Page 1

Nr. 2 2013 K ris tiansta d vä xer med k n auf d an o gi ps

Levererar på hemmaplan

Knauf Danogips bildar tre nya affärsområden Upptäck SmartMount – ett helt skruvlöst system Curvex rundade former tilltalar i nybyggd skola

K U N D I N F O R M AT I O N F R Å N K N A U F D A N O G I P S

Knau Dano f sats gips ar!


Knauf Danogips sätter kunderna främst

Innehåll Knauf Danogips Xpress nr 2 2013

3

Kristianstad växer med Knauf Danogips

Knauf Danogips 3 nya ben: 1: Produktområde Fasad & Yta

Kundnöjdheten hos Knauf Danogips kunder ökar. Det är vi väldigt glada för. Som tack tänker vi bli ännu bättre – och presenterar i höst en rad nyheter och förbättringar. Knauf Danogips sätter alltid kunderna främst. Därför är det också oerhört viktigt för oss att få veta vad kunderna faktiskt tycker och huruvida de skulle rekommendera andra att samarbeta med oss. Varje år mäts kundnöjdheten enligt metoden Net Promotor Score och strax innan semesterledigheten var det dags för årets mätning. Resultatet blev en fin sommarpresent: Knauf Danogips stiger i år från siffran 44 till 52 – vilket faktiskt ger oss förstaplatsen i hela den europeiska Knauf-familjen. Ingen annan enhet når samma höga poäng. Ökningen ser jag som ett kvitto på att Knauf Danogips utvecklas åt rätt håll. Att våra ansträngningar lönar sig. Vi har satsat hårt på att nå en hög flexibilitet och kvalitet i produktionen och är också tydliga med vilken typ av kunder vi vill arbeta med. Vi har satsat hårt på nya innovationer, presenterat flera vassa produktnyheter och fortsatt utvecklingsarbetet mot att bli en komplett systemleverantör. Men än är vi inte helt nöjda. Vi kan givetvis bli ännu bättre! Under hösten ompaketerar och breddar vi vårt erbjudande till kund genom fyra produktområden: Lättbyggnadsteknik, Profiler, Knauf Danoline (akustikundertak) samt Fasad & Yta (som inkluderar Sheetrock, väggspackel och hörnskydd). Vi lanserar också fixturtekniken SmartMount – ett helt nytt sätt att applicera gipsskivor på som är bra för både ergonomin och ekonomin. Förändringarna innebär i sin helhet att vi breddar vårt sortiment, slår oss in på nya marknader och samtidigt gör det smidigare för dig som kund. Det ska nämligen vara enkelt att vara kund hos Knauf Danogips. Hösten 2013 tar vi ännu ett steg mot vårt kanske allra viktigaste mål: att fortsätta växa med våra kunders behov. I det nya numret av Xpress kan du läsa mer om alla nyheter och se vad de kan tillföra just dig och din arbetsplats. Trevlig läsning! Magnus Olofsson, Chef för Knauf Danogips Sverige

5

Sheetrock – en del av nya produktområdet Fasad & Yta

Knauf Danogips 3 nya ben: 2: Produktområde Knauf Danoline

7

4 6

Knauf Danogips 3 nya ben: 3: Produktområde Profiler

Nytt montagesystem lanseras SmartMount – helt skruvlöst

10

Skeppslikt boende på Varvsholmen i Kalmar

Tuff skolmiljö ställer krav på hållbart materialval

14

8

12

– Vi är med i matchen! Knauf Danogips syns på events

Ekonomiavdelningen är smörjmedel i maskineriet

16

Xpress Kundtidning från Knauf Danogips. Utgiven av Knauf Danogips GmbH, Sverige. Upplaga 3000 ex. Texter Björn Solfors. Bilder Niclas Collin, Bo Ingvar Jönsson, Björn Solfors och Björn Wilde. Omslag Per-Olof Larsson, Knauf Danoline, på Rådhusets tak i Kristianstad. Foto: Bo Ingvar Jönsson. Grafisk produktion Christine Dahl, t&t information ab, Kristianstad. Papper Arctic the Matt 150 g/m2. Tryck TMG Tabergs, Växjö 2013.

2 . 2 0 13


Demonterbara Unity 6 från Knauf Danoline sätts upp centrallhallens tak i det nyrenoverade rådhuset i Kristianstad.

Kristianstad växer med Knauf Danogips Lagom till 400-årsjubiléet är det dags för en ny kostym. Knauf Danogips växer med Kristianstad genom nybyggda Galleria Boulevard och i det moderniserade Rådhuskvarteret. Redan när Christian IV grundade Kristianstad 1614 pekade han ut platsen för Rådhuset vid Stora Torg. Byggnaderna i rådhuskvarteret, som till största del är uppförda runt slutet av 1800-talet, har haft många döda ytor, varit svårtillgängliga för funktionsnedsatta och dessutom drabbats hårt

av fukt- och mögelproblem. Sommaren 2011 påbörjades därför rivning och ombyggnad i rådhuskvarteret, som därmed växer från 12 000 kvadratmeter till cirka 20 000 kvadratmeter. Knauf Danoline har fått förtroendet att leverera sina akustiska innertak till de publika utrymmena. Speciallösningar i rådhuset – Det kommer att bli rätt häftigt. I entrén finns ett entresolplan som mynnar ut i en stor centralhall och högst uppe i taket sitter våra perforerade plattor. Våra produkter är väldigt attraktiva för

