BAU Activiteitenverslag 2020

Page 1

Activiteitenverslag 2020

1


1. Activiteiten 2020

⭑ Polyphonic

Songs Van 17 t/m 23 januari 2020 vond in Veem House for Performance het samenwerkingsprogramma Polyphonic Songs plaats. Polyphonic Songs is een project dat voor haar eerdere edities i.s.m. BAU, Nicole Beutlerprojects, Keren Levi|NeverLike en Veem House for Performance werd geproduceerd. Vanaf 2020 is het een Greenhouse samenwerking. In Polyphonic Songs wordt het werk van jong talent naast het werk van ervaren makers gepresenteerd. Hiermee wordt zichtbaarheid gegeven aan jong talent en ontstaat er een discours dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de makers zelf maar ook aan die van de dans en performance in het algemeen. De editie van 2020 bestond uit meerdere activiteiten.

Op 17 januari 2020 vond er een double bill plaats: -de presentatie Tempo-Orale van de jonge maker Eva Šusová i.s.m. Angelo Custodio. Door hen beiden uitgevoerd. -De presentatie van Recognized van de jonge maker Marjolein Vogels i.s.m. Coralie Vogelaar. Gedanst door: Emile Boer, Ashley Ho Yuhan, Lív Smáradóttir, Fons Dhossche en Iannes Brylant Op deze avond waren 78 bezoekers aanwezig. Op 18 januari vonden drie activiteiten plaats: - De Open BAU Meeting plaats waar de samenwerking Greenhouse geïntroduceerd werd aan het veld en we onze activiteiten voor de toekomst kenbaar maakten. 23 bezoekers. - Het Veem Dinner. Veem organiseert Veem House Dinners, in samenwerking met hun buurt, kunstenaars, en andere gasten. Het is een plek om van gedachten te wisselen en een ruimte te delen. Ditmaal stond het diner in het teken van Polyphonic Songs en waren alle medewerkers en performers van het hele programma ook aanwezig. -De presentatie de Re-invention of Ellen Edinoff en 5:Echo door Nicole Beutler Projects en de filmpresentatie Otherland van Keren Levi|NeverLike gevolgd door de live Vogue solo van Elvin Elejandro ‘Elly Vineyard’, hoofdrolspeler uit de film. Op deze avond waren 51 bezoekers aanwezig. Op 21 Januari vond er een Greenhouse discussie plaats. Mime makers Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot gingen in gesprek met jonge mime maker Rob Smorenberg die op dit moment in residentie werkte in Veem House for Performance. Rob Smorenberg studeerde af aan de Mimeopleiding van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans. Rob doet momenteel onderzoek naar de 'corporeal mime' van Etienne Decroux (1898-1991), de grondlegger van de moderne mime. Zijn onderzoek was het startpunt van de discussie. Op deze avond waren er 32 bezoekers. Op 23 Januari werden er speciale 15-minuten sessies voor theatermakers met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) georganiseerd. Iedere kunstenaar met een plan, idee, vraag of concept was welkom om hierover in gesprek te gaan met Jolanda Brils van het AFK. Het was een laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan en om meer bekend te raken met of kennis te maken met subsidieaanvragen. Deze speeddates waren volgeboekt en er werd zeer goed op gereageerd. 2


⭑ BAU

Lab: Choreografie en Architectuur i.s.m. Festival WhyNot De BAU Labs zijn gericht op de (door)ontwikkeling van de onafhankelijke makers en hun (interdisciplinaire) praktijk. Zo ontstaat er een plek waar professionals uit verschillende vakgebieden elkaar ontmoeten, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en samenwerking kunnen zoeken. Door de versterking van ons team in 2019 (en 2020), met een productieleider/marketingmedewerker, werd dit lab opnieuw gerealiseerd en geprofessionaliseerd.

Op 23, 24 en 25 januari 2020 heeft het BAU Lab Choreografie en Architectuur plaatsgevonden in coproductie met Festival WhyNot. Een activiteit van 3 dagen met openbare presentatie waarbij een groep van professionals uit de twee disciplines dans en architectuur samen kwamen voor research op hoog niveau. Het lab werd gehost door choreograaf Amos Ben-Tal en architect/beeldend kunstenaar Gosse de Kort. De deelnemers werden vanuit hun verschillende achtergronden aan elkaar gekoppeld en uitgedaagd om nieuwe ziens- en werkwijzen toe te passen. De reacties van de deelnemers over het lab waren lovend. Onderdeel van het lab was een bezoek aan het Bimhuis waar de installatie A Question of Ma van Amos en Gosse te zien was, De eindpresentatie vond binnen festivalprogramma van WhyNot plaats in W139. Het publiek was geworven d.m.v. een mailing van BAU en Festival WhyNot. Bezoekersaantal: 352 Deelnemers BAUlab: 14 De presentatie van het BAU Lab is goed bezocht, ook omdat het onderdeel opgenomen was binnen de programmering van Festival WhyNot. Dit is een format wat goed werkt, ook om publiek te interesseren voor het experiment. Door het open karakter van de locatie W139, waar meerdere installaties gelijktijdig te bezoeken waren, was het vrij gehorig en had de presentatie achteraf bezien meer concentratie nodig vanwege het karakter ervan. Het nabespreken en reflecteren op het lab zou in de toekomst in een meer afgesloten ruimte moeten plaatsvinden.

