Page 1

En levende Hobby 14. Årg.

Nr. 2

Marts 2011

Bestyrelsen skriver Foredrag H.C. Andersen Aktivitetskalender Redaktør skifte Generalforsamlingen Formandens beretning Stop med frøsalg Vinterfodring Marked Assentoft - -

Side 5 Side 7 Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 Side 23 Side 36 Side 38


2


BESTYRELSE Leo Andersen Skolevej 24 6950 Ringkøbing NÆSTFORMAND/ John Munk Pedersen KASSERER: Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk SEKRETÆR: Orla Krogsgaard Elmeallé 14A 6933 Kibæk BEST. MEDLEM: Mads Schmidt Rylen 8 6920 Videbæk BEST. MEDLEM: Mikael Pedersen Vinkelvej 7, Grønbjerg 6971 Spjald BEST. MEDLEM Lilly Skovbo Røjkumvej 1, Røjkum 6971 Spjald SUPPLEANT: Kaj Jensen Stationsvej 30, 6920 Videbæk FORMAND

Tlf: 97324519 E-mail: leo-merete@webspeed.dk Tlf: 97381701 / 24815808 E-mail: johnmunk@live.dk Tlf: 97191266 E-mail: sokrogsgaard@hotmail.com Tlf: 26142285 E-mail: schmidtmads@ymail.com Tlf: 97384744 E-mail: vinkelvej6971@hotmail.com Tlf: 97382208 E-mail: skovbo-hoejmose@mail.dk Tlf: 97172098 E-mail: kajjensen@os.dk

*********************************************************************************************************************

REDAKTØRER:

HJEMMESIDEREDAKTØR:

Christian Madsen Koustrupvej 1, Velling 6950 Ringkøbing

Tlf: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk

Carl Hammer Toldhusvej 5, Stauning, 6900 Skjern

Tlf: 97369198 / 24248474 E-mail: toldhus@pc.dk

Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee 6950 Ringkøbing

Tlf: 97335249 E-mail: ner@fam-rindom.dk

www.roff.dk Forsidebillede: Børnehaven ved H. C. Andersen

-3-


Udstillingsudvalget: Kontaktperson: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363 / 51246774

Markedsudvalget: Kontaktperson: Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee

Tlf: 97335249

Lokal 1. opdræt: Kontaktperson: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted

Tlf: 24911078

Sponsorannoncepriser: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 300,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2012

4


Bestyrelsen skriver..............! Året er godt igang med arrangementer og vore fugle forbereder sig også til forår og sommer med æg, unger osv. Vi andre tobenede går vel og ønsker at vi snart skal synge " Når vinteren rinder i grøft og i grav .... ". Siden sidst har der været medlemsmøde om papegøjer, som referes andet sted i bladet. Der har været afholdt generalforsamling, dette omtales også andet sted i bladet. Nævnes skal det her en stærk opfordring fra den afgående formand, at det er livsvigtig for foreningens økonomi og dermed også dens fremtid, at vi skaffer sponsorer og annoncører til vort blad, og senere til Udstillingen. Spørg èn eller flere du kender, handler hos eller er din håndværker osv. kontakt da èn fra bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen med formand Leo Andersen, næstformand John Munk, kasserer Mille Mogensen / John Munk, sekretær Orla Krogsgaard øvrige i bestyrelsen er Mads Scmidt og Lilly Skoubo. Vi byder alle velkomne til årets arrangementer, hvoraf næste løber af stabelen 1. marts Mvh. sekretæren

-5-


Tlf. 97324448 6950 Ringkøbing

6


H. C. Andersen fortæller På vores klubaften tirsdag den 18. januar havde vi besøg af H. C. Andersen fra Vejen. HC, som han til daglig hedder blandt fuglefolk overalt i Danmark, er en kendt opdrætter af store parakitter og papegøjer, heriblandt flere arter, som ikke er så almindelige på det danske marked.

Og HC foretrækker at have flere par af hver art – som grundregel 3 par. For lige at få fuglene på plads straks følger her en oplistning af de arter, som HC p.t. har siddende i de ca. 35 volierer: Der er 6 arter af Amazoner: Finchi, Bodini, Xantalore, Dufresnia, Barbadensis og Vinrøde. Endvidere er der Blåhovedet Dværgara, Guldparakitter, New Guinea Ædelpapegøje, Grå Jaco, Blåbuget Papegøje og Rødkappet Pragtpapegøje. Og så er der 3 arter af Caique: Sortkappet, Rustkappet-gullåret og Rustkappet-grønlåret. Det skal i den forbindelse nævnes,

