Page 1

UW PRODUCT LANGER VITAAL!


UW PRODUCT LANGER VITAAL! Luna PRIVILEGE, het eerste product op basis van de nieuwe actieve stof fluopyram, biedt een nieuwe en unieke oplossing tegen een breed spectrum aan schimmels in een groot aantal gewassen. Naast de uitstekende fungicidewerking heeft Luna PRIVILEGE ook een positieve invloed op het geoogste product. Luna PRIVILEGE helpt u om het geoogst product langer vitaal te houden, zodat het in de supermarkt en bij de consument thuis langer vers blijft en er langer goed uit blijft zien.

Resistentiemanagement

Chemische groep

Unieke eigenschappen fluopyram: • Het beschermt langdurig blad, vruchten en bloemen: een gedeelte van de werkzame stof blijft op het oppervlak en kleine hoeveelheden actieve stof blijven over langere tijd doordringen in het blad • Opwaarts systemisch: herverdeling van de actieve stof in het blad door de houtvaten (xyleem transport). Geen neerwaartse herverdeling • Wortelsystemisch; het zorgt voor een uitstekende stengel- en bladbescherming • Translaminaire effectiviteit: bescherming van niet-behandelde plantdelen

Luna (fluopyram) behoort tot de SDHI groep (Succinate DesHydrogenas Inhibitors). Binnen deze groep behoort Luna tot een nieuwe chemische klasse, bekend als pyridinyl-ethyl-benzamiden. Klassen binnen de SDHI groep kunnen onderling zeer veel van elkaar verschillen, wat o.a. tot uitdrukking komt in het spectrum van de gecontroleerde ziekten. Er bestaan duidelijk voorbeelden van actieve stoffen uit dezelfde groep, dus met hetzelfde werkingsmechanisme (groep), die toch een duidelijk verschillend werkingsspectrum hebben. Voorbeelden hiervan zijn fluopyram en flutolanil, triadimenol en difenoconazole, prochloraz en tebuconazole.

De resistentiemanagementstrategie is gebaseerd op de FRAC aanbevelingen. Het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar of per teeltcyclus. Verder is de algemene aanbeveling om af te wisselen met actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme. (geen actieve stoffen uit de FRAC- groep 7.)

Luna PRIVILEGE, een nieuwe en unieke oplossing tegen een breed spectrum aan schimmels

Glastuinbouw Luna PRIVILEGE


dauw

Fluopyram heeft een preventieve contactwerking en opwaarts systemische eigenschappen. Het werkt op verschillende stadia van de schimmel: • Fluopyram voorkomt kieming van de sporen; • Fluopyram remt de groei van de kiembuis; • Fluopyram gaat myceliumgroei tegen; • Fluopyram voorkomt verdere sporulatie van de schimmel

Botrytis Botrytis is een typische zwakteparasiet. Het kenmerkt zich met name door de vorming van grijs schimmelpluis op wondjes of op afgevallen bloempjes. Op dit schimmelpluis vormen zich de sporen. Dit ziet er in eerste instantie vrij onschuldig uit maar kan snel uitgroeien waardoor een aangetaste plant bijna niet meer te redden is. Verspreiding van de spore geschiedt door middel van luchtstromen, veelal veroorzaakt door o.a. tocht en mens.

In onderstaand schema zijn de verschillende aangrijpingspunten van fluopyram weergegeven.

Echte meeldauw Echte meeldauw is herkenbaar aan de witte pluisvorming (de sporen) op de bladeren, dit begint met enkele stippen en als men er niets tegen doet groeien de stippen uit tot het gehele blad bedekt is waarna deze afsterft.

Werkingsspectrum Fluopyram heeft een breed werkingsspectrum tegen o.a. diverse echte meeldauw-soorten, Sclerotinia en Botrytis. Allemaal veelvuldig voorkomende ziekten, die problemen in de teelt veroorzaken, maar ook een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en houdbaarheid van het product. Figuur 2 geeft een overzicht van het werkingsspectrum bij een éénmalige toepassing van 250 g/ha. actieve stof. Fluopyram heeft nauwelijks of geen werking tegen roesten en valse meeldauw.

