Page 1

En levende Hobby 14. Ă…rg.

Nr. 5

Sep. 2011

Husk tilmelding den 30. august til udstillingen Bestyrelsen skriver Åben voliere Salamandersøen Aktivitetskalender Fuglemarked Tilmelding udstilling Tilmeldingsblanket Klasseinddeling Volierebyggeri - -

Side 5 Side 7 Side 9 Side 15 Side 17 Side 19 Side 20 Side 22 Side 37


2


BESTYRELSE FORMAND

NÆSTFORMAND/ KASSERER: SEKRETÆR:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM

SUPPLEANT:

Leo Andersen Skolevej 24 6950 Ringkøbing John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Orla Krogsgaard Elmeallé 14A 6933 Kibæk Mads Schmidt Rylen 8 6920 Videbæk Michael K. Pedersen Vinkelvej 7, Grønbjerg 6971 Spjald Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum 6971 Spjald Kaj Jensen Stationsvej 30, 6920 Videbæk

Tlf: 97324519 E-mail: leo-merete@webspeed.dk Tlf: 97381701 / 24815808 E-mail: johnmunk@live.dk Tlf: 97191266 E-mail: sokrogsgaard@hotmail.com Tlf: 26142285 E-mail: schmidtmads@ymail.com Tlf: 97384744 E-mail: vinkelvej6971@hotmail.com Tlf: 97382208 / 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk Tlf: 97172098 E-mail: kajjensen@os.dk

*********************************************************************************************************************

BLADUDVALG:

HJEMMESIDEREDAKTØR:

REDAKTØR: Lilly Skovbo Tlf.: 9738 2208 / 21748908 Røjkumvej 1, Røjkum E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk 6971 Spjald TEKST, BILLEDER, PRESSE M.V.: Carl Hammer Tlf.: 9736 9198 / 2424 8474 Toldhusvej 5, Stauning E-mail: toldhus@pc.dk 6900 Skjern DISTRIBUTION: Ingolf Lauridsen Tlf.: 9736 2332 Dyssevænget 39, Rk. Mølle E-mail: il@vestas.dk 6900 Skjern Niels Erik Rindom Tlf: 97335249 Grævlingevej 10, Hee E-mail: ner@fam-rindom.dk 6950 Ringkøbing

www.roff.dk Forsidebillede: Fra udstillingen 2010

-3-


Udstillingsudvalget: Kontaktperson: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363 / 51246774

Markedsudvalget: Kontaktperson: Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee

Tlf: 97335249

Lokal 1. opdræt: Kontaktperson: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted

Tlf: 24911078

Sponsorannoncepriser for et år ad gangen: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 300,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2012

4


Bestyrelsen skriver ……..! Sommeren er ved at gå på held, mange forskellige reaktioner fra fuglefolket, der har oplevet mange forskellige resultater i redekasserne. Selvfølgelig er der også eftertanke og den er naturligvis ikke færdig endnu og en del kan der jo også ske endnu. Men det der ofte kommenteres på nu er vejret, det gør man nok også tit, selvom vi ikke kan gøre noget ved den. Bestyrelsen og udstillingskoordinator er også i gang med at tilrettelægge udstillingen først i oktober. Her kommer det jo så til udtryk, hvad der er kommet fra reder og på pind. Vi opfordrer vore medlemmer til at finde nogle af jeres fugle frem og melde dem til udstillingen. Dette kan gøres ved næste klubarrangement d. 30. august. Vi er sikre på at der sidder mange fugle, der kan pryde vores udstilling. Kom bare!!!! Bestyrelsen vil igen opfordre til, at man møder op til de åbne bestyrelsesmøder, der er mulighed for at deltage i drøftelserne og selv at komme med noget af det, som du synes er vigtig. Til oplysning kan det nævnes, at på dagsordenen er det naturligvis det forefaldende på vor aktivitetskalender, der er faste punkter, men også det, som bliver gjort os bekendt af medlemmerne, organisationsspørgsmål er også en naturlig del af arbejdet, samt en del andre sager. 1. søndag i september er der ” Åben volieredag” der er to volierer åbne i vore områder. Se dem og de andre steder rundt om i Danmark på hjemmesiden eller LDF. Bestyrelsen håber også at man er klar i arbejdstøjet til at hjælpe ved opstilling og nedtagning af udstillingsmateriel, når den tid kommer. 7.-9. okt. Husk at der sideløbende med udstillingen er fuglemarked for køb og salg af fugle, måske ligger der en god handel til lige netop den fugl du mangler, eller du bidrager med dine på salgslisten. Med venlig hilsen Pbv. Sekretæren

