, bestaande uit afgevaardigden van de veilingen, VBT, LAVA, het kabinet, Fresh Trade. Deze cel stond onder directe aansturing van Joris Relaes, kabinetchef landbouw van minister-president Kris Peeters.

De crisis leidde tot zeer veel discussie over hoe om te gaan met Europese steun, het noodfonds, te nemen maatregelen, ophoudprijzen, … Er werd gedurende een periode van meerdere weken meerdere keren vergaderd met de betrokken telers; de crisiscel vergaderde nagenoeg dagelijks. De solidariteit tussen veilingen werd danig op de proef gesteld; vooral de onduidelijkheid over de impact van sommige maatregelen woog zwaar. Men zag immers dat bv. Nederland anders omging met de voorgestelde (maar lange tijd nog niet bevestigde) maatregelen.

Uiteindelijk diende ons land een vordering in van € 3,6 milj. of 1,6 % van de totale Europese vordering. Andere landen dienden een fors hogere claim in maar werden teruggefloten; ook op heden dienen audits nog de juistheid van de ingediende vorderingen van diverse landen te bevestigen.

Omwille van de slechte prijsvorming werd de aanrekening van diverse teleracties in het kader van GMO voor enige tijd uitgesteld. De Raad van Bestuur van In-Co van 20/06 stelde Jack Roelands, nieuwe voorzitter van CLTV Zundert, aan als voorzitter van In-Co en dit ter vervanging van Jack Hereijgers. Een voorgenomen statutenwijziging in In-Co i.v.m. de status van leden van In-Co zit momenteel nog in de ijskast.


jaarverslag 2011

Begin augustus raakte het bericht bekend dat Veiling Brava en Greenpartners wensten te fusioneren; de operatie kreeg uiteindelijk in november haar beslag. Een en ander zorgde voor erg veel spanning tussen de LAVA-partners.

Er rezen problemen over het gebruik van Flandria als merk; over de klantenbenadering voor het nieuwe seizoen,â&#x20AC;Ś Meerdere overlegmomenten tussen de directeurs en de dagelijks besturen zijn intussen uitgemond in een voorstel van vernieuwde samenwerking. Europool System, waar onze veiling aandeelhouder is (via VBT Kistenpool) doet een acquisitie van La Palette Rouge (Fr.) en verbreedt daardoor zijn dienstenaanbod.

15


16 jaarverslag 2011

De Raad van Bestuur bekrachtigt een aantal voorstellen van de productadviescommissie aardbeien i.v.m. verrekeningen: o Aparte uitbetaalprijs kisten – dozen o Instelling van een huurgeld per doos o Aanpassing van de vergoeding voor een gebruikte VV o Gratis thuislevering van volle vrachten dozen blijft, onder de gekende modaliteiten, mogelijk o Bestellingen in andere verpakkingen, zullen de uitbetaalprijs van de dozen krijgen o Meervergoeding middagaanvoer wordt beperkt o Blokkavelverkoop van TOP o Aanpassing van de meervergoeding voor de telers voor 250g blijft € 0,10 /punnet (verdeling kost koper/ producent) De Raad van Bestuur stelt het aantal mandaten voor de bestuursverkiezingen van 2012 als volgt vast: aardbeien 5 mandaten, tomaten 4 mandaten, paprika 2 mandaten, diverse 1 mandaat. Naast de transnationale samenwerking in In-Co focust onze veiling meer op het meewerken aan een internationaal samenwerkingsverband van samenwerkende coöperaties (AEOP). Er zijn in die zin gesprekken met tomatentelers van ZON (Nl.), met Prince de Bretagne (Fr.) en met Sant Orsola (It.). Prince de Bretagne werd samen met REO bezocht. Onze veiling doorloopt geslaagde audits voor BRC, IFS, Flandria, de Gids Primaire Plantaardige Productie en ISO. Tevens ontvangen we de goedkeuring van de hernieuwing van onze milieuvergunning voor de periode 20112031 in de loop van de maand september. Hierin is de uitbreiding met de nieuwbouwloods reeds voorzien. Op 29 november overlijdt ere-directeur en gewezen voorman van de tuinbouw in onze regio, Mon Rigouts, in leeftijd van 83 jaar.


jaarverslag 2011

Investeringen

In 2011 werd voor € 3.156.864,11 nieuwe activa aangekocht, voor € 668.095,61 (aankoopprijs) verkocht of buiten gebruik gesteld en voor € 2.036.761,49 aan afschrijvingen geboekt. In de nieuwe activa werd reeds een deel van de investeringen in de nieuwe groenteloods 2012 geboekt voor een bedrag van € 1.913.654,68 en in de jaarrekening apart op de rekening ‘activa in aanbouw’ weergegeven. De belangrijkste verwezenlijkingen waren in 2011, afgerond in duizend EUR: Terreinen en gebouwen: Installaties en machines: Meubilair en rollend materieel: Activa in aanbouw:

€ 248,33 € 840,96 € 153,92 €1.913,65

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2011: a) Verkaveling van 2,6 ha via VMB als projectontwikkelaar. De laatste units van dit project werden in 2011 verkocht. b) Veilingweg (6.646 m²) In het kader van het hierboven vermelde project, werden alle kosten van de wegaanleg toegerekend. c) Groenteloods (11.200 m²). In 2011 werd gestart met de constructie van de nieuwe groenteloods. De ingebruikname wordt voorzien rond midden mei 2012. Dit project wordt gefinancierd met een investeringskrediet en VLIF tussenkomst.

17


18 jaarverslag 2011

d) Overzicht van de investeringen: Omschrijving per rubriek

Bedrag

Afwerking sanitair blok tomatenloods

25.233,99

Platform in paprikahal

23.218,78

Diverse herstellingen sandwichpanelen

18.288,73

Wasplaats paprikaboxen Nieuwe groenteloods 2012 (deel constructie 2011) Verplaatsing hoogspanningscabine Omschakeling natte/droge koeling aardbeiloods Nieuwe groenteloods: koelinstallatie deel 2011 Nieuwe groenteloods: sprinkler-installatie deel 2011 Prefab bureel CS Compressor koeling Crawford snelvouwpoort

177.087,72 1.035.955,20 108.045,24 36.693,01 378.758,98 77.000,00 7.800,00 30.000,00 5.680,00

Weeg etiketteermachine + transportband

59.100,00

5 stuks dubbele rollerbanen (voorraadsysteem boxen)

24.850,00

Veegmachine

43.900,00

Nieuwe groenteloods: 20 stuks palletstellingen

277.740,00

Nieuwe groenteloods: ophoogmachine deel 2011

144.200,50

2 aardbeidozenmachines

367.750,00

Heftruckterminals

23.310,60

Videoconferentiesysteem

20.982,21

Computerserver

19.286,00

Tijdsregistratiesysteem

26.104,00

Thuiskoopsysteem/uitbreiding verkoopzaal

31.227,96

Fietsenstalling paprika/burelen

17.776,00

Herstelling treinsporen (tomatenloods)

