Page 1

PORTFOLIO BARBORA STEJSKALOVÁ


ŽIVOTOPIS * 29.02.1992 Havlíčkův Brod Vzdělání: 2003-2011 všeobecné gymnázium Havlíčkův Brod 2008-2011 základní umělecká škola Havlíčkův Brod 2011- ? FA ČVUT Pracovní zkušenosti: 2008-nyní navrhování interiérů, úpravy exteriérů 2009 soutěž u příležitosti EXPO 2010 projekt kulturního centra na téma “Lepší město - lepší život” 2010 SOČ s projektem “ Minimální bydlení Pod drnem” (studie minimálních nízkoenergetických domů v centru města) 2012 soutěž pro ByTy Malešice (návrh interiéru šesti vstupních hal) 2013 nominace do soutěže Druhá Kůže s projektem Utajeného Eko-domu 2013 1. místo v soutěži Druhá Kůže v kategorii Rodinný dům Znalosti a dovednosti: jazyk - angličtina počítačové programy - AutoCAD, ArchiCAD (začátečník), 3ds Max (začátečník), Google SketchUp + Vray, Artlantis Studio, Photoshop, Adobe InDesign Architektuře se věnuji zhruba 8 let, z čehož 4 roky navrhuji, a to převážně interiéry. V posledních 3 letech jsem realizovala několik soukromých interiérů (rodinné domy, byty) a z veřejných prostor restauraci s pivnicí v Havlíčkově Brodě, či vinárnu s restaurací v Plzni. K mým nejnovějším pracím patří spolupráce na soutěžním projektu pro ByTy Malešice. Dále se věnuji počítačovým vizualizacím svých projektů a jejich následné úpravě v programu Adobe Photoshop. Další záliby v oboru: výtvarné umění, fotografie, kresba


obsah ŠKOLNÍ PROJEKTY 1.semestr str. 5 2.semestr str. 9, 13 3.semestr str. 17 4.semestr str. 23 SOUTĚŽ

str. 36

VÝBĚR Z INTERIÉROVÉ TVORBY

str. 42

FOTOTVORBA

str. 46

KRESBA str. 50


školní projekty


MULTIFUNKČNÍ DOČASNÁ STAVBA 1. semestr, ZAN I: vedoucí: Ing. akad. arch. Beryl Filsaková ATELIÉROVÉ ZADÁNÍ: tvorba prostoru ROK: 2011-2012

Projekt vznikl spojením dvou hlavních myšlenek naprosto odlišných staveb. Základem se stává kontrast mezi vertikálou a křivkou a důraz na jakousi hru světla a stínu. Půdorys stavby přirozeně vyplynul z přísného půlkruhu a rozvinul více možností pohybu člověka vzniklým prostorem. Stavba je pojímána jako celek, jedná se o dva zatočené tubusy, zvedající se nad upraveným svahem. Vnitřní je celistvý a průsvitný, což je v kontrastu s vnějším, dřevem obloženým tubusem, ,vymezeným spíše rámovou konstrukcí. Podlahu tvoří nezávislá deska položená na rámovou konstrukci, která pokračuje do okolního terénu. Výsledkem je multifunkční dočasná stavba, ve kterém se může člověk kontinuelně pohybovat. Prostor může sloužit coby galerie (viz. vizualizace), místo pro přednášky či menší koncerty, “meeting point”, nebo jednoduše jako prostor vhodný pro relaxaci a odpočinek.

5,


|vizualizace exteriĂŠru|

6,


7,


|vizualizace interiĂŠru|

8,


STARTOVACÍ ATELIÉRY KOLBENOVA 2. semestr, ZAN II: vedoucí: Ing. akad. arch. Beryl Filsaková ATELIÉROVÉ ZADÁNÍ: revitalizace pozemku bývalé továrny na Praze 9 ROK: 2011-2012 MÍSTO: Kolbenova, Praha 9 SPOLUAUTOR: Julie Šelerová

Základní myšlenkou projektu bylo vytvořit startovní ateliery pro začínající umělce. Aby tito lidé měli možnost rozjet svou práci, budou ateliery pronajímány za příznivou cenu. Nájem však bude trvat pouze omezenou dobu (cca 1 rok), z důvodu prostřídání nájemníků. Každý ateliér je koncipován jako samostatná buňka, nezávislá na ostatních atelierech, s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. V atelierech je důležitým prvkem osvětlení, proto jsou zde umístěna velká okna sahající i přes 2 podlaží. V některých prostorech je navíc částečně prosklená střecha. Díky různým proporcím, velikosti a orientaci ke světovým stranám si může každý nájemník zvolit atelier dle svých požadavků na tato specifika. Ateliéry propojuje společný prostor. Tato část objektu je provedena ze železobetonu a má funkci základního nosného prvku celé budovy, k němuž jsou “přilepeny” jednotlivé ateliery tvořené ocelovou konstrukcí na principu obytných kontejnerů. Tento společný prostor lze využít pro případné vystavení děl nájemníků. Vstup do objektu je nevýrazný. Budova tak má soukromější ráz a přístup je veřejnosti umožněn jen z vlastní iniciativy nájemníků (při výstavách). 9,