-5-


Tlf. 97324448 6950 Ringkøbing

6


Åben volieredag hvordan man vil holde egne fugle og måske også, hvilke fugle, man vil beskæftige sig med. I vores lokalområde deltager 2 af vore medlemmer i arrangementet.

Så er det atter ved at være tid for det årligt tilbagevendende arrangement ”ÅBEN VOLIEREDAG” som Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF) står bag.

Søndag den 4. september, i tidsrummet kl. 10-16, vil der over hele landet være mulighed for – ganske gratis – at kigge på eksotiske fugle holdt under beskyttede forhold hos ca. 50 fugleholdere. Ved at besøge fugleholderne kan man hente inspiration til pasning og pleje af fugle, voliereindretning osv. Arrangementet er for alle og her kan såvel eventuelt kommende som etablerede fugleholdere få inspiration til,

Poul Bloch Vester Marupvej 8 6900 Skjern. Kristian Vinkel Lambækvej 61 Højmark 6940 Lem. På www.LDF-Net.dk kan du se en liste over alle besøgsadresser i Danmark.

-7-


Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002 8


Salamandersøen

Christian Madsen holder nogle mærkelige firben i haven. Uden for ynglesæsonen ligner de i hvertfald firben, men i virkeligheden er det salamandre. Hvis man bor i nærheden af en sø uden fisk - så kan man ind imellem se en salamander. Måske finder man om vinteren et søvndrukkent og sløvt eksemplar under en stenbunke eller i en brændestabel. I Danmark lever der 3 arter af salamandre, som hører til gruppen af halepadder.

-9-


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

10


Den mest almindelige er den lille vandsalamander, noget mere sjælden er den store vandsalamander, og bjergsalamander findes kun i sydjylland. Salamanderens levevis minder lidt om frøens. Det meste af året lever den på land på fugtige steder og kan sagtens finde på at gå ind i brændeskure, kældre og lign. for at overvintre. I den tid ligner den en lille brun øgle - uden skæl - og kan godt forveksles med et firben. Om foråret vandrer de ned til en nærliggende sø, hvor parring og æglægning foregår. I yngletiden udvikler især hannen en takket "finne" hen ad ryggen og rundt om halen og bliver ret farverig for at tiltrække hunner.

Salamandre er fredet i Danmark. Det skal pointeres, at de på billedet viste eksemplarer kun befandt sig i glasset i ganske kort tid til ære for fotografen. De blev straks efter igen lukket ud i søen. Salamanderens larver lever i starten som haletudser og har gæller. Hen over sommeren udvikles lunger, og de går på land. Hvis man, som Christian, har en lille sø med en etableret bestand af den lille vandsalamander, så kan den bestå igennem mange år. Der er eksempler på, at en lille vandsalamander kan blive op til 28 år gammel. Men for at dette kan ske, er der lige et par forudsætninger, som skal være opfyldt. For det første må der ikke være fisk i søen.

- 11 -


Her er plads til DIN arbejdsplads

Hadsund Landevej 495 - 9260 Gistrup Åbent: Torsdag - fredag kl. 10.00 til 18.00 Lørdag kl. 10.00 til 14.00 Salg af: Fuglefrø - æggefoder - redekasser - skåle - kassebure - inventar voliere og net samt et væld af andre gode ting. Altid ca. 1000 fugle på salgslisten. Kom og se mine volierer og gør et godt køb. Fugle opkøbes, ring og få en aftale. Per Lind Lassen 2096 6840 Se os på: www.pllvolieren.dk Mail: pllvolieren@msn.com 12


De æder salamandrenes æg, og så vil bestanden hurtigt uddø. For det andet må søen ikke "gro til". En rimelig del af søens overflade skal være fri. Sidstnævnte kan godt være et problem. Det er der sikkert mange ejere af et lille vandhul, der kan bekræfte. I Christians og Gerdas sø er dunhamre et tilbagevendende problem. De sender vidt forgrenede og tommetykke rødder ud i alle retninger, og i løbet af en sommer kan de lukke søen. Og det kan være et "hestearbejde" at få dem op. Man må ikke sprøjte med RoundUp i en sø. Det vil have en negativ virkning på alt andet levende i søen.

