Page 1

oktober ’09

Maandelijkse nieuwsbrief van de Dr. H. Bavinckschool

e vooruitzichten in en na de zomervakantie waren dat de Mexicaanse griep in het najaar zich wel in alle hevigheid zou ontwikkelen en met name op scholen. Behalve mogelijk aan Mexicaanse griep gerelateerde ziektegevallen onder de leerlingen, mogen we ons gelukkig prijzen dat de griep tot op heden voorbij lijkt te gaan aan het onderwijzend personeel. Dat ervaren we al een zegen, want vervanging levert regelma-

Op maandag 5 oktober was het ‘de dag van de leraar’ en hiertoe werden we door het bestuur getrakteerd op een heerlijke taart. Behalve dat we op deze dag genoten van de extra belangstelling voor het vak van leerkracht, mochten we ook genieten van een heerlijke tastbare versnapering. Sommige moesten een tik op de vingers krijgen, om van de slagroom af te blijven.

Dr. H. Bavinckschool Flevolaan 9 3752 DA Spakenburg 033-2986520 info@drhbavinckschool.nl

Nummer 3, jaargang 13

D

tig grote problemen op.

TEAMZAKEN

In dit nummer o.a. :

AGENDA 19/10 Herfstvakantie —————————— 28/10 Schaaktoernooi —————————— 03/11 Schoolontbijt —————————— 04/11 Dankdag (vrij) —————————— 10/11 Oud Papier Actie —————————— 11/11 Oud Papier Actie ——————————

Teamzaken

1

Schoolontbijt

1

Verjaardagsfeestje

2

Nieuws van SRO

3

Column

3

Acties

3

Groepsnieuws

4

met een goed ontbijt kan zich beter concentreren en goed presteren. In de p dinsdag 3 november hopen we klas en op het schoolplein of op het als school mee te doen aan het sportterrein. Maar er is ook nog een Nationaal Schoolontbijt. ander doel. Het Nationaal Schoolontbijt dient twee goede doelen. Enerzijds laat het op een Het Nationaal Schoolontbijt 2009 heeft speelse, feestelijke manier zien hoe leuk dit jaar als goed doel: Right To Play en lekker ontbijten is. Op die manier Right To Play zet zich met hart en ziel in stimuleren we bij de kinderen het besef voor de levens van kinderen in ontwikdat een goed dagelijks ontbijt belang- kelingslanden. rijk is. Het is een onmisbare maaltijd. De De ontelbare mogelijkheden van sport kinderen leren dat een ontbijt een goed bij de ontwikkeling van kinderen wordt doel dient. Wie zijn schooldag begint gebruikt om zo de gemeenschappen te versterken. Sport en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen dat het hoop en verandering brengt. Het brengt mensen tot elkaar en geeft structuur in het dagelijkse leven van kinderen.

O

SCHOOLONTBIJT

Right To Play gebruikt in haar projecten speciaal ontwikkelde sport- en spelprogramma's in vier thema's: (Vervolg op pagina 3)

1


‘t Bavinckje

O

SCHOOLKRANT

p de laatste personeelsvergaderingen hebben we als team met elkaar gesproken over de nieuwsvoorziening van de school richting ouders en kinderen. Behalve dat u van het reilen en zeilen van de school van alles aan kunt treffen op de website van de school, wordt u ook regelmatig d.m.v. van het Bavinckje of een schoolkrant op de hoogte gebracht van relevante informatie of ontwikkelingen.

KORT

VERJAARDAGSFEESTJE

NIEUWS

Studiemiddag

O

p dinsdagmiddag 15 december 2009 zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag van het team. Op de betreffende middag willen we ons oriënteren op de invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem(LVS) voor sociaal-emotionele ontwikkeling(SEO). Het betreffende LVS maakt onderdeel uit van ons huidige administratiesysteem ParnaSsys. Misschien kent u dit systeem inmiddels al wel vanwege het gebruik van het ouderportaal. —————————————— Verjaardagen binnenkort 17/10 18 /10 19 /10 19 /10 21/10 29 /10 29 /10 3 /11 3 /11 4 /11 7 /11 9 /11 15 /11 19 /11

2

Collin Ruizendaal Winnie Ruizendaal Arrianne Bos Griejette Wallet Arjan Meester Jordi Horst Amelie Koelewijn Tim Bos Anouk de Harder Larissa de Graaf Jasmijn Ruizendaal Jaap-Jan v.d. Geest Nina v/d Groep Jan Pieter v/d Stroom

Het zal u niet ontgaan zijn dat de opmaak van de nieuwsbrief veranderd is. We hebben begrepen dat velen met goedkeuring kennis hebben genomen van deze verandering. Tegelijkertijd hebben we binnen het team gesproken over de frequentie en opzet van de schoolkrant. Nu moesten we concluderen dat de schoolkrant een vreemde eend in de bijt is. Ook werd de uitgave van de schoolkrant als een grote belasting ervaren voor het team en het grote aantal pagina’s als een beletsel voor een praktisch uitvoerbare uitgave.

