Page 1

joost V2 0017-27-01-A subliem folder subliem folder.indd 1

06-02-09 16:03


Subliem maakt het verSCHIL Subliem is een grondbehandelingsmiddel voor toepassing tijdens het poten in de rij. Van poot-, consumptie-, en tafelaardappelen. Subliem is erkend om zijn zeer hoog en consistent bestrijdingsniveau van lakschurft (Rhizoctonia solani) Er is een sterke werking op zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes) en zilverschurft (Helminthosporium solani). Met Subliem wordt een hogere opbrengst behaald met regelmatig gevormde knollen. Bijkomend een gunstige maatsortering en een prima schilkwaliteit. Subliem bestaat uit de werkzame stoffen fluoxastrobine en pencycuron (u nog bekend van het succesvolle Moncereen). Deze stoffen hebben een verschillend én aanvullend werkingsmechanisme waardoor een breed werkingsspectrum wordt verkregen. PRAKTIJKERVARING Door de late registratie is Subliem in 2008 beperkt beschikbaar geweest. Er was echter voldoende product om op een paar duizend hectare ervaring op te doen. Subliem is daardoor onder de meest uiteenlopende praktijk omstandigheden getest.Deze grootschalige toets is uiterst positief verlopen bleek uit reacties uit de praktijk en uit waarnemingen op een aantal grootschalige praktijk demovelden. HET PRODUCT Subliem is vloeibaar en gemakkelijk verwerkbaar ook onder lagere temperaturen. Subliem wordt geleverd in een 10 liter verpakking. Subliem is ook leverbaar in een Twinpack samen met de luisbestrijder Amigo (1 ha verpakking: 3 l Subliem + 0,5 l Amigo). Subliem Twinpack biedt daardoor de meest complete start voor uw pootaardappelen en is gunstig geprijsd. TOEPASSING Subliem moet door middel van een rijenbehandeling bij het poten worden toegepast. Het middel moet goed worden verdeeld door de gehele op te bouwen rug. De grondbehandeling met Subliem beschermt zowel de stengels als de nieuw te vormen knollen tegen een Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond. Na loof-vernietiging wordt de vorming van Rhizoc-tonia op de knollen sterk tegen gegaan. Hierdoor kan later worden geoogst, wat het voordeel heeft dat de knollen beter afgehard zijn. De nieuw te vormen knollen worden tevens in belangrijke mate beschermt tegen zowel zilverschurft als zwarte spikkel. Dit heeft als resultaat dat er een hoge kwaliteit aardappel, met een blanke schil, wordt geoogst. 

joost V2 0017-27-01-A subliem folder subliem folder.indd 2-3

Conclusie Subliem geeft het hoogste bestrijdings-niveau van Rhizoctonia. Wat Subliem nog unieker maakt is de consistentie van het behaalde resultaat. De zwarte lijn in de balk geeft de spreiding in resultaten weer. Hoe kleiner deze balk hoe stabieler de resultaten zijn.

Dosering pootaardappelen en tafelaardappelen: • 3 l/ha. ONDERZOEK In de periode 2003 – 2008 is Subliem uitvoerig getest in Nederland in blokkenproeven met vier herhalingen. Deze proeven zijn aangelegd op Rhizoctonia-gevoelige gronden. In het onderzoek is gekeken naar alle aspecten die belangrijk zijn voor de teelt én de schilkwaliteit van de aardappelen. In al het onderzoek is Subliem vergeleken met azoxystrobine. De dosering van beide producten bedroeg 3 liter per hectare. Effectiviteit op Rhizoctonia Rhizoctonia is verreweg de belangrijkste ziekte die bestreden dient te worden. In deze grafiek zijn een 21 proeven samengevat die zijn uitgevoerd onder omstandigheden die het best aansluiten bij de praktijk. De gemiddelde Rhizoctonia index in onbehandeld was 23.

Zwarte spikkel

Zilverschurft In 6 proeven is de werking op zilverschurft vergeleken. De gemiddelde zilverschurft bezetting in onbehandeld was 8,6.

