testing

Page 1

APROAPE DE NATURĂ e c h i l i b r u

d i n t r e

c o n f o r t ,

u t i l i t a t e

powered by

s i

i n t i m i t a t e


C O M U N I TAT E A TA M O D E R N Ă A P RO A P E D E N AT U R Ă E F I C I E N Ț Ă ,

U T I L I T A T E

Ș I

Î N

A T E N Ț I E

SABA Residence reprezintă comunitatea în care găsești locuințe individuale, cuplate sau independente, în care intimitatea naturii complementeaza infrastructura urbană pentru a crea contexte ecoprotective.

S A B A R E S I D E N C E . R O

Ș I

I N T I M I T A T E

P R O I E C T A R E

Ș I

O B Ț I N U T E

P R I N

C O M P A R T I M E N T A R E

De la case intime la adăposturi dinamice, de la spații comune ample la posibilități hibride de îmbinare a activităților personale cu cele profesionale în același spațiu.

E X I G E N Ț Ă


A D R E S Ă

I M O B I L E

S Ă B Ă R E N I - 3 4

L O C U I N Ț E

C U P L A T E

L O C U I N Ț E

I N D I V I D U A L E

L O C U R I

D E

S U P R A F A Ț A

3 4

3 2

2

P A R C A R E

T O T A L Ă

D E Z V O L T A T O R

7 8

2 5 , 0 0 0

m p

C I R E X

1


SABA RESIDENCE L O C U I N Ț E C A R E

I N D I V I D U A L E

I N T I M I T A T E A

I N F R A S T R U C T U R A

N A T U R I I

C U P L A T E ,

Î N

C O M P L E M E N T E A Z Ă

U R B A N Ă

Localizat în comuna Săbăreni, jud. Giurgiu (la 15 km de Piața Victoriei), în apropierea unei păduri de tei, SABA RESIDENCE este un proiect integrat, gândit pentru a pune pe primul loc calitatea vieții locatarilor. Ansamblul este realizat pe o suprafață de 25.000mp și cuprinde 34 locuințe individuale (cu regim de înălțime – parter): 32 locuințe individuale cuplate și 2 locuințe individuale independente precum

S A B A R E S I D E N C E . R O

S A U

și drum interior, spațiu multifuncțional, spații verzi comune, 2 zone tehnice și 2 căi de acces. Drumul interior, precum și trotuarele adiacente sunt finisate iar toate aceste spații comune dispun de o rețea de iluminat stradal. Locuințele sunt proiectate având ca exigență – un raport eficient de confort și funcționalitate: înălțimi utile de +2.80m, fără stâlpi sau grinzi vizibile, cu suprafețe vitrate

fără parapet ce asigura apropierea de natură și permite accesul luminii naturale pe tot parcursul zilei.

Fiecare locuința dispune de câte un spațiu de depozitare superioară, o terasă amplă, proprietățile dispun de minim 600mp teren, asigurându-se câte 2 locuri de parcare.


S U P R A F A T Â

U T I L Ă

I N T R A R E

V E S T I B U L

Utilitățile sunt asigurate în regim individual: alimentare cu apă & evacuare ape uzate menajere. Spațiile comune (drum incinta) au asigurată preluarea de ape pluviale meteorice printr-o rețea subterană și conducerea acestora într-un rezervor subteran poziționat într-una din zonele tehnice. Alimentarea cu energie electrică este asigurată printr-un Post Trafo de 400kVA aflat în cealaltă zona tehnică.

