Page 1

En levende Hobby 13. Årg.

Nr. 5

Sep. 2010

Bestyrelsen skriver Volieretur til Vejle Åben voliere 2010 Aktivitetskalender Information fra LDF Tilmelding udstilling Tilmeldingsblanket Tilmelding af informationer på mail Udstillinger - -

Side 5 Side 7 Side 13 Side 15 Side 16 Side 19 Side 20 Side 33 Side 38


2


BESTYRELSEN FORMAND / KASSERER: NÆSTFORMAND:

SEKRETÆR:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM:

BEST. MEDLEM

SUPPLEANT:

Tage Holdensen Tlf: 97342506 / 29412299 Bakkedraget 35 E-mail: t.holdensen@mail.tele.dk 6940 Lem John Munk Pedersen Tlf: 97381701 / 24815808 Ladegårdsvej 3 E-mail: johnmunk@live.dk 6920 Videbæk Orla Krogsgaard Tlf: 97191266 Elmeallé 14A E-mail: sokrogsgaard@hotmail.com 6933 Kibæk Mads Schmidt Tlf: 26142285 Rylen 8 E-mail: schmidtmads@ymail.com 6920 Videbæk Mikael Pedersen Tlf: 97384744 Vinkelvej 7, Grønbjerg E-mail: vinkelvej6971@hotmail.com 6971 Spjald Niels Erik Rindom Tlf: 97335249 Grævlingevej 10, Hee E-mail: ner@fam-rindom.dk 6950 Ringkøbing Kaj Jensen Tlf: 97172098 Stationsvej 30, E-mail: kajjensen@os.dk 6920 Videbæk

*******************************************************************************************************************************

REDAKTØRER:

Christian Madsen Koustrupvej 1, Velling 6950 Ringkøbing Carl Hammer Toldhusvej 5, Stauning, 6900 Skjern

HJEMMESIDEREDAKTØR:

Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee 6950 Ringkøbing

Tlf: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk Tlf: 97369198 / 24248474 E-mail: toldhus@pc.dk Tlf: 97335249 E-mail: ner@fam-rindom.dk

www.roff.dk Forsidebillede: Corona kanarie på rede. ”Det kan godt blive lidt hedt i solen”. -3-


Udstillingsudvalget: Kontaktperson: Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee

Tlf: 97335363

Markedsudvalget: Kontaktperson: Niels Erik Rindom Grævlingevej 10, Hee

Tlf: 97335249

Lokal 1. opdræt: Kontaktperson: Bjarne Raabjerg, Lynghedevej 7, Grindsted

Tlf: 24911078

Sponsorannoncepriser: 1/1 Bagside aftales. 1/1 Indv. forside og indv. bagside aftales. 1/1 Kr. 1200,- 1/2 Kr. 600,1/3 Kr. 400,-

1/4 Kr. 300,-

Bliv medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening. Foreningen blev startet 19. Maj 1998 med det formål at samle folk med interesse for volierefugle og udbrede kendskabet til denne form for fuglehold. Foreningen har et tæt samarbejde med andre fugleforeninger og er tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Som medlem kan du deltage i foreningens foredrag og voliere ture ca. 1 gang om måneden samt få gode råd om pasning og pleje af fugle samt evt. volierebyggeri. Du modtager medlemsbladet 6 gange årlig med mange informationer og artikler. Årlig kontingent: Voksen kr. 300,- Junior op til 18 år kr. 125,frem til 1. marts 2010

4


Bestyrelsen skriver................! Siden sidste blad er der arbejdet på at få stablet en mail line med meddelelser fra bestyrelsen op. En del har meldt sig til at få en hilsen, når der sker noget i foreningens regi. Mange flere kan være med. Det koster ikke noget, så find papir og kuglepen eller send mail til Tage Holdensen, og tilmeld dig denne service. Se adr. mm. på side tre i bladet. Idemand og inspirator er Carl Hammer, som vi er tak skyldig for aktiv indsats på forskellige fronter i foreningens arbejde. Søndag d. 5. september er der "Åben volieredag" ud over det meste af landet. Fra vores forening er tre steder abne, Ingolf Lauridsen, Dyssevænget 39, Rk. Mølle, Skjern. Kaj Jensen, Stationsvej 30, Videbæk og Kr. Vinkel, Lambækvej 61, Højmark, Lem St. Aflæg dem et besøg og få en snak. Der åben fra kl. 10 - 16. Vi minder om at der i vores kalender kaldes sammen til møde om opsamling og tilmelding til udstillingen 9. - 10. oktober. Udstillingsudvalget har arbejdet med sagen og håber på god hjælp i forbindelse med udstillingen, både opsætning af volierer, pynt mm. om fredagen og nedtagning søndag efter at udstillingen er lukket. Vi opfordrer mange til at tilmelde nogle fugle, så der bliver et bredt udsnit af de fugle som medlemmerne har derhjemme. Vi tror at netop dine fugle vil gøre en forskel. Vær også med til at gøre udstillingen kendt i dine omgivelser, og inviter dem til at komme en af dagene. I forbindelse med udstillingen er der fuglemarked, hvor alle kan komme og købe og sælge, på to betingelser at fuglene er sunde og fremvisningskasserne er rene. Dette er åben lørdag 13-16, søndag 10 - 15. Velmødt og velkommen. Mvh. Sekretæren -5-


