Page 1

En levende Hobby 14. Årg.

Nr. 4

Juli 2011

Bestyrelsen skriver Ny redaktør Lokal volieretur Aktivitetskalender ”Radiatorfuglene” Lokal 1. opdræt Nyt bladudvalg Bortfløjet gøje - -

Side Side Side Side Side Side Side Side

5 7 9 15 25 27 33 37


2


BESTYRELSE FORMAND

NÆSTFORMAND/ KASSERER: SEKRETÆR:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM

SUPPLEANT:

Leo Andersen Skolevej 24 6950 Ringkøbing John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Orla Krogsgaard Elmeallé 14A 6933 Kibæk Mads Schmidt Rylen 8 6920 Videbæk Michael K. Pedersen Vinkelvej 7, Grønbjerg 6971 Spjald Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum 6971 Spjald Kaj Jensen Stationsvej 30, 6920 Videbæk

Tlf: 97324519 E-mail: leo-merete@webspeed.dk Tlf: 97381701 / 24815808 E-mail: johnmunk@live.dk Tlf: 97191266 E-mail: sokrogsgaard@hotmail.com Tlf: 26142285 E-mail: schmidtmads@ymail.com Tlf: 97384744 E-mail: vinkelvej6971@hotmail.com Tlf: 97382208 / 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk Tlf: 97172098 E-mail: kajjensen@os.dk

*********************************************************************************************************************

BLADUDVALG:

HJEMMESIDEREDAKTØR:

REDAKTØR: Lilly Skovbo Tlf.: 9738 2208 / 21748908 Røjkumvej 1, Røjkum E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk 6971 Spjald TEKST, BILLEDER, PRESSE M.V.: Carl Hammer Tlf.: 9736 9198 / 2424 8474 Toldhusvej 5, Stauning E-mail: toldhus@pc.dk 6900 Skjern DISTRIBUTION: Ingolf Lauridsen Tlf.: 9736 2332 Dyssevænget 39, Rk. Mølle E-mail: il@vestas.dk 6900 Skjern Niels Erik Rindom Tlf: 97335249 Grævlingevej 10, Hee E-mail: ner@fam-rindom.dk 6950 Ringkøbing

www.roff.dk Forsidebillede: Latterfugl - fra voliereturen

-3-


Udstillingsudvalget: Kontaktperson: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363 / 51246774

Markedsudvalget: Kontaktperson: Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee

Tlf: 97335249

Lokal 1. opdræt: Kontaktperson: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted

Tlf: 24911078

Sponsorannoncepriser for et år ad gangen: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 300,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2012

4


Bestyrelsen skriver ……..! Det er sol og sommer, og med den danske sommer er det naturligvis også regn og en del blæst. Dette ikke mindst i vor del af landet. Vi i bestyrelsen tænker også på, hvordan det går rundt om ved alle jer medlemmer, som er ROFF. Er det ubefrugtede æg? klækker de som er befrugtet? Kommer de godt i gang og på pind? Det vil jo vise sig dag efter dag, resultatet eller på bund linien, hvis der sælges fugle hvilken farve har tallene. Dette, som indledning til emnet, som var et af punkterne på sidst afholdte åbne bestyrelsesmøde, udstillingen. Vi glæder os til at se mange af jeres fugle til udstillingen 8. og 9. oktober. Med hensyn til de åbne bestyrelsesmøder, vil vi gerne opfordre jer til at møde op og være med i beslutningerne på de emner, som er på dagsordenen, og den kan du være med til at give indhold, med forslag osv. Kom, næste møde se aktivitetskalenderen. Et emne som bestyrelsen gerne vil have din mening om er vore udflugter, som er besøg hos fugleholdere i andre dele af det jysk / fynske område, der er ikke så stor opslutning. Den lokale udflugt har god tilslutning. Kom med et bud! Bestyrelsen har også talt om en revidering af vore vedtægter ang. familie medlemskaber, er der andre emner, som kunne være relevante i forbindelse med en vedtægtsrevidering, så giv et praj til formanden eller mød op til de åbne bestyrelsesmøder. Se i øvrigt en artikel andet sted i bladet om ” Åben volieredag”, første søndag i september. Vel mødt og velkommen til vore møder og ture. Med venlig hilsen Pbv. Sekretæren

