Page 1

BATIKENT İLKÖĞRETİM OKULU 3-C SINIFI

Sayı : 1 Konu : Teşekkür Öğrencinin Adı Soyadı : Aras KAYMAK Okul Numarası : 584

2009-2010 öğretim yı l ı ikinci döneminde 3-C sını f ı nda, ”DÜN, BUGÜN, YARIN” adl ı 3.temada 30, 31 ve 32. haftalar ı nda, derslerine düzenli çalışması ve olumlu davran ış lar ı nedeniyle bu teşekkür belgesini almaya hak Bayram DERİN 3-C Sınıfı Öğretmeni

tesekkur_aras  

davran lar nedeniyle bu te ekkür belgesini almaya hak ış ı ş BATIKENT İLKÖĞRETİM OKULU 3-C SINIFI 2009-2010 ö retim y l ikinci döneminde 3-C...

tesekkur_aras  

davran lar nedeniyle bu te ekkür belgesini almaya hak ış ı ş BATIKENT İLKÖĞRETİM OKULU 3-C SINIFI 2009-2010 ö retim y l ikinci döneminde 3-C...

Advertisement