Tlf. 97324448 6950 Ringkøbing

6


Volieretur til Vejle Søndag d. 22.august havde vi arrangeret en tur til Vejle og Omegn, og trods få tilmeldinger blev det alligevel en dejlig tur. Vi mødtes hos Leo Hansen kl. 10, hvor Sydøstjysk Fugleforening var vært ved lækkert morgenbord. Hos Leo så vi bla. zebrafinker, sivastrilder, svaleparakitter, hooded parakitter. Da vi skulle videre fulgte Leo os videre hen til Jørgen Erik Petersen, som havde fundet nogle flere fuglevenner, som var villige til at bruge en dag på ROFF’s volieretur. Jørgens volierer, som fylder det meste af haven, er beboet af skægmejser, ringastrilder, maskebæltefinker, maletastrilder, diamantfinker, sommerfuglefinker og flere andre forskellige småfugle. I alle de forskellige bure er der unger, så han er godt tilfreds med årets ”høst”. Da vi nærmere os frokost viste Jørgen os så videre til Kaj Villy Nielsen, hvor vi kunne indtage vores madpakker under overdækkede terrasser. Heldigvis viste vejret sig fra sin flotteste side og vi havde solskin hele dagen. I Kajs have så vi bla. undulater, dværgpapegøjer, pennanter, rosella, ildvinget-, konge-, blommehovedet parakitter.

-7-


Formidling af foder og udstyr til fugle

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem st. Tlf. 97343138 - Mail b.vinkel@anarki.dk www. vinkels-fuglefoder.dk

Henrik’s Produkt Tim / Lomborg Mølgaardsvej 2 Tim Tlf. 97333092 Bil 40133092

Højteknologisk maskinpark. Dreje-, fræse, og borebearbejdning på 3- holds drift. Bearbejdning af alle ståltyper. Mere end 30 års erfaring. Kval.styring iht. DS/ISO 9002 8


Sidste besøg på ruten var hos Ludvig Dall som har en hel park, han selv har bygget op gennem de sidste 28 år. Vi blev vist rundt og fik fortalt om alle de forskellige planter og søer. Ind i mellem det hele er der volierer forskellige steder, både til småfugle og parakitter, men også til div. ænder, gæs og høns. Ludvig er en meget aktiv mand, som hellere vil bruge tid i haven, frem for middagslur på sofaen. Han har desuden etableret en kolonihaveforening på grunden. Efter den store rundvisning, sluttede vi af på terrassen med kaffe og kage samt hyggelig snak. En god afslutning på en dejlig dag. Tak til vores fugle venner i Vejle og Omegn.

Tilføjelse: Internettet ville desværre ikke rigtig som vi ville denne aften, med hensyn til at overføre billeder fra turen. Men vi råder bod på dette til næste medlemsblad. mvh Michael / Christian -9-


RINGKØBING

PLUS POLERING VINDUESPOLERING...DEN HALVE RENGØRING

TLF: 9733 0382

MOBIL: 2485 0312

10


GRILL-STEDET V/ Brejningkrydset Ringkøbingvej 72 6971 Spjald Tlf. 97 38 18 28

meldgaard ENGROS • Askelund 10 • 6200 Aabenraa • Danmark • www.engrosfoder.dk

- 11 -


LEM PRODUKTHANDEL Jørgen Noesgaard Kildevej 21 Tlf. 97341180 Mobil: 23312880 NÆSTE BLAD november 2010 STOF TIL BLADET SENDES SKRIFTLIGT TIL REDAKTØREN SENEST DEN 20. oktober 2010