Sclerotinia Gerbera is één van de sierteeltgewassen die het meest bekend is met Sclerotinia. Sclerotinia of rattenkeutelziekte is een probleem dat herkenbaar is in het begin als een helderwitte pluis en in een verder stadium als een “rattenkeutel”. Sclerotinia is een aantasting die ontstaat onder vochtige omstandigheden en die zowel stengels als bladeren aan kan tasten. De aantasting begint vaak op de oudere plantendelen Sporen Besmetting die vochtiger zijn dat de rest van het gewas Kieming sporulatie Extern mycelium

PLANT

Kiembuis

Intern mycelium

penetratie, infectie

Externe groei Kolonisatie incubatie

Sporen

Echte Meeldauw

Besmetting Venturia inaequalis

Botrytis spp

Kieming sporulatie Extern mycelium

PLANT

Kiembuis

Colletotrichum spp

Sclerotinia spp

Intern mycelium

penetratie, infectie

Externe groei Kolonisatie incubatie

Alternaria spp

Ascochyta spp

Monilia spp

Figuur 2. Werkingsspectrum fluopyram

Mycosphaerella spp

Figuur 1. Aangrijpingspunten fluopyram

Botrytis spp

Glastuinbouw Luna PRIVILEGE


E

LUNA PRIVILEG

IN DE KETEN

Met zorg geteelde gewassen krijgen het soms tijdens transport en bewaring nog zwaar te verduren. Diverse schimmels kunnen in dit na-oogst traject zorgen voor aanzienlijke verliezen. In internationaal en Nederlands onderzoek is gebleken, dat fluopyram een positief effect heeft op opbrengst, kwaliteit, vitaliteit en bewaarbaarheid. In diverse sectoren is dit na-oogst traject nagebootst en vastgelegd. Op afgebeelde foto’s is dit te zien, Luna PRIVILEGE is hier ingezet volgens het toegelaten etiket.

Onbehandeld

Luna PRIVILEGE houdt het geoogst product langer vitaal

Onbehandeld

®

Luna PRIVILEGE

Glastuinbouw Luna PRIVILEGE

Rovral

®

®

Onbehandeld - Luna PRIVILEGE - Luna SENSATION


Naast kwaliteit en houdbaarheid is het ook van groot belang, dat er geen handelsbarrières zijn. In Europa, maar ook in de wereld worden daarom een groot aantal MRL’s en importtoleranties gerealiseerd. Dit betekent dat er goede mogelijkheden zijn voor de import en export van een groot aantal land- en tuinbouwproducten die met fluopyram behandeld zijn. Voor de in Nederland toegelaten teelten zijn de volgende MRL’s vastgesteld:

GEWAS

EU MRL (mg/kg)

Appel

0,6

Peer

0,5

Kwee peer, mispel en overige pitvruchten

0,5

Tomaat

0,9

Sla en rucola

15

Boon (zonder peul)

0,1

Boon (met peul)

0,9

Erwt (zonder peul)

0,15 1,5

Druif

Veiligheidstermijnen: De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 1 dag voor tomaat 7 dagen voor sla (lactuca spp.), rucola, boon met en zonder peul, erwt zonder peul

Naast de glastuinbouwgewassen is Luna PRIVILEGE ook toegelaten in: • de onbedekte teelt van gladiool, scilla, muscari, allium en anemoon toegepast door middel van een grondbehandeling in de veur bij het planten • de onbedekte teelt van sla (Lactuca spp.) en rucola • de onbedekte teelt van boon met en zonder peul • de onbedekte teelt van erwt zonder peul. • de onbedekte teelt van druif • de teelt van vruchtbomen en -struiken (inclusief vruchtboomonderstammen) van appel en peer Luna PRIVILEGE heeft een brede toelating in diverse gewassen. In onderstaande tabel staan de glastuinbouwgewassen met de ziekten waartegen het ingezet kan worden.

GEWAS

ZIEKTEN

de bedekte teelt van bloemisterijgewassen

Echte meeldauw (o.a. Sphaerotheca spp., Microsphaera spp., Oidium spp), Sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) en Grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana)

de bedekte, niet-grondgebonden teelt van tomaat, mits bij de wortels toegepast

Echte meeldauw (Oïdium lycopersicum) en Grauwe schimmel (Botrytis spp.)

de bedekte, niet-grondgebonden teelt van gerbera, mits bij de wortels toegepast

Echte meeldauw (Oidium citrulli), Sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum) en Grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana)

de bedekte teelt van sla (Lactuca spp) en rucola

Grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) en Sclerotiënrot (Sclerotinia sclerotiorum)