-5-


Tlf. 97324448 6950 Ringkøbing

6


Ny redaktør At overtage redaktørjobbet efter Christian Madsen og blive redaktør for nok Danmarks flotteste fugleforeningsblad er en stor og spændende udfordring. Bladet er et vigtigt samlingspunkt for medlemmerne i foreningen og da Christian Madsen i januar meddelte, at han ville stoppe som redaktør af medlemsbladet, måtte jeg lige gå et stykke tid og overveje, om jeg nu også kunne tage opgaven på mig og få det til at passe med mit job som efterskolelærer. Jeg lavede udstillingskataloget for 2010 og det var et interessant stykke arbejde, men at skulle lave medlemsbladet hver gang er jo en anden sag. Medlemmerne er vant til at få et godt blad med en god layouts, en god

blanding af artikler, informationer fra foreningen og reklamer. Alt i alt et blad som man altid glæder sig til at modtage og sådan skal det jo også gerne være i fremtiden. Heldigvis har Christian lovet at stå til fuld rådighed, hvis der skulle blive brug for hjælp og heldigvis vil Carl Hammer stadigvæk gerne levere stof til bladet. Jeg håber, at beslutningen om at sige ja til jobbet vil betyde, at bladet også fremover vil være et flot blad, og I er meget velkomne til at kontakte redaktionen med ideer til artikler eller med gode oplevelser, som vi alle kan nyde godt af. Venlig hilsen Lilly Skovbo

-7-


Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002 8


Lokal volierevandring

Hos Jan Moseby

Søndag den 29. maj trodsede ca. 25 af foreningens medlemmer regnen og deltog i en meget spændende, lokal volierevandring. Det var alle strabadserne værd, og deltagerne fik en interessant snak om mange flotte fugle og forskellige former for volierebyggeri. Det er næsten ikke rimeligt at presse 3 interessante besøg sammen i en enkelt artikel. Men hvad pokker - så må den jo bare blive lidt længere. Der var tale om en rigtig "spidsnæbstur", idet alle 3 besøg gjaldt

opdrættere af spidsnæbbede fugle. Det gjorde turen lidt speciel, da det ikke er dem, der er flest af i foreningen. Vi mødtes hos Jan Moseby Pedersen i Ulfborg. Jan holder en hel del forskellige frugt- og insektædere, som han for flere arters vedkommende er ene i foreningen om at holde. P.t. er der i voliererne følgende arter: Rødtoppet Turako, Latterfugl, Kala Bulbul, Sorth. Drossel, Sort Tangar, Solfugl, Lille Kiskadee samt Pragt-9-


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

10


perleskægfugl, kaldet "spætten". Og for at der ikke skal være en regel uden undtagelser, er der også lige et par Hornparakitter og et par Rosellaer. Jan har altid holdt fugle. Det har altid været de spidsnæbbede fugle der havde hovedinteressen og i starten var der tale om forskellige mindre fuglearter som de små astrilder, sommerfuglefinker m.v. Efterhånden kom der så lidt større arter ind og fugleholdet greb mere om sig, som man ofte hører. For en "krumnæbsopdrætter" virker det altid lidt overvældende at se de flotte og veltilplantede volierer, som en "spidsnæbsopdrætter" kan have. Det ville der hurtigt blive møbleret om på, hvis man lukkede krumnæbbede fugle derind.

som lige nu har 1 unge i kassen. Den slags opdræt hører man ikke om hver dag. Latterfuglen er en spændende og lidt særpræget fugl. Det er verdens største isfugl, og den virker umiddelbart rolig og ret tillidsfuld. Jan købte dette par i 2010, og det er bestemt flot, at der allerede nu er opdræt. Flere andre arter er også i gang, bl.a. Kala Bulbul og Sorth. Drossel Rødtoppet Turako er også noget af en sjældenhed. Dem er der ikke mange af i Danmark. Opdræt af denne art imødeses med spænding.