22.951,83

Rollend materiaal

153.923,66 3.156.864,41

De afschrijvingen bedroegen: • € 808.190,81 voor gebouwen en terreinen • € 1.016.586,53 voor machines, installaties en uitrusting • € 177.049,47 voor meubilair en rollend materieel • € 32.887,93 voor activa in aanbouw • € 2.046,75 voor overige activa


jaarverslag 2011

Personeel

Menselijk kapitaal bepaalt in grote mate het succes van ieder bedrijf, waarbij kennis en vaardigheden een belangrijke rol spelen. In de loop van het boekjaar 2011 hebben we ons personeelsteam versterkt, in chronologische volgorde, met de volgende personen: Bart van de Wal (inpakker), Marc Verschueren (verantwoordelijke verpakking), Guy Lauryssen (kwaliteitsmedewerker), Mario Marijnissen (heftuckchauffeur) en Koen Koyen (logistiek medewerker). Een aantal personen hebben wegens brugpensioen onze organisatie verlaten: Marcel Van Dijck en Jos Fockaert. Op het einde van het boekjaar waren er 70 actieve werknemers in dienst (of 67,35 in FTE eenheden uitgedrukt) waarvan 53 mannen en 17 vrouwen. Van hen zijn er 31 als bediende en 39 als arbeider werkzaam. Er werden geen tijdelijke krachten tewerkgesteld. In de “sociale balans” van de neergelegde jaarrekening worden bruggepensioneerden meegeteld in voltijdse equivalenten. Zoals verleden jaar werden de jobstudenten in 2011 tewerkgesteld via een interimkantoor. De gemiddelde uurkostprijs van het vaste personeel steeg met 7,08 %. Voornamelijk een loonindexatie, meer gepresteerde uren, uitbetaalde overuren en meer personeel in dienst liggen aan de basis van deze stijging. Op jaarbasis hadden we in totaal 54,10FTE uitzendkrachten en mensen in onderaanneming in dienst, voor een totale gepresteerde uurmassa van 106.816 uren. Tegenover verleden jaar betekende dit een stijging met ongeveer een 17,21 %. De kostprijs bedroeg € 2.224.719,13. Als we alle loonkosten optellen en delen door het totaal aantal gepresteerde uren, steeg de reële uurloonkost over 2011 met 3,56 %. In totaliteit volgden 53 werknemers 1.973 uren opleiding. De externe opleidingskost bedroeg € 27.843,86 , de loonkost voor de gederfde uren € 58.544.44 en de sectoriële bijdragen € 8.245,44 of tezamen € 94.633,74. Deze kosten werden berekend volgens de regels omtrent het opstellen van de sociale balans en bevatten ook de opleidingen op de vloer/werkpost. De opleidingsinspanningen zullen onverminderd aangehouden worden.

Ledenbestand Het voorbije werkjaar vertoonde een dalende beweging in het ledenbestand. De waarde van het coöperatieve aandeel bedraagt € 4,00. Beweging

LEDEN

AANTAL AANDELEN

BEDRAG in €

1/01/2011

1.090

96.129

384.516,00

uitgetreden

-14

-1.744

-6.976,00

nieuwe leden

10

600

2.400,00

31/12/2011

1.086

94.985

379.940,00

19


20 jaarverslag 2011

kwaliteit

Net zoals in andere jaren stond ook in 2011 de kwaliteit centraal in heel de werking van Veiling Hoogstraten. Kwaliteit op een veiling begint met de kwaliteit van de door de producenten aangevoerde producten. De beoordeling, opvolging en sturing van deze productkwaliteit gebeurde door een team van 11 kwaliteitsmedewerkers op Veiling Hoogstraten zelf. Daarnaast waren zowel in Zundert als in MV verschillende kwaliteitsmedewerkers actief bezig met de kwaliteit van de aardbeien. Deze aardbeien werden immers allemaal in Hoogstraten verkocht als Hoogstraten® aardbeien. Naast directe keuring bij aanvoer, nog altijd een zeer belangrijke stap tot een goede eindkwaliteit, werd evenzeer veel energie gestoken in nacontrole na keuring. Ook de inwendige kwaliteit van de producten werd uitvoerig opgevolgd. Zo werd onder andere de shelflife van zowel aardbeien, tomaten, komkommers en paprika per teler en per perceel continu opgevolgd. Aardbeien werden na 1 nacht koeling gedurende 5 dagen bewaard bij 12°C en 80 % RV. De groenten werden 1 week bewaard bij 18°C en eveneens 80 % RV. In totaal werden in 2011 op deze wijze net geen 9.000 productstalen in speciale houdbaarheidscellen uitgezet en beoordeeld. De resultaten van zowel de houdbaarheid als de nacontroles werden steeds teruggekoppeld naar zowel de teler als de kwaliteitsmedewerker die deze mee in acht nam bij de volgende keuring bij aanvoer. Een andere belangrijke inwendige kwaliteitscontrole was de residucontrole. Dat ook dit voor Veiling Hoogstraten een belangrijk item was, bewijzen de ongeveer 600 residustalen die de veiling via multiscreening (GMS en LMS) liet analyseren in Fytolab of Labo Zeeuws-Vlaanderen. Bijkomend werden nog ongeveer 50 tomatenstalen als vooroogststaal geanalyseerd op ethefon. Naast controle op aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen, werden de aangevoerde producten eveneens periodiek gecontroleerd op de aanwezigheid van contaminanten en microbiologie. Dit onderzoek gebeurde gebundeld in LAVA-verband. Onderzochte contaminanten waren hoofdzakelijk zware metalen.


jaarverslag 2011

Dit onderzoek werd uitgevoerd door het POVLT te Beitem. De onderzochte microbiële parameters waren Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella, E. coli, Enterobacteraceae en het psychrotroof kiemgetal. Microbiële analyses werden uitgevoerd door het labo Servaco Food Control NV te Wetteren. Naar aanleiding van de EHEC-crisis werden er heel wat bijkomende stalen genomen om specifiek te laten analyseren op E Coli O157, dit voor zowel tomaat, paprika, komkommer als aardbei. De meeste van deze bijkomende analyses werden uitgevoerd door het labo van SGS. Praktisch al onze productiebedrijven werden in 2011 extern (optie 1) gecontroleerd op het naleven van specifieke productievoorwaarden. Deze controles werden door de onafhankelijke controleinstellingen TÜV-Nord Integra België en CK-Cert uitgevoerd, gestuurd door de verantwoordelijke bedrijfsbezoeken van Veiling Hoogstraten. Op deze manier kon heel nauw opgevolgd worden welke bedrijven al dan niet gecertificeerd waren (belangrijk voor de verkoop) en wat de vaststellingen waren op de verschillende bedrijven. De bedrijven werden geaudit voor GlobalGap en indien nodig (1 audit in 3 jaar) ook (tegelijkertijd) voor IKKB en de Gids autocontrole. Tevens werden ook enkele bedrijven positief geaudit tov de standaard “Nurture” (voorheen Nature’s Choice). Door dit certificaat konden deze bedrijven hun producten afzetten bij TESCO. De verantwoordelijke bedrijfsbezoeken zorgde voor de begeleiding van de productiebedrijven ter voorbereiding van al deze audits. Doordat voor GlobalGap vanaf 2012 t.o.v. een nieuwe versie gecontroleerd zal worden, werd eind 2011 hiervoor een intensieve begeleiding opgezet. Deze begeleiding gebeurde zowel in groep via infosessies als individueel via een bedrijfsbezoek op de bedrijven.