at flere fugle har fået nye, danske navne for nogle år siden. Sortkappet Caique er kommet til at hedde Sortkronet Korthalepapegøje og Rustkappet Caique hedder nu Orangekronet Korthalepapegøje. Men det er meget svært at få aflivet gamle, indarbejde og velfungerende navne. Hvis man f.eks. søger på de nye navne på www.fuglemarkedet.dk kommer der ikke et eneste match, mens der kommer masser af respons på de gamle navne. Som det kan fornemmes af ovenstående, så er parcelhusgrunden i Vejen godt fyldt op. Det går meget op i fugle i den familie, og det er en fælles interesse for HC og hans kone Linda. Et naturligt spørgsmål i den sammenhæng vil være: Hvad med naboer og støjproblemer? Nogle af de omtalte arter er jo ikke mest kendt for deres støjsvaghed.

-7-


Her er plads til DIN arbejdsplads!

Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002 8


HC erkender, at der for en del år siden var lidt problemer med en naboklage. Men det blev der fundet en løsning på. I samråd med kommunen blev der bygget en ca. 20 cm tyk støjreducerende væg, beklædt med eternit på den ene side og stålplader på den anden. Hulrummet var udfyldt med isolering. Hertil kommer, at det meste af voliererne er overdækket. Der er kun en fri sprække på ca. 1 m midt i anlægget, så støjvæg og overdækning tilsammen giver en kraftig støjreduktion. Voliererne er fremstillet af Bredrammer, og alle volierer har dobbelttråd – også på udvendig side. Før eller siden er der nogle ikke helt flyvesikre unger der får et ben revet ud af kroppen af en forbipasserende kat, hvis der kun er enkelttråd på volierens yderside. Foderet er et kapitel for sig. Der bliver brugt meget blødfoder og ikke så meget tørt frø. Opblødt frø, forskellige frugter, specialfremstillet kage, Tropical Patee fra Orlux m.m. Og alt foder skiftes hver dag.

fra dagen før smides ud til de vilde fugle. Et stort tema for Linda og HC, og som også blev kastet ud til debat på denne klubaften, er håndopmadning. Skal man håndopmade unger? Omkring dette emne har der i flere omgange kørt en lidt ophedet debat både i LDF-regi og i ”Dansk Fuglehold”. Nogle har kunnet mande sig op til at foreslå, at al håndopmadning skulle forbydes. Det skulle ikke være lovligt at knytte fugle så tæt til mennesker – så hellere lade ungerne dø i kassen, hvis forældrene ikke ville eller kunne passe dem. Det har også ved en enkelt lejlighed været postuleret, at håndopmadede fugle ikke er i stand til at reproducere sig selv. Det sidste er dog modbevist gennem utallige praktiske eksempler. HC er ikke af denne mening, og ingen blandt tilhørerne delte den ovennævnte opfattelse. Tværtimod har Linda og HC et større håndopmadningsprogram hvert år. Dels med egne unger, som forældrene ikke vil passe, men der er også hjælp at hente for andre, som kommer i denne situation. En henvendelse til HC kunne godt redde et par fugleunger, hvis problemet opstår. Der er lige en bemærkning i den forbindelse.

Doseringen tilpasses, så alt foder -9-


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

10


Håndopmadede papegøjer bliver ind imellem købt af folk, som gerne vil have en enkelt tamfugl siddende i et bur i stuen. Til kommende papegøjeejere følger der et par gode råd med: hvis du er hjemmefra hele dagen, så køb altid 2 fugle. Det er ikke godt for mennesker at sidde i isolation – og det er det heller ikke for papegøjer. Og hvis der ikke er tid eller mulighed for daglige flyveture udenfor buret, så skal det være så stort, så fuglene kan flyve deri. Der er en grund til, at de har vinger. Til sidst rejste HC en debat om problemer med medlemstilbagegang i nogle fugleforeninger. Flere steder slår man fugleforeninger sammen for at få et større rekrutteringsgrundlag til bestyrelse og udvalg og for bedre at kunne løfte større arrangementer, som f.eks. fugleudstillinger. I hans eget område er 3 fugleforeninger slået sammen til en.

Man kan dog ikke sige, at Ringkøbing & Omegns Fugleforening mærker denne problematik. Medlemstallet er højere end for de fleste andre byer af tilsvarende størrelse. Men derfor skal man jo stadig og altid tænke på foreningens udvikling fremover. HC henledte opmærksomheden på de mange, der har en enkelt eller et par fugle siddende, og som ikke er medlem af en fugleforening. Mange af dem kunne gøres mere interesserede i fugle og måske vil nogle melde sig ind i en forening – til glæde både for dem selv og de andre medlemmer. Man kunne forestille sig et specielt arrangement for den type fugleholdere – eventuelt i forbindelse med fugleudstilling eller –marked, hvor der i annonceringen gøres specielt opmærksom på dette tiltag. Mange tak til HC for et interessant foredrag med debataften.