Voliereanlægget er under stadig udbygning. Bl.a. bliver der en stor og lidt høj voliere til latterfuglene, Rødtoppet Turako

Latterfugl

Pragtperleskægfugl

- 11 -


Her er plads til DIN arbejdsplads

Hadsund Landevej 495 - 9260 Gistrup Åbent: Torsdag - fredag kl. 10.00 til 18.00 Lørdag kl. 10.00 til 14.00 Salg af: Fuglefrø - æggefoder - redekasser - skåle - kassebure - inventar voliere og net samt et væld af andre gode ting. Altid ca. 1000 fugle på salgslisten. Kom og se mine volierer og gør et godt køb. Fugle opkøbes, ring og få en aftale. Per Lind Lassen 2096 6840 Se os på: www.pllvolieren.dk Mail: pllvolieren@msn.com 12


Hos Jan Moseby - i regnvejr

Efter besøget hos Jan Moseby fortsatte vi til vores bestyrelsesmedlem Michael Pedersen i Grønbjerg. Her foregår opdrættet både indendørs og udendørs. Voliereanlægget er oprindelig bygget til parakitter og papegøjer. Den gang fordelte Michael interessen mellem den slags fugle og spidsnæb. Kombinationen havde bl.a. den fordel, at der skete noget hele året. Om sommeren ynglede de krumnæbbede udendørs i voliererne og om vinteren de spidsnæbbede indendørs i kassebure.

ind og vende. På sigt vil Michael også fjerne skillevæggene udendørs, så der bliver én stor voliere. De frigjorte voliererammer kan jo passende benyttes til at udvide for enden af den nuværende voliere på et areal, der lige nu anvendes til køkkenhave.

Nu er alle krumnæb sat ud, og der går spidsnæb i hele anlægget. Der er fri forbindelse mellem alle volierer på den måde, at alle indvendige skillevægge er fjernet, sådan at fuglene indefra frit kan vælge den voliere, de vil bo i. Hvis de gætter forkert og kommer ud i en forkert voliere, må de så lige - 13 -

Rød Kardinal


Næste blad vil udkomme sidst i august, lidt før end normal, på grund af tilmeldingsblanket til udstillingen.

Vi på redaktionen vil ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god sommer.

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med andre medlemmer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRET AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 18. jan.kl. 19.00

Klubaften Foredrag papegøjer -

H.C. Andersen, Vejen Se omtale side 14

Tirsdag 1. feb. Kl. 19.00

Generalforsamling

Medborgerhuset

Tirsdag 1. marts kl. 19.00

Klubaften Spørgsmål på kryds og

Medborgerhuset

Søndag 27. marts Kl. 10 - 16

Fugle / marked

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

Søndag 29. maj Kl. 13.00

Lokal voliere vandring.

Se omtale side 14

Tirsdag 21. juni kl. 19.00

Åben bestyrelsesmøde for alle.

Medborgerhuset

Søndag 25. juni kl. 09.30

Fuglefestival

Frydenlund Fuglepark Se side 11

Tirsdag 9. aug. Kl. 19.00

Åben bestyrelsesmøde for alle.

Medborgerhuset

Tirsdag 30. aug. Kl. 19.00

Tilmelding for Udstillere.

Medborgerhuset

Søndag 4. sep. Kl. 10 - 16

Åben voliere dag.

Hvem vil gerne tilmelde sig?

Fredag 7. okt. Kl. 13.00

Opstilling og aflevering af fugle.

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Lørdag / Søndag 8./9. oktober

Udstilling

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Tirsdag 8. nov. Kl. 19.00

Klubaften

Medborgerhuset

Tirsdag 6. dec. Kl. 19.00

Klubaften med pokaloverrækkelse og bankospil samt gløgg og æbleskiver.

Medborgerhuset

Generalforsamling og alle klubaftner foregår: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Tlf.: 97325530 - 15 -


GRILL-STEDET V/ Brejningkrydset Ringkøbingvej 72 6971 Spjald Tlf. 97 38 18 28

Meldgaard ENGROS * Askelund 10 * 6200 Aabenrå * Danmark www.engroslager.dk

16


Hos Michael - udendørs opdræt

Den plan er dog endnu ikke forhandlet helt på plads med bestyrelsen på Vinkelvej 7. Det kan jo godt komme til at koste et stykke tekstil eller lignende før den endelige godkendelse er i hus.

følgende arter sammen: Rød Kronfinke, Skægmejse, Diamantfinke, Sivastrild, Helena Astrild, Napoleonsvæver, Rødh. Amadine, Maskebæltefinke. I en selvstændig voliere går et par Rød Kardinal.

