Page 1

SB20+V SB25+V SB20+O SB25+O Installazione su tetto piano Flat Roof Installation Instalace na plochou střechu Монтаж върху плосък покрив Instalarea pe acoperişuri plate

STANDARD 750087502


Indice Contents Obsah Съдържание Cuprins

1.0 IT UKCZBLRO-

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Simboli e tools Symbols and tools Symboly a nástroje Символи и инструменти Simboluri Şi unelte 4

IT UKCZBLRO-

Salute e sicurezza Health and safety Ochrana zdraví a bezpečnost Здраве и безопасност Sănătate Şi siguranţă 5

IT UKCZBLRO-

Contenuto e componenti dei kit Kit Contents and Components Obsah a součásti montážní sady Съдържание и компоненти на комплекта Conţinut Şi Componente Kit 6

IT UKCZBLRO-

Peso e misure Weight and measurements Hmotnost a míry Тегло и размери Greutate Şi dimensiuni 9

IT UKCZBLRO-

Distanza Distance Vzdálenost Разстояние Distanţă 10

IT UKCZBLRO-

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare 11

IT UKCZBLRO-

Carico della neve e del vento Snow and Wind Load Zatížení sněhem a větrem Натоварване от сняг и вятър Sarcină aerodinamică Şi la zăpadă 20

IT UKCZBLRO-

Legislazione, raccomandazioni e manutenzione Legislation, recommendations and maintenance Legislativa, doporučení a údržba Законодателство, препоръки и поддръжка Legislaţie, recomandări ţi întreşinere 21


1.0 Simboli

Tools Tools Nástroje Инструменти Unelte

Symbols Symboly Символи

Simboluri

01 bar 0

IT UKCZBLRO-

Attenzione Caution Upozornění Внимание Avertisment

IT UKCZBLRO-

Informazione Information Informace Информация Informaţii

IT UKCZBLRO-

1 Collettore 1 Collector 1 Kolektor 1 Колектор 1 Colector

IT UKCZBLRO-

2 Collettore 2 Collector 2 Kolektor 2 Колектор 2 Colector

IT UKCZBLRO-

Numero di riferimento della pagina Page Reference Number Referenční číslo stránky Референтен номер на страница Număr referinţă pagină

IT UKCZBLRO-

Comprare Buy Koupit Покупка Achiziţie

IT UKCZBLRO-

Peso Weight Koupit Покупка Achiziţie

IT UKCZBLRO-

Pressione massima Maximum pressure Maximální tlak Максимално налягане Presiune maximă

IT UKCZBLRO-

Misura Measure Měřítko Мярка Dimensiune

IT UKCZBLRO-

Fornito separatamente Supplied separately Dodáváno samostatně Доставя се отделно Furnizat separat

4

IT UKCZBLRO-

Trapano Drill Vrt Бормашина Burghiu

IT UKCZBLRO-

Serrare con chiave opportuna (7mm/13mm/32mm) Spanner Tight (7mm/13mm/32mm) Utaženo plochým klíčem (7mm/13mm/32mm) Здраво затягане (7mm/13mm/32mm) Strângere Cheie Reglabilă (7mm/13mm/32mm)

IT UKCZBLRO-

Metro Meter tape Metr Метър Metru


Salute e sicurezza Health and safety Ochrana zdraví a bezpečnost Здраве и безопасност Sănătate Şi siguranţă

IT UKCZBLRO-

IT UKCZBLRO-

2.0

Usare il casco di sicurezza Use safety helmet Používejte bezpečnostní helmu Използвайте предпазна каска Utilizaţi cască de protecţie

kg

Usare calzature di sicurezza Use safety shoes Používejte bezpečnostní obuv Използвайте предпазни обувки Utilizaţi încălţăminte de protecţie

IT - Usare cintura di sicurezza per proteggersi da cadute. UK- Use safety harness for protection against falling. CZ- Používejte bezpečnostní popruh pro ochranu proti pádu. BL- Използвайте предпазен колан за защита от падане RO- Utilizaţi harnaşament de protecţie împotriva căderii

IT UKCZBLRO-

Usare guanti di sicurezza Use safety gloves Používejte bezpečnostní rukavice Използвайте предпазни ръкавици Utilizaţi mânuşi de protecţie

IT UKCZBLRO-

Usare occhiali di sicurezza Use safety goggles Používejte bezpečnostní brýle Използвайте предпазни очила Utilizaţi ochelari de protecţie

IT - Includere il collettore nel dispositivo di protezione contro i fulmini dell’edificio. UK- Include the collector in the lightning protection device of the building. CZ- Zapojte kolektor do zařízení pro ochranu před zásahem bleskem. BL- Включете колектор към устройството за защита против мълнии на сградата RO- Includeţi colectorul în dispozitivul de protecţie al iluminatului clădirii

IT UKCZBLRO-

Pericolo di fulmini durante i giorni di tempesta Danger of lightning in stormy weather Riziko zásahu bleskem v bouřce. Опасност от мълнии при бурно време Pericol de fulger în condiţii de furtună

IT UKCZBLRO-

Carico pesante Heavy load Těžký náklad Голям товар Încărcătură grea

IT UKCZBLRO-

Attenzione, rischio di inciampo Beware of tripping Pozor na pád Пазете се от спъване Pericol de împiedicare