speciallösningar, säger Per-Olof Larsson, marknadsingenjör på Knauf Danoline. Bland annat har den böjbara gipsprodukten Curvex, samt det demonterbara taket Unity 6, levererats. Knauf Danoline kommer därmed att ge tak över huvudet för de cirka 250 personer som flyttar in för att arbeta här i mars 2014 – samma år som staden Kristianstad firar 400 år. Klär in Galleria Boulevard Ett stenkast längre bort på Nya Boulevarden växer samtidigt östra delen av centrum fram med

ett helt nytt kvarter. Totalt byggs en samlad shoppinggalleria med 28 000 kvm butiksyta vilket motsvarar cirka 70 butiker, ett parkeringshus med 1 100 p-platser och ett hundratal lägenheter. Den första etappen av Galleria Boulevard stod klar i oktober 2013, då de första butikerna flyttade in. – Vi levererar gipsskivor till alla innerväggar i hela byggnaden och även en del stål. Det är roligt med närheten och att det är så pass uppmärksammat bygge i Kristianstad. Det gör det ju också lättare att lösa leveranser vid akuta fall, säger Fredrik Valentinsson, försäljningsansvarig Syd, med ett skratt. ”Grand Opening” blir i oktober jubileumsåret 2014. Kristianstad Säljare/kontakt per-olof.larsson@knaufdanogips.se

Två stora byggprojekt i Kristianstad, Galleria Boulevard och rådhuskvarteret, står klara jubileumsåret 2014.

fredrik.valentinsson@knaufdanogips.se

2—3


Knauf Danogips utökar Knauf Danogips breddar och förenklar erbjudandet till sina kunder med tre nya produktområden. MåNiklas Backman. let är att tillföra marknaden fler alternativ, smartare lösningar – och ett ännu bättre grepp för helheten. Hösten 2013 är förändringarnas tid på Knauf Danogips. Som ett led i den ständiga ambitionen att utvecklas och förbättras presenteras inom loppet av bara några månader tre nya produktområden under företagets paraply: 1. Fasad & Yta (inkl. Sheetrock), 2. Knauf Danoline och 3. Profiler. Lättbyggnadsteknik är det fjärde produktområdet som vi känner sedan tidigare under namnet Knauf Danogips. Produktområdena skiljer sig åt i sitt innehåll, men mynnar ut i samma övergripande mål att göra det tydligare och enklare för våra kunder. Vi blir därmed en bredare och mer komplett leverantör till de system vi redan säljer i dag. Genom denna förändring tillför vi marknaden fler alternativ och ännu bättre komponenter. Ompaketeringen innebär också att Knauf Danogips fortsätter arbetet med att ta fram fler systemlösningar och bli en kvalitetsleverantör av helheten. Det är viktigt för oss att behålla fokus på varje enskilt produktområde för att inte tappa spetskompetens och kundfokus. På de följande sidorna presenteras varje produktområde mer ingående – och vad de kan tillföra just Dig.

Niklas Backman, försäljningschef

2 . 2 0 13

Produktområde

Fasad & Yta

1 6

4

7 2 8

5

1. Sockelplåt 2. Knauf Danogips Weatherboard alt. vindskyddsfolie 3. Ventilerad U-profil VU 75 4. Slitsad Z-profil ZU 50 5. Utvändig fasadisolering 50 mm 6. Ventilerad fasadläkt VFL 25 7. Aquapanel Outdoor 8. Puts

3

1

Efterfrågan på täta och ventilerade fasadsystem med puts fortsätter att öka starkt i Sverige. Produktområdet Fasader möter marknadens behov. Tusentals bostäder i Sverige kan vara drabbade av fuktproblem till följd av enstegstätade fasader. Fukt har tagit sig in i väggarna genom den enstegstätade lösningen, fukten kan inte ta sig ut och angriper istället den bakomliggande träkonstruktionen. Knauf Danogips är i dag marknadens enda leverantör av ventilerade putsade fasadsystem med en P-märkning. Det som säkerställer och garanterar tätheten i Knauf Ventilerad Fasadsystem Aquapanel med puts är en kombination av noggranna utförda plåtbleck, tätningar runt anslutningar samt tryckutjämning i den väldimensionerade luftspalten på 25 mm. – Luftspaltens funktion är viktig: om trycket bakom regnskärmen är lika stor som framför så trycks inte fukt in genom ytputs och skiva och anslutningar. Man jobbar helt enkelt med naturen och inte

Bilden visar en principlösning vid sockeldetalj där Knauf Danogips ventilerade Aquapanelfasad med puts kombineras med stålprofiler för tilläggsisolering vid renovering.

emot den. Om det mot förmodan tränger in fukt i konstruktionen, så ventileras och dräneras fukten ut igen, säger Roland Torkelsson, säljchef Fasad & Yta. – Det är det viktigt att man använder hela systemet från Knauf Danogips, inklusive Aquapanel, fasadläkt och puts för att P-märkningen ska gälla. Samtliga detaljlösningar och komponenter är testade och verifierade av SP i Borås, säger han. Hållbart fasadsystem I produktområdet Fasad & Yta ingår i dag både grundputs och ytputs till fasadsystemet. – Men för att kunna bli en större partner på marknaden för fasader och puts, tittar vi på vad som finns i Knaufs produktportfölj och lämpar sig för den svenska marknaden, säger han. Med tanke på att mellan 110 000 och 160 000 bostäder i Sverige beräknas vara bygg-

da med enstegstätade fasader är behovet stort av ett tryggt och hållbart fasadsystem och Knauf Danogips medverkar nu i ett flertal renoveringsprojekt runtom i Sverige. – Det finns ett fåtal aktörer på marknaden i dag. Så därför tas det emot positivt att vi satsar på det här området. Många byggare har stött på Knaufs material i bland annat Tyskland och har på så sätt goda erfarenheter av Knaufprodukter.