- 11 -


LEM PRODUKTHANDEL Jørgen Noesgaard Kildevej 21 Tlf. 97341180 Mobil: 23312880 NÆSTE BLAD Maj 2011 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 20. April 2011

12


GRILL-STEDET V/ Brejningkrydset Ringkøbingvej 72 6971 Spjald Tlf. 97 38 18 28

Her er plads til DIN arbejdsplads!

- 13 -


Klubaften Tid: Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 Sted: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Denne aften er tænkt som en debataften, hvor alle emner kan tages op. Det kan være foreningsspørgsmål eller spørgsmål vedr. specielle fuglearter, fuglehold i almindelighed, den kommende ynglesæson o.s.v. Vel mødt til en god debataften.

Fuglemarked!! Ringkøbing og Omegns Fugleforening afholder fuglemarked i samarbejde med Bodil og Kristian Vinkel. Tid: Søndag den 27. marts kl. 10.00—16.00 Sted: Lambækvej 61, Højmark, 6940 Lem St. Tlf.: 9734 3138 Køb—salg –bytte. Alle private fugleholdere kan vederlagsfrit og uden forudgående tilmelding møde op og sætte eventuelle overskudsfugle til salg. Du er også velkommen til bare at kigge.

Ophørsudsalg ! Denne dag holder Bodil og Kristian OPHØRSUDSALG på restlageret i deres butik med fuglefrø og tilbehør. Så kom med fra starten og gør en god handel. Se separat annoncering andet sted i fuglebladet.

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med andre medlemmer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRET AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 18. jan.kl. 19.00

Klubaften Foredrag papegøjer parakitter

H.C. Andersen, Vejen Se omtale side 14

Tirsdag 1. feb. Kl. 19.00

Generalforsamling

Tirsdag 1. marts kl. 19.00

Klubaften Spørgsmål på kryds og tværs

Søndag 27. marts Kl. 10 - 16

Fugle / marked

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

Søndag 29. maj Kl. ?

Lokal voliere vandring.

Jens Moseby, Ulfborg, m.fl. Opdateres senere.

Tirsdag 30. aug. Kl. 19.00

Tilmelding for Udstillere.

Søndag 4. sep. Kl. 10 - 16

Åben voliere dag.

Hvem vil gerne tilmelde sig?

Fredag 7. okt. Kl. 13.00

Opstilling og aflevering af fugle.

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Lørdag / Søndag 8./9. oktober

Udstilling

Alkjærskolen Søibergvej, Ringkøbing

Tirsdag 8. nov. Kl. 19.00

Klubaften

Tirsdag 6. dec. Kl. 19.00

Klubaften med pokaloverrækkelse og bankospil samt gløgg og æbleskiver.

Generalforsamling og alle klubaftner foregår: Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing Tlf.: 97325530 - 15 -


Et blad vendes ….. Den 17. januar 2011 modtog bestyrelsen et brev som startede således: ”Jeg har nu efter grundige overvejelser besluttet at stoppe som redaktør af vores medlemsblad. Jeg mener efter 12 – 13 år som redaktør er det næsten min pligt at overlade jobbet til en anden”! Det var Christian Madsen – foreningens redaktør, som havde sendt dette brev. Normalt er det ikke det Christian plejer at skrive – da han fortrinsvis har stået for at skrive og digte til foreningsbladet. Efter at have læst dette er det med al respekt, at bestyrelsen takker Christian for sit store engagement. Og vi har forsøgt at finde lidt frem fra gemmerne: Christian blev valgt ind i den første bestyrelse d. 19.05.1998 og han fortsatte indtil ordinær generalforsamling afholdt d. 28.02.2006. I den mellemliggende periode har Christian været til stede ved hvert eneste bestyrelsesmøde og iflg. protokollen så har han taget sin del af de opgaver der har været. Desuden har Christian haft alle kasketterne hvad angår bestyrelsesposter. Det er rigtig godt gået og dejligt at se, at Christian stadig er engageret og har ideer på bedding. At Christian fik interessen for fugle skyldes formodentlig en tilfløjet kanarie – som var skyld i at der hurtigt kom flere fugle til. Christian er endvidere citeret for følgende: ”fugle er facinerende” og det er ganske vist at Christian stadig har stor lidenskab for fugle. Netop nu er han ved at udvide bestanden derhjemme. Godt at han er gift med Gerda – en meget tålmodig kvinde – som lader ham udfolde sig! Christian har også trukket et stort læs da der skulle laves udstillingsbure samt skaffes containere. Når udstillingerne skal stables på benene – ja så er Christian der også. Han bevarer overblikket og har styr på tingene. Han har et stort netværk – og når det regner på præsten ja så drypper det på degnen – og der er gennem tiderne faldet meget godt af til foreningen. 16