12


Åben volieredag Også i år arrangeres en landsdækkende "Åben volieredag". Det er søndag den 5. september kl. 10.00 - 16-00 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger står bag arrangementet, hvor en del private fugleholdere i de lokale fugleforeninger landet over vil åbne deres haver / volierer for alle interesserede. Her kan alle får en uformel fuglesnak og hente inspiration til pasning, voliereindretning og opdræt. Tilbuddet gælder ikke kun for etablerede fuglefolk. Alle er velkomne til at stille nysgerrigheden, vise børn / børnebørn en levende hobby, eller bare bruge det som en del af søndagsudflugten.

Besøgsadresserne er: Ingolf Lauridsen, Dyssevænget 39, 6900 Skjern Kaj Jensen, Stationsvej 30, 6920 Videbæk Kristian Vinkel, Lambækvej 31, Højmark, 6940 Lem St. På www.LDF-NET.dk kan du få flere oplysninger om arrangementet samt se en liste over alle besøgsadresser i Danmark. Hvis du alligevel er på udflugt rundt i landet denne dag, kan du jo lige smutte forbi en af deltagerne.

I vores lokalområde deltager 3 af vore medlemmer i arrangementet.

- 13 -


TILMELDING til UDSTILLING Torsdag den 2. september Se side 19 ÅBEN VOLIERE Den 5. september fra kl. 10.00 til 16.00 Se side 13

Ægtefæller er velkomne Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ægtefæller / samlevere / venner til foreningens medlemmer er særdeles velkomne til at deltage i alle foreningens arrangementer på lige fod med andre medlemmer. Blot har de ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. 14


ÅRET AKTIVITETSKALENDER DATO

EMNE

FOREDRAGSHOLDER

Tirsdag 19. jan. Kl. 19.00

Film og evaluering af udstilling.

Medborgerhuset

Torsdag 11. Feb. Kl. 19.00

Generalforsamling Foredrag om fugle.

Medborgerhuset. Se side 23

Torsdag 4. marts kl. 19.00

Klargøring til ny Ynglesæson.

Medborgerhuset Poul Erik Nielsen

Søndag 14. marts kl. 10 - 15

Markedsdag Fugle - frø og tilbehør.

Bodil & Kristian Vinkel Lambækvej 61, Højmark

Torsdag 25. marts kl. 19.00

Film og foredrag. Havet og luften.

Bent Anthonisen, Ringkøbing

Søndag 30. maj kl. ?

Lokal volieretur

Se side 14

Søndag 22. Aug.

Volieretur Vejle og omegn.

Se side 19

Torsdag 2. sep. Kl. 19.00

Opsamling - tilmelding til udstilling.

Medborgerhuset.

Søndag 5. september

Åben volierdag. Kl. 10.00 - 16.00

Lørdag og Søndag 9. - 10. oktober

Udstilling. Fuglemarkedet er for alle, også for ikke medlemmer.

Alkjærskolen, Søibergvej Ringkøbing.

Torsdag 18. nov. Kl. 19.00

Klubaften Emne kommer senere.

Medborgerhuset.

Tirsdag 7. dec. kl. 19.00

Pokaloverrækkelse med julehygge.

Medborgerhuset

- 15 -

Se side 13


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Vi vil under denne rubrik komme med informationer fra LDF om noget af det arbejde som udføres for vore medlemmer. Skrevet af Bjarne Andersen Torsdag, 22. Juli 2010 22:28

Transportautorisation Der er nu faldet dom i den første sag med manglende transport autorisation, ved transport af fugle over 65 km. En fuglehandler blev stoppet af politiet og manglede transport autorisationen som loven foreskriver. Ved kontrollen, der blev foretaget af politiet, forlangte man papir på fuglenes oprindelse, ejernes navn, afgangssted, dato og tid for hvornår transporten var påbegyndt, bestemmelsessted, forventet varighed af transporten i timer og minutter. Da fuglehandleren ikke ville acceptere bødeforlaget på 15.000 kr. endte det med en retssag. Bødekravet blev dog frafaldet, da den efterfølgende retssag viste, at vedkommende havde taget et tre dages kursus i transport af dyr. Et kursus som efter sigende ikke omhandlede fugle men kun større husdyr. I forbindelse med sagen kunne man heller ikke præcisere, hvilke krav der var til transport af fugle, men blot at reglerne ikke var overholdt i forbindelse med dokumenter og de nødvendige papir. Precisering af transportregler Man må gerne transportere fugle, der er købt på et marked eller hos en privat fugleholder over 65 km. og hjem til en selv. Man må også gerne transportere fugle fra en privat fugleholder til en anden, hvis der ikke på noget tidspunkt betales for fuglene. Man må ikke transportere fugle for andre, eller hvis man har planer om at sælge fuglene og hermed transportere med økonomisk vinding for øje, eller der i forbindelse med transporten er tale om en værdiforøgelse af fuglene. 16