IT UKCZBLRO-

Rischio per suolo scivoloso Beware of slippery surfaces Pozor na kluzké plochy Пазете се от хлъзгави повърхности Feriţi-vă de suprafeţe alunecoase

IT UKCZBLRO-

Pericolo per alte temperature Beware of high temperatures Pozor na vysokou teplotu Пазете се от високи температури Feriţi-vă temperaturi înalte

IT - Manipolare il collettore attraverso il profilo UK- Handle collector by grasping the profile CZ- S kolektorem manipulujte tak, že jej uchopíte za profil BL- Носете колектора като го държите за профила RO- Mânuiţi colectorul ţinându-l de profil

5


3.0

Contenuto e componenti dei kit Kit Contents and Components Obsah a součásti montážní sady Съдържание и компоненти на комплекта Conţinut Şi Componente Kit

* Non si usa * Not Used * Nepoužívá se * Не се използва * Nu este utilizat

+ SB20+V SB25+V

A B C D E F G H J K L M N O P Q

SB20+O

SB25+O

SB20+V SB25+V

-

-

-

2

2

2

4

4

4

4

4

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

SB20+O SB25+O

SB20+V SB25+V

SB20+O

SB25+O

2

2

2

4

-

-

-

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

3

3

3

1

1

1

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

2

2

4

4

4

6

6

6

2

2

2

8

8

8

12

12

12

4

4

4

16

16

16

24

24

24

8

8

8

-

-

-

2*

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

6


3.0

D

F C G IT A- Fissaggio intermedio

H A E

K

L

O

UK A- Intermediate Clamp

CZ A- Střední svorka

BL A- Междинна скоба

RO A- Clemă Intermediară

BCDEFGHJKLMNOPQ-

J

B

BCDEFGHJKLMNOPQ-

M

B- Fissaggio laterale C- Profilo inferiore D- Profilo superiore E- Profilo di base F- Profilo di supporto G- Profilo montante superiore H- Profilo montante inferiore J- Profilo di unione K- Vite autofilettante L- Vite a T M8×20 M- Vite a T M8×30 N- Vite M8×20 O- Dado M8 P- Fissaggio intermedio Q- Istruzioni

N

7

End Clamp Lower rail Upper rail Base rail Support rail Upper upright Lower uprigh Join stud rail Self drilling screw T-bolts M8×20 T-bolts M8×30 Bolts M8×20 Nut M8 Intermediate Clamp Instructions

Крайна скоба Долна релса Горна релса Основна релса Опорна релса Горна отвесна Долна отвесна Свързваща релса с шпилка Само навиващ се винт T-Болт M8×20 T-Болт M8×30 Болт M8×20 Гайка M8 Междинна скоба Инструкции

B- Koncová svorka C- Dolní kolejnice D- Horní kolejnice E- Základní kolejnice F- Nosná kolejnice G- Horní svislá H- Dolní svislá J- Kolejnice spojovacího kolíku K- Samořezný šroub L- T-Šroub M8×20 M- T-Šroub M8×30 N- Šroub M8×20 O- Matice M8 P- Střední svorka Q- Pokyny

B- Clemă finală C- Şină inferioară D- Şină superioară E- Şină de bază F- Şină suport G- Şină verticală superioară H- Şină verticală inferioară J- Şină ştift conectare K- Şurub autofiletant L- Bolţ-T M8×20 M- Bolţ-T M8×30 N- Bolţ M8×20 O- Piuliţe M8 P- Clemă Intermediară Q- Instrucţiuni


3.0 Componenti e contenuto kit parte idraulica

Hydraulic kit contents and components Obsah a složení hydraulické sady Съдържание и компоненти на хидравличен комплект Conţinut şi componente kit hidraulic

IT

UK

CZ

BL

RO

S1- Collettore S2- Elemento a “T“ G3/4 S3- Graffa S4- Tapón S5- Raccordo a gomito G3/4 S6- Sfiato manuale S7- Elemento di giunzione S8- Raccordo a gomito con sensore G3/4 S1- Collector S2- Tee piece for air vent G3/4 S3- Clip S4- End Cap S5- Elbow G3/4 S6- Manual air vent S7- Joining Piece S8- Sensor Elbow G3/4 S1- kolektor S2-Tvarovka T pro ventilátor G3/4 S3- Svorka S4- Koncová záslepka S5- Koleno G3/4 S6- Ruční odvzdušnění S7- Spojka S8- Koleno snímače G3/4 S1- Колектор S2- Т образно съединение за вентилационен отвор G3/4 S3- Скоба S4- Крайна тапа S5- Коляно на тръба G3/4 S6- Ръчен вентилационен отвор S7- Свързващ елемент S8- Сензорно коляно на тръба G3/4 S1- Colectoare S2- Piesă teu pentru orificiul de ventilaţie G3/4 S3- Clamă S4- Capac final S5- Cot G3/4 S6- Orificiu aer manual S7- Piesă de îmbinare S8- Cot cu senzor G3/4

S1

S3

S6

8

S2

S4

S7

S5

S8


Peso e misure Weight and measurements Hmotnost a míry Тегло и размери Greutate Şi dimensiuni