BAU Lab 2020 Architecture X Choreography

BAU Lab 2020 Architecture X Choreography

3


⭑ Come Together #5 BAU is vanaf 2017 coproducent geweest van het event Come Together (ontstaan in 2014). Samen met partners Nicole Beutler Projects, Keren Levi|NeverLike en Theater Frascati wordt dit driedaags evenement geproduceerd. De financiering van het festival komt middels steun van de partners naar draagkracht en een projectsubsidie van het AFK tot stand. Tijdens dit evenement worden ‘work in progress’ presentaties gegeven door onafhankelijke makers die in Amsterdam wonen/werken en/of hier zijn opgeleid. Hier ontmoeten de Amsterdamse makers elkaar en het publiek. Doordat het werk nog in ontwikkeling is op het moment van presenteren, ontstaat er een ongedwongen sfeer, zodat uitwisseling bij de makers onderling en uitwisseling tussen makers en het publiek worden gestimuleerd. In 2020 vond van 5 t/m 7 maart Come Together #5 plaats in Frascati Amsterdam. Tijdens deze vijfde editie van deze dans- en performance ‘gathering’ toonden meer dan veertig kunstenaars hun werk in alle zalen en tussenruimtes van Frascati. Dans-, mime- en performancemakers van verschillende generaties en achtergronden kwamen samen om inzichten te delen, gedachten te ontwikkelen en hun laatste experimenten aan elkaar en het publiek te presenteren. Op deze website is de complete line up te vinden. Come Together #5 trok in totaal 998 bezoekers. In 2019 ontvingen 144 aanmeldingen en waren er 1215 bezoekers. Dat het aantal bezoeker in 2020 iets lager was had te maken met het feit dat er in 2020 gekozen is voor minder deelnemers omdat het de voorgaande edities het als te druk werd ervaren in Frascati. Ook was er door Corona een drempel om publieke activiteiten te bezoeken (al was het nog net voor de sluiting van de theaters).

Javier Murugarren, Come Together #5, Foto: Reinout Bos

Lancel/Maat, Come Together #5, foto: Reinout Bos

Piotr Urbanic, Come Together #5, foto: Bas de Brouwer

4


⭑ We Live Here BAU coproduceert jaarlijks samen met Nicole Beutler Projects de zomeracademie We Live Here i.s.m. Festival Julidans en Festival o/h IJ. Het evenement omvat werksessies, die openstaan voor een beperkte groep deelnemers bestaande uit professionals uit het veld van de dans en performance. Elk jaar bestaat het kernprogramma uit verschillende activiteiten die artistieke ontmoetingen, uitwisselingen, lezingen, excursies, workshops en nog veel meer kunnen omvatten. Locatie is bij BAU en de Dokzaal. We Live Here heeft als functie tijd en ruimte creëren voor reflectie en ontmoeting. In 2020 kon i.v.m. Covid-19 deze editie niet doorgaan. Om toch in kleine vorm een moment van reflectie en ontmoeting te hebben was er een excursie met de partners van Greenhouse op een eendaagse excursie in het bos gegaan alwaar boomspecialist en bioloog, Arjen Mulder (onze begeleider bij het BAU Lab 2019), onderricht gaf over netwerksystemen van bomen en ecosystemen in de natuur. Dit ter inspiratie voor het ontwikkelnetwerk Greenhouse.

⭑ BAU Try-outs BAU organiseert try-outs van producties van de Amsterdamse makers die in première gaan. Deze try-outs zijn alleen bedoeld voor ‘collega makers’ zodat we een veilige omgeving creëren voor de maker om feedback te ontvangen, alvorens de voorstelling in première gaat. Hiermee wordt de kwaliteit van de voorstelling helpen verhoogd. Makers kunnen zich kwetsbaar opstellen tegenover elkaar en er wordt solidariteit onder de makers ontwikkeld i.p.v. een concurrentiestrijd. De try-outs organiseren we in coproductie met de makers en de Amsterdamse theaters, afhankelijk van waar afgemonteerd wordt. Gemiddeld organiseren zijn er zes per jaar. Het precieze aantal is afhankelijk van de aanmeldingen van onafhankelijke makers en de subsidie-honorering van deze makers. Er hebben i.v.m. Covid-19 geen BAU Tryouts plaatsgevonden in 2020.

⭑ Think Tank/Research BAU vervult ook een Think Tank-functie als het gaat over de ontwikkeling van de dans- en performance in Amsterdam. Om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en situaties binnen de podiumkunsten in onze stad wordt research gedaan op allerlei manieren. Uit deze Think Thank komen projecten voort die een activiteit worden van BAU. In 2019 zijn er twee research projecten gestart: één daarvan is het doen van research naar en het opzetten van een internationale Artist in Residence (BAU AIR) voor dans en performance in Amsterdam. In de verantwoording van 2019 staat het hele vooronderzoek en het grootste gedeelte van de structuur al omschreven. In dit verslag beperken we ons tot de pilot en eindresultaten beschrijven.

⭑ BAU AIR2 PILOT In 2019 is het voortraject gestart van het project BAU AIR, de aanloop naar en research-periode van een internationale artist in residence voor dans en performance in Amsterdam. Het doel van BAU AIR2 is bij te dragen aan een rijk en divers podiumlandschap zodat makers hier blijven vanwege de pluriformiteit en het avontuurlijke karakter van Amsterdam door invloeden van ver over de grenzen van deze stad. Door internationale podiumkunstenaars te ontvangen die zich enerzijds willen laten inspireren door de stad Amsterdam en anderzijds de scene kunnen verrijken met verfrissende perspectieven van buiten. Voor een uitgebreidere uitleg over dit onderzoek is in de verantwoording van 2019 meer te lezen. 5