Men i år fik Gerda en lys idé. Hun lavede en kraftig opløsning af RoundUp, tog stofhandsker på og dyppede fingrene i RounUpblandingen. Herefter strøg hun kærligt dunhamrenes blade på den øverste halve meter. Det kunne de ikke lide. Efter 2-3 uger stod de rigtig dårligt, og hun kunne uden videre trække dem op. Forbindelsen til rodnettet var definitivt nedbrudt. Projektet lykkedes fuldt ud. Søen ser fin ud, og salamandrene trives i bedste velgående, hvad syltetøjsglassets indhold er et tydeligt bevis på.

- 13 -


Klubaften med tilmelding til udstillingen Tirsdag den 30. august kl. 19.00 Se side 19

Åben voliere Søndag den 4. september Kl. 10.00 - 16.00 Se side 7

Udstilling Indlevering af fugle til udstilling: Fredag kl. 19.00 til 21.00 Udstilling lørdag den 8. oktober kl. 13.00 til 16.00 Udstilling søndag den 9. oktober kl. 10.00 til 15.00

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med andre medlemmer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRET AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 18. jan.kl. 19.00

Klubaften Foredrag papegøjer -

H.C. Andersen, Vejen Se omtale side 14

Tirsdag 1. feb. Kl. 19.00

Generalforsamling

Medborgerhuset

Tirsdag 1. marts kl. 19.00

Klubaften Spørgsmål på kryds og

Medborgerhuset

Søndag 27. marts Kl. 10 - 16

Fugle / marked

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

Søndag 29. maj Kl. 13.00

Lokal voliere vandring.

Se omtale side 14

Tirsdag 21. juni kl. 19.00

Åben bestyrelsesmøde for alle.

Medborgerhuset

Søndag 25. juni kl. 09.30

Fuglefestival

Frydenlund Fuglepark Se side 11

Tirsdag 9. aug. Kl. 19.00

Åben bestyrelsesmøde for alle.

Medborgerhuset

Tirsdag 30. aug. Kl. 19.00

Tilmelding for Udstillere.

Medborgerhuset

Søndag 4. sep. Kl. 10 - 16

Åben voliere dag.

Se side 7

Fredag 7. okt. Kl. 13.00

Opstilling og aflevering af fugle.

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Lørdag / Søndag 8./9. oktober

Udstilling

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Tirsdag 8. nov. Kl. 19.00

Klubaften

Medborgerhuset

Tirsdag 6. dec. Kl. 19.00

Klubaften med pokaloverrækkelse og bankospil samt gløgg og æbleskiver.

Medborgerhuset

Generalforsamling og alle klubaftner foregår: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Tlf.: 97325530 - 15 -


GRILL-STEDET V/ Brejningkrydset Ringkøbingvej 72 6971 Spjald Tlf. 97 38 18 28

Meldgaard ENGROS * Askelund 10 * 6200 Aabenrå * Danmark www.engroslager.dk

16


Fuglemarked i Ringkøbing 2011

I forbindelse med årets fugleudstilling lørd. den 8. og sønd. den 9. oktober 2011 på Alkjærskolen, Søibergsvej 3 i Ringkøbing, afholdes der traditionen tro fuglemarked. Her kan alle private fugleholdere vederlagsfrit og uden forudgående tilmelding møde op og sætte eventuelle overskudsfugle til salg. I øvrigt gælder følgende generelle retningslinjer: - Salg skal registreres på en fremlagt liste. Det er sælgers ansvar, at det sker. - Burene skal være lyse og rene samt have en passende størrelse. - Snavsede eller små bure med for mange fugle kan afvises. - Burene skal være tydeligt mærket med fuglenes ejer samt pris. - Der skal være adgang til frisk drikkevand samt rent foder. - Sælger skal selv stå for salget, så bliv i nærheden. - Markedsudvalget har ret til at bortvise ejeren af fuglene, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

- 17 -


Formidling af fuglefoder og tilbehør til fugle

Prestige foder: Kurt uden solsikke Kurt med solsikke Kløppels amazone Papegøje mega frugt Papegøje med nødder Trope avl

25 kg. 25 kg. 20 kg. 15 kg. 15 kg. 20 kg.