I den udendørs voliere går der p.t.

Hos Michael - indendørs opdræt

- 17 -


Formidling af fuglefoder og tilbehør til fugle

Prestige foder: Kurt uden solsikke Kurt med solsikke Kløppels amazone Papegøje mega frugt Papegøje med nødder Undulat jo mannes Kanarie avl uden raps Trope avl

25 kg. 25 kg. 20 kg. 15 kg. 15 kg. 20 kg. 20 kg. 20 kg.

235 kr. 270 kr. 300 kr. 270 kr. 260 kr. 260 kr. 285 kr. 260 kr.

Ny foder fra Ruvo: Papegøje premium Undulat Kanarie uden rybs Exotenfutter (tropeblanding) Spireblanding

20 kg. 25 kg. 25 kg. 25 kg. 25 kg.

275 kr. 240 kr. 265 kr. 240 kr. 190 kr.

Æggefoder (Kaspers) TOVO

10 kg. 5 kg.

235 kr. 180 kr.

Skaffevarer: Frosne Pinkeys Melorme Buffalo Orme Græshopper

Tilbud Jeg har en stk. Sisken ekstra på lager som jeg sælger til indkøbspris 425 kr.

Ret til ændringer forbeholdes. Ring og forhør om lager og åbningstider.

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 mail: b.vinkel@anarki.dk Vi har åben når vi er hjemme så ring og aftal tid. 18


Rødhovedet Gouldsamadine

Til indendørs opdræt anvendes store kassebure med lys i hvert bur. Forrammerne er lige til at knappe af, og man kan enten købe burene færdige, eller man kan nøjes med at købe forrammerne og så selv lave kasserne. Det sidste gør man jo, når man som Michael er tømrer.

gul, gulhovedet, hvidbrystet Goulds-

De yngler på skift året igennem. P.t. yngler Kapuzinersisken. Når de er færdige om nogle uger, så bliver han og hun adskilt, og sådan går de nu i en hviletid på ca. 6 mdr. Når de efter 1/2 år igen sættes sammen, så går de normalt omgående i gang med at yngle.

Indendørs går der 2 arter: Kapuzinersisken og Gouldsamadine.

Haven hos Lilly

- 19 -


TREKRONER FORSIKRING Vi er meget konkurrencedygtige og har nogle af Danmarks bedste produkter på forsikringer, både privat og erhverv. Ring til den lokale assurandør – og få et forsikringstilbud. Lene Rindom Grønbæk Exam. Assurandør Kløvbakken 52, 6855 Outrup Tlf. 76521075 - 30377506

20


Skurvognen

Sidste stop på turen var hos et andet bestyrelsesmedlem - og vores nye redaktør - Lilly Skovbo i Spjald. I det gamle voliereanlæg går der Maskebæltefinker, Sivastrild, Kanarier og Rosa Bourkes. Og så går der jo stadig de flotte guldfasaner, som lige nu har små kyllinger.

sendes hen. Foreløbig anvendes pladsen foran skurvognen til terrasse, men der er planer om senere at udbygge med volierer.

Med skurvognen, der blev indkøbt sidste år, er der sket en betydelig udvidelse af faciliteterne. Den er nu færdigindrettet og fuglene flyttet ind. Indretningen har Lilly selv stået for - både design og håndværksmæssig udførelse. Der er flere fordele ved selv at lave det hele. Man får det præcist, som man vil have det, rækkefølge og tidsplan bestemmer man selv - og så der er ingen tvivl om, hvor eventuelle reklamationer skal Volierer i skurvognen

- 21 -


Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

SPORTSPRÆMIER - fra fagmanden. Pokaler - statuetter - Medaljer m.m. HUSK! Vi graverer.

NÆSTE BLAD September 2011 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 15. august 2011 22


Der er masser af plads i den store, parklignende have på 9.000 m2. Husbond Jens Kristian mener da også, at der sagtens kan blive plads til en lille indhegning med et par dådyr længst tilbage på grunden. Det er en detalje, der ikke nyder udelt begejstring i den samlede bestyrelse, og som derfor stadig er til forhandling. Noget tyder på, at han endnu ikke har budt ind med nok på fugleområdet. I skurvognens kassebure og volierer går p.t. følgende arter: Ceres Astrild, Guldbrystet Astrild, Sivastrild, Malet Astrild, Gouldsamadiner, Båndfinker, Sølvnæb og Brunhovedet Nonne.