Onder leiding van coach Erik Hagoort, docent artistiek onderzoek aan de masteropleiding voor beeldende kunsten aan de St Joost in Den Bosch en initiator van Transartists en i.s.m. met werkgroep/pool, genaamd de AIRpool is er een wensmodel ontwikkeld voor de BAU AIR. Vertrekpunt was onderzoek en resultaat een pilot in 2020: 9 november t/m 6 december 2020 werkten de Brusselse performance maker Vera Tussing en de lokale maker Astrit Ismaili een maand in onze studio’s. Ondanks alle corona restricties is BAU er in geslaagd de pilot-residentie te realiseren, weliswaar in een kleinere vorm, met minder verkenningsmogelijkheden van het culturele veld in Amsterdam, maar met een uitverkochte presentatie in Brakke Grond op 4 december 2020. De residentie leende zich uitstekend om in de huidige pandemie, kunstenaars werkruimte te verschaffen en een klankbord te geven voor verdieping van hun praktijk. Voor BAU is het project BAU AIR2 van groot belang geweest en heeft de AFK-financiering bijgedragen tot een grote ontwikkeling van de organisatie BAU. Vanwege goede resultaten ervan heeft het namelijk de basis gevormd voor een nieuwe vorm en een nieuw programma dat BAU vanaf 2021 wil gaan realiseren. Het BAU AIR2 team in 2020: -Sarah van Lamsweerde, Performance maker/BAU Core Team Lid -Marjolein Vogels, danser/choreograaf/festivalorganisator/BAU Core Team Lid -Eva Villanueva vulde het team aan vanuit haar functie als dagelijks leider van BAU.

Resultaat Plan BAU AIR2

De BAU AIR2 is een jaarlijks terugkerende parallelle residentie van één maand voor een buitenlandse en lokale kunstenaar uit de dans- en performancekunst. Verschillende AIRpartners staan garant voor een uitdagende werkperiode die de residenten toegang geeft tot diverse plekken en spelers uit het Amsterdamse culturele veld. Bij elke internationale gast wordt een connectie op maat gecreëerd met een lokale maker. De internationale resident wordt via een open call en op uitnodiging gevraagd een onderzoeksvraag en een projectplan in te dienen. Het selectiecomité, bestaande uit Eva Villanueva, BAU AIR2 partners en het adviescomité van BAU, selecteren een deelnemer. Ook de lokale maker wordt gekozen door het selectiecomité en gevraagd vooraf een plan in te dienen. De interactie tussen beide makers wordt altijd in samenspraak ontworpen: de lokale maker kan gastheer/vrouw zijn, introductie geven aan lokaal netwerk, de makers kunnen samenwerken, als klankbord voor elkaar fungeren etc. Aan het einde van de residentieperiode vindt een openbare presentatie plaats door beide makers. In BAU of op locatie bij de BAU AIR2 partners. BAU AIR wil graag interdisciplinaire en onverwachte samenwerkingen tot stand brengen. Zo bevordert de AIR kennisuitwisseling, inspiratie en toegang tot ontwikkelingen in het buitenland voor het veld alhier. BAU AIR2 partners Om creatieve dynamiek voor de buitenlandse kunstenaar én voor de lokale scene te creëren, werd samengewerkt met een aantal sterke partners die hun netwerk en expertise inzetten: allen dans- of performance-producenten, met een gedeelde link naar beeldende kunst: ● Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond (Vlaamse netwerkorganisatie en podium) ● Veem House for Performance (productiehuis en podium) ● Stedelijk Museum Amsterdam BAU zal in samenspraak met haar adviescomité en deze BAU AIR2-partners een selectie maken. 6


Lokale context De lokale context verrijkt het onderzoek binnen de BAU AIR. Het pand van BAU en haar locatie zijn uniek. Te midden van de hectiek van de stad ademt het pand bezieling, historie en gastvrijheid. Op het pleintje waaraan het pand ligt overheerst rust. Allemaal elementen die bijdragen aan ruimte voor onderzoek. Amsterdam biedt daarbij veel instellingen die kunnen bijdragen aan het artistieke onderzoek zodat er een eigenheid ontstaat die specifiek is voor Amsterdam. BAU heeft bij het opzetten van de BAU AIR2 Amsterdamse instellingen gevraagd om als programma-partners van de BAU AIR op te treden. Bijvoorbeeld door hun archief of laboratorium openstellen, een gratis rondleiding te geven of hun kennis/expertise beschikbaar stellen. Sommigen hebben hun medewerking reeds toegezegd met andere voeren we het gesprek nog. Voorbeelden: Lima, Mediamatic, Black Archives, Waag | technology & society, NotYetShebang, Stadsarchief, Embassy of the Free Mind, Stichting Proud etc. Afhankelijk van de resident zullen we daarnaast op maat op zoek gaan naar partijen in de stad die kunnen bijdragen.

7


1. Activiteiten vertegenwoordiging 2020

⭑ Advies/Informatie BAU geeft advies aan onafhankelijke makers op allerlei gebieden. Mensen komen met vragen als ‘hoe richt ik een stichting op?’, ‘Weten jullie een goede componist die bij mij zou passen?’, ‘Wat zou ik betaald moeten krijgen?’, ‘Hoe verduurzaam ik onze werkzaamheden?’, ‘Ik wil mijn werk internationaal wegzetten, hoe pak ik het aan?’, ‘Ik krijg een factuur van iemand uit het buitenland, hoe zit het met de btw?’. In 2020 was Corona leidend voor het geven van advies. BAU is vaak gebeld en gemaild met vragen over de steunmaatregelen, de Covid-19 protocollen, de rechten van werknemers etc. Er werd ook advies gegeven aan belangenorganisaties, fondsen en culturele instellingen. Om ze te informeren over de stand van zaken/omstandigheden van de onafhankelijke makers in de Coronatijd. Ook op de website www.bau.amsterdam staan updates over de steunmaatregelen. Zo draagt BAU bij aan een sterker en beter geïnformeerd dans- en performanceveld. Met nieuwsbrieven wordt het veld geïnformeerd over het kunstbeleid.