Produktområde fasad & Yta Säljchef roland.torkelsson@knaufdanogips.se


EN del av Produktområde Fasad & Yta:

Sheetrock Med ett högkvalitativt spackel för inomhusbruk tas steget mot en helt ny kundgrupp. Varumärket Sheetrock är numera en del av den europeiska Knauf-familjen. Sheetrock, med spackel och andra tillbehör i produktportföljen, riktar sig främst till måleribranschen och färgfackhandeln. Det är ett helt nytt segment för Knauf, som köpt rättigheterna till namnet och ett antal producerande fabriker i Europa av den amerikanska ägaren USG. – Dessa produkter integreras med det övriga sortimentet för att stärka systemtänket. Använder kunderna hela systemet från Knauf Danogips så får de också en kvalitetsstämpel och en garanti på att det är bra produkter, säger Stefan Kropp, säljare för Sheetrock i Sverige. I sortimentet finns både färdigblandat spackel och pulverspackel. Ett exempel är Pro spray All Purpose, som kan användas som ett helhetsspackel på ett nybygge, och som appliceras med en smart sprutanordning. – Det ger en stor tidsvinst och är

sheetrock Säljare/kontakt stefan.kropp@knaufdanogips.se

även ergonomiska bra att arbeta med, säger Stefan Kropp. Den nya tidens arkitektur, med stora fönsterpartier och stora väggar utan tapeter, allt högre krav på kvalitetsmaterial och ett bra underarbete för att få det perfekta ytskiktet. Premiumprodukt för proffs Sheetrocks spackel är en premiumprodukt som riktar sig till professionella målerifirmor. – I dagens byggindustri är det mycket föreskrifter på allting och hos många konkurrenter behövs flera olika typer av spackel för att kunna utföra en gipsskarv. Använder du Sheetrock behövs bara en burk till allt, säger han. Sheetrock kräver inte heller lika många lager som många av konkurrenternas, vilket i slutändan innebär en besparing av både material och arbetstid. I sortimentet ingår också egenpatenterade hörnskydd, som har till uppgift att skydda den nakna gipsskivan. En produkt som tillsammans med Knauf Danogips väggsystem är högintressant för byggmarknaden – De traditionella hörnjärnen slås dit med ett verktyg och risken är att de inte fäster ordentligt. Fördelen med Sheetrock hörnskydd är att de sätts dit med spackel, vilket gör att de integreras med själva väggen på ett bättre sätt. Dessutom är de stålklädda för att få en högre styrka och hållbarhet, säger han. Stefan Kropp har arbetat med produkterna ända sedan 1996 och besöker regelbundet större målerifirmor och byggarbetsplatser för att hålla i utbildningar. – Om något blir fel beror det ofta på handhavandefel. Därför hjälper vi alltid nya kunder med utbildningar startmöten, säger han.

Sheetrocks spackel är en premiumprodukt som riktar sig till professionella målerifirmor. Det är ett helt nytt segment för Knauf, som köpt varumärket.

Sheetrock kräver färre lager spackel vilket i slutändan innebär en besparing av både material och arbetstid. I sortimentet ingår också egenpatenterade hörnskydd, som ska skydda den nakna gipsskivan.

4—5


Produktområde

2

Knauf Danoline

De perforerade skivorna från Knauf Danoline är slagtåliga och ommålningsbara. Efter några år kan taket målas om utan att skivorna förlorar sina akustiska egenskaper.

Undertakstillverkaren Knauf Danoline blir en del av svenska Knauf Danogips. Därmed flyttar servicen betydligt närmare kunderna i Sverige. Knauf Danoline har funnits och verkat i Sverige i många år, men då som organisation under Knauf Danoline i Danmark. Genom att ta in den välrenommerade undertakstillverkaren i Knauf Danogips svenska organisation kommer man närmare den svenska marknaden – Nu får Knauf Danoline samma ordermottagare som Knauf Da-

nogips i Åhus. Detta kommer att gynna våra gemensamma kunder, säger Per-Olof Larsson, marknadsingenjör på Knauf Danoline. Detta ger också ett bättre distributionsnät med gemensamma leveranser, vilket samtidigt är mer hållbart ur ett miljömässigt perspektiv. – Vi får dessutom en samhörighetseffekt mellan Knauf Danoline och Knauf Danogips som gör att vi tillsammans blir starkare i projekten, säger Per-Olof Larsson. Danoline har i över 50 år utvecklat och tillverkat akustiska takoch väggmaterial, både fasta och demonterbara, baserade på

Curvex är en fabriksböjd skiva av högkvalitativt gips som går lätt att skapa olika former med.