235 kr. 270 kr. 300 kr. 270 kr. 260 kr. 260 kr.

Ny foder fra Ruvo: Papegøje premium Undulat Kanarie uden rybs Spireblanding Æggefoder (Kaspers) TOVO

20 kg. 25 kg. 25 kg. 25 kg. 10 kg. 5 kg.

275 kr. 240 kr. 265 kr. 190 kr. 235 kr. 180 kr.

Skaffevarer: Frosne Pinkeys 85 kr. Melorme Buffalo Orme 100 kr. Græshopper

Tilbud: Kurt uden sol. Tag 5 sække for 1125 kr. så længe lager haves.

Vi har også stadig; Pronagrit, Lorifoder, Foniapaddy, Valmuefrø, Skalsand, Hirsekolber, Vitaminer og bundflis på lager. Ret til ændringer forbeholdes. Ring og forhør om lager og åbningstider.

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 mail: b.vinkel@anarki.dk Vi har åben når vi er hjemme så ring og aftal tid. 18


Tilmelding til fugleudstilling 2011 Så, nu er tiden endelig kommet, hvor du skal tilmelde dine fugle til udstillingen. Mød talstærkt op, så vi kan få en god og varieret udstilling. Udstillingen er for alle medlemmer, uanset om man har en eller mange fugle. Har du lyst til at give en hånd med, er du meget velkommen, du skal blot henvende dig til bestyrelsen eller Udstillingsudvalget. Udstillingen i år er den 8. og 9. oktober, og som de andre år vil det være på Alkjærskolen i Ringkøbing.

Absolut sidste frist for tilmelding er:

Tirsdag den 30. august Aflevering af fugle bliver fredag den 7. Oktober. Kl. 19.00 - 21.00 i skolens gymnastiksal. Pris burnumre: 1. nr. 20 kr. 2. nr. 20 kr. efterfølgende 10 kr. pr. nr. Kulturbure: 10 kr. pr. nr. Beløbet betales ved afleveringen af fuglene. Tilmelding er bindende. ( Foderskåle og evt. ekstra pyntegrønt til burene, skal medbringes, samt foder til første aften. ) De / den udfyldte tilmeldingsblanket kan afleveres på Klubaften den 30. august Eller sendes til: Nik Trankjær, Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Eller til en af medlemmerne i Udstillingsudvalget. POKALER Det er sidste frist for at aflevere pokaler fra udstilling 2010, til klubaften den 30. august eller til en i Udstillingsudvalget, inden denne dato. - 19 -


20


- 21 -


Klasseinddeling Hermed en oversigt over inddeling af klasser, samt hvilke fugle som evt. skal være fastringet. Opdrætsklasse: 1) Papegøjer og parakitter. 2) Tropefugle, duer og vagtler. Under denne gruppe hører forældrefugle med unger eller unger alene, opdrættet hos udstilleren siden sidst. Disse fugle behøver ikke årsringe.

Kulturfugle: 3) Kanariefugle. 4) Zebrafinker, mågefinker og risfugle. 5) Undulater. Disse fugle kan udstilles enkeltvis i små bure, og skal så være fastringet med årsringe. Bemærk i denne klasse: Opdræt ved hjælp af ammefugle, håndopmadet samt maskinudrugede unger kan ikke tilmeldes denne klasse.

Åben klasse: Fugle, som har været i udstillerens eje i mindst 3 måneder, samt opdræt som er over 1 år gammel.