⭑ Open BAU Meetings Eens in de twee maanden waren BAU meetings. Dit zijn bijeenkomsten voor het dans- en performance-netwerk. Hier wordt de actuele staat van de dans- en performancekunsten besproken, spreken er voor de doelgroep interessante gasten, is er ruimte voor ideeën en uitwisseling en kan BAU zich actief inzetten om verandering teweeg te brengen. In 2020 werden er zeven van deze meetings georganiseerd. Een editie in Veem House for Performance in januari, in maart in Theater Frascati tijdens ons event Come Together en tijdens Festival WhyNot op locatie in De Slatuinen Amsterdam. De overige vier hebben i.v.m. Covid-19 online plaatsgevonden. Per keer kwamen er tussen de 35 en 55 personen uit verschillende hoeken van de dans. Bij de online meetings waren er 60/70 personen aanwezig.

⭑ Lobby BAU heeft in de afgelopen jaren veel weten te bereiken. Door lezingen te geven, artikelen te schrijven en gesprekken te voeren met beleidsmakers. BAU zit namens een grote groep professionals aan tafel bij het DATHO en staat in contact met de NAPK, de Kunstenbond en Kunsten ’92. BAU heeft de onafhankelijke dans- en performance-scene een stem kunnen geven en het belang van goede condities voor deze groep kunnen agenderen en ook daadwerkelijk kunnen verbeteren. Landelijke politiek en beleidsmakers zijn zich nu beter bewust van de positie van het onafhankelijke veld en gebruiken nu ook consequent de term ‘onafhankelijke maker’ en ‘mid-carreer maker’ wanneer er binnen de politiek gesproken wordt over de podiumkunsten. 8


Door Corona kwam er een verandering in de manier van vertegenwoordigen: Met de aanvang van de lockdown werd er een impuls gegeven door de Kunstenbond om de alliantie De Creatieve Coalitie, die al bestond, voor de ontstane situatie de gebruiken als middel om de krachten van verschillende vertegenwoordigende partijen binnen verschillende disciplines van de kunsten in de Coronapandemie te bundelen. Alle partijen hadden al de functie om de freelancers in de kunsten te ondersteunen. BAU sloot zich met 42 andere partijen aan en kon daadwerkelijk onze sector direct steunen. Specifieke knelpunten die alleen binnen de dans aanwezig waren konden we aanpakken. Veel niet Europese makers die buiten de regeling vielen, makers die geen kantoorruimte hebben maar kosten hebben aan studiohuur (telde aanvankelijk niet mee), makers die veel opdrachten hadden in het buitenland door coproducties etc. Door het zo goed functioneren van deze alliantie werd het ook voor andere beleidspunten veel eenvoudiger expertise uit te wisselen en was ook het contact met Taskforce Culturele Creatieve sector, dat ook vanwege Corona was opgericht, directer.

⭑ Think Tank/Research BAU vervult ook een Think Tank-functie als het gaat over de ontwikkeling van de dans- en performance in Amsterdam. Om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en situaties binnen de podiumkunsten in onze stad is er research op allerlei manieren. Voor 2019/2020 was zo’n project het doen van research naar een nieuw model agentschap dat het werk van onafhankelijk makers uit de dans en performance (inter)nationaal kan verkopen.

⭑ Agentschap In 2019 is een model onderzoek gestart naar het agentschap dat BAU ook is en 2020 kon dat model gepresenteerd worden Voor het onderzoek werd een team van twee personen als projectleiders aangesteld die beide als Core Teamlid verbonden zijn aan BAU: -Michael Jahoda, Choreograaf/performer/BAU Core Teamlid -Marion Tränkle, Maker van elektronica en scenografieën voor performances/BAU Core Teamlid De coaches voor dit project zijn: Marie-Anne Rudolphi, artistiek leider & producent van Rudolphi Producties Vincent van Kekerix, directeur en producer (en medeoprichter) van Combined Creatives Om de doelstellingen te bereiken, werd eerst beter inzicht gekregen in de huidige status en de behoeften en ambities van de verschillende belanghebbenden. Vervolgens hebben werden onze doelstellingen getoetst aan hun behoeften en een beter overzicht gekregen van de werking van ons huidige ecosysteem. Er is in 2019 op verschillende manier onderzoek gedaan en in de verantwoording van 2019 is uitgebreid verslag gedaan van dit traject. Het onderzoek werd uitgevoerd door te luisteren naar drie expertiselagen: • Externe adviseurs • Een kleine focusgroep • Makers uit het veld 9


Aan het eind van deze onderzoeksperiode is in 2020 een model ontwikkeld dat de potentie heeft om de doelen te bereiken die we hebben geformuleerd voor een nieuw agentschap voor onafhankelijke makers

De partnerlocaties en programmeurs, de leden en makers van het agentschap, het digitale platform, en het kantoor - zij vormen samen het agentschap. Het zal tijd kosten om de scene als concept meer eenheid te geven en beter verkoopbaar/verkoopbaar te maken. Met dit in gedachten hebben we een agentschapsmodel ontwikkeld dat schaalbaar is; klein en lokaal beginnen, en organisch kunnen uitbreiden naarmate de deelname van de scene groeit. Hoe meer werk er via het platform verkocht wordt, hoe groter de kans dat makers geïnteresseerd zijn om er deel van uit te maken. Hoe meer presentatoren het platform gebruiken om werk te boeken, hoe meer mogelijkheden er zullen zijn om werk te presenteren. Er is een nieuwe (zeer eenvoudige) website www.POW.Amsterdam ontwikkeld om drie verschillende doelen te dienen: • Het publiceren van de Amsterdamse onafhankelijke makers, processen en conclusies van ons onderzoeksproject op een transparante en gemakkelijk toegankelijke manier. • Uitnodigen tot input, commentaar en suggesties uit het veld. • Dienen als een prototype en een mock-up tool voor onze eerste try-out van het mechanisme van het agentschap in 2020/21. BAU heeft niet de intentie zelf een agentschap te worden Er zijn gegevens verzameld en onze bevindingen niet ergens op een stoffige plank blijven liggen. Natuurlijk hopen we dat in de toekomst een partij het plan wil gaan realiseren.