Efter loven skulle der ikke være problemer i at transportere fugle fra et EU land til et andet, så længe fuglene er til eget fuglehold, hvorimod reglerne for transport autorisation gælder hvis det er med videresalg for øje. I forbindelse med fugle der regnes for fjerkræ er der visse karantæneregler, der skal overholdes, og der kan i perioder gælde særlige regler for denne gruppe af fugle. Derfor er det en fordel på forhånd at lave en aftale med den lokale fødevareregion i forbindelse med import af fugle, der regnes til fjerkræ. Jeg vil i nær fremtid tage kontakt til myndigheder og udvalg, der har med transport autorisation at gøre, så reglerne kan tilpasses de foreskrifter, der er i LDF. Jeg har tidligere haft kontakt til disse myndigheder i forsøg på at påpege, at der var skævheder i reglerne, men da der på daværende tidspunkt ikke forelå en sag som bevis for skævheden, har det været svært at komme igennem med på formodninger. Nu ligger beviserne for, at reglerne ikke virker og hermed grundlag for en ændring af reglerne. LDF Veterinær og Miljøkonsulent Bjarne Andersen. Se mere på LDFs Hjemmeside: www.ldf-net.dk

- 17 -


www.vinkels-fuglefoder.dk

4021846

Kurts parakitblanding u. sol.

25 kg.

230 kr.

4021879

Kurts parakitblanding m. sol.

25 kg.

230 kr.

4012802

Kløppel amazone

20 kg.

235 kr.

4021785

Parakit / papegøje

20 kg.

215 kr.

4021820

Prestige Papegøje med nødder

15 kg.

215 kr.

4021649 4021818

Undulat Jo Mannes Papegøje mega fruit

20 kg. 15 kg.

210 kr. 215 kr.

4021804 4021113

Prestige Exotic Nutmix Kanarie avl

15 kg. 20 kg.

305 kr. 215 kr.

4021245

Meldgårds skovfugle

20 kg.

255 kr.

4021589 4021766 4021229

Trope avl Vildefrø Ukrudt Voliereblanding

20 kg. 15 kg. 20 kg.

210 kr. 190 kr. 200 kr.

4011623

Varia Max spireblanding

25 kg.

205 kr.

Sport / flyve / avl dueblanding Solsikke

25 kg. 25 kg.

165 kr. 205 kr.

95877034

Hamp

25 kg.

215 kr.

95877062 4022164

Hirsekolber Orlux Oke Bird Æggefoder skaffevare Casper æggefoder Obie universalfoder Tovo

1 kg. 20 kg. 10 kg. 10 kg. 3 kg.

35 kr. 380 kr. 220 kr. 230 kr. 100 kr.

34011635 34099632

Foderet kommer nu fra Meldgaard EngrosA/S Flere af produkterne sælges i mindre portioner. Som noget nyt har vi nu også en hjemmeside hvor du kan følge med i hvad vi har hjemme. Siden hedder: www.vinkels-fuglefoder.dk Lige nu er der vextra mange redekasser i mange størrelser på lager. Vores åbningstider er når vi er hjemme så ring og aftal tid. Rabat:Ved køb af 5 sække gives 5 kr. pr. sæk og ved køb af 10 sække gives 10 kr. pr. sæk. Ret til ændringer forbeholdes. Ring og forhør om lager og åbningstider.

