Page 1

LLOCS IMPORTANTS •

NUCLI URBÀ

PARRÒQUIA Aquest és un dels edificis més rellevants del poble. El 1627 es té constància, per primera vegada, de la construcció d'una església al lloc on es troba actualment. L'increment de població va fer que s'impulsàs la construcció de l'edifici actual el 1700, que seria objecte de reformes i obres posteriors entre el s. XIX i XX. Entre aquestes reformes cal destacar l'edificació de l'actual campanar (1815-1842) i les obres d'ampliació del 1935, impulsades per l'ecònom Miquel Siquier i dirigides per Guillem Font -l'Ermità Agustí. Aquesta ampliació es va fer a partir de la capçalera i es va crear un nou espai, del qual sobresurt el creuer, que es cobrí amb una cúpula. El 1942 es va instal-lar l'escultura del Cor de Jesús damunt la cúpula principal, obra de l'escultor Miquel Vadell. Anys després es bastiren les cúpules menors, cosa que acabà de donar, a tot el conjunt, la fisonomia que presenta actualment. L'interior de l'edifici és de planta de creu, amb ampliacions en cada un dels angles. El cimbori descansa damunt els quatre pilastres centrals del creuer i és precedit per la nau principal -la part més antiga- que té quatre capelles a cada costat i que és coberta per una volta de canó. La façana, per altra banda, és formada per un parament llis, on s'hi destria el portal major, rematat per una fornícula que acull la imatge de Santa Bàrbara. També s'hi troben un rosetó central i el campanar, de planta quadrangular rematat per una coronació triangular i que es troba a la part dreta de la mateixa façana. Entre les obres de més valor artístic cal destacar el retaule major, de tractacment neoclàssic, i la pila baptismal, feta de marès i datada el 1685.


CA SES MONGES La construcció d'aquest edifici data del 1897. Es va construir a un solar cedit pel marquès de Vivot, amb la intenció que fos lloc de residència de les monges de la Caritat. El 1900 va beneir-se la primera planta i el 1921, la capella, projectada per Joan Sureda i de Verí. Aquest oratori és de tractament neogòtic, de planta rectangular i volta de creueria, presidit per un retaule del mateix estil. Curiosament no té absis ja que el marquès pensava que el creixement del poble obligaria a allargar la capella.La seva façana és de traç senzill, amb una portal adintellat i amb una petita rosassa. El 1917 s'inicià la construcció de l'escola de parvulari, a un solar cedit per Gabriel Verí. Actualment, l'edifici principal acull la residència de la comunitat religiosa mentre que la resta de dependències s'ha habilitat com a Escoleta municipal per a nins de 0 a 3 anys.

COL·LEGI PÚBLIC ES CREMAT Projectat el 1927 per l'arquitecte Guillem Forteza. Es un edifici que es caracteritza per l'ús d'arcades de mig punt suportades per columnes llises de capitell corinti, tant a la façana principal com en el pati interior.


ES MOLÍ NOU La seva torre s'aixeca damunt una base. Va pertànyer a les cases de Sant Martí, fins que deixà de funcionar a mitjan a començaments de segle XX.

ALS VOLTANTS ES POU VIGUET

És un pou d'orígen àrab que es troba a la sortida del poble en direcció a Sant Martí. Té una coberta que tanca l'arc completament.

SON PERE JAUME El conjunt de la caseta i del Pou de Son Pere Jaume es troba molt aprop del nucli urbà. La caseta és de construcció molt senzilla i es considera l'edificació més antiga del


poble. Era una antiga possessió des d'on es començà la parcel-lació que havia de donar origen a l'assentament de tota la població que treballava a aquestes terres. Fa uns anys va ser restaurada. Pel que fa al pou, és d'època medieval i presenta una forma oval. El coll és de forma rectangular i és protegit per una paret de dos metres. A l'obertura del coll, s'hi troba una gran pedra i dues mènsules. S'hi poden distingir també els dos forats que suposadament sostenien una potent viga de fusta. Va ser objecte de restauració el 1994.

POSSESIÓ DE SANT MARTÍ Aquesta possessió ja és citada en el Llibre de repartiment de Mallorca, en què figura com a propietat de Ramon Saclusa. Posteriorment fou denominada Sant Martí d'alanzell. El 1391 passà en mans de la famíla Sureda. Anà consolidant el seu poder dins la contrada, de tal manera que n'exercia la jurisdicció. Tenia, ja al 1748, cases d'amos i senyors. Aquestes primeres eren luxosament moblades i amb nombroses pintures religioses, amb un molí de sang, torre, clastra, capella i celler. Era un gran centre ramader i d'aviram. Les cases destaquen per la seva monumentalitat. La part més antiga és del segle XIV i sembla que fou una presó. La clastra està totalment envoltada d'arcades i la capella n'és una de les parts més destacables. Dins aquest oratori s'hi conserva un retaule del segle XVII. De la façana principal de la casa principal hi sobresurt l'arc forà amb un escut a sobre, mentre que de la façana lateral destaca, per damunt de tot, la llotja.

LLOCS IMPORTANTS  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you