10


4. STUDIOVERHUUR BAU STUDIO’S BAU beheert studio’s voor het veld van de onafhankelijke dans en performancekunstenaars. BAU beheert het gebouw aan de Entrepotdok 4, dat bestaat uit twee repetitiestudio’s en een kantoorruimte. De twee repetitiestudio’s, die tegen verschillende tarieven verhuurd worden, bieden ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe dans- en theaterproducties van beginnende en gevorderde makers. De ruimtes worden ook ingezet voor activiteiten van BAU die de sector dienen (symposia, workshops etc.). In het kantoor van het pand aan de Entrepotdok 4 zetelt BAU en Nicole Beutler Projects. We hebben gekozen voor een partnerschap in de verhuur van onze studio’s. Door samen te werken met twee partijen die structurele subsidie ontvangen kunnen wij onze huur structureel opbrengen. Naast de ondersteuning voor de huur vanuit de gemeente Amsterdam, huurden de Academie voor Theater en Dans en het gezelschap Nicole Beutler Projects volgens vaste tijdsblokken tegen een hoger tarief onze studio’s, zodat wij de overige tijd voor een lager tarief konden verhuren aan onafhankelijke makers. De basishuurprijs voor onafhankelijke makers is voor 2020 gelijk gebleven aan die van voorgaande jaren vanwege de budgetten van de makers die nog steeds niet toereikend zijn of zelfs minder zijn geworden. Met Stichting Beheer Papaver Studio’s dat als ‘matchingfonds’ optreed voor BAU bij de verhuur aan onafhankelijke makers die hun basis hebben in Amsterdam en 25% korting krijgen, konden we in 2020 (net als in 2019) het risico nemen om minder te verhuren aan structureel gesubsidieerde gezelschappen en commerciële partijen. Hierdoor kunnen we onafhankelijker opereren en onze doelgroep beter en meer bereiken. Door de kantoorverhuur aan Nicole Beutler Projects (vanaf juli 2016) is BAU ook verzekerd van een deel van het inkomen. Veel gezelschappen, onafhankelijke makers en ook de Academie voor Theater en Dans hebben in maart 2020 hun activiteiten moeten stilleggen vanwege Covid-19 en daarom hun repetities ook. Met de grotere, vaste huurpartijen als de Academie voor Theater en Dans en het gezelschap Nicole Beutler Projects zijn regelingen getroffen waardoor gedeeltes zijn gedekt, een ander deel van de misgelopen huren zijn gedekt door de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) regeling à € 4.000. Toch hebben we €10.000 minder inkomsten ontvangen dan begroot (en ten opzichte van het jaar ervoor).

11


5. ORGANISATIE Met de subsidie van het AFK werd een professionaliseringsslag gemaakt. Met betaalde mankracht konden we ons verder ontwikkelen, onze activiteiten beter produceren en een toekomstplan maken zodat BAU verder kan groeien naar een duurzame organisatie. De organisatie paste nu beter bij de serieuze positie die BAU binnen het Amsterdamse dansveld heeft verkregen. In 2020 heeft het dagelijks team met dezelfde bezetting en volgens hetzelfde aantal Fte’s gefunctioneerd als in 2019. De uitbreiding van personeel en het aantal Fte’s heeft ruimte gegeven om onze projectleiding beter uit te voeren en de productie en marketing beter in te zetten. Dat heeft bijgedragen in de kwaliteit van ons programma door een betere voorbereiding, verdeling van taken en om minder onbetaalde overuren te draaien. Ook de communicatie naar buiten (socials, publiciteit) is daardoor sterk verbeterd.

Bestuur BAU is een stichting met de volgende bestuursleden: Naam

Functie

Termijn

Uiterste uittreeddatum

Nicole van Vessum

Voorzitter

Tweede termijn

06-11-2023

Jeroen Fabius

Secretaris

Tweede termijn

06-11-2023

Bram de Jaeger

Penningmeester

Tweede termijn

06-11-2023

Dagelijks Team Het dagelijks team bestond vanaf 1 januari 2020 uit: Eva Villanueva (artistiek leider, loondienst 0,8 FTE) Martha van Meegen (zakelijk leider, op ZZP basis, 0,2 FTE) (per 1 april 2019) Angela van Kalsbeek (productieleider/marketing medewerker, loondienst 0,4 FTE). Iris Peters (communicatiemedewerker) De functie marketing/publiciteitsmedewerker zijn tot maart 2020 vervuld door de artistiek leider en de productieleider. Vanaf April vulde Iris Peters het team aan als communicatiemedewerker.

ZZP- krachten voor projecten: Agency team: Michael Jahoda en Marion Traenkle AIR team: Sarah van Lamsweerde en Marjolein Vogels De online agenda werd actueel gehouden door Michael Jahoda.

Het BAU Core Team Het BAU Core Team van BAU bestond in 2020 uit een comité van 12 makers dat werd aangestuurd door een dagelijks leider (Eva Villanueva sinds 2016). In 2019 werd het comité gevormd door: Nicole Beutler, Michael Jahoda, Keren Levi, Eva Villanueva, Julia Willms, Marion Traenkle, Marjolein Vogels, Sarah van Lamsweerde, Orion Maxted en Susanne Marx. Een aantal leden uit het Core Team werkten in 2020 aan deelprojecten, andere leden werden functioneerden als klankbord of gaven input. 12


WNT De toepassing van Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is niet van toepassing aangezien we als stichting minder dan 500.000 euro subsidie ontvangen.