5 7B 6 8 8 2B 2B 5 7B 7A 1A 5 6 2B

O

p school stromen regelmatig leerlingen in van andere scholen. Door verhuizing of om andere redenen. Nu is ons gebleken dat een aantal kinderen niet uitgenodigd wordt voor een verjaardagsfeestje. Omdat ouders nog niet erg bekend zijn met de aanwezigheid van het betreffende kind of omdat mogelijk het betreffende kind nog geen verjaardagsfeestje heeft gegeven. Ook komt het voor dat steeds dezelfde kinderen niet worden uitgenodigd. Het team van de Bavinckschool ervaart dat als een pijnlijke ervaring voor die kinderen.

We hebben daarom besloten om de schoolkrant in de huidige vorm af te schaffen. Hiervoor in de plaats komt een Bavinckje met extra op de kinderen geënte informatie. Te denken valt aan een kleurplaat, raadsels en puzzels. Tevens is het de bedoeling dat er elke uitgave van het Bavinckje ruimte komt voor bijdrage van de kinderen. Deze bijdrage kunnen vanzelfsprekend bestaan uit opmerkingen, tekeningetjes, verhaaltjes en gedichtjes.

je niet dat bepaalde kinderen niet worden uitgenodigd, maar het is minder confronterend. Tevens willen wij u vragen bij het overleg met uw kinderen zich te realiseren dat sommige kinderen om allerlei redenen nooit gevraagd worden. Mogelijk dat u kunt stimuleren ook oog te hebben voor kinderen die (bijna) nooit gevraagd worden. Misschien kunt u betreffende ouder meevragen als begeleiding als het eventueel een ‘moeilijke’ leerling(e) betreft.

Mocht de groep van jongens of meisje te groot zijn om op één verjaardagsfeestje uit te nodigen, dan is het misschien mogelijk om een feestje te Wij realiseren ons dat we u niet kun- combineren met andere ouders. We nen voorschrijven hoe u kinderfeest- merken dat deze ontwikkeling al jes moet organiseren of wie u uitno- plaatsvindt in de hogere groepen. digt. We kunnen u alleen attent maken op de problematiek. We begrijpen dat bovenstaande We hebben als team onder andere oplossingen niet altijd gemakkelijk n.a.v. de info-avond gesproken over zijn te realiseren, maar we hopen bovenstaande. dat we als ouders en team oog moWe hebben besloten om uitnodi- gen hebben voor ongelijkheid in ons gingskaarten niet meer uit te laten handelen t.o.v. anderen. delen op school. Daarmee voorkom


oktober ’09

SRO

A

MAAKT ‘T MOGELIJK

ls school kregen we de volgende informatie binnen. GGD Midden , SRO Amersfoort en Beweging 3.0 hebben een gezamenlijk programma ontwikkeld voor kinderen met overgewicht. De Fit-Today – groepen zijn een soort sportclub. Wekelijks wordt er op maandagmiddag na schooltijd gesport in een gymzaal en kunnen de deelnemers kennismaken met allerlei sporten. Daarnaast zijn er 6 (verplichte) ouderbijeenkomsten die worden geleid door een ervaren diëtist en maatschappelijk werker van Beweging 3.0. Tenslotte behoren ook 4 bijeenkomACTIES Oud Papier : De container van augustus bracht iets 2660 kilo papier op. Goed voor € 79,80. Geen topper, maar toch de moeite waard. Kledingactie: Donderdag 24 september leverde de kledinginzameling 600 kilo aan kleding en schoeisel op. Waarschijnlijk goed voor een bedrag van € 125,00. Batterijen: In de beide halletjes van de school staan tonnen waar u uw lege batterijen in kunt deponeren. Doet u er tien in een zakje met een briefje met naam en adres bij dan dingt u mee naar mooie prijzen.