4.0

SB20+V SB25+V 35

48

36

49

(bar)

10

10

10

10

a (mm)

1234

1234

1803

2237

b (mm)

1187

1187

1803

2237

c (mm)

40

40

40

40

(mm)

43,5

43,5

25

25

(mm)

67

67

25+5x(n-1)

25+5x(n-1)

f (20º) (mm)

413

542

248

248

g (mm)

1252

1530

848

848

h (mm)

1000

1000

1000

1000

j (55º) (mm)

96,5

96,5

96,5

96,5

x (mm)

1147

1147

1753

2187

y (mm)

1753

2187

1147

1147

z (mm)

87

87

87

87

d e

y

z

d

100

SB25+O

(kg) 01 bar 0

x

SB20+O

+

100 a e

c

100

100

f

100

a

g

a c

e

+ . . . +

100

100 a

100

100 b

a

kg

9

j

h


5.0 Distanza

Distance Vzdálenost Разстояние Distanţă sin β X=Lx tan α +cos β

L

β

β

α X

SB20+V

α

L=1753mm

X(m)

β

10º

15º

20º

25º

30º

β

45º

50º

55º

60º

5,04

3,88

3,29

2,93

2,68

2,50

2,36

2,24

2,15

2,06

1,99

5,78

4,35

3,62

3,17

2,87

2,64

2,47

2,33

2,21

2,10

2,01

30º

6,48

4,78

3,92

3,39

3,03

2,77

2,56

2,39

2,25

2,13

2,02

35º

7,13

5,18

4,19

3,59

3,17

2,87

2,63

2,44

2,28

2,14

2,01

40º 45º

7,72

5,54

4,43

3,75

3,29

2,95

2,68

2,47

2,28

2,13

1,99

8,26

5,86

4,64

3,89

3,38

3,00

2,71

2,47

2,28

2,10

1,95

50º 55º

8,73

6,13

4,81

4,00

3,45

3,04

2,72

2,47

2,25

2,06

1,90

9,13

6,35

4,94

4,08

3,49

3,05

2,71

2,44

2,21

2,01

1,83

X(m)

10º

15º

20º

25º

30º

35º

40º

45º

50º

55º

60º

20º

6,33

4,88

4,13

3,68

3,37

3,14

2,96

2,82

2,70

2,59

2,50

α

25º

7,27

5,46

4,55

3,99

3,60

3,32

3,10

2,92

2,77

2,64

2,53

30º

8,14

6,01

4,93

4,26

3,81

3,48

3,22

3,01

2,83

2,68

2,54

35º

8,96

6,51

5,27

4,51

3,99

3,60

3,31

3,06

2,86

2,69

2,53

40º

9,71

6,96

5,57

4,72

4,13

3,70

3,37

3,10

2,87

2,68

2,50

45º 50º

10,38

7,36

5,83

4,89

4,25

3,78

3,41

3,11

2,86

2,64

2,45

10,97

7,70

6,04

5,03

4,33

3,82

3,42

3,10

2,83

2,59

2,39

55º

11,48

7,99

6,21

5,13

4,38

3,84

3,41

3,06

2,77

2,52

2,30

X(m)

10º

15º

20º

25º

30º

35º

40º

45º

50º

55º

60º

20º

3,46

2,66

2,26

2,01

1,84

1,71

1,62

1,54

1,47

1,42

1,36

SB20+O/SB25+O

α

L=1147mm

β

40º

25º

SB25+V

L=2187mm

35º

20º

25º

3,96

2,98

2,48

2,18

1,97

1,81

1,69

1,59

1,51

1,44

1,38

30º

4,44

3,28

2,69

2,33

2,08

1,90

1,75

1,64

1,54

1,46

1,39

35º

4,89

3,55

2,87

2,46

2,18

1,97

1,80

1,67

1,56

1,46

1,38

40

5,29

3,80

3,04

2,57

2,26

2,02

1,84

1,69

1,57

1,46

1,36

45

5,66

4,02

3,18

2,67

2,32

2,06

1,86

1,70

1,56

1,44

1,34

50

5,98

4,20

3,30

2,74

2,36

2,08

1,87

1,69

1,54

1,42

1,30

55

6,26

4,36

3,39

2,80

2,39

2,09

1,86

1,67

1,51

1,38

1,26

10


Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

6.0

b

1

H

O

a

N

a<b

E

c

d a(mm)

b

a

b(mm)

c(mm)

d(mm)

SB 20+V

115

998

100

40

SB 25+V

115

1275

100

40

SB 20+O

115

593

100

40

SB 25+O

115

593

100

40

39

O

42

O

45

O

48

O

º º 20-36

52

O

55

O

20

O

24

O

º º 39-55

27

O

30

O

33

O

36

O

11


6.0

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

O

G N

H

2

F

3

E

4

9

O N

L/M

12


6.0

C

5 L

O

C

6

D O

L

7

19

13


6.0

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

O

M B

1

2

O

3

M B

14


6.0

B O

1 D

M

C

2

5

J

K

3

4

15


6.0

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare M

A

1

O

2

S7

3

16


6.0

40mm

4

O

M B

17


6.0

Installazione Installation Instalace Инсталиране Instalare

5

18


Installazione con zavorra Ballast installation Instalace zátěže Инсталация на баласт Încărcare balast

