Page 8

Sortiment Vindskyddsskivor och cementbaserad utvändig skiva

VINDSKYDDSSKIVOR Clima Board Impregnerad kartongklädd vindskyddsskiva. Raka kartongklädda långkanter och rakskurna kortkanter. Tjocklek 9,5 mm. Vikt 7,0 kg/m2. Skruvas med korrosionsklassad Umbo/Umbo+.

Weatherboard 2.0 Impregnerad glasfiberdukbeklädd vindskyddsskiva med raka glasfiberdukbeklädda långkanter och rakskurna kortkanter. Tjocklek 9,5 mm. Vikt 7,3 kg/m2. Skruvas med korrosionsklassad Umbo/Umbo+.

CEMENTBASERAD UTVÄNDIG SKIVA AQUAPANEL ® Outdoor Cementbaserad och glasfiberarmerad skiva med lättviktsfyllning. Används som putsbärare. Skivan har rundvikta långkanter och rakskurna kortkanter. Tjocklek 12,5 mm. Vikt 16 kg/m2. Skruvas med Maxiskruv. För mer information se montage­ anvisning Knauf ventilerat fasadsystem AQUAPANEL® med puts.

För längder, dimensioner, förpackningsstorlek etc. vänligen se www.knauf.se eller aktuell sortimentslista.

Knauf Ytterväggssystem - Montage ytterväggar - Lättbyggnad med stål  

Lättbyggnad med stål är en väl beprövad byggmetod och används i all typ av byggnationer. Denna montageanvisning beskriver steg för steg mont...

Knauf Ytterväggssystem - Montage ytterväggar - Lättbyggnad med stål  

Lättbyggnad med stål är en väl beprövad byggmetod och används i all typ av byggnationer. Denna montageanvisning beskriver steg för steg mont...