sten voor de kinderen tot het programma. Doel Van het totale programma: het kind heeft plezier in bewegen en ouders hebben kennis van gezonde voeding en leefstijl. In totaal neemt een cursus Fit Today ongeveer een schooljaar in beslag, waarvan 31 weken wordt gesport. Dit schooljaar is er in Bunschoten de mogelijkheid voor uw kinderen om zich aan te melden. Deelname is gratis, maar ouders worden wel geacht alle bijeenkomsten bij te wonen. Als school willen we u deze informatie niet onthouden. Bent u geïnteresseerd? Op school liggen in de personeelskamer folders klaar met meer informatie. (Vervolg van schoolontbijt)

- onderwijs en ontwikkeling van kinderen - ontwikkeling van de gemeenschap - conflictpreventie en vredeseducatie - gezondheid en preventie van ziektes Right To Play gelooft dat een kind een beter leven kan hebben door te sporten en te spelen. En een gelukkig kind heeft weer een positief effect op de ontwikkeling van de gemeenschap waarvan dat kind deel uitmaakt. Right To Play noemt dit ‘Ontwikkeling door Sport'.

Onze school is gekoppeld aan Bakkerij Ambachtsland bij ons uit het dorp. Deze bakker biedt ons geheel DANKDAG belangeloos het brood aan waarp woensdag 4 november is de mee onze school een feestelijk Natioschool gesloten i.v.m. ‘Dankdag naal Schoolontbijt kan houden. voor gewas en arbeid’ die er door de plaatselijke kerken wordt georVanzelfsprekend mogen de kinderen ganiseerd. in nachtkleding ontbijten. Tijdens het ontbijt wordt er voorgelezen door Ds. Pathuis zal voorafgaande aan familieleden van het personeel of dankdag een klas bezoeken als van de kinderen.. voorbereiding op de eredienst in de Noorderkerk.

O

COLUMN

Ja zeggen, ja doen We polderen en pamperen er op los in onderwijsland. Onder het mom van ‘zoeken naar draagvlak’ mag iedereen meepraten. Als maar niemand buiten de boot valt. Aardig zijn voor elkaar. Het gevolg: alles wordt stroperig. Mensen zeggen ja, maar doen nee, het kenmerk van ja-maar gedrag. Eén van de belangrijke principes van jamaar-vrije scholen is eerlijkheid; als dingen niet goed gaan, durven mensen dat rechtstreeks tegen elkaar te zeggen. Ongeacht positie, leeftijd of status. En als dingen wél goed gaan, wordt dat ook gezegd. Op de ja-maar-vrije school is jazeggen ook ja-doen. Men ziet de feiten onder ogen. Ook als dat pijn doet of vraagtekens oproept. Eerlijkheid als uitgangspunt is mooie en lijkt misschien simpel, maar zonder de moed het dag in, dag uit in praktijk te brengen is het een loze leus. Eerlijk zijn doet vaak pijn. Het kan betekenen dat een collega van een andere collega te horen krijgt dat betreffende werkzaamheden niet volgens afspraak zijn uitgevoerd. Dat er tegen ouders moet worden gezegd dat dochterlief niet bij ons op school kan blijven. Of dat je voor jezelf moet erkennen dat je niet meer het enthousiasme kan opbrengen dat je nodig hebt voor de klas. Overigens. Eerlijk zijn t.o.v. anderen is misschien moeilijk, eerlijk zijn t.o.v. onszelf is mogelijk nog moeilijker. Soms is het zo pijnlijk onze beperkingen en onhebbelijkheden onder ogen te zien. Toch is kritisch in de spiegel kijken de absolute voorwaarde om te kunnen leren. Volwassen en kinderen moeten het leren. Wie wil groeien en ontwikkelen moet dus beschikken over een behoorlijke dosis incasseringsvermogen. Dat geldt ook voor de dingen waar we goed in zijn. Onder ogen zien waar je kwaliteiten liggen. Toch gaat de ja-maar-vrije school uit van de dingen zoals ze zijn. Of het nu anderen of onszelf betreft. Eerlijkheid: beter een korte schrik dan een lang misverstand.