Medlemmer har udtalt sig om, at der i de første år var stor fremgang i foreningen og der blev lavet et stort stykke arbejde. Det var sjovt at arbejde sammen med Christian og alle ville fremad. Det er dejligt at have med Christian at gøre. I kraft af at han har været med i foreningen siden opstarten, så har han en viden om stort set alt – og man kan altid spørge ham til råds. I de sidste 12 – 13 år har han desuden stået for nok Danmarks flotteste fugleforenings blad. Der er mange foreninger som er misundelige på det han leverer. Og hvis det kniber med ”forfattere” ja så er Christian heller ikke bleg for selv at finde noget interessant at skrive om. Vi vil gerne fra bestyrelsen sige dig – Christian – tak for det store arbejde du har lagt i foreningen og vi håber, at du vil nyde dit otium sammen med fuglene og din familie på Koustrupvej. Bestyrelsen

Som i kan se af ovenstående artikel har jeg valgt at trække mig tilbage som redaktør af vores medlemsblad. Jeg har meddelt Bestyrelsen at jeg laver marts og maj bladet, derefter er det op til den nye redaktør hvordan bladet skal se ud fremover. Men jeg er meget glad for at bladet bliver overtaget af Lilly Skovbo samt at Carl Hammer stadigvæk er med på ”sidelinjen”. Der er ikke nogen tvivl om, at I fortsat vil få et flot blad. Lilly lavede vores udstillingskatalog sidste gang, med et flot resultat. Jeg har meddelt Bestyrelsen samt den nye Redaktør at jeg naturligvis står til fuld rådighed hvis der skulle blive brug for hjælp til bladet. Jeg vil takke alle for den store opbakning jeg har fået igennem årene, samt alle de fantastiske gode fuglevenner man har fået for livet, ikke kun i foreningen, men også alle de fuglevenner som jeg har kontakt med ude omkring. Mvh. Christian Madsen - 17 -


Generalforsamling Ringkøbing og Omegns Fugleforening d. 1.2.2011 Valg af dirigent: Bjarne Raabjerg Christensen Formandens beretning: Se bilag. Beretningen blev godkendt. Fremlæggelse af protokol: Protokollen var tilgængelig for alle – ingen kommentarer til denne. Fremlæggelse af regnskab: Tage gennemgik regnskabet. Det blev pointeret vigtigheden af sponsorater – da det er med til at opretholde balancen. Desuden opfordres til, at der er flere der hjælper til med at finde sponsorerne. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag: Forslag til præmier: Der skal kun gives præmier til fugle med unger eller unger alene og så skal det være sådan, at dommeren kan sige for eksempel, at der ikke er nogle der er gode nok til guld måske heller ikke sølv eller bronze. Så skal præmien ikke ud det år. De øvrige fugle uden unger kan bedømmes med guld – sølv – bronze, og få et bevis uden pokal. Der er udstillingsregler og der gives vandrepokal, guld, sølv, bronze i udstillingsklassen og opdrætsklassen. Disse regler skal revideres – det gør Nik og Michael. Efterfølgende lægges disse på hjemmesiden. Hvis der er nogle ideer/forslag til udstillingsreglerne – så skal disse sendes til Nik. Evt. kontakte de andre foreninger i regionen og ”lure” deres udstillingsregler. Besparelse: kunne evt. lade erstatningspokalen udgå – desuden kunne vi godt nøjes med rosetter i guld – sølv – bronze. Pt. er der dog ingen penge at spare da vi allerede har pokalerne. Men hvis de skal erstattes er de dyre.

18


Forslag til vedtægtsændringer: Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Disse burde vælges på generalforsamlingen – så vi undgår, at dette først sker ved konstitueringen af bestyrelsen. Desuden bør der ikke ligge 2 poster på samme person – f.eks. formand og kasserer. Der nedsættes et bestyrelsesudvalg som retter/korrigerer vedtægtsændringerne. Forslag til kontingentforhøjelse: for at undgå, at der skal indhentes sponsor/tombola gevinster. Der foreslås at kontingentet forhøjes med 25,- og at disse går til tombolaen. Kontingent for næste år: Stiger til 350,00 kr./voksen og 125,00 kr./junior. Valg af bestyrelse: 3 på valg: Tage Holdensen, John Munk Pedersen, Niels Erik Rindom. Tage og Niels Erik modtager ikke genvalg. John modtog genvalg. Leo Andersen og Lilly Skovbo blev valgt til bestyrelsen. Valg af bestyrelses suppleanter: Kaj Jensen modtog genvalg. Valg af revisor: Niels Henrik Trankjær modtog genvalg. Valg af revisorsuppleant: Tage Holdensen blev valgt. Eventuelt: Tage Holdensen overleverer og hjælper den nye kasserer. Forslag til at medlemsbladet bliver sendt elektronisk. Dette er selvfølgelig fremtiden, men lige pt. bliver det ikke aktuelt. Forslag til at foreningen indkøber nye sweatshirts og/eller t-shirts. Man kan evt. forespørge medlemmerne om de er interesseret i at købe sådan en t-shirt.

