Page 1

núm. 38 Novembre-desembre de 2013

Así era Nou Barris: un àlbum fotogràfic

revela la història més amagada de Nou Barris L’editorial Temporae ha publicat el llibre Así era Nou Barris, amb imatges inèdi­ tes de l’Arxiu histò­ ric de Roquetes. El passat rural, les primeres fàbriques i la lluita veïnal prota­ gonitzen la recopi­ lació documental. Mitjançant una selecció de 250 imatges pro­ cedents de l’extens fons fotogràfic de l’Arxiu Històric Roquetes- Nou Barris, aquest llibre ens parla de la història de Nou Barris des dels seus orígens fins al reconeixement oficial com a dis­ tricte de Barcelona. El passat rural, les primeres urbanitzacions, la Segona República i la Guerra Civil, els anys de la postguerra, el creixement urbà i de població durant el desenvolupament, la denominació del terme Nou Barris i les ex­ tenses lluites veïnals són els grans episodis que donen lloc a aquesta publicació. El seu autor és Fernández Valentí, que des de fa cinc anys és l’autor del bloc El tranvía 48, dedi­ cat a anècdotes, esdeveniments i a la divulgació de les dades sobre la història dels barris i dels transports de Barcelona, una de les seves espe­ cialitats. Entre les seves pàgines els lectors trobaran les respostes sobre la configuració d’aquest distric­ te, avui format per tretze barris, que va patir l’es­ peculació urbanística i, tot i això es va redefinir gràcies a la voluntat dels seus habitants. Gràcies a aquestes imatges entranyables, singulars i in­ èdites, a partir d’ara ningú posarà en dubte que

Nou Barris és un territori amb molta història. El juny de 1973, els veïns de Ciutat Meridiana van convocar la segona edició d’un concurs que consistia a caçar ratolins. Qui caçava el ratolí més gros, guanyava. Era la forma de protestar contra la brutícia d’un barri obrer nascut als anys seixanta fruit de l’urbanisme especulatiu de l’ajuntament franquista, una zona abandona i sense atencions socials. Una fotografia d’una pancarta al mig del carrer anunciant aquesta competició, en la qual es van capturar exemplars que van superar el mig quilo, forma part de la crònica documental del llibre Así era Nou Barris (Temporae), que fa un recorregut des dels orígens de la barriada fins al 1984, quan se’l va reconèixer oficialment com a districte de Barcelona. L’ Ajuntament va intentar evitar la cacera mit­ jançant la desratització realitzada la nit anterior, però no va ser suficient per la gran quantitat de ratolins que sortien de les clavegueres, comenta Ricard Fernández Valentí, autor d’aquest àlbum que es nodreix de 25 fotografies antigues –mol­ tes d’elles inèdites– guardades a l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris, on ell treballa altruis­ tament des de 1999, com a historiador i docu­ mentalista. Font: Savall, Cristina. “ Un álbum fotográfico desvela la historia más oculta de Nou Barris” a El Periódico Arxiu Històric de Roquetes: http://arxiuhistoric. blogspot.com.es/p/mitjancant-una-seleccio-de250-imatges.html


Col·laboració de la Biblioteca Nou Barris

a la Setmana del Llibre en Català La Setmana del Llibre en Català, organitzada per l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, és una mostra que permet reconèixer la tasca de les editorials que publiquen en el nostre idioma, de les llibreries actives i de les revistes que ofereixen al lector els seus exemplars en català. La mostra facilita el retrobament dels fons editorials existents, presenta novetats i ofereix serveis de localització de llibres i eines per a fomentar la lectura. Les biblioteques públiques també hi són presents com a veritables motors de la dinamització i l’accés a la cultura. La Biblioteca Nou Barris va participar el darrer divendres 13 de setembre a la Set­ mana del Llibre en Català, dins de l’acti­ vitat del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL): Fomentem la lectura. Clubs de lectura. L’activitat va consistir a entrevistar a par­ ticipants, conductors i bibliotecaris que col·laboren en l’organització d’aquesta activitat amb el CNL de Barcelona. L’any 2007 Biblioteques de Barcelona va incorporar els clubs de lectura de català bàsic i intermedi dins de la seva programa­ ció de clubs de lectura. La biblioteca Nou Barris es va afegir a aquest projecte des d’aquell mateix any i fins a l’actualitat.