3


‘t Bavinckje week. Dat is nu het cijfer 4. We hebben er nog geen werkje over gemaakt, maar plaatjes over dit cijfer zijn wel welkom. Die doen we in onze cijfermuur. Alle plaatjes met daarop 4 voorwerpen mogen de kinderen meenemen. Zelf gemaakte werkes zijn ook welkom. Het zou fijn zijn als het cijfer van de week net zo’n succes wordt als de letter van de week. De kinderen zijn ook een ochtendje op pad geweest. Naar een theatervoorstelling in de Jongelingschool. Ze

hebben het allemaal heel mooi gevonden! En het mooiste nieuws is natuurlijk de geboorte van Maurits. Een broertje voor Madelon en Wessel van Twillert. Wat is het elke keer weer een wonder als er een gezond kindje wordt geboren. We danken Onze Vader in de hemel voor dit kindje.

brengen bij Tijn die zijn amandelen had geknipt…. Daarnaast hebben ijna herfstvakantie…op de ook nog twee jongens van onze klas weekwijzer telden we de dagen een broertje gekregen: Tijn kreeg af. Jort en Joran kreeg Sven. Daarvoor Ja, natuurlijk, dat moet! Maar eerlijk hebben we slingers gemaakt om ze gezegd kwam pas de laatste dagen van harte te feliciteren. Met zoveel de vakantie in zicht. Daarvoor hingen activiteiten vliegen de dagen om… de week- en tijdwijzer steeds maar Toch hebben we ook wel heerlijk gevol geplakt. Niet alleen met verjaar- werkt, hoor. De kinderen van groep dagen ( Romy en Tom mogen nu ook 2 kennen de letters j, s, l en v al. alle dagen naar school, want ze zijn Ook stond er elke twee weken een echt 4), maar ook met de themaweek cijfer centraal. De kinderen kennen van Gezin-School-Kerk, het bezoek nu allemaal de cijfers 1, 2 en 3. van de dominee op school, het beOok is de klas al helemaal omgetozoek aan muziektheater MIM in de verd in een herfstklas. Het ankerverJongelingschool, de schoolfotograaf haal waarover we werken is ritseldie ook nog kwam, de herfstwande- dans en notentaart. Dit boek gaat ling, het bezoek aan het bos, cadeau erover dat Beer op een herfstachtige

dag niet uit bed wil komen, omdat het weer zo slecht is. De vrienden van Beer- Vos, Ree en Uil – bedenken een plannetje om Beer te laten zien dat herfst ook leuk kan zijn. Met een verrassing krijgen ze Beer uit bed. Ree bedenkt een ritseldans voor Beer en daarna doen ze een wedstrijd vruchten en noten zoeken. Beer ontdekt dat er nog geen tijd is om in bed te blijven liggen, want hij moet ook nog een wintervoorraad maken. De volgende dag staat Beer vroeg op en bakt een heerlijke notentaart voor zijn vrienden. Om dit verhaal leuk na te kunnen spelen, hebben we de leeshoek veranderd in het huis van beer. Van de

W

GROEP 0/1/2A

e hebben er weer een periode op zitten. De herfstvakantie komt eraan en daar hebben we allemaal veel zin in. We hebben de laatste weken gewerkt over de herfst. Samen met de kinderen van groep1/2B hebben we door de omgeving van de school gewandeld en naar alle bomen en struiken gekeken. Sommige bomen werden al goed kaal, andere waren nog helemaal groen. We hebben van alles wat meegenomen en op de herfsttafel gelegd. Die is al goed vol. We maken ook allemaal werkjes over de herfst en leren er liedjes van. En natuurlijk lezen we elke dag uit een prentenboek over de herfst. Wat is ons digitale scholbord dan mooi. We hebben al heel veel digitale prentenboeken bekeken.

Groeten van de juffen uit groep 0/1/2 A

En we zijn(als het goed is ) ook naar het bos geweest, maar daar kan ik nu nog niets over vertellen. Er is ook weer een nieuwe letter aan de beurt. Deze weken is dat de letter v . De lettertafel wacht weer op allemaal voorwerpen die beginnen met de letter v. We hebben ook een cijfer van de

B

4

GROEP 0/1/2B

(Vervolg op pagina 5)


‘t Bavinckje poppenhoek hebben we met elkaar een boshoek gemaakt. Hier wonen de vrienden van Beer. Naast het huis van Beer hangt een lijst met namen van alle kinderen. Kinderen die het verhaal nagespeeld hebben, krijgen een sticker achter hun naam. Als alle kinderen geweest zijn, mogen ze die sticker mee naar huis. Omdat Beer zo van koken houdt en je van herfstvruchten zulke lekkere dingen kunt maken, gaan we de komende week over de keuken werken en recepten schrijven en alles wat