- 19 -


Formandens beretning 2010 Den 16. januar var det Ringkøbing Fugleforenings tur til at afholde det Nordjyske fællesmøde. Der var deltagelse af 7 Fugleforeninger og der var 5 fraværende. Foreningerne drøftede forskellige aktiviteter og om eftermiddagen var der besøg af 3 mand fra LDF. Den 19. januar blev der afholdt filmaften og evaluering af udstillingen. Den 4. marts – foredrag: Klargøring til en ynglesæson. Det var Poul Erik Nielsen fra Bryrup der fortalte. Der blev drøftet foder, vitaminer, mineraler og sygdomme. Derudover blev der vist lysbilleder. Den 14. marts var der markedsdag hos Bodil og Kr. Vinkel. Det var muligt at købe og sælge fugle og desuden var der mulighed for at gøre en god handel i den velassorterede butik. Den 25. marts var Bent Anthonisen, Ringkøbing foredragsholder. Det handlede ikke om fuglevinger, men om flyvemaskiner m.m. Dog var fremmødet meget skuffende. Den 30. maj var der lokal volieretur. Foreningen besøgte to af vore medlemmer. Det var Arne Kristensen, Astrup samt Gunvor og Ingolf Lauridsen i Rækker Mølle. Den 21. august kom Ikast Fugleforening på besøg hos 4 fugleholdere i vores forening. Den 22. august indtog vi så Vejle og omegn. Vi besøgte 4 fuglevenner som alle åbnede deres haver for et besøg fra Ringkøbing. Deltager antallet var noget begrænset, men de der deltog, fik en rigtig god dag. Den 2. september var der tilmelding og opsamling til udstillingen. Den 5. september afholdtes der åben volieredag. Ringkøbing deltog med 3 fugleholdere der havde åbnet deres volierer denne dag og det var en stor succes med mange besøgende.

20


Den 3. oktober var der arbejdsdag hos DLG. Det blev lavet lys armatur og disse var sponseret af Velfac med hjælp fra Chr. Madsen. Det var Helle fra Grindsted der kontrollerede at 0,1 og 1,0 var blevet parret rigtigt. Det var en god og hyggelig dag. 9.-10. oktober stod i udstillingens tegn. Igen i år blev der arrangeret en stor og flot udstilling, som vi alle kan være stolte og godt tilfredse med og det er takket være alle de der har været aktive og har bidraget med opstilling, nedtagning og tilrettelæggelse af udstillingen. Det gik rigtig godt. Det økonomiske resultat blev på over 7.000,00 kr. Det er meget vigtigt, at vi fremover alle giver en hjælpende hånd med til udstillingen for ellers kan det ikke lade sig gøre at afholde et sådant arrangement. Der skal gøres en indsats for at tilvejebringe sponsor annoncer og tombola gevinster, det er jo dette der giver den økonomiske baggrund. Hvis ikke vi er på vagt kan det gå så galt, at foreningen bliver nødt til at købe sig til gevinster eller se sig nødsaget til at bede om kontingent forhøjelse. Der er én ting vi kan være sikre på og det er at omkostningerne til at afholde en udstilling kun vil stige. Så hvis der skal være en udstilling i fremtiden skal alle mand løfte i flok. Den 9. november var John Frikke arrangeret til at fortælle om sin tur til Sydamerika og Antarktis. Den 7. december var der pokaloverrækkelse og julehygge. Traditionen tro blev der denne aften uddelt pokaler fra udstillingen og det årlige banko spil blev afholdt samt indtagelse af æbleskiver og julegløgg. I øjeblikket arbejdes der på at få den gamle container til udstillings materiel udskiftet med en nyere. Desuden arbejdes der også på at få medlemsbladet digitaliseret så den kan sendes som mail til de medlemmer m.m. der måtte ønske dette. Hvis vi gør det så er der en mulighed for at spare portoen. Til sidst opfordres til, at flere melder sig til mail ordningen.