högkvalitativ gips. Till skillnad från porösa material kan Knauf Danolines perforerade gipsskivor målas om och om igen, utan att förlora sina akustiska egenskaper. Dessutom är materialet lätt att skapa olika former med, vilket underlättar arkitekternas behov av olika speciallösningar. Ett exempel på det är de fabriksböjda gipsskivorna ”Curvex”. Knauf Danolines representanter samarbetar med arkitekter över hela landet vid projektering av byggprojekt. – Vår erfarenhet hjälper arkitekten att skapa bra akustiska lösningar med ett högt estetiskt vär-

de. Knauf Danoline lanserar i samband med detta sitt nya koncept ”Room for expression”, säger Per-Olof Larsson. Nytt är också lanseringen av Knauf Danoline A-absorbenter, speciellt inriktat mot skolor och förskolor (läs gärna mer på www.knaufdanoline.se). Liksom tidigare finns teknik- och utvecklingsavdelningen kvar i Danmark, där nya produkter för marknaden utvecklas. Kunderna är främst undertaksentreprenörer/återförsäljare och på den svenska marknaden arbetar i dag tre representanter på vars ett geografiskt distrikt.

Knauf danoline

knauf danoline

knauf danoline

Säljare/kontakt södra Sverige

Teamleader/säljare västra Sverige

Säljare/kontakt östra/norra Sverige

Per-Olof Larsson, Åhus, 044-28 78 15 E-post: pol@knaufdanoline.com

Kjell-Åke Thuresson, Göteborg, 044-28 79 11 E-post: kat@knaufdanoline.com

Mattias Wester,Stockholm, 044-28 79 03 E-post: mw@knaufdanoline.com

2 . 2 0 13


Produktområde

3

Profiler

– Att hela system utvecklas inom Knauf Danogips produktområden är en viktig kvalitetsstämpel vi kan erbjuda våra kunder: allt är framtaget för att fungera ihop optimalt. Genom att samtidigt ta in fler i säljorganisationen höjer vi kompetensen ytterligare när det gäller stålbyggnadsteknik, säger Niklas Backman, försäljningschef Knauf Danogips.

Utvecklingen av stålprofiler i Sävsjö Plåtindustri integreras med Knauf Danogips. Resultatet blir en marknadsunik styrka som helhetsleverantör av både gips och reglar. Faktum är att ingen av Knauf Danogips konkurrenter i dag kan erbjuda både egen stålprofilsproduktion och egen gipsproduktion. Två år efter att Knauf Danogips köpte Sävsjö Plåtindustri tas nu steget fullt ut för en integrering av verksamheterna. – Den viktigaste skillnaden är att vi nu får full kontroll över hela tillverkningsprocessen och kan

lösningar, exempelvis vad gäller ljud- och brandlösningar, och gör att vi kan ta ett helhetsgrepp på att erbjuda det som kunderna vill ha, säger han. Produktionen av stålkarmar och profiler för innerväggar och undertak stannar organisatoriskt kvar på Sävsjö Plåtindustri, medan driften av Profiler finns i både Åhus och i Sävsjö.

lägga ännu mer krut på produktutvecklingen, säger Niklas Backman, försäljningschef Knauf Danogips. – Integrationen kommer att leda till nya innovationer och system-

Viktig kvalitetsstämpel Att hela system för både innerväggar och ytterväggar utvecklas tillsammans inom Knauf Danogips är också en viktig kvalitetsstämpel på produkterna: allt är framtaget för att fungera ihop på bästa sätt. Samtidigt som den tekniska utvecklingen får en skjuts framåt kommer också kontakten med kunderna att stärkas. – Genom att samtidigt ta in fler i säljorganisationen höjer vi kom-

petensen ytterligare ett snäpp när det gäller stålbyggnadsteknik, framför allt på ytterväggssidan, säger Niklas Backman. Två driftsanläggningar Sammanslagningen av organisationerna innebär också att Knauf Danogips nu får två driftsanläggningar: en i Åhus och en i Sävsjö, som båda kan erbjuda direktleveranser till kund. Produktionen av stålkarmar stannar dock organisatoriskt kvar på Sävsjö Plåtindustri. profiler Säljchef andreas.ahlinder@knaufdanogips.se

6—7


Knauf Danogips lanserar nytt montagesystem

Montera smart – helt skruvlöst!

Plastprofiler och lim. Det är allt som behövs i Knauf Danogips nya montagesystem för gipsskivor – SmartMount – effektivt och helt skruvlöst.

Snabbare, tätare – och mer egonomiskt. SmartMount är ett nytt montagesystem för gipsskivor där inte en enda skruv behövs. Byggbranschen arbetar aktivt för att förbättra ergonomin på de svenska byggarbetsplatserna. Det traditionella sättet att montera gipsskivor med skruvar har sedan tidigare fått sällskap av ett uppskattat limsystem, där antalet skruvar per skiva minskats från 50 till 9–12 skruvar. Nu tar Knauf Danogips ytterligare ett stort steg i den riktningen och lanserar ett helt skruvfritt system, SmartMount. – Främsta drivkraften för detta är ergonomin. Skruvandet kan ge förslitningsskador på byggnadsarbetarna, framför allt när man monterar vindskyddsskivan. När man monterar mot ytterstål får man trycka väldigt hårt, med många kilos kraft, och det är förstås inte bra i längden, säger Stefan Holmberg, Teknisk chef på Knauf Danogips. Plastprofiler och lim Systemet bygger på två samverkande komponenter: ett riktigt