A

GROEP 3

l weer acht weken zitten de kinderen in groep 3 en nu de herfstvakantie gaat beginnen, kunnen de kinderen al heel wat letters lezen. Ze kennen al tien medeklinkers: b, d, k, m, n, p, r, s, t, v, twee korte klinkers: e, i en vier lange klinkers: aa, ee, oo, oe. Met deze letters kun je al heel veel woorden maken en als de kinderen goed kunnen hakken en plakken, kunnen ze die woorden ook allemaal zelf ontcijferen. Overal om ons heen zijn letters en woorden te zien, in de winkel, aan tafel op de potjes met broodbeleg, op de verkeersborden buiten op straat enz. Voor de kinderen een hele ontdekking dat ze nu sommige van deze woorden ineens kunnen lezen. De kinderen doen heel goed hun best. Ze willen graag leren lezen, dat merk ik aan ze. Ze oefenen ook elke dag trouw de rijtjes woorden die aan de beurt zijn. Niet altijd de leukste oefening: rijtjes woorden lezen, maar het is wel heel goed om de letters te automatiseren en het leestempo omhoog te krijgen. Om de paar weken neem ik een toets af bij alle kinderen. Ze proberen dan in 1 minuut zoveel mogelijk woorden foutloos te lezen. Tot nu toe kunnen alle kinderen dit goed, dus dat is fijn. Met rekenen zijn we bezig met het afsplitsen van 5 van een grotere

oktober ’09 daarbij komt kijken. Dat wordt vast leuk. Tot slot willen we nog even alle moeders bedanken die bij al die activiteiten geholpen of ook gereden hebben. Want anders was het allemaal niet mogelijk geweest!

heeft ze aangegeven dat ze het fijn zou vinden als we voor onze eigen groep een andere hulpmoeder willen zoeken.

hoeveelheid. Bijv.: Een klas met 19 kinderen gaat naar het bos. Er is één auto om ze weg te brengen. Er kunnen vijf kinderen in de auto. Hoe vaak moet de auto rijden? Ook leren de kinderen de splitsingen van de vijf uit hun hoofd, dus 0 en 5, 1 en 4 enz. Inmiddels hebben de kinderen alle cijfers leren schrijven. Het cijferschriftje mochten ze vorige week mee naar huis nemen. De kinderen oefenen nu schrijfpatronen, als een directe voorbereiding op het schrijven van de letters. De schrijfhouding en de pengreep blijven belangrijk. Heel veel kinderen hebben gelukkig al een goede pengreep, maar er zijn ook enkele kinderen die hun pen/potlood niet tussen hun duim en de wijsvinger vasthouden, maar tussen hun duim en meerdere vingers. Misschien wilt u er thuis ook eens naar kijken als uw kind schrijft of kleurt. Inmiddels hebben we de eerste themaweek van dit jaar al weer achter de rug. Rondom het thema Vriendschap hebben de kinderen geluisterd naar Bijbelverhalen, ze hebben een mooi lied geleerd en onder leiding

van meester Bos heeft ieder kind zichzelf ‘geknutseld’. Ook kwam dominee Schreuder in de klas op bezoek om met de kinderen over het thema te praten. In de Bijbel lezen we dat de Here Jezus zegt dat wij elkaar moeten liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Dat willen we ook proberen op school. Niet alleen aardig doen tegen je vriendje of vriendinnetje, maar ook tegen een kind dat misschien niet je vriendje of vriendinnetje is. Vanaf 2 november komt juf Mariët Brand bij ons in de groep. Zij zit in PABO 3 en ze komt zes weken achter elkaar elke maandag, dinsdag en woensdag bij ons stage lopen. Maar eerst hebben nu een weekje herfstvakantie. De kinderen mogen even lekker uitrusten na acht weken elke dag bezig geweest te zijn met letters, woorden, zinnen, cijfers, schrijfpatronen en nog veel meer. Allemaal een fijne week gewenst en we hopen elkaar weer in goede gezondheid terug te zien op maandag 26 oktober.