Ook de veiling zelf werd succesvol geaudit op verschillende voedselveiligheidssystemen. Zo onderging de veiling in april een succesvolle audit door TÜV-Nord Integra België voor zowel BRC, IFS als ACS Gids Handel. Tevens volgde in april 2011 een succesvolle heraudit voor ISO9001. Deze audit werd uitgevoerd door TÜV-Nord Integra Nederland. Alle door Veiling Hoogstraten behaalde certificaten zijn terug te vinden op de website www.veilinghoogstraten.be.

ACTIE: Aantallen/product: # keurrecords Keuropmerkingen Nacontrole Houdbaarheidsstalen

PRODUCT tomaat tros

tomaat los

paprika

komkommer

aardbeien

andere

totaal

13.385

9.207

16.185

1.625

90.309

5.335

136.046

739

85

318

13

1.923

50

3.128

29

10

20

2

2.195

0

2.256

338

33

380

30

6.609

2

7.392

21


22 jaarverslag 2011


jaarverslag 2011

Dossier GMO 2011

Op 15 februari 2012 werd bij het BIRB (Ministerie van Economische Zaken) het GMO-dossier, werkjaar 2011, ingediend. De uitvoering van dit gemeenschappelijk LAVA-dossier had een waarde van € 65.005.791,96; het aandeel van Veiling Hoogstraten bedroeg € 11.480.066,27 of 17,66 %. In 2011 werd het vijfjarenplan 2009-2013 verder uitgevoerd en zoals de vorige jaren werd het dossier van Hoogstraten samen met dit van CLTV Zundert onder de “vlag” van In-Co ingediend. Het gemeenschappelijke In-Co-dossier bedroeg € 13.660.379,17. BFV cv diende apart haar eigen GMO programma in en dus niet via In-Co cv. 92,21 % van de ontvangen netto subsidie van onze veiling wordt ofwel rechtstreeks via GMO-acties ofwel onrechtstreeks via andere teruggaven, zoals de gestaffelde veiling procent en de coöperatieve teruggave, terug uitgekeerd aan de telers. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

Productieplanning en sturing van het aanbod: programmering van de productie: inventarisatie van vraag en aanbod en afstemming van beide (bv. spreiding van aardbeiseizoen door plantenbewaring, productfusie (= fysisch samenvoegen van product), communicatie met de veiling. Kwaliteitsbeheer: productkwaliteit, proceskwaliteit (bv. ISO en HACCP-systemen, BRC,QS,IFS…) opvolging kwaliteitssysteem GlobalGap en Flandria-Gap, lastenboek “Aardbeien Hoogstraten”, gezamenlijke kwaliteitsoverwaking LAVA en koude keten bewaking. Afzetverbetering, bevordering en communicatie: alle acties die gericht zijn op verbetering van de commerciële structuren (deelmarkten, simultaanverkoop, thuiskoopsystemen, ‘tracking en tracing’, modernisering van informaticastructuur …). Ook promotieacties worden hierin opgenomen: generieke promotie Vlam, segmentpromoties tomaten, lokale promoties van de veiling,… Daarnaast wordt ook de optimalisering van de volledige infrastructuur bedoeld. Onderzoek en economische studie: hiermee worden alle types onderzoek bedoeld: onderzoek uitbesteed aan het Proefcentrum Hoogstraten, residuonderzoek,… Studiereizen, haarbaarheidstudies, marktonderzoek,... Telersbegeleiding en opleidingen: individuele teelttechnische voorlichting, studiekosten, groepsbegeleiding (productadviescommissies, rondgangen, studiedagen,…). Crisisbeheer en preventie: heeft als doel preventieve maatregelen uit te vaardigen om productcrisis te vermijden. Worden in Vlaanderen volgens de Nationale Strategie toegestaan: interventie, communicatie, opleidingen en oogstverzekeringen. Binnen In-Co werd in 2011 een deel van de EHEC-kosten en de oogstverzekering weerhouden als preventiemaatregelen. Milieuvriendelijke teelten & technieken: inzet milieuvriendelijke teelten (bv. door handhaving lastenboeken en communicatie milieuvriendelijke teelt, verbetering uitgangsmateriaal (entkosten), gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, recuperatie/ recycling substraat, verwerken gewasafval, anticondensfolie, stomen, …), gebruik van meermalig inzetbare kisten. Andere acties: beheerskosten en VBT bijdragen.