+

19


7.0 Carico della neve e del vento

Snow and Wind Load Zatížení sněhem a větrem Натоварване от сняг и вятър Sarcină aerodinamică Şi la zăpadă

EN1991 IT

Limite di progetto per il carico della neve a terra= 1.9 kN/m² NOTA: tale limite andrà ridotto per installazioni nelle quali gli ancoraggi creano ulteriore rischio di spostamento o caduta di neve. Nelle zone soggette a carichi di neve elevati (maggiori di1 kN/m²) si raccomanda di installare una barriera paraneve ad una distanza massima di 0,5 m al di sopra del collettore. Tra gli altri fattori, dipende dall’altezza e dalla zona geografica del luogo. Questa struttura deve essere installata in ottemperanza alla norma EN1991. Consultare il distributore ufficiale in caso di dubbi.

BL

Ограничение на дизайна за натоварване от сняг на земята= 1.9 kN/m² ЗАБЕЛЕЖКА: Това ограничение ще се намали за инсталации, където подпорите създават допълнителен риск от натрупване на сняг. В области с голямо натоварване от сняг (по-голямоот 1kN/m²) се препоръчва снегозащитно ограждение да се постави на не повече от 0,5 м над колектора”. “Максималното аеродинамично натоварване,което монтажната структура може да понесе зависи, заедно с други фактори, от височината и географското разположение на обекта. Тази структура трябва да бъде монтирана съгласно с изискванията на стандарт EN 1991. При съмнение се консултирайтес Вашия официален дилър. “

UK

Design limit snow load on the ground = 1.9kN/m² NOTE: This limit will be reduced for installations where abutments create additional risks of drifting or falling snow. In high snow load areas (greater than 1kN/m²) it is recommended that a snow fence is fitted at maximum distance of 0.5m above the collector.

CZ

RO

Limită de design sarcină zăpadă la sol = 1,9kN/m²

The maximum wind load to be borne by the mounting structure depends on the height and geographical area of the site among other factors This structure must be installed in accordance with the provisions of the EN1991 standard. Consult your official dealer if in doubt.

OBSERVAŢIE : Această limită se va reduce în cazul instalaţiilor unde pilaştrii creează riscuri suplimentare de alunecare sau cădere a zăpezii. În zonele cu sarcini mai mari de zăpadă (peste 1kN/m²) este recomandată instalarea unui gard împotriva zăpezii la o distanţă de maxim 0,5 m deasupra colectorului.

Konstrukční mez zatížení sněhem na zemi= 1.9kN/m²

Sarcina aerodinamică maximă suportată de structura de instalare depinde de înălţimea şi zona geografică a obiectivului, între alţi factori. Structura trebuie instalată în conformitate cu prevederile standardului EN1991. În caz de incertitudine, consultaţi dealerul oficial.

POZNÁMKA: Tato mez bude nižší u instalací, kde opěry zvyšují rizikonahromadění sněhu. V oblastech vysoké sněhové zátěže (více než 1kN/m²)se doporučuje připevnit sněhovou zábranu v maximálnívzdálenosti 0,5 m nad kolektorem. Maximální zatížení pro montážní konstrukci závisí na výšce a zeměpisné oblasti a dalších faktorech. Tuto konstrukci je nutno nainstalovat v souladu s normou EN 1991 V případě pochybností kontaktujte oficiálního prodejce.

20


Legislazione, raccomandazioni e manutenzione Legislation, recommendations and maintenance Legislativa, doporučení a údržba Законодателство, препоръки и поддръжка Legislaţie, recomandări ţi întreşinere

IT LEGISLAZIONE

UK LEGISLATION

Tenere presenti le seguenti istruzioni in relazione a leggi, normative e regolamenti tecnici. Per la progettazione di un impianto a energia solare occorre rispettare le leggi e le normative in vigore a livello locale, statale, europeo e internazionale valide per il paese in questione. Inoltre, è necessario tenere conto dei regolamenti tecnici comunemente riconosciuti, che in genere sono formulati sotto forma di standard, linee guida, disposizioni, regolamenti e norme tecniche elaborati da organismi locali e nazionali, aziende di erogazione di energia elettrica, organizzazioni commerciali e comitati tecnici nei campi di competenza. L’installazione di unità solari potrebbe richiedere un miglioramento delle caratteristiche di resistenza alla pioggia di tetto, pareti e tecnologie di impermeabilizzazione, che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione. Per soddisfare le normative in materia di prevenzione di incidenti, potrebbe essere necessario utilizzare attrezzature di sicurezza (cinghie, ponteggi, supporti, ecc.). Tali attrezzature non sono fornite e pertanto devono essere ordinate separatamente. L’installazione deve essere eseguita da personale tecnico specializzato autorizzato, in possesso di qualifiche riconosciute (verificate da un organismo nazionale) nello specifico settore tecnico

.