Rhizoctonia

Zwarte spikkel en zilverschurft Deze twee ziekten staan de laatste tijd meer in de belangstelling vanwege de relatie met het thema schilkwaliteit. Dit is van belang voor pootgoed maar zeker ook voor de tafelaardappelen. Zwarte spikkel In 6 proeven was er voldoende zwarte spikkel aanwezig om een betrouwbare beoordeling te kunnen doen. De gemiddelde zwarte spikkel bezetting in onbehandeld was 8,2.

% bestrijding 100

50

0 Subliem

azoxystrobine

Grafiek 3. Percentage bestrijding zilverschurft

Conclusie Subliem heeft een goede nevenwerking op zilverschurft.

% bestrijding

% bestrijding 100

Conclusie Resultaten geven een goede werking van Subliem op zwarte spikkel.

100

81 70 50

50

0

Subliem

azoxystrobine

a Grafiek 1. Percentage bestrijding Rhizoctonia

0

Subliem

azoxystrobine

Grafiek 2. Percentage bestrijding zwarte spikkel

06-02-09 16:03


Subliem maakt het verSCHIL Subliem is een grondbehandelingsmiddel voor toepassing tijdens het poten in de rij. Van poot-, consumptie-, en tafelaardappelen. Subliem is erkend om zijn zeer hoog en consistent bestrijdingsniveau van lakschurft (Rhizoctonia solani) Er is een sterke werking op zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes) en zilverschurft (Helminthosporium solani). Met Subliem wordt een hogere opbrengst behaald met regelmatig gevormde knollen. Bijkomend een gunstige maatsortering en een prima schilkwaliteit. Subliem bestaat uit de werkzame stoffen fluoxastrobine en pencycuron (u nog bekend van het succesvolle Moncereen). Deze stoffen hebben een verschillend én aanvullend werkingsmechanisme waardoor een breed werkingsspectrum wordt verkregen. PRAKTIJKERVARING Door de late registratie is Subliem in 2008 beperkt beschikbaar geweest. Er was echter voldoende product om op een paar duizend hectare ervaring op te doen. Subliem is daardoor onder de meest uiteenlopende praktijk omstandigheden getest.Deze grootschalige toets is uiterst positief verlopen bleek uit reacties uit de praktijk en uit waarnemingen op een aantal grootschalige praktijk demovelden. HET PRODUCT Subliem is vloeibaar en gemakkelijk verwerkbaar ook onder lagere temperaturen. Subliem wordt geleverd in een 10 liter verpakking. Subliem is ook leverbaar in een Twinpack samen met de luisbestrijder Amigo (1 ha verpakking: 3 l Subliem + 0,5 l Amigo). Subliem Twinpack biedt daardoor de meest complete start voor uw pootaardappelen en is gunstig geprijsd. TOEPASSING Subliem moet door middel van een rijenbehandeling bij het poten worden toegepast. Het middel moet goed worden verdeeld door de gehele op te bouwen rug. De grondbehandeling met Subliem beschermt zowel de stengels als de nieuw te vormen knollen tegen een Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond. Na loof-vernietiging wordt de vorming van Rhizoc-tonia op de knollen sterk tegen gegaan. Hierdoor kan later worden geoogst, wat het voordeel heeft dat de knollen beter afgehard zijn. De nieuw te vormen knollen worden tevens in belangrijke mate beschermt tegen zowel zilverschurft als zwarte spikkel. Dit heeft als resultaat dat er een hoge kwaliteit aardappel, met een blanke schil, wordt geoogst. 

joost V2 0017-27-01-A subliem folder subliem folder.indd 2-3

Conclusie Subliem geeft het hoogste bestrijdings-niveau van Rhizoctonia. Wat Subliem nog unieker maakt is de consistentie van het behaalde resultaat. De zwarte lijn in de balk geeft de spreiding in resultaten weer. Hoe kleiner deze balk hoe stabieler de resultaten zijn.