- 21 -


Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

V/ Mette Vang Halkjær Lambækvej 13 Højmark, 6940 Lem st.

97343630

22


www.vinkels-fuglefoder.dk

Butikken lukker

Vi må desværre meddele at vi efter mange svære overvejelser har besluttet at lukke butikken da kundegrundlaget bliver stadig mindre. En stor tak til jer der har støttet os fra dag 1. Der er stadig varer på hylderne og vi bliver ved at holde åben til de er væk. Mange hilsner fra Bodil og Kristian Vinkel

Ret til ændringer forbeholdes. Ring og forhør om lager og åbningstider.

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 mail: b.vinkel@anarki.dk / www.vinkels-fuglefoder.dk Vi har åben når vi er hjemme så ring og aftal tid.

- 23 -


HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg Kontor / værksted: Ørnhøjvej 18, 6971 Spjald Tlf.: 97 38 42 81 ********************************************************

24


Solsikke dobbelt renset 20 kg 199,King Premium parakit 20 kg 198,King premium papagøje 15 kg 198,King premium Trope blanding 20 kg 198,Natural kanarie Lux 20 kg 229,Natural Parakit grov 20 kg 229 Natural undulat lux 20 kg 229,Natural undulat med frugt 25 kg 229,Natural kanarie med frugt 25 kg 220,Hvis der er special ønsker på frø eller andet, spørg og vi vil se om vi kan hjælpe.

Laubjergs Planteskole & Rosenhave Borkvej 18 - 6950 Ringkøbing Tlf.: 97330236 Www.laubjergs-rosenhave.dk Åbningstider: Man-fre kl.9-17 Lør-søn og helligdage kl.9-16 - 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 43 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


LOKAL 1. OPDRÆT 2010 ************************************************ Fuglen’s navn:

Opdrætter:

Dato:

Cloncurry parakit Barnardius barnardi macgillivrayi

Jens Jørn K. Sørensen 18/03-2010 Hee

Solparakit Aratinga solstitialis

Christian Madsen Velling

30/06-2010

Rødgumpet bulbul Pycnontus cafer

Per M. Pederesen Ulfborg

07/09-2010

Lille Gultoppet Kakadue Cacatua sulphurea sulphurea

Carl Hammer Stauning

18/09-2010

****************************************************

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Christian Madsen, tlf. 9732 2561 eller e-mail acm@post12.tele.dk

Bestilling af ringe Faste årsringe kan udleveres fra 1. november året før. Ringene kan købes på en af følgende måder: 1. Ved at benytte girokort, konto 331-6661. Girokortet udleveres af en fugleforening tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 2. Ved at benytte Home-banking. Beløbet indsættes på kortart 01, kreditornr. 3316661. I meddelelsesfeltet oplyses ordrenummeret samt antal af det bestilte. 3. Ved at sende en check samt en bestillingsliste direkte til: Ringsalget v/Jørgen Møller Hansen, Åvænget 4, 7800 Skive. 4. Ved at sende frimærker svarende til betalingen for det bestilte samt en bestillingsliste til Ringsalgets adresse. Frimærkerne må gerne være af større værdi end 5,50 pr. stk. 5. Ved at henvende sig på Ringsalgets adresse. 6. Ved at bestille pr. telefon, 9754 7326, eller e-mail, ringsalg@ldf-net.dk Det bestilte sendes, når beløbet er modtaget. Ovennævnte vejledning fremgår af LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk under ”Ringsalg”, hvor man også kan se et ringkatalog i pdf-format. Redaktørerne for dit lokale fugleblad ”En levende hobby” er behjælpelige med valg af de rigtige ringstørrelser. En tidlig bestilling af faste årsringe giver lave ringnumre, og man undgår, at en ringstørrelse er udsolgt, når man skal bruge den. 28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7 Grønbjerg, Spjald Tlf. 97384744

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 97191266

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 97342506

Rosa Bourks Blåstrubbet conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 97333804

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet Tyrkis græsparakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 97341330 21204830 John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738170 24815808

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker – Tømrer – Murer – Beton – Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

************************************************

DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…! Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver.

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter.