2 . 2 0 13

Monteringen med SmartMount går dessutom betydligt snabbare än tidigare tekniker. Dubbelt så snabbt, för att vara exakt. – Våra egna tester visar att monteringstiden halveras jämfört med att skruva. Ofta tänker man bara på materialpriset, men montagetiden är en väldigt stor del av den totala montagekostnaden, säger han. – Med SmartMount halveras monteringstiden. Därmed minskar förslitningsskador hos byggnadsarbetarna, förklarar Stefan Holmberg, Teknisk chef på Knauf Danogips.

bra lim – och de patenterade plastprofilerna SmartStrip. Plastprofilerna fästes direkt på regeln med hjälp av dubbelhäftande tejp på baksidan och tack vare den snillrika hålkonstruktionen i profilerna limmas gipsskivorna sedan samman med varandra samtidigt som limmet går bak mot regeln och fyller hålrummet där. Gipsskivan sitter på plats – utan en enda skruv. – Den dubbelhäftande tejpen håller profilerna på plats tills limmet härdat. Men det är limmet som bär systemet, förklarar Stefan Holmberg.

Håller tätt direkt En tredje viktig fördel är att systemet är tätt och tål regn och blåst på ett helt annat sätt än tidigare. En välkommen nyhet i en tid när byggbranschen i Sverige brottas med fukt- och mögelproblematik till följd av felaktigt konstruerade putsade fasader. – När du bygger ett hus så tar det ett tag innan fasaden kommer på plats och enbart vindskyddsskivan kan stå exponerad för regn och rusk under flera månader. Det här systemet blir tätt direkt och det är bara i undantagsfall man kan behöva komplettera med skruv eller tejp, säger han. Som komplement till det fukttåliga och väldokumenterade limmet SmartSealX kommer även ett

särskilt vinterlim att lanseras som tål minusgrader. SmartMount för ytterväggar lanseras under hösten, men senast i början av nästa år kommer även samma system för innerväggar. Systemet bygger på en tidigare patenterad lösning som Knauf Danogips i Sverige verifierat och vidareutvecklat för – på sikt – hela den europeiska marknaden. – Man bedömer att den svenska marknaden är mest mogen att börja på. Många har redan upptäckt fördelarna med det tidigare limsystemet och frågan om ergonomi är mycket mer uppmärksammad här än i de andra länderna. Dessutom är det en väldigt aktuell och viktig fråga att fasaderna ska vara täta. SmartMount står emot vädrets makter, säger Stefan Holmberg.

Smartmount Säljare/kontakt gert.sjoholm@knaufdanogips.se


x2

Gör jobbet dubbelt så snabbt

SmartMount effektiviserar tiden för skivmontage med mer än 50 %. På så sätt kommer klimatskalet på plats fortare, vilket i sin tur leder till att den totala byggtiden förkortas.

Det låter väl Smart?

x2

Besök knaufdanogips.se/smartmount för att läsa mer om vårt innovativa system för skivmontage på ytterväggar 8—9


Fotomontage: CA Fastigheter AB.

Kvarteret Spantrutan på Varvsholmen i Kalmarsund för tankarna till ett stort skepp. Spantruta är en del av ett fartygs linjeritning.

Knauf Danogips helhetsleverantör till spantrutan i kalmar

Uppför skeppslikt boende Med vidunderlig utsikt över havet, Ängö och centrala Kalmar växer Kvarteret Spantrutan upp där båtvarvet en gång låg. Knauf Danogips är helhetsleverantör av gips, stålreglar, skruv – och det ergonomiska limsystemet – till det exklusiva boendet. Varvsholmen är en liten ö vid Kalmarsund med gamla anor. I flera hundra år var det platsen för ett skeppsvarv, en epok som upphörde först på 1980-talet. Efter 20 år av återhämtning har området blommat upp som en ny central stadsdel i Kalmar, med en mix av boende och andra verksamheter. Just nu uppför Peab etapp 1 av Kvarteret Spantrutan, som kommer att erbjuda både lägenheter, trygghetsboende och vårdboende när allt står helt klart i början av 2015. För Omsorgen byggs även lokaler för hemtjänsten och

2 . 2 0 13

Peab uppför etapp 1 av Kvarteret Spantrutan. När bygget står klart, i början av 2015, ska här finnas både lägenheter, trygghets- och vårdboende.

vid vattnet mot Ängö utförs en vacker ”kajpromenad”. Levererar hela systemet Knauf Danogips är helhetsleverantör till det exklusiva bygget med allt från gipsskivor till stålreglar, skruvar och lim. – Det gör att vi får en helhetslösning med ett system som fungerar överallt med garantier. Dessutom har vi en enda kontakt att

handla med, där vi också får teknisk support och rådgivning. Knauf Danogips har dessutom hjälpt till med mängningen, vilket underlättat mycket, säger Ulf Olsén, arbetsledare på Peab. En annan stor fördel är också att allt material levereras samtidigt, vilket minskar lastbilstrafiken till arbetsplatsen. I inledningsskedet av bygget träffades Knauf Danogips och Peab för ett viktigt start-

möte för genomgång i syfte att få allt att klaffa. – Det är bra att man har med sig alla, från projektingenjörerna till arbetschef och arbetsledare på startmötet. Då går man igenom allt från grunden. De berättar om bygget, går igenom ritningar och alla väggbeteckningar, vilket ger en effektiv byggprocess och underlättar samarbetet, säger Fredrik Valentinsson, försäljningsansvarig Syd på Knauf Danogips. Limmar gipsskivor På våningsplan ett står Anders Rehn, snickare på Peab, och fäster gipsskivor på den reglade väggen med hjälp av Knauf Danogips limsystem. Istället för att använda 50 skruv per skiva, räcker det med 9–12 skruv. En stor skillnad, även för en vältränad snickare. – Jag föredrar limningen framför skruv, det är inte alls samma påfrestning på kroppen. Jag tränar