El club de lectura de català de nivell bàsic vol reunir lectors interessats a llegir i comentar llibres escrits en català amb l’ob­ jectiu de practicar aquesta llengua. És una activitat adreçada a persones d’ori­ gen estranger i/o castellanoparlant que co­ neixen poc la llengua i que volen millorar la comprensió lectora i l’expressió oral. Amb aquesta activitat es reforcen les classes de català i es dóna l’oportunitat a aquests alumnes per practicar la llengua en un àmbit no acadèmic i ofereix als usuaris l’oportunitat de compartir aquesta experi­ ència de lectura i expressió oral. Quin procediment ha de seguir algú que hi vol participar? Els usuaris es poden apuntar a la biblioteca tant si són alumnes de cursos de català del CNL com si no. El que sí que es demana és que tinguin un nivell bàsic de català tant a l’hora de llegir-lo com de parlar-lo. Els grups són de 15 usuaris per facilitar l’aprenentatge de la llengua en un grup reduït. Si tenim llista d’espera el que fem és adreçar els usuaris a altres biblioteques que realitzen clubs de català bàsic o intermedi: Ignasi Iglesias Can Fabra, Bonnemaisson, X. Benguerel, El Carmel Juan Marsé i Sagrada Família. La biblioteca proporciona el llibre per comentar a cada sessió i també es facilita una guia de lectura. Les sessions són un cop al mes a la bibli­ oteca. Tots els usuaris llegeixen el mateix llibre i el treballen amb la conducció d’un tècnic de català del CNL.


El racó del circ a la Biblioteca Nou Barris En aquest espai sobre el fons especialitzat en circ de la Biblioteca Nou Barris, trobareu informació de notícies, noves adquisicions, activitats que programem a la biblioteca, curiositats circenses i moltes més coses. Que comenci l’espectacle!

RUSIÑOL, Santiago. L’alegria que passa; El jardí abandonat Barcelona: Educau­ la, 2012

NOVETATS DE CIRC OCTUBRE-DESEMBRE 2013 MORGENSTERN, Erin. El circo de la noche Barcelona: Planeta, 2012

TOPOL, Jáchym. Artisti e animali del circo socialista Torino: Einaudi, cop. 2011

KAUFMAN, Richard. Juegos de magia: guía paso a paso con ilusiones, pases de manos y hechos asombrosos Madrid: Tutor, 2011

SERENA, Alessandro. Storia del circo Milano: Bruno Mon­ dadori, cop. 2008


nfantil Amb els anys els adults aprenem a verbalitzar allò que sentim, a expressar les nostres preocu­ pacions i alegries. En canvi, el nen no disposa encara de la riquesa del llenguatge per expres­ sar totes les seves emocions. És per això que els

contes infantils poden ser un recurs extraordi­ nari per ajudar-los a reconèixer totes aquelles emocions internes que els angoixen i així po­ der-les compartir amb un adult.

EL MAL HUMOR

LA VERGONYA

ALLANCÉ, Mireille d’ Quina rebequeria Corimbo, 2004

LE HUCHE, Magalí Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte Adriana Hidalgo, 2009

Quan estàs enfadat, les rebequeries poden ser terribles... A mesura que et calmes, la rebequeria s’encongeix...

CARLE, Eric La mariquita gruñona Kókinos, 2004

Una marieta enfadosa de mena, que mai res li sembla bé i que tots dei­ xen de banda, fins que un cop de cua de bale­ na li farà veure les coses més clares...

LES PREOCUPACIONS BROWNE, Anthony Bernat l’amoïnat En Bernat pateix, pateix per tot, i això no el deixa viure. Un dia els pares li regalen uns petits ninos menjacabòries per po­ sar sota el coixí, però ara en Bernat també pa­ teix per ells.

A vegades expressar el que sentim ens fa por: I si algú se’n riu? Imagineu-vos, doncs, si algú descobrís que a l’home més forçut del món li encanta fer ganxet!

LA SOLITUD KISS, Katherin ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? Kókinos, 1998

Saber fer amics és im­ portant, però també és necessari trobar els mo­ ments que un necessita per estar sol.

LA TRISTESA BAUER, Jutta La reina de los colores Lóguez, 2003

La reina està trista i avorrida fins que un dia descobreix els colors.

Biblioteques: • Nou Barris • Canyelles • Les Roquetes • Vilapicina-La Torre Llobeta • Zona Nord Els articles signats expressen únicament les idees dels seus autors, que poden no coincidir amb l’opinió del consell de redacció.

Calidoscopi n. 38  

Butlletí Calidoscopi de les Biblioteques de Nou Barris. Núm. 38. Novembre- desembre 2013

Advertisement