VESTJYSK PLANTECENTER

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

30


Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5 Stauning 6900 Skjern Tlf. 24248474

Opdrært af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 75320638

Rosella parakit Stanley parakit Elegant Bjerg Lori Græsparakitter

Per Kirkeby Refskovvej 42 7620 Lemvig Tlf. 61749793 kirkeby92@live.dk

Undulater Bourks parakitter Kanarier Nymfe parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 97335363 - 51246774

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 97172098

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer. Nu er kongresprogrammet for lørdag den 12. marts 2011 færdigt Vi synes selv, at det er et rigtigt flot program, som vi har i år. Workshops: Redaktørmøde med indlæg om at lave foreningsblad, Den gode udstilling, Fuglefotografering, Papegøje adfærd og kommunikation. Klimaforandringer og fuglenes evolution, Fugleforedrag om siskener, Australske parakitter, Duer og vagtler meget mere. Se det fulde program samt priser og tilmeldingsmuligheder her Kongressen holdes ligesom sidste år på: Severin Kursuscenter Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Tilmelding sker gennem din lokale fugleforening Venlig hilsen og på gensyn i Middelfart Bestyrelsen LDF

32


Hvide Sande El Center - Parallelvej 66 - 6960 Hvide Sande Tlf: 97 31 13 31 www.hsec.dk mail: info@hsec.dk

Vesthimmerland Fugleforening: Sælges. Rosenhovedet dværgpapegøjer grønne. 1,1 avlspar fra 09.(har haft 6 unger i 10) 200 kr. Børge Poulsen. Aars 9862 3440 / 4092 0454. Sælges 1,1 alm rossella store kraftige fugle Dværgpapegøjer Sorthovedet i Natur. 2010 Rødhovedet i Natur Voksen og unger Rosenhovedet i diverse mutationer Thomas Skov 40735049

Nordvestjydsk Fugleforening Sælges: Husfinker fra 2010 – 250,- kr. pr par. Kristian S. Andersen, 2947 4597 Sælges: 0,4 Rødgumpet samt 3,0 Gulgumpet Diamantfinke (2009-10) 200,- kr./stk. eller 350,- kr/par.; 0,3 Safranfinke (10) 400,- kr/stk.; 2,3 rubino Sangparakit 250,-kr./stk eller 400,kr./par.; 1,2 Prinsesse-parakit (10) 350,- kr./stk eller 600,- kr./par.; Kanarier 75,- kr. pr. stk. I bytte kan indgå 0,2 Rødhovedet Gouldsamadine. Købes: 0,1 Stillits, 1,0 Brunbrystet Sivfinke, 1,0 Safranfinke, 0,1 Rød Pennant (min. 2 år med fast årsring). Jens Sønderby, Feldborg, Tlf. 97 47 64 18/ 61 75 27 58

- 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: CHRISTIAN MADSEN KOUSTRUPVEJ 1, 6950 RINGKØBING TLF: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk 1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Sælges: Mangefarvet Sangparakitter, unger 2010 Rødbrystet græsparakitter, unger 2010 2.0 Alm. Sangparakit 3.1 Lutino Sangparakit Lis og Tage Holdensen Tlf. 97342506 Købes: 0,1 Pennant 07-09, 0,1 Cloncorry 07-09, 0,1 Sangparakit grøn. Sælges: 0,1 Adelaide 2010 dna testet, 0,1 Rosella Rubino, 0,1 Rosella Opalin, 1,0 Alm. Rosella 2009, 2,0 Blå Pennant 2010, 1,1 Blå Sangparakit 2009, 1,1 Blå Opalin Sangparakit, 0,2 Blå sangparakit 2010, 3,3 Albino – Pastel / Opalin Sangparakit 2010, kan bruges til nyt blod til albino og blå Opalin. Byttes: 0,1 Gedeparakit grøn 2010, med anden 01 gedeparakit grøn Orla Krogsgaard, Kibæk, sokrogsgaard@hotmail.com tlf. 97191266 – 40259858. Sælges: 0,1 Solparakit fra foråret 2010 kr. 2500,- Christian Madsen 97322561 - mail acm@post12.tele.dk

34


Fugleforeningen Skive Salling og Fjends Sælges:Jeg har 1.2 japanske vagtler til salg. Hanen er gulperlet, hønsene natur i 2 forskellige. Vant til udevoliere. Pris kr. 150,Undulater, alm. Spangle mauve/himmelblå, hanner Pris kr. 50,Gitte Overgaard tlf 86646484 gittejade@live.dk Sælges: 1,0 rosakakadue fra 10 - 2,0 rosakakadue fra 02 Unger alm prinsesser fra i år Brian Andersen tlf 60930211 Sælges: 7 Stk kanariefugle sælges i et bud 350 kr med bur 400 kr er volier fugle. 18 Undulater 8 hanner + 8 hunner + 2 unger sælges i et bud 400 kr er voliere fugle. Papegøjestander som ny 300 kr. Henrik tlf. 20160167