Kv. Spantrutan i kalmar Projekt Trygghetsboende, vårdboende och flerfamiljshus (två bostadsrättsföreningar med 46 respektive 26 lägenheter). Inflyttningsklart under andra halvåret 2014 – första kvartalet 2015. Byggherre Varvsholmen Fastighets AB Entreprenör PEAB Arkitekt Mats Dahlström, Dahlström Arkitekter Knauf Danogips Levererar gipsskivor, främst Classic Board och en del brandgips, till innerväggar och innertak samt stålreglar, skruvar och lim. Säljare/kontakt fredrik.valentinsson@knaufdanogips.se – Smidigt och effektivt! Knauf Danogips helhetslösning ger oss garantier, en kontakt att handla med och samtidigt teknisk support och rådgivning i samma paket, säger Ulf Olsén, arbetsledare på Peab. Inledningsvis träffades Knauf Danogips och Peab för genomgång av projektet på ett viktigt startmöte. – Det ger en effektiv byggprocess och underlättar samarbetet, säger Fredrik Valentinsson, försäljningsansvarig Syd på Knauf Danogips.

med havsutsikt på Varvsholmen

Fredrik Valentinsson, försäljningsansvarig Syd, följer arbetet på plats.

Fredrik Larsson, lagbas och snickare på Peab, klipper till stålskenor medan kollegorna Kalle Nilsson och Anders Rehn sätter upp reglar och fäster gipsskivor med hjälp av Knauf Danogips limsystem.

väldigt mycket, men jag tror inte att jag hade orkat lika mycket på kvällar och helger om jag hade behövt helskruva allt, säger Anders Rehn. Han lägger först limsträngar på reglarna för att fästa upp skivan, därefter limmar han igen och applicerar nästa skiva. I byggnadens olika rum används två eller tre lager med gipsskivor, beroende på ljud- och brandkrav. Och

bland limsystemets fördelar finns mer än bara en bättre ergonomi, enligt arbetsledaren Ulf Olsén. – Du får en stabilare vägg. Det sparar på kroppen och minskar risken för vibrationsskador, samtidigt som väggarna blir så pass mycket bättre, säger han. Många av väggarna har teleskopanslutning på grund av de höga ljudkraven och Knauf Danogips har levererat en skena som

är specialanpassad för just teleskopanslutning till projektet. Helt rakt med stålreglar Vid en maskin i ett annat rum står Fredrik Larsson, lagbas och snickare, och klipper till stålskenor som snart ska reglas. – Väggarna blir helt raka när vi använder stålreglar istället för trä. Det är bra att ha ett helhetskoncept med både gips och

reglar, då vet man att systemet fungerar och är kompatibelt med varandra, säger han. Förutom lägenheter och vårdrum kommer det sju våningar höga huset också att inrymma åtta hissar samt personalytor och matrum för Omsorgen. Byggnaden kommer att färdigställas i tre olika etapper, för att avslutas med byggandet av ett toppmodernt garage i slutet av 2014.

10—11


Det ä r inte b a r a ljud - och b r a nd k r a ve n som ä r hög a . Vä g g a r na i en sk ola sk a kla r a en tuff inneb a nd yma tch oc k s å . N ä r d en nya Ma r iehä llsskola n sk ola n i B r omma b yg g s a v MVB Öst lig ge r f ok u s p å lå ng siktig het och hög sta kva li t e t .

Annedal är en helt ny stadsdel som växer fram i Bromma utanför Stockholm. Här uppförs Mariehällsskolan, en F-6 skola, beställd av Sisab, Skolfastig­ heter i Stockholm AB. Knauf Danogips levererar gipsskivor och samtliga stålreglar till bygget. Skolan ska stå klar till nästa skolstart hösten 2014. En vägg av trianglar. Det nyinvigda konstverket ”Polygonal wall” på skolans ena gavel är designat av konstnären Jesper Nyrén. De 134 unika fibercementskivorna bildar en skyddande yta på fasaden. Foto: Mats Liliequist.

Tuffa kra K

nauf Danogips skivor och stålreglar var föreskrivna redan i beställningsledet. Och fördelarna är många med att komma in så tidigt i projektet. – Knauf Danogips kan hjälpa arkitekten med hur väggarna ska ritas och vilka skivor som behövs för att klara de olika kraven. Med detta kommer också en garanti att allt verkligen fungerar på bästa sätt, förklarar Johan Johansson, ansvarig säljare på Knauf Danogips i Stockholm.