Hvorfor udstille ? Der er vel mindst 4 gode grunde til at udstille sine fugle. 1. For det første får man bedømt fuglene af en veluddannet dommer. 2. For det andet får man sammenlignet sine fugle med andre fugle af samme art. 3. For det tredje får man mulighed for ”at sælge” fuglehobbyen til udstillingens besøgende. 4. For det fjerde, –og ikke mindst, får man et meget socialt kammeratskab bygget op. Der er sikkert flere gode grunde til at udstille sine fugle, men uanset hvilken grund man vælger, så er det vigtigste, at der bakkes op om fugleudstillingen. Ringkøbing & Omegns Fugleforening opfordrer til, at så mange som muligt bakker op, ikke bare for udstillerens egen -eller Ringkøbing & Omegns Fugleforenings skyld, men for fuglesagens skyld. Med venlig hilsen Bestyrelsen 22


Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

SPORTSPRÆMIER - fra fagmanden. Pokaler - Statuetter - Medaljer m.m. HUSK! Vi graverer.

NÆSTE BLAD November 2011 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 20. oktober 2011 - 23 -


TREKRONER FORSIKRING Vi er meget konkurrencedygtige og har nogle af Danmarks bedste produkter på forsikringer, både privat og erhverv. Ring til den lokale assurandør – og få et forsikringstilbud. Lene Rindom Grønbæk Exam. Assurandør Kløvbakken 52, 6855 Outrup Tlf. 76521075 - 30377506

24


Solsikke dobbelt renset 20 kg 199,King Premium parakit 20 kg 198,King premium papagøje 15 kg 198,King premium Trope blanding 20 kg 198,Natural kanarie Lux 20 kg 229,Natural Parakit grov 20 kg 229 Natural undulat lux 20 kg 229,Natural undulat med frugt 25 kg 229,Natural kanarie med frugt 25 kg 220,Hvis der er special ønsker på frø eller andet, spørg og vi vil se om vi kan hjælpe.

Laubjergs Planteskole & Rosenhave Borkvej 18 - 6950 Ringkøbing Tlf.: 97330236 Www.laubjergs-rosenhave.dk Åbningstider: Man-fre kl.9-17 Lør-søn og helligdage kl.9-16 - 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 10 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


LOKAL 1. OPDRÆT 2010 ************************************************ Fuglen’s navn:

Opdrætter:

Dato:

Cloncurry parakit Barnardius barnardi macgillivrayi

Jens Jørn K. Sørensen 18/03-2010 Hee

Solparakit Aratinga solstitialis

Christian Madsen Velling

30/06-2010

Rødgumpet bulbul Pycnontus cafer

Jan M. Pederesen Ulfborg

07/09-2010

Lille Gultoppet Kakadue Cacatua sulphurea sulphurea

Carl Hammer Stauning

18/09-2010

****************************************************

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Christian Madsen, tlf. 9732 2561 eller e-mail acm@post12.tele.dk

Bestilling af ringe Faste årsringe kan udleveres fra 1. november året før. Ringene kan købes på en af følgende måder: 1. Ved at benytte girokort, konto 331-6661. Girokortet udleveres af en fugleforening tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 2. Ved at benytte Home-banking. Beløbet indsættes på kortart 01, kreditornr. 3316661. I meddelelsesfeltet oplyses ordrenummeret samt antal af det bestilte. 3. Ved at sende en check samt en bestillingsliste direkte til: Ringsalget v/Jørgen Møller Hansen, Åvænget 4, 7800 Skive. 4. Ved at sende frimærker svarende til betalingen for det bestilte samt en bestillingsliste til Ringsalgets adresse. Frimærkerne må gerne være af større værdi end 5,50 pr. stk. 5. Ved at henvende sig på Ringsalgets adresse. 6. Ved at bestille pr. telefon, 9754 7326, eller e-mail, ringsalg@ldf-net.dk Det bestilte sendes, når beløbet er modtaget. Ovennævnte vejledning fremgår af LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk under ”Ringsalg”, hvor man også kan se et ringkatalog i pdf-format. Redaktørerne for dit lokale fugleblad ”En levende hobby” er behjælpelige med valg af de rigtige ringstørrelser. En tidlig bestilling af faste årsringe giver lave ringnumre, og man undgår, at en ringstørrelse er udsolgt, når man skal bruge den. 28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7 Grønbjerg, Spjald Tlf. 97384744

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 97191266

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 97342506

Rosa Bourks Conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 97333804

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet Tyrkis græsparakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 97341330 21204830 John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738170 24815808

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker – Tømrer – Murer – Beton – Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

************************************************

DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…! Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver.