|půdorysy| 5000

PŮDORYS 1.NP - ateliér 1, 2, 3, 4

PŮDORYS 2.NP - ateliér 4 5000

10000

0

730

5000

5000

0

600

PŮDORYS 2.NP - ateliér 1 0

70

00

0

600

5000

700

60

00

6000

5000

PŮDORYS 2.NP - ateliér 3

6000

|pohledy|

10,


|vizualizace interiĂŠru|

11,


|vizualizace interiĂŠru|

12,


BIVAK PRO HOROLEZCE 2. semestr, ZAN II: vedoucí: Ing. akad. arch. Beryl Filsaková ATELIÉROVÉ ZADÁNÍ: drobná dřevostavba v oblasti Prokopského údolí ROK: 2011-2012 MÍSTO: Prokopské údolí, Praha 5

Projekt vznikl v závislosti na řešeném území prokopského údolí. Jedná se o drobný dřevěný objekt zavěšený na skále, který slouží jako bivak pro horolezce. Forma objektu vznikla v návaznosti na skalní stěnu. Podesta je profilována tak, aby umožňovala pohodlné přespání a díky mezerám mezi lamelami, nezadržuje dešťovou vodu a nedochází tak k velkému poškození dřeva, ani diskomfortu návštěvníka. Vertikální lamely se u vstupu do objektu radiálně stáčejí a vytváří tak pocitově uzavřený prostor. Podesta je spojena s vnější kostrou bivaku a společně jsou tyto části zakotveny do skály. Ke spojení jednotlivých lamel podesty je použit systém ocelových prutů, které jsou na jedné straně pevně zajištěny a na druhé umožňují utažení systému při sesychání materiálu. Veškěré dřevěné prvky jsou ze dřeva modřínu, které velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Objekt nemá výhradně danou orientaci vůči světovým stranám. což umožňuje jeho rozmanité umístění. Na větší skalní ploše je možné využít více objektů a vytvořit tak jakousi kolonii. 13,


|schéma vývoje| 14,


15,


|vizualizace exteriĂŠru|

16,


UTAJENÝ EKODŮM 3. semestr, ATBS: ateliér Schleger- Liesler- Hlaváček ATELIÉROVÉ ZADÁNÍ: dům o minimálně 3 bytech, který bude používat ekologické technologie a bude ohledoplný k okolnímu prostředí ROK: 2012-2013 MÍSTO: Hanspaulka, Praha 6

Projekt utajeného eko-domu je situován v městské části Prahy 6 – Hanspaulka. Cílem návrhu je vytvořit klidné, komfortní bydlení téměř v centru Prahy, které svým obyvatelům umožní žít v bezprostřední blízkosti přírody a co nejméně zasáhne do unikátního prostředí pozemku. Hmota domu se rozvíjí horizontálně a je deformována v závislosti na pozici vzrostlých stromů na parcele. Budova obsahuje tři samostatné bytové jednotky o minimální ploše 96 m2. Každý z dvoupodlažních bytů poskytuje dostatek soukromí a komunikuje s okolní přírodou terasami, které se nacházejí jak v přízemí, tak v prvním patře. V přízemí bytů se nachází technické zázemí, obývací prostor a kuchyň s jídelnou, klidová zóna ložnic je situována do druhého patra. Z nízkoenergetického hlediska se jedná o dřevostavbu, která se otevírá velkými prosklenými plochami na jih. Severní strana domu poskytuje možnost úplného uzavření. Na jižní straně budovy jsou umístěny energetické skleníky, které se podílejí na vytápění a větrání domu. Skleníky jsou zastřešeny fotovoltaickými panely. Byty jsou vybaveny rekuperačními jednotkami, které větrají a vytápějí prostor v zimních měsících. Zelená střecha dům ochlazuje a zároveň v zimě slouží jako tepelná izolace. Střecha je vybavena sběrem dešťové vody pro další využití.