Indtil skurvognen blev klar, gik fuglene i kassebure i et værelse inde i huset. Lilly vil godt indrømme, at der er blevet lidt stille i huset, efter at fuglene er rykket ud af "gæsteværelset" Det er alligevel lidt hyggeligt at vågne til fuglekvidder om morgenen, så spørgsmålet er nu, om det på sigt vil lykkes at holde gæsteværelset "fuglefri". Dagen sluttede med kaffebord og hjemmebagt kage i ly for regnen.

Tak for venlig modtagelse hos de 3 fugleholdere - det var en rigtig god oplevelse.

Det er endnu tidligt på ynglesæsonen, men p.t. er der æg hos Ceres Astrild, Sivastrild og Sølvnæb.

Kaffebord hos Lilly

- 23 -


Solsikke dobbelt renset 20 kg 199,King Premium parakit 20 kg 198,King premium papagøje 15 kg 198,King premium Trope blanding 20 kg 198,Natural kanarie Lux 20 kg 229,Natural Parakit grov 20 kg 229 Natural undulat lux 20 kg 229,Natural undulat med frugt 25 kg 229,Natural kanarie med frugt 25 kg 220,Hvis der er special ønsker på frø eller andet, spørg og vi vil se om vi kan hjælpe.

Laubjergs Planteskole & Rosenhave Borkvej 18 - 6950 Ringkøbing Tlf.: 97330236 Www.laubjergs-rosenhave.dk Åbningstider: Man-fre kl.9-17 Lør-søn og helligdage kl.9-16 24


Radiatorfuglene

Hos Lis og Tage er "radiatorfuglene" nu blevet selvstændige. 4 flotte unger af mangefarvet sangparakit, som uden indgriben fra fo-

dermesteren med stor sandsynlighed ikke ville have overlevet ifølge erfaringerne fra tidligere år. De var kun få dage gamle, da forældrene forlod dem. Takket være en hurtig indsats med flytning til en skotøjskasse på radiatoren og håndopmadning reddede de livet. En lille solstrålehistorie fra dagligdagen med fuglepasning.

Åben volieredag Søndag den 4. september fra kl. 10.00 til 16.00 er der landsdækkende åben volieredag. Har DU lyst til at holde åben voliere kan du kontakte bestyrelsen.

- 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 10 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


LOKAL 1. OPDRÆT 2010 ************************************************ Fuglen’s navn:

Opdrætter:

Dato:

Cloncurry parakit Barnardius barnardi macgillivrayi

Jens Jørn K. Sørensen 18/03-2010 Hee

Solparakit Aratinga solstitialis

Christian Madsen Velling

30/06-2010

Rødgumpet bulbul Pycnontus cafer

Jan M. Pederesen Ulfborg

07/09-2010

Lille Gultoppet Kakadue Cacatua sulphurea sulphurea

Carl Hammer Stauning

18/09-2010

****************************************************

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Christian Madsen, tlf. 9732 2561 eller e-mail acm@post12.tele.dk

Bestilling af ringe Faste årsringe kan udleveres fra 1. november året før. Ringene kan købes på en af følgende måder: 1. Ved at benytte girokort, konto 331-6661. Girokortet udleveres af en fugleforening tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 2. Ved at benytte Home-banking. Beløbet indsættes på kortart 01, kreditornr. 3316661. I meddelelsesfeltet oplyses ordrenummeret samt antal af det bestilte. 3. Ved at sende en check samt en bestillingsliste direkte til: Ringsalget v/Jørgen Møller Hansen, Åvænget 4, 7800 Skive. 4. Ved at sende frimærker svarende til betalingen for det bestilte samt en bestillingsliste til Ringsalgets adresse. Frimærkerne må gerne være af større værdi end 5,50 pr. stk. 5. Ved at henvende sig på Ringsalgets adresse. 6. Ved at bestille pr. telefon, 9754 7326, eller e-mail, ringsalg@ldf-net.dk Det bestilte sendes, når beløbet er modtaget. Ovennævnte vejledning fremgår af LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk under ”Ringsalg”, hvor man også kan se et ringkatalog i pdf-format. Redaktørerne for dit lokale fugleblad ”En levende hobby” er behjælpelige med valg af de rigtige ringstørrelser. En tidlig bestilling af faste årsringe giver lave ringnumre, og man undgår, at en ringstørrelse er udsolgt, når man skal bruge den. 28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7 Grønbjerg, Spjald Tlf. 97384744