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter.

VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5 Stauning 6900 Skjern Tlf. 24248474

Opdrært af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 75320638

Australske parakitter Undulater Bourks parakitter Kanarier Nymfe parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 97335363 - 51246774

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 97172098

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer. LDF’s etiske værdigrundlag Skrevet af Esben Elmer Tirsdag, 02. august 2011 19:41 Ammefugle Vi foretrækker naturopdræt men accepterer anvendelse af ammefugle under følgende forudsætninger: Vi anerkender, at der i visse, specielle, situationer, kan være behov for at anvende ammefugle, når truede eller sjældne arter i fugleholdet, skal bevares for eftertiden. Vi konstaterer, at der er internationale undersøgelser, der har påvist, at sangen hos fugle, der er opfostret af ammefugle, bærer præg af ammefuglenes sang. Vi konstaterer ligeledes, at der ikke er entydig dokumentation for, at anvendelse af ammefugle generelt påvirker fuglenes yngleinstinkt. Vi tager klar afstand fra anvendelse af ammefugle med det formål at øge kvantiteten af det årlige opdræt. Det er efter vores opfattelse i strid med fuglenes tarv, at lade dem fungere som produktionsmaskiner, der kun har til formål at levere et unormalt stort antal æg hvert år. Hvis ovenstående fokusområder ved anvendelse af ammefugle overholdes, er ammefugleopdræt mere et etisk problem end et praktisk problem. Bedømmelse af fugle, der enten er opdrættet ved hjælp af ammefugle, eller som er håndopmadede, må ske efter de lokale foreningers regler herfor. Læs hele artiklen på LDF’s hjemmeside

32


Velkommen til nye medlemmer Marianne Hansen, Lambækvej 57, Højmark. Tlf. 20925781 Mille Mogensen, Ladegårdsvej 3, Videbæk. Tlf. 22732914

Vi byder velkommen til ovenstående medlemmer og håber, I vil få glæde af medlemskabet og vil deltage i foreningens arrangementer. Her er nogle tips, I skal have jeres fugle lært inden udstillingen Www.youtube.com Snowball, the dancing cockatoo Hilsen Louise Vinkel

HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk

- 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: Lilly Skovbo, Røjkumvej 1, 6971 Spjald. TLF: 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk 1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Sælges: Mangefarvet Sangparakitter, unger 2011 1,1 Mangefarvet sangparakit Rødbrystet græsparakit, unger 2011 Lis og Tage Holdensen Tlf. 97342506 Købes: 1,0 Blå Pennant 2-3 år(den skal være god), enkelt eller par albino sangparakit. 1,0 Mosaik Kanarie. Sælges: 1,0 Rosella, 2,2 Grøn gedeparakit, 1,0 Grøn sangparakit, 0,1 Stanley Rosella. Orla Krogsgaard, Elmealle 14a, 6933 Kibæk sokrogsgaard@hotmail.com el, sms 40259858, el. 97191266 Sælges: 2,2 Kapusiner sisken, avlspar 800 kr./par Kapusiner sisken unger. Ubeslægtede fugle kan sammensættes. 800 kr./par. Michael Pedersen, Grønbjerg. Tlf. 97384744 Sælges: Rosellaer Leo Andersen. Tlf. 97324519

34


Vesthimmerland Fugleforening: Sælges. Rosenhovedet dværgpapegøjer grønne. 1,1 avlspar fra 09.(har haft 6 unger i 10) 200 kr. Børge Poulsen. Aars 9862 3440 / 4092 0454. Sælges 1,1 alm rossella store kraftige fugle Dværgpapegøjer Sorthovedet i Natur. Rødhovedet i Natur Voksen og unger Rosenhovedet i diverse mutationer Thomas Skov 40735049

Fugleforeningen Skive Salling og Fjends Sælges: 1.3 Stanley-parakit 2010 Gunnar Graversen, Søndervænget 4, 7870 Roslev Tlf. 97574324 Købes: 2.0 halvmåne-parakit Brian D. Andersen Tlf. 60930211