Het gaat dan om de dinsdagmiddag van kwart over 2 tot kwart over 3. Ze heeft er zelfs bij gezegd En hierbij willen we aansluiten met de nieuwe moeder rustig te willen in nog een vraag. Op dinsdagmiddag werken. Het is helemaal niet moeilijk, helpt de moeder van Nadine uit de dus ervaring met computers is niet andere kleutergroep ook ons als wij vereist. Het gaat er alleen om dat naar de computer gaan. Zo kan de bekend is met welke programhelft van de kinderen dan achter de maatjes de kinderen werken en wat computer aan het werk, terwijl de te doen als het geluid het niet doet andere helft in het lokaal ernaast o.i.d. Als u het wel wilt doen, dan een andere activiteit doet. Dat gaat horen we dat graag. En moeder van al zo vanaf de zomervakantie en wij Nadine, hartelijk bedankt voor alle vinden dat heel fijn. Maar de laatste tijd en inzet waarmee u ons heeft weken is de computertijd steeds lan- geholpen! Een fijne vakantie alleger geworden, waardoor ze telkens maal en tot ziens! de hele middag op school is. Daarom Juf Jopman en juf Akkerman

Juf van Harmelen

5


‘t Bavinckje

I

GROEP 4

n de loop van de vierde week gebeurde het tijdens de rekenles……. de vraag van groep 4: “Juf, wanneer gaan we nou eindelijk tafels leren?” Ik had die vraag al veel eerder verwacht. Toen ze de vraag stelden was het ook al bijna zover, want nog diezelfde week kwamen de eerste (voorbereidende) tafelsommen. De eerste drie weken waren we nog veel aan het oefenen met getallen tot 100 en het snel/handig uitrekenen van sommen tot 20. Ook moesten ze leren antwoorden noteren in een ‘gewoon’ rekenschrift. Dit vraagt altijd veel tijd en energie. Maar na een paar weken hadden ze dat al behoorlijk onder de knie. Nu zijn we de tafel van 2 aan het oefenen en leren we de keersom te vinden bij een plaatje. Dan zien ze bijv. 5 groepjes van 2 tennisballen en dan moeten ze eerst het aantal groepjes tellen, daarna bekijken hoeveel tennisballen er in 1 groepje zitten en tenslotte de keersom erbij schrijven met het antwoord. De kinderen hebben er veel plezier in. Ook

H

GROEP 5

et is alweer herfstvakantie! De eerste vakantie in het schooljaar. En die hebben we verdiend hoor! Wat hebben de kinderen alweer veel geleerd in groep 5. Met rekenen zijn we al bijna aan het eind van het derde hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat over ‘de bootreis’. Aan de hand van dit thema komen we allerlei rekenopdrachten tegen en leren we werken met getallenlijnen, meten en natuurlijk de tafelsommen. In dit hoofdstuk is de tafel van 9 aan de orde geweest. Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis veel tafelsommen oefenen. Elke dag even kort oefenen geeft grote resultaten! Met name de tafels van 4, 6 en 9 kunnen nog wel wat aandacht gebruiken.

6

oktober ’09

zijn we al eens naar het computerlokaal geweest om de tafels te oefenen op de computer. Na de herfstvakantie gaan we vaker op de computer om te leren de tafels snel op te zeggen. Maar…… wat is er ook veel gezucht de afgelopen weken. “Moeten we dat ook nog doen?” of “zo weinig tijd maar?” of “mag ik dat morgen doen?” waren veel gestelde vragen. Het was ook best wennen allemaal. Vier vakken in iets meer dan 2 uur tijd is ook best veel. Elke ochtend staat er rekenen, spelling, taal en lezen op het programma. Na de pauze wordt er ongeveer 10 minuten voorgelezen. Wat kunnen de kinderen daarvan genieten. Even een moment van rust en lekker zitten en luisteren. Ook de middagen zijn gelukkig iets rustiger voor ze. Het eerste uur wordt er nog wel hard gewerkt met

lezen en schrijven. Maar het laatste uur gaan ze lekker een kwartiertje buitenspelen en daarna knutselen of tekenen of werken met Huisje Boompje Beestje. Het middagprogramma gebeurt voor het grootste deel onder begeleiding van juf Koops. De kinderen kunnen dan ook gewoon in hun eigen lokaal blijven. Zo hoeven ze niet veel met stoelen en andere spullen te slepen. Dat werkt voor iedereen fijn. In dit Bavinckje heb ik u nu het een en ander verteld over het reilen en zeilen in groep 4 en over het rekenonderwijs. Wanneer u vragen hebt, aarzel niet maar kom gerust even langs. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Oefent u met ons mee? Maar rekenen is natuurlijk niet het enige waar we mee bezig zijn. Ook met taal en spelling zijn we elke dag druk. Met spelling hebben we deze week woordpakket 9 en 10 gehad. Woorden als appel, knikker en middag leren we foutloos te schrijven. Na de vakantie zijn woordpakket 11 en 12 aan de beurt. Ik geef graag even het volgende schema door zodat u weet wanneer wat aan de orde is en wanneer u eventueel huiswerk voor spelling kunt verwachten: week 44: woordpakket 11 + 12 week 45: herhaling week 46: woordpakket 13 + 14 week 47: woordpakket 15 + 16 week 48: herhaling week 49: controledictee. Daarna beginnen we met blok 3 en begint alles dus weer van voor af

aan. Eerst twee weken woordpakketten, daarna herhaling, weer twee weken woordpakketten, herhaling en tot slot een controleweek.