Glastuinbouw Luna PRIVILEGE


E

LUNA PRIVILEG IN TOMATEN

Luna PRIVILEGE in tomaten, profiteer van een zeer goede duurwerking tegen grauwe schimmel en Echte meeldauw. Het grauw en wit, beter bekend als Botrytis en echte meeldauw zijn in de tomatenteelt geen onbekenden. Botrytis cinerea is een van de meest voorkomende schimmels in de tomatenteelt. De Botrytis-sporen zijn altijd aanwezig maar in droge perioden van het jaar nauwelijks een probleem. In de vochtige periode toont Botrytis zich met name op wonden in het gewas. Deze wonden kunnen spontaan zijn opgetreden door oogstwagens die door de paden rijden en daardoor wonden aan bladeren of stammen maken, maar de wonden ontstaan ook door middel van blad breken/snijden of het oogsten van vruchten. Advies in tomaat: In tegenstelling tot veel andere middelen dient Luna PRIVILEGE te worden toe gepast via het druppelsysteem. Het is belangrijk dat het middel goed door de plant wordt opgenomen en daarom moet het middel bij de eerste druppelbeurten van de dag bij de plant komen. •B  otrytis: preventieve toepassing uitvoeren bij de aanvang van een vochtige periode en enkele dagen voor het blad breken, op deze manier kan de actieve stof goed worden opgenomen door de bladeren die later bij het plukken worden verwijderd. •B  ij een aanwezige Botrytis druk is het aan te raden om eerst een bespuiting met bijvoorbeeld Teldor uit te voeren om de Botrytis-sporen die op het gewas liggen te bestrijden. Druppel vervolgens in diezelfde periode Luna PRIVILEGE. Op deze manier wordt Botrytis zowel binnen als buiten de plant aangepakt. •E  chte meeldauw: Preventief druppelen bij een beginnende aantasting in het gewas. • Dosering 40 ml/1000 planten

Glastuinbouw Luna PRIVILEGE

In bloemisterij zijn meerdere schimmels een probleem, sommige komen meer voor dan andere maar drie veel voorkomende schimmels zijn echte meeldauw, Botrytis en Sclerotinia. Gewassen als roos en gerbera zijn erg gevoelig voor Echte meeldauw. De druk van meeldauw in deze gewassen moet op een laag niveau liggen; een laag niveau wil zeggen enkele stippen per m2. Hier kan Luna PRIVILEGE prima worden ingezet. Is de Echte meeldauw druk hoog, bijvoorbeeld enkele bladeren aan de plant vol met meeldauw, dan is het aan te raden om eerst een bespuiting uit te voeren met een curatief middel. Advies Meeldauw bloemisterij: • Toepassen zodra er een beginnende aantasting wordt waargenomen, gebruik voldoende water. • Vervolgens afwisselen met een middel uit een andere werkzame groep. • Dosering 0,05% (50ml/ 100 l water)


Luna PRIVILEGE in de bloemisterij, een aanwinst tegen meeldauw, Botrytis en Sclerotinia Botrytis: De aantasting zal met name een probleem vormen in de vochtige perioden van het jaar, dat wil zeggen in voor- en najaar. In die periode is het moeilijk om de relatieve luchtvochtigheid naar beneden te krijgen waardoor de gewassen maar langzaam opdrogen. Daarom is het dan ook belangrijk om voor een goede preventieve bescherming te zorgen. Luna PRIVILEGE biedt deze bescherming. Deze bescherming is zo sterk dat het gewas tijdens opslag en transport in de keten ook nog uitstekend beschermd is tegen Botrytis.

Sclerotinia: Om deze schimmel op tijd te stoppen is het belangrijk om te starten vanuit een ‘preventieve’ basis. Advies Sclerotinia bloemisterij: • Toepassen zodra er een beginnende aantasting wordt waargenomen, gebruik voldoende water, deze toepassing dient in het hart van de plant te worden gespoten. • Dosering 0,05% (50ml/ 100 l water)

Omdat Luna PRIVILEGE preventief optimaal werkt, is het belangrijk om tijdig te beginnen met een behandeling. Advies Botrytis bloemisterij: •T  oepassen zodra er een beginnende aantasting wordt waargenomen, gebruik voldoende water.dat moment is de opname-capaciteit van de plant het grootst. • Vervolgens afwisselen met een middel uit een andere resistentie groep. • Dosering 0,05% (50ml/ 100 l water)

Glastuinbouw Luna PRIVILEGE


Love life ! una L Love

Bayer CropScience SA-NV Energieweg 1 Postbus 231 3641 RT Mijdrecht Nederland www.bayercropscience.nl BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiĂŤle factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag dat u in alle omstandigheden met de meeste geschikte beschermende kleding werkt. Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik van BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat. Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht. Stand: december 2012

/BayerCropNL

Luna Privilege glastuinbouw  
Luna Privilege glastuinbouw  

Luna Privilege glastuinbouw

Advertisement