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 97191266

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 97342506

Rosa Bourks Conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 97333804

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet Tyrkis græsparakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 97341330 21204830 John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738170 24815808

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker – Tømrer – Murer – Beton – Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

************************************************

DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…! Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver.

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter.

VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5 Stauning 6900 Skjern Tlf. 24248474

Opdrært af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 75320638

Rosella parakit Stanley parakit Elegant Bjerg Lori Græsparakitter

Per Kirkeby Refskovvej 42 7620 Lemvig Tlf. 61749793 kirkeby92@live.dk

Australske parakitter Undulater Bourks parakitter Kanarier Nymfe parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 97335363 - 51246774

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 97172098

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer.

32


Nyt bladudvalg i funktion Som tidligere omtalt har Christian Madsen ønsket at få lidt mere tid til andre ting efter mange års tro tjeneste med fuglebladet. Det ser heldigvis ud til at vi vil kunne føre bladet videre i samme gode standard, og vi har benyttet lejligheden til at nedsætte et bladudvalg. Lilly Skovbo har afløst Christian som redaktør og står således for koordinering af fuglebladet. Carl Hammer skriver som sædvanligt op ad vægge og ned ad stolper om stort og småt, i det omfang der

er plads i bladet. Der skal endnu en gang efterlyses input fra alle andre, så bladet kan blive så alsidigt, som muligt. Som noget nyt indtræder Ingolf Lauridsen som distributør. Fra det øjeblik Lilly har afleveret den færdige opsætning til trykkeren overtager Ingolf modtagelse og distribution af bladet. Det skal nok komme til at fungere.

HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk

- 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: Lilly Skovbo, Røjkumvej 1, 6971 Spjald. TLF: 21748908 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk 1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Sælges: Mangefarvet Sangparakitter, unger 2010 Rødbrystet græsparakitter, unger 2010 2.0 Alm. Sangparakit 3.1 Lutino Sangparakit Lis og Tage Holdensen Tlf. 97342506 Købes: 1,1 Albino Sangparakit Sælges: 0,1 Blå Sangparakit, 0,1 Opalin Sangparakit, 0,1 Lutino Sangparakit, 1,0 Grøn Sangparakit

Byttes: 0,1 Gedeparakit grøn 2010, med anden 01 gedeparakit grøn Orla Krogsgaard, Kibæk, sokrogsgaard@hotmail.com tlf. 97191266 – 40259858. Sælges: Gouldsamadiner i flere farver Sølvnæb Købes: 0,1 gulmasket sivastrild Lilly Skovbo Tlf. 21748908

34


Vesthimmerland Fugleforening: Sælges. Rosenhovedet dværgpapegøjer grønne. 1,1 avlspar fra 09.(har haft 6 unger i 10) 200 kr. Børge Poulsen. Aars 9862 3440 / 4092 0454. Sælges 1,1 alm rossella store kraftige fugle Dværgpapegøjer Sorthovedet i Natur. 2010 Rødhovedet i Natur Voksen og unger Rosenhovedet i diverse mutationer Thomas Skov 40735049

Fugleforeningen Skive Salling og Fjends Sælges: 1.3 Stanley-parakit 2010 Gunnar Graversen, Søndervænget 4, 7870 Roslev Tlf. 97574324 Købes: 2.0 halvmåne-parakit Brian D. Andersen Tlf. 60930211

Nordvestjydsk Fugleforening Sælges: 1,1 Korthalet Bæltefinke; Mågefinker (mørkbrogede og gule) og 2,0 Rødbrystet Græsparakit/split for blå. Købes: 1,0 Gul Sanger og 1,0 Sivastrild. Gunnar Balling, Holstebro, Tlf. 97 42 10 74 Købes: 0,1 Bourkes Henry Kreilgaard, Hjerm, Tlf. 97 46 49 12 Mail: h.e.kreilgaard@mail.dk Købes: 0,1 Rødhovedet Gouldsamadine Tove Pedersen, Naur, Tlf. 20 81 88 52