Juf van de Geest , ook namens juf Koops.

Natuurlijk doen we ook andere dingen. Zo hebben we al een aantal weken een kleine tentoonstelling achter in de klas van onze eigen geschiedenis. Op vrijdagmiddag hebben we geleerd wat geschiedenis is en dat we allemaal onze eigen geschiedenis hebben. Zo hebben de meeste van ons een babyfoto en/of een geboortekaartje van zichzelf meegenomen. Deze hebben we met elkaar bekeken en bij de tentoonstelling gezet. De klassenfoto van meester Bos in groep 3 bij juf van Harmelen was wel erg lachwekkend. Ja… toen was hij nog lief en schattig…


‘t Bavinckje (Vervolg van nieuws uit groep 5)

Ook zijn we vorige week vrijdag op pad geweest naar het denksportcentrum. Daar kregen we een damles van Lubbert de Dammer. Eigenlijk was de les veel te kort want er was zoveel te doen en te leren. We hebben met elkaar een hele gezellige ochtend gehad. Het verslag en de fotoreportage vindt u op de website van onze school. ’s Middags was het ook nog eens tijd om het project ‘leesbacil’ van de bi-

D

GROEP 6/7A

e eerste periode is voorbij en de eerste vakantie is gekomen. Lekker uitrusten van al het harde werken. Het was wel wennen, voor de kinderen, maar ook voor ons. Een combinatiegroep brengt altijd organisatorische problemen met zich mee. Vooral met nieuwe methoden voor taal en spelling. Niet nieuw voor de kinderen, die werken er al een aantal jaren mee, maar wel voor de juffen. Een methode die je goed kent, daar kun je veel flexibeler mee omgaan. Nu was het wel een tijdje inpassen en extra goed voorbereiden. Maar, het eerste blok is geweest en er is een heleboel duidelijk geworden. We zijn lekker aan het werk. Er is kort geleden een golf van toetsen over de kinderen heen gekomen. Dat is vaak zo aan het begin van het jaar. Al die hoofdstukken zijn dan tegelijk afgelopen en dan is het passen en meten om de kinderen niet te overladen met huiswerk. Vooral de kinderen van groep 6 vonden het erg moeilijk, al dat huiswerk. Eerst is het wel interessant, “we hebben huiswerk”, maar als ze eenmaal doorhebben hoeveel werk het is, dan is de lol er vaak snel af. Toch moet het gebeuren, anders komen we niet verder. Een aantal kinderen besteedt er te weinig tijd aan. Wilt u al ouders, bij het overhoren, niet al te veel van uw kind houden. Een paar keer over-

oktober ’09 bliotheek af te sluiten. Eindelijk werd bekend welke boeken er besmet waren met het leesvirus. Na een spannende quiz over de boeken werd Tim met een puntje verschil de winnaar. Van harte gefeliciteerd Tim! Wie we ook feliciteren mogen is meester Kok. Hij was namelijk afgelopen weekend 30 jaar getrouwd met zijn vrouw Wimke! Wauw, wat een zegen! We wensen de meester met zijn vrouw en kinderen natuurlijk nog heel veel gezonde en gelukkige jaren toe! Om dit te vieren ligt de lezen is niet genoeg. Ze moeten voor geschiedenis en biologie ook hun werkschriften leren. Als ze uittreksels krijgen moeten ze vragen maken en beantwoorden. Voor Topo is het belangrijk dat ze weten hoe de aangewezen plaatsen heten, maar ook andersom: waar ze liggen. Een aantal kinderen leert alleen waar ze liggen. De kinderen hebben een blinde kaart mee gehad en u hebt hem ook over de mail gehad. Het helpt echt goed als u de kinderen die blinde kaart een aantal keren laat maken (met behulp van de kaart van Nederland Æ ook gemaild). En overhoren natuurlijk. Wat spelling betreft (6 en 7). U hebt de woordpakketten ook via de mail gekregen. De dictees nemen wij in de genoemde weken af op vrijdag. Als u dit Bavinckje krijgt zijn de kinderen al wezen dammen. Dit staat namelijk op het programma voor donderdag 15 oktober. Dat moet volgens Naomi “ontzettendlijk” leuk worden. We weten alleen nog niet