RACCOMANDAZIONI - Per l’esecuzione di lavori in altezza utilizzare un’imbracatura di sicurezza. - Prima di iniziare l’installazione, accertarsi dell’idoneità della struttura del tetto. - In caso di dubbi nella scelta dell’ubicazione del collettore, rivolgersi a un ingegnere strutturista. - Il carico dovuto alla neve può superare quello tollerato dalla struttura dell’edificio. - I carichi dovuti al vento possono esercitare sollecitazioni eccessive sulla struttura e provocare danni. - È responsabilità dell’installatore verificare l’idoneità del sito di installazione e della struttura su cui poggia. - Il sito di installazione del collettore deve essere scelto in modo da evitare danni dovuti all’eventuale caduta di detriti o ad atti di vandalismo. - Tutte le tubazioni dell’impianto devono essere dotate di collegamento a terra. - Nelle aree esposte, il collettore deve essere dotato di protezione contro i fulmini. - Questo prodotto deve essere sollevato da almeno 2 persone. - Per sollevare il collettore, evitare di afferrarlo dai collegamenti per i tubi. - Verificare che tutti I collegamenti idraulici siano fissati saldamente e non presentino perdite. - Evitare di installare il collettore In zone ombreggiate. - Al termine dell’installazione, ispezionare il sistema. - È consigliabile ispezionare ulteriormente il sistema con frequenza annuale. - Non esercitare una forza eccessiva per l’installazione del collettore. - Le superfici calde esposte e accessibili devono essere opportunamente protette Per evitare Il rischio di infortuni. - Non è necessario lubrificare iI collegamenti ad anello toroidale. - Non installare il collettore su superfici del tetto irregolari. - Per fissare il collettore, è possibile utilizzare un tassello e un bullone di ancoraggio su una superficie adatta del tetto. - Le serie di grandi dimensioni richiedono configurazioni, tubazioni e gruppi di pompaggio specifici. - Se necessario, è possibile montare una seconda serie distinta di collettori dietro la prima. - Come regola generale, si consiglia di serrare dadi e bulloni con una coppia di 10 Nm. - Se il tetto non è idoneo per il fissaggio con tassello e bullone di ancoraggio, è possibile utilizzare una zavorra.

MANUTENZIONE Si raccomanda di effettuare i seguenti controlli ogni anno: 1) Controllare l’installazione del collettore per individuare eventuali segni di danneggiamento o accumuli di sporcizia. 2) Verificare l’eventuale presenza di segni di corrosione sul collettore o sul sistema di montaggio e riparare se necessario. 3) Controllare le tenuta dei dispositivi di fissaggio. Se l’accesso ai dispositivi di fissaggio non è agevole, per individuare la presenza di eventuali problemi può essere utile verificare la tenuta complessiva del collettore. 4) Controllare le tubazioni e i raccordi per individuare segni di perdite o danneggiamenti, anche nel sistema di isolamento delle tubazioni, e riparare se necessario. Controllare l’interno dell’edificio per individuare eventuali perdite. 5) Esaminare le tegole intorno al collettore, verificare la presenza di danneggiamenti o deterioramenti e riparare se necessario. 6) Individuare eventuali crescite di fogliame che provochino ombreggiatura dei collettori. 7) Se applicabile, controllare le condizioni di eventuali zavorre utilizzate per fissare il sistema. 8) Nelle zone in cui potrebbero esserci accumuli di sporco sul collettore, utilizzare solo materiali e metodi non abrasivi per pulire i collettori e i componenti del sistema di montaggio.

Please note the following instructions regarding laws, regulations and technical rules. When setting up solar energy installations, the laws and regulations at local, state, European and international level that apply to the country in question must be observed. Generally acknowledged technical regulations apply; these are usually formulated in the form of standards, guidelines, provisions, regulations and technical rules laid down by local and national bodies, energy supply companies, trade organisations and technical committees in the relevant fields. The installation of solar units may require improved rain resistance with regard to roof, wall and sealing technology and this must be taken into account accordingly. To meet regulations for the prevention of accidents, it may be necessary to use safety equipment (straps, scaffolding, supports, etc.). Such safety equipment is not supplied. Installation must only be carried out by technically qualified and authorised personnel with a recognised qualification (verified by a state or national body) in the relevant technical area.

RECOMMENDATIONS - Use a safety harness when working at height. - The structure of the roof must be assessed for its suitability prior to commencing work. - Consult a structural Engineer if you are unsure of the collector’s siting. - Loading due to snow may exceed the capability of the property’s structure. - Wind loads may cause excess forces on the structure and cause damage. - The installer is responsible for the suitability of the site and its sub-structure. - The collector should be sited to avoid damage from falling debris and vandalism. - All pipe work within this installation must be earth bonded. - In exposed areas, the collector must be protected against the risk of lightning. - It is recommended that a minimum of 2 people are used to lift this product. - The collector must not be lifted by its pipe connections. - Ensure all hydraulic connections are securely fixed and are free of leaks. - Avoid installing the collector in shaded areas. - The system must be inspected on completion of the work. - A further inspection is recommended annually. - Do not apply excessive force when installing the collector. - Hot, exposed surfaces that can be touched must be insulated to protect against injury. - Lubrication is not required for the ‘O’ ring connections. - The collector must not be installed on an uneven roof surface. - An anchor plug and bolt may be used to secure the collector on a suitable roof surface. - Large arrays will require specialist piping, pump groups and design. - A separate second array can be installed behind The first if necessary. - The general recommended torque setting for nuts and bolts is 10Nm. - If the roof is unsuitable for anchor plug and bolt, ballast may be used.