Kristian Vinkel - Lambækvej 61 - Højmark - 6940 Lem St. Tlf. 97343138 mail: b.vinkel@anarki.dk / www.vinkels-fuglefoder.dk 18


Tilmelding til fugleudstilling 2010 Så, nu er tiden endelig kommet, hvor du skal tilmelde dine fugle til udstillingen. Mød talstærkt op, så vi kan få en god og varieret udstilling. Udstillingen er for alle medlemmer, uanset om man har en eller mange fugle. Har du lyst til at give en hånd med, er du meget velkommen, du skal blot henvende dig til bestyrelsen eller Udstillingsudvalget. Udstillingen i år er den 9. og 10. oktober, og som de andre år vil det være på Alkjærskolen i Ringkøbing. Absolut sidste frist for tilmelding er:

Torsdag den 2. September Aflevering af fugle bliver fredag den 8. Oktober. Kl. 19.00 - 21.00 i skolens gymnastiksal. Prisen er i år ændret til kr. 10,- pr. bur. Beløbet betales ved afleveringen af fuglene. Tilmelding er bindende. ( Foderskåle og evt. ekstra pyntegrønt til burene, skal medbringes, samt foder til første aften. ) De / den udfyldte tilmeldingsblanket kan afleveres på Klubaften den 2. september Eller sendes til : Nik Trankjær, Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Eller til en af medlemmerne i Udstillingsudvalget. POKALER Det er sidste frist for at aflevere pokaler fra udstilling 2009, til klubaften den 2. september eller til en i Udstillingsudvalget, inden denne dato.

- 19 -


20


- 21 -


KLASSE INDELING. Hermed en oversigt på indeling af klasser, samt hvilke fugle som evt. skal være fastringet. Opdrætterklasse: 1) Papegøjer og parakitter. 2) Tropefugle, duer og vagtler. Under denne gruppe hører forældrefugle med unger eller unger alene, opdrættet hos udstilleren siden sidst. Disse fugle behøver ikke årsringe. Kulturfugle: 3) Kanariefugle. 4) Zebrafinker mågefinker og risfugle. 5) Undulater. Disse fugle kan udstilles enkeltvis i små bure, og skal så være fastringet med årsringe. Bemærk i denne klasse: Opdræt ved hjælp af ammefugle, håndopmadet samt maskinudrugede unger kan ikke tilmeldes denne klasse. Åben klasse: Fugle, som har været i udstillerens eje i mindst 3 måneder, samt opdræt som er over 1 år gammel.

Hvorfor udstille ? Der er vel mindst 4 gode grunde til at udstille sine fugle. 1. For det første får man bedømt fuglene af en veluddannet dommer. 2. For det andet får man sammenlignet sine fugle med andre fugle af samme art. 3. For det tredje får man mulighed for ”at sælge” fuglehobbyen til udstillingens besøgende. 4. For det fjerde –og ikke mindst får man et meget socialt kammeratskab bygget op. Der er sikkert flere gode grunde til at udstille sine fugle, men uanset hvilken grund man vælger, så er det vigtigste, at der bakkes op om fugleudstillingen og derved om Ringkøbing & Omegns Fugleforening Ringkøbing & Omegns Fugleforening opfordrer til, at så mange som muligt bakker op om udstillingen, ikke bare for udstillerens egen -eller Ringkøbing & Omegns Fugleforenings skyld, men for fuglesagens skyld. Med venlig hilsen Bestyrelsen 22


Tlf. 97342500 -

ryanarmose@mail.dk

V/ Mette Vang Halkjær Lambækvej 13 Højmark, 6940 Lem st.

97343630

- 23 -


HANS JØRN GADE TANDLÆGE

Hovedgaden 64 6971 Spjald Tlf.: 97 38 11 14 Mail: hjgade@forum.dk

Ørnhøjvej 24, Grønbjerg Kontor / værksted: Ørnhøjvej 18, 6971 Spjald Tlf.: 97 38 42 81 ********************************************************

24


- 25 -


Lokal leverandør af fyringsolie - dieselolie og smøreolie. Kontakt Flemming 23381798 - Poul 21496795

Sejer`s Entreprenørforretning aps - Lambækvej 43 6940 Lem St. Mobil : 21240059 E-mail : msn@klbm.dk

26


LOKAL 1. OPDRÆT 2009 ************************************************ Fuglen’s navn:

Opdrætter:

Dato:

Rødhovedet amadine Amadina erythrocephala

Michael Pedersen Grønbjerg

29/06-2009

Blåhovedet papegøjeamadine Erythrura trichroa

Per Kirkeby Lemvig

29/06-2009

Rødhovedet dværgpapegøje Agapornis fischeri

Per Kirkeby Lemvig

29/06-2009

Ringastrild Poephila bichenovii

Michael Pedersen Grønbjerg

26/07-2009

Australsk Kongeparakit Alisterus scapularis

Jens Jørn K. Sørensen 02/08-2009 Hee

Gedeparakit Cyanarhamphus novaezelandiae

Per Kirkeby Lemvig

19/09-2009

Elegant Græsparakit Neophema elegans

Per Kirkeby Lemvig

18/10-2009

- 27 -


Opdrætter annoncer På de efterfølgende sider vises medlemmernes opdrætter annoncer. En del medlemmer bruger allerede dette som kontaktforum, men der er stadig plads til din annonce. En opdrætter annonce kan ofte have en god effekt, både i forbindelse med køb og salg, men også til at komme i kontakt med opdrættere af en bestemt art, for at udveksle erfaringer eller få råd og vejledning. Kontakt til den rigtige person kan i nogle situationer være guld værd. Annoncen koster kr. 100,- for et år. Oprettelse af annonce kan ske ved henvendelse til Christian Madsen, tlf. 9732 2561 eller e-mail acm@post12.tele.dk

Bestilling af ringe Faste årsringe kan udleveres fra 1. november året før. Ringene kan købes på en af følgende måder: 1. Ved at benytte girokort, konto 331-6661. Girokortet udleveres af en fugleforening tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. 2. Ved at benytte Home-banking. Beløbet indsættes på kortart 01, kreditornr. 3316661. I meddelelsesfeltet oplyses ordrenummeret samt antal af det bestilte. 3. Ved at sende en check samt en bestillingsliste direkte til: Ringsalget v/Jørgen Møller Hansen, Birkebakken 1, 7800 Skive. 4. Ved at sende frimærker svarende til betalingen for det bestilte samt en bestillingsliste til Ringsalgets adresse. Frimærkerne må gerne være af større værdi end 5,50 pr. stk. 5. Ved at henvende sig på Ringsalgets adresse. 6. Ved at bestille pr. telefon, 9754 7326, eller e-mail, ringsalg@ldf-net.dk Det bestilte sendes, når beløbet er modtaget. Ovennævnte vejledning fremgår af LDF’s hjemmeside www.ldf-net.dk under ”Ringsalg”, hvor man også kan se et ringkatalog i pdf-format. Redaktørerne for dit lokale fugleblad ”En levende hobby” er behjælpelige med valg af de rigtige ringstørrelser. En tidlig bestilling af faste årsringe giver lave ringnumre, og man undgår, at en ringstørrelse er udsolgt, når man skal bruge den. 28


Goulds Amadiner Mangef. papegøjeamadine Kapucinersiskener Maske bæltefinker

Michael Pedersen Vinkelvej 7 Grønbjerg, Spjald Tlf. 97384744

Cloncurry parakitter Spring - Sang Parakitter Rosella parakitter Blå Pennant

Orla Krogsgård Elme Alle 14 A 6933 Kibæk Tlf. 97191266

Twenty Eight Sangparakit Lutino Sangparakit Mangefarvet Rødbryst. græsparakitter

Lis & Tage Holdensen Bakkedraget 35 6940 Lem St. Tlf. 97342506

Rosa Bourks Blåstrubbet conure Solparakitter Sct. Thomas parakitter

Christian Madsen Koustrupvej 1 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 2561

Conure Konge parakitter Rødvinget parakitter Alexander parakitter

Gert Pedersen Hovedgaden 11 6980 Tim Tlf. 97333804

Dværgpapegøjer : Rosenhovedet Sodbrunhovedet Tyrkis græsparakitter

Kurt Toft Kildebakken 43 6940 Lem Tlf. 97341330 21204830 John Munk Pedersen Ladegårdsvej 3 6920 Videbæk Tlf.9738170 24815808

Sortkappet Caique Blåpandet Amazone

- 29 -


Entreprenør – Vognmand – Snedker – Tømrer – Murer – Beton – Kloak

97 33 53 60 Holstebrovej 79, 6950 Ringkøbing Fax. 97 33 55 60 www.hee-entreprise.dk

************************************************

DYRE– DYRE– & HAVECENTER … under samme tag…! Alt til haven og hobbydrivhuset. Blomster sendes ud. Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver. VESTJYSK PLANTECENTER

Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil. Stor afdeling med akvariefisk og planter. SKJERN DYREHANDEL Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766 30


Sortkappet Caique Rustkappet Caique Gulkindet Amazone

Carl Hammer Toldhusvej 5 Stauning 6900 Skjern Tlf. 24248474

Opdrært af Amazon og Pionus Papegøjer

Bjarne Raabjerg Lynghedevej 7 7200 Grindsted Tlf. 75320638

Rosella parakit Stanley parakit Elegant Bjerg Lori Græsparakitter

Per Kirkeby Refskovvej 42 7620 Lemvig Tlf. 61749793 kirkeby92@live.dk

Undulater Bourks parakitter Kanarier Nymfe parakitter

Niels Henrik Trankjær Stadilvej 1, Hee 6950 Ringkøbing Tlf. 97335363 - 51246774

Pennant Blå Gede parakitter gule Svale parakitter Forsk. Dværgparakitter

Kaj Jensen Stationsvej 30 6920 Videbæk Tlf. 97172098

Her er plads til DIN annonce!