meester de komende week te bakken en te braden aan de Zeeuwse kust. Jongens en meisjes, misschien gaan jullie er ook wel even een weekje tussenuit of blijven jullie lekker thuis. In ieder geval, ook namens meester Kok, een hele fijne herfstvakantie toegewenst! Rust lekker uit en tot maandag 26 oktober! Groeten, Meester Bos

of Miranda wel mee kan doen. Misschien kan ze niet goed nadenken, want ze heeft een schoen van de juffrouw om haar oren gekregen. Nu zal dat niet zo heel veel verschil maken met daarvoor, want toen was nadenken namelijk ook al moeilijk (vandaar die schoen). Het kan zijn dat uw kind de afgelopen weken even in het bezit is geweest van de krulstaarjestrofee. Die wordt uitgereikt aan kinderen die iets doms doen. Niet erg pedagogisch zult u denken, maar er hoort nog iets bij: Je verdient de trofee alleen als je iets doms doet waar we allemaal, maar vooral jijzelf, hard om kunt lachen. Ook de juf komt er regelmatig voor in aanmerking. Gezonde zelfspot is hier het doel. U merkt het wel, we werken hard maar we houden ook wel van een grapje. Maar waar we vooral van houden is van vakantie en die gaan we vieren. juf Heek en juf Bos.

7


‘t Bavinckje

V

GROEP 7/8

orige week dinsdag zijn we met elkaar naar Amersfoort en Nijkerk geweest. In Amersfoort hadden we namelijk een techniekmanifestatie. Kinderen konden zich daar uitleven. U heeft als het goed is de resultaten kunnen zien van uw kind. Hierna gingen we naar Nijkerk toe om een bezoek te brengen aan een bedrijf. Dit jaar was dit Bronswerk. Kinderen waren al snel onder de indruk van de gigantische producten die daar gemaakt worden. Na de herfstvakantie is er een schaaktoernooi. Nu is het niet aan iedereen gegeven om te kunnen

oktober ’09 schaken (dit in tegenstelling tot dammen.) Gisteren zijn we begonnen o te kijken hoe het schaakniveau op de school is. Ben heel benieuwd of we met een team op de proppen kunnen komen op woensdag 28 oktober. Afgelopen week hadden we bezoek van Gerjanne Koelewijn. Zij is een ex-leerlinge van onze school en heeft ook het voornemen om het onderwijs in te gaan. Zij zal sowieso elke maandag bij ons aanwezig zijn en een aantal keren een hele week.

was in de klas op 1 hand is te tellen. Ik hoop dat iedereen weer nieuwe energie kan opdoen, om zo na de vakantie weer met frisse moed door te gaan met het werk. Dan zullen we ook bezoek krijgen van een nieuwe stagiaire. Het is de bedoeling dat zij elke dinsdag onze klas komt bezoeken en diverse lessen zal geven. Zij zal zich hieronder aan u voorstellen. Meester Heek

Herfstvakantie…. We zijn er wel een beetje aan toe..hoewel… In de afgelopen tijd zijn er ontzettend veel zieken geweest. Ik denk dat het aantal dagen dat iedereen aanwezig

Even voorstellen…., Langs deze weg wil ik mij alvast voorstellen. Mijn naam is Gerine Hartog en ik woon in Eemdijk. Ik ben getrouwd en wij hebben drie kinderen. Sinds vorig jaar ben ik weer gaan studeren aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ik zit nu in het tweede jaar van de PABO en daarbij hoort ook de stage. Dit jaar mag ik bij jullie op school stage lopen op dinsdag en wel bij meester Heek in groep 7b/8. Na de herfstvakantie begint de stage en ik hoop dat we met elkaar een hele fijne maar ook leerzame tijd mogen hebben.

COLOFON ‘t Bavinckje is de maandelijkse nieuwsbrief die aan de ouders van de Bavinckschool wordt gegeven. Ook is deze nieuwsbrief on-line te bekijken via de website van de school. Alle ouders die een bij ons bekend emailadres hebben, krijgen de nieuwsbrief ook per mail toegestuurd. Heeft u suggesties of opmerkingen over deze nieuwsbrief, laat het ons dan weten : bavinckje@drhbavinckschool.nl

8

't Bavinckje nr. 3  

Nieuwsblad van de Bavinckschool : 't Bavinckje nr. 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you