Mariehällskolan i Annedal Projekt Nyproduktion av grundskola F–6. Byggnadsår 2012–2014. Byggherre Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB Generalentreprenör MVB Öst Arkitekt Cedervall Arkitekter Knauf Danogips Levererar Classic Board, Curvex, Aquapanel samt stålprofiler. Säljare/kontakt johan.johansson@knaufdanogips.se

2 . 2 0 13

Annedal helt ny stadsdel Skolan, en F-6 skola, är en nyproduktion beställd av Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB som uppförs i den nya stadsdelen Annedal i Bromma. Det kommunala bolaget äger och förvaltar sammanlagt 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm och när en ny skola skulle byggas i den nya stadsdelen Annedal var det byggföretaget MVB Öst som fick generalentreprenaden. Helhetsleverantör Knauf Danogips levererar cirka 8 000 kvadratmeter Classic Board, 2 500 kvadratmeter Aqua­ panel samt Curvex och samtliga stålreglar till det pågående bygget. Bengt Lundberg, platschef på MVB Öst, ser stora fördelar med att materialet kommer från en och samma leverantör.

– I skolmiljöer krävs material som tål tuffare tag och mindre underhåll. Aquapanel uppfyller de kraven, säger Johan Johansson.

– Det är det optimala. Man får bättre kontroll på produkterna och leveranserna sker smidigare, man kan lyfta in det på ett bättre sätt i byggnaden vid samma tillfälle. Alla produkter ska också kontrolleras enligt byggvarubedömningen att de klarar kraven från både beställare och från marknaden i övrigt, säger Bengt Lundberg. 650 skolbarn ställer krav Cirka 40 förskolebarn och cirka 650 skolbarn i årskurserna 1-6 kommer att rymmas i skolan när den är färdigställd. Det ställer också lite andra krav än vanligt på innerväggarna. – Till skolor använder man ofta en lite hårdare gipsskiva, som ska kunna tåla bandyklubbor och allt möjligt. Dessutom använder man flera lager gipsskivor i innerväggarna, tillsammans med


Illustration: Cedervall Arkitekter. Interiörbilder: Björn Wilde.

av i skolan

I Mariehällsskolan monteras bl.a. Curvex gipsskivor och flexibla plåtprofiler som är lätta att jobba med.

en tätning och akustikfog, för att dämpa ljuden in till och mellan klassrummen, säger Johan Johansson. – Dessutom finns det andra ljud som måste dämpas, bland annat ett storkök och stora fläktar som går i byggnaden, säger Bengt Lundberg. Hållbart materialval Med den fabriksböjda skivan Curvex får skolan dessutom lite annorlunda mötesrum med rundade hörn. – Vi har fått en väldigt bra produkt att jobba med. Den är speciell, men inte svår att arbeta

med. Även de flexibla plåtprofilerna fungerar jättebra och allt stämmer med de längder som är beställda, säger Bengt Lundberg. Den totala bruttoarean är på cirka 6 700 kvadratmeter och bygget ska stå klart och vara väl rustat för framtida utmaningar från och med våren 2014. – Eftersom det är en offentlig byggnad har man en lång förvaltningstid. Byggaren vill lämna ifrån sig något som står länge och som inte kräver underhåll. Därför har det använts väldigt mycket Aquapanel, som inte kan ruttna eller mögla, säger Johan Johansson på Knauf Danogips.

– Det är stora fördelar med att materialet kommer från en och samma leverantör, säger Bengt Lundberg, platschef på MVB Öst. – Det gör att vi kan garantera att allt fungerar optimalt, säger Johan Johansson, Knauf Danogips.

Rundade hörn med Curvex ger skolan lite spännande och annorlunda mötesrum.

12—13


– Vi är med i matchen! Knauf Danogips är med där det händer. Under 2013 har det bjudits på allt från temamässor och golf – till Europas största event för beachhandboll. Man ska ta hand om sina grannar. Knauf Danogips närmaste granne är faktiskt Åhus Beachhandboll – ett av Europas största event i sin genre – som i somras besöktes av inte mindre än 50 000 personer. Det innebär nytt besöksrekord för evenemanget och givetvis fanns Knauf Danogips på plats som en av sponsorerna. – Självklart vill vi vara med och sponsra arrangemanget som betyder så mycket för Åhus. Samtidigt passar vi på att visa oss och företaget för besökarna, säger Boel Axelsson som är Marknadskoordinator på Knauf Danogips. I år, liksom i fjol, hade därför Knauf Danogips en egen monter på festivalens mässgata. I montern fanns en kastvägg byggd av Aquapanel cementskivor, som

– Det är viktigt att vi syns och medverkar i flera olika sammanhang, säger Boel Axelsson, marknadskoordinator på Knauf Danogips.

blev en uppskattad aktivitet för barn och ungdomar. Medverkar på mässor Dessutom deltar Knauf Danogips under 2013 på temamässorna ”Våtrum” och ”Tak & Fasad”, som genomförs av Skånsk Byggtjänst. När det gäller Våtrum fokuserar Knauf Danogips på att presentera olika våtrumsskivor under mottot: Välj rätt våtrumsskiva utifrån behovet.

Foto Åhus Beachhandboll: Daniel Modig/Terese Visbjerg Jensen, Ikoncept AB.

Hockeylegenden Börje Salming gästade Åhus Beachhandboll.

Knauf Danogips hade en egen kastvägg på beachhandbollens mässgata.