Fair practice Code/Code Governance Cultuur Het bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance en zal bij het zoeken van nieuwe leden de code culturele diversiteit in acht nemen door niet alleen binnen het eigen netwerk naar een geschikte kandidaat te zoeken, maar ook een vacature uit te zetten op verschillende platforms. In 2020 was de termijn van onze bestuursleden nog niet verlopen en heeft BAU nog geen nieuwe bestuursleden aangetrokken of aangenomen. Het gehele team werd in 2020 uitbetaald conform Fair Pay. Medewerkers in dienst werden ingeschaald en uitbetaald conform de CAO Theater en Dans. Freelancers werden conform dezelfde methode ingeschaald. De CAO geeft een indicatie van 30% bovenop het ingeschaalde bedrag. Om een betere norm van Fair Pay te behouden voor alle extra kosten (o.a. arbeidsongeschiktheid) die bij het ZZPerschap komen kijken rekenen wij 50% boven op de berekende prijs.

6. MARKETING EN PUBLICITEIT Voor 2019 en 2020 was te weinig budget om een communicatie medewerker aan te stellen. Door het wegvallen van onze producties door Covid-19 hebben we besloten het contract voor de productiemedewerker niet te verlengen en extra in te zetten op de marketing. Vanaf september 2020 is er een communicatie medewerker, Iris Peters, aangesteld. Zo konden we een begin maken met het verbeteren van de marketing naar aanleiding van een marketing strategieplan dat met behulp van strateeg Kickan Schipper in 2019 was ontwikkeld (dat zou eigenlijk in 2021 pas van start gaan). Iris Peters zorgde voor persaandacht voor de pilot van de BAU AIR2. Er kwam een artikel in het Parool en in de Theaterkrant over BAU AIR en we hebben een stap kunnen zetten in de communicatie via de social media kanalen. De communicatie met onze doelgroep; de onafhankelijke makers, is daarmee ook sterk verbeterd. Naast de website is er een Facebookpagina (1.928 volgers) en een Instagram account. Eens per twee maanden wordt er een nieuwsbrief verstuurd met aankondigingen van onze events, belangrijk nieuws voor de sector, de rubriek ‘kunstbeleid voor dummies’ en leuke tips. De online agenda wordt actueel gehouden door het BAU Core Teamlid Michael Jahoda d.m.v. een freelance opdracht. Doelgroepen In de communicatie van BAU zijn er de volgende doelgroepen: ● Publiek dat geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen en het experiment. ● Makers uit de dans en performance die meestal autonoom en projectmatig werken, zonder structurele subsidie (Choreografen, Performancemakers, Mimemakers, Circusmakers). Seniors, Mid-careers, Beginnende makers en studenten. ● Ondersteunende freelancers die werkzaam zijn binnen de dans en performance (dansers/performers, licht/geluid/decorontwerpers, productieleiders, componisten etc.). 13


● Culturele instellingen (gezelschappen, theaters, festivals) en beleidsmakers /programmamakers/ vakjournalisten. Marketing BAU AIR In het communicatieplan van BAU AIR2 lag de focus in fase 1 op een internationale werving van makers uit de performing arts. En in fase 2 op de digitale promotie met social mediacampagne en cross-promotie door de partners. Communicatiedoelen 1. Profilering BAU en BAU AIR² > aankondiging en vormgeving programma ontwikkeld 2. (Inter)nationale performing artists werven 3. Publiek enthousiasmeren voor programma BAU AIR² > social media strategie Vormgeving flyer en social media berichten Website aangepast met speciale BAU AIR pagina (nu naar archief) met daarop alle informatie over de deelnemende kunstenaars en het programma aan open studio’s, workshops en eindpresentatie. Deze informatie was ook terug te vinden op de nieuwspagina van BAU, in onze nieuwsbrief en we verstuurden persoonlijke uitnodigingen naar relaties, om de spin-off functie te stimuleren. Er kwamen mensen uit de galeriewereld en uit het dans en performanceveld af op onze activiteiten. De eindpresentatie was uitverkocht en de overige activiteiten waren goed bezocht. Social media toepassingen uit a.h.v. een social mediastrategie zodat we door de week op verschillende momenten verschillende doelgroepen bereiken. Inclusief betaalde campagne. Cross-promotie van onze samenwerkingspartners. Hiermee vertakken we ons eigen netwerk en bereiken we via andere kanalen makers en een publiek. Denk aan de leden van het GREENHOUSE netwerk en het Adviescomité van BAU waarin een brede afspiegeling professionals uit de dans en performance zetelt. Dergelijke afspraken maken we ook met andere partners en geselecteerde makers per activiteit. Pers Parool Theaterkrant Toelichting groei publiek Meer nieuwsbrief abonnees. Nu zijn dat er 457 (voor BAU AIR²: 433). Streven 2021 1000. Facebook: 1.821 vind-ik-leuks ·1.928 volgers (was voor BAU AIR²: 1.715 mensen vinden BAU leuk. 1.799 mensen volgen BAU). Streven 2021 2.500 volgers. Facebookgroep voor interne aangelegenheden Instagram: 590 volgers en 73 volgend (was voor BAU AIR²: 507 volgers. 67 volgend). Streven is 750 volgers in 2021. LinkedIn: 13 volgers (was 11 volgers voor BAU AIR²). (vrijwel geen kunstenaars, meer producenten en andere vakgenoten). Met berichten op LinkedIn kunnen we inspelen op wat een goede residency maakt en de internationale uitwisseling van kennis en ervaringen om het veld te versterken> gericht op curatoren en eventueel beleidsmakers die het interessant vinden om dit te volgen. 14