23


24 jaarverslag 2011

JAARREKENING PER 31/12/2011

ACTIVA VASTE ACTIVA

code 22/28

I

Oprichtingskosten

20

II

Immateriële vaste activa

21

III

Materiële vaste activa

IV

12.928.335,91

12.418.649,05

11.850.401,88

7.833.361

7.898.558

B Installaties, machines en uitrusting

23

4.235.613

3.566.164

C Meubilair en rollend materieel

24

332.143

366.101

D Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

E Overige materiële activa

26

17.532

19.579

F Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

0

0

Financiële vaste activa

1. Deelnemingen

C Andere financiële vaste activa

1. Aandelen

2. Vorderingen en borgtochten in contant

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar B Overige vorderingen

VII

12.498.149,93

22

VI

22/27

boekjaar 2010

A Terreinen en gebouwen

B Ondernemingen met deelnemingsverhouding

V

boekjaar 2011

Voorraden en bestellingen in uitvoering

28

282

284 285/8

43.645 1.399 1.735

1.399

1.399 24.566.131,23

29

1. Grond- en hulpstoffen

30/31

4. Handelsgoederen

34

22.215.325,09

0,00

0,00

0

30

3.135

0

291

43.645

78.101

29/58

30/36

46.779,40

78.101

284/8

A Voorraden

Vorderingen op ten hoogste één jaar

79.500,88

282/3

0 2.370.117,96

2.140.233,92

2.370.118

2.140.234

2.370.118

2.140.234

40/41

20.771.159,42

18.737.642,41

A Handelsvorderingen

40

18.199.921

15.839.182

B Overige vorderingen

41

2.571.238

2.898.460

VIII Geldbeleggingen

50/53

0,00

B Overige beleggingen

51/53

IX

Liquide middelen

54/58

1.398.492,64

1.323.485,69

X

Overlopende rekeningen

490/1

26.361,21

13.963,07

20/58

37.064.281,16

34.112.506,37

TOTAAL DER ACTIVA

0

0,00 0


PASSIVA EIGEN VERMOGEN I

Kapitaal A Geplaatst kapitaal

code

jaarverslag 2011

boekjaar 2011

10/15

boekjaar 2010 10.163.841,79

10

9.815.147,99

384.516,00

100

25

384.516,00

384.516,00

384.516,00

II

Uitgiftepremies

11

146.993,33

146.493,33

IV

Reserves

13

8.341.507,06

8.017.421,22

A Wettelijke reserve

130

198.314,82

198.314,82

B Onbeschikbare reserves

131

6.247.632,47

5.841.293,14

2. Andere

C Belastingvrije reserves - meerwaarden D Beschikbare reserves V

Overgedragen winst/verlies

VI

Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII

A Voorzieningen voor risico’s en kosten

5.841.293,14

132

1.150.985,17

133

744.574,60

15

1.295.401,40

1.266.717,44

16

993.694,36

995.104,45

55.789,47

29.615,43

160/5

163

0

VIII Schulden op meer dan één jaar A Financiële schulden

744.574,60 0

55.789,47

4. Voorzieningen risico’s en lasten

1.233.238,66

0

140/1

160

SCHULDEN

168

29.615,43 0 937.904,89

965.489,02

17/49

25.906.745,01

23.302.253,93

17

5.283.691,55

5.721.596,55

170/4

5.283.691,55

5.721.596,55

3. Leasingschulden

172

0

0

4. Kredietinstellingen

173

5.283.691,55

5.721.596,55

Schulden op ten hoogste één jaar

20.511.615,91

42/48

17.290.381,15

A Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

437.905,00

661.010,30

B Financiële schulden kredietinstellingen

43

0

0

C Handelsschulden

44

18.435.963,37

15.561.761,22

1. Leveranciers

E Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

X

6.247.632,47

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

B Uitgestelde belastingen

IX

1311

440/4

18.435.963,37

45

15.561.761,22 617.824,53

554.149,28

1. Belastingen

450/3

53.936,01

39.282,81

2. Bezoldigingen

454/9

563.888,52

514.866,47

F Overige schulden

47/48

Overlopende rekeningen

492/3

111.437,55

290.276,23

20/58

37.064.281,16

34.112.506,37

TOTAAL DER PASSIVA

1.019.923,01

513.460,35


26 jaarverslag 2011

JAARREKENING PER 31/12/2011 RESULTATENREKENING I

II

Bedrijfsopbrengsten

code

boekjaar 2011

70/74

185.623.834,35

IV

70

177.503.251,70

183.876.741,26

D Andere bedrijfsopbrengsten

74

8.120.582,65

7.443.381,03

Bedrijfskosten

60/64

-185.971.839,52

-191.326.664,25

168.520.246,22

175.557.580,77

1. Inkopen

2. Wijziging in de voorraad

609

B Diensten en diverse goederen

61

10.923.585,03

C Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

4.045.345,77

D Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

630

2.036.761,49

1.936.533,47

E Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

631/4

142.212,48

94.927,26

F Voorzieningen voor risico’s en kosten

635/7

26.174,04

-13.202,16

G Andere bedrijfskosten

640/8

277.514,49

261.516,19

Bedrijfswinst

70/64

Bedrijfsverlies

64/70

Financiële opbrengsten A Opbrengsten uit financieel activa B Opbrengsten uit vlottende activa C Andere financiële opbrengsten

V

191.320.122,29

A Omzet

A Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

III

boekjaar 2010

Financiële kosten

600/8 168.750.130,26

175.958.315,77

-229.884,04

-400.735,00

75 750

9.902.503,74 -82.626,23

3.586.804,98

-348.005,17

-6.541.96

848.398,57

568.173,12

385.424,44

160.220,09

751

111.883,39

119.096,72

752/9

351.090,74

288.856,31

65

-285.264,46

-329.782,55

A Kosten van schulden

650

256.791,19

298.629,84

B Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II.E

651

0

0

28.473,27

31.152,71

C Andere financiële kosten

652/9

VI

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

70/65

215.128,94

231.848,61

VII

Uitzonderlijke opbrengsten

76

45.501,63

145.020,58

A Terugneming afschrijvingen, waardevermindering

760

25.858,92

122.053,59

D Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

763

9.150,85

21.209,63

E Andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

10.491,86

1.757,36

VIII Uitzonderlijke kosten

-69.405,60

-215.044,82

660

0,00

0

D Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa

663

31.749,05

54.855,01

664/8

37.656,55

160.189,81

E Andere uitzonderlijke kosten IX

66

A Uitzonderlijke afschrijvingen, waardevermindering

Winst van het boekjaar voor belasting 70/66

191.224,97

161.824,37


IXbis

X

27

boekjaar 2010

RESULTATENREKENING

code

A Onttrekking aan de uitgestelde belastingen – kapitaalsubsidies

780

97.358,80

76.601,11

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen – meerwaarden

780

42.354,12

48.207,44

B Overboeking naar uitgestelde belastingen

680

0,00

0

15.944,35

-134.884,05

Belastingen op het resultaat

67/77

A Belastingen

670/3

B Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XI

Winst van het boekjaar

XII

Onttrekking aan de belastingvrije reserves – meerwaarden

XII

Toevoeging aan de belastingvrije reserves

XIII

Te bestemmen winst van het boekjaar

RESULTATENREKENING A

boekjaar 2011

jaarverslag 2011

77

689

code

70/68

D

2. Over te dragen verlies

F

Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal

551,03

70/68

70/69

Toevoeging aan het eigen vermogen

15.944,35

789

1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar

C

135.435,08

70/67

Te bestemmen winstsaldo

2. Overgedragen resultaat van vorig boekjaar

0

690/790

151.748,87

82.253,49

93.620,89

0

0

429.135,73

245.369,76

boekjaar 211

boekjaar 2010 429.135,73

245.369,76

429.135,73

245.369,76

0

0 -406.339,33

691/2 793 694/6 694

346.882,24

22.796,40

-222.298,80

0

0

-22.796,40

-23.070,96 23.070,96


28 jaarverslag 2011

toelichting bij de JAARREKENING 2011

De jaarrekening per 31/12/2011 werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van 27/03/2012. 1. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING (art. 96, 1° W.Venn.) Deze commentaar gaat uit van de balans na winstverdeling en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring door de jaarvergadering. De voorstelling en de inhoud ervan beantwoorden aan de bepalingen en beschikkingen van de Wetten en Koninklijke Besluiten op de boekhouding van de onderneming alsmede het Wetboek der Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten. Er werden geen andere wijzigingen doorgevoerd. De maandelijkse afschrijvingen worden pro rata ingeboekt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het afschrijfbare activa in het bezit van de onderneming is gekomen. Voor het boekjaar 2011 resulteert dit in een mindere afschrijvingskost van € 671.644,12. De jaarrekening heeft een balanstotaal van € 37.064.281,16 en een te bestemmen winst na belasting van € 429.135,73. Activa Materiële vaste activa In 2011 werd voor € 3.156.864,11 nieuwe activa aangekocht, voor € 668.095,61 (aankoopprijs) verkocht of buiten gebruik gesteld en voor € 2.036.761,49 aan afschrijvingen geboekt. In de nieuwe activa werd reeds een deel van de investeringen in de nieuwe groenteloods 2012 geboekt voor een bedrag van € 1.913.654,68 en in de jaarrekening apart op de rekening ‘activa in aanbouw’ weergegeven. Belangrijkste verwezenlijkingen in 2011: zie pag 17 en 18 De financiële vaste activa Bij de financiële activa werd de deelname in VBT Kistenpool verhoogd: De samenstelling van de aandelen: voor € 12.394,68 in VMS, Sint Katelijne Waver, voor € 6.250,00 in In-Co cvba, Hoogstraten, voor € 25.000,00 in Fytolab Gent, € 34.456,74 in Kistenpool VBT cv, Sint Katelijne Waver. Bijkomend nog een borg van € 1.239,46 in VLAM en € 160 voor Liefkenshoek Toltunnel.