2 . 2 0 13

På Skånsk Byggtjänsts temamässa Tak & Fasad marknadsfördes Aquapanel.


Knauf Danogips kundgolf på Kristianstads GK i Åhus är ett populärt och uppskattat inslag av både spelare och sponsorer. I årets upplaga, den 25:e i ordningen, ställde 72 man upp i tävlingen.

På mässan visar företaget Humidboard 2.0, som passar för de flesta våtutrymmen, samt Aquapanel Indoor, som är speciellt bra i extra fuktutsatta utrymmen eller då en extra slagtålig skiva behövs.

– På Tak & Fasad visar Knauf Danogips framför allt sin P-märkta fasadlösning för nybyggnation och fasadrenoveringar. Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts är en tvåstegstätad ventilerad putsad fasad som är

Det vinnande laget i den 25:e upplagan av Knauf Danogips kundgolf i Åhus.

trygg, säker och hållbar, säger Boel Axelsson. Uppskattad kundgolf Den 11 september genomförde Knauf Danogips också den 25:e upplagan av sin kundgolftävling på Kristianstad GK:s bana i Åhus, tillsammans med inbjudna arkitekter, återförsäljare och entreprenörer. Totalt ställde 72 man upp i tävlingen och i det vinnande laget ingick Roger Andersson (NCC), Christer Samuelsson (Sefa Bygg), Ulf Persson (Arkitektgruppen i Malmö) samt Joacim Duvqvist (Knauf Danogips). Individuell segrare blev Marcus Losell (XLBYGG BAS). – Det speciella med tävlingen är att varje golfhål sponsras av någon leverantör till Knauf Danogips, som sedan får hitta på vad de vill vid sina hål. Detta är ett mycket uppskattat upplägg av spelarna, säger Boel Axelsson.

I år hade tävlingen också fått ett tydligare ”KNAUF-tema” och totalt fanns sex olika företag från Knauf-familjen på plats: Knauf Danogips, Knauf Danoline, Sävsjö Plåtindustri, Sheetrock, Knauf USG samt Knauf Insulation.

Marcus Losell, individuell segrare i kundgolfen tar emot priset av Niklas Backman.

14—15


Kontakta oss Knauf Danogips GmbH SE-296 80 Åhus Sverige Tfn 044–28 78 00 Fax 044–28 78 90 E-post info@knaufdanogips.se www.knaufdanogips.se

Smörjmedel i maskineriet Vad kostar en gipsskiva att producera? Hur ser säljstatistiken ut? Det och väldigt mycket annat svarar avdelningen Ekonomi och Administration på. – Jag vill att vi ska vara smörjmedlet i organisationen, säger Solbritt Svanberg, administrativ chef. Huvudsyftet för den sju man starka avdelningen är att serva resten av företaget, både vad gäller finansiell information samt med IT och reception. Bland annat tar avdelningen fram bra statistik och annat underlag som säljarna sedan kan använda i sina möten med kunderna. – Vi har också hjälpt en kund direkt som har många olika arbetsplatser med uppgifter om hur mycket de köpt ifrån oss till varje byggarbetsplats. Det var väldigt värdefullt för dem, eftersom de själva hade svårt att få ut det i sitt system, säger Solbritt Svanberg. Koll på kostnaderna Produktionscontrollern Pia Eriksson Giehler på avdelningen tar

ekonomi och administration Solbritt Svanberg, administrativ chef Katharina Fredriksson, redovisning och löner för tjänstemän Katrin Martinsson, leverantörsreskontra och reception Pia Eriksson Giehler, produktionscontroller Rasmus Persson, businesscontroller, hjälper säljarna med statistik och rapporter Håkan Svensson, IT-ansvarig Cecilia Nilsson, ansvarig för reception och kollektiva löner Ekonomi och administrationsavdelningen är smörjmedlet i Knauf Danogips organisation. Bakre raden fr. v: Pia Eriksson Giehler och Rasmus Persson. Främre raden fr. v: Katrin Martinsson och Solbritt Svanberg. På bilden saknas Katharina Fredriksson, Håkan Svensson och Cecilia Nilsson.

också fram interna månadsrapporter på vad det faktiskt kostar att producera exempelvis en gipsskiva. Hur lång tid tar det? Hur mycket energi går åt? – Man måste veta exakt vilka kostnader man har för att kunna jobba med dem, säger Solbritt Svanberg. Hon arbetar främst med intern rapportering till ägarna och gör även årsbokslut. Bland annat har

hon ägnat en del av hösten åt att färdigställa en detaljerad budget för 2014 samt ta fram en femårsplan. Ett intensivt, men viktigt, arbete. Servar med underlag Enligt Solbritt Svanberg är avdelningens huvuduppgift just att ta fram bra beslutsunderlag där de bäst behövs. – Saker och ting måste flyta på

för att de andra inom företaget ska kunna göra ett bra jobb. Jag vill att vi ska vara smörjmedlet i organisationen, säger hon. Ekonomi och Administration löser också eventuella problem med kundinbetalningar. Ett trevligt sätt få kontakt med avdelningen är att helt enkelt besöka Knauf Danogips i Åhus. Då är det Cecilia Nilsson eller Katrin Martinsson som möter dig i receptionen!

Vi tackar för det gångna året och önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

w w w. k n a u f d a n o g i p s . s e

Xpress nr2 2013