Page 3

INNEHÅLL SORTIMENT Skenor, reglar och övriga profiler . . . . . . . . . . . . . 4 Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nail It System™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Skruv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vindskyddsskivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Cementbaserad utvändig skiva . . . . . . . . . . . . . . . 8 ARBETSGÅNG Yttervägg – lättbyggnadskonstruktioner . . . . . . . . . 9 MONTAGE STÅLPROFILSTOMME MED BALLISTISK SPIK Infästning skenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Infästning reglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Infästning avväxlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 MONTAGE STÅLPROFILSTOMME MED SKRUV Infästning skenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Infästning reglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Infästning avväxlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 MONTAGE STÅLPROFILSTOMME Bärande vägg – avväxlingsbalkar . . . . . . . . . . . . . 16 FÖRDELNING AV LASTER Balkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 MONTAGE AV VINDSKYDDSSKIVA Infästning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tätning med Knauf W tape . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ISOLERING OCH ÅNGSPÄRR Värmeisolering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 DIMENSIONERING Vägghöjd och infästning av regel i skena . . . . . . . 21 Infästning av skena till regel över/under öppning . . 22 Dimensioneringsunderlag för ytterväggsprofiler . . . 23

Knauf ventilerat fasadsystem

0190/05

Aquapanel med puts Montage på ventilerad fasadläkt VFL

Be certain, choose AQUAPANEL®

yttervägg

För mer information se montageanvisning Knauf ventilerat fasadsystem AQUAPANEL® med puts.

VFL Ventilerad fasadläkt finns i magnelis och polyesterlack, se sortiment på nästa uppslag.

Knauf Ytterväggssystem - Montage ytterväggar - Lättbyggnad med stål  

Lättbyggnad med stål är en väl beprövad byggmetod och används i all typ av byggnationer. Denna montageanvisning beskriver steg för steg mont...

Knauf Ytterväggssystem - Montage ytterväggar - Lättbyggnad med stål  

Lättbyggnad med stål är en väl beprövad byggmetod och används i all typ av byggnationer. Denna montageanvisning beskriver steg för steg mont...