Vlottende activa De vlottende activa stegen met 10,58 % of € 2.350.806,14 tegenover vorig boekjaar, waarvan het grootste deel bij de vorderingen op minder dan 1 jaar wegens gefactureerde GMO-acties en de voorraad. Bovendien werd een waardevermindering aangelegd voor dubieuze vorderingen van € 20.000,00. Passiva Kapitaal en inkomgelden De nominale waarde van een aandeel bedraagt vanaf 6/2/2006 € 4,00 per aandeel. In 2011 traden 10 nieuwe leden toe en 14 leden namen ontslag. De toe­­ en uittredingen werden met een afzonderlijk stemming door de Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd. Op 31/12/2011 telde de vennootschap nog 1.086 vennoten die een volstort kapitaal van € 379.940,00 vertegenwoordigden. De reserves De reserves waren gestegen waarvan de onbeschikbare reserves met € 406.339,33. De belastingvrije reserve voor de gespreide taxatie van gerealiseerde meerwaarden (rek 132000) alsook de reserve ‘uitgestelde belasting op meerwaarden’ (rek 168100) daalden wegens de jaarlijkse terugboeking ervan (afname). In 2011 werd per saldo € 28.683,96 meer geboekt als kapitaalsubsidie en € 14.769,99 als uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidie. Leningen Op vervaldag 31/10/2011 werd voor het openstaande saldo € 3.273.262,55 van de lening van de leeggoedloods een IRS-overeenkomst (SWAP) afgesloten waarbij Veiling Hoogstraten de bestaande vlottende renteverplichting (bij het Landbouwkrediet) ruilt met een vaste rentebetaling (bij KBC). De vlottende rente werd vastgeklikt voor een periode van 01/10/2011 tot op de vervaldag 31/07/2030. Er werd een lening aangegaan voor de nieuwe groenteloods, maar deze zal pas in 2012 opgenomen worden.

jaarverslag 2011

29


30 jaarverslag 2011

De voorziening voor brugpensioenen steeg met € 26.174,04 wegens de toekenning aan twee nieuwe bruggepensioneerden. In 2011 werd een nieuwe lening afgesloten voor de nieuwe groenteloods maar wordt pas in 2012 geactiveerd. Per 31/12/2011 kwam van alle leningen op lange termijn € 5.283.691,55 te vervallen en op korte termijn € 437.905,00 . De totale handelsschulden namen toe wegens voornamelijk een stijging van de GMO acties. Er werd een coöperatieve teruggave voorzien van € 1.195.583,10. De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten stegen in verhouding tot de toename van de personeelskosten en de overige schulden wegens een stijging van voornamelijk de waarborg op verpakkingen en het aardbeifonds. Bedrijfsopbrengsten Veiling Hoogstraten realiseerde in 2011 een omzet van € 177.503.251,70 of een daling van 3,47 % tegenover 2010. De omzet tuinbouwproducten daalde met 5,8 % te wijten aan de EHEC-crisis. De stijging van de andere opbrengsten (74-rekeningen) zijn toe te wijzen aan de GMO toelagen en alle daaraan verbonden teleracties. De huuropbrengsten daalden. In 2011 werd een totaal bedrag van € 11.480.066,27 besteed aan veilingspecifieke acties voor het operationeel programma 2009-2013 in het kader van de Gemeenschappelijke Markt Ordening voor Groenten en Fruit van de Europese Unie. Het bedrag aan rechtstreekse acties naar telers toe werd begrensd tot 1,3 % binnen elke productgroep. De Europese steun bedroeg 50 - 60 % van deze uitgaven met een maximum van 4,1 % op de waarde van de verkochte productie van 2009. Ook in 2011 werden, in het kader van crisispreventie &-beheer, premies voor gewasverzekering ingebracht alsook kosten in verband met de EHEC-crisis. Bedrijfskosten Net zoals bij de verkopen daalde de aankoopkost van handelsgoederen met 4,0 % en volgde hiermee de trend van de verkopen. De aankoop van tuinbouwproducten daalde met 6,3 %. De diverse goederen en diensten stegen met € 1.021.081,29. Een stijging van kosten werd vooral vastgesteld bij: elektriciteitsverbruik (ingebruikname van meer frigoruimte voor aardbeiplanten), GMO-acties bij telers, de kost voor interimpersoneel en extra niet doorrekenbare vervoerskosten wegens de voorbije crisis.


jaarverslag 2011

De eigen personeelskosten stegen nagenoeg met 12,8 %. We noteerden hiervoor een indexsprong van 2,49 %, de uitbetaling van overuren, twee bruggepensioneerden die hun overuren recupereerden, een anciënniteitsaanpassing bij de arbeiders, loonaanpassingen, een stijging van het aantal gepresteerde uren, toename van het aantal VTE bedienden met 2,60 eenheden en 0,60 eenheden bij de arbeiders. Anderzijds steeg ook het aantal gepresteerde uren met 19.926 uren (vast + interim) waardoor uiteindelijk de reële uurloonkost steeg met 3,56 % (€ 6.270.064,90: 218.380 uren) . Op 31/12/2011 waren er 70 personeelsleden met een vast contract ingeschreven waaronder 39 arbeiders en 31 bedienden. Er was per 31/12 één tijdelijk personeelslid in dienst. Een provisie voor vakantiegeld en voorziening brugpensioen werden aangelegd. De afschrijvingen bedroegen € 2.036.761,49 en een extra provisie voor dubieuze vorderingen € 20.000,00 werd aangelegd. Daarnaast werden twee vorderingen voor € 122.212,48 rechtstreeks afgeboekt van de klantenrekening wegens oninbaar. Anderzijds werd € 48.717,54 gerecupereerd bij klanten en geboekt onder de bedrijfsopbrengsten. Er diende geen waardevermindering te worden geboekt op voorraden. De andere bedrijfskosten bleven ongeveer op hetzelfde peil buiten een forse stijging van de Fost-plus-bijdragen. Financiële opbrengsten en kosten Het financiële resultaat verhoogde met € 280.225,45 wegens een bijkomend interim-dividend van VBT kistenpool (DBI), verhoogde terugname van kapitaalsubsidies en afgetrokken disconto voor directe betaling. . De financiële lasten (-13.50 %) daalden wegens het wegvallen van afgeloste leningen en een mindere opname van voorschotten. Coöperatieve teruggave. Bij de opstelling van de jaarrekening heeft de Raad van Bestuur beslist om een coöperatieve teruggave toe te kennen van € 1.195.583,10 of 1,05 % op de omzet 2011 van de eigen leden.