7. PUBLIEKSBEREIK & STAKEHOLDERS Voor 2020 hadden was het doel om het bestaande netwerk te versterken en uit te breiden. Er is ingezet op een doelgroep buiten de podiumkunsten: de performance kunstenaars uit de beeldende kunst. Bau is lid van Moker en POI, beide samenwerkingsverbanden van ontwikkelinstellingen in Amsterdam. Door regelmatige bijeenkomsten van deze initiatieven met o.a. instellingen als de Oude Kerk, De Appel, Waag Society, Mediamatic, de Rijksakademie, Lima etc., is deze doelgroep bereikt en zijn er samenwerkingen geïnitieerd. Doelgroepen De communicatie van BAU was gericht op de volgende doelgroepen: ● Publiek dat geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen en het experiment. ● Makers uit de dans en performance die meestal autonoom en projectmatig werken, zonder structurele subsidie (Choreografen, Performancemakers. Seniors, Mid-careers, Beginnende makers en Studenten). Enkele voorbeelden van makers dit jaar waren Mami Kang, Wannes Labath, Keerthi Basavarajaiah, Rebecca Collins en Antonia Steffens. In 2020 hebben we de doelgroep kunnen uitbreiden met makers uit andere velden dan uit het bestaande netwerk van BAU: -Performancekunstenaars met een beeldende kunst achtergrond. Makers als bijvoorbeeld Astrit Ismaili, Daphne Karstens, Anna Fries, Lancel/Maat en Piotr Urbaniec. -Mimemakers die werk maken op het grensvlak van mime en performance. Bijvoorbeeld de makers Karina Holla en Klara Alexova. ● Ondersteunende freelancers die werkzaam zijn binnen de dans en performance (dansers/performers, licht/geluid/decorontwerpers, productieleiders, componisten etc). ● Culturele instellingen (gezelschappen, theaters, festivals) en beleidsmakers /programmamakers/ vakjournalisten. De Stakeholders van BAU: -In de eerste plaats de onafhankelijke professionals in de dans en performance en overlappende disciplines. Waaronder ook de BAU Core Teamleden. - Partners waarmee we in 2020 samenwerkten: ● Op het gebied van studioverhuur: Nicole Beutler Projects en de Academie voor Theater en Dans. ● Op het gebied van artistieke samenwerking: Nicole Beutler Projects, Veem House for Performance, Keren Levi/NeverLike, Frascati, Boogaerdt/VanderSchoot, De Brakke Grond, Academie voor Theater en Dans, Festival WhyNot. ● Op het gebied van vertegenwoordiging: de Kunstenbond, Creatieve Coalitie, Aanvang Festival WhyNot. - Publiek van BAU is ook stakeholder, publiek dat bestaat uit onafhankelijke professionals en geïnteresseerden in dans en performance. - De fondsen die naast het AFK ons hebben ondersteund en de Gemeente Amsterdam. - De sponsoren Stichting Beheer Papaverstudio’s, zonder wie de studio’s niet aan zoveel onafhankelijk makers konden verhuren tegen een voor hen betaalbaar tarief.

15


8. KWANTITATIEVE GEGEVENS Producties -Er hebben 7 Open BAU Meetings plaatsgevonden. Omdat 3 meetings online plaatsvonden i.v.m. Covid-19 hebben we meer bezoekers aangetrokken dan normaal bij live presentaties. -Er zijn i.v.m. Covid-19 geen BAU Try Outs gepresenteerd i.p.v. de aangegeven 6. - BAU AIR2 is geproduceerd en gepresenteerd (1 studio presentatie en een presentatie in de Brakke Grond. - Het twee jaar lopende researchproject Agentschap. -Er is een Online Agenda op de website gepubliceerd. -Er is een BAU Lab geproduceerd in coproductie met Festival WhyNot. Er is het event Come Together gepresenteerd in coproductie met Nicole Beutler Projects en Keren Levi/Neverlike en Frascati. - Der was de zomeracademie We Live Here in coproductie met Nicole Beutler Projects gehouden maar in kleine vorm door Covid-19 - het programma Polyphonic Songs is geproduceerd en gepresenteerd in coproductie met de Greenhouse partners Nicole Beutler Projects, Veem House for Performance Boogaerdt/VanderSchoot en Keren Levi|Neverlike.

Producerende activiteiten

activiteiten aanvraag 2020

Eigen producties

activiteiten gerealiseerd 2020 18

11

Coproducties

4

4

Internationale (co)producties

0

0

18

12

Binnenlandse reprises

0

0

Internationale reprises

0

0

Totaal reprises

0

0

Totaal nieuwe producties

Producerende activiteiten

uitvoeringen aanvraag 2020

bezoeken aanvraag 2020

uitvoeringen gerealiseerd 2020

bezoeken gerealiseerd 2020

Uitvoeringen in Amsterdam

18

1500

12

1.926

Uitvoeringen in de rest van Nederland

0

0

0

0

Uitvoeringen in het buitenland

0

0

0

0

16


Buurtgerichte activiteiten

0

0

0

0

Totaal uitvoeringen

18

1.235

12

1.926

Totaal Amsterdam

18

1.235

12

1.926

Digitale activiteiten

0

0

1

9. FINANCIËN Exploitatie resultaat De omzet van BAU was in 2020 € 20.224 lager dan in de begroting. Het boekjaar werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 18.292. Dit saldo is toegevoegd aan de algemene reserve die per 31-12-2020 een hoogte heeft van € 32.478 Het lagere resultaat is vooral veroorzaakt door enerzijds aan corona gerelateerde mindere opbrengsten uit de verhuur van studio’s ( - € 7.907) en niet gerealiseerde aanvragen overige subsidies (- € 9.500) en anderzijds door hogere uitgaven ( + € 8.635) aan activiteiten, i.h.b. aan een pilot van BAU AIR De continuïteit van de Stichting kwam door het lagere resultaat niet in gevaar, omdat de algemene reserve ruim voldoende was om het te dekken.