Jammerbugt Fugleforening. Sælges: 10 stk. Safranfinker unger fra 2010 går ude pr. stk. 200,- kr., 3 stk. Halvmåneparakitter unger fra 2010 pr. stk. 300,- kr. Finn Pedersen, Tlf. 2425 4836 E-mail: franklin@turbopost.dk

- 35 -


36


Bortfløjet gøje. Vi har håndopmadet 2 unger af blåpandet amazon fra okt 2010. Den ene unge beholdt vi inde som tamfugl. Man får jo et forhold til sådan en gøje. En han viste det sig at det var, og han fik også et navn ” Manse” Han var tit uden for buret og blev helt god til at flyve i køkkenet var også med til bords nogle gange. Den 2/6 Kristi himmelfarsdag havde vi jo fri og Manse var med til at spise morgenmad den dag. Han sad på min skulder, mens jeg ryddede af bordet. Hunden gik ude, så jeg ville lige kalde på den og åbne døren til gårdspladsen, men i det samme så Manse sit snit til en flyvetur i det fri. Rundt om hushjørnet og om i haven, jeg efter ham, men kunne ikke se ham nogen steder, gik og kaldte på ham da jeg troede han sad i et træ, men ikke en gøje at se eller høre. Øv Øv. Jeg gik en runde ved de nærliggende læhegn, dog uden at finde ham. Han kunne jo også være blevet træt og gået ned på en mark og umulig at se. Jeg fik børnene til at lave en efterlysning med billede, og de blev delt rundt blandt naboer. Landbetjenten blev der også ringet til og indtalt besked, samt han også fik

en seddel (har ikke hørt en lyd fra ham). Dagene gik og håbet om at finde gøjen blev mindre, så jeg overvejede at smide dna testen væk. Den 17/6 ringede min søster, hun havde set en fremlysning i Herning folkeblad at der i Haunstrup Park Zoo var indleveret en blåpandet amazon med ringnr 0120. Vi fik tjekket dna papier og de stemte overens, kunne det virkelig passe. Straks ringede jeg til Zoo og fik at vide, at der sad en fin gøje i deres voliere og vi kunne hente ham, hvis vi kunne bevise at det var vores. Det kan nok være, at vi fik startet bilen med det samme og så af sted - humøret var højt. Da vi ankom til Park Zoo, skyndte vi os hen til buret, hvor han sad. Han kunne godt kende os og gik over på hånden med det samme.

- 37 -


Søe-Knudsen - print på papir Nu farveprint fra 80 ører/A4 side i rimelige oplag efter brugbar fil!..’

Benyt dig af vores lokale leverandører: Laubjergs Planteskole Dyrecenter

Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

38


Dem skal vi have takket, når vi får deres nr. af dyrepasseren. Også en tak til Park Zoo. Gøjens adfærd har ikke ændret sig efter 15 dages udflugt, stadig tillidsfuld og fræk.

I fin stand er han, gad godt vide hvad han har levet af i de 14 dage i det fri. Der er ikke meget frugt i naturen pt. Måske har han fundet brød ved et fuglebræt? Vi fik at vide, at det var en tidligere ansat ved Park zoo’s far, der havde indfanget gøjen i Vorgod Østerby den 15/6.

Mvh. John

Reminder på e-mail 25 af foreningens medlemmer står nu på listen over modtagere af en reminder på e-mail nogle dage før et arrangement i Fugleforeningen. Men mange flere kunne jo med fordel benytte sig af denne service. Hvis du har lyst til at prøve det, kan du bare sende en mail til undertegnede. Din mail-adresse videregives ikke til andre, og den vil ikke være synlig på den fremsendte reminder. Du kan til enhver tid melde fra igen. Du sender bare en mail til undertegnede, så bliver du slettet fra listen. Med venlig hilsen: Carl Hammer toldhus@pc.dk

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseĂŚndring, men returneres med oplysning om ny adresse.

40

En levende hobby  

Ringkøbings Fugleforenings foreningsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you