17,


|exteriĂŠr domu|

18,


|půdorys přízemí|

|příčný řez| 19,

|půdorys 1. patra|

|podélný řez|


|schéma použitých materiálů|

|energetické řezy|

|funkce domu - léto den|

|funkce domu - léto noc|

|funkce domu - zima den|

|funkce domu - zima noc|

20,


|vizualizace exteriéru- pohled na terasy a skleníky|

21,

|vizualizace exteriéru- pohled na vstupy|


|vizualizace interiéru- pohled do obývací části|

|vizualizace interiéru- pohled na kuchyň s jídelnou|

22,


KOMPLEXNÍ PÉČE PRO TRAUMATIZOVANÉ DĚTI 4. semestr, ATOS: ateliér Šestáková ATELIÉROVÉ ZADÁNÍ: centrum komplexní péče pro traumatizované děti ROK: 2012-2013 MÍSTO: Břevnov, Praha 6

Centrum pro traumatizované děti se nachází na svažitém pozemku v městské části Praha 6 - Břevnov nedaleko strahovského stadionu. Koncept centra využívá členění jednotlivých funkcí na jasné objemy, které jsou zasazeny do terénu tak, že umožňují vstoupit do komplexu z různých výškových úrovní. Centrum je rozděleno do dvou větších bezbariérových celků. V prvním z nich, přístupném veřejnosti, se nachází objekt ambulance a administrativní části, denní stacionář a škola s tělocvičnou. Druhý celek, umístěný v jihozápadním výběžku pozemku slouží pro dlouhodobý pobyt dětí. Při pohledu z ulic Nad Závěrkou a Diskařská budova zapadá do charakteru okolní zástavby. V kontrastu s vnějším vzhledem je vnitřní část komplexu hravá a přívětivá, čehož je dosaženo pomocí posuvných barevných panelů a průhledů do prostor, které obklopují centrální dvůr. Hlavním záměrem bylo navrhnout takovou budovu, která vzhledem ke svému účelu poskytne dostatek klidu, soukromí a nabídne traumatizovaným dětem pocit zázemí, jistoty a bezpečí.

23,


|situace|

|hmotové schéma centra|

|hlavní myšlenky|

24,


situace s půdorysy 1. N.P.

25,


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

D

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Půdorys 3.n.p. školy

O ... pracovna, odpočinek O

T

T

T ... zázemí terapeuta

O O O VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Půdorys 1.p.p. škola

S ...sklad nářadí

S

26, VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

D

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

D ... dílna, workshop

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Půdorys 2.n.p. denního stacionáře

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Půdorys 2.n.p. školy

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Půdorys 3.n.p. bydlení

Půdorys 1.p.p. bydlení

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOST

VOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

27,

Půdorys 2.n.p. bydlení

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODES

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


ŘEZ ŠKOLA - DENNÍ STACIONÁŘ - ADMINISTRATIVA

ŘEZ - BYDLENÍ

28,


POHLED Z ULICE DISKAŘSKÁ

POHLED Z ULICE NAD ZÁVĚRKOU

29,


POHLED Z ULICE NAD ZÁVĚRKOU 30,


POHLED Z ULICE DISKAŘSKÁ 31,


POHLED DO VNITŘNÍHO DVORA 32,


PROSTOR PŘED BYDLENÍM 33,


INTERIÉR ŠKOLY 34,


soutěže


vstupní haly pro byty malešice

ROK: 2012 MÍSTO: ByTy Malešice, Praha 10 SPOLUAUTOR: Martin Šimek

Vstupní haly pro ByTy Malešice je projekt, který zpracovává interiéry šesti různých vstupních hal do bytových domů. Hlavní myšlenkou je navázat na exteriér a vytvořit tak plynulý přechod do interiéru domu. Výrazné horizontální členění budov je zachováno v podobě reliéfních pruhů, které jsou přerušeny vertikálními prvky v barvě, která je symbolická pro určitý vchod. Protože se světlá výška hal pohybuje od klasických 2,7m po 4,9m, je použito optického snížení stropu pomocí jeho tmavší výmalby a naopak světlejšího odstínu podlahy. Umístění světel v prostoru kopíruje předpokládaný pohyb obyvatel domu a zajímavě tak navazuje na zalomené pruhy na stěnách. Výsledkem projektu je vytvoření 6ti originálních, harmonických hal, které díky obsahu stejných prvků tvoří jeden ucelený, propojený koncept.

37,


|skici|

38,


39,


|vizualizace nรกvrhu|

40,


výběr z interiérové tvorby


43,

|kuchyň v RD|

|rekonstrukce obývacího pokoje|

|kuchyň v RD|

|soutěžní návrh ByTy Malešice|

|návrh kavárny Ostrov|

|minimální koupelna|


|koupelna v RD|

|obývací pokoj v RD|

|mezinárodní letěště Havlíčkův Brod - vstup|

|pivovar Havlíčkův Brod - restaurace|

|minimální bydlení Pod drnem- SOČ|

|rekonstrukce bytu - jídelna|

44,


fotografie


47,


48,


kresby


51,


52,


stejskalovabarbora@gmail.com


Portfolio - Barbora Stejskalová  
Portfolio - Barbora Stejskalová  

architecture student porfolio

Advertisement