Dosering pootaardappelen en tafelaardappelen: • 3 l/ha. ONDERZOEK In de periode 2003 – 2008 is Subliem uitvoerig getest in Nederland in blokkenproeven met vier herhalingen. Deze proeven zijn aangelegd op Rhizoctonia-gevoelige gronden. In het onderzoek is gekeken naar alle aspecten die belangrijk zijn voor de teelt én de schilkwaliteit van de aardappelen. In al het onderzoek is Subliem vergeleken met azoxystrobine. De dosering van beide producten bedroeg 3 liter per hectare. Effectiviteit op Rhizoctonia Rhizoctonia is verreweg de belangrijkste ziekte die bestreden dient te worden. In deze grafiek zijn een 21 proeven samengevat die zijn uitgevoerd onder omstandigheden die het best aansluiten bij de praktijk. De gemiddelde Rhizoctonia index in onbehandeld was 23.

Zwarte spikkel

Zilverschurft In 6 proeven is de werking op zilverschurft vergeleken. De gemiddelde zilverschurft bezetting in onbehandeld was 8,6.

Rhizoctonia

Zwarte spikkel en zilverschurft Deze twee ziekten staan de laatste tijd meer in de belangstelling vanwege de relatie met het thema schilkwaliteit. Dit is van belang voor pootgoed maar zeker ook voor de tafelaardappelen. Zwarte spikkel In 6 proeven was er voldoende zwarte spikkel aanwezig om een betrouwbare beoordeling te kunnen doen. De gemiddelde zwarte spikkel bezetting in onbehandeld was 8,2.

% bestrijding 100

50

0 Subliem

azoxystrobine

Grafiek 3. Percentage bestrijding zilverschurft

Conclusie Subliem heeft een goede nevenwerking op zilverschurft.

% bestrijding

% bestrijding 100

Conclusie Resultaten geven een goede werking van Subliem op zwarte spikkel.

100

81 70 50

50

0

Subliem

azoxystrobine

a Grafiek 1. Percentage bestrijding Rhizoctonia

0

Subliem

azoxystrobine

Grafiek 2. Percentage bestrijding zwarte spikkel

06-02-09 16:03


SCHILKLEUR Mede door de bestrijding van zilverschurft en zwarte spikkel heeft Subliem ook een duidelijk positief effect op het uiterlijk van het eindproduct.

Netto leverbaar in ton/ha (28-50) 20

15

10

Subliem

Onbehandeld

azoxystrobine

Grafiek 4. Netto leverbare opbrengst (ton/ha)

Subliem

SELECTIVITEIT/OPBRENGST Subliem is zeer veilig voor de aardappel. Tijdens het poten kunnen de aardappelen worden geraakt met de spuitvloeistof zonder dat dit resulteert in een opkomst-vertraging.

Conclusie Subliem geeft de hoogste netto opbrengst. RESISTENTIE MANAGEMENT De combinatie van 2 werkzame stoffen, beiden met een verschillend aangrijpingspunt op Rhizoctonia, zorgen voor een “ingebouwd� resistentie management en daarmee een verantwoord gebruik ook op de lange termijn.

De uitstekende selectiviteit en het hoge bestrijdingsniveau zorgen er samen voor dat Subliem ook de hoogste netto leverbare opbrengst geeft. In bijgaande tabel is het resultaat weergegeven van de uitgevoerde proeven.

Subliem: Waar kwaliteit telt Subliem azoxystrobine

Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht

www.bayercropscience.nl

MENGBAARHEID Er zijn geen producten bekend waarmee mengproblemen te verwachten zijn. WERKINGSSPECTRUM In bijgaand overzicht staan alle relevante data samengevat. Waarbij xxxx het beste resultaat weergeeft.

selectiviteit

rhizoctonia

zwarte spikkel

zilverschurft

kleur

xxxx

xxxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx(x)

xxx

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Stand: januari 2009

joost V2 0017-27-01-A subliem folder subliem folder.indd 4

06-02-09 16:03

Subliem brochure  
Subliem brochure  

Subliem brochure

Advertisement