31


32 jaarverslag 2011

Uitzonderlijke opbrengsten en kosten De uitzonderlijke opbrengsten bestonden hoofdzakelijk uit gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van activa, de terugname van geboekte waardevermindering op de aankoop van grond en eenmalige opbrengsten. Als uitzonderlijke kosten noteren we een minderwaarde op de realisatie van activa (grond) en eenmalige kosten. Na de onttrekking aan uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en meerwaarden en ná de belastingen op het resultaat, blijft er een te bestemmen winst van het boekjaar over van € 429.135,73. De Cash flow (te bestemmen resultaat + afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg € 2.608.109,70. Er werd voor 2012 een budget/begroting opgesteld met een te bestemmen winst van € 1.649.000,00 waarbij de coöperatieve teruggave, het dividend en de belastingen nog berekend dienen te worden. De omzet werd berekend op basis van verwachte hoeveelheden en gemiddelde productprijzen over de voorbije jaren.


jaarverslag 2011

2. RISICO’s en ONZEKERHEDEN ( art. 96,1° W. Venn.) De Raad van Bestuur meldt dat verwijzend naar de International Financial Reporting Standards, Veiling Hoogstraten niet geconfronteerd wordt met daarin bedoelde risico’s en onzekerheden. 3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR ( art. 96,2° W. Venn.) Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31/12/2011 hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden. 4. INLICHTINGEN OVER DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEINVLOEDEN (art. 96,3° W. Venn.) Er zijn geen ontwikkelingen die het leven van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden. 5. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (art. 96,4° W. Venn.) Gezien de aard van de onderneming worden er geen echte werkzaamheden doorgevoerd op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Hiervoor wordt verwezen naar de samenwerking met ondermeer Proefcentrum Hoogstraten vzw te Meerle, Fytolab cvba te Gent en Certagro vzw te Boortmeerbeek. 6. KAPITAALVERHOGINGEN / UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF WARRANTS DOOR DE RAAD VAN BESTUUR (art. 608 W. Venn.) Er zijn geen kapitaalverhogingen noch uitgiftes geweest. 7. VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN, WINSTBEWIJZEN OF CERTIFICATEN Er werden geen eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verkregen. 8. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS (art. 134, §2 W. Venn.) Er waren beperkte bijkomende werkzaamheden van de commissaris-revisor voor controle en boekhouding GMO en attestering ervan.

33


34 jaarverslag 2011

9.STRIJDIGE BELANGEN VAN VERMOGENSRECHTELIJKE AARD Er zijn geen daden met een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard. 10. MANDAAT VAN COMMISSARIS -REVISOR Het mandaat van de commissaris-revisor komt dit jaar te vervallen. Wij stellen voor om voor een periode van drie boekjaren (2012 -2014 en eindigend aan de Algemene Vergadering van 2015) als commissaris-revisor aan te stellen: de heer Didier Corthouts van het Revisorenkantoor ‘ Van Havermaet Groenweghe, Bedrijfsrevisoren Burg Venn. ovv Cvba’, Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt, aan een overeengekomen vergoeding van € 9.200,00 per jaar, jaarlijks indexeerbaar (zonder BTW en zonder werkelijk gemaakte verplaatsingsonkosten). 11. RESULTAATVERWERKING Wij stellen voor om een dividend van 6 % of € 22.796,40 uit te keren aan de aandeelhouders voor hun ingebracht kapitaal en het overblijvende saldo van € 406.339,33 over te dragen naar de onbeschikbare reserves.


verslag van de revisor

jaarverslag 2011

35


36 jaarverslag 2011


jaarverslag 2011

37


38 jaarverslag 2011

Statistisch jaaroverzicht 2009 - 2011

Aanvoer (kg of st) per 31/12/2011 Aardbeien

2009

2010

23.985.761

2011

t.o.v. ‘09

t.o.v. ‘10

25.631.293

27.695.753

115,5 %

108,1 %

6.959.825

6.178.057

10.736.495

154,3 %

173,8 %

49.011.533

47.548.019

46.741.305

95,4 %

98,3 %

3.539.427

3.791.207

4.412.764

124,7 %

116,4 %

59.912.406

58.105.206

62.723.595

104,7 %

107,9 %

Paprika rood

7.201.316

8.943.988

10.297.142

143,0 %

115,1 %

Paprika groen

2.916.707

5.640.000

7.874.699

270,0 %

139,6 %

Paprika geel

3.482.615

3.545.535

3.813.412

109,5 %

107,6 %

272.770

518.529

984.698

361,0 %

189,9 %

66.754

120.812

11.449

17,2 %

9,5 %

Totaal paprika

13.873.408

18.648.052

22.981.400

165,7 %

123,2 %

Komkommer

16.630.890

15.924.260

13.279.641

79,8 %

83,4 %

317.212

179.612

14.328

4,5 %

8,0 % 90,8 %

Tomaten los Tomaten tros Tomaten specialties Totaal tomaten

Paprika oranje Paprika specialties

Sla

18.643

14.972

13.317

71,4 %

Courgette

1.424.498

2.274.824

2.409.000

169,1 %

105,9 %

Augurken

54.645

71.250

53.630

98,1 %

75,3 %

403.795

90.350

10.836

2,7 %

12,0 % 88,0 %

Asperges

Peren Bloemkool Frambozen Radijzen Brocolli Bessen

36.842

60.552

53.272

114,6 %

254

1.067

2.822

113,0 %

264,6 %

152.535

120.840

118.200

77,5 %

97,8 %

54.684

60.018

58.866

107,6 %

98,1 %

15.082

14.401

95,4 %

95,5 %

3.468

17.971

518,1 %

1.226.565

505.698

23,0 %

15.088

Kiwibes Appelen

2.198.561

41,2 %


Omzet (euro)

jaarverslag 2011

Mid.prijs (€/kg of €/st.)