H O L

1 9 , 5 0

m p

1 , 2 5

m p

5 , 8 5

m p

6 , 6 5

m p

2 4 , 7 0

m p

1 7 , 4 5

m p

L I V I N G

D O R M I T O R

A

D O R M I T O R

B

1 7 , 7 5

m p

D O R M I T O R

M A T R I M O N I A L

1 7 , 5 5

m p

5 , 8 5

m p

4 , 6 5

m p

1 4 , 3

m p

m i n i m

6 0 0

m p

B A I E

M A T R I M O N I A L Ă

B A I E

T E R A S Ă

A C O P E R I T Ă

S U P R A F A Ț A

T O T A L Ă

3


D E S I G N S TA R T S H E R E

S A R O E S C R B E A T R IS DL EA NB CO ER . AR TOO R Y . C O M


5


PLANURI IMOBILE C A S A

T I P

S A B A R E S I D E N C E . R O

A


C a m e r e

D O R M I T O A R E

B Ă I

4

3

2

V E S T I B U L

1

P A R C A R E

T E R A S Ă

A C O P E R I T Ă

S U P R A F A Ț A

U T I L Ă

2

1

1 1 9 , 5 0

m p

7


S A B A R E S I D E N C E . R O


9


c a m e r e

D O R M I T O A R E

B Ă I

4

3

2

V E S T I B U L

1

P A R C A R E

T E R A S Ă

A C O P E R I T Ă

S U P R A F A Ț A

U T I L Ă

S A B A R E S I D E N C E . R O

2

1

1 1 9 , 5 0

m p


PLANURI IMOBILE C A S A

T I P

B

11


SABA RESIDENCE C O M P A R T I M E N T A R E

M O D E R N Ă

Ș I

E F I C I E N T Ă

STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ

Fundații continue

Planșeu peste parter realizat din tablă structurală (t135)

Placă beton-armat suport pardoseală parter (incl. Termoi-

Trotuare din beton pe fundație din balast & pietriș com-

zolație 5cm) ◇

Zona parcare (2x auto) din beton pe substructură rutieră

șI zidărie portanța

Împrejmuire ansamblu cu gard cu soclu din beton-armat și

Zidărie portanța termoizolantă bca ytong forte (25cm)

Local (zona dormitor matrimonial) : spațiu de depozitare

pactat

Sistem structural mixt: cadre beton-armat (stâlpi & grinzi)

plasă metalică bordurată galvanizată ◇

Împrejmuire proprietăți individuale: gard din plasa meta-

cu h.Util = 80cm și cu un volum de 75mc

lică bordurată galvanizatăverzi comune, 2 zone tehnice și

Structura metalică (s235jr) suport planșeu peste parter

2 căi de acces.

ARHITECTURĂ

Interior: sapă pardoseală parter pregătire pentru montaj

Planșeu: termoizolație polistiren (20cm) peste t135

finisaj

Hidroizolație membrană pvc termosudata - garanție ma-

Exterior zona intrare: finisaj din placaj granit

Exterior zona terasă: finisaj din placaj granit

Exterior pereți: tencuiala structurală si vopsitorii finite

Termoizolație exterior (polistiren expandat 10cm)

Exterior tavan zona intrare & terasă: riflaj decorativ din

Interior : pereți zidărie placați cu gips-carton

Interior : tavan fals din gips-carton+ termoizolație vată

Ferestre: tâmplărie pvc cu geam termopan 3xstrat low-e

minerală (5cm)

Ușa intrare tip cubic design

S A B A R E S I D E N C E . R O

terial: 25 ani

lemn


INSTALAȚII ELECTRICE

◇ Tablou electric (8kw) + internet cu cablare fibră optică

INSTALAȚII TERMICE

◇ Cablare ptr prize și iluminat interior, zona intrare și terasă

Încălzire în pardoseală cu indesire în dreptul ferestrelor și radiatoare port-prosop în băi

Asigurare alimentare 2 x aer condiționat

Termoizolare tresee conducte

Cablare exterioară ptr puț apă + zona microstatie de epu-

Centrală termică

Puț apă cu pompă submersibilă & hidrofor montate sub-

rare ◇

Cablare interioară ptr internet: 2 x livingroom + d1 + d2 + dm

Cablare tv: 2 x livingroom

INSTALAȚII SANITARE

Instalație interioară cu termoizolare trasee până la consumatori

Baie2: alimentare apă & evacuare apă ptr mașînă de spă-

teran ◇

lat rufe ◇

Echipare cu racord alimentare apă ptr instalație irigare gazon

Bucătărie: alimentare apă & evacuare apă ptr mașînă de

Apometru montat în cabina subterană puț apă

spălat vase

Microstatie de epurare + dren (l=20m)

Zona parcare – exterior bucătărie: racord exterior apă ptr

2 x hidranți de grădina: colț microstatie de epurare & fa-

spălare auto

țada calcan

13


I N T R Ă Î N C O M U N I TAT E A N O A S T R Ă S U N T E M

A I C I

P E N T R U

A - Ț I

O F E R I

M A I

M U L T E

D E T A L I I

D E S P R E

S A B A

R E S I D E N C E

t :+ 4 0 7 2 5 . 2 5 5 . 2 4 0 e : office@sabaresidence.ro

designed by creatorslaboratory.com

w :s a b a r e s i d e n c e . r o