MAINTENANCE It is recommended that the following checks are carried out on an annual basis: 1) Check the collector installation for any signs of damage or any build up of debris. 2) Check for any corrosion to the collector or the mounting system and repair if necessary. 3) Check the tightness of the fasteners. Where fasteners cannot be readily accessed, the overall security of the collector installation may indicate whether problems exist. 4) Check the fittings and pipe work for any signs of fluid leakage or damage, including the condition of the pipe insulation, and repair if necessary. Check inside the building for any evidence of leaks. 5) Examine the roof tiles around the collector installation for any damage or deterioration, and repair if necessary. 6 )Check for any foliage growth that may cause shading of the collectors. 7) Where applicable, check the condition of any ballast used to secure the system. 8) In areas where there may be a build up of dirt on the collector, only nonabrasive cleaning materials and methods should be used to clean the collectors and mounting system components.

21

8.0


8.0 Legislazione, raccomandazioni e manutenzione

Legislation, recommendations and maintenance Legislativa, doporučení a údržba Законодателство, препоръки и поддръжка Legislaţie, recomandări ţi întreşinere CZ LEGISLATIVA Vezměte do úvahy následující pokyny týkající se zákonů, předpisů a technických pravidel. Při instalaci systémů na využití solární energie musí být dodrženy místní, celostátní, evropské a mezinárodní zákony a předpisy platné v příslušné zemi. Je nutné dodržet obecně uznávané technické předpisy; tyto jsou obvykle formulovány ve formě norem, návodů, předpisů, nařízení a technických pravidel stanovených lokálními a národními institucemi, energetickými společnostmi, obchodními organizacemi a technickými komisemi v příslušných oblastech Při instalaci solárních jednotek je nutné vzít do úvahy, že instalace může vyžadovat zdokonalení odolnosti střechy, zdí a izolace proti dešti. Aby se vyhovělo nařízením, která chrání před rizikem nehod, může být nutné použití bezpečnostních zařízení (pásy, lešení, podpěry, atd). Toto zařízení není součástí dodávky a musí být objednáno samostatně. Montáž smí provádět pouze technicky kvalifikovaný a pověřený personál s uznanou kvalifikací (ověřenou státními orgány) v příslušné technické oblasti.

DOPORUČENÍ - Při práci ve výškách použijte bezpečnostní pás. - Před zahájením prací je nutné posoudit vhodnost konstrukce střechy pro instalaci. - Pokud si nejste jisti usazením kolektoru, poraďte se se stavebním inženýrem. - Zatížení sněhem nesmí překročit nosnost konstrukce střechy. - Nápory větru mohou způsobit zvýšené Zatížení konstrukce a způsobit škody. - Osoba instalující kolektor zodpovídá za vhodnost místa a jeho konstrukce. - Kolektor musí být umístěn tak, aby nemohlo dojít k poškození padajícími nečistotami nebo vandalizmem. - Veškeré potrubí v této instalaci musí být upevněné k zemi. - V exponovaných oblastech musí být kolektor chráněn proti blesku. - Je doporučeno, aby tento produkt zvedaly alespoň dvě osoby. - Při zvedání Se kolektor nesmí držet za přípojky potrubí. - Zkontrolujte, že všechny hydraulické spoje jsou spolehlivě připevněné a neprosakují. - Neinstalujte kolektor v zastíněných místech. - Po dokončení montáže musí být systém zkontrolován. - Další kontroly jsou doporučeny jednou za rok. - Při instalaci kolektoru nepoužívejte nepřiměřenou sílu. - Horké, slunci vystavené povrchy, kterých je možné se dotknout, musí být izolovány, aby se předešlo poranění. - Není nutné mazat připojení O-kroužků. - Kolektor nesmí být instalován na nerovné střeše. - Pro uchycení kolektoru na vhodném povrchu střechy může být použit kotvicí přípravek Se šroubem. - Velká pole vyžadují, aby potrubí, skupiny čerpadel a konstrukční řešení vytvořil odborník. - V případě potřeby lze za první řadu umístit řadu druhou. - Obecně je doporučen utahovací moment pro matice 10 Nm. - Pokud není střecha vhodná pro kotvicí přípravek se šroubem, je možné použít závaží.

ÚDRŽBA Doporučuje se každoročně provádět následující kontroly: 1) Zkontrolujte, zda instalace kolektoru nejeví známky poškození nebo nahromadění nečistot. 2) Zkontrolujte, zda kolektor nebo montážní systém není rezavý a v případě potřeby proveďte opravu. 3) Zkontrolujte pevnost příchytek. Pokud nejsou některé příchytky přístupné, můžete případné problémy zjistit podle celkové bezpečnosti instalace kolektoru. 4) Zkontrolujte, zda armatury a potrubí nejeví známky úniku nebo poškození, zkontrolujte také stav izolace trubek a v případě potřeby proveďte opravu. Zkontrolujte vnitřek budovy, zda nedochází k únikům. 5) Prohlédněte střešní tašky kolem izolace kolektoru, zda nejsou poškozené, nebo opotřebované a v případě potřeby proveďte opravu. 6) Zkontrolujte, zda nejsou kolektory stíněné rozrůstajícím se listovím. 7) Případně zkontrolujte stav veškerého materiálu použitého pro zajištění systému. 8) V oblastech, kde se může na kolektoru hromadit nečistota, používejte při čištění kolektorů a komponent montážních systémů pouze neabrazívní čisticí prostředky a postupy.