2009

2010

2011

t.o. '09

63.688.451

76.065.922

81.571.904

128,1 %

t.o. '10 107,2 %

2009 2,66

2010 2,97

2011 2,95

3.910.371

4.924.565

4.685.149

119,8 %

95,1 %

0,59

0,80

0,44

26.783.834

39.596.369

23.393.868

87,3 %

59,1 %

0,55

0,83

0,50

6.834.640

7.475.144

8.689.151

127,1 %

116,2 %

1,93

1,97

1,97

38.811.808

53.704.661

38.924.093

100,29 %

72,48 %

0,65

0,92

0,62

5.700.247

10.339.210

10.611.896

186,2 %

102,6 %

0,79

1,16

1,03

2.327.557

5.627.011

7.390.666

317,5 %

131,3 %

0,80

1,00

0,94

3.162.660

3.897.320

4.107.086

129,9 %

105,4 %

0,91

1,10

1,08

266.670

733.827

1.160.073

435,0 %

158,1 %

0,98

1,42

1,18

252.994

342.151

81.656

32,3 %

23,9 %

3,79

2,83

7,13

11.457.134

20.597.368

23.269.720

203,10 %

112,97 %

0,83

1,10

1,01

3.860.290

4.999.357

2.927.878

75,8 %

58,6 %

0,23

0,31

0,22

61.062

61.526

1.279

2,1 %

2,1 %

0,19

0,34

0,09

69,8 %

127.956

116.286

81.220

63,5 %

6,86

7,93

6,10

265.770

506.505

594.498

223,7 %

117,4 %

0,19

0,22

0,25

50.128

64.450

76.661

152,9 %

118,9 %

0,92

0,90

1,43

140.447

35.062

2.709

1,9 %

7,7 %

0,35

0,39

0,25

97,7 %

29.744

52.076

50.870

171,0 %

0,81

0,86

0,95

509

6.223

19.810

891,7 %

318,3 %

2,01

5,84

7,02

79.015

65.757

49.102

62,1 %

74,7 %

0,52

0,54

0,42

43.645

60.960

54.485

124,8 %

89,4 %

0,80

1,02

0,93

142.907

99.508

78,2 %

69,6 %

8,43

37.348

149.537

255.591

88.248

127.188

411.655

2009

2010

2011

119.538.806,75

157.263.248,18

148.249.434,49

400,4 % 21,4 %

t.o. '09 124 %

34,5 %

t.o. '10 94,3 %

0,19

9,48

6,91

10,77

8,32

0,21

0,17

39


2010

40 jaarverslag 2011

Statistisch jaaroverzicht per product

Aardbeien kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

8,000,000

8.00

6,000,000

6.00

4,000,000

4.00

2,000,000

2.00

0.00

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal

12

maand

Tomaten tros kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

10,000,000

4.00

7,500,000

3.00

5,000,000

2.00

2,500,000

1.00

2011

RO 2010

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

0.00 1

RO 2011

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

maand

Tomaten los kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO 3.00

2,000,000 1,500,000

2.00

1,000,000 1.00

500,000 0

0.00 1

2

3

4

5

6

7

maand

8

9

10

11

12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Aanvoer (kg) 2010 2011 11.508 13.156 4.310 87.105 159.431 1.327.833 2.164.348 4.489.019 6.280.523 5.151.342 4.428.204 5.922.378 3.705.544 2.254.655 3.812.747 2.358.902 3.054.847 2.280.680 2.356.534 1.301.425 1.337.523 446.446 378.585 25.631.293

27.695.752

Aanvoer (kg) 2010 2011 310.435 170.531 13.386 39.655 529.806 939.465 3.691.290 3.299.261 6.082.534 6.414.773 7.598.997 7.963.011 9.155.468 7.318.328 6.369.075 6.604.316 4.658.523 5.098.734 4.414.720 4.210.944 4.053.531 3.572.245 670.254 1.110.042 47.548.019

46.741.305

Aanvoer (kg) 2010 2011 5.892 2.538 1.200 10.572 217.882 342.945 510.233 845.203 726.040 1.291.796 872.079 1.793.878 958.402 1.815.199 821.752 1.728.486 755.745 1.269.121 651.935 1.296.500 648.527 298.591 8.370 41.666 6.178.057

10.736.495

Omzet (euro) 2010 2011 38.055,84 77.774,55 5.000,00 23.883,80 592.905,00 998.394,26 6.082.039,52 7.591.766,29 18.151.660,56 13.997.595,39 13.400.726,99 16.249.005,82 10.963.785,83 10.945.732,43 7.111.199,05 7.928.190,36 5.313.870,75 7.753.301,05 5.280.147,23 6.601.705,07 6.573.544,73 6.714.875,57 2.552.986,61 2.689.678,98 76.065.922,11

81.571.903,57

Omzet (euro) 2010 2011 464.893,45 154.520,20 38.920,25 117.457,35 1.248.995,22 1.313.538,10 4.788.561,19 3.326.374,51 4.169.769,85 3.765.665,19 5.193.126,91 1.762.125,82 6.317.623,72 2.079.866,45 3.988.276,18 1.944.661,40 3.983.969,25 2.194.464,71 4.423.417,70 3.169.585,20 3.933.711,84 2.383.172,34 1.045.103,09 1.182.436,46 39.596.368,65

23.393.867,73

Omzet (euro) 2010 2011 657,60 409,84 2.324,39 16.600,68 482.836,91 431.760,98 732.435,23 882.952,89 522.614,33 779.065,82 540.281,77 347.347,36 529.885,60 444.654,09 495.118,89 406.395,29 559.862,40 500.339,90 571.047,16 777.635,87 483.317,13 91.223,36 4.183,75 6.763,36 4.924.565,16

4.685.149,44

Mid. pr. (euro) 2010 2011 3,307 5,912 5,541 6,807 6,262 4,580 3,508 4,044 2,229 2,601 3,669 1,851 2,954 3,154 2,079 2,253 2,538 2,315 2,801 5,051 5,020 5,718 7,105 2,968

2,945

Mid. pr. (euro) 2010 2011 1,498 0,906 2,908 2,962 2,357 1,398 1,297 1,008 0,686 0,587 0,683 0,221 0,690 0,284 0,626 0,294 0,855 0,430 1,002 0,753 0,970 0,667 1,559 1,065 0,833

0,500

Mid. pr. (euro) 2010 2011 0,112 0,161 1,937 1,570 2,216 1,259 1,435 1,045 0,720 0,603 0,620 0,194 0,553 0,245 0,603 0,235 0,741 0,394 0,876 0,600 0,745 0,306 0,500 0,162 0,797

0,436


2010

Tomaten specialties kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

800,000

6.00 5.00

600,000 4.00 400,000

3.00 2.00

200,000 1.00

2011

RO 2010

0.00

0 1

RO 2011

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal

12

maand

Paprika groen kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

1,500,000

2.50 2.00

1,000,000

1.50 1.00

500,000

2010

0.50

2011

RO 2010

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

0.00 1

RO 2011

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

maand

Paprika rood kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

2,000,000

4.00

1,500,000

3.00

1,000,000

2.00

500,000

1.00

0

0.00 1

2

3

4

5

6

7

maand

8

9

10

11 12

Aanvoer (kg) 2010 2011 8.355 11.893 5.316 2.004 128.505 144.658 390.928 413.199 513.078 621.048 632.689 691.673 563.635 629.645 489.944 557.904 416.335 451.217 315.422 373.147 269.770 376.947 57.232 139.430 3.791.209

4.412.765

Aanvoer (kg) 2010 2011

jaarverslag 2011

Omzet (euro) 2010 2011 20.209,28 37.560,52 23.824,46 10.929,60 430.603,00 498.333,95 923.320,03 1.092.750,03 925.419,83 1.183.710,00 989.612,73 836.621,45 969.049,11 951.370,19 806.223,90 1.021.418,75 791.886,55 957.888,60 751.045,70 887.411,80 658.824,20 787.815,64 185.124,91 423.340,11 7.475.143,70

8.689.150,64

Omzet (euro) 2010

2011

41

Mid. pr. (euro) 2010 2011 2,419 3,158 4,482 5,454 3,351 3,445 2,362 2,645 1,804 1,906 1,564 1,210 1,719 1,511 1,646 1,831 1,902 2,123 2,381 2,378 2,442 2,090 3,235 3,036 1,972

1,969

Mid. pr. (euro) 2010 2011

7.390 402.343 619.496 798.530 873.091 769.467 758.818 533.995 652.668 212.447 11.755