Mariagerfjord Fugleforening Sælges: 1,1 hooded parakit (mangler nogle negle) 1800,Finn Nielsen 98-557199 Sælges: 1.1 Gul / Split prinsessse parakit fra 10 1.1 Svale parakit fra 10 1.1 Rosa bourkes fra 09 1.1 Robino bourkes fra 10 3 Lutino Bourkes fra 10 3.3 Hvide kanarie fra 09-10 15 stk Gule Kanarie Rimet og Indsiv Elmer jensen Tlf.29762276 Jammerbugt Fugleforening. Sælges: Unger fra 2010. 1,0 Gulsidet Conure og 4,3 Rødbuget Conure alle med DNA test. Bjarne Nielsen, Tlf. 98238660 / 21748960, Email: bnhalvrimmen@hotmail.com Sælges: Rosenhovedet dværgpapegøjer Grøn / lotino , Grønne , Lotino hunner 0,6 Mexikanske husfinker, 1,0 Mexikansk husfinke, 1,0 Gråsisken, 0,2 Gråsisken 2 stk. Rødbugede conure ej testet Per Hansen, Rugmarken 19, 9690 Fjerritslev Tlf. 9823 3198 eller 2298 1022

- 35 -


Vinterfodring

Den usædvanligt hårde vinter går hårdt ud over naturens fugle. Det er ikke let at grave noget spiseligt frem af den frosne jord.

Skal man vinterfodre?

Vindrossel

Det hævdes, at bestanden af vilde fugle ikke påvirkes af fodring om vinteren. Den genvinder hurtigt det tabte terræn næste ynglesæson. Hvis man vælger at fodre, gør man det alene for sin egen skyld. Måske er der noget om snakken men jeg vælger nu alligevel at fodre de vilde fugle om vinteren. Det egoistiske motiv er for mig helt legalt. Vintertiden giver en fantastisk mulighed for at se lidt sjældnere fugle. Fra mit arbejdsbord ved vinduet kigger jeg direkte over på foderbrættet ca. 5 m derfra. Og kameraet står klar i vinduet. 36

Skovskaden er en laban - men flot.

1,1 Dompap


Efter morgenfodringen i fuglehuset, bliver affaldsfrøene smidt ved foderbrættet i haven. Vinterfodringen indebærer godt nok, at græsplænen på dette sted ligner en køkkenmødding, til foråret. Men hvad pokker - når dyngen er fjernet og der er sået lidt nye græsfrø, så bliver skaden hurtigt genoprettet. Det opvejes rigeligt af de oplevelser, som synet af de mange vilde fugle giver. Kulden tvinger fasanerne til at komme helt tæt på. Der kommer også skovduer og tyrkerduer og så er der de frække skovskader. Af andre gæster i denne vinter kan nævnes: solsort, skovspurv, rødkælk, musvit, blåmejse, grønirisk, bogfinke, sjagger, vindrossel, munk, guldspurv, jernspurv, gærdesmutte, fuglekonge, Dompap, Kvækerfinke, Stær.

Rovfugle: Og så er der jo rovfuglene. Dem ser vi ikke gerne i nærheden af vore volierer, men de tiltrækkes også af vinterfodringen. Vi må erkende, at vores fodring om vinteren også omfatter næste led i fødekæden. Pludselig er den der. Som et lyn slår den ned på en lidt for langsom solsort, der ikke har en chance for at undslippe. Det er en spurvehøg - en han kan man se på det rødlige bryst. Det er et lille drama, der udspiller sig for øjnene af den overrumplede tilskuer, der dog når at gribe kameraet og få et par billedet før høgen flyver af sted med det ret store bytte.

- 37 -


Nordens største fuglemarked Randers Fugleforening afholder Nordens største Fuglemarked: Søndag den 3.april 2011 i Assentoft Hallerne, Stadionvej 41, 8960 Randers SØ. Igen i år vil der være to haller fyldt med fugle Endvidere er der et stort antal PR- og salgsstande med alt til fugleholdet. Mad og drikkevarer kan købes Markedet er åbent fra kl. 8.00 til 15.00, der gøres dog opmærksom på, at fugle ikke kan indleveres efter kl. 10.00. Sælgere fra kl. 8.00—10.00 kr. 40,- ell. 6 euro Besøgende fra kl. 10.00—15.00 kr. 20,- ell. 3 euro Bestilling af stand: Henrik Jensen tlf. 2814 4301 f/Randers Fugleforening, 60 år i 2010 Bent M: Sørensen 2175 4293 OBS! Næste marked er 13. november 2011

38


Søe-Knudsens Printerservice Nu farveprint fra 80 ører/A4 side i rimelige oplag efter brugbar fil!..’

Benyt dig af vores lokale leverandører: Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Laubjergs Planteskole Dyrecenter Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseĂŚndring, men returneres med oplysning om ny adresse.

40

En levende hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you