22


8.0

BL

Законодателство Вземете под внимание инструкциите относно законодателство, разпоредби и технически правила по-долу. Когато монтирате инсталации за соларна енергия, законодателството и разпоредбите на местно, държавно, европейско или международно ниво, коитосе прилагат за въпросната страна, трябва да бъдат съблюдавани. Прилагат се общоприетите технически разпоредби; те обикновено са формулирани под формата на стандарти, насоки, постановления, разпоредби и технически правила, съставени от местни и национални административни единици, фирми за доставка на енергия, търговски организации или технически комитети в съответните сфери. За монтирането на соларни продукти е възможно да е необходима подобрена устойчивост на дъжд при използване на технологиите за изграждане на покрива и стените, както и за херметизацията, поради което това трябва да се вземе под внимание. За да се спазят установените правила за предотвратяването на злополуки, е възможно да има необходимост от използване на оборудване за безопасност (ремъци, скелета, подпори и др.). Подобно оборудване за безопасност не се предоставя и трябва да се поръча отделно. Монтирането трябва да се извърши от технически квалифициран и оторизиран персонал с призната квалификация (удостоверена от държавна или местна административна единица) в съответнататехническа област.

препоръки - Използвайте обезопасителни колани, когато работите нависоко. - Структурата на покрива трябва да е определена като подходяща преди началото на монтажа. - Консултирайте се със строителен инженер, ако не сте сигурни по въпроси с разполагането на колектора. - Натоварване поради сняг може да надхвърли възможностите на конструкцията. - Силният вятър може да приложи голямо натоварване върху конструкцията, което да доведе до щети. - Монтажникът е отговорен за подходящата работна среда и съответните конструкции към нея. - Колекторът трябва да се разположи по такъв начин, че да се предотвратят щети от падащи предмети или вандализъм. - Цялата тръбопроводна система в рамките на тази инсталация трябва да бъде заземена. - в открити области Колекторът трябва да се предпази срещу риск от удар на мълния. - Препоръчва се поне двама души да вдигат продукта. - Колекторът не трябва да се хваща за тръбните връзки, когато се вдига. - Уверете се, че всички хидравлични връзки са здраво фиксирани и нямат течове. - Избягвайте инсталирането на колектора в сенчести области. - Системата трябва да се инспектира след завършване на работата. - Препоръчва се ежегодна допълнителна инспекция. - Не прилагайте ненужна сила, когато инсталирате колектора. - Горещи, открити повърхности, които могат да се докоснат, трябва да се изолират, което да предотврати потенциални наранявания. - не е необходимо смазване за връзките с уплътнителни пръстени. - Колекторът не трябва да се монтира върху покрив с неравна повърхност. - Анкерни дюбели и болтове могат да се използват за обезопасяване на колектора при подходяща повърхност на покрива. - За големите масиви ще е необходима специална инсталация на тръбите, помпите и подредбата. - Отделен втори масив може да се инсталира зад първия, ако това е необходимо. - Като цяло, препоръчителният усукващ момент за гайки и болтове е 10 Nm. - Ако покривът не е подходящ за анкерен клин или болт, може да се използва баласт.

поддръжка Препоръчва се да извършвате следните проверки веднъж годишно: 1) Проверете инсталацията на колектора за всякакви следи от щети или натрупани отпадъчни частици. 2) Проверете за корозия по колектора или монтажната система, след което при необходимост извършете съответните поправки. 3) Проверете здравината на скрепителните елементи. Където скрепителните елементи не са лесно достъпни, цялостното укрепване на инсталацията на колектора може да укаже дали съществуват проблеми. 4) Проверете фитингите и тръбопроводната система за всякакви следи от изтичане на флуиди или повреди, включително състоянието на изолацията на тръбите, след което при необходимост извършете поправки. Проверете вътре в сградата за следи от течове. 5) Проверете керемидите около инсталацията на колектора за всякакви повреди или щети, след което при необходимост извършете поправки. 6) Проверете за разраснала се зеленина, която може да хвърля сянка на колекторите. 7) Където е приложимо, проверете състоянието на всякакъв вид баласт, използван за укрепване на системата. 8) В области, където по колектора може да се натрупа прах, за почистване на колекторите и компонентите на монтажната система трябва да се използват само неабразивни почистващи материали и методи.