7.970 406.230 988.043 1.165.731 1.081.812 925.636 1.270.481 919.656 748.291 360.849

14.443,10 785.464,68 990.423,22 873.818,33 861.885,75 631.637,32 536.129,17 542.515,04 286.410,00 97.571,12 6.713,02

15.193,55 879.164,81 1.305.684,74 1.177.426,89 794.709,57 796.995,75 1.131.654,24 846.883,11 338.921,57 104.031,43

1,954 1,952 1,599 1,094 0,987 0,821 0,707 1,016 0,439 0,459 0,571

1,906 2,164 1,321 1,010 0,735 0,861 0,891 0,921 0,453 0,288

5.640.000

7.874.699

5.627.010,75

7.390.665,66

0,998

0,939

Aanvoer (kg) 2010 2011

Omzet (euro) 2010 2011 -4.656,90

Mid. pr. (euro) 2010 2011

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.019 650.279 1.193.854 1.406.235 1.576.891 1.557.164 1.294.287 840.620 395.929 17.710

100.188 759.827 1.720.078 1.806.068 1.873.893 1.714.330 1.175.544 903.615 242.364 1.235

37.138,58 2.109.827,00 1.738.034,77 1.568.506,32 1.375.652,05 1.152.802,39 1.367.790,24 715.710,81 265.232,32 13.172,60

244.234,19 1.980.770,27 2.002.508,72 1.340.888,14 1.449.107,44 1.853.654,76 1.073.983,14 519.567,22 146.057,95 1.123,85

3,370 3,244 1,456 1,115 0,872 0,740 1,057 0,851 0,670 0,744

2,438 2,607 1,164 0,742 0,773 1,081 0,914 0,575 0,603 0,910

Totaal

8.943.988

10.297.142

10.339.210,18

10.611.895,68

1,156

1,031


42 jaarverslag 2011

Statistisch jaaroverzicht per product

Paprika oranje kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

200,000

4.00

150,000

3.00

100,000

2.00

50,000

1.00

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

maand

Paprika geel kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO

800,000

4.00

600,000

3.00

400,000

2.00

200,000

1.00

0

0.00 1

2

3

4

5

6

7

maand

8

9

10

11

12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Aanvoer (kg) 2010 2011

49.135 71.880 85.625 74.410 66.294 76.555 54.865 40.165 -400 518.529

12.800 75.739 175.610 159.522 147.880 150.957 86.863 113.883 61.444 984.698

Aanvoer (kg) 2010 2011

Omzet (euro) 2010

2011

154.791,45 119.696,10 125.973,00 92.540,90 69.687,95 88.911,50 56.649,80 25.888,00 -312,00 733.826,70

32.204,00 175.766,24 224.193,61 128.885,73 196.888,16 191.007,75 117.157,05 63.124,26 30.846,20 1.160.073,00

Omzet (euro) 2010

2011

Mid. pr. (euro) 2010 2011

3,150 1,665 1,471 1,244 1,051 1,161 1,033 0,645 0,780 1,415

2,516 2,321 1,277 0,808 1,331 1,265 1,349 0,554 0,502 1,178

Mid. pr. (euro) 2010 2011

26.267 355.396 530.163 467.040 639.825 593.290 421.152 383.882 128.520

43.441 334.696 632.243 668.837 587.534 617.748 403.961 398.939 126.013

87.585,010 776.940,200 652.537,770 686.942,410 492.972,800 419.984,030 432.539,360 281.502,020 66.316,840

106.628,190 806.966,840 723.753,370 440.479,360 587.752,730 674.011,440 497.124,130 234.022,220 36.347,670

3,334 2,186 1,231 1,471 0,770 0,708 1,027 0,733 0,516

2,455 2,411 1,145 0,659 1,000 1,091 1,231 0,587 0,288

3.545.535

3.813.412

3.897.320,440

4.107.085,950

1,099

1,077


Paprika specialties kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

kg

EURO 10.00

30,000

8.00 20,000

6.00 4.00

10,000

2010

2.00

2011

RO 2010

0

0.00 1

RO 2011

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

maand

Komkommer kg 2010 kg 2011

eur 2010 eur 2011

stuks

EURO

4,000,000

1.00

3,000,000

0.75

2,000,000

0.50

1,000,000

0.25

0.00

0 1

2

3

4

5

6

7

maand

8

9

10

11 12

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Aanvoer (kg) 2010 2011

52 14.249 9.446 16.719 16.721 22.167 24.180 8.487 8.792 120.813

jaarverslag 2011

Omzet (euro) 2010

2011

Mid. pr. (euro) 2010 2011

2.724 2.436 4.197 3.898 4.363 2.354 10.673 -7.385 -11.811

254,70 50301,52 36630,50 50209,57 49875,34 55631,96 49509,13 28656,10 21081,79 0,00

0,00 14960,02 21778,86 26241,48 18574,12 24506,55 22117,58 23228,33 -4440,78 -65310,30

4,889 3,530 3,878 3,003 2,983 2,510 2,048 3,376 2,398

11.449

342.150,61

81.655,86

2,832

Aanvoer (kg) 2010 2011

Omzet (euro) 2010

2011

43

5,492 8,939 6,253 4,765 5,617 9,395 2,176 0,601 5,530 7,132

Mid. pr. (euro) 2010 2011

117.140 1.241.478 2.764.600 2.493.720 2.372.318 3.237.174 2.188.478 1.011.096 470.152 27.480 624

128.000 1.203.900 2.382.516 2.120.664 957.708 2.546.135 1.424.200 1.402.708 850.588 262.934 288

0,00 90.652,75 477.893,20 668.458,14 977.376,10 493.016,89 1.174.068,41 667.621,82 258.821,45 167.090,78 14.701,65 169,73

50.902,26 238.543,69 655.612,92 395.542,24 119.722,51 405.643,77 303.849,40 379.357,98 262.797,56 112.525,60 69,12

0,774 0,385 0,242 0,392 0,208 0,363 0,305 0,257 0,351 0,535 0,272

0,398 0,198 0,275 0,187 0,125 0,159 0,213 0,270 0,309 0,428 0,240

15.924.433

13.279.801

4.989.690,06

2.924.545,61

0,313

0,220


44 jaarverslag 2011

Colofon

Redactie Michel Adriaensen Jan Engelen Gaston Opdekamp Dirk Van den Plas Hans Vanderhallen Bart Van Olmen

Verantwoordelijke uitgever Gaston Opdekamp Kerkpad 2, 2323 Hoogstraten-Wortel

Veiling Hoogstraten Loenhoutseweg 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03 340 02 11, fax 03 314 78 44 info@in-co.be www.veilinghoogstraten.be


jaarverslag 2011

45


Veiling Hoogstraten • Loenhoutseweg 59 • 2320 Hoogstraten • T +32 3 340 02 11 • F +32 3 314 78 44 info@in-co.be • www.veilinghoogstraten.be

/Jaarverslag-VeilingHoogstraten-2011  

http://www.bbc.be/issuu_documents/veilinghoogstraten/Jaarverslag-VeilingHoogstraten-2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you