Page 1

SB20+V SB25+V SB20+O SB25+O Installazione su tetto On-Roof Installation Střešní instalace Монтаж върху покрив Instalarea pe acoperişuri

Through-Tile 720288104


Indice Contents Obsah Съдържание Cuprins

1.0 IT UKCZBLRO-

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Simboli e tools Symbols and tools Symboly a nástroje Символи и инструменти Simboluri Şi unelte 4

IT UKCZBLRO-

Salute e sicurezza Health and safety Ochrana zdraví a bezpečnost Здраве и безопасност Sănătate Şi siguranţă 5

IT UKCZBLRO-

Contenuto e componenti dei kit Kit Contents and Components Obsah a součásti montážní sady Съдържание и компоненти на комплекта Conţinut Şi Componente Kit 6

IT UKCZBLRO-

Peso e misure Weight and measurements Hmotnost a míry Тегло и размери Greutate Şi dimensiuni 9

IT - Posizione di fissaggio UK- Fixation position CZ- Poloha upevnění BL- Полизиция за фиксиране RO- Poziţie fixare 10 IT UKCZBLRO-

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare 11

IT UKCZBLRO-

Carico della neve e del vento Snow and Wind Load Zatížení sněhem a větrem Натоварване от сняг и вятър Sarcină aerodinamică Şi la zăpadă 18

IT UKCZBLRO-

Legislazione, raccomandazioni e manutenzione Legislation, recommendations and maintenance Legislativa, doporučení a údržba Законодателство, препоръки и поддръжка Legislaţie, recomandări ţi întreşinere 19

IT UKCZBLRO-

Note Notes Poznámky Бележки Comentarii

22


1.0

Simboli Symbols Symboly Символи

Tools Tools Nástroje Инструменти Unelte

Simboluri

01 bar 0

IT UKCZBLRO-

Attenzione Caution Upozornění Внимание Avertisment

IT UKCZBLRO-

Informazione Information Informace Информация Informaţii

IT UKCZBLRO-

1 Collettore 1 Collector 1 Kolektor 1 Колектор 1 Colector

IT UKCZBLRO-

2 Collettore 2 Collector 2 Kolektor 2 Колектор 2 Colector

IT UKCZBLRO-

Numero di riferimento della pagina Page Reference Number Referenční číslo stránky Референтен номер на страница Număr referinţă pagină

IT UKCZBLRO-

Comprare Buy Koupit Покупка Achiziţie

IT UKCZBLRO-

Peso Weight Koupit Покупка Achiziţie

IT UKCZBLRO-

Pressione massima Maximum pressure Maximální tlak Максимално налягане Presiune maximă

IT UKCZBLRO-

Misura Measure Měřítko Мярка Dimensiune

IT UKCZBLRO-

Fornito separatamente Supplied separately Dodáváno samostatně Доставя се отделно Furnizat separat

4

IT UKCZBLRO-

Cacciavite Screwdriver Šroubovák Отвертка Şurubelniţă

IT UKCZBLRO-

Chiave inglese Spanner Klíč Гаечен ключ Cheie de piuliţe

IT UKCZBLRO-

Martello Hammer Kladivo Чук Ciocan

IT UKCZBLRO-

Trapano Drill Vrt Бормашина Burghiu

IT UKCZBLRO-

Metro Meter Metr Метър Metru

IT UKCZBLRO-

Sega a mano Handsaw Ruční pila Ръчен трион Ferăstrău


Salute e sicurezza Health & safety Ochrana zdraví a bezpečnost Здраве и безопасност Sănătate Şi siguranţă

IT UKCZBLRO-

IT UKCZBLRO-

2.0

Usare il casco di sicurezza Use safety helmet Používejte bezpečnostní helmu Използвайте предпазна каска Utilizaţi cască de protecţie

kg

Usare calzature di sicurezza Use safety shoes Používejte bezpečnostní obuv Използвайте предпазни обувки Utilizaţi încălţăminte de protecţie

IT - Usare cintura di sicurezza per proteggersi da cadute. UK- Use safety harness for protection against falling. CZ- Používejte bezpečnostní popruh pro ochranu proti pádu. BL- Използвайте предпазен колан за защита от падане RO- Utilizaţi harnaşament de protecţie împotriva căderii

IT UKCZBLRO-

Usare guanti di sicurezza Use safety gloves Používejte bezpečnostní rukavice Използвайте предпазни ръкавици Utilizaţi mânuşi de protecţie

IT UKCZBLRO-

Usare occhiali di sicurezza Use safety goggles Používejte bezpečnostní brýle Използвайте предпазни очила Utilizaţi ochelari de protecţie