RO

LEGISLAŢIE Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele instrucţiuni privind legile, regulamentele şi normele tehnice. Atunci când se instalează utilaje pentru energie solară, trebuie respectate legile şi regulamentele care se aplică înţara respectivă la nivel local, statal, european şi internaţional. Sunt aplicabile reglementările tehnice general valabile; acestea sunt formulate de obicei sub forma standardelor, liniilor directoare, prevederile, reglementările şi normele tehnice stabilite de organismele locale şi naţionale, companiile de furnizare a energiei electrice, organizaţiile de comerţ şi comitetele tehnice din domeniile relevante. Instalarea unităţilor solare poate necesita o rezistenţă îmbunătăţită la ploaie în ceea ce priveşte acoperişul, pereţii şi tehnologia de izolare, iar acest lucru trebuie avut în vedere corespunzător. Pentru a îndeplini reglementările cu privire la prevenirea accidentelor, există posibilitatea necesităţii utilizării echipamentelor de protecţie (curele, schele, suporturi etc.). Aceste echipamente de protecţie nu sunt furnizate şi trebuie comandate separat. Instalarea trebuie efectuată numai de personal autorizat şi calificat din punct de vedere tehnic cu o calificare recunoscută (verificate de organismele statale sau naţionale) din domeniul tehnic relevant.

RECOMANDĂRI - Când lucrafli la înælflime, utilizafli un ham de siguranflæ. - Înainte de începerea lucrærii trebuie evaluat gradul de adecvare a structurii acoperiøului. - Dacæ nu suntefli sigur în privinfla amplasærii colectorului, consultafli un inginer de rezistenflæ. - Încærcarea cu zæpadæ poate duce la depæøirea rezistenflei structurii proprietæflii. - Presiunea exercitatæ de vânt poate duce la crearea unor forfle excesive asupra structurii, având ca rezultat avarii. - Personalul de instalare este responsabil pentru gæsirea locafliei adecvate øi a substructurii acesteia. - Colectorul trebuie amplasat în aøa fel încât sæ fie evitatæ deteriorarea cauzatæ de cæderea reziduurilor sau de vandalism. - Toate flevile din aceastæ instalaflie trebuie sæ fie legate la pæmânt. - În zonele expuse, colectorul trebuie protejat împotriva riscului de a fi fulgerat. - Pentru ridicarea acestui produs, este recomandatæ intervenflia a minimum 2 persoane. - Este interzisæ ridicarea colectorului de îmbinærile flevilor. - Asigurafli-væ cæ Toate îmbinærile hidraulice sunt suficient de fixe øi nu existæ scurgeri. - Evitafli instalarea colectorului în zone umbrite. - La finalizarea lucrærilor sistemul trebuie inspectat. - Anual, este recomandatæ efectuarea unei inspecflii suplimentare. - Nu exercitafli O forflæ excesivæ la instalarea colectorului. - Suprafeflele fierbinfli, expuse, care pot fi atinse de persoane trebuie izolate pentru a se evita rænirea. - Pentru conexiunile rotunde „O” nu este necesaræ lubrifierea. - Este interzisæ instalarea colectorului pe O suprafaflæ denivelatæ a acoperiøului. - Pentru fixarea colectorului pe O suprafaflæ adecvatæ a acoperiøului pot fi utilizate un øtift øi un bolfl de prindere. - Pentru øirurile mari va fi necesaræ intervenflia unui specialist pentru sistemul de flevi, pentru grupurile de pompare øi pentru design. - Dacæ este necesar, în spatele primului øir poate fi instalat un al doilea. - Setarea de torsiune recomandatæ în general pentru piulifle øi bolfluri este de 10 N/m. - Dacæ acoperiøul nu este adecvat pentru utilizarea unui øtift øi a unui bolfl de prindere, poate fi utilizat balastul.

ÎNTREŞINERE Se recomandă efectuarea anuală a urmætoarelor verificări: 1) Verificaţi instalaţia de colectare pentru a descoperi eventualele semne de deteriorare sau de acumulare de reziduuri. 2) Verificaţi dacă există porţiuni afectate de coroziune pe colector sau pe sistemul de fixare şi remediaţi-le dacă este cazul. 3) Verificaţi dacă dispozitivele de fixare sunt bine strânse. Când accesul la dispozitivele de fixare nu este uşor, gradul general de securitate al instalaţiei de colectare poate indica dacă există probleme. 4) Verificaţi garniturile şi flevile pentru a descoperi eventuale semne de scurgere de lichid sau deteriorări, inclusiv starea de izolafliei a flevilor şi remediaţi aceste probleme dacă este cazul. Verificaţi în interiorul clădirii dacă există semne de scurgeri. 5) Examinaţi ţiglele din jurul instalaţiei de conectare pentru a descoperi eventualele semne de deteriorare şi remediaţi-le dacă este cazul. 6) Verificaţi dacă în jur există frunziş care poate umbri colectoarele. 7) Acolo unde este cazul, verificaţi starea balastului utilizat pentru fixarea sistemului. 8) În zonele unde pot exista acumulări de murdărie pe colector, pentru curăflarea colectorilor şi a componentelor sistemului de fixare vor fi utilizate numai materiale de curăflare şi metode neabrazive.

23


© Baxi S.p.A 2010. All rights reserved BAXI S.p.A., nella costante azione miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza pravviso. La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi. Baxi S.p.A. 36064 Bassano del Grappa (VI) Italia - Via Trozzetti, 20 Tel. 0424 517111 - Telefax 0424 38089. PART OF BDR THERMEA

750087502 SP Comp No 750087502 (04/11)

Manuale SB 25V, 25O, 20V, 20O - installazione su tetto piano - Baxi  

Energie rinnovabili - sistemi solari a circolazione forzata - 04/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you