Personeel financieel Zoals hierboven omschreven konden we met de ontwikkelsubsidie van het AFK onze organisatie verstevigen. Met de tweejarige subsidie van het AFK zijn de beheerlasten personeel zoals in 2019 voortgezet in 2020. De loonkosten voor dagelijks leider, Eva Villanueva (beheer en artistiek inhoudelijk) zijn conform CAO Theater en Dans voor 0,8 fte. Martha van Meegen werkte als zakelijk leider op ZZP basis voor 0,2 fte. Daarnaast was er gedurende drie maanden een productieleider (Angela van Kalsbeek) voor 0,4 fte als zzp’er. Doordat er door Corona minder geproduceerd kon worden, is besloten de functie van productieleider plaats te laten maken voor die van een communicatiemedewerker. In de toelichting op de lasten staan bij activiteitenkosten op verschillende plekken kosten voor adviseurs. Hieronder vallen ook de kosten van de coaches die in 2020 bij verschillende activiteiten betrokken waren. (zie hierboven in het verslag)

Donatie Stichting Beheer Papaver Studio’s In 2018 is met Stichting Beheer Papaver Studio’s overeengekomen dat het als ‘matchingfonds’ optreedt voor BAU bij de verhuur aan onafhankelijke makers uit de dans en performance die hun basis hebben in Amsterdam, Dit is een donatie-relatie op lange termijn, te weten ten minste 5 jaar met een maximum van € 250.000. BAU geeft middels deze regeling aan deze makers een reductie van 25% op de huur, die voor BAU weer tot 100% aangevuld wordt met het donatiegeld. Met deze regeling is BAU voor de 17


huurinkomsten minder afhankelijk van de structureel gesubsidieerde partijen en kan BAU beter de doelgroep bedienen. Ook kan het donatiebedrag ingezet worden bij het huren van accommodaties voor eigen evenementen en activiteiten. Het gaat hier om accommodaties als de Dokzaal, Veem House for Performance en om activiteiten of coproducties van/met BAU t.b.v. de onafhankelijke dans- en performance-scene van Amsterdam, sectorbreed, van urban dans tot performance. Bau streeft naar spreiding van het totale donatiebedrag van Papaver over een zo lang mogelijke periode. In 2020 is van de papaver-donatie aanspraak gemaakt op een bedrag van: € 12,380 Hiermee konden 21 onafhankelijke makers met reductie repeteren in BAU studio’s en BAU heeft voor de hele scene evenementen kunnen organiseren waarvan er gelukkig drie vóór de lockdown daadwerkelijk plaats konden vinden. Het aantal makers dat van deze faciliteit gebruik maakten ligt in 2020 lager dan in 2019 doordat veel repetities gecanceld werden door corona. De pilot van BAU AIR2 kond Corona-proof gerealiseerd worden en de studio daarvoor met Papavergeld bekostigd.

Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst BAU ontving een ontwikkelsubsidie van het AFK voor het uitvoeren van twee nieuwe projecten in 2019/2020 en het bestaande project BAU Lab en ter versterking van de organisatie. Deze subsidie was niet inzetbaar voor het dekken van onze huur van het pand maar om onze stichting inhoudelijk te versterken en organisatorisch te professionaliseren.

Subsidie Gemeente Amsterdam BAU ontvangt een organisatie-specifieke subsidie van de Gemeente Amsterdam voor de kosten van het pand Entrepotdok 4. Het zorgt ervoor dat wij het pand, dat al een lange tijd een functie vervult binnen het Amsterdamse dans landschap, beschikbaar kunnen houden voor de professionele dans en performance. De gemeentelijke ondersteuning heeft een synergetische werking. -er is een betaalbare ruimte voor een groep professionals die daar veel baat bij heeft. -BAU heeft met het kantoor en de studio’s een fysieke plek waardoor het zichtbaar en vindbaar is. -BAU kan door de ondersteuning voor het beheer van het pand kantoor houden en activiteiten laten plaatsvinden in de studio’s.

Liquiditeit en solvabiliteit Per 31-12-2020 is er een percentage van 34,6 % vreemd vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Qua solvabiliteit kan je er dus vanuit gaan dat de organisatie haar vreemd vermogen op de lange termijn terug kan betalen. De liquiditeit ziet er per balansdatum eveneens goed uit, namelijk een ratio van 1,51 De prognose is dan ook dat de organisatie op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Met de huidige kennis van nu in het jaar 2020 omtrent COVID-19 verwacht de Stichting inkomsten aan verhuur mis te lopen, maar de continuïteit van de Stichting komt hierdoor niet in gevaar.

18


Begroting 2021 Baten

Begroot 2020

A) Opbrengsten (subtotaal)

€59.000

Directe opbrengsten Opbrengsten studio’s en kantoor

B) Bijdragen (subtotaal)

€59.000

€118.112

1. Bijdrage AFK Ontwikkeling

€26.400

2. Overige bijdrage publieke middelen

€ 42.059

3. Bijdrage uit private middelen

€49.653

C) Eigen bijdrage

€ 10.300

Som der baten

€187.432

Lasten

Begroot 2020

C) Beheerlasten (subtotaal)

€34.522

1. Beheerlasten personeel

€15,360

2. Beheerlasten materieel

€19.162

D) Activiteitenlasten (subtotaal)

€152.890

1. Activiteitenlasten personeel

€61.079

2. Activiteitenlasten materieel

€91.811

Som der lasten

€ 187.412

Jaarsaldo

€0,00

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.