Nordvestjydsk Fugleforening Sælges: 0,1 Rødbrystet græsparakit. 0,1 Rødskuldret græsparakit. Rosa Bourkes græsparakit. Zebrafinker alm. og sortbrystet . Diamantduer. Charles Matthiesen. Tlf. 97854579 Sælges: 1,1 Rødbrystet græsparakit. 2,2 Kanarie. Mågefinker. Gunnar Balling, Holstebro, Tlf. 97 42 10 74

Jammerbugt Fugleforening. Sælges: 10 stk. Safranfinker unger fra 2010 går ude pr. stk. 200,- kr., 3 stk. Halvmåneparakitter unger fra 2010 pr. stk. 300,- kr. Finn Pedersen, Tlf. 2425 4836 E-mail: franklin@turbopost.dk

- 35 -


36


Volierebyggeri

Vi kender det nok alle. Der er indtil flere fuglearter, som man længe har kigget sig varm på, og til sidst har beslutningen næsten truffet sig selv: de fugle kan man simpelthen ikke undvære. Problemet er bare, at der i forvejen er pladsmangel i voliereanlægget, og så er der kun én udvej - byg til.

ne gæster i volieren. Bemærkning: Andre løsninger på dette kunne være at lægge volieretråd i hele bunden og dække til med sand, at grave volieretråd eller eternitplade lodret ned i volierens yderside (ca. 60 cm dybde) , eller simpelthen at støbe sokkel under yderkanten.

Den situation var Christian Madsen kommet i her i foråret, og løsningen blev jo, som den måtte blive: der skulle bygges 3 nye volierer. Heldigvis var der plads i fuglehuset til 3 nye inderrum, så der var jo næsten begyndt. Først blev bunden uden for fuglehuset stabileseret og planeret med sand, hvorpå der er lagt fliser. Dette for at sikre mod uindbudte små lod- 37 -


Søe-Knudsen - print på papir Nu farveprint fra 80 ører/A4 side i rimelige oplag efter brugbar fil!..’

Benyt dig af vores lokale leverandører: Laubjergs Planteskole Dyrecenter

Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

38


længder. I hjørnerne samles de med plasthjørner, der passer ret stramt ind i firkantrøret. Som indgang til hver voliere er der en skydedør.

Som fundament under hver voliere er der oven på fliserne lagt betonsten, som er limet sammen.

Aluprofiler, plasthjørner, popnitter og volieretråd er købt hos PLLvolieren, og Christian har valgt at få volieretråden klippet op på færdigt mål og valset, så stykkerne er helt plane.

Rammerne til de nye volierer blev, i lighed med de eksisterende, fremstillet af firkantrør i aluminium, hvorpå der er popnittet volieretråd.

Efter sådan en beskrivelse og efter at have kigget lidt på de flotte volierer, vil det første spørgsmål fra en vestjyde være: "Hvad koster det?"

Dette materialevalg har 2 fordele: 1. der er ingen vedligeholdelse, 2. det sikrer, at man også kan holde "gnavere". Den betegnelse dækker i denne sammenhæng krumnæbbede fugle, der godt kan lide at gnave i træværk.

Christian har oplyst følgende priser: Betonsten til fundament, 23 x 11 x 5 cm: 3,50 kr. pr. stk. Aluminiumsrør 20 x 20 x 1,5: 16,kr. pr. m Plasthjørner: 6,- kr. pr. stk. Popnitter 80,- kr. pr. 250 stk. Volieretråd 25 x 13 x 1,45. 1.225,kr. pr. 25 m rulle. Volieretråd 19 x 19 x 1,45. 1.125,kr. pr. 25 m rulle. Valsning og opklipning på færdigt mål: 150,- kr. pr. rulle. Køreskinne til skydedør. ca. 500,kr. pr. stk.. Et groft overslag over den samlede materialeudgift til de 3 volierer bliver således omkring 5.500,- kr. excl. fliser.

Aluminiumsprofilerne købes i 6 m længde og skæres op i de aktuelle - 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseĂŚndring, men returneres med oplysning om ny adresse.

40

En levende hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you