Her er plads til DIN annonce! - 31 -


Hos PLL Volieren kan du købe Versela-Laga frø, Zupreem pellets,Aves Lorifoder volierer, voliere tråd, inventar, redekasser, transport kasser og meget meget mere. På vores hjemmeside kan du hurtigt få et overblik over vores udvalg af produkter. PLL Volieren har et bredt sortiment og lagerfører ca 20 forskellige frøblandinger. Se os på: www.pllvolieren.dk Vi har i dag 14 forhandlere i Danmark. (Forhandlere søges i Dk) Åbningstider:

Hadsund Landevej 495 9260 Gistrup Torsdag fra kl. 10.00 - 18.00 Tlf.: 2096 6840 Fredag fra kl. 10.00 - 18.00 E-mail: pllvolieren@msn.com Lørdag fra kl. 10.00 - 14.00 Vi ligger ca 15 km syd for Aalborg mod Hadsund Se efter Søndag lukket skiltet med papegøjen.

Hvide Sande El Center - Parallelvej 66 - 6960 Hvide Sande Tlf: 97 31 13 31 www.hsec.dk mail: info@hsec.dk 32


Info på e-mail Bestyrelsen har nu søsat det nye initiativ med at sende en kort meddelelse reminder - på e-mail til medlemmerne forud for et kommende arrangement. Men systemet kan jo bruges til meget andet - f.eks. hvis et medlem vil have rundsendt en forespørgsel på en bestemt fugl el. lign. Snak med Tage - så fyrer han en besked af til alle, der står på distributionslisten. Nedenstående meddelelse er indledningsvis blevet rundsendt til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Hvis du ikke har fået den - og gerne vil benytte dig af denne service - så behøver du bare at sende din e-mail adresse til Tage. Den indledende meddelelse lyder sådan: Kære medlem af Ringkøbing & Omegns Fugleforening Bestyrelsen vil gerne udnytte dagens digitale muligheder lidt bedre – ikke mindst til glæde for vore medlemmer. Vi forestiller os, at mange aktuelle meddelelser vil kunne sendes til hvert enkelt medlem på hans / hendes e-mail adresse. Det er en både hurtig og billig kommunikationsform. Der kunne f.eks. være tale om følgende: - meddelelse om, at det nye nummer af fuglebladet er udkommet og kan læses online på vores hjemmeside www.roff.dk - reminder vedr. diverse arrangementer - ændringer i forbindelse med et arrangement - informationer vedr. den årlige fugleudstilling - o.s.v. Vi har sat dig på distributionslisten med nærværende e-mail adresse. Hvis du ikke ønsker at modtage meddelelser fra fugleforeningen på denne måde, kan du blot sende besked til afsenderen af denne meddelelse, så sletter vi dig af listen. Med venlig hilsen Ringkøbing & Omegns Fugleforening Tage Holdensen Formand e-mail adresse: t.holdensen@mail.tele.dk - 33 -


KØB - SALG - BYTTE KUN FUGLE OG TILBEHØR ANNONCER TIL DISSE SIDER SENDES TIL: CHRISTIAN MADSEN KOUSTRUPVEJ 1, 6950 RINGKØBING TLF: 97322561 E-mail: acm@post12.tele.dk 1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Ringkøbing & Omegns Fugleforening Sælges: Rosenhoved dværgpapegøjer i flere mutationer. Alle med enkelt eller dobbelt viol faktor. Også splitfugle. Kurt Toft Tlf. 97341330 / 21204830 Købes: 0,1satyrtragopan- gerne ung - 97330014 eller mail: johnlislarsen@info.dk Sælges: 1,1 Blå sangparakit 0,1 Opalin blå Sangparakit 1,0 Pennant 1,0 Blå Pennant 1,1 Isabel Rosella 2,1 Zebrafinke Orla Krogsgaard sokrogsgaard@hotmail.com sms 40259858 97191266 Sælges: Mangefarvet Sangparakit, unger 2010, par kan sammensættes. 2.3 Lutino Sangparakit 2009 - 2010 2.0 Sangparakit alm. Rødbrystet græsparakitter, unger 2010 Lis og Tage Holdensen 97342506

34


Nordvestjysk Fugleforening 1,2 Blåmaskeparakit (rødgumpet); 3 stk. Grønvinget Kongeparakit (08+09). Jørgen Jensen, Tlf. 41 62 54 46 Sælges: 2,2 Sivastrild, 1,1 Mangefarvet Sangparakit, 2,2 Mågefinke, 1,0 Dompap (08 - stor art), 1,0 Lille Gråsisken (Carduelis flamea cabaret), 5 ren gule Kanarier (09), 0,2 lutino Sangparakit. Byttes: 0,1 Sangparakit med 1,0 do. Gunnar Balling, Tlf. 97 42 10 74 Købes: 0,1 (Engelsk Undulat) Tove Pedersen, Tlf. 20 81 88 52 Købes: 0,1 Grøn Rosella. Sælges: 2,4 Rødskuldret Græsparakit; 1,2 Rødbrystet Græsparakit. Jørgen Jensen, Tlf. 41 62 54 46 Købes: 0,1 Rødisset Conure. Henry Kreilgaard, Tlf. 20 43 49 12 Sælges: 2,0 Mangefarvet; 4,0 Elegant/split for gult, 1,1 Swinhoe Fasan.Egon Mikkelsen, Tlf. 97 89 14 41

- 35 -


36


”Ny” fugleforening i det nordjyske Når medlemstallet er for nedadgående og systemet er ved at køre træt, så er en sammenlægning af to fugleforeninger en mulighed, som er brugt med held flere gange i de senere år. I foråret 2010 er der sket endnu en sammenlægning af fugleforeninger. Det er den tidligere ”Aalborg Fugleforening” der er blevet sammenlagt med ”Østhimmerlands Fugleforening” under det fælles navn: ”Fugleforeningen Limfjorden”. Formanden Jens Christensen oplyser, at der kun var ca. 25 km mellem de to gamle foreningers centrale områder, så der var en del overlapning. Det har man så nu taget konsekvensen af. De to foreningers medlemmer blev simpelthen indkaldt til en stiftende

generalforsamling. Den nye forenings bestyrelse har 7 medlemmer mod 5 i de to gamle foreninger. Det giver flere hænder til det daglige arbejde – og nu skal der jo kun findes folk til én bestyrelse. Ifølge Jens har sammenlægningen været en succes. Der er kommet mere ”gnist” på aktiviteterne og allerede på nuværende tidspunkt er der kommet 10 nye medlemmer. Et af de nye tiltag er, at foreningens medlemsblad ”FUGLE-NYT” tilbydes medlemmerne som pdf-fil sendt på e-mail. Det har p.t. 30 af foreningens 75 medlemmer benyttet sig af. Vi ønsker den ”nye” forening god vind fremover.

- 37 -


REGION NORD AKTIVITETER Udstillinger: Frederikshavn: 23. - 24. Oktober, Østre Lade på Knivholt Nordvestjysk: 16. - 17. Oktober, Tang Biler Holstebro Skive Fugleforening: 25. - 26. September, Jebjerg Plantehandel Brovst Fugleforening: ? Mariagerfjord Fugleforening: 25. - 26. September, Røde Pakhus, Havnen Hobro Hjørring Fugleforening: 30. - 31. Oktober, Badmintonhallen Hjørring Fugleforeningen Limfjorden: 25. - 26. September, i Kongerslevhallen Thy Mors Fugleforening: 9. - 10. oktober, Ford i Thisted Aars Fugleforening: ? Herning Fugleforening: 17. - 19. september, Haveoasen Herning

38


Søe-Knudsens Printerservice Nu farveprint fra 80 ører/A4 side i rimelige oplag efter brugbar fil!..’

Benyt dig af vores lokale leverandører: Skjern Dyrehandel v/Vestjysk Plantecenter

Nygade 59 Skjern Tlf. 97350766

Laubjergs Planteskole Dyrecenter Borkvej 18, No - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9732 0236

- 39 -


B Eftersendes ikke ved adresseĂŚndring, men returneres med oplysning om ny adresse.

40

En Levende Hobby  

Ringkøbing Fugleforenings foreningsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you