IT - Includere il collettore nel dispositivo di protezione contro i fulmini dell’edificio. UK- Include the collector in the lightning protection device of the building. CZ- Zapojte kolektor do zařízení pro ochranu před zásahem bleskem. BL- Включете колектор към устройството за защита против мълнии на сградата RO- Includeţi colectorul în dispozitivul de protecţie al iluminatului clădirii

IT UKCZBLRO-

Pericolo di fulmini durante i giorni di tempesta Danger of lightning in stormy weather Riziko zásahu bleskem v bouřce. Опасност от мълнии при бурно време Pericol de fulger în condiţii de furtună

IT UKCZBLRO-

Carico pesante Heavy load Těžký náklad Голям товар Încărcătură grea

IT UKCZBLRO-

Attenzione, rischio di inciampo Beware of tripping Pozor na pád Пазете се от спъване Pericol de împiedicare

IT UKCZBLRO-

Rischio per suolo scivoloso Beware of slippery surfaces Pozor na kluzké plochy Пазете се от хлъзгави повърхности Feriţi-vă de suprafeţe alunecoase

IT UKCZBLRO-

Pericolo per alte temperature Beware of high temperatures Pozor na vysokou teplotu Пазете се от високи температури Feriţi-vă temperaturi înalte

IT - Manipolare il collettore attraverso il profilo UK- Handle collector by grasping the profile CZ- S kolektorem manipulujte tak, že jej uchopíte za profil BL- Носете колектора като го държите за профила RO- Mânuiţi colectorul ţinându-l de profil

5


Contenuto e componenti dei kit Kit Contents and Components Obsah a součásti montážní sady Съдържание и компоненти на комплекта Conţinut Şi Componente Kit

J

SB25+O

SB20+O

H

SB25+V

G

SB20+V

F

SB20+O

E

SB25+V

D

SB20+V

C

SB25+O

B

SB20+O

A

SB25+O

+

10 18 SB25+V

*

SB20+V

3.0

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

-

4

4

4

4

6

6

6

6

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

4* 4* 4* 4* 8* 8* 8* 8* 4* 4* 4* 4*

6


3.0 A

E

IT A- Guida

B- Piastra di giunzione C- Morsetto terminale D- Piastra di giunzione con perno filettato E- Staffa di supporto F- Bulloni a testa rettangolare M8 x 30 G- Dadi M8 H- Istruzioni J- Perni filettati M12

G

C

UK A- Rail

B- Joining Plate C- End Clamp D- Join Stud Plate E- Support Bracket F- T-Bolts M8x30 G- M8 Nuts H- Intructions J- Dowel screw M12

B

F

J

CZ A- Kolejnice

B- Spojovací deska C- Koncová spojka D- Deska se spojovacími šrouby E- Podpěrná konzola F- T-šrouby M8x30 G- Matice M8 H- Pokyny J- Sada závitových kolíků M12

D

BL A- Релса

B- Съединителна плоскост C- Крайна скоба D- Съединителна плоскост на стойка E- Поддържаща скоба F- T-болтове M8x30 G- M8 гайки H- Инструкции J- M12 комплект резбовани дюбели

ROA- Traversă

B- Placă de îmbinare C- Clemă finală D- Placă de îmbinare cu dibluri E- Consolă de suport F- Bolţuri T M8x30 G- Piuliţe M8 H- Instrucţiuni J- Set prizoane M12

7


3.0

Componenti e contenuto kit parte idraulica Hydraulic kit contents and components Obsah a složení hydraulické sady Съдържание и компоненти на хидравличен комплект Conţinut şi componente kit hidraulic

IT

UK

CZ

BL

RO

S1- Collettore S2- Elemento a “T“ G3/4 S3- Graffa S4- Tapón S5- Raccordo a gomito G3/4 S6- Sfiato manuale S7- Elemento di giunzione S8- Raccordo a gomito con sensore G3/4 S1- Collector S2- Tee piece for air vent G3/4 S3- Clip S4- End Cap S5- Elbow G3/4 S6- Manual air vent S7- Joining Piece S8- Sensor Elbow G3/4 S1- kolektor S2-Tvarovka T pro ventilátor G3/4 S3- Svorka S4- Koncová záslepka S5- Koleno G3/4 S6- Ruční odvzdušnění S7- Spojka S8- Koleno snímače G3/4 S1- Колектор S2- Т образно съединение за вентилационен отвор G3/4 S3- Скоба S4- Крайна тапа S5- Коляно на тръба G3/4 S6- Ръчен вентилационен отвор S7- Свързващ елемент S8- Сензорно коляно на тръба G3/4 S1- Colectoare S2- Piesă teu pentru orificiul de ventilaţie G3/4 S3- Clamă S4- Capac final S5- Cot G3/4 S6- Orificiu aer manual S7- Piesă de îmbinare S8- Cot cu senzor G3/4

S1

S3

S6

8

S2

S4

S7

S5

S8


Peso e misure Weight and measurements Hmotnost a míry Тегло и размери Greutate Şi dimensiuni

4.0

x

y

z

(kg)

kg

01 bar 0

(bar)

x

(mm)

y

(mm)

z

SB20+V

35

10

1147

1753

87

SB20+O

36

10

1753

1147

87

SB25+V

48

10

1147

2187

87

SB25+O

49

10

2187

1147

87

3.0 9 9

(mm)


5.0

Posizione di fissaggio Fixation position Poloha upevnění Полизиция за фиксиране Poziţie fixare _ 300 <

=

= =

IT- Viti/pannello UK- Screws/panel CZ- Šrouby/panel BL- винтове/панел RO- Şuruburi/panou

_ 300 <

= 4 6

18

8 b

10 a

_ 300 <

_ 300 < a

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

(mm)

b

(mm)

SB20+V

1187

1250-1550

SB25+V

1187

1750-1950

SB20+O

1793

700-900

SB25+O

2227

700-900

b

_ 300 < a

_ 300 <

a

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

_ 300 <

+ . . . +

b

_ 300 <

_ 300 < a

_ 300 <

_ 300 < a

_ 300 <

_ 300 < a

10


Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

6.0

3

4 D1

= D1

90º

5 1 M13

2

M8

11


6.0 Installazione

Installation Instalace Инсталиране Instalare 1

2

3

!

_ 300mm <

_ 300mm <

12


6.0

6.0

_ 300mm < _< 300mm

13


6.0

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

1

2

!

_< 200mm

14


6.0

31

2

15


6.0

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

3

1

2

40mm

16


6.0

4

17


7.0

Carico della neve e del vento Snow & Wind Load Zatížení sněhem a větrem Натоварване от сняг и вятър Sarcină aerodinamică Şi la zăpadă

SB20+V Sk (kN/m²)

IT 0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

-

-

h<50mm

4

4

4

h<100mm

4

4

6

6

6

-

-

8

10

-

-

h<150mm

4

6

8

10

-

-

-

SB25+V Sk (kN/m²)

1

1.6

2

2.4

2.8

-

-

h<50mm

4

4

6

6

6

-

-

h<100mm

4

6

8

10

10

-

-

h<150mm

6

8

10

-

-

-

-

SB20+O Sk (kN/m²)

0.6

1

1.4

1.8

2.2

2.6

2.8

h<50mm

4

4

4

4

6

6

6

h<100mm

4

4

6

8

8

10

-

h<150mm

4

6

8

10

-

-

-

SB25+O Sk (kN/m²)

2.8

0.8

1.2

1.5

1.8

2.2

2.6

h<50mm

4

4

4

6

6

8

h<100mm

4

6

8

10

10

-

-

h<150mm

6

8

10

-

-

-

-

EN1991 Limite di progetto per il carico della neve a terra= 2.8 kN/m² SB20+V SB20+O SB25+V SB25+O NOTA: tale limite andrà ridotto per installazioni nelle quali gli ancoraggi creano ulteriore rischio di spostamento o caduta di neve. Nelle zone soggette a carichi di neve elevati (maggiori di SK=1 kN/m²) si raccomanda di installare una barriera paraneve ad una distanza massima di 0,5 m al di sopra del collettore. Tra gli altri fattori, dipende dall’altezza e dalla zona geografica del luogo. Questa struttura deve essere installata in ottemperanza alla norma EN1991. Consultare il distributore ufficiale in caso di dubbi.

UK

Design limit snow load on the ground = 2.8 kN/m² SB20+V SB20+O SB25+V SB25+O NOTE: This limit will be reduced for installations where abutments create additional risks of drifting or falling snow. In high snow load areas (greater than SK= 1kN/m²) it is recommended that a snow fence is fitted at maximum distance of 0.5m above the collector. The maximum wind load to be borne by the mounting structure depends on the height and geographical area of the site among other factors This structure must be installed in accordance with the provisions of the EN1991 standard. Consult your official dealer if in doubt.

CZ

Konstrukční mez zatížení sněhem na zemi= 2.8 kN/m² SB20+V SB20+O SB25+V SB25+O POZNÁMKA: Tato mez bude nižší u instalací, kde opěry zvyšují rizikonahromadění sněhu. V oblastech vysoké sněhové zátěže (více než SK=1kN/m²)se doporučuje připevnit sněhovou zábranu v maximálnívzdálenosti 0,5 m nad kolektorem. Maximální zatížení pro montážní konstrukci závisí na výšce a zeměpisné oblasti a dalších faktorech. Tuto konstrukci je nutno nainstalovat v souladu s normou EN 1991 V případě pochybností kontaktujte oficiálního prodejce.

BL

Ограничение на дизайна за натоварване от сняг на земята= 2.8 kN/m² SB20+V SB20+O SB25+V SB25+O ЗАБЕЛЕЖКА: Това ограничение ще се намали за инсталации, където подпорите създават допълнителен риск от натрупване на сняг. В области с голямо натоварване от сняг (по-голямоот SK=1kN/m²) се препоръчва снегозащитно ограждение да се постави на не повече от 0,5 м над колектора. Максималното аеродинамично натоварване,което монтажната структура може да понесе зависи, заедно с други фактори, от височината и географското разположение на обекта. Тази структура трябва да бъде монтирана съгласно с изискванията на стандарт EN 1991. При съмнение се консултирайтес Вашия официален дилър.

h(mm) RO

Limită de design sarcină zăpadă la sol = 2.8 kN/m² SB20+V SB20+O SB25+V SB25+O OBSERVAŢIE : Această limită se va reduce în cazul instalaţiilor unde pilaştrii creează riscuri suplimentare de alunecare sau cădere a zăpezii. În zonele cu sarcini mai mari de zăpadă (pest SK=1kN/m²) este recomandată instalarea unui gard împotriva zăpezii la o distanţă de maxim 0,5 m deasupra colectorului. Sarcina aerodinamică maximă suportată de structura de instalare depinde de înălţimea şi zona geografică a obiectivului, între alţi factori. Structura trebuie instalată în conformitate cu prevederile standardului EN1991. În caz de incertitudine, consultaţi dealerul oficial.

18


Legislazione, raccomandazioni e manutenzione Legislation, recommendations and maintenance Legislativa, doporučení a údržba Законодателство, препоръки и поддръжка Legislaţie, recomandări ţi întreşinere

IT LEGISLAZIONE Tenere presenti le seguenti istruzioni in relazione a leggi, normative e regolamenti tecnici. Per la progettazione di un impianto a energia solare occorre rispettare le leggi e le normative in vigore a livello locale, statale, europeo e internazionale valide per il paese in questione. Inoltre, è necessario tenere conto dei regolamenti tecnici comunemente riconosciuti, che in genere sono formulati sotto forma di standard, linee guida, disposizioni, regolamenti e norme tecniche elaborati da organismi locali e nazionali, aziende di erogazione di energia elettrica, organizzazioni commerciali e comitati tecnici nei campi di competenza. L’installazione di unità solari potrebbe richiedere un miglioramento delle caratteristiche di resistenza alla pioggia di tetto, pareti e tecnologie di impermeabilizzazione, che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione. Per soddisfare le normative in materia di prevenzione di incidenti, potrebbe essere necessario utilizzare attrezzature di sicurezza (cinghie, ponteggi, supporti, ecc.). Tali attrezzature non sono fornite e pertanto devono essere ordinate separatamente. L’installazione deve essere eseguita da personale tecnico specializzato autorizzato, in possesso di qualifiche riconosciute (verificate da un organismo nazionale) nello specifico settore tecnico

.

RACCOMANDAZIONI - Per l’esecuzione di lavori in altezza utilizzare un’imbracatura di sicurezza. - Prima di iniziare l’installazione, accertarsi dell’idoneità della struttura del tetto. - In caso di dubbi nella scelta dell’ubicazione del collettore, rivolgersi a un ingegnere strutturista. - Il carico dovuto alla neve può superare quello tollerato dalla struttura dell’edificio. - I carichi dovuti al vento possono esercitare sollecitazioni eccessive sulla struttura e provocare danni. - È responsabilità dell’installatore verificare l’idoneità del sito di installazione e della struttura su cui poggia. - Il sito di installazione del collettore deve essere scelto in modo da evitare danni dovuti all’eventuale caduta di detriti o ad atti di vandalismo. - Tutte le tubazioni dell’impianto devono essere dotate di collegamento a terra. - Nelle aree esposte, il collettore deve essere dotato di protezione contro i fulmini. - Questo prodotto deve essere sollevato da almeno 2 persone. - Per sollevare il collettore, evitare di afferrarlo dai collegamenti per i tubi. - Verificare che tutti I collegamenti idraulici siano fissati saldamente e non presentino perdite. - Evitare di installare il collettore In zone ombreggiate. - Al termine dell’installazione, ispezionare il sistema. - È consigliabile ispezionare ulteriormente il sistema con frequenza annuale. - Non esercitare una forza eccessiva per l’installazione del collettore. - Le superfici calde esposte e accessibili devono essere opportunamente protette Per evitare Il rischio di infortuni. - Non è necessario lubrificare iI collegamenti ad anello toroidale. - Non installare il collettore su superfici del tetto irregolari. - Per fissare il collettore, è possibile utilizzare un tassello e un bullone di ancoraggio su una superficie adatta del tetto. - Le serie di grandi dimensioni richiedono configurazioni, tubazioni e gruppi di pompaggio specifici.

MANUTENZIONE Si raccomanda di effettuare i seguenti controlli ogni anno: 1) Controllare l’installazione del collettore per individuare eventuali segni di danneggiamento o accumuli di sporcizia. 2) Verificare l’eventuale presenza di segni di corrosione sul collettore o sul sistema di montaggio e riparare se necessario. 3) Controllare le tenuta dei dispositivi di fissaggio. Se l’accesso ai dispositivi di fissaggio non è agevole, per individuare la presenza di eventuali problemi può essere utile verificare la tenuta complessiva del collettore. 4) Controllare le tubazioni e i raccordi per individuare segni di perdite o danneggiamenti, anche nel sistema di isolamento delle tubazioni, e riparare se necessario. Controllare l’interno dell’edificio per individuare eventuali perdite. 5) Esaminare le tegole intorno al collettore, verificare la presenza di danneggiamenti o deterioramenti e riparare se necessario. 6) Individuare eventuali crescite di fogliame che provochino ombreggiatura dei collettori. 7) Se applicabile, controllare le condizioni di eventuali zavorre utilizzate per fissare il sistema. 8) Nelle zone in cui potrebbero esserci accumuli di sporco sul collettore, utilizzare solo materiali e metodi non abrasivi per pulire i collettori e i componenti del sistema di montaggio.

UK LEGISLATION Please note the following instructions regarding laws, regulations and technical rules. When setting up solar energy installations, the laws and regulations at local, state, European and international level that apply to the country in question must be observed. Generally acknowledged technical regulations apply; these are usually formulated in the form of standards, guidelines, provisions, regulations and technical rules laid down by local and national bodies, energy supply companies, trade organisations and technical committees in the relevant fields. The installation of solar units may require improved rain resistance with regard to roof, wall and sealing technology and this must be taken into account accordingly. To meet regulations for the prevention of accidents, it may be necessary to use safety equipment (straps, scaffolding, supports, etc.). Such safety equipment is not supplied. Installation must only be carried out by technically qualified and authorised personnel with a recognised qualification (verified by a state or national body) in the relevant technical area.

RECOMMENDATIONS - Use a safety harness when working at height. - The structure of the roof must be assessed for its suitability prior to commencing work. - Consult a structural Engineer if you are unsure of the collector’s siting. - Loading due to snow may exceed the capability of the property’s structure. - Wind loads may cause excess forces on the structure and cause damage. - The installer is responsible for the suitability of the site and its sub-structure. - The collector should be sited to avoid damage from falling debris and vandalism. - All pipe work within this installation must be earth bonded. - In exposed areas, the collector must be protected against the risk of lightning. - It is recommended that a minimum of 2 people are used to lift this product. - The collector must not be lifted by its pipe connections. - Ensure all hydraulic connections are securely fixed and are free of leaks. - Avoid installing the collector in shaded areas. - The system must be inspected on completion of the work. - A further inspection is recommended annually. - Do not apply excessive force when installing the collector. - Hot, exposed surfaces that can be touched must be insulated to protect against injury. - Lubrication is not required for the ‘O’ ring connections. - The collector must not be installed on an uneven roof surface. - An anchor plug and bolt may be used to secure the collector on a suitable roof surface. - Large arrays will require specialist piping, pump groups and design. - The general recommended torque setting for nuts and bolts is 10Nm.

MAINTENANCE It is recommended that the following checks are carried out on an annual basis: 1) Check the collector installation for any signs of damage or any build up of debris. 2) Check for any corrosion to the collector or the mounting system and repair if necessary. 3) Check the tightness of the fasteners. Where fasteners cannot be readily accessed, the overall security of the collector installation may indicate whether problems exist. 4) Check the fittings and pipe work for any signs of fluid leakage or damage, including the condition of the pipe insulation, and repair if necessary. Check inside the building for any evidence of leaks. 5) Examine the roof tiles around the collector installation for any damage or deterioration, and repair if necessary. 6 )Check for any foliage growth that may cause shading of the collectors. 7) Where applicable, check the condition of any ballast used to secure the system. 8) In areas where there may be a build up of dirt on the collector, only nonabrasive cleaning materials and methods should be used to clean the collectors and mounting system components.

19

8.0


8.0

Legislazione, raccomandazioni e manutenzione Legislation, recommendations and maintenance Legislativa, doporučení a údržba Законодателство, препоръки и поддръжка Legislaţie, recomandări ţi întreşinere

CZ LEGISLATIVA Vezměte do úvahy následující pokyny týkající se zákonů, předpisů a technických pravidel. Při instalaci systémů na využití solární energie musí být dodrženy místní, celostátní, evropské a mezinárodní zákony a předpisy platné v příslušné zemi. Je nutné dodržet obecně uznávané technické předpisy; tyto jsou obvykle formulovány ve formě norem, návodů, předpisů, nařízení a technických pravidel stanovených lokálními a národními institucemi, energetickými společnostmi, obchodními organizacemi a technickými komisemi v příslušných oblastech Při instalaci solárních jednotek je nutné vzít do úvahy, že instalace může vyžadovat zdokonalení odolnosti střechy, zdí a izolace proti dešti. Aby se vyhovělo nařízením, která chrání před rizikem nehod, může být nutné použití bezpečnostních zařízení (pásy, lešení, podpěry, atd). Toto zařízení není součástí dodávky a musí být objednáno samostatně. Montáž smí provádět pouze technicky kvalifikovaný a pověřený personál s uznanou kvalifikací (ověřenou státními orgány) v příslušné technické oblasti.

DOPORUČENÍ - Při práci ve výškách použijte bezpečnostní pás. - Před zahájením prací je nutné posoudit vhodnost konstrukce střechy pro instalaci. - Pokud si nejste jisti usazením kolektoru, poraďte se se stavebním inženýrem. - Zatížení sněhem nesmí překročit nosnost konstrukce střechy. - Nápory větru mohou způsobit zvýšené Zatížení konstrukce a způsobit škody. - Osoba instalující kolektor zodpovídá za vhodnost místa a jeho konstrukce. - Kolektor musí být umístěn tak, aby nemohlo dojít k poškození padajícími nečistotami nebo vandalizmem. - Veškeré potrubí v této instalaci musí být upevněné k zemi. - V exponovaných oblastech musí být kolektor chráněn proti blesku. - Je doporučeno, aby tento produkt zvedaly alespoň dvě osoby. - Při zvedání Se kolektor nesmí držet za přípojky potrubí. - Zkontrolujte, že všechny hydraulické spoje jsou spolehlivě připevněné a neprosakují. - Neinstalujte kolektor v zastíněných místech. - Po dokončení montáže musí být systém zkontrolován. - Další kontroly jsou doporučeny jednou za rok. - Při instalaci kolektoru nepoužívejte nepřiměřenou sílu. - Horké, slunci vystavené povrchy, kterých je možné se dotknout, musí být izolovány, aby se předešlo poranění. - Není nutné mazat připojení O-kroužků. - Kolektor nesmí být instalován na nerovné střeše. - Pro uchycení kolektoru na vhodném povrchu střechy může být použit kotvicí přípravek Se šroubem. - Velká pole vyžadují, aby potrubí, skupiny čerpadel a konstrukční řešení vytvořil odborník. - Obecně je doporučen utahovací moment pro matice 10 Nm.

ÚDRŽBA Doporučuje se každoročně provádět následující kontroly: 1) Zkontrolujte, zda instalace kolektoru nejeví známky poškození nebo nahromadění nečistot. 2) Zkontrolujte, zda kolektor nebo montážní systém není rezavý a v případě potřeby proveďte opravu. 3) Zkontrolujte pevnost příchytek. Pokud nejsou některé příchytky přístupné, můžete případné problémy zjistit podle celkové bezpečnosti instalace kolektoru. 4) Zkontrolujte, zda armatury a potrubí nejeví známky úniku nebo poškození, zkontrolujte také stav izolace trubek a v případě potřeby proveďte opravu. Zkontrolujte vnitřek budovy, zda nedochází k únikům. 5) Prohlédněte střešní tašky kolem izolace kolektoru, zda nejsou poškozené, nebo opotřebované a v případě potřeby proveďte opravu. 6) Zkontrolujte, zda nejsou kolektory stíněné rozrůstajícím se listovím. 7) Případně zkontrolujte stav veškerého materiálu použitého pro zajištění systému. 8) V oblastech, kde se může na kolektoru hromadit nečistota, používejte při čištění kolektorů a komponent montážních systémů pouze neabrazívní čisticí prostředky a postupy.

BLЗаконодателство Вземете под внимание инструкциите относно законодателство, разпоредби и технически правила по-долу. Когато монтирате инсталации за соларна енергия, законодателството и разпоредбите на местно, държавно, европейско или международно ниво, коитосе прилагат за въпросната страна, трябва да бъдат съблюдавани. Прилагат се общоприетите технически разпоредби; те обикновено са формулирани под формата на стандарти, насоки, постановления, разпоредби и технически правила, съставени от местни и национални административни единици, фирми за доставка на енергия, търговски организации или технически комитети в съответните сфери. За монтирането на соларни продукти е възможно да е необходима подобрена устойчивост на дъжд при използване на технологиите за изграждане на покрива и стените, както и за херметизацията, поради което това трябва да се вземе под внимание. За да се спазят установените правила за предотвратяването на злополуки, е възможно да има необходимост от използване на оборудване за безопасност (ремъци, скелета, подпори и др.). Подобно оборудване за безопасност не се предоставя и трябва да се поръча отделно. Монтирането трябва да се извърши от технически квалифициран и оторизиран персонал с призната квалификация (удостоверена от държавна или местна административна единица) в съответнататехническа област.

препоръки - Използвайте обезопасителни колани, когато работите нависоко. - Структурата на покрива трябва да е определена като подходяща преди началото на монтажа. - Консултирайте се със строителен инженер, ако не сте сигурни по въпроси с разполагането на колектора. - Натоварване поради сняг може да надхвърли възможностите на конструкцията. - Силният вятър може да приложи голямо натоварване върху конструкцията, което да доведе до щети. - Монтажникът е отговорен за подходящата работна среда и съответните конструкции към нея. - Колекторът трябва да се разположи по такъв начин, че да се предотвратят щети от падащи предмети или вандализъм. - Цялата тръбопроводна система в рамките на тази инсталация трябва да бъде заземена. - в открити области Колекторът трябва да се предпази срещу риск от удар на мълния. - Препоръчва се поне двама души да вдигат продукта. - Колекторът не трябва да се хваща за тръбните връзки, когато се вдига. - Уверете се, че всички хидравлични връзки са здраво фиксирани и нямат течове. - Избягвайте инсталирането на колектора в сенчести области. - Системата трябва да се инспектира след завършване на работата. - Препоръчва се ежегодна допълнителна инспекция. - Не прилагайте ненужна сила, когато инсталирате колектора. - Горещи, открити повърхности, които могат да се докоснат, трябва да се изолират, което да предотврати потенциални наранявания. - не е необходимо смазване за връзките с уплътнителни пръстени. - Колекторът не трябва да се монтира върху покрив с неравна повърхност. - Анкерни дюбели и болтове могат да се използват за обезопасяване на колектора при подходяща повърхност на покрива. - За големите масиви ще е необходима специална инсталация на тръбите, помпите и подредбата. - Като цяло, препоръчителният усукващ момент за гайки и болтове е 10 Nm.

поддръжка Препоръчва се да извършвате следните проверки веднъж годишно: 1) Проверете инсталацията на колектора за всякакви следи от щети или натрупани отпадъчни частици. 2) Проверете за корозия по колектора или монтажната система, след което при необходимост извършете съответните поправки. 3) Проверете здравината на скрепителните елементи. Където скрепителните елементи не са лесно достъпни, цялостното укрепване на инсталацията на колектора може да укаже дали съществуват проблеми. 4) Проверете фитингите и тръбопроводната система за всякакви следи от изтичане на флуиди или повреди, включително състоянието на изолацията на тръбите, след което при необходимост извършете поправки. Проверете вътре в сградата за следи от течове. 5) Проверете керемидите около инсталацията на колектора за всякакви повреди или щети, след което при необходимост извършете поправки. 6) Проверете за разраснала се зеленина, която може да хвърля сянка на колекторите. 7) Където е приложимо, проверете състоянието на всякакъв вид баласт, използван за укрепване на системата. 8) В области, където по колектора може да се натрупа прах, за почистване на колекторите и компонентите на монтажната система трябва да се използват само неабразивни почистващи материали и методи.

20


8.0

RO LEGISLAŢIE Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele instrucţiuni privind legile, regulamentele şi normele tehnice. Atunci când se instalează utilaje pentru energie solară, trebuie respectate legile şi regulamentele care se aplică înţara respectivă la nivel local, statal, european şi internaţional. Sunt aplicabile reglementările tehnice general valabile; acestea sunt formulate de obicei sub forma standardelor, liniilor directoare, prevederile, reglementările şi normele tehnice stabilite de organismele locale şi naţionale, companiile de furnizare a energiei electrice, organizaţiile de comerţ şi comitetele tehnice din domeniile relevante. Instalarea unităţilor solare poate necesita o rezistenţă îmbunătăţită la ploaie în ceea ce priveşte acoperişul, pereţii şi tehnologia de izolare, iar acest lucru trebuie avut în vedere corespunzător. Pentru a îndeplini reglementările cu privire la prevenirea accidentelor, există posibilitatea necesităţii utilizării echipamentelor de protecţie (curele, schele, suporturi etc.). Aceste echipamente de protecţie nu sunt furnizate şi trebuie comandate separat. Instalarea trebuie efectuată numai de personal autorizat şi calificat din punct de vedere tehnic cu o calificare recunoscută (verificate de organismele statale sau naţionale) din domeniul tehnic relevant.

RECOMANDĂRI - Când lucraţi la înălţime, utilizaţi un ham de siguranţă. - Înainte de începerea lucrării trebuie evaluat gradul de adecvare a structurii acoperişului. - Dacă nu sunteţi sigur în privinţa amplasării colectorului, consultaţi un inginer de rezistenţă. - Încărcarea cu zăpadă poate duce la depăşirea rezistenţei structurii proprietăţii. - Presiunea exercitată de vânt poate duce la crearea unor forţe excesive asupra structurii, având ca rezultat avarii. - Personalul de instalare este responsabil pentru găsirea locaţiei adecvate şi a substructurii acesteia. - Colectorul trebuie amplasat în aşa fel încât să fie evitată deteriorarea cauzată de căderea reziduurilor sau de vandalism. - Toate ţevile din această instalaţie trebuie să fie legate la pământ. - În zonele expuse, colectorul trebuie protejat împotriva riscului de a fi fulgerat. - Pentru ridicarea acestui produs, este recomandată intervenţia a minimum 2 persoane. - Este interzisă ridicarea colectorului de îmbinările ţevilor. - Asiguraţi-vă că Toate îmbinările hidraulice sunt suficient de fixe şi nu există scurgeri. - Evitaţi instalarea colectorului în zone umbrite. - La finalizarea lucrărilor sistemul trebuie inspectat. - Anual, este recomandată efectuarea unei inspecţii suplimentare. - Nu exercitaţi O forţă excesivă la instalarea colectorului. - Suprafeţele fierbinţi, expuse, care pot fi atinse de persoane trebuie izolate pentru a se evita rănirea. - Pentru conexiunile rotunde „O” nu este necesară lubrifierea. - Este interzisă instalarea colectorului pe O suprafaţă denivelată a acoperişului. - Pentru fixarea colectorului pe O suprafaţă adecvată a acoperişului pot fi utilizate un ştift şi un bolţ de prindere. - Pentru şirurile mari va fi necesară intervenţia unui specialist pentru sistemul de ţevi, pentru grupurile de pompare şi pentru design.

ÎNTREŞINERE Se recomandă efectuarea anuală a următoarelor verificări: 1) Verificaţi instalaţia de colectare pentru a descoperi eventualele semne de deteriorare sau de acumulare de reziduuri. 2) Verificaţi dacă există porţiuni afectate de coroziune pe colector sau pe sistemul de fixare şi remediaţi-le dacă este cazul. 3) Verificaţi dacă dispozitivele de fixare sunt bine strânse. Când accesul la dispozitivele de fixare nu este uşor, gradul general de securitate al instalaţiei de colectare poate indica dacă există probleme. 4) Verificaţi garniturile şi ţevile pentru a descoperi eventuale semne de scurgere de lichid sau deteriorări, inclusiv starea de izolaţiei a ţevilor şi remediaţi aceste probleme dacă este cazul. Verificaţi în interiorul clădirii dacă există semne de scurgeri. 5) Examinaţi ţiglele din jurul instalaţiei de conectare pentru a descoperi eventualele semne de deteriorare şi remediaţi-le dacă este cazul. 6) Verificaţi dacă în jur există frunziş care poate umbri colectoarele. 7) Acolo unde este cazul, verificaţi starea balastului utilizat pentru fixarea sistemului. 8) În zonele unde pot exista acumulări de murdărie pe colector, pentru curăţarea colectorilor şi a componentelor sistemului de fixare vor fi utilizate numai materiale de curăţare şi metode neabrazive.

21


9.0

Note Notes Poznámky Бележки Comentarii

22


9.0

23


© Baxi S.p.A 2010. All rights reserved BAXI S.p.A., nella costante azione miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza pravviso. La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi. Baxi S.p.A. 36064 Bassano del Grappa (VI) Italia - Via Trozzetti, 20 Tel. 0424 517111 - Telefax 0424 38089.

720288104 PART OF BDR THERMEA

SP Comp No 720288104 (05/11)

Manuale SB25V, 25O, 20V, 20O - installazione su tetto con tegole - Baxi  

Energie rinnovabili - sistemi